Skip to main content

Full text of "Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica"

See other formats


ACTA SOCIETATIS D RO FAUNA DT D ORA FEIICA. 30. HELSINGFORSIAE. 
1904-1906 ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA, 30, N:o i. 
ECTUS F u 

I SCRIPSIT HJALMAR HJELT. VOL III D1€0TYLED0NEAE: 
PARS II. CARYOPHYLLAOEAE-RESEDAOEAE. Ti/pis impr. 19'l04~19^/)ri. -^=*f- HELSINGFORSIAE. EX OFFICINA TYPOGRAPHIC A .HANDELSTRYCKtRlKT.. 

1906. Vol. I. Pais 1 — /// Actis Sodeiatix pro Fauna et Flora 

Fetniica V contitientur. 
Vol. II ibidem XXI N:o I. I Cum Conspectum florae fennicae confieere incepi, perpaucis 
tantum, si cum toto compares numero, operibus et divulgatis 
et manu scriptis loca natalia stirpium tractabantur. (Juae cum 
ita essent, mihi optimum factu videbatur haec loca in opere 
meo referre, ut indices plantarum quam integerrimos redderem. 
Cum vero id tantum agerem, ut explicarem, quam late singulas 
stirpium species in Fennia dispersas esse constaret, loca natalia 
nisi ut additamentum distributionis non tractavi ; quam ob rem 
omnia quae indicibus plantarum de hac re continentur reddidi, 
quae inprimis Norrlin et alii de sola hac re divulgaverunt om- 
nino non attuli. 

In plui'imis fere operibus de distributione plantarum postea 
divulgatis cum loca natalia plus minus Integra commemoraren- 
tur, banc rem separatim tractandam esse statui. In hac igitur 
parte operis mei loca natalia ab his auctoribus commemorata 
non attuli, nisi quantum ad distribulionem plantarum inprimis 
rariorum explicandam aptum esse mihi visum est. Non autem 
necesse esse censui, quae in libris ante a. 1890 (aut 1891) di- 
vulgatis et in manu scriptis exstarent et quae in opere meo ex 
iis iam attulissem delere. Restat ut indices, in quibus loca 
natalia commemorantur, (juamvis in hac parte operis mei ple- 
rumque non sint allata, enumerem: Axels. Putk., Bergr., Caj. 
Kasvist., Flinck, Giinth., Hult Lappm., Hdyr. Stud., Keckm., 
Laur. Vaxtf., Leiv., Meinsh., Norm. Fl. Spec, Renv., Srenr. '). 

Etiam in operibus manu scriptis loca natalia afferuntur, velut 

Bergr. Ant., Borg Tiet., Enw., Hann., Knabe Fort., Weeks. ^). ') Litteris inaequalibus, quiinta intei^ritate loca enuniereutur, reddere 
sum conatus. Caryophyllaceae. Silpiie inflata Sm. 

Tota fere Fennia et Lopponia pJerumque satis frequen- 
ter (interdam frequenter, interdum passim aut rarius) inve- 
nitur. Usque ad reg. subalpinam inferioi^em procedit, sed 
in I'icinitate orae Maris g/acialis nondum visa est. 

Kalm; in arvis arenosis st fq: Prytz; in ruderatis, agris, 
pratis, pascuis per totam Fenniam usque ad Lapponiam subal- 
pinam: Wirz. pi. off.; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; in 
Europa fq: DC. Prodr. I p. 868; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 88; 
Lapp. Fenn.: Giirke p. 285—286 nomine S. venosa (Gilib.) Asch., 
vide etiam Led. I p. 304. 

Al. (p): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr.; (st r?) Brando 
Thorsholma etc. in agris: Bergr., cfr sub Ab. — Ab. (st r?) 
enum.: Bergr.; fq: Zett. & Br.; st fq: Benv.; p: A. Nyl.; st fq: 
Sand, et Sel.; fq: Flinck et Weeks.; st fq — p enum.: Caj. Kasvist., 
cfr 1. c. p. 138. — Nyl. p: His. et W. Nyl; st fq: Stenr.; fq: 
Ssel. 0. Nyl.; [Hogland] (r): Brenn.; Hogland Suurkyla: Sselan 
in Medd. XXV p. 76. — Ka. Lavansaari (H. M. F.): Brenn.; 
enum.: Linden. — Ik. st fq: Malmb.; [inter plantas frequentissi- 
mastotius territorii: Meinsh. p. 53, vide etiam Fl. Ingr. p. 159—160]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt. — Ta. st fq: Leop., Asp. & Th., 
Norrl. s. o. Tav. et Wainio Tav. or.; fq: Bonsd. — Sa. fq [in 

Typis impr. ''|j ]904. 2 Silene inflata. 

tota Savonia]: E. Nyl. & Chyd.; p: Hult. — Kl. st fq: Fl. Kar.; 
fq: Hann.; st fq — fq: Hjelt. — Kol. p in agris reg. silv. et 
coll.: Elfv. 

Oa. p: Malmgr.; Vora in pag. Andiala: Laur. Viixlf., vide 
etiam infra. — Tb. st fq: Broth. — Sb. Leppavirta baud in- 
freqvens: Enw.!; p: Mela. — Kb. fq: Brand, et Eur. & H.; st 
fq hie illic per lotum territorium (semper) parce: Axels. Putk.; 
st fq: Wainio Kasv. — Kon. st fq — fq in loto territorio: Norrl. 
On., vide etiam Giinth. p. 34. 

Om. Alaharma: Laur. Viixtf.; st fq: Hellstr.; p: Tenn. — 
Ok. st fq in toto territorio: Wainio Kasv.; st fq: Brenn. Obs. 
— Kp. st fq in toto territorio: Wainio Kasv. 

Ob. fq in agris: Jul. p. 283; fq, Liminka: Brenn. Obs.; 
(fqq): Leiv.; st fq: C. Brand.; fq in plagis cultis territorii: Keckm.; 
[st fq: 0. B. Fries]; f q : Hjelt & H. — Kuus. st fq in toto terri- 
torio: Wainio Kasv. — Kk. st fq in toto territorio: Wainio 
Kasv.; Kouta (J. Fellman), Knjasha (Karsten): N. I. Fellm.; Kouta- 
jarvi et Knjasha: Mela PI. 

Lapp. fenn. f(i in toto territorio: Hjelt & H.; in cultis 
fq, in agro relicto aediculi cuiusdam prope templum copiosis- 
sime provenit: Blom Bidr.!; per partem silvaticam et subsilvati- 
cam omnium Lapp, fq: Wahlenb. p. 122 nomine Cucubaius 
Behen; fq: Fellm. Lapp.; st fq ad praedia, sed ad pagos Lap- 
ponum non visa: Hult Lappm.; fq in Kemijarvi, verisimiliter 
etiam in Kuolajiirvi et Sodankyla, Inari ad Tormanen et Kyro 
in regione coniferarum mixtarum fq, obvia etiam ad Koppelo 
et in insula lacus Inari prope Tablusaari in regione pinifera: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 10; Inari: E. Nylander & M. Gadd!; 
in pago Kyro copiose, Toivoniemi! et Muddusniemi parcius: 
Kihlm. Ant. — [L. ent. reg. subalp. et silv. fq: Lsest.; Linden 
Bidr. non enumerat.] 

Lapp. ross. p: Fellm. Ind.; ad pagos Mari albi, Varsuga 
(Selin!): N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XLIII et vide Beket. p. 550; 
Ponoj: Mela PI. et herb.; reg. silv. r cop. ad habitaculum recens 
fennicum ad ostium fluvii Nuotjok: Linden Ant.! 

Oa. Vasa aiisjkvarn fq, ymnig 1883—85 i Vasa hofrattspark : Lau- 
ren i Medd. XXII ]>. 37 och 42. — Fran Ostfinmarken foreligger ingen Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1. 3 

senare uppgift: Blytt p. 1062. (Arten upptages alldeles icke darifran: 
Norm. Fl. Spec.) 

Af de manga former, som uppraknas t. ex. hos Giirke 1. c , ar mig 
veterligen endast var. litoralis omuamnd fran flora omradet (se nedanfor); 
dessutom beakrifves f. dioica: Brenn. Flor. p. 67. 

Silene inflata var. litoralis Rupr. ^). 

Passim — satis raro in litoribus Maris baltici sinuumqve 
eius provenit; ad septentrionem versus nescio an frequen- 
tinr sit. 

Ad litora Sinus bottnici inter Tornoam [et Luloam] vul- 
garis: Fl. Lapp. p. 142 nomine Ciicubalus Behen 7, cfr Fl. 
Suec. p. 148 et Linne Iter Lapp. p. 181; in ripis maritimis are- 
nosis p: Prytz, cfr Led. I p. 305; Lapp. Fenn.: Giirke p. 289 
nomine S. venosa q litoralis (Rupr.) Giirke. 

Al. (r): Bergstr.; st fq in marilimis: Bergstr. p. 5; (st r) 
Vardo, Foglo: Berg.str. Beskr.; Vardo: Tengstr.!; Geta Ranko- 
skiir: Hult ann.; Kokar Langskar, Ido: Arrh.; baud infreqvens 
in taeniis: Laur. Fort., spec, e »Seglinge klobben» in Delet!; 
st fq — fq in litoribus par. Inio, Brando el Kumlinge, in formam 
typicam transiens: Bergr., quern 1. inspicias, spec, recedens a 
Brando in scopulo ad meridiem versus a Koskenpaa!, vide etiam 
Prim. p. 65. — Ab. p: Zett. & Br.; Pargas port (af Scbulten): 
Arrh. Ann.; Hango: Sand, et Hisinger!; Mietois st r ad litora 
ad Tervois et Pyhiiranta spec, solitaria: Caj. Kasvist.; in H. M. F. 
adsunt etiam nonnulla alia spec. — Nyl. in taeniis ad Ekeniis 
Pattskar praevalens in litore [»intager ett fram.staende rum i 
strandvegetationen»]: Hayr. Ber.; Karis in taeniis Hummelskaret: 
His. p. 58; p: W. Nyl.; Helsinge el Esbo praecipue in taeniis 
exterioribus complur. locis: Kihlm.; ad Helsingfors complnribus 
locis: Ssel. ann.; p in maritimis: Ssel. 0. Nyl,, spec, e Pyttis 
Tuuskas!; Lovisa Lokholmen (I. D. Iverus): Medd. XXIV p. 21; 
[Hogland] in litoribus r, Tytiirsaari!: Brenn. — Ka. Haapasaaril 
st fq: Sa^lan in Medd. XXV p. 79; Lavansaari (E. Nyl. Ber.): 
Brenn.; Virolahti ad Hailila et ins. Pitkapaasi: Ssel. herb.; Trang- \ ') Silene niaritima auctt. (exc Hellstr.) fere omnium ante 1879. 4 Silene inflata. 

sund: alumn. A. Berg in dupl.! — Ik. in taeniis Viburgi (E. 
Nylander): Fl. Kar. p. 189 [ad Bjorko spectat]; r Kakki, Bjorko 
Vasikkasaari (E. Nylander): Malmb. 

Sat. (fq) in taeniis [»liafsbandet»] : Malmgr.; par. Bjorne- 
borg p ad mare in litoribus lapidosis et rimis: Hayr. 

Oa. fq in taeniis: Mahngr.; p in litoribus, in Qvarken tan- 
turn in Truto ad orientem versus a Bjorko: Laur. Vaxtf., cfr 
1. c. p. 15. 

Om. fq ad mare: Hellstr.; fq ad litus: Tenn. 

Ob. st fq ad oram maris: Brenn. Obs.; Oulu (r) Hieta- 
saari: Eberh.!; in litoribus arenosis fq tota reg. maritima, ad 
viam publicam inter Kemi et Simo satis longe a litore maris: 
Keckm., cfr 1. c. p. 13; Kemi (!) fq: Jul. Fort. p. 102, cfr M. 
Castren p. 334; Tornea: Soldan!, cfr Fl. Lapp. etc. (vide supra). 

Enligt Fl. Ingr. p. 168 och 159 och Koch Synopsis p. 112 ar Silene 
maritima fran Ostersjon och Finska viken [Uksom val afven det mesta 
af denna formkrets fran Bottniska viken] ej Witherings art, utan Silene in- 
flata /9 litoralis Rupr. 1. c. Den akta S. maritima tyekes daremot, sa vidt 
man af pressade exemplar kan bedoma, forekomraa vid Ishafvet, jfr Bot. 
Not. 1879 p. 103. Silene iiiflala ^ maritima With. 

spontanea vix nisi ad Mare glaciate invenitur. 

Lapp. or. (lit. Kola): Nym. Suppl. p. 51; Lapp.: Giirke p. 285. 

Li. in litoribus maris [Nordlandiae et] Finmarkiae p: 
Wahlenb. p. 122 nomine Cucuhalus Behen [i maritimus, ad 
territorium nescio non spectet, vide infra. 

Lt. Vaidoguba: E. Nylander & Gadd!; inter Subovi et 
Vaidoguba in fissuris rupium: Brotherus!, cfr Broth. Wand. p. 13. 

Vide ceterum sub S. inflata var. litorali. 

Norra Fin), och storre delen af Lappl.: Fries; uppg. hanfor sig san- 
nolikt, sa vidt man nu vet, dels till den akta S. maritima, dels till S. ivfiata 
var. litoralis. Detta galler afven: »allman pa Ishafvets och hela vestra 
Skandinaviens kuster, ej funnen vid sodra och mellersta Ostersjon, men 
val i Haaparanta skargard*: Th. Fries 1864 p. 57. — Sat. Rafso barlast- 
plats (Karin Schildt): Lindb. comm. — Om. Yxpila, Harrbada udd: Krank 
p, 11, _ Ob. Oulu p steniga hafsstrander [»6 Kivin. R. Merens.*]: Leiv. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 5 

— Da uppgifterna fran O m. och O b. harstamma fran senaste tid, och 
forekomsten af denna form vid norra delen af Bottniska viken ingalunda 
ar osannolik, har jag velat fasta uppmarksamheten vid dem; dock torde 
uarmare undersokning annu vara af noden. De aldre uppgifterna om 
S'. mnritima (fore 1879) har jag daremot, sasom ofvan framhallits, anfort 
under S. injlala var. liforalis. — Li. Det bor framhallas, att Giirke p. 289 
anfor Wahlenberge Cucubalus Behen ^3 maritimus under S. venosa q litoralis 
(Eupr.). Emellertid upptager Norm. Fl. endast S. maritima fran nordliga 
Norge, hvarfore jag ansett mig bora fora uppgiften till sistnamnda art. 
Denua upptages fran Osttinmarken af Lund p. 76 afvensom af Blytt p. 
10G2 och Hartm. p. 229, men i Norm. Fl. Spec. p. 188 anfores icke nagon 
uppgift fran Sydvaranger. 

Sileno rupestris L. 

In Fennia media usque ad 66^ 10' lecta, quamvis 
non in omnibus plagis proveniat, sed in Alandia et in Fennia 
orientali nondum visa est. In nonnullis plagis partis au- 
stralis passim — satis frequenter inveniii indicatur; ceter^um 
rara est. 

Kalm; in montosis Finl. austr. st r: Prytz; Scand. (cum 
Fennia) exc. etiam Lapp, plur.: Nym. Siippl. p. 53. 

Ab. p: Zett. & Br.; sacell. Kakskerla Brinkhall in monte 
»Nunneberget»: Sa3l. herb.; Parga.=; p: Arrh. Ann.; Sagu: Nikl.!; 
Kimito Dahlsbruk p in montibus ad orientem versus sitis: Hayr.; 
Halikko Toppjoki: U. Collan!; Uskela Karlberg: K. E. v. Bons- 
dorfT!; [Muurila] st fq, Nummenahti, Haukkamaki, Varesmaki 
et aliis locis cop.: Renv.; Tenala Karsby: W. Bruncrona!; Lojo 
(!) compluribus locis: Lindb. comm.; p: Sel.; Vihtistfq: af Hallstr.; 
st fq hie illic cop. in montibus apertioribus p in jugo Lojo: Flinck, 
cfr W. Nyl. p. 34 et 204; (r) Pusula Ikkala Kotojarvi in ru- 
pibus litoralibus, ad Iso-Muslampi in Hyypio, Arima Haukka- 
maki: Weeks.; [Mynamaki et Karjala] in montibus adesis [»rapa- 
kivi vuorilla»] fere omnibus proveniens p — st fq et saepe 
cop., austro-occidentem versus rarescit et tandem deest, enum.i 
Caj. Kasviot, cfr 1. c. p. 7, 141 et tabulam geographicam eius- 
dem, spec, e Karjala Kalila!; Sand, non enum. — Nyl. par. 
Ekenas Buso et Tvarminne: Hayr.; st fq: His.!; Ryrkslatt 
Sundsberg! prope Hvittrask: Kihim. ann.; Kyrkslatt Varnas! et 6 Sileue rupestris. 

Smeds!: Brenner; Kyrkslatt cop. in montibus circa Hvittrask ex. 
gr. Goddarsbole, Fasa, Furuna.s: Ssel. ann.; Esbo Urberga in 
monte alto Urberget: Gadol.; [Nurmijarvi] rr in rupe quadam 
a praedio livars ad septentrioneni versus sila parce (K. E. 
Lindroos et A. Jarvi): Stenr.; st r: W. Nyl.; in Degero Jollas 
(Ilmoni!): Ssel. ann.; Thusby r: Astr. & H.; Borga r prope Gren- 
nas: Ssel. Ofvers.; p praecipue in reg. orientab', Elimaki: Sael. 
& Str. — Ka. p in reg. montana: Ssel. 0. Nyl.; Fredrikshamn 
(Qvist): Fi. Kar. p. 189; inter Fredrikshamn! et Viborg: Rupr. 
Diatr. p. 22, cfr Fl. Kar. 1. c; Vehkalahli: Ssel. & Sir.!; Viro- 
lahti ad pag. Virojoki: Ssei. herb.; r Jaaski Kiirkkaala in mon- 
tibus ad ripas lacus Jaaskjarvi: Linden!; Blom non comm. — 
Ik. Lindberg in parte fennica non vidit nee IVIalmb. comm.; 
[Parkala ad viam publicam: Flinck!; Meinsh. autem non comm.]. 
Ta. [Kalvola] r ad viam publicam opp. Tavastehus versus: 
Knabe Fort.; Luopiois prope templum in montibus ad Haltian- 
selka, Palkane in promontorio Uutena (Zidback): Leop.; [Tava- 
stehus] r ad Aulango: Asp. & Th.; litti austr.: Ssel. & Str.!; 
Hauho: M. Gadd!; plur. loc. in primis in parte septentr.-or.: Norrl. 
s. 0. Tav.; ad rupes et montes secundum septentr.-orientalem 
partem lacus Vesijarvi et ad Vaaksy, etiam in terra glareosa: 
Norrl. ant.; Hollola Upila: G. Bjorksten!; [Asikkala] Urajarvi: 
Wainio herb.; Nastola: K. A. Lindback in Mela herb.; Sysma 
Pajiitsalo in summo cacumine! et Luhanka Markula!: Unon.; 
Sysma Majave: K. W. Renqvist!; [par. Gustaf Adolf] r Putki- 
jarvi: Bonsd.!; Jamsa Soravuori et ad Niemola et Ohasvuori: 
Hult coll., spec, e Jamsa iam legit Nikl.!; (p): Wainio Tav. or.; 
Korpilahli Paljakkavuori: Gadol. — Sa. Valkiala st fq: Hult 
Fort.; Valkiala: H. Melander in herb. lye. n.; Taipalsaari fq in 
insulis partis australis lacus Saimaa: A. Arppe!; Villmanstrand 
Tuosansaari: alumn. Savander!; Lappvesi Parkkarila in rupibus 
lacus Saimaa: Sa3lan!; Nyslott in insula Simuna: Budden. 

Tb. st r Viitasaari plur. loc: Broth., spec, ex »Etelavuori»! 
— Sb. [Leppiivirta] r Leppasalo prope Rengaskallio et in in- 
sula quadam lacus Niiralanjarvi inter insulas Niirala et Ponka: 
Enw.; Rautalampi Lassila: L. M. Runeberg! et E. Nyl. & Chyd.!; 
r: Mela, spec, in herb, e Kuopio Raima; Kuopio (!) Kumpusaari Acta f^ocietatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, M:o 1. 7 

et sat cop. ad Ukonlahti prope serratrinam Mustinlahti: Budden; 
Kuopio non tantum in his locis, sed etiam in Vanunvuori 1890: 
Budden in litt.; Pielavesi: Liindstr. — Kb. Nurmes ad Pyssyn- 
vaara et Kopras: Wainio Kasv., spec, e Lipinlahti Pyssynvaara! 

Kuus. Rukatunturi: Nyberg!, cfr Wainio Kasv.; Pyhii- 
vaara: Brotherus & F. v. Wright! 

Storsta delen af Finl. och Lappl.: Fries; Lapp. fenu. . . . alp.-. Giirke 
p. 53; hvad finska Lappmarken angar, ar artens forekoinst darstades hogst 
osaker, ehuru den nog finnes i cifriga Lappmarker. — O m. Toholampi : 
realskoleeleven A. Gebhard!; uppgiften behofver bekraftas. — [L. ent. 
Kilpisjarvi [Kilpisjaur] (Deutsch): Fellm. Lapp., jfr bl. a. Led. I p. 316— 
317; ehuru icke alldeles osannolik, forefaller dock uppg. mindre trolig, da 
Laest. ej omnamner arten. Anmarkas bor, att den upi>tages Pajala fler- 
stades: Backm. & H. p. 112; se afven Bot. Not. 1883 p. 209.] 

Hull (se under Ta.) och Caj. Kasvist. p. 141 franihalla. att arten 
forekommer i rapakivi-omradena af de resp. trakteina. — I A b. Pargas 
namnes, att den forekommer ])a sterila granitberg, men ej iakttagits pa 
kalkbergen: Arrh. Ann. 

Silene armeria L. 

In hortis colitur et ram efferatur. 

>Hinc inde . . . subspout., ex hortis disseminata*: 'Syva. Consp. p. 
89; odl. o. forvildad: Brenn. Flor., jfr afven Mela Kasv. Ill, Ale. Ill o. s. v. 
— Sat. Karkku Jarventaka, par ar forvildad i tradgarden, men numera 
utgangeu: Hjelt. — Ta. r [Tavastehus] j>pa en aker i niirheten af Eapa- 
maki (!) gard, enligt all sannolikhet forvildad»: Asp. & Th.; Tavastehus pa 
en ang vid Sommarnoje: O. Collin!; Lammi eff.: Kordstrom!, jfr Norrl. 
s. Q. Tav. — Ob. Uleaborg [Oulu] Korkeasaari: Mela herb. 

Silene anglica L. 

Semel mulios ante anvos observata est. 

Kon. >spontaneam observavi in hortis ad Kenjarvi»: Fl. Kar. p. 189; 
sprocul dubio efferata»-. Trautv. Incr. p. 110. 

Denna form fores af Gtirke p. 292 sasom varietet under S. gallica L. Afven uagra andra arter af detta sJagte odlas eller hafva odlats i 
Finland, se t. ex. Medd. XXV p. 13. 

Utom S. anglica och S. mvscipula, om hvilken senare se langre fram, 
forekomma ett par andra arter af slagtet tillfalligt i landet och aro afven 
representerade i H. M. F:s ruderatsamling. Sa upptages: S. gallica L. 8 Silene gallica. 

barlastplatser r [Ab.] Pargas, [Nyl.] Helsingfors Somas: Ale. III. — Ob. 
Uleaborg barlast (Hougb.): Brenn. Obs., jfr Brenr. Flor. — Arten omnam- 
lies sasom forekoinmande: Eur. omn. exc. . . . Scand.: Nym. Consp. p. 97. 
— Se f. o. under S. avglica L. 

S. otites (L.) Sm. Ab. Lojo Mongola pa odlad ang 1886, men af 
kort varaktighet: Lindberg i bref. — Tillfa,lligt inford Sb. Jorois Jarvi- 
kyla: Ale III. Enl. senare meddelanden bar arten funnits darstades atm. 
1891 och 1892, men ar numera utgangen: Lindberg i bref. 

S. dichotoma Ehrh. — Nyl. Helsingfors Djurgarden vid Diakoniss- 
anstalten 1901: Lindb. herb. — Sb. Jorois Jiirvikyla Eautahovi pa odlad 
ang: N. Molander! och Lindberg i bref, jfr Lindb. Enum. 

Sileue a caul is L. 

In summis Lapponiae partibus, iinde varius tantuin 
descendit, frequenter provenit. 

In alpestribus Utsjoki: Prytz; maxima pars Lapp.: Fries; 
Lapp. . . . alp.: Nym. Consp. p. 93 et Giirke p. 302, vide etiam 
DC. Prodr. I p. 367 et Led. I p. 303. 

Li, per universum alpium jugum omnesque alpes mariti- 
mas [usque in ipso Nordcap] vulgatissime omnium . . extra 
altiores alpes . . . baud crescit, nisi unico loco in litore lacus 
Mandojiiyri [Mandujauri] ad templum Utsjokense lecta: Wahlenb. 
p. 122 0. 123, cfr 1. c. p. XVII et XXXIV; ad flumina Utsjoki 
et Tana fq cop.: Fellm. Lapp., cfr S. Castren p. 353; r in glarea 
nuda in reg. alpina montis Saariselkii, lecta in Riitelmapaa: 
Hult Lappm., cfr 1. c. p. 150 et 156; in alpibus Utsjokiae par- 
cius, in subsilv. quoque reg. et subalpinam convallis flum. Uts- 
joki [spec, ad praedium sacerdotis!], ubi earn iam adnotavit 
Wahlenberg, satis frequenter descendit, sed ex alpibus Ailigas, 
ubi parcissime provenit, meridiem versus non lecta. [Raste- 
kaisa SO 810]: Kihlm. Ant., spec, etiam e Mandojayri!; Varan- 
gria austr. st fq plerumque cop. in reg. subalp, superiore et 
reg. alpina: Arrh. ant., spec, ex Angsnas!; Bugonees etc : Norm. 
Fl. Sp. p. 197, quem 1. inspicias, vide etiam Hult alp. Pfl. p. 
181, Blytt p. 1065 etc. — [L. ent. reg. alp. fq: Lgest., cfr Grape 
p. 105 etc.; in reg. alpina ad Kilpisjarvi (!): Norrl. Lappm. p. 
265; st fq in summa reg. alpina in alpibus Haiti (NV 925 m), 
Haldilshok [»Haltitschohko»] (SSV 1,094 m), in declivi septen- 1 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 9' 

trionali monlis Angeloddi (705 m), Siekkinlahko et Kuonjarvaara: 
Linden Bidr., cfr Medd. XVIII p. 244 et Bot. Centralbl. LXI 
p. 221.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; in alpinis ad Mare glaciale 
vulgaris: N. I. Fellm.; Tshun: Broth. Wand. p. 6 et Mela PI.!; 
Hibina: Broth. Wand. p. 8!, spec, etiam leg. Selin! et Enwald 
& Hollmen!; Lujauri urt duobus locis: Kihlman!; Tuatash fq: 
Enw. ann., spec. leg. Hollmen!; reg. silv. r cop. in declivibus 
silvaticis ad ripam occidentalem fluvii Nuotjok inter fluvinm et 
montem Podusoivi reg. alp. p in campis alpinis arenosis et 
lapidosis montis Podusoivi! copiosissime, Siuluoivi et Siulutoldi 
in campis cacuminis et declivibus alpinis superioribus cop., Vuo- 
jim (sat parce): Linden Ant., cfr Medd. XIX p. 13; Ponoj: Knabe 
Pfl. p. 281; Orloff: Kihlm. Pfl. p. 130, cfr Kihlm. Ber. p. 16; enum.: 
Beket p. 549-550, vide etiam Broth. Wand. p. 12 et 13; multa 
insuper adsunt spec, ex alpinis ad Mare glaciale lecta. 

Silene museipula L. 

In saburra rarissime invenitur. 

Oa. Vasa [vid angkvarnen] pA barlast (Lauren!): Sfelan i (Prot. 7,. 
IV, 1888) Medd. XV p. 222. — Antraffades [i Vasa vid angkvarnen] 1888 i 
10 a 12 exemplar med blommor och frukt: Laur6n i Medd. XXII p 39. Silene nutans L. 

Satis frequenter in Fennia maxime australi provenit; 
ad septentrionem versus subito rarescit, sed usque ad 61^ 40' 
in Fennia media, progreditur, dein autem etiam in parte ori- 
entali circ. 62^ 20' et in Fennia septentrionali inter 65^ et 
65^ 50' nonnullis locis in vicinitate Sinus bottnici lecta est. 

Till.; Kalm; in collibus apricis st fq: Prytz; in Europae 
pratis: DC. Prodr. I p. 377; Eur. omn. exc. Lapp. . . .: Nym. 
Consp. p. 90; Fenn.: Giirke p. 316. 

Al. (p): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr. et Laur. Fort.; p 
in parte media et occidentali territorii: Bergr. — Ab. fq: Zetl. 
& Br.; Pargas p: Adl. et Arrh. Ann.; Eura: Lindstr. p. 116;. 10 Silene nutans. 

Uskela Kai-lberg: K. E. v. Bonsdorff!; [Muurila] rr ad vias in 
parte septentrionali territorii: Renv.; in insula sinus Halikko: 
E. S. Ekbom in herb. lye. n.; Lojo Vanjarvi (Fr. Linder): His.; 
Lojo backen Hagaskytt: Hels.; Lojo Jalansaari (Tikkanen): Hult 
herb.; Vihti (fq) : Printz; Vihti p ad Irjala, Hevonoja et infra 
jugum Lojo: Flinck; rr Pusula ad meridiem versus a page 
Karjasjiirvi in pineto nonnuUa spec: Weeks., cfr Sel.; in parte 
australi territorii [Mietoinen et Mynamaki] p - st fq planta collium 
propria, ad Kasula ad orientem et Pahikkala ad septentrionem 
versus: Caj. Kasvist., quern 1. inspicias, cfr 1. c. p. 141; Nystad 
(!) si fq: Hollm. — Nyl. Hango: Sand.; par. Ekeniis p: Hayr.; 
Kyrkslatt: H. Sourander in herb. lye. n.; Mjolo: W. Nyl.; Hel- 

o 

singfors Brunnsparken: Hult coll.; Thusby r: Astr. & H.; r 
Borga! ad oppidum et Skafvarbole, Hogland! ad Pohjakyla cop.: 
Ssel. 0. Nyl., cfr Brenn.; Borga Krako: Ssel. ann.; Borga Gam- 
melbacka Tjufholmen sat cop.: GadoL; Hogland Kiiskikyla! cop. 
1871, Suurkyla in pratis (Sievers) 1878: Brenn. Till. p. 39, vide 
€tiam sub forma. — Ka. Lavansaari: Brenn.; r Virolahti! in 
pago Koivuniemi, Nukari: Blom; Sakjarvi: J. V. Johnsson!; r 
Jaaski Pelkola in dechvibus aridis et marginibus fossarum viae 
publicae: Linden! — Ik. p in regione finitima: Fl. Kar.; p: 
Malmb., spec, e Rautu!; Pyhiijarvi Vernitsa: Herlin!; [in areno- 
sis maritimis et in vicinitate circa Siestarjoki [»Sestrorezk»]: 
Meinsh. p. 52-53]. 

Sat. Raumo, Eura (!): Malragr.; Kjulo: E. Cedercreutz!; 
Ulfsby: J. E. v. Schantz in herb. lye. n.; Bjorneborg p et par- 
cius — sat cop. in lucis siccioribus, lapidosis et arenosis et in colh- 
bus juniperis vestitis: Hayr.; Bjorneborg Tahkoluoto ad Rafso: 
Ssel. herb. — Ta. Tammerfors: Wirz. M. S.; Tammerfors Hatan- 
pitii: Leop. coll.; Saaksmiiki r Rapola: Tikk.; Saaksmaki Lahis 
et Hakola: Kihlm.; Kangasala (Ilmoni): Sa^l. kat.; in jugo arenoso 
prope sinum Isolahti lacus Langelmiivesi, Palkane ad Tommola 
(Zidback): Leop.; [circa Tavastehus] (st fq): Asp. & Th.; Vanaja 
Harviala: Leop. coll.; Janakkala Turenki: Hayr.; st r Kopso, 
Iso-Aine, Paimila, Kurhila, Padasjoki, Kuhmoinen ad Alho, Har- 
moin etc.: Norrl. s. o. Tav.; Asikkala (r): Nikl.!; Hollola Iso- 
saari (Norrlin): Wuinio ann.; Padasjoki Nyslolii: Wainio herb.; Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennica, 30, X:o 1. 11 

Kuhmoinen prope partem maxime orientalem lacus Liimmene 
in lapidosis: Hult comm., cfr Hult tr. p. 196; Orivesi in riipibus: 
Borg! — Sa. Valkiala (p): Hult Fort., cfr Ale. Ill p. 125, num 
certa? — Kl. Hiitola Pukinniemi: J. A. Fastberg!; Kronoborg 
Tarkinen: E. Juslin! 

Kon. in insulis omnibus prope Kusaranrla sat cop.: Kihlm., 
spec, e Pijd-ostrow!, cfr Medd. XVIII p. 150. 

Ob. r in vicinitate orae Alatornio, Kemi, Simo Maksniemi!, 
li, Uleaborg (!): Brenn. Obs.; Uleaborg, li p: Zidb. in litt.; Ulea- 
borg (st fq) Baatinsaari: l.eiv.; [inter Kemi et Simo] p, Kemi 
Laurila, Mablasaari (!) et Kallinkangas cop.: Keckm., cfr 1. c. p. 
14 et 16; Kemi: M. Castren p. 330, cfr L. L. Lsest. p. 295; Kemi 
ad praedium sacerdotis: Moberg Klim. p. 85, cfr Brenn. Obs. et 
vide etiam Diar. 1, XII, 1877; (st fq) circa Tornea: Jul. p. 283; 
enumeratur inter plantas, »quae in Ostrobottnia boreali immo 
ad summum Sinus bottnici uscjue adsunt»: Hellstr. Distr. p. 0; 
Alatornio Kallinkangas: Hougberg!, cfr Medd. IX p. 124; [r: 
0. B. Fries]. 

Sodra Finl. och (norra el.) ostra Lappl.: Fries; upp.ir. grnndar sig pa 
Fellmaus utsago, ^om dock antagligen ej afser denna art. — Sat. Kyro: 
Asp; knappt troligt, atminstone har jag ej sett den darstades. — Kl. p: 
Backm.; uppg. behofver bekraftas. — Lapp. fenn. »Ad flumen Tuntsa 
in par. Kuolajarvi»: Fellm. Lapp., jfr Wainio Not. — Ltm. ad Kantalaks: 
Fellm. Ind., jfr i afseeude a bvardera Led. I p. 318 och Fl. Samoj. p. 12. 
Enl. exemplar i Fellmaus herbarium afser nppgiften fran Kantalaks S. ta- 
tarica: N. I. Fellm. p. 11 och LXI, hvarfore det afveu antagligen ar fallet 
med den andra uppg. Anmarkas ma med auledning af forekomsten i O b., 
att arten i Sverige forekommer i Skelleftea: Backm. & H. p. 112 och Bot. 
Not J883 p. 209. 

Omkring Marinskoj station, Tsbolmush: Giinth. p. 34 i ofvers.; san- 
nolikt ar bvardera orten belagen utom floraomradet. 

Silene nutans var. glabra (Schkubr) DC. ^). 

Cum forma typica raro occurrit. 

(Vulgaris) est in litore utroque isthmi Kareliae et in Fen- 
nia anstrali maritima: Fl. Ingr. p. 157, [ad typum verisimiliter ^) S. nutans var. glahratn Hartm. 12 Silene nutans. 

p. p. spectatj; st r: Mela Kasv. Ill p. 52; Fenn.: Giirke 
p. 316. 

Al. nondum adnotata. — Ab. Abo prope Lillheikkila: Hjelt; 
Kuusto: Ssel. ann. et herb.; Sagu Karuna Sando in colle arido 
arenoso: Elfving!; Pargas (!) st r ex. gr. Skrabbole! in ins. Alo: 
Arrh. Ann.; Halikko Aminne: G. Armfelt!; Lojo compluribus 
locis circa templum cum «: Lindb. comm.; Vihti: V. Fransman 
in herb. lye. n.; cum f. typica saepius occurrit, sed multo par- 
cius, ad Raimela »Saun maalla» valde cop.: Caj. Kasvist.; Ny- 
stad Putsaari; Hollmen! — Nyl. Borga inter Kallsund et Fladan 
(Fastberg): Sacl. ann.; Pyttis: Saelan & Stromborg! — Ka. Viro- 
lahti: Blom! nomine typi; Viborg (!) Kiiskila: J. L. Krohn! — 
Ik. Rautu: G. Appelberg!; Pyhajarvi Polvanniemi in ripa prae- 
rupta lapidosa: Lindberg!; [in reg. maritima: Meinsh. p. 52—53, 
vide etiam Fl. Ingr. p. 157 (supra comm.)]. 

Ta. Tammerfors in prato: alumn. A. Pahlman!; Kangasala: 
E. Juslin in herb. lye. n.; Poltinaho prope Tavastehus in clivo 
arido: 0. Collin! — Kol. Barkova ad flumen Svir: Giinther! 

Ob. in parte septentrionali rr Kemi, Simo Maksniemil: 
Brenn. Obs.; (st r) Kemi Mahlasaari, Kallinkangas!: Keckm.; 
Kemi rr Viheriala Kaijankangas! : Rantaniemi in Brenn. Obs. Sileuo tatarica (L.) Pars. 

In Lapponia et Fcnnia septentrionali nee non ad Jines 
orientales rarissime invenitur. 

Ad fluvium Kemense r (Dr Grondal): Lilj. p. 179; ad 
fluvios Lapponiae Kemensis inter Inari et Muonioniska (Gron- 
dal), ut puto in districtu Peltovuoma: Wahlenb. Fl. Suec. ed. I 
(Upsala 1824) p. 271, cfr 1. c. ed. II p. 282, Prytz et Spic; 
»legi ad ripas arenosas fluminis Kemensis inter Nousu et Pel- 
kola locis paucis, sed prorsus defloratam»: Spic. I p. 19, cfr 
Fr. Nyl. Utdr. p. 191; Lapp. bor. or.: Fries; Lapp. or. (?): Nym. 
Consp. p. 91; Fenn. max. bor.: Nym. Suppl. p. 53; Lapp. Fenn.: 
Giirke p. 311, vide etiam Led. I p. 312-313 (et 777) et Lindb. 
Pfl. p. 14. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 13 

Kol. lectum a rustico Miiatta ad flumen Svir: Not. XIII 
p. 485; Elfv. non comm.; hie locus nescio an in Rossia situs sit. 

Ob. Kemi ir Ilmolansaari: Rantaniemi! in Brenn. Obs., 
cfr G. Grano in L. Y. 1899 p. 141. — Kuus. Oulanganjoki: 
F. Silen! et M. & J. Sahlberg!, cfr Wainio Kasv.; in ripa are- 
nosa fluvii Oulanganjoki Suolaranta!, Kortesaari: Hirn Fort.; 
ad etfluvium fluminis Oulanganjoki a lacu Paanajarvi in aggeri- 
bus arenosis: Montell! 

Lk. in Lapp, kemensi et quidem ad flumen Kemense (Gron- 
dal): Wahlenb. p. 122, cfr 1. c. p. XXIV; in Lapp, kemensi a. 
1788 leg. Grondal (post eum vero nemo invenit): Fellm. Lapp.; 
Sodankyla ad fluvium Kemi: Eberh.!, cfr Wainio Not; [Sodankyla] 
rr in ripa arenosa fluvii Kitinen prope habitaculum Koskenniska 
sat copiose occurrit: Blom. Bidr.!, cfr Wainio Not.; Sodankyla 
in litore arenoso vere inundato et in campo herbido ad Pelko- 
senniemi: Wainio Not., vide etiam Spic. et sub S. nutante. 

Lim. Kantalaks (J. Fellman 1827!): N. I. Fellm., cfr 1. c. p. 
XXXIV, XXXVIII et Beket. p. 550; [Archangelsk: Siven!, cfr 
Diar. 14, III, 1863 et N. I. Fellm.]. 

[Ett ex. bar for lange sedan blifvit fuunet i lugermanland, norr oiu 
floden Neva, se harom Fl. Ingr. p. 158. De fyndorter, som upptagas hos 
Meinsh. p. 53, torde vara belagna i andra delar af Ingei-manlaud; arten upp- 
tages dock afven 1. c. s&som forekommande: »Auf Schuttplatzen in der 
Umgegend der Hauptstadt.» — Vid Mariuskoj station: Giiuth. p. 34. Or- 
ten torde ligga utom flora-omradet. — Angaende foi-ekomsten k orter pa 
iiagot langre afstand fran gransen finnas for ofrigt flere uppg., se sarskildt 
Ivanitzky p. 457.1 

Sileiie viscosa L. 

In litore australi raro Icgitur. 

Kalm; in oris maritimis Finl. australis rr (Hellens): Prytz; 
Fenn. merid.: Fries; Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 89; Fenn. non 
nisi mer.-occ. (Aland, Aboa, Nyland): Nym. Suppl. p. 52, cfr 
etiam Led. I p. 313. 

Al. [Eckero] SignilsskJir: Tengstr.!, cfr Bergstr. p. 131; in 
taeniis par. Lemland velut Asko, Foglo plur. loc. in taeniis exteri- 
■oribus, inter Foglo et Kokar, Klafskar: Arrh.; Sund Skarfven: E. 14 Silene viscosa. 

Erics.; Jomala in taeniis australibns: Palmgr.; st r Brando 
in scopulo ad occidentem versus ab Afva, Kumlinge Krakskar, 
Ado, Stor-Masoren ad septentrionem versus ab Enklinge: Bergr. — 
Ab. Aspo Vidskar cop.: E. R[euter]; Korpo Vidskar (S. Renvall): 
Lindb. comm.; Kimito: Malmgren!, cfr Zett. & Br.; Kimito Hiitis 
in taeniis Vano: C. J. et A. Arrh.!; Bromarf Gunnarsoarna (G. 
Sucksdorff): Hayr.; Pojo: 0. F. A. Bergroth in herb. lye. n. — 
Nyl. Hango: Ale. HI; [in taeniis ad Ekenas] Matgrufvan et Skogs- 
gadden prope Jussaro: Hayr. Ber., spee. ex Ekenas Julo!; Ekenas 
p — st r et sat parce — pareius in taeniis extimis et exterioribus, 
velut in insulis extra Tvarminne (Storlandet et aliis), in rimis 
seopulorum [»bergsskrefvor»] saepe angustissimis: Hayr.; Ekenas 
Tvarminne Bjorkskarsgrund: G. Sueksdorff!; in tectis eaespitieiis 
vetustis domoruin in Skatudden (!) et in seopulis taeniarum (fq): 
W. Nyl; Helsingfors Skatudden ad viam etiam 1876, postea 
exstincta: Ssel. ann.; Helsingfors Skatudden etiam eirc. 1890, 
nunc exstineta: Hayr.; Helsingfors JoUas: K. W. Natunen in Mela 
herb.; [Helsingfor.-'] Stansvik: alumn. Hj. Henriksson in dupl.!; 
Helsingfors Ronnskar: Seel. herb, et Brenner in dupl.!; Sibbo 
Soderskiir [extra Porto] (alumn. K. A. Lassenius in dupl.!): Bren- 
ner in Medd. XIII p. 242; Sibbo Oster- et Vester-Tokan prope 
pharum Soderskiir: Ohrnb.; rr in taeniis Borga in insulis Tunn- 

(!) Glos-! et Sandholm: Ssel. 0. Nyl. 

Ab. [Nystad] »v. 1893 yksi kapp. eraalla pihalla sinne tnoduUa paino- 
lastilla»: Sod. 

Melandriuiii album (Mill.) Garcke. 

In Fennia orientali, ubi ad 66^ 15' ad septentrionem 
vef\'=i(s ledum est, magna frequentia in primis in parte media 
procenit; in Fennia occidentali passim — satis raro obcmm 
et, ut tidetur, odventicium usque ad 66^ 55' lectum est. 

Fenn. merid. et media: Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. 
Consp. p. 86; deest ... in Lappon.: Nym. Suppl. p. 51, cfr 
etiam DC. Prodr. I p. 386. 

Al. p: Bergstr.; Geta Bonas: E. Erikson in Diar. 1, III, 
1884, spee. in dupl. e Geta Dano!, ubi adnotatur: etiam in ahis Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 15 

locis in taeniis par. Geta invenitur. — Ab. ad pharum [»bak»] 

o 

Uto: Herlin!; r: Zett. & Br.; Abo Hirvensalo sat cop.: Gadol.; 
ad fluvium Aura: Arrh. & Hollm.; Lemo prope Hannula, sed 
vix nisi adventicium: Hjelt; Pargas: [0. M.] Renter in Medd. 
IX p. 149; Bromarf specimina pauca ad Soderstrand, etiam ad 
Hango: Sand.; Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorff!; [Muurila] 
nonnulla spec, prope praedium Isontalo: Renv.; [Pojo] (»fq»): 
A. Nyl.; Pojo prope olTicinam Billnils: Arrh.; p: Sel.; Vihti (!) 
(»st fq»): Printz; Vihti (r) tantum in prato Ridal ad viam ad 
stationem Nnmmela et Torhola in praedio Knikku ipse vidi, Van- 
hala Joutila in agro Aro (E. G. Printz): Flinck; st r Pusnla Ikkala, 
pag. Karjasjiirvi, PyhajJirvi in pago ad templum: Weeks.; Nystad 
tribus locis [ut videlur adventicium]: Sod. — Nyl. opp. Ekenas in 
graminosis cultis circa templum: Hiiyr.; [Fagervik] unicum spec, 
ante paucos annos legi: His.; [Nurmijarvi] p singula spec : Stenr., 
spec, e Nurmijarvi Nygard: alumn. Stromborg in dupl.!; Hel- 
singfors ins. Sumparn, Angsholmen prope Drumso: Sa?l. ann.r 
Thusby r: Astr. & H.; Borga prope Granniis: Sael. Ofvers.; Borga 
Nase in saburra: Gadol.; st r in Morskom, Stromfors et Hog- 
land!, p in reg. orientali [= Elimaki et Lapptrask: Sael. & Str.]: 
Ssel. 0. Nyl., cfr p. p. Brenn.; Hogland Suurkyla! 1871, Kiis- 
kikyla 1873: Brenn. Till. p. 39; [Hogland] Suurkyla cop., Kiiski- 
kyla: Saelan in Medd. XXV p. 76; W. Nyl. non comm. — Ka. 
p in reg. montana: Sael. 0. Nyl., spec, e Sippola! et Fredriks- 
hamn!; (r) Skraddar, Ala Urpala: Blom!; st r partem maximam 
in declivibus siccis, Riiisala Tiurinkoski, Kirvu prope tem- 
plum! et Virola, Jaiiski Ahola, praedium Virola: Linden, vide 
etiam sub Nyl. et Kl. — Ik. st fq : Malmb., cfr Fl. Kar. p. 
198; [st fq: Meinsh. p. 55]. 

Sat. Birkkala: Malmgr.; Bjorneborg Torboniis prope pu- 
teum [»brunn»], Kumnas Tomtebo in horto et verisimiliter cum 
seminibus introductum: Hayr.; st r — r Karkku! Jarventaka 1884, 
sed iam exslinctum, Nurmis, prope Pakkala et Kulju, Mouhi- 
jarvi prope Urmia, Hameenkyro ad Laitiala sat cop.: Hjelt. — 
Ta. Lemmettyla, Kuohijoki: Leop.; Saaksmaki (fq): Tikk.; [Kal- 
vola] (r) prope stationem littala: Knabe Fort.; st fq: Asp. & Th.; 
p: Norrl. s. o. Tav.; [par. Gustaf Adolf] (fq): Bonsd.; Luhanka (!) 16 Melandrium album. 

p — st fq, Korpilahti Pohjola, copiosissime ad Taikinajiirvi in 
par. Luhanka: Wainio Tav. or., vide etiam Hult tr. p. 196. — 
Sa. Mantyharju: 1. Tavastsfjerna in Mela herb.; Villmanstrand 
Parkkarila, Ruokolaks, Sarkijarvi cop. et Puumala Ahonpelto: 
Ssel. ann. et herb.; p, in par. Rautjarvi cop., circa pag. Nar- 
sakkala st fq: Hult. — Kl. p, st fq ad Ladogam: Fl. Kar.; Kan- 
kola Rami: Linden; Parikkala p enum., Tyrja sat cop.: Hann.; 
Valamo st fq: Ssel. ann.; p: Backm.; st fq: Hjelt. — Kol. p — 
st fq, in reg. aren. hand visum: Elfv., vide etiam 1. c. p. 126. 

Oa. Gamla Vasa: Ale. et Hjelt; Vasa (fq) ad molas vapore 
movendas, parce in nemore Vasa Hofrattspark 1884—85 et 
Gamla Vasa in aggere [viae ferratae] cop.: Lauren in Medd. 
XXII p. 37, 42 et 43; plantam sponte nascentem non vidi: Laur. 
in litt. — Tb. r Jyvaskylii (V. N. Tavaststjerna), Uurais!: Broth., 
cfr Wainio Tav. or.; Karstula Ruotsila: Brotherus! nomine M. 
noctiflorum. — Sb. Leppavirta baud infrequens: Enw.; p: Mela, 
spec, e Kuopio! — Kb. Kide: Brand.!; Liperi r Autionierai, Ko- 
lehmala et Parkkinen in Pesolansaari in lac. Pyhaselkii: Eur. & 
Hallstr.; rr unum. allerumve spec, in agro turfoso ad Korhola in 
pag. Koli [par. Lieksa]: Axels. Putk., cfr 1. c. p. 40. — Kon. 
{st fq) ad Onegam: FL Kar.; fqq in cultis per fere omne terri- 
torium: Norrl. On., vide etiam Giinth. p. 34. 

Om. Gamla Karleby in saburra, ad Yxpila et Furuskar 
[spec, ex ambobus locis in dupl.!]: Hellstrom!; Brahestad Stor 
Kraseli [verisim. in saburra]: Blom in dupL! — Ok. Kajana 
1860: Malmgren!; rr Paltamo Siivola: Must. — Kp. p e Repola 
usque ad Uhtua, ad Kiimovaara, Tsholka, Vuosiniemi et Kol- 
vasjarvi in Repola et ad pagos Piismalahti, Kiimasjarvi, Vuok- 
kiniemi, Uhtua! (plur. loc): Wainio Kasv.; Sarkijarvi: Bergroth!; 
[Solovetsk: Knabe!]. 

Ob. Uleaborg in saburra: Hough, et Brenner in dupl.!; 
Toppila [in saburra]: Brenn. herb.; Toppila in saburra quotan- 
nis cum fructibus, sed baud numerose, Pudasjarvi (sec. alum- 
nos): Zidb. et Zidb. in litt., cfr Brenn. Obs.; in saburra et locis 
cultis r Kemi ad oppidum, ad serratrinam Kallio in par. Simo 
€op. 1892: Keckm., cfr 1. c. p. 17; Rovaniemi in agro: Ranta- 
niemi in Brenn. Obs. [sine dubio adventicium]. — Kuus. ad Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 17 

viam piiblicam prope templum [ad septentrionem versus]: Wai- 
nio Not., vide infra. — Kk. par. Oulanka r Vartiolampi!: Wai- 
nio Kasv., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 31. 

Lk. in agro et ciilto ad pag. Kemijarvi (66*^ 43') in par. 
ejnsdeni nominis: Wainio Not., cfr 1. c. p. 32 et vide infra; 
multis deinceps annis in Kemijarvi: Zidb. in litt.; Kuolajarvi 
[Salla] in agro inculto in pago Salla [prope Peteri]: 0. Moller!, 
cfr Borg Sel. et Medd. XXVII p. 91; etiam Kursii (Rantaniemi): 
Borg Sel. 

Led. I p. 328 citerar oriktigt Prytz, Fellm. Lapp, och Fellm. Ind. 
uuder deniia art i st.f. under M. rubrum. Anmarkas ma for ofrigt, sasom 
afven framgar af det ofvaustaeude, att arten ofta forekommer pa barlast 
eller eljest sasom tillfallig; jag bar bl. a. sett den vid Somas nara Hel- 
singfors. Forutom uppg. fran O m. och Ob. torde de fran Oa. (och mojligen 
iifven de fran Ok., K u u s. och Lk.) bero pa dyhk mer eller miudre till- 
fallig forekomst. Mojligt ar dock a andra sidan, sasom Kihlm. framhal- 
ler, att uppg- fran O k. och K u u s. ansluta sig till artens ofver hufvud ta- 
get afgjordt ostliga utbredning. Huru det forhaller sig med forekonisten 
i Lk., torde bora utredas. — Al. Det kan framhallas, att Bergstr. ej upp- 
tager arten fran vastra Aland [^BC Pp>]. 

F. rubella Hartm. — Nyl. [Hogland] pa en gard i Suurkyla med huf- 
vudformen: Sselan i Medd. XXV p. 76. Enligt senare undersokningar med 
all sannolikhet hybrideu M. album X rubrum, se Prot. 4, X, 1902. 

Enligt beskrifniugeu tillhorde ett ex. taget i Ob. [Uleaborg] Toppila 
1886: Zidb. f. rubella, liksom jag tror raig hafva sett den i Oa. Vasa vid 
angkvarneu Narmare undersokning af formen ar dock tydligen uodvandig. 

MoJaiidriuiii album X rubrum. 

In insula Hogland rarissime his annis Icctiim est. 

Nyl. Hoglatid [Sunrkyla in praedio]: Sselan in Prot. 4, 
X, 1902, ubi descriptio. 

Exemplaret inlemnades forst under namn af M. album f. rubella 
(se ofvan). 

Melandrium rubrum (Weig.) Garcke. 

In maritimis plerumque frequenter [interdum satis fi'e- 
quenter, interdum frequentissime), in alpinis, unde ad su- 

Typis impr. ■'], 1904. 2 18 Melandrium rubrum. 

premam partem rcgionis sUcaficae descendit, passim inve- 
niri videtur, ceterum raro tantum et saepe fortasse adcen- 
ticium obvium est. 

Kalm; in nemorosis fq: Prytz; maxima pars Fenniae: Fries; 
Eur. plur.: Nym. Consp. p. 86, cfr DC. Prodr. I p. 386 et Led. 
I p. 827. 

Al. (p): Bergstr. ; st fq: Bergstr. Beskr.; fq in nemoribus: 
Tengstr.!; fq: Arrh. et Bergr. — Ab. f(|: Zett. & Br.; Pargas st fq: 
Arrh. Ann.; [Muurila] nonnulla spec, prope Isontalo: Renv.; Bjarno 
ad praed. Pojo: E. G. Printz; fq: Sand, et A. Nyl.; Lojo in in- 
sula ejusdem nominis, Jalansaari: flels.; Vihti r Vanhala Juo- 
tila in horto: Printz; Flinck ibidem non vidit 1892; Mietois cop. 
ad sinum, in primis ad Aarlahti: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 141. 

— Nyl. par. Ekenas fq et sat cop. — copiosissime prope litora 
inter et intra alnos: Hayr.; fq: His.; fq: W. Nyl.; Thusby (baud 
r): Astr. & H.; st fq ad oram maris: Sa3l. 0. Nyl.; p: Brenn. — 
Ka. p: Blom; Viborg: Fl. Kar. — Ik. p: Malmb. [in vicinitate 
orae, unde spec.]; [in reg. maritima fqq et nusquam deest, in 
plagis a mari remotis aut non aut rarissime invenitur: Meinsh. 
p. 55]. 

Sat. st k[: Malmgr. [tantum ad vicinitatem maris spectare 
videtur]; Bjorneborg et Ulfsby p— fq (in Lyttskar tamen r se- 
cundum totam ripam) sat parce — sat cop. saepissime ad ripas, 
quae nunc sunt aut antea fuerunt, Hviltisbofjard fq (K. G. Ollon- 
qvist): Hayr., cfr Hayr. Und. p. 30; Birkkala: A. Spare in herb, 
lye n., cfr Carlss.; Viljakkala Ansomaki parce, certe spont.: Kihlm., 
vide etiam infra. — Ta. [Tavastehus] r: Asp. & Th.; Tavaste- 
hus in prato: \V. Granberg!, vide etiam infra. 

Oa. st fq: Malmgr., vide sub Sat.; usque ad Lappfjard 
[prope deversorium] ad interiorem partem procedit: Hjelt; fq ad 
oram, sed non in interiore parte: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 8. 

— Sb. r: Mela, spec, e Kuopio! 

Om. Nykarleby Krakskar tloribus albis: Laur. Vaxtf., vide 
sub Oa ; fq in maritimis, (p) in interiore parte [»h6gre upp i 
landet»]: Hellstr., cfr 1. c. p. 137, Gamla Karleby etiam flor. 
albis!; fq ad oram, r in interiore parte: Tenn. — Ok. et Kp. 
vide infra. ActR Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 19 

Ob. f(|: Jul. p. 284; fqq: Leiv. ; fqq in vicinitate orae, in 
par. Ylitornio et Rovaniemi! r, in par. Kiiminki fq: Brenn. Obs., 
(juem 1. inspicias, cfr Brenn. Reseb. p. 78; fqq: Keckm., cfr 
Acerbi p. 128 et M. Castren p. 832; Alatornio fq: Hougb. not.; 
[fq: 0. R. Fries;] ex Heikkilii in sacell. Karunki ad meridiem 
versus st fq: Hjelt; rr et verisimiliter modo eff. Ylitornio Raa- 
nujarvi ad molam aquariam: Hjelt & H. — Kuus. in prato 
prope templum: Hirn Fort.!, cfr Medd. XX p. 9. — Kk. vide 
infra. 

Lapp. fenn. rr et verisim. modo eff. Kittila prope tem- 
plum pauca individua: Hjelt & H.!; Kittila: Sael. kat.; in radi- 
cibus alpium . . . Finmarkiae ubique fq, unde ad latera occul- 
tiora alpium omnium p adscendit: Wahlenb. p. 135; baud in- 
frequens: Fellm. Lapp.; ad Kultala in Inari, in pratis gramino- 
sis et betuletis ad Kongas prope Mare glaciale fq: Wainio Not., 
cfr 1. c. p. 21 et 23, ut etiam Hult Lappm. p. 40, 41 et 93; 
ad inferiorem partem flum. Tenojoki usque ad Alakongiis, Nay- 
tamo: Kihlm. Ant., spec, a Jelve Kongas ad flum. Tana-elv!; 
Yarangria austr. p (— st fq) in lucis et ad rivulos reg. subal- 
pinae: Arrh. ant.; in valle fluvii Paatsjoki p: E. Nylander & M. 
Gadd!, cfr Kihlm. Ant.; Varangria australis ex 8 locis enum.: 
Norm. Fl. Spec. p. 204, vide etiam Hartm. p. 230. — [L. ent. 
reg. alp., subalp. et silv. p: Laest.; propius ad Kilpisjiirvi (!): 
Norrl. Lappm. p. 263; r in reg. alpina in ripa australi lacus 
.lohkasjaur et septentrionali lacus Skatjajaur (parce), in saliceto 
ad Toskaljoki! sat parce, copiosius ad declive australe mon- 
tis Angeloddi (680 m): Linden Bidr., cfr Bot. Centr. LXI p. 221; 
circa Kaaresu'anto baud obvium: L. L. Laest. p. 292.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; locis occultis fertilioribus fq: 
N. 1. Fellm.; Ponoj: Montell!, cfr Medd. XXVI p. 192; Voro- 
ninsk: Kihlm.; vide etiam Beket. p. 550 et nomine Lychnis 
sylvestris et L. dioica et infra; Linden Ant. non comm. 

Sat. Huittinen : Car. p. 24; Nakkila: A. G. H.L Ehuru ej osanno- 
lika, vagar jag dock ej fuUt forlita niig pa dessa uppg.; det bor namli- 
gen anmarkas, att arten atminstone nagon gang forekommer forvildad i 
gamla tradgardar; sa bar jag sett densamma i Sat. Karkku Ruolahti. 
Detta bor afven ihagkommas vid de ofriga uppg. fran det inre landet; 
i synnerbet uppg. fran Vibti, Tbusb)', Birkkala, Ta. ocb Kuopio lata miss- 20 Melandriurn rubrum. 

tanka nagot dylikt. Mahanda ar afven forekomsten i K u u s. att anses 
sasom tillfallig. A andra sidaii visar dock Kihlmans fynd at' arten i Sat. 
Yiljakkala, att densamma kan iipptrada fuUt spontant i det inre af landet. 
I samma socken nara kyrkobyn tror jag mig afven hafva sett arten, men 
var ej i tillfallo att narmare undersoka, huruvida den var tillfallig eller ej. 
— Ta. Hauho: Herk.; uppgiften behofver dock bekraftas. Forutom exem- 
plaret fran Tavastehus finnes i H. M. F. ett exemplar med ant. Tav. austr.: 
O. Hjelt i dupl.! — Uppgifves afven fran Sa. i mss t. ex. fran Valkiala 
och Kerimaki, men uppgifterua forefalla osakra; detsamma ar afven fallet 
med nagra uppgifter fran Kl., hvarfore dessa bar uteslutits. 

Ok. Kajana r (O. Salonius): Must., jfr Brenn. Obs.; uppgiften ar 
sannolik, men behofver mahanda bekraftas. — Kp. [Solovetsk [»Solovki»]: 
Beket. p. 550; ehuru sannolik, erfordrar afven denna uppgift bekraftelse, 
da Bergroth, som exkurrerat tre somrar i Kp. och afven besokt Solovetsk, 
ej sett arten.] — Kk. och Lapp, ross. Da jag icke ur Mela Tl. antecknat 
nagon uppgift fran Lim., Lv. eller Lp., dk exemplar fran dessa provinser, 
med undantag af Montells nyligen inlemnade, ej foreligga och da uppg. i 
Broth. Wand. p. 9, 11 och 13 afvensom Beket. p. 550 hanfora sig eudast 
till Lt. och Lm., bar jag tills vidare ansett mig bora fora uppg. i Fellm. 
Ind. och hos N. I. Fellm. uteslutande till Lt., Lm. (och Lp.). Hogst san- 
nolikt ar dock, att arten skall kunna patraffas saval 1 Lim. och Lv. som 
i Kk. 

F. carnea [Hartm.] Nyl. r »lnga Stormossen in prato Herrangen»: 
His.; i Borga pa Porto och i Stromfors pa Sandholmen: Sad. 0. Nyl. — 
Sselan fran^haller, att narmare undersokning ar af noden for att afgora, 
cm denna form mojiigen skulle vara af hybrid natur. 

F. albifiora. Ob. Kemi rr Lassila, Eaiskonkari hafsstrand: Ranta- 
niemi i Brenn. Obs. — Ett hvitblommigt exemplar af arten omnamnes 
afven fran Nyl. vid Ekenas: Hayr. Ber. — Se afven under O m. 

Exemplar med fyllda blommor aro antecknade fran Nyl. Esbo Kai- 
tans: Kihlm. 

Arten hybridiserar hos oss med M. album (se ofvan). 

Melandriurn noetiflopum (L.) Fr. 

Rarissime et, xd videtur, adventidum tantum in^Fennia occurrit. 

An arvis arenosis Finl. austr. minus fq»: Prytz, jfr Led. I p. 314; 
sodra och mellersta Finl.: Fries; »Eur. mult. (exc. . . . Fenn. plur.)»: Nym. 
Consp. p. 93, se afven Herb. Mus. Fenn. H p. 131 och jfr Brenn. Flor., 
Mela Kasv. Ill etc. 

Al. Finstrom Emnas: E. Erikson! — A b. Korpo: I. Ringbom!, jfr 
Zett. & Br.; Tenala: J. A. Oberg!; Lojo: Lindb. comm.; Nystad: Hollmen! 
— Nyl. Fagervik r: His.!; Helsingfors Somas pa barlast 1879: Ohrnberg 
i Ssel. herb.; Svartsa nara Borga (Fastberg): Srei. ann. — Ik. Kivennapa prest- Acta Societalis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1. 21 

gard pa blomsterrabatt : Lindb. comm.!; [»in montosis silvosis ad Parkala [»Par- 
gelovii>] (Sobolewski): Fl. Ingr. p. 161 under namu af Elisanthe noctifiora 
Fenzl; jziemlich selten»: Meinsh. p. 55]. — Sat. Kyro: Asp; uppg. bar 
sakert afseende pa M. album, som ej oranamnes. — Ta. Tavastehus (O. 
Collin): Hult berb. och Hjelt berb.; »Hollola el. Kubmoiss: O. Hjelt!; exera- 
plaret ar daligt och fyndorten dessutoni osaker, jfr dock t. ex. Herb. Mus. 
Fenn. II p. 131. — Kl. Kronoborg: Nikl. !, se afven Knorring p. 29. — 
Oa. Vasa pa barlast: 0. Hallst^n!, Lauren! och Hjelt; Vasa angkvarn spar- 
sam 1884—85, Vasa hot'rattspark par individer: Lauren i Medd. XXII p. 
37 och 42. — Tb. rr Karstula Ruotsila: Broth.; exemplaret hor till M. 
album. — Sb. r 1872: Mela, exemplar fran Kuopio Raima!; lisalmi (Su- 
honen): Hult herb. — Om. (lamia Karleby pa barlast: Hellstr., jfr 1. c. p. 
136; exemplaret hor till M. album; harpa bar mabanda Kronoby Fiskar- 
holm: Ale. Ill afseende. — Ob. [Uleaborg] painolastilla Hietasaaren puo- 
lella r [»8 PH»]: Leiv. — Kr.: Herb. Mus. Fenn.; mabanda foreligger bar 
nagot misstag; atminstone kanner jag ej, hvad uppgiften afser. 

Melandrium apetalum (L.) Fenzl. 

In summis partibus Lapponiae raro aut rarissimc m- 
venitur. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp.: Nym. Consp. p. 871, cfr 
Wahlenb. p. XVI, DC. Prodr. I p. 386 et Led. I p. 326. 

[L. ent. reg. alp. (p): La?st.; Saanavaara: Malmberg!, cfr 
Norrl. Lappni. p. 265; Stormens bed: Wirz. M. S.; Halditsbok: 
spec, olim in herb. Bot. byt. auct. Zidb.; extra territorium fen- 
nicum ad Guolasjaur: Linden Bidr., vide etiam Fries p. 155, 
Hartm. p. 231 elc] 

Li ad isthmum Karelsgamnien: Fellm. Ind., cfr N. L Fellm., 
(|ui etiam spec, vidit, 1. c. p. XXII et XXXIV et Beket. p. 550; 
Tsipnavolok: Brotheriis!, cfr Broth. Wand. p. 12. 

j>ln arenosis maritimis districtus Fpelles dicti Norvegiae ultimae 
valde copiose»: Wahlenb. Fl. Suec. p. 299, jfr Wahlenb. p. 135 och Tb. 
Fries p. 185; »men denne Angivelse refererer sig maaske snarere til Wahl- 
bergella affinis end til W. apetalay>: Blytt p. 1071. Norm. Fl. Spec. p. 205 
anser ater uppg. kunna afse Karelsgammen och att den f. o. bor utga. 

Melandrium affiiie (Vahl) Hartm. 

Ut antecedens, sed etiam uno loco Fenniae maxime 
septentrionalis ad 6(P IT ledum est. 22 Melandrium affine. 

In Lapp. Torn, rara et non nisi ad lac. Tornens. lecta, 
Lapp. fenn. (inar.) et or. (ponoj.) etiam adest: Nym. Siippl. p. 51, 
cfr Nym. Consp. p. 87. 

Kuus. in scopLilo ad flumen Kitkajoki nonnuUa km e loco, 
ubi in flumen Oulankajoki inflnit: Montell!, cfr Medd. XXVI p. 
67, 74 etc. 

Li. Fsellesdistrikterne (Wahlenberg): Blytt p. 1071, non 
omnino certa, vide infra et sub M. apetalo. — [L. ent. reg. 
alp. r: Lsest., cfr Hartm. p. 231, vix ad latus fennicum si)ectat.] 

Lp. loco arenoso ad Katscbkofka Lapp. Ross. bor. or. spec. 
nonnulla legi: N. I. Fellm.!, cfr 1. c. p. XX et XXXIV; Sapad- 
nijnavolok! et Dolozaja guba!, ambo prope Svjatoj-noss: A. 
H. & V. F. Brotherus. 

Li. Det bor framhallas, att arten i Norm. Fl. Spec. p. 205 endast 
upptages fran en lokal vid nedre Alten. Se f. 6. under M. apetalum. 

Var form fores af Ruprecht i Fl. Samoj. p. '24, ehuru med tvekan, 
till Wahlhergella angustifiora Rupr. — Trautv. Incr. p. 118, 119, 121, 122 och 
123 anfor arten under sex olika namn, ehuru W. angnstijiorn ej anses vara 
identisk med TT'. affinis; jfr afven Fries p. 155 och 55f;, 

Viscaria vulgaris Eoehl. 

In Fennia australi frequenter provenit, supra 62^ suhito 
j^arescit et tantum ad 63^ 15' procedere videtur, sed denuo 
in vicinitate orae occidentalis paucis locis inter 64^ 50' et 65^ 
40' lecta est; denique ad 67^ 10' in Lapponia maxime au- 
stroorientali inveniri indicatur. 

Till.; Kalm; in collibus apricis fq: Prytz; maxima pars 
Fenniae: Fries; Fenn.: Nym. Consp. p. 86; deest in Fenn. lap- 
pon. etc.: Nym. Suppl. p. 50; Fenn.: Giirke p. 283 nomine V. 
viscosa (Scop.) Aschers., vide etiam DC. Prodr. 1 p. 385 et Led. 
I p. 328. 

Al. St fq: Bergstr.; fq: Bergstr. Beskr.; si fq-fq: Bergr. 
— Ab. fq: Zett. & Br., Arrh. Ann., Renv., A. Nyl., Sel., Sand, 
et Flinck; fq(i: Weeks.; f(i plus minusve cop.: Caj. Kasvist. — 
NyL Ekenas st fq: Hayr.; st fq: His.; fq interdum copiosissime: 
Stenr.; fq: W. Nyl. et Ssel. 0. Nyl.; [Hogland] (r): Brenn. — Ka. 
(p): Blom; fq: Linden. — Ik. (p): Malmb.; [fq: Meinsh. p. 54]. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o I. 23 

Sat. st fq: Malnigr.; fq: Hjelt. — Ta. ft(: Leop., Knabe 
Fort., Asp. & Th., Norrl. s. o. Tav. et Bonsd.; in parte australi 
par. Liihanka p, sed hand cop., Korpilahti Pohjola, Peuha, Vua- 
runvuori, Haukkavuori, Vallyvuori, Paivitkunta et Piilila: Wainio 
Tav. or. — Sa. st fq: Hult; Mikkeli (p): Hasselbl.; Pieksa- 
maki r: Wainio ann. — Kl. fq us(jue ad Ladogam borealeni: 
Fl. Kar.; fq interdnm cop.: Hann.; Valamo st f(|: Ssel. ann.; fq: 
Backm.; Palkjarvi st f([: Hjelt. — • Kol. fq in reg. silv., st f(| 
in reg. collina, desideratur in reg. arenaria: Elf v. 

Oa. (»st fq»): Malmgr., vide infra; Kristinestad: Stromb. 
— Tb. non visa, nisi forsitan in parte maxime australi, vide 
sub Ta. — Sb. Lepi)avirta Monimaki (J. Tolonen): Enw.; r: 
Mela, vide etiam sub f. albiftora. — Kb. Tohmajarvi Evei'ilii 
p: Hjelt; Kide (fq): Brand.!; Liperi r Parnanvaara, Hovivaara!, 
Lammo et Makela: Eur. & H.; st r (— p) in parte septentrionali 
territorii [inter Pielisjarvi et Hoytiiiinen] in declivibus saxosis 
montium nonnullorum ut Mustarintanen, Mellihtanvaara, Musta- 
vaara, Portinkallio, parce, excepto monte Mustavaara, ubi frequen- 
ter obvia: Axels. Putk. — Kon. st r esse videtur, Mundjarvi, Suo- 
saari et Jalguba (Simniing!), Schuiskoi— Kivatsh (Selin!), Koselma 
(Sahlberg): Norrl. On.; Tiudie etc.: Giinth. p. 34; inter Hallijiirvi 
et Nim'arvi, in insula })rope Tolvoja, inter Koselma et Suoju: 
Kihlm ; Koselma: Ivanitzky! 

Ob. r Kenii, Simo! etiam Nikkula, li, Kiiminki Ylitalo, 
Muhos: Brenn. Obs., quem 1. inspicias; Alakiiminki: Eberh.; li 
(Carpen): Hougb. not.; li: Leiv.; r Simo Matala! prope templum 
cum sequente [V. a/pina\, ad Martimonoja: Keckm., cfr 1. c. p. 
8 et 14; Kemi rr inter Yliherva et Kouri: Rantaniemi! in 
Brenn. Obs. 

Lim. in declivi montis Shelesna cum V. a/pi/ta, inter 

Shelesna et Seredna: Mela PI. 

Sasom framgar af ofvanstaende, liar denna art lies oss en afbruten 
utbredning, om an afbrottet ar ciindre skarpt markeradt an t. ex. for Si- 
lene nutans. (Oriktigt ar darfore, att den upptages 1—14: Mela Kasv. Ill 
i St. f. 1— 10, 12, 13, 16). Med auledniug af denna afbrutna utbredning 
bar jag ej heller betviflat Melas uppgifter fran Lim., ehuru de icke be- 
styrkas af exemplar. For jamforelsens skull ma namnas, att arten i Sverige 
gar upp till Skelleftea: Bot. ]Mot. 1883 p. 209 etc.; pa ostra sidan till Ar- 24 Viscaria vulgaris. 

chaugelsk: Fl. Samoj. p. 10 etc. SaDnolikt syues, att afveu oleosa tynd- 
orter aro i nagon man isolerade. — Lychnis i Till. Icon. 127 fores af Fries 
Of vers, till denna art (Lychnis Viscaria); likheteu ar dock ganska ringa. 
(). Hjelt Nat. ater anser den vara L. chalcedonica , eniot hvilken tolkning 
framst maste antoras, att sistnamnda art blott forekonimer odlad, under det 
tiguren saknar tecknet for odlade vaxter; en saker bestamning torde vara 
nastau omojlig. I O a. uppger Stromb. arten blott fran Kristinestads trak- 
ten, men ej for Vasa; Lauren omnamner den ej alls, hvarfore Malm- 
grens uppgift maste anses hanfora sig blott till sydligaste deleu af pro- 
vinsen, och afven dar torde freqvensen vara alltfor hog. (.1 detta sam- 
manhang kan namnas, att Hayr^n iakttagit den blott pa tva stallen i Sat. 
Ulfsby). Den upptages dock till sodra Oslerb.: Ale. III. — I Om. fram- 
halles det uttryckligen, att arten sakuas i Gamla Karleby-trakteu : Hellstr. 
p. 135. Den uppgifves emellertid fran Jakobstad pa en med timotej be- 
sadd ang (expl. i elev L. Petersons herb.): Zidb. Oafsedt att denna upp- 
gift harstammar fran en skolelev och saledes ingalunda kan anses sitker, 
sj'nes det af densamma framga, att arten har varit tillfallig. Ang. Mela 
Kasv. se of van. — Ob. omkring Tornea taml. allman: Jul. p. 284; freqvensen 
ar sakert oriktig, och mahanda galler hela uppg. de narmast sydligare 
trakterna, da hvarken O. R. Fries eller Hellstr. Distr. upptager arten. Afven 
funnen vid Uleaborg: Jul. Till.; uppg. upptages till narmare undersokning. 

Var. albijiora (Sweet) Rouy forekommer sallsynt med typen. — »(Pas- 
sim) cum typo»: Giirke p. 283. — Ab. Pargas: Arrh.; Lojo: Cygnaeus i Mela 
herb.; Mynamaki Linnavuori: Caj. Kasvist. — Nyl. Nurmijarvi: A. Sadenius 
i Mela herb.; Sibbo Skraddarby : Lauren!; Borga: 0. Hjelt M. S. — Ka. 
Vehkalahti Kannusjarvi : Sal. 0. Nyl. — Sat. Karkku Jarventaka Kinttula, 
Birkkala Villila: Hjelt. — Ta. Asikkala Urajarvi: Nikl.!; Sysma: K. V. Ren- 
qvistl — Kl. Sortavala Telkinnieini: Wegelius! — Sb. Kuopio: Mela herb, 
— For miu del har jag oftare sett en form med Ijusroda blommor, t. ex. 
Sat. Birkkala Haavisto. Denna form bildar ofvergSng till typen. 

Arten hybridiserar med F. alpina. 

Viscaria alpiua X vuli^aris '). 

I/t Karelia australi a Scelan inventa est, cfr (Diar. 4, 

XI 1882 if)) Medcl. IX p. 153. 

Fenn.: Giirke p. 284. 

Ka. Viborg Monrepos: Sselan 1. c! 

Enligt Sit'lans beskrifniug 1. c. liknade en del exemplar mera F. 
vulgaris (f. subviscaria = perviscaria .'), andra mera V. alpina (f. sxihnlpina = 
pcraljjina !). ') F. media Fr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. i?5 

Viscaria alpiua (L ) Gf. Don. 

Satis frequetiter —frequenter in niontibus alpinis et ad 
Jlumina Lapponiae, ceterum, quamvis rarior, in plurimis pro- 
vinciis usque ad oram australem, invenitur. 

»Lecta est in Pellinge Finlandiae DD Strandberg, inque 
insula Nagu prope Aboam a D. Leche»: Fl. Suec. p. 156; Kalm; 
iuxta flumina Finl. borealis st fq: Prytz; ad ripas fluminum et 
ad riipes Ostrobottniae borealis fq, in Nylandia ad Borgoam r: 
Spic. I p. 20; maxima pars Fenniae et Lapp.: Fries; Fenn. tota; 
Nym. Siippl. p. 50; Lapp Fenn.: Giirke p. 283, cfr etiam Led. 
I p. 329 et Nym. Con.sp. p. 86. 

Ab. Uskela: Nikl.!; [Muurila] (st fq): Renv., spec, e Muu- 
rila: A. G. H. in dupl.!; Karis: 0. F. A. Bergroth in herb. lye. 
n. [non omnino certa], vide etiam supra. — Nyl. Kyrksliitt Pie- 
tilii (E. Boehm): Hult herb.; Kyrkslatt Qvarnby: Brenner!; Esbo 
Esbogard cop. (Poppius): Kihlm.; W. Nyl. vide Spic. et cfr Rui)r. 
Diatr. p. 23; Askola: J. E. Aro in Mela herb.; st r in parte 
occidentali [Nylandiae orientalis], ut in taeniis Borga ad Pellinge 
(Linne), Mantsala prope fines Borgoam versus (K. Nordenskiold), 
in Morskom!, Artsjo et Anjala!: Stel. 0. Nyl., vide etiam sub 
Ka.; Elimaki: Ssel. & Str.; Hogland ad orientem versus ex Hau- 
kavuoii: Schrenk p. 161, cfr Rupr. Diatr. p. 23 et Brenn. Till, 
p. 39; [Hogland] Makiinpaallys: Brenn.; [Hogland] r in niontibus 
ex. gr. Valikallio: Brenn. p. 447 et Brenn. Till. p. 39; [Hogland] 
Pohjakorkia cop., [Hogland] Huovinlimpi: Sselan in Medd. XXV 
p 76. — Ka. st f(( in tota reg. montana [= e Sippola: Sa^l. 
& Str.] usque ad Haapasaari ! et Hogland: Seel. 0. Nyl., spec, 
e Kotka!; copiosissime nonnulhs locis jugi arenosi, per quod via 
publica fert inter Fredrikshamn et Villmanstrand: Angstr. p. 49, 
cfr Fl. Kar. et de ambobus Rupr. Diatr. p. 23; st r: Blom, 
spec, a Virolahti Huittula [aut Hurltala!]; Vehkalahti, Virolahti 
ad pag. Virojoki cop.: Ssel. ann. et herb.; Rattjiirvi Jyrkyla: 
Nerv.l, cfr Malmb.; iam e Viborg in conspectum veniens: Fl. 
Ingr. p. 165; in taeniis ad Viborg (E. Nylander): Fl. Kar. p. 193, 
cfr Malmb.; Viborg in scopulis ad Monrepos (!): Sselan!, cfr ]\Iedd. 26 Viscaria alpina. 

IX p. 153; rr nonnulla spec, deflorata in monte in Papinsaari 
ad templnm par. Anlrea: Linden. 

Sat. Hameenkyro: alumn. A.strom!, confirmatione egeat, 
€fr tanien Desideratkat. p. 22 et Ale. III. — Ta. rr in declivi 
montis alti inter Vaania [in par. Hollola] et Vesivehmas [in par. 
Asikkala]: Norrl. s. 6. Tav.! — Sa. Villmanstrand: E. Nyl. & 
€hyd. et F. Nylander!; in vicinitate oppidi Villmanstrand non 
vidi: Ssel. ann. — Kl. »in par. Impilaks ad Suursalmi (Bergstrom!) 
et Viipula (rr Backni ), dein in Puutsalo atqae in insulis petro- 
sis inter Puutsalo et Kortela plnribi cop. vidi»: Norrl. Symb. 

Tb. r Viitasaari Konginkangas! et Saynatvuori: Broth.; 
Virdois Toriseva: Brotherus! et Hjelt; Pihlajavesi in monte ad 
lacum prope templum velustum: Norrl. n. v. Tav.! — Sb. non- 
dum visa est. — Kb. Liperi r Parnanvaara: Eur. & H.! 

Ok. in ditione Kajanensi: Hellstr. Distr. p. 10; Kajana: 
Malmgren!; r Kajana in Jauhokallio, Sotkamo Vuokatti (Petter- 
son): Must.; in vicinitate templi par. Sotkamo: Brenn. Reseb. 
p. 66, spec, adscr. Sotkamo Sapso!, vide etiam Brenn. Obs. — 
Kp. Russki Susovoj prope Kemi f. nana petraea Fr.: Bergroth 
& Li nd roth! 

Ob. [Uleaborg] Toppila r: Leiv.; in parte septentrionali p, 
in maxima parte r, in valle fluvii Simo, Kiiminki {!), Uleaborg 
(!): Brenn. Obs., quem 1. inspicias, spec, in herb, ex Ylitornio 
Ainiovaara; Pudasjarvi prope templum et ad viam publicam 
inter Nyynaja et deversorium Korento (Brotherus & F. v. Wright): 
Broth, litt.; p Kemi (!) Kallinkangas, Laurila, Ylivalmari, Kello- 
lahti, Majaputansuu et Rastinpaii, in valle tluvii Simo Matala 
€t Kalliokoski, in parte litorali par. Simo autem non visa: Keckm., 
cfr 1. c. p. 16 et M. Castren p. 334; Tornea: Jul. p. 284; [r: 
O. R. Fries]; Alkkula (!) Maanselka: Nyberg!; Rovaniemi ad 
deversorium Ruokanen prope fluvium Kemi: Eberh.; Rovaniemi 
ad templum: Kihlm.; p — st fq ad flumina majora, ceteroquin r 
Turtola in monte Korpivaara, Ylitornio prope Raanujiirvi, [Pul- 
linki copiose]: Hjelt & H., cfr 1. c. p. 107, vide etiam Hellstr. 
Distr. p. 9. — Kuus. Maanselka [»Selkosella»] ad Manninen 
et ad Nuorunen (!): Wainio Kasv., spec, in dupl. e Naranka- 
vaara!; p: Sahib. Fort.; Rukatunturi!, Pieni Mutkavaara ad prae Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 27 

diuin Mantyniemi: Hirn Fort.; enumeratur etiam F. Nyl. Utdr. 
p. 153. — Kk. Oulanka Kivakka! et Paanuorimen : Wainio 
Kasv.; Keret: Brenner! 

Lapp. fenn. p — .st fq ad tlumina majora, ceteroqnin r 
Muonioniska Saivio ad Akasjoki: Hjelt & H.; [(fq) in ripis are- 
nosis secundum amnes: Samz. p. 186;] in declivibus arenosis 
riparum, campis duris ripisque lapidosis fluviorum (fq): Blom 
Bidr., cfr Kihlm. Beob. }>. 11; interdum in ripi.s Jluminis Muo- 
nio: Norrl. Lappra. ;). 258; per totum alpium jugum praecipue 
in latere ejus suecico ubique fretfuenter . . . unde etiam in 
pratis subalpinis et ad ripas fluviorum per Lapponias silvaticas 
suecicas praecipue seplentrionales p descendit: Wahlenb. p. 
134, cfr 1. c. p. XIX et XXXI; in alpibus atque ad flumina f(|: 
Fellm. Lapp.; Sodankyla in nionte Pyhatunturi, ad Kalkkivaara, 
pag. Sodankyla et st fq inter Kaaretkoski et Bovanen, in litore 
et in clivis litoralibus in Maanselkil et prope Kopsusjarvi, Inari 
st fq ad Kultala et ad Ivalojoki et p etiam ad Tormanen et 
Kyro et fq ad Paalsjoki: Wainio Not., cfr 1. c. p. 26 et 32; 
Pallastunturit p: Hjelt, vide etiam L. Y. 1898 p. 174; Ouna.s- 
tunturit in reg. subalp. et longe in reg. silvaticam descendens: 
Sandm. p. 31, cfr 1. c. p. 32; st fq in reg. silv.: Hult Lappm., 
cfr 1. c. p. 39; [KuolajarviJ ad ripas fluvii Tuntsa, non autem 
ad ripas fluvii Tennio: Borg Sel.; in ripa arenosa ad Jibmonsu'- 
anto tlum. Vaskojoki!, in ripis flum. Tenojoki multis locis ex. 
gr. ad Paksusammali, Jorgastakka, Onnela, [etiam] ad rivum 
Pakananjoki: Kihlm. Ant.; Paatsjoenniska: E. Nylander & M. 
Gadd!; Puolmak: Th. Fries Besa p. 26; nonnullis (4 a 5) locis 
in Varangria austr. etc.: Norm. Fl. Spec. p. 209, vide etiam 
Blytt p. 1068, Norm. ann. p. 14 etc. — [L. ent. reg. (alp. et) 
subalp. fq, reg. silv. p: La^st.; p — st fq in ripis et arenosis reg. 
subalp., st r in reg. alpina Tenonmuotka — Johkasjaur (parce 
hie illic), Saivaarri, in alpinis Haiti, Angeloddi (S 672 m) et ad 
Toskaljaur: Linden Bidr., vide etiam Hartm. p. 232 etc.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; locis arenosis ex. gr. ad Po- 
noj, Kola alibique p cop.: N. L Fellm. (cfr 1. c. p. XLV); enum : 
Beket. p. 550; e Lim., Lv. etc. enum.: Mela PI.; reg. alp. st 
fq sed parce in declivibus alpinis lapidosis, in fissuris rupium 28 Lychnis flos cuculi. 

et in campis alpinis: Linden Ant.; spec, adsunt ex omnibus hu- 

jns territorii partibus. 

A b. Hirsalo (Ingelins?): 0. Hjelt M. S.; uppg. infores sasom anina- 
ning till vidare undersokniug. — Oa Vasa: elev Ehrstrom!, men ej sedd 
af Lauren eller nagon annau botanist, hvarfore sannolikt torde vara, att 
exemplaret ej harstammar fran Vasa. — Om. Pulkkila (elev Sandstrom): 
Zidb.; ehuru mycket sannolik, bor nppg. annu liekraftas. Lychnis flos cuculi L. 

Frequenter [aid satis frequenter') in Fennia austrah 
provenit, ad 62^ vel 63^ in parte interiore rarescit, sed in 
parte orientali usque ad 67" 10', in occidentali non supra 
65^ 50' inretnri indicatur. 

Till.; Kalm; in pratis hnmidis fq: Prytz; maxima pars 
Fenniae: Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 85; exc. 
etiam Lapp, plnr.: Nym. Suppl. p. 50, cfr etiam DC. Prodr. 1 p. 
H87 et Led. 1 p. 330-331. 

Al. fq: Bergstr. et Arrh.; Bergr. ex hac provincia non eomm.,. 
sed nonne praetervisa? — Ab. fq: Zett. & Br.; (r ?) Inio Norrby 
et Soderby: Bergr.; st fq — fq: Arrh. Ann.; fq: Sand., Benv., A. 
Nyl. et Flinck; st fq: Sel.; (fqq): Weeks.; fq - st fq: Caj. Kas- 
vist., quem 1. inspicias, cfr 1. c. p. 139. — Nyl. fq: His.; f(| inter- 
dum sat cop.: Stenr.; fq: W. Nyl. et Ssel. 0. Nyl.; (p) in pra- 
tis: Brenn. — Ka. Lavansaari: E. Nyl. Ber. et Brenn.; fq: 
Blom et Linden. — Ik. st fq: Malmb.; [fq(i: Meinsh. p. 54]. 

Sat. f(|: Malmgr.; st fq: Hjelt. — Ta. fq: Leop., Knabe 
Fort., Asp. & Th., Norrl. s.6. Tav. et Bonsd.; in par. Lnhanka 
et Korpilahli maxime aiistrali fq — st f(| saepe(|ve cop., saltern 
ad Tammijiirvi non tantum: Wainio Tav. or. — Sa. (fqq): 
Hult. — Kl. fq: Fl. Kar. et Hann.; p: Backm. — KoL f(| - f(|(l, 
ad Mandroga p — st h[: VM\. 

Oa. fq: Malmgr. et Laur. ViLxtf. [ad taenias et plagas ma- 
ritimas hoc in primis spectare puto]. — Tb. Jyvaskyla Lanrin- 
niemi: Wainio Tav. or.; r ? Viitasaari Sayniitlampi: Broth.!; 
Pihlajavesi r ?: Norrl. n. v. Tav. — Sb. Leppiivirta (fq): Enw.!; 
r: Mela; Kuopio : Budden; Nilsia: P. Snhonen in Mela herb.— Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenniea, 30, X:o 1. 29 

Kb. Tohmajarvi Everila: Hjelt; Liperi in primis in parte ocei- 
dentali: Eur. & H., spec, e Simananniemi!; inter Pielisjarvi et 
Hoytiainen non visa: Axels. Putk. p. 40; Wainio ex hac pro- 
vincia non comm. — Kon. fq — t'qq (e Selki et Jankiijarvi non 
adnotata): Norrl. (3n., vide etiam Giinth. p. 34. 

Om. st fq, r in interiore parte: Heilstr.; p ad oram: Tenn.; 
Pyhajoki Lill-Annala in prato: Lackstr.; Brahestad: Blom! — 
Ok. vide infra. — Kp. Kemi et in insulis inter Kemi et Solo- 
vetsk: Malmgren! [=: Lr in Herb. Mus. Fenn.]; fq in reg. lito- 
rali, plus niinusve r in parte interiore provinciae: Bergroth in 
Medd. XXI p. 21, spec, e »Stora Keliak» prope Kemi! [et Solo- 
vetsk!; Solovetsk: Selin!] 

Ob. [Uleaborg] r (Julin junior): Jul. Fort. p. 102; usque 
ad Uloam: Heilstr. Distr. p. 6; Ulea: Eberh.!; Uleaborg (>fq»); 
Leiv.; Hailuoto: W. Nylander!; in parte septentrionali rr Simo 
ad templum, in parte maxime australi r Utajarvi Myllyranta, 
Mubos ad Matokorpi!, Uleaborg, Hailuoto: Brenn. Obs.; rr prope 
templum par. Simo in Sikaluoto circ. 8 spec: Keckm., cfr 1. c. p. 
14; Tornea: G. Grano in L. Y. 1899 p. 141. — Kk. r Kiestinki 
ad Vuarankyla: Wainio Kasv. 

Lim. ad pagum Kantalahti! et in insula vicina Voronja: 
N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXVllI et XXXYIII, Herb. Mus. Fenn. 
II p. 131, Beket. p. 550 etc., spec, in PI. arct. 

Sb. lisalmi fq: M. & J. Sahib.; den hoga freqvensen ar sannolikt 
vilseledande. — Ok. st fq: Must.; Paltamo och Kajana spridd: Brenn. Obs. 
Den jamforelsevis hoga freqvensen ar efter all sannolikhet vilseledande. 
]S'agon annan specialuppgift an Mustonens framgar ej af Brenn. Obs., 
hvarjamte arten alldeles icke upptages fran detta landskap i Wainio Kasv. 
I detta sammanhang kan framhallas, att arten afven i Norge ar allman 
iiare i kusttrakteu: Blytt p. 1066. 

Med hvita blommor finnes arten fran N y 1. Borga Krako Lakasunds- 
udd: Brenner! — Sat. Hameenkyro Tuokola: Hjelt. Lychnis chalcedonica L. upptages redan af Till, (se afven ofvan p. 
24) och sages vara: lallm. och af alder odl. i tradg.>: Ale. III. Numera 
har, skulle jag tro, artens kultivering aftagit. — N y 1. Kyrkslatt Koskis for- 
vildad: Brenner! — Uppgifves sasom odlad: [Nyl. Mantsala] Frugard 180S: 
Medd. XXV p. 13 och i Ta. I>empaala: Elfv. Ant. p. 36. 30 Agrostemma githago. v 

Aiirostemma githago L. 

Passim — satis varo in parte australi vel in primis au- 
stro-occidentali, cum segete etc. autem, quamvis varum et ad- 
venticium. in parte occidentali usque ad 67" ;:?o' invet/iri indi- 
catur. Anno J 903 cum semimbus avenae e Rossi a per- 
multis locis importatum est, quam ob rem aucta et fj^equentia 
et copia provenit. 

Till.; Till. Icon. 58 [mala]; Kalm; inter segetes in Finl. 
mediali st fq: Prytz; in agris provineiarum australium et meri- 
dionalium, Leppavirta: Wirz. pi. off.; Fenn. merid.: Fries; Eur. 
omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 85; deest in Fenn. bor. et Lapp, 
tofa: Nym. Suppl. p. 50; Fenn.: Giirke p. 282, vide etiam DC. 
Prodr. I p. 387, Led. I p. 332 etc. 

Al. p: Bergstr.; Finstrom Godby et prope templum, Sund 
Hogbolsta: Arrh. & K.; Sottunga Kyrklandet ad Kovik: Arrh.; 
Geta Finno in agro secalino, ad praediola Langyik et Isakso 
in agris avena consitis, Saltvik circa Qvarnbo: Ch. E. Boldt; 
[Sund] in compluribus agris secalinis circa Mangsteckta et aliis 
locis: Prim. p. 65; Jomala in pago ejusdem nominis cum var. 
nana: Laur. Fort.; r Brando Thorsholma: Bergr. — Ab. p: 
Zett. & Br.; r Inio Appelo: Bergr.; Pargas st h\ in insula Alon, 
ceterum p: Arrh. Ann.; Beso: I. Bingbom!; Bromarf pauca 
specimina ad Ostanberg et Kansjarvi: Sand.; Haiikko: Nik!.!; 
[Muurila] rr in agro avena consito ad Isontalo 1894: Ben v.; r 
Leikkila prope lac. Silma forsitan cum avena introductum: Sel.; 
Lojo praediolum Gunnars: Hels.; Lojo livars et Paloniemi, Ka- 
rislojo Maila: Ch. E. Boldl; Vihti (»st fq^^): Printz; Vihli (rr) 
tantum ad Haapkylii et unicum spec, in agro secalino ad pag. 
Vanhala: Flinck; r Pusula Karjasjarvi Hiiska in agro avena 
consito ad lacum Tarkeila et in agro avena consito ad Hyrk- 
kolii Roysti ambobus locis cop.: Weeks.; [Mietoinen et Myna- 
maki] saepissime [»sargen usein»] in agros partis australis T7- 
cia sativa consitos aliis cum seminibus introductum: Caj. Kasvist.; 
Nystad in coemeterio novo (Cajander), in agro prope Pietiliin- 
lahti: Sod.; A. Nyl. non comm. — Ny 1. r Fagervik: His.; Kyik- 
sliitt Hvittrask sat cop.: Ssel. ann.; [Nurmijarvi] p in agris, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 31 

praecipue in agris avena eonsitis nonnullis annis parce: Stenr.; 
r ad urbem: W. Nyl; Nordsjo (Chydenius): S?el. ann.; Thusby 
haud fq: Astr. l^ H.; Borga r prope oppidiim: Sael. Of vers.; p: 
Ssel. 0. Nyl., spec, e Stromfors Reimars!; Hogland Suurkyla 
unicum spec, parvum ad lilus: Brenn. Till. p. 39! [f. nana]. 
— Ka. ins. Haapasaari: Sail, herb.; Lavansaari: E. Nyl. Ber. 
et Brenn.; r? tantura in parte interiore in agris avena et hor- 
deo eonsitis in Kirvu prope templuni, Virola! et Tietavalii, Jaiiski 
Laitila: Linden; Blom non coram. — Ik. p: Malmb.; Kakisalnii: 
Wartiainen!; [fq in tota Ingria: Meinsh. p. 56]. 

Sat. r Norrmark!: Malmgr., cfr Gadd Sat. p. 48; Raumo : 
K. R. Paqvalin! et Wallenius in dupl.!; Kjulo: Wirz. ann. [for- 
sitan confirmatione egeat]; Ulfsby in saburra: U. Lojander in 
herb. lye. n.; Huittinen: Car. p. 24; Huittinen cult.: Lyd.; Hvittis- 
bofjard r (K. G. Ollonqvist): Hayr.; Karkku Koskis multos annos 
ante, Jiirventaka 1902, Fulkkila 1895, Tuomisto 1893, Nurmis 
1891, Kuljn ad villam rusticam 1899, his locis unum alterumve 
specimen, Kuljn in agro avena consito satis cop. 1900, parce 
1901, non visum 1902, Birkkala Korvola 1891, Hanieenkyro prope 
Pakkanen 1901: Hjelt, vide infra; Birkkala: Carlss.; Kyro: Asp; 
Jamijarvi in agris 1868, verisini. cum hordeo eDania importatum: 
Carlsson p. 4. — Ta. [Sahalahti] ad Pakkala in agro hordeo 
consito, Piilkane p (Zidback): Leop.; [Kalvola] in segete (haud 
infrequens): Knabe Fort.; Orivesi cum segete ex aliis plagis in- 
troductum: Salov. p. 10; Hauho: Herk.; Tavastehus: 0. J. VVill- 
stedt in herb. lye. n.; p: Norrl. s. o. Tav.; Asikkala rarius: 
Nikl.!; Sysma Nya Olkkola: Unon.!; [par. Gustaf Adolf] (fq); 
Bonsd.; st r Luhanka Judinsalo, Avosalmi, Kesain et »Sarvan 
sydanmaa»!: Wainio Tav. or. — Sa. Valkiala p: Hull Fort.; 
Kerimaki: E. Nylander!; Villmanstrand Parkkarila in agro ave- 
naceo: Ssel. ann.; »in agris avena eonsitis circa sacerdotium Ruo- 
kolaks st fq sec. Londen, ipse non vidi»: Hult; Mikkeli Risti- 
maki! in oppido et ad deversorium Tenhola: Hasselbl. — Kl. 
(st fq) ad Onegam usque: Fl. Kar.; Uukunienii: Nikl.!; [Paiik- 
kala] r Kangaskylii, Tyrja, Kivijarvi: Hann.; p: Backm.; tantum 
ad Jaakkinia Lahdenpohja: Hjelt. — Kol. Petrosavodsk (Giin- 
ther): Norrl. On. 32 Agrostemma githago. 

Oa. r Lillkyro: Malmgr.; Lappfjard (Nystrom): Stromb.; 
Narpes: Nordl. p. 19; Malaks: Hellstr. Distr. p. 13; Ilniola Vit- 
ting, sed vix prorsus sponte natiim, Narpes Ofvermark in hortis: 
Hjelt; Lauren in hac prov. non ipse vidit. — Tb. r Jyvaskyla 
{W. N. Tavaststjerna): Broth, et Wainio Tav. or. — Sb. Leppii- 
virta Vokkola 1875: Enw.; st r: Mela; Kuopio Vehmassalmi et 
Rononsaari: Budden; Kuopio Huuhanmaki: K. W. Natunen in 
Mela herb.; lisalmi: Lundstr. — Kb. Kide: Brand.!; Liperi p: 
Eur. & H.; Kontiolahti Kunnasniemi in agro hordeaeeo: Sael. 
herb.; st r nonnulla spec, in agris ad pag. Koli [in par. Lieksa] 
et in propatulo in [Kontiolahti] pag. Romppala inter alias herbas 
inutiles: Axels. Putk.; r tantum in pago Lieksa: Wainio Kasv.! 
— Kon. r Suosaari (Siniming!), Tiudie: Norrl. On., (?;fr Fl. Kar.; 
ad Tiudie non vidi: Kihhn.; inter segetem: Giinth. p. 34; Senno- 
guba: Caj.! 

Om. Jeppo Ruotsinkoski in agro Vicia .'^atica consito (Y. 
Roos): Laur. Viixtf.; cum segete importatum: Hellstr., cfr 1. c. p. 
137. — Ok. r Pallamo Leppiniemi in agro hordeo consito 1872: 
Must., cfr Brenn. Obs. 

Ob. Liminka: Hellstrom!; r Rovaniemi, Tervola! Saari, 
Kemi, Simo, Kiiminki, Uleaborg, Muhos, Liminka: Brenn. Obs., 
quem 1. inspicias; [Uleaborg] p Toppila in saburra etc.: Leiv.; 
(fq) in Kemi : Jul. p. 283; st r in oppido Kemi i)arce florens 
1892, in agris prope serratrinam Vasankari in par. Simo 1889: 
Keckm.; Kemi in agris adventicium : Rantaniemi in Brenn. Obs.; 
Alatornio Torpa p in agris secalinis, verisimiliter seminibus im- 
portatum: Hougb. not. — Kuus. Hannila in agro avena consito: 
Hirn Fort.!, cfr Medd. XX p. 9. 

Lk. in cuho ad pag. Sodankyla in par. ejusdem nominis 
parce obvium lectumque: Wainio Not. [sine dubio seminibus 
aliis importatum]. 

Att arten i de fiesta delar af landet ar alt betrakta sasom mer eller 
mindre tilltallig ar otvifvelaktigt och framgar redan af fiertalet uppgifter. 
^a inneslutes i Wainio Not. uppg. inom klammer; detsamma galler uppg. 
lios Keckm. Visserligen anvandes icke denna beteckning i Brenn. Obs., 
men icke desto mindre tror jag sakert, att arten bade i Ob. och Ok. bor 
anses sasom alldeles tillfallig. Anmarkniugsvardt synes mig vara, att Agro- 
stemmn i de trakter i Sat., diir jag exkurrerat, atminstone under senare Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 33 

tid, cm man undantager Kulju, ej ens tva ar efter hvarandra visat sig a 
«amma stalle. Prytz' freqvens synes antyda, att den forr varit allman- 
nare. Detta ar eul. Schiib. p. 310 forhallandet afven i Norge, och bar, Uksom 
<iar, beror detta sannolikt darpa, att utsiidet forr kanske oftare an nu 
logs t'ran mer sydligt belagua lander ocb sakert mindre val rengjordes, jfr 
Medd. XXVI p. 19. Arten ar namligen allman i Danmark, Ostersjopro- 
vinserna och likasa langre soderut. Sedan ofvanstaende nedskrifvits, synes emellertid Agrostemma af 
tillfalliga orsaker ater plotsligt borjat up])trada ratt allmant. Den felslagna 
skorden 1902 vallade, sasom kandt, att stora massor hafreutsade, sarskildt 
fran Eyssland, iufordes till Finland 1903. Visserligen foreligga annu endast 
ett fatal uppgifter ofver de forandringar i floran, som harigenom fororsakats, 
men redan dessa uppgifter gifva vid handen, att en stark okning i ai'tens 
utbredning agt rum. Sa visade sig arten i Sat. pa ett mycket stort antal 
akrar bade i Karkku och Birkkala och stundom i stor myckenhet. Likartade 
uppgifter, att arten varit ytterst allman och ymnig ofverallt, dar den syil- 
ryska svarthafren kommit till auvandning, har jag antecknat fran Hufvud- 
stadsbladet 1903 N.o 203 B, 220 (fiere uppg.), 244 afvensom L. Y. 1903 p. 222. 
— Framhallas bor, att frona af Agrostemma V)etecknades sasom »yleisin kai- 
kista> Drikkaruohosiemenista Etela-Venajan mustassa kaurassa>: Lindberg 
i L. Y. 1903 p. 140, se afven bl. a. Hbl 1903 N:o 266. (Uppgiften i L. Y^ 1903 
p. 222, att Agrostemma varit allman afven i den hvita hafren fr&n Canada, 
beror daremot enligt Lindberg troligen pa nagot misstag.) Var. nana Hartm. forekommer bland hufvudarten, i hvilken den 
utan grans torde ofverga. (Den sarskijjes alldeles icke af Giirke). Folj. 
uppg. aro mig bekanta. — Al. Geta nara kyrkan: Hult herb.; Finstrom 
Bergo Norrgard med hufvudformen: E. Renter; Loviselund: A. G. H.!; [Sund] 
i en aker nara Mangsteckta: Prim. p. 65; se afven under hufvudarten. — 
Ab. Pargas Guunarsnas: Arrh. Ann.; [Karislojo] r mellan Leikkila och 
Haarijarvi; Sel. — Nyl. Nara Borga: Sfel. herb.; Lovisa; E. Sibelius!; se 
afven of van ang. Hogland. — Ka. Nagra exx. pa Haapasaari: Stelau i 
Medd. XXV p. 79; Kirvu vid prestgarden: Linden! — Sat. Euraaminne 
Lutta: Kl. Wahlman! — Ta. Vanaja Aulanko: 0. Collin! — Sa. Villman- 
strand Parkkarila: Ssel. herb.; r sacerd. Ruokolaks (!): Hult. — Kl. Uuku- 
niemi: Nikl. i Stiel. herb. — Se afven Brenu. Flor., Mela Kasv. Ill etc. A. coronaria L. anfores, ehuru med fragetecken, sasom odlad i [Nyl. 
Mantsala] Frugard 1808: Medd. XXV p. 13. Atminstone p^ 1860-talet 
sag jag arten ofta i tradgardar, men, enligt hvad jag tror mig hafva obser- 
verat, bar odlingen af densamma numera aftagit. 

Typis impr. '\ 1904. 3 34 Dianthus barbatus. 

Dianthus barbatus L. 

Saepc colittir et interdum in hortis antiquis partis australis subsponte 
occurj-it. 

Allmant odl.: Ale. Ill, jfr Brenn, Flor., Mela Kasv. IV och Medd. 
XXV p. 13. — Ab. [Mynamaki] »Toisinaan istntettuna ja metsistyy silloin 
useint: Caj. Kasvist. — Nyl. forv. i tradgardar vid Helsingfors: Ssel. ann. 
— Ik. Kakisalmi fovv. i en tradgard 1883: Spel. ann. — Sat. Karkku Kau- 
niais och Jarventaka forvildad i tradgardarna : Hjelt. — Sb. Od]?d i Hirvi- 
lahti by invid Kuopio: Elfv. Ant. p. 41. — Ob. [Ule&borg] »tal vintrarna»: 
Jul. p. 22. 

Sannolikt hanfora sig de uppgifter om flerariga Dianthns&rtev, .som 
forekomma i P'Ifv. Ant. p. 42 o. 43, delvis till denna art, liksom den val 
afveu ingar bland de »flere sortem nejlikor, som odlas i Li. Toivouiemi pa 
kalljord: Nordling p. 313. Diautlius (leltoides L. 

Frequenter in Fennia australi et media ad circ. 63^ 
provenit; ad septentrionem versus quamvis raro ad 65^ 50' 
in parte occidentali mveniri indicatur, in parie orientali 64^ 
40' vix superat. 

Till.; Kalm; in pascuis et pratis duris elevatis fq: Prytz; 
maxima pars Fenniae: Fries; Eur. plur. exc. . . . Lapp.: Nym. 
Consp. p. 101, cfr etiam DC. Prodr. I p. 361 et Led. 1 p. 281. 

Al., Ab., Nyl., Ka. et Ik. fq omnes fere auctores inve- 
niri indicant. 

Sat. (p): Malmgr.; st fq — fq; Hjelt. — Ta. fq: Leop., 
Asp. & Th., Norrl. s. 6. Tav. et Bonsd.; st fq: Wainio Tav. or. 

— Sa. fq: Hult. — Kl. fqq: Fl. Kar.; fq: Hann., Backm. et 
Hjelt. — Kol. st fq — fq, in reg. aren. hand adnot.: Elfv. 

Oa. p: Malmgr.; st fq: Laur. Vaxtf. — Tb. st fq: Broth. 

— Sb. fq: Enw. et Mela; M. & J. Sahib, ex lisalmi non coram. 

— Kb. fq: Brand, et Eur. & H.; st fq, parce per totum terri- 
torium: Axels. Putk.; st fq in Bepola et Lieksa, ut in par. Nur- 
mes in vieinitate lac. Pielisjarvi: Wainio Kasv. — Kon. fq, in 
Saoneshje st fq: Norrl. On., vide etiam Giinth. p. 34. 

Om. st fq: Hellstr. et Tenn., spec, e Kalajoki!; r Siika- 
joki [»Sykajoki»]: Jul. p. 283. — Ok. Kajana: Malmgren!, cfr Acta Societatis pro Fanna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 35 

Brenn. Reseb. p. 67; r Kajana »Ruunimpuodin ja oluttehtaan 
valilla», Paltamo Immola in prato ad Hovelojoki: Must.; rr Pal- 
tamo (Zidb.): Brenn. Obs. — Kp. fq in vicinitate lac. Sarki- 
jarvi, (maxime) ad septentrionem versus ad Ontrosenvaara [circ. 
640 5'_640 lO'l: Bergioth in Medd. XXI p. 20, spec, e Kevatto- 
marvi! et Rukajarvi!; Torgunjarvi [64^ 40']: Bergroth in litt.; 
Soroka: Beket. p. 549. 

Ob. rr Tornea, Kemi, Simo. Uleaborg, Hailuoto: Brenn. 
Obs., quern 1. inspicias, spec, ex Ulea in insula Raatti!; Ulea: 
Eberh.!; Uleaborg Linnansaari: Hougb. not.; [Uleaborg] (st fq) 
prope Linnansaari, Kirkkomaki: Leiv.; st r Simo Sikaluoto prope 
templum 1885 et sat cop. 1892, Mattila 1890: Keckm., cfr 1. c. p. 
14; plur. loc. in Kemi et Tornea vidimus: Hellstr. Distr. p. 6, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 131. 

LTppraknas i Brenn. Reseb. p. 76 bland de vaxter, som hafva sin 
nordgraus vid Uleaborg. Den forekommer dock, sasom framgar af det 
ofvanstaende, annu nara Tornea; mahanda ar dess ntbredning afbruten. 

Al. st fq: Bergstr., men fq: Bergstr. Beskr. m. fi. — A I. och Ab. 
>p — st fq i Kumliuge, Brando och Inio. Ej antecknad fran Gustafs och 
Tofsala. Sakerligen f6rbisedd»: Bergr. — Ab. st fq: Renv.; fqq: Weeks.; 
»Mietoisten pitaja ja Mynamaen pitajau aukia fq, muuten st fqi: Caj. 
Kasvist. 

Till atskillnad fran var. glnucus anvandes benamningen vulgaris DC. 
t. ex. Mela Kasv. III. 

Dianthus deltoides var. glaucus (L.). 

Cum forma typica raro occurrit. 

R: Mela Kasv. 111. 

Al. Geta Mockelgras: Hult ann. et herb.; »Sottunga Kyrk- 
landet vid kyrkvardens gard»: Arrh. — Ab. Nadendal (E. Rin- 
dell): Arrh. & Hollm.; Piikkis: Lindb. comm.; Pojo: alumn. A. 
Forssell in Mela herb. — Nyl. Inga Svartbiick: Brenner!; Strom- 
fors ad Storby: Sael. 0. Nyl.! — Ik. r Kakki Kirjola: Malmb.; 
Valkjarvi: Lindb. comm. 

Sat. rr Karkku Jarventaka in Kinttula: Hjelt; Birkkala: 
Carlss. — Ta. (p): Leop.; Saaksmiiki (0. B. Lindgren): Tikk., 
spec, vidi in Hult herb.; Teisko nonnullis locis ex. gr. Isokovero 
prope templum: H. Tranberg comm.; Luhanka Keihasniemi: 36 Dianthus deltoides. 

Wainio Tav. or.! — Sa. Saaminki Kalkuunniemi (ab alutnnis): 
Budden; Kerimaki: 0. A. Kosonen! — Kl. Kronoborg: E. Juslin! 

— Kol. Vosnessenje: Cajander & Lindroth! 

Oa. Lillkyro: C. J. Forsberg!; Kuortane: Karsten!, cfr de 
ambobus Malmgr. et Laiir. Vaxtf. — Sb. r: Mela, spec, e Kuopio! 

— Kon. Tiudie (Kullhem!): Norrl. On. [num eadem forma ac 
reliquae?] 

Dianthus arenarius L. 

Raro, sed interdiim copiose, in arenosis Fenniae a pro- 
vrnciis australibus usque ad Lapponram in/imam orientalem 
(ad circ. 66^ 20') invenitur. His demum annis iti plagis 
septentrionalibus adnotatus est. 

In campis arenosis Finl. medialis rarius: Prytz; in arenosis 
Fenniae interiOris et austraii-orientalis a Tavastmon par. Ikalis 
per Tavastiam, ^) Nylandiam orientalem et Kareliam (p) cop.: 
Spic. I p. 18; maxima pars Fenn.: Fries; Fenn.: Nym. Consp. 
p. 104; Fenn. (non nisi) in mer. et or. (oneg.) adest: Nym. Suppl. 
p. 60, cfr DC. Prodr. 1 p. 364 et Led. I p. 284 et vide W. Nyl. 
Distr. p. 73. 

Ab. Kiikala Kaarikangas in praedio saeerdotis: Herlin!, 
€fr Medd. XXIII p. 80; Lojo prope stationem viae ferratae: Tik- 
kanen in Hult herb. — Nyl. ad pag. Tvarminne prope Hango: 
Ssel. ann.; in arena [Ekeniis malm!] ad viam magnam inter 
Ekenas et Bro: His.!; ad viam pnblicam, quae ab Ekenas ad Karis 
fert, ut etiam in aliquot [»en del»] locis ab hac remotioribus par- 
cius — sat cop.: Hayr. [ad eundem atqve antecedens locum spec- 
tat]; Hyvinka (Sievers): Ohrnb. — Ik. in arenosis ericetis reg. fini- 
timae (st fq): Fl. Kar.; in arenosis in Kakisalmil, Pyhiijarvi, Sak- 
kola et Valkjiirvi (!): Malmb.; Kuolemajarvi: E. Nyl. Ber.! [= Ka. 
in Herb. Mus. Fenn.]; Valkjarvi Kiviniemi — Pasuri: Sael. herb.; 
Valkjarvi Vaalima: Lindberg!, vide etiam Knorring p. 29, Thesl. 
Dynb. p. 63 et 69; [ingenti copia in collibus arenosis isthmi (fere 
totius) Kareliae ad limites gubern. Petropolitani: Fl. Ingr. p. 152; 
Poklonnaja— Gora etc. interdum copiosissime: Meinsh. p. 51]. ') Vide infra. Acta Sooietatis pro Fauna et Flora Fennioa, 30, X:o 1. 37 

Sat. r »lkalis mo»: Malmgr.!; Hiimeenkyro in iiigo arenoso 
ad orientem versus a catarracta Kyrofors sito cop.: Printz in litt.; 
Kankaanpaa prope s. d. »Kungskallan» (E. L. von Juhlin in litte- 
ris): Ssel. ann.; [Ikalis Tavastmon] prope praediolum Sormenpelto 
ad meridiem versus a Soininharju, oaespites minores in summo 
jugo Soininharju et dispersus complur. locis in parte australi 
hujus arenosi: Berlin p. 148, ubi descriptio locorum, vide etiam 
tabulam geographieam eiusdem; e »Tavastkyro skogen» comme- 
moratur iam a H. G. Porthan 1794, vide Bref till M. Calonius, 
Helsingfors 1886, p. 126. — Sa. Valkiala (st fq), copiosissime 
ad stationem Uttis: Hult Fort., efr Ssel. 0. Nyl.; inveniri dicitur 
in arenosis par. Valkiala, Luumaki et Joutseno: E. Nyl. & Chyd.; 
Nyslott 2 spec: Hasselbl.! — Kl. ad Koivunoja in Impilaks 
(Backm.), Valamo! baud procul a monasterio: Norrl. Symb.; Rus- 
kiala Huoppaniemi! ad fines par. Palkjiirvi, Korpikallio sat cop.: 
Hjelt Ant. p. 66. 

Kon. In insulis Ivantshoff et Hjed-ostrow! prope Kusaranda 
in ripa alta glareosa: Kihlm., cfr Medd. XVllI p. 150, Herb. 
Mus. Fenn. II p. 131 etc. 

Ok. Sotkamo prope fines par. Kuhmo in arenoso ad viam 
publicam cop. in loco parvo: Zidb., cfr Medd. XX p. 27 et Brenn. 
Obs., spec, ex eodem loco leg. A. Lund!; Sotkamo in vicinitate 
Outojoki ad viam publicam Kuhmo versus 10 V2 km a templo 
par. Sotkamo copiosissime in jugo arenoso: J. E. Aro in Medd. 
XXV p. 64 [idem locus ac antecedens]. — Kp. cop. in iugo 
Puvassyrja! ad septentr.-occidentem versus a Jyskyjarvi, ut etiam 
in campis arena volatica tectis ad pag. Suopaissalmi! ad 65^: 
Bergroth in Medd. XXI p. 24. 

Lv. Kusomen in litoribus maris arenosis (alumn. J. Hama- 
lainen & I. Juselius!): Montell in (Diar. 3, III, 1900) Medd. XXVI 
p. 67. 

Nyl. Pyttis (Kekoni?): 0. Hjelt M. 8.; uppg. ar tyflHgen osaker, men 
infores har sasom anmaning till vidare uudersokning. — Ka. Kymmene(Ahl- 
(ivist): Wirz. M. S. — Ik. Muola [j.Mola»] (Wirzen): O. Hjelt M. S. — Sat. 
Lill-Raumo, Tavastskogen (Porthan och Ehrstrom): Wirz. M. S. Wirzens uppg. 
saval fran Lill Eaumo, Muola som Kymnieue lata antagliga, men bora dock 
bekraftas. — Ta. Upptages fran Tavastland; Ale HI; uppg. stodjer sig 
autagligen pa Spic, men atminstone Tavastmon och trakten narmast ve- 38 Diauthus arenarius. 

sterut fores numera till Sat. Eniellertid har jag sett ex., som uppgifvits 
vara fran Saaksmaki (: K. R. Lindgren i herb. lye. u.), men denna upp 
gift behofver ytterraera bekraftas. Diantliiis superbus L 

Ad litora mariiim Jluminumque Lapponiae orientalis 
et orientalis partis Lapp, occidentalis, ut etiam ad superiorem 
partem Sinus bottnici frequenter occurrit: in Fennia orientali, 
quamvis diminuta frequentia, usque ad fines australes pro- 
cedit, in Fennia occidentali non infra 6P 36' vel 64^ 40' ad 
meridiem versus invenitur. 

Ostrobottniae praesertim ad templum Kemi: Fl. Suec. p. 
147, civ Linne Iter lapp. p. 173; Kalm; in Finl. boreali solo 
sabuloso st r: Prytz; in htoribus sabulosis maris septentrionalis 
ultimi Finmarkiae prope . . . sinum Varangriae copiose . . . 
denique ad summum finem Sinus bottnici praecipue in coeme- 
teriis templorum Tornea et Kemi, unde etiam ad fodinam calcis 
prope Akankoski Lapponiae kemensis: Wablenb. Fl. Suec. p. 
280; Fennia bor. or. et maxima pars Lapp.: Fries; Carel. Lapp, 
or. (ross. fenn.) Ostrob.: Nym. Consp. p. 104; Fenn. etiam cetera 
bor. (Kuus., Kk.): Nym. Suppl. p. 59, cfr etiam Led. I p. 285 
et vide infra. 

Kol. r ad Nikola, Mandroga et Porog! locis nonnullis in- 
ter frutices ad ripas fluminis Svir: Elfv., cfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 131; in viciniis urbis Petrosavodsk (!) plur. loc. ad mar- 
gines viarum publ. nee non ad ripas arenosas ins. Ivanoff ((liinther): 
Norrl. On.; ad flumen Svir multis locis inter Vakrutschei et Vos- 
nessenje, ad Ivina! a Latva fere ad ostium, inter Petrosavodsk 
et Selkii, denique ad Yla-Ostretschina, Kuslega et Djevitschi 
ostrow: Caj., spec, etiam e Nimpelto! 

Kon. in Karelia rossica et ad Onegam (p): Fl. Kar.; Ko- 
selma (Simming!), Dvorets (Giinther!): Norrl. On.; in insula ad 
Tolvoja parce: Kihlm., vide etiam Giinth. p. 34. 

Om. rr Paavola, Revolaks: Brenn. Obs.; Paavola, Frantsila 
(Helaakoski): Zidb. in lilt. — Kp. Kemi: Selin!; in regione 
litorali circa fluvium Kemi!: Bergroth in Medd. XXI p. 21, spec. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, No I. 39 

•etiam e [Solovetsk!], Kemi Russki Gusovoi!, Tuhkakoski!, Tar- 
koanjarvi!, ad effluvium fluvii Outtojoki ex Urkeeanjarvi!, vide 
etiam Lindr. Lisat. p. 6. 

Ob. Rovaniemi secundum fluv. Ounasjoki in parte maxime 
septentrionali r Alajaiiska, magis ad meridiem versus p, secun- 
dum fluvium Kemi in par. Rovaniemi, Tervola et Kemi!, ut in 
vicinitate opp. Tornea fqq, in vicinitate litoris in Simo st U\. 
In maxima parte prov. [»Obor»] r Simo, Pudasjarvi, li, Uleaborg, 
Kempele, Liminka: Rrenn. Obs., ubi multae adnotationes affe- 
runtur; in prato par. Liminka maxime certe australi suo loco 
(W. Nylander): Hellstr. Distr. p. 19, cfr Herb. Mus. Fenn. 11 
p. 131 [nunc magis ad meridiem versus indicatus est]; ad litus 
sinus Kempele (F. Nylander): Brenn. herb.; (Uleaborg] (st fq) 
prope Laanila: Leiv.; terminum australem attingit ad Uleaborg 
(!): Brenn. Reseb. p. 76 [inferius procedit]; Pudasjarvi: C. Bran- 
der in dupl.!; (r) ad ripam fluvii Kemi (!) et Tornea (!) ad tem- 
plum: Jul. p. 283, cfr M. Castren p. 338 et 0. R. Fries; [Simo 
et Kemi] st fq — r, in parte litorali st fq, sed frequentia mani- 
festo minuitur ab Ylikarppa in Simo et species omnino deest in 
interioribus territorii partibus: Keckm.; p in valle amnis Kemi 
1. c. p. 16; Kemi! fqq, sed in partibus interioribus non obvius 
Rantaniemi in Brenn. Obs.; prope Tornea, cop. ad fluv. Kemi 
Hjelt & H. p. 92; Alatornio Torpa: Hougb.!, cfr Backm. & H 
p. 108, ubi nisi ex hac par. non commemoratur; Rovaniemi 
inter templum et Vikajarvi: Kihlm.; in parte boreali par. Rova- 
niemi r ad Alajaiiska!, in parte meridionali hujus par. autem p 
in collibus ripariis et interdum, ut ad Otti prope Tarkiainen, 
cop.: Hjelt & H., cfr 1. c. p. 92, vide etiam supra, infra et II. 
G. Porthans bref till M. Calonius [1794], Helsingfors 1886, p. 
126. — Kuus. sat cop. ad Kirkonkyla et plur. loc. ad Paana 
jarvi!: Wainio Kasv.; p: Sahib. Fort.; complur. locis Rajala, 
Paanajarvi Mantyniemi!, Oulankajoki: Hirn Fort.!; Rajala: Mon- 
tell! — Kk. Oulanka ad Vartiolampi, Oulanka, Kankahinen et 
Paanuorunen, Kiestinki cop. ad Valasjoki!: Wainio Kasv.; co- 
piosissirae ad Knjasha: Angstr. p. 51. 

Lapp. fenn. Kittila (!) (rr) in pago: Hjelt & H.!; [Sodan- 
kyla!] fq — fqq in ripis arenosis campisque siccioribus saepe 40 Dianthus superbus. 

copiose: Blom Bidr., vide etiam Kihlm. Beob. p. XVII — XX et 
12; per Finmarkiam p ex. gr. ... ad Varangiiam parcius nee 
non in parte silvatica infima Lapp, kemensis rarius, ex. gr. ad 
Akankoski iuxta flumen Kitinenjoki in rupe calcarea fq: Wahlenb. 
p. 121; in Utsjoki ad »K6ngaanniska» [= Alakongas: Kililm. 
Ant] cop. nee non alibi per lotam Lapponiam parcius: Fellm. 
Lapp.; fq in Kemijarvi e Luusua usque ad Vuostimovaara, fq 
abundanlerque etiam in Sodankyla ad flumina Kemijoki, Tennio- 
joki, Arajoki et Kitinen septentrionem versus usque ad pag. 
Sodankyla (67° 25') et Martti et Seitajiirvi, in rupibus et pratis 
campisque graminosis ad Kongas prope Mare ghiciale baud r: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 6, 21, 31 et Hult Lappm.; Kuolajarvi 
circa ostium amnis Naalioja ad Tuntsajoki: Stjernvall in Medd. 
XIX p. 18; [Kuolajarvi] parce ad Vuorijarvi, frequentior in monte 
Niskavaara ad eundem lacum: Stjernv., cfr Stjernvall p. 218; 
[Kuolajarvi] ad ripas fluvii Tuntsa, non autem ad ripas fluvii 
Tennio: Borg Sel.; nobis fantum modo in Varangria obvius: 
Kiblm. Ant.; non adnotatus nisi in herbidis litoreis [ad Nyborg!] 
et Maskelven, Bugonses (Kihlman): Arrh. ant.; Naytamo: E. Ny- 
lander & M. Gadd!; copiosior in Varangria austr. [»Fselledsdistrik- 
terne»], quam ad intimam partem sinus Varangrici: Lund Beretn. 
p. 45; Varangria austr. enum. e 12 locis [Nyborg etc.]: Norm. Fl. 
Spec. p. 211; Elvenses: Granit & Poppius!, vide etiam Norm. p. 252 
et cfr Lund p. 77, Th. Fries Resa p. 62, Norm. ann. p. 14,. 
Blytt p. 1073, Hartm. p. 234 etc. — [L. ent. Haitta: Soldan 
1859!, vide iam Fl. Lapp. p. 133.] 

Lapp. ross. per omne kolaicum territorium ad litora sa- 
bulosa fluminum, exceptis in desertis, nee non in litore maris 
(p) cop.: Fellm. Ind.; ad litora sabulosa marium fluminumque, 
ut etiam ad lac. Imandra fq: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXVIIf 
et Beket. p. 549; copiosissime ad Kantalaks: Angstr. p. 51; e 
permultis locis enum.: Mela PI.; reg. silv. r Hietaniemi ad ostium 
fluvii Nuotjok et ad catarractam Tuloma! cop. in declivibus are- 
nosis: Linden Ant.; in interiore parte legit Palmenl, ut adsint 
spec, ex omnibus hujus territorii partibus. 

»In Lapponia Toruensi semel lecta fuit planta haec, quae in Suecia 
rara, in Finlandia vulgatissima, quam per totam viam videre licuit)): Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 41 

Fl. Lapp. N:o 170 p. 133; uppg. maste anses vilseledande, hvad Fin- 
land angar. 

Ab. sforekommer forvildad i parken vid Bagarla»: Zett. & Br.; huru- 
vida uppg. hanfor sig till denna art ar dock mahanda osakert. — [I k. 
Aldre uppg. frau Farkala [Pergola] anser Euprecht afse D. arenarius: Fl. 
Ingr. p. 153. Meiush. p. 52 uppraknar D. superbus endast fran sydgebi- 
tet, jfr 1. c. p. XXII.] — Om. Pyhajoki prestgard odlad i tradgard och 
har spridt sig ut pa lindor i narheten: Zidb. — Uppgifves afven frau 
Brahestad (enl. elevuppg.): Zidb. — Kar. ross. Sahib. Bidr. npptager »all- 
nian ofver hela omradet med uudantag af reg. campestris* [Kol.]. Ehuru 
detta, atm. hvad Kon. angar, ej torde vara riktigt, anser jag likval vara 
skal att ej belt och hallet torbiga uppgiften. — Ob Manga uppg. bos 
Clarke [X p. 4 med not, 30 och 47] anforas i Brenn. Obs., hvarfore jag ej 
upprepar dem ; har ma tillaggas, att arten afven iakttogs mellan Pello och 
Naamijoki : Clarke p. 399 i ofvers. 

Hae indicantur varietates: 

Var. albineus Wainio Kuus. Mantyniemi in vicinitate lac. 
Paanajarvi: Wainio Kasv.!, ubi describitur. — Lk. baud rara 
ad Kairala, Hietasuvanto et pag. Sodankyla in Sodankyla: Wai- 
nio Not. 

Enskilda exx. af arten uppgifvas dessutom hafva hvita blommor, 
sa fran Kol. Nimpelto: Cajanderl, Lk. Vuorijarvi pa Niskavaara: Stjernv., 
hvilka uppg. val bora foras hit. Se afven Herb. Mus. Fenn. II p. ]31. 

Var. pumi/us Ft. Rr: Mela Kasv. III. — [Kp. Solovet.sk: 
Selin!] — Lapp. ross. Cum forma typica p: N. I. Fellm. 

Enl. A. Falck, Bidrag till kannedomen om den sydsvenska vegeta- 
tionens ursprung, Lund 1868, p. 56, ar »den form, som forekommer i norska 
Finmarken och vid Toniea, [liksom trol. i hela Finland], skild fran den 
sydliga formen och tillhor I). Wimmeri Wichura, hvilken sasom bekaut 
ar en bergsform af D. superbus L.» Denna atskilJnad bar jag dock icke 
funnit bekraftad af senare forfattare. Dianthus alpinus L. Anfores for Finl. af Wied. & W. p. LXXXIX; 
att uppg. ar oriktig framhalles: Eupr. Anal. p. 154 not. Sasom kandt bora fiere arter af slagtet Dianthns till vara tradgardars 
vackraste prydnader och atminstone en del odlas med framgang i hela 
landet. S& upptages: 

D. caryophyllus L. redan af Till, och uppgifves sasom allm. odlad; 
Ale. Ill, jfr afven Brenn. Flor. och Medd. XXV p. 13. Harom namnes: 42 Dianthus caryophyllus. 

Ofta forvildad i tradgardar [i sydligaste delen af landet] och lange kvar- 
staende, sa t. ex. i Lappviks tradgard vid Helsingfors: Stel. ann. 

Aug. saval D. plumarhis L. som I), chinensis Ij. namnes: Ofta odlad 
i tradg.: Ale. Ill; jfr om den seuare Medd. XXV p. IS. 

Se afven i afseende a odlade Dianthus-arter Elfv. Ant. p. 42 och 

43 afvensom Nordliug p. 315. — Ang. D. barbatus se of van p. 34. Gypsopliila fastigiata L. 

Rarissime, quamvis saepe copiose, a 60^ 40' ad 67^ 20' 
invenitur. 

In arenosis Finl. iiiterioris rr ex. gr. ad viam publicam 
in campo arenoso Sackylensi: Prytz; Fenn. bor. (Lim., Kuus.), 
mer.-or. (Ik.): Nym. Supp]. p. 57. 

Ik. in arenosis ad lacuni Suvanto (F^a^r): Rupr. Diatr. p. 22, 
€fr Fl. Kar. p. 189, Fl. Ingr. p. 155 et Malmb.; ad viam publi- 
cam prope pag. Pasuri in par. Valkjiirvi: Malmb.! et Lindberg!; 
Sakkola: I. Bernerl; Muola »Katrlampi» [nonne Kotilampi?] : 
M. & J. Sahlberg!; [Meinsh. p. 50 et alii tantum e locis longe 
a Fennia remotis enumerant]. 

Sat. Vide infra. 

Kuus. r cop. in declivibus montis Ruskeakallio ad laeum 
Paanajarvi: Wainio Kasv., spec, inde retulerunt Nyberg!, M. & 
J. Sahlberg! et Montell!; in rupe ad Jyraviinkoski!, Ruskea- 
kallio: Hirn Fort. 

Lim. ad litus arenosum insulae Vysokij lacus Imandrae 
fq: Brenn. Add.!, cfr N. I. Fellm., 1. c. p. XX, XXVI et XL, 
Diar. 5, XI, 1863, Beket. p. 549 etc. 

Tillfallig i mellersta och ostra Finl.: Fries. I afseende a denna npp- 
gift bor ihagkommas, att arten fore 1863 ej fanns represeuterad i finska 
samlingen och att Prytz uppg. allt fortfarande icke ar fuUkomligt saker. 
Enligt hvad man nu kanner om artens utbredning, maste emellertid Fries' 
uppg. betecknas sasom vilseledande. — Hvad uppg. fran Sat. Silkyla 
(: Prytz, se ofvan) angar, sa finnes darifran visserligen ej exemplar och 
Sat. ar dessutom den enda provins i vastliga delen af Finland, hvarifran 
arten ar uppgifveu — de ofriga fyndorterna ligga alia oster om 47" 25' long. — 
men vaxtlokalen forefaller mycket antaglig, hvarjamte arten upptages fran 
Sakylaukangas [C. R.] (Sahlberg): Wirz. M. S., eller sasom det i Wirz. ann. 
uttryckes fullstandigare »juxta viam publicam inter Wirzenoja et Sakyla», Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 43 

hvilken uppg. sannolikt ej grundar sig pa den fdregaende. Fran Sat. 
Kokemaki finnas exemplar af elev A. Polviander!, hvarjamte Lindberg sett 
skolexemplar fran trakten af Kokemaki [Kumo], taget af Thyra v. Knor- 
ring. Ehiiru jag icke vagar fuUt forlita mig pa att fyndorten ar riktigt 
augifven, synes artens forekomst i dessa trakter dock vara tamligen saker. Gypsophila panieulata L. 

In saburra rarissime occurrit et in hortis colitur. 

Odl. i tradg. och fnunen a barlastplats : Ale. Ill, jfr Brenn. Flor. 

Nyl. Vid mynningen af Borga a ganska allnian: Gadolin!, jfr Sjelan 
i Prot. 6, XI, 1886 etc.; iakttagen af Gadol. bade 1885 o. 188G. — Oa. 
Vasa vid aiigkvarnen: Lauren i Medd. XXII p. 37. — Ob. Uleaborg: 8. 
W. Liljeblom!, jfr Sfelau 1. c; Uleaborg Toppila 1882-84-86 ensam 1. fa- 
talig: Zidb., jfr Brenn. Obs ; Uleaborg odl. i tradg.: Leiv.; mahanda afses 
G. elegans, som kanske oftare odlas (se langre fram p. 45). Crypsophila muralis L. 

In Fennia australi usque ad 62^ 30' in parte orientali, 
in Fennia occidenta/i non supj^a 6P 50', pleimmque raro 
invenitur: in hthmo karelico majore tanien frequentia inve- 
T}iri indivatur. 

Kalm; in arenosis Finl. inferioris minus fq: Prytz; Fenn.: 
Nym. Consp. p. 100; Fenn. non nisi in mer. et or. (Carel.) adest: 
Nym. Suppl. p. 57. 

Ab. Abo Ryssbacken: K. E. v. Bonsdorff!, efr Zett. & Br.; 
»penes urbem, ubi ca^spites pro tectis effoderunt» (Ann. ad Till.): 
Leche p. 11; Abo Skansbrunn: Gadol.; Uskela: Nikl.!; [Muurila] 
r ad occidentem versus ab Haukkamaki cop.: Renv.; r Sammatti 
pag. Leikkila ad Mikola et ad Piekka prope Kirmuistenjarvi: 
Sel.; Lojo prope Vanhakyla (Ilm.): Sa^l. ann.; Lojo Kihila: Tikkanen 
& Hult herb.; Lojo Hiittis ad praediolum Puusilta, Paloniemi 
praediolum Ollila, Ruolahti et Niitunpaita etiam ad Lylyis, Karis- 
lojo Joenpelto plerumque ad margines viarum: Ch. E. Boldt; 
Vihti (!) p enum. e multis (12—15) locis: Flinck, spec, e 
Ridal!, cfr etiam W. Nyl. — Nyl. Sjundea Pikkala (Nerv.!): 
His.; Esbo Urberga: Gadol.; Borga in foro 1890: Sael. herb.; 
rr Morskom (!) in pago ad templum et Labbom, Orimattila ad 44 (jrypsophila muralis. 

viam publicaiii prope Hillsdal: Stel. 0. Nyl.; Lovisa Hasttorgetr 
(!. J. Arrh. — Ka. Viborg in campis arenosis cop. 1880, par. 
Viborg ad canalem Saimaa: Ssel. herb.; tanlum e par. .Taaski 
adnotata, iibi st fq in declivibus aridis et ad margines viarum 
provenit, cop. ex. gr. ad Ahola, Jarvenkylii! et Karkkaala: Lin- 
den. — Ik. (f(i): Mahiib., spec, e Pyhajiirvi!; Sakkola: Nikl.!; 
Nykyrka cop. in jugis arenosis: E. Nyl. Ber.!, cfr Fl. Kar. p. 189 
[= Ka. in Herb. Mus. Fenn.]; Muola Lehtokyla!, Kuolemajiirvi 
in agi'O in pago Kuolemajarvi!, Rautu ad praedium sacellani!: 
Lindberg; Metsapirtti etc.: Lindberg in litt.; Valkjarvi ad viam 
inter Kiviniemi et Pasuri: Seel, herb.; [hand int'requens in Ingria: 
Meinsh. p. 50]. 

Sat. r Tammerfors (Blafield!): Malmgr. [eodem jure, atque 
in Herb. Mus. Fenn. II p. 46, ad Ta. referendum]. — Ta. Hat- 
tula Parola: 0. Collin!; (fq) secundum viam publicam inter Hillila 
et Urajarvi, Kaitas [haec omnia in Asikkala!], etiam in Koski 
nonnullis locis: Norrl. s. o. Tav. — Sa. Lauritsala: Lundstr.; 
Villmanstrand : Simming!; Lappvesi Parkkarila in campo arenoso: 
SciL'lan!; Joutseno prope teniplum: Ssel. ann. et herb.; Imatra: Ssel. 
herb. — Kl. Uukuniemi (Nikl.!): Fl. Kar. p. 189; [Parikkala] rr 
unicum spec, ad marginem paludis Tetrisuo: Hann. — Kol. in 
via publica inter Petrosavodsk et Selga plurib. loc: Norrl. On.!; 
in viis circa Petrosavodsk: Giinth. p. 34; a Petrosavodsk fere ad 
Derevjannoje: Caj. [ad eadem loca atque antecedentes p. p. spec- 
tat], spec, e Selka! 

Kon. Saoneshje inter pagos Tolvoja et Kosmosero! ad 
viam arenosam, quoque ad Saamiijarvi: Norrl. On., cfr Herb. 

Mus. Fenn. II p. 131. 

Tillfallig i sodra och mellersfa Finl : Fries. Arten tillhor dock otvif- 
velaktigt var flora och ar ej tillfallig. — Nyl. Anjala: K. H. Wrede i herb, 
lye. I).; uppg. behofver kauske bekraftas. Detsamma galler Degerby strand: 
elev Gronholm! — Sat. Huittineu : Car. p. 24, jfr Gadd Sat. p. 48 under 
namnet Saponaria N:o 347; uppgiften maste dock anses osaker. — Ta. 
Hauho: Herk.; uppg. behofver bekraftas. — Anuu i Oa. Vasa vid ang- 
kvarnen forekommer arten forvildad: Hasselblatt herb.; den uppgifves 
hafva forekommit enstaka darstades 1881: Lauren i Medd. XXII p. 39. 
Uppgifves fran Ob. [Uleaborg] rr »lahella tulitikkutehdasta* [»K»]: J^eiv.; 
det synes franiga, att arten ar tillfallig, men mahanda behofver uppg. 
bekraftas. Acta Soeietatis pro Fauna et Flora Fennica. 30, N:o 1. 45 

Af detta slagte odlas utom G. panicidatn (se ofvau p. 43) afven G^ 
■elegans Bieb. Om denna sages: Ofta odl. i tradg.; Ale. III. — Sat. Karkku 
Jarventaka forvildad i tradgarden och nagot utom densamuia, men snart 
ater fcirsvunnen: Hjelt. Sannolikt tilUior den Gypsophila, som odlas i Pu- 
dasjarvi: Elfv. Ant. p. 43, afven denna art. 

Saponapia vacearia L. 

Rarissime in Fennia efferatur. Anno 1903 autem cum seminibus 
A venae e Rossia impoHata est. 

'>Eur. omn. exc. . . . Scand.»: Nym. Consp. p, 98, se afven Nym. 
Suppl. p. 56; forvildad, barlast: Brenn. Flor., jfr Mela Kasv. Ill, Ale. Ill etc. 

Ab. Lojo Kihila: Tikkanen & Hult herb. — Sat. Eafso: elev Malm!, 
jfr Ale. 1. c. Karkku Jarventaka ett exemplar i hafreaker 1903, utsadet 
fr&n Ryssland: Hjelt. — Ta. [Tammela] Forssa forekommer ymnigt i den 
fran Ryssland importerade utsadeshafren: Hufvudstadsbladet 1903 N:o 244; 
jfanns 1868 flerst. i kornakrar i Koski, inkommen med utlandskt utsade* : 
Norrl. Tav. or!, jfr Not. XI p. 455. — Kl. Impilaks: elev Genetzi; Sorta- 
vala Kymola 1899: Wartiainen i Mela herb. — Oa. Vasa: Ale. 1. e. — 
Sb. Leppavirta Vokkola: p]nw.!; Kuopiol, Eiistavesi! tillf.: Malmberg, jfr 
Not. 1. c. I L. Y. 1903 p. 223 uppgifves S. vacearia ar 1868 hafva fore- 
kommit ymnigt bland rysk sad i Kuopio-trakten; ar 1903 funnos enstaka 
■exemplar i samma trakt, likaledes inkomna med ryskt utsade: 1. c. — Ob. 
Uleaborg (!) Toppila \^k barlast ett ex. 1886: Zidb., jfr Brenn. Obs.; [Ulea- 
borgj r Hietasaari pa barlast: Leiv. 

Dessutom namner Lindberg, att arten 1903 antraffats mangenstades, 
fastan i enstaka exemplar, i hafreakrar, besadda med utsade fran Czerni- 
gowska guvernementet; sa har han bi. a. sett den i flere skolherbarier, 
ehurn ban ej antecknat fyndorterna. 

Ehuru vida sallsyntaie an Agrostemma (se ofvan p. 33), tyckes denna 
art salunda liksom sistnaranda art under senaste ar inkommit i landet. 

Saponaria officinalis L. 

In primis aniea cttlta; etiani in sahurra quamvis rarissime lecta est. 

»Eur. omn., sed in . . . Scand. vix nisi advena»: Nym. Consp. ]). 78. 
>Odl. (fordom mer allm.) ofta med dubbla blommor, stundom forvildad ell. 
vax. a barlastplatser till Uleaborg* : Ale. Ill, jfr Brenn. Flor., Mela Kasv. 
Ill, Elfv. Ant. p. 37 (endast Saponaria) etc. — Ab. »Mustion vanha hau- 
tausmaas: Lonnbohm i Mela herb.; [Mynamaki] »valista istutettu ja toisi- 
naan istutuksista levinnyt vahasen ymparistoihin»: Caj. Kasvist. ITpptogs 
redan 1774 fran Abo: Moberg Nat. p. 140, men denna uppg. hanfor sig 
antagligen till exemplar i l)otaniska tradgarden. — Nyl. Malm: alumn, J. 
1.. Taipale i Mela herb. — Sa. Mikkeli » forvildad ur tradg^rdar. lakt- 4r) Sapon.iria officinalis. 

tageu redan for 20 ar sedan »: K. J. Ehnberg! — Ob. Uleaborg vid bro- 
arna: S. W. Liljeblom!; [Uleaborg] Kaatti holme »emellan broarne 1880 1. 
tidigare t. o. m. 1887, fatalig. Blir arligen afslagen vid hoslattern, hinuer 
darlore ej fa moget fro och ealunda icke sprida sig»: Zidb., jfr Brenn. Obs. Spergula arvensis L. 

Frequenter saepeque copiose in toto territorio, Lapponia 
orientali ercepta, procenit; in Lapponia septentrionali tamen 
rara aut rarissima est. 

Fq (vel fqci ^) ) usque ad Lapponiam [Kk. vide infra] inve- 
niri consentiunt plurimi auctores, cfr Till., Kalm et Prytz; ma- 
xima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 
122; Lapp. Femi.: Giirke p. 108, cfr etiam DC. Prodr. I p. 394 
et Led. II p. 1()9. 

Kk. Keret: Fellm. Ind.; (r) in ruderatis infimae Lapp. Ruan- 
kyla (Karsten!) et Soukelo: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXV et 
XXXVIII; (fq) [in toto territorio]: Wainio Kasv.; Kuanjarvi: 

Mela PI. 

Lapp. fenn. fq et saepe cop.: Hjelt & H.; in cultis fq, 
in agris baud j-aro sat copiose reperitur: Blom Bidr.; in agris 
Lapponiae silvaticae suecicae rarius: Wahlenb. p. 137; fq: Fellm. 
Lapp.; in agris fq in Kemijarvi, Kuolajarvi et Sodankyla, Inari 
ad flumen Ivalojoki in regione coniferarum mixtarum fq, obvia 
etiam ad Koppelo et Tervasaari et Paatsjoki in regione pini- 
.fera: Wainio Not., cfr 1. c. p. 16; herba inutilis in agris ad 
Korvanen: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 28; in cultis locis ad Toi- 
voniemi! nonnulla specimina seminibus maturis die 21 Aug. in- 
venimus. Porro tantummodo ad Naytamo observata: Kihlm. 
Ant., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132; Paatsjoki Salmijarvi: 
Granit & Poppius!; Varangria austr. Kirkenes: Norm. Fl. Spec, 
p. 268, vide etiam Blytt p. 1036, Hartm. p. 247 etc. — [L. ent. 
reg. subalp. et silv. (fq): Lsest.; Linden Bidr. non enumerat.] ') Arrh. Ann., AVecks., W. Nyl., Sa^l. O. Nyl., Leop., Enw., M. & J. 
Sahib., Must.; fq-fqq: Elf v.; cop.: Stenr., Giinth. p. 34; interdum copio- 
sissime: Caj. Kasviet. (vide infra). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 47 

Lt. reg silv. r ad habitaculum recens ad ostium fluminis 
Nuotjok sat cop. in agro hordeo consito: Linden Ant.! 

Al. oeh A b. p i Brando och Kumlinge, Inio ej antecknad: Bergr. 

— Ab. >Pt fqq, La st fq, muuten fq . . . toisiuaan ylenmaarin runs., ker- 
rassaan tukehuttaen viljan*: Caj. Kasvist., jfr 1. c. p. 138. — Ka. »st fq, 
interdum cop.»: Blom. — Sat. och Oa. st fq: Malmgr.; af ofriga uppgifter 
framgar, att freqvensen ar storre. — Tb. st fq: Broth. — Ob. st fq: Keckm. 

— Lapp. ross. Beket. p. 563 anfor alldeles oriktigt Kola och Ryska lappm. 
ofverhufvud enl. Fellm. 

Tillaggas bor, att arten [eller sannolikt nagon varietet af densamma, 
enl, Sfelau var. maxima] ar »pa forsok odlad af en och annan jordbrukare 
i sodra Finland »: Elf v. Ant. p. 69. 

Af varieteter, hvaraf hos Gurke upptagas icke mindre an 12, om- 
namnas hos oss endast: var. maxima (Weihe) Mert. & Koch. Al. Jomala 
prestgard {!): Bergstr. Beskr.! — Ab. Pargas st fq: Arrh. Ann. — N y 1. 
Fagervik: His. 

Var. sativa (Boenn.) Mert. & Koch. N y 1, >in taeniis (Akerholm)*: 
His.!; Hango, Helsingfors Lappviksudden: Siiel. herb. — Sa. Villmanstrand 
Parkkarila: Sfel. herb. 

I Mela Kasv. HI betecknas hvardera varieteten sasom st r och huf- 
vudformen kallas var. vulgaris Boenn. Hos Giirke betecknas sativa sasom 
a och vulgaris sasom b. Spergula vernalis Willd. 

In Fennia australi passim aut satis raro invenitur et 
usque ad 63^ 20' in parte maxime occidentali pjrocedit; in 
Fennia orientali omnino non visa est. 

In montosis orarum maritimarum p: Prytz i); in saxis et 
fissuris lapidum circa Aboam: Wirz. pi. off. nomine Sp. ar- 
vensis i3 pentandra; Fenn. merid.: Fries ^); in tota Fennia au- 
strali maritima (copiosissime) crescit et ad urbem Viborg usque 
accedit: Fl. Ingr. p. 191^), cfr Rupr. Diatr. p. 22 i); Fennia: 
Trautv. Incr. p. 306 -); Fennia exc. bor. et med. multa: Nym. 
Suppl. p. 69, cfr DC. Prodr. I p. 394 1), Led. II p. 169 i) et 
Nym. Consp. p. 122. ') Nomine Sp. pentandra L. [recti us Reich.]. 
-) Nomine Sp. Morisonii Bor. 48 Spergula vernalis. 

Al. p in taeniis [»C»]: Bergslr. i); Lagneskar: J. R. Chy- 
denius!; in peg. Jomala: Laur. Fort.!; Jomala Dalkarby: Ssel. 
herb.; Eckero Kyrksund: Lindberg!; Bergr. e taeniis orienlalibus 
non comm. — Ab. p: Zett. & Br. ^); r Gustafs Kattknru, Vii- 
katmaa: Bergr.; p — st fq: Arrh. Ann.; (st fq) enum.: Sand.; 
[Muurila] (rr) in arenoso ad praedium sacerdotis: Renv.; p 
Bjorkon etc.: A. Nyl. i); st fq: Sel. '-); Vihti p: Printz '-) et Flinck 
(enum.); [Mynamaki etc.] (st fq), sed singillatim in rupibus om- 
nium partium territorii: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 7, spec, e 
Mynamaki Kallavuori!; [Nystad] Ketunkallio et in aliis montibus: 
Sod.; Weeks, non enumerat. — Nyl. par. Ekeniis st fq — p in 
rimis montium et praeruptis arenosis: Hayr.; p: His. ^); [Nurmi- 
jarvil (r) prope praedium Varstrom ad occ. versus a lacii Nur- 
mijarvi, parce: Stenr.; p: W. Nyl. ^); Helsingfors ad saxa p: 
Ssel. ann.; baud r ex. gr. ad Traskiinda: Astr. & H. -); (fq) in 
montibus siccis silvestribus: Seel. 0. Nyl. ^); [Hogland!] p in mon- 
tibus Tytarsaari!: Brenn., cfr Schrenk p. 161 ^). — Ka. (r) Fre- 
drikshamn (Hogfors): Fl. Kar. ^); p: Blom; par. Viborg Sika- 
portti [prope Kananojaj: Sa^l. herb.; p in montibus in Raisalii! 
et Kaukola, in parte interiore sat cop. in Kirvu Kuismala: Lin- 
den; Fl. Ingr. etc. vide supra. — Ik. p: Malmb. '^), spec, e Rautu 
Dudenits!; Sakkola in coemeterio: Lindberg!; [in arenosis prope 
Bjalostrow et Lempaala [»Lembalowo»]: Meinsh. p. 57')]. 

Sat. p Ikalis!: Malmgr. ■■^); p: Hjelt; plur. loc. [in Tavast- 
mon, in primis] prope praediolum Sormenpelto ad meridiem 
versus a Soininharju, dispersa: Herlin p. 148. — Ta. Kanga- 
sala Kaivanto: Kihlm.; rr Salo in monte aperto parcissime: Norrl. 
s. o. Tav. -); Jiimsa: Nikl.!; Kuorevesi ad fines par. Langelmaki: 
Borg!; st r Luhanka Onkisalo!, Tientaali et Sikolahti, Korpi- 
lahti Paljakko: Wainio Tav. or. — Sa. Valkiala (st fq): Hull 
Fort. -); Villmanstrand: Simming!; Lappvesi! Pulsa et Parkkarila 
st fq, Ruokolaks in arenosis; Ssel. ann.; r Utula: Hult! — Kl. 
Kaukola Rami et parce adhuc prope Vavoja in par. Hiitola: 
Linden. *) Nomine Sp. pentandra L. [rectius Reich.]. 
-) Nomine Sp. Morisonii Bor. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1, 49 

Oa. (p) Botom: Malmgr. ^)!; Ilmola inter Saarela et IIo- 
maki: Hjelt; Alavus in monte Salmi: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 5— 
6 (et Medd. XV p. 201). 

Om. 1" Jeppo et Alahiirma ad marginem viae publieae 
per pinetum: Laur. Vaxtf., spec, ex Alaharma ad viam versus 
Jeppo in pineto magno!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. 

Sasom framgar af ofvanstaende, anvandes naronet Sp. pentandra 
sarskildt af flere bland de aldre forf. Harmed afses dock iugalunda den 
akta Sp. pe7itandra L., utan Sp. pentandra Reich, = Sp. vernalis Willd. 
Anmarkningsvardt ar, att arten ej upptages fran Finland hos Giirke p. 
200. — Om. Arten uppraknas bland dem, som ej ga till Gamla Karleby: 
Hellstr. p. 135. 

Spergularia cainpestris (L.) Asch. '). 

Satis frequenter —frequente}' in Fennia australi pr^ove- 
nit: in interiore parte iam infra 62^ rarescit, seel ad oi^ani 
occidentaleni saltern ad 65^ 20' pi'ogreditur. 

Kalm; in arvis et collibus arenosis fq: Prytz; Fenn. merid.: 
Fries; usque ad Uleaborg, ubi fq observavi: W. Nyl. Distr.; 
Eur. omn. exc. Lapp. . . .: Nym. Gonsp. p. 122; Fenn.: Giirke 
p. 193, vide etiam DG. Prodr. I p. 401. 

Al. St fq: Bergstr.; (st r?) Brando Kyrklandet, Lappo, Afva, 
Harholm in pag. Jurmo: Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br.; (st r?) 
Inio Aselholm: Bergr.; fq: Sand.; st fq: Arrh. Ann., Benv. et 
SeL; [Vihti] p: Flinck; (fq): Weeks.; st fq: Caj. Kasvist., cfr 
1. c. p. 13; A. Nyl. omittit. — Nyl. fq: His.; st fq: Stenr.; fq: 
W. Nyl., Ssel. 0. Nyl. et Brenn. — Ka. p: Blora; fq _ st fq: 
Linden. — Ik. st fq: Malmb.; [fq in plagis arenosis: Meinsh. 
p. 57, vide etiam Fl. Ingr. p. 192]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt. — Ta. st fq: Leop., Norrl. s. o. 
Tav. et Bonsd.; fq: Knabe Fort, et Asp. & Th.; Wainio Tav. or. 
tantum ex Jyviiskyla comm. — Sa. st fq: Hult. — Kl. (fq): 
Fl. Kar.; p (Backm., Bergstrom): Norrl. Symb.; p: Hann. et Hjelt. ') Nomine Sp. Morisonii Bor. 
-) Lepigonum rubrum Wahlb. 

Typis impr. ''I^ 1004. 50 Spergularia campestris. 

— Koi. r Mandroga, Sermaks: Elf v.; Petrosavodsk (Giinther): 
Norrl. On.; locis aridis circa Petrosavodsk: Giinth. p. 34. 

Oa. p: Malmgr., spec, e Qvarken!; Bjorko: Clarke X p. 
93 in nota nomine Arenaria rubra; st fq, in parte interiore (p): 
Laur. Vaxtf., spec, e Vasa! — Tb. Jyvaskyla: Broth.! et Wainio 
Tav. or. — Sb. Leppavirta (st fq): Enw.!; [Kuopio] p: Mela. — 
Kb. Tohmajarvi: Hjelt; Kide: Brand.!; Liperi plur. loc: Eur. & 
H., spec, lectum ad praedium sacerdotis!; inter Pielisjarvi et 
Hoytiainen non visa: Axels. Putk. p. 40; r in oppidulo Nurmes: 
Wainio Kasv.! — Kon. r Kendjarvi (Simming!, Kullhem), Sao- 
neshje Schungu: Norrl. On.; Tolvoja: Kihlni. 

Om. p: ad oram: Hellstr. et Tenn.; Pyhajoki r praedium 
Lohnoja: Lackstr.; Pulkkila: Zidb.; Brahestad in area: E. Studd 
in dupl.!; r Saraisniemi (K. A. Castren): Must., cfr Brenn. Obs. 

Ob. Uleaborg in coemeterio oppidi (fq): Jul. Fort. p. 102; 
in Uleaborg st fq: W. Nyl. Till. p. 303!; [Uleaborg] extra por- 
tam Kajanensem [»Cajana tull»]: Jul. ann. ad Fort.; r li ad prae- 
dium sacerdotis, Haukipudas, Uleaborg: Brenn. Obs., quem 1. 
inspicias; Uleaborg hand infrequens locis aptis: Zidb.; Uleaborg 
(>.-fqq»): Leiv.; terminum septentrionalem in li attingit: Brenn. 
Reseb. p. 77!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132; [r: 0. R. Fries]. 

Var. radicans (Presl) uppgifves sasom fq: Mela Kasv. III. Nagoii 
annau special uppg.^ an att arten upptages fran O b. at' Leiv., ar mig icke 
bekaut fran Finland. 

Spergularia caniDa (Leffl.)'). 

Passim aut satis frequenter (interdum frequenter, inter- 
dum rarius inveniri indicatur) ad oram man's occur rit, ad 
septentrionem versus forma vulgaris ad 65^, foi^mae receden- 
tes autem, ad 66^ 40' lectae sunt. 

Maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries 2); Eur. omn. litor. [et 
r in interiorib.] : Nym. Consp. p. 122 nomine Sp. salina Pr.; 
Fennia: Trautv, Incr. p. 305 2); Fenn.: Giirke p. 195-196 no- 
mine Sp. salina J. et C. Presl. ') F. leiospernia (Kindb.) Giirke ex parte maxima. 
^) Nomine Lepiyonum salinum (Presl) Fr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 51 

Al. (»rr»): Bergstr. nomine Sp. media Pers. ,i mlina; 
Jomala: Bergstr. Beskr.; Finstrom: N. Lund!; Mariehamn Ytter- 
nas cop.: Ssel. ann. et herb.; Kumlinge prope pagum eiusdem 
nominis: Arrh. & K., efr Bergr.; complur. locis ex. gr. Hammar- 
land Ronnskar et Appelo (?), Geta Mattskar, in insula minima 
in freto inter Lango et Dano, Snack5 etc., ut videtur st fq in 
his taeniis: Ch. E. Boldt; Brando (fq), Kumlinge Snacko, verisi- 
militer haud infrequens in par. Kumlinge: Bergr. — Ab. (r): 
Zett. & Br. ^); spec, ex Aboa leg. Hollmen!; Gustafs Lyporto, 
Inio Aselholm!: Bergr.; Merimasku: Karsten!; Pargas p in lito- 
ribus praecipue exterioribus: Arrh. Ann., spec, e Pargas Pexor!; 
Halikko praed. Toppjoki ad litus maris: U. Collan!; Mietoinen 
p complur. locis in litoribus maris, etiam in pratis litoralibus 
ad ostium fluminis Mynajoki [usque ad Lehtis: 1. c. p. 18]: Caj. 
Kasvist., cfr 1. c. p. 140; Nystad [»Uusikaupunki»] Iso Birk- 
holnia Iso Koiraluoto: Hollmen!; [Nystad] Santtio, prope ostium 
rivuli Salmi, Sorvakko, Ykskoivu (Cajander): Sod. — Nyl. par. 
Ekenas p in litoribus maris: Hayr., cfr G. F. 1900 p. 228, Hayr. 
Stud. p. 170 (infra impressum), 1. c. p. 160 etc.; in litore maris 
p: His. ^), spec, ex Inga!; Esbo Kaitans cop. 1901 in loco deusto 
prati litorei: Kihlm.; p in litore mar.: W. Nyl. ^); st fq ad Hel- 
singfors: Ssel. ann.; fq in maritimis, semper sine margine mem- 
branaceo: Sael. 0. Nyl. ^); [Hogland] Kappelsatama: Brenn. '), 
cfr Brenn. p. 38 2) ^^ Brenn. Till. p. 39 2). _ Ka. rr Sakjarvi 
Kaukiala unicum spec: Blom! — Ik. Uusikirkko Inoniemi: Lind- 
berg!, cfr Medd. XXIII p. 50. 

Sat. st fq: Malmgr. ^), spec, e Saslmola!; par. Bjorneborg- 
st fq — p et parcius — cop. in litoribus maris in arena, arena 
limosa et inter lapillos: Hiiyr. 

Oa. st fq: Malmgr. ^), spec, e Qvarken!; p in litoribus: 
Laur. Vaxtf., spec, e Qvarken Bergo!; Gamla Vasa ad canalem 
novum oppidum versus: Hjelt! 

Om. p in litoribus marinis: Hellstr. 2), spec, e Gamla Karleby 
in taeniis maritimis! et Kronoby Bredviksstranden cop.!; p ad ') Nomine Lepigonum salinum (Presl) Fr. 

-) Nomine L. caninum var. leiospermum (Kindb.) 52 Spergularia canina. 

Oram : Tenn. ^), spec, e Gamla Karleby [Kokkola] Trillion ! — 
Kp. Shiija [Tschuja] ad litus maris albi: Sahib. Bidr. ^); ad os- 
tium fluv. Shiija: Bergroth & Lindroth!; Kemi Kolgora: Bergroth! 

Ob. Uleaborg, Kempele!, Liminka, Hailuoto: Brenn. Obs.; 
»Limingo storang»: Brenn. Reseb. p. 79^); Liminka ad praedium 
sacerdotis: Brenn. Reseb. 1870^); Uleaborg st fq, seminibus fere 
omnibus margine membranaceo instructis: W. Nyl. Till. p. 303 '); 
ad ripas insulae Hailuoto [Karlo]: Zidb. (nomine a salina), efr 
Brenn. Obs.; [Oulunjsalo in parte ad Lumijoenselka versus extra 
territorium in litore argillaceo arena mixto: Leiv. Oul. p. 114. 
— Kk. Kouta: Malmberg!, cfr Not. XI p. 466, ubi forma descri- 
bitur nomine Lepigonum caninum var. archangelicum: f. altera 
e Kouta describitur a Malmberg! nomine L. caninum var. gra- 
mtneum in Not. XI p. 466. 

Lim. Porjeguba: Mela PI. ^), in Mela herb, nomine var. 
archangelicum, in insula Batshok, Vatsova: Mela PI. nomine 
Lepigonum salinum var. archangelicum [haec loca forsitan in 
Lv. aut Kk.]. — Lv. Olenitsa: Malmberg! nomine L. caninum 
var. archangelicum, vide sub Kk.; Kaskarantsa: Mela PI. eodem 
nomine. 

I afseende a artens forekomst i Nyl. Ekenils skiirgard skrifves : 
»Sallsynt i inre, taml. allman i yttre och yttersta skargarden. Sandstran- 
der, grnsstrander, afveii pa fasta strandangar. NSgorlunda riklig»: Hayr. 
Stud. p. 170. Delta torde afven galla ofriga delar af landet, hvarigenom 
de hvarandra delvis motsagande uppgifterna om artens freqvens kunna 
forklaras. 

Lapp. ross. Arten npptages i Herb. Mus. Fenu. II p. 4G, jfr 1. c. p. 
132, frau Im. Antagligen afses exemplaret fran Olenitsa, ehuru detta 
stalle ligger i Lv. Da det i Not. XI p. 466 m. fl. st. uppgifves, att for- 
merna archangelicum och gromineum aro fuuna i liyska lappmarkeu, bor 
man erinra sig, att Kouta 1870 raknades till Lapp, ross., ehuru denna ort 
numera fores till Kk. 

Brenn. p. 38 papekar uttryckligen, att bans Lepigonum fr&n Hog- 
land ar L. leiospermum Kindb. och icke L. neglectum Kindb.; emellertid 
upptager Trautv. Incr. p. 305, antagligen genom sin obekantskap med 
spraket, pa grund af Brenners uppg. for hvardera arten: »Fennia», hvil- 
ket tvdligen ar oratt. — Ehuru, sasom framgar af det ofvanstaende, ') Nomine Lepigonum snlinum (Presl) Fr. 
■^) Nomine f. leiosperma (Kindb.). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 53 

endast jamforelsevis fa uppgifter publicerats under namnet f. leiosperma, 
tillhor det ofverviigande antalet af de exemplar i H. M. F., som kunna 
med sakerhet bestammas, denna varietet. I Lindb. Enum. ar detta afven 
den enda form eller art af slagtet Spergularia, hvilken utom Sp. campestris 
upptages sasom tillhorande landets egentliga flora. — Hufvudformen a tra- 
chysperma Lange bar Lindberg, enl. benagen uppg., endast sett fran Nyl. 
Helsingfors Somas barlastplats. Den uppgifves afven af Hellstr., jfr 1. c. p. 
136, sasom forekommande pa barlast i Otn. Gamla Karleby-trakten (denna 
uppg. ar dock ej saker, se under folj. form). — Exemplaren fran Hvita 
bafvets strander aro daremot afvikande, se Herb. Mus. Fenn. II p. 132. 

Spepgularia eanina var. upbiea (Leffl.) Giirke. 

E Fennia indicata, sed non prorsus certa est. 

Storsta delen af Finl.: Fries '); Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 122 un- 
der namn af Sj). urbica Nym., jfr Trautv. Incr. p. 900—901 under samma 
namn; r: Mela Kasv. Ill; Fenn.: Giirke p. 196, jfr afven Brenn. Flor. 
under namn af Sp. eanina var. media (AVahlb.). 

Al. UppLogs harifran Herb. Mus. Fenn. '), men Lunds exemplar, 
som uppgiften afser, fores numera till Sp. eanina f. leiosperma. — Ab. 
Merimasku (H. M. F.): Zett. & Br. '), jfr Herb. Mus. Fenn.'). Det ar dock 
synnerligen osakert, om exemplaret tillbor var. iirhica. — [Pojo] p ex. gr. 
Dannskog: A. Nyl. '); sanuolikt afses f. leiosperma. 

Sat. r: Malmgr. '); nagot exemplar foreligger icke. 

Oa. Gamla Karleby pa barlast: Hellstr. ') (se langre fram). 

[Kp. Sumska forstaden: Beket. p. 563 i of versattuing under namn af 
Sp. media; uppg. maste anses osaker. Vid Hvita bafvets kust, pa on Solo- 
vetsk: Kusn. p. 115 i of vers, under namn af Sperg. media? a heterosperma ; 
da forf. anvander ett fragetecken, ar det tydl. osakert, till bvilken form 
synonymet bor foras.] 

Nagon fullt saker uppgift foreligger saledes icke, da alia Hellstroms 
exemplar numera foras till f. leiosperma, ehuru om exemplaret fran Gamla 
Karleby Sundmun! tidigare antecknats: »f. robusta ad L. medium accedens». 
Tillaggas ma, att W. Nylander anmarker, att ban icke funnit Lepigomtm 
medinm vid Helsiugfors: W. Nyl. p. 53 not. 

Spepgularia marginata (DC.) Kittel. 

Vix nisi in sahurra oceurrit. 

sPrope Aboam> (Kalm): Linn^, Species Plantarum, Holmiae 1753, 
p. 423—424 under namn af Arenaria rubra (i marina. »In arenosis mari- 
timis pj; Prytz under namn af Alsine marina (L.). Bada uppgifterna torde 
hafva afseende pa former af Sp. eanina, da enl. Lindberg Linn^s Sp. (Are- ') Under namn af Lepigonum medium Fr. 54 Spergularia marginata. 

narin) marina ar = Spergularia canina Left'l. Barlast r sodra Finl.: Breun. 

o 

Flor. '). — A b. [Pa barlastplatseu vid Abo slottj funnen i par exemplar 
med saval blominor som frukt: Swl. Frov. ^). — Nyl. Borga pa Skjoldvik 
egendom vid Svartvik fjard: A. Neovius! ■). Sfelan, soin bestamt exemplaret, 
anser dock troligt, »att vaxten med barlast kommit till fyndorten»: (Prot. 
7, IV, 1883) Medd. IX p. 163'). — Li. msque ad Nordlandiam et Fiii- 
markiam extimae Norvegiae passim»: Wahlenb. Fl. Suec. p. '293 under 
namn af Alsine marina; da Blytt p. 1035—1036 blott upptager arteu sasom 
gaende till Trondhjems stift, jfr Hartm. p. 249, ar det saunolikt, att iippgif- 
ten afser nagon annan art af slagtet, hvilket tidigare behandlats summariskt. 
Tillaggas ma, att Prytz' uppg. af Led. II p. 168 anfores under Sp. 
media a heterosperma = Sp. salina J. et C. Presl eul. Giirke p 195. 

Sagiiia nodosa (L) Fenzl. 

Ad oras inarium pierumque satis frequenter provenit, 
quamquam ad septentrionera versus rarescit: ad lacus Ladoga 
et Onega passim aut I'arius, in reliqua Fennia interiore raro 
tantum invenitur. 

Kalm; in arenosis humidis p: Prytz; Fenn. (med.) et ma- 
xima pars. Lapp.: Fries; Eur. bor. med.: Nym. Consp. p. 120; 
Lapp. Fenn.: Giirke p. 238, cfr etiam DC. Prodr. 1 p. 394 et 
Led. I p. 340. 

Al. Eckero fqq: Tarnstrom p. 57; p: Bergstr.; fq: Hult 
ann.; Brando st fq, Kumlinge Yxskar, in parte austro-orientali 
insulae Kumlinge: Bergr. — Ab. p: Zett. & Br.; Korpo: Bergstr. 
Beskr.; Pargas p — st fq: Arrh. Ann.; fq: Sand.; [Muurila] r cop. 
[»yleisesti»J ad margines fossarum et serobium [»multakuoppien»] 
infra Manty, parce ad margines agri prope Kujanpaa: Renv.: 
[Pojo] (fq): A. NyL; r Isosaari ad calcarias Hermola: Sel.; Lojo 
»Stor6n» in calcariis Hermola, in insula saxosa prope »Storon» 
inter Jalansaari et Oxarholm, Karis Biskopsnas in sinistro litore 
insulae [»landet»] in arena fluitanti [»svammsand»], in calcariis 
Svarta ad occidentem versus ab amne Biilby: Ch. E. Boldt; rr 
Pyhajarvi Bati in ripa uda lacus Pyhajarvi: Weeks.; Mietois r 
nonnulla spec, ad litus prope Tervois: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. ') Under namn af 'Spergularia marina Leffl. 

■^) Under namn af Lepigonum marinum Wahlb. Fr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, ^:o 1. 55 

14 et 140; etiam a Nystad comm. Sod. — Nyl. p in litore: 
His.; st fq in litoribus: W. Nyl.; ad Helsingfors st fq: Sael. ann.; 

c 

Thusby: Astr. & H.; Thusby ad Gammelby: idem in litt.; st f([ 
in maritimis: Ssel. 0. Nyl., vide etiam Medd. XXIV p. 21; [Hog- 
land] (r), Tytarsaari: Brenn.; Hogland ad Kappelinlahti cop.: 
Sselan in Medd. XXV p. 76, vide etiam sub formis et Schrenk 
p. 161. — Ka. st r: Blom!; Haapasaari fq: Sselan in Medd. 
XXV p. 79; Fredrikshamn : E. Nylander!; Kotka in scopulis ma- 
rinis: Sselan & Stromborg! — Ik. (r) in Kakisalmi, Pyhiijitrvi, 
Sakkola!, Uusikirkko, Koivisto [»Bjorko»] et Kakki: Malmb.; 
Sakkola Suvanto: Nikl.!; [Kuolemajarvi] Miuirila in arena volu- 
bili: Thesl. Dynb. p. 65; ad ripam septentrionalem fliim. Vuoksi: 
1. c. p. 71; Sakkola Kiviniemi! et Pyhajarvi Riiska! in ripa la- 
cus Ladoga: Lindberg!; Muola in ripa australi lacus Ayriipaa- 
jarvi, Kivennapa Suulajarvi, ceterum fq in litoribus arenosis 
Sinus fennici, lacus Ladoga et fluminis Vuoksi: Lindb. comm., 
vide infra; [(fq) in prim is in reg. maritima: Meinsh. p. 56, vide 
^tiam F\. Ingr. p. 189]. 

Sat. p in maritimis, Loimaa [Loimjoki] (Ronnback!): 
Malmgr.; Tahkoluoto prope Bjorneborg: Ssel. ann. — Kl. (st fq) 
ad litora Ladogae rupestria: Fl. Kar., spec, e Valamo!; r Kau- 
kola Rami! in insulis lacus Ladoga sat parce in ripis arenosis 
et lapidosis: Linden; Kronoborg Vatikka: E. Juslin!; Parikkala 
r Nivasuo, Joukionsalmi: Hann., spec, e Parikkala Argusjarvi!, 
spec, e Parikkala etiam leg. M. Werving!, cfr Not. XllI p. 481; 
p: Backm.; cop. in litoribus lacus Ladoga: Enw. hav.; Impilaks 
Kurenlahti: Brotherus & Hjelt! — Kol, [rr Sermaks in pralo 
ripae arenosae flum. Svir: Elfv., spec, e Rossia, cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 132]; ad ripam lacus Onega ad Shoksu! et Derev- 
jannoje: Caj. 

Oa. p in maritimis: Malmgr.; p in litoribus: Laur. Vaxtf., 
cfr 1. c. p. 12, spec, e Vasa! — Sb. Jorois Pasala [prope la- 
cum Kolmajarvi] in prato humido: Lindberg!, cfr Medd. XXIIl 
p. 9 et 13 et Lindb. torfm. I p. 6. ^ Kb. st r multis locis in 
[Kontiolaks] pag. Romppala ad ripam [»pohjamaalla»] lacus 
Hoytiainen: Axels. Putk.! — Kon. ad litora lacus Onegae plurib. 
locis ad Suunu, Gorka (Simming [spec, adscriptum Gorskij!]), 56 Sagiua uodosa. 

[Povjenets], in Saoneshje sec. litt. bor. orient. (Ascheb! — Pad- 
mosero) st fq: Norrl. On.; in ripis lacus Onega: Giinth. p. B4; 
Oljenij-ostrow: Caj.; Tolvoja: Poppius! 

Om. p ad mare: Hellstr.; p prope oram: Tenn.; Pyhajoki: 
Brenn. Obs. — Kp. in insula Maris albi prope Kemi: Selin!; 
[Solovetsk: Selin in dupl.!, cfr N. I. Fellm.]. 

Ob. (rr) ad oram Kemi, Simo eliam ad Ruikka, Uleaborg: 
Brenn. Obs.; Uleaborg: W. Nylander!; [Uleaborg] (»st fq») in 
litore insulae in sinu Kempele [»4 R. Ke. Merens.»]: Leiv.; 
Haukipudas Lassinnokka spec, exigua [»mitaUomia»]: Leiv. Oul. 
p. 30; [Kempele] Myllyoja parce: 1. c. p. 92; (p) tantum in reg. 
lilorali, Simo Hietala cop.: Keckm., cfr 1. c. p. 13; Kemi r Ajos- 
saari, Karjalahti: Rantaniemi in Brenn. Obs.; Alatornio p in lito- 
ribus: Hougb. not.; [r: 0. R. Fries]. — Kk. r Oulanka ad ripam 
lac. Paajarvi: Wainio Kasv.! ; Knjasha: N. J. Fellm.; Sonostrow: 
Mela PI. 

[Lk. ad Merasjarvi: Samz. p. 187.] — Li. in ripis lapi- 
dosis apertis, ad Ispos et Puolmak juxta Tenojoki et prope Paa- 
vali! ad lac. Inari copiose: Kihlm. Ant., cfr Hult Lappm. p. 94 
et 150; in insula lacus Inari: Granit & Poppius!; Varangria 
austr. in ripis glareosis flum. Tenojoki inter Puolmak et Skibe- 
garda complur. loc, in locis exsiccatis reg. subalp. litor. ad [Ny- 
borg et] Karlbunden: Arrh. ant.; usque ad Finmarkiam: Wahlenb. 
Fl. Suec. p. 304, cfr Hartm. p. 245; Varangria: Blytt p. 1040; 
procul litoribus maris ut f. grandiflora iuxta Paatsjoki [Pas- 
vigelv] Varangriae meridionalis ad ripas lacus Gaddeluobal nee 
non latere Rossico in tractu alpis Galgoaive: Norm. p. 253; 
[Nyborg (Th. Fries)], Bugonses: Norm. Fl. Spec. p. 259—260, quem 
1. inspicias. — [L. ent. reg. silv. (p): Ltest , cfr Hartm. p. 245; 
Linden Bidr. non enumerat.] 

Lapp. ross. ad sinum Varangricum r: Fellm. Ind., cfr 
N. L Fellm. etc.; ad deversorium Sashejka (lacus Imandra) cop. 
observavi: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXVlll et Beket. p. 551; 
Porjeguba: Selin!; Kantalaks in litore marino, Umba, Kuusreka, 
Kaskarantsa et Tshapoma: Mela PL; Umba! et Tshavanga! in 
litore marino: Kihlman; Tshapoma: Mela herb, et Brotherus!; 
reg. alp. r cop. in campis alpinis [^.fjallplataer»] mentis Podus- Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennica, 30, X:o 1. 57 

oivi: Linden Ant., cfr Linden Beitr. p. 6 et Medd. XIX p. 13!, 
spec, alteram adscriptiim flum. Nuotjok! 

Ab. Vihti st fq; Printz; detta auser jag fOr en osaker uppg., at- 
minstone freqvenseu ar oriktig. Flinck har ej sett arten i Vihti. — Ik. 
Berghell, som omnaraner Lindbergs fynd vid stranderna af Ladoga, Vuok- 
sen och Ayrapaajarvi, betraktar arten darstades sasom en reliktvaxt: Fen- 
nia XIII N:o 2 p. 28. — Ta. Hauho: Herk.; uppg. ar mycket osaker. 
Visserligen upptages arten fran denna provins [7]: Mela Kasv. Ill, men 
detta beror sannolikt pa tryckfel, da den hvarken upptages fran Sat. 
eller S b. [6 el. 12]. — Kuus. Upptages harifran: Herb. Mus. Fenu. II 
p. 46, jfr bl. a. Medd. XXIII p. 9, men jag vet ej, hvarpa uppg. ar grundad. 

Af formerna ar enligt benaget meddelande af Sa^lan och Lindberg 
f. glandulosa (Bess.) Asch. utan tvifvel var vanligaste form. F. glaberrima 
Fenzl ar vida sallsyntare. F. glandulosa uppgifves emellertid endast fran 
Nyl, [Hogland!] fq pa stranderna, Tytarsaari: Bx-enn., se afven Medd. 
XXIV p. 21. 

Vidare upptages f. minor Nyl. Tytarsaari fq pa sandstranden : Brenn. 
— Angaende f. grandiflora se under Li. SagiDa procumbeus L. 

Frequenter (hie illic vel frequentissime) in Fennia aii- 
strali et media provenit; in interiore parte supra 64^ ple- 
rumque j^arescit, seel ad summum fere septentrionem pro 
greditur. 

Till.?; Kalm; in locis sterilibus denudatis (st fq): Prytz; 
maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. 
p. 121; Lapp. Fenn.: Giirke p. 244, cfr etiam DC. Prodr. I p. 
389 et Led. I p. 328-329. 

Al. fq: Bergstr. et Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br., Sand., 
Renv. et A. Nyl.; fqq: Arrh. Ann., Flinck et Weeks.; (st fq): 
Sel.; st fq, interdum etiam cop.: Caj. Kasvist. — Nyl. fq: His. 
et W. Nyl.; fqq: Stenr. et Ssel. 0. Nyl.; fq: Brenn. — Ka. st 
fq: Blom; fq: Linden. — Ik. fq: Malmb.; [ubique fq: Meinsh. 
p. 56, vide etiam Fl. Ingr. p. 188]. 

Sat. st fq: Malmgr.; fq: Hjelt. — Ta. fq: omnes auct. — 
Sa. st fq: Hult. — Kl. fq: Flor. Kar. et Hann. - Kol. fq - 
fqq, >in reg. aren. verisimillime praetervisa» : Elfv. 5S Sagina procnmbeus. 

Oa. St fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf. — Tb. fq: Broth. — 
Sb. fq: Enw., Mela et M. & J. Sahib. — Kb. fq: Brand, et 
Eur. & H.; st fq: Wainio Kasv.; fq _ st fq interdiim sat cop.: 
Axels. Putk., cfr 1. c. p. 27. — Kon. fq in omni territorio: 
Norrl. On., cfr Giinth. p. 84. 

Om. fq: Hellstr. et Tenn. — Ok. in par. Kuhmo et par. 
magis septentrionalibus r, Kianta Kyllonen et ad templum par. 
Sotkamo: Wainio Kasv.; (fq): Must.; (fq) exc. parte maxime ori- 
ental, ubi r: Brenn. Obs. — Kp. [Repola st fq et] ahquantum 
procreari videtur etiam in par. e Repola ad septentrionem ver- 
sus sitis, velut ad Luvajarvi et Tetriniemi, etiam in pago Uhtua 
obvia: Wainio Kasv. 

Ob. fq, exc. parte maxime septentr. par. Rovaniemi: Brenn. 
Obs.; fqq: Leiv. et Keckm.; Pudasjiirvi fq: C. Brand.!; [st f((: 

0. R. Fries]; par. Rovaniemi (!) rr ad Tervol, sed in par. Yli- 
tornio plur. loc. obviam: Hjelt & H.; spec, insuper e partibus 
australibus! — Kuus. Kitkajiirvi [ad Kesalahtij: Brotherus i*y: 
F. V. Wright!; ad ripam lacus Kuusamojarvi ad Kantoniemi: 
Hirn Fort., cfr Medd. XX p. 9. — Kk. Knjasha: N. I. Fellman!, 
vide sub Lapp, ross.; [sine dubio saltern p in vicinitate maris]. 

Lk. rr tantum prope Niesajoki in sacell. Kolari: Hjelt & 
H.; in cultis humidis vel subhumidis per totum territorium p 
occurrit: Blom Bidr., spec, e Sodankylii!; ad domos, vias et 
ripas fluminum Lapp, silvaticae p: Wahlenb. p. 53; ad vias et 
ripas fluminum (vulgaris): Fellm. Lapp.; Kemijarvi ad Luusua, 
pag. Kemijarvi et Vnostimovaara, Sodankyla ad pag. Sodankylii 
nonnullis locis sat abundanter [cfr Blom Bidr.], in litore et campo 
graminoso vere inundato ad Sattanen abundanter, in litore ad 
Kaaretkoski: Wainio Not., cfr (1. c. p. 81,) Hult Lappm. et 1. c. p. 
40; Salmijarvi ad Paatsjoki prope Bjornsund: Granit & Poppius!; 
Elvenaes subsp. confertior Norm.: Norm. Fl. Spec. p. 266, vide 
etiam Blytt p. 1088, Hartm. p. 246 etc. — [L. ent. r in reg. 
subalp. infima parce in ripa ad Luossakoski: Linden Bidr., cfr 
Bot. Centr. LXI p. 221 ] 

Lapp. ross. p: Fellm. Ind.; usque ad pag. Kantalaks p 
obvia: N. I. Fellm. [ad Kk. ad partem maximam spectat], cfr 

1. c. p. XXXVIII, Beket. p. 551 etc.; Kaskarantsa, Tetrina et Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 59 

Tshapoma: Mela herb.; Umba, Kuusreka et Olenitsa: Mela PL; 
ad pag. Umba in ripa fluvii!, Tshavanga in litore maritime are- 
noso!. Pjalitsa in ripa graminosa fluvii!, in ripa fluminis sabu- 
losa juxta pagum Ponoj!: Kihlman; reg. silv. p parce in ripis 
fluvii Nuotjok: Linden Ant. 

Fellmans uppg., att arten vore allman i Lappland, ar sakert vilse- 
ledande; mahauda beror den del vis pa forvexling med S. saxatilis. Lsest. 
npptager alldeles icke arten, ej heller upptages den i Kihlm. Ant. 

»I Kemi stad [i Ob.] togos exempL med 5-taliga blomdelar, mycket 
paminnande om S. saxatilis Wimm., vaxande jamte Poa alpina^: Keckm. 
Sannolikt ar det en dylik form, som kallas v. pentasepala Mela och beteck- 
nas sasom st r: Mela Kasv. p. 63—64. Var. brachypetala Mela betecknas 
sasom r och hufvudformen kallas apetala Mela: Mela 1. c. (Det kau naui- 
nas, att en f. apetala Fenzl i Led. I (1842) upptages: Giirke p. 245 bland 
»varietates, formae leviores vel minus divulgatae»). Angaende var. con- 
fertior Norm, se ofvan under L i. 

Sagina maritima D. Don. 

In Alandia occideniali aclhuc rarissime lecta est. 

Al. Eckero: Lindberg in (Diar. 1, X, 1892) Medd. XIX p. 
50 nomine 8. stricta (Fr.), cfr Medd. XIX p. 114 et 136 etc., 
spec, ex Eckero Angskar!; Lemland Nato in litore arenoso sat 
cop. cum S. procumbente : Arrhenius! in Medd. XXVIII p. 50 
A; Lemland Jiisso [aut Jerso]: F. W. Klingstedt!; Jomala Rams- 
holm!, Krako! et Lagneskar: Palmgr. 

Da den forsta uppg. anfordes under namnet S. stricta, upptages b) 
stricta (Fr.) Clavaud bl. a. fran Fenn.: Giirke p. 244, hvaremot hufvudfor- 
men 1. c. ej omnamnes fran vart land. I de ofriga uppg. fran Finland 
afvensom i fioror etc. anvandes namnet S. maritima. Sagina Llnnaei Presl '). 

In Lapponia superiore nonmdlis quideni locis hand in- 
frequens esse videtur: ceterum rai^o aut rarissime saltet)}' 
usque ad 67^ 10' ad meridiem versus progredituv, quamquam 
etiam ad 66^ 45' inveniri indicatur. ^) S. saxatilis Wimm. etiam in Herb. Mus. Fenn. li p. 42. 60 Stigina Liuuaei. 

Lapp.: Nym. Consp. p. 121, vide etiam DC. Prodr. 1 p, 
394 et infra. 

Kk. in promontorio inter Knjasha et Kouta: Mela PI., for- 
sitan confirmatione egeat. 

Lapp. fenn. ad ilumina Tana et Luiro [hand Liuro ut 
in Desideralkat. p. 23]: Fellm. Lapp, nomine Spergida sogi- 
noidea, cfr Kihlm. Ant., Wainio Not., Hult Lappm. etc.; [Pajala 
st fq in pascuis humidis, et ad Sattajiirvi et ad Junusuanto 
lecta: Samz. p. 185;] nobis tantum in Varangria ex. gr. ad 
Niiytamo obvia: Kihlm. Ant.; ad margines viarum et in litore 
ad Kongas prope Mare glaciale: Wainio Not., cfr 1. c. p. 21; 
Varangria austr. plur. loc. reg. subalp. ex. gr. ad Puolmak!, 
[ad Nyborg st fq,] Karlbnnden, Angsnas, etiam ad Bugonses 
(Kihlman), verisimiliter in territorio baud infrequens (— .st fq): 
Arrh. ant.; Elvenaes: Granit & Poppius!; Bopelven prope litus, 
Lille Ropelven, Jarfjordbotten ad o.stium fluvii, Kirkenes: Norm. 
Fl. Spec. p. 263, vide etiam Blytt p. 1038, Hartm. p. 246 etc. 
— [L. ent. reg. alp., subalp. et silv. p: Lae-st.; r in reg. alp. 
Toskaljaur! et Toskaljoki!, in ima alpe Halditshok [Haltit- 
shohko!] et ad partem septentrionalem lacus Pitschjaur!: Linden 
Bidr., cfr Bot. Centr. LXl p. 221, vide etiam Backm. & H. p. 121 
etc.; Wahlenb. p. 138 tantum ex alpibus merid.^ enumerat.J 

Lapp. ross. hand infre(juens: Fellm. Ind. et N. L Fellm., 
cfr (1. c. p. XXXVII,) Beket. p. 551 etc., .spec, ex Olenji!; Kan- 
talaks: Karsten!; Tshun [Dschyn] : Sahlberg in dupl.!; Tetrina, 
Pjalitsa, Devjatoi, Ponoj: Mela PL; Tetrina, Tshapoma, Devjatoi, 
Ponoj: Mela herb.; Olenitsa: Selin! nomine S. procumbens^ 
spec, determ. Wainio; Svjatoj-noss [Promontorium sanctum!] et 
Kola!: F. Nylander; Ponoj: Knabe Pfl. p. 280!; Orloff!, Trios- 
trow!, Akmana! et Voroninsk!: Kililman; ad lac. Nuotjavr: 
Enw^ald & Hollmen!; Semostrow! et Keinjavr! inter Njussinjavr 
et Varsina: Brotherus, cfr Broth. Reseb.; Linden Ant. non enu- 
merat. 

I [Ob.] Ylitornio [Ofvertornea] med 10 standare: Liljebl. p. 187, jfr 
Brenn. Obs. etc., under namu af Spergula snginoides] pa denna uppgift 
bero troligtvis sin graminosis subhumidis Finl. borealis rarius»: Prytz, jfr 
Led. I p. 339—340; Fennia (Schrenk in litt): Led. 1. c; norra (el. ostra) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 61 

Finl. och storre delen a£ Lappl.: Fries; Finl.: Nym. Syll. p. 249, jfr Trautv. 
Incr. p. 125; Lapp. Fenn.; Giirke p. 240—241. W. Nyl. Distr. ') anmarker 
daremot: »e Fennia a me non visa*; arten bar ej heller under senare tid 
inom vestra delen af vart flora-omrade antraffats annorstades an i Lapp- 
land. Sannolikt ar dock, att den hos oss af flere sanilare blifvit i nagou 
m&n forbisedd eller forvexlad med S. prncumhens. 

Var. tetrasepala Mela uppgifves sasom rr: Mela Kasv. p. 63, dar 
den beskrifves. Sagina intermedia Fenzl '). 

In Lapponia ma.rime sept en tr ion all raro aut i-arissinie 
lecta est. 

Lapp.: Nym. Consp. p. 121. 

Li. Puolmak in ripa arenosa ad flum. Tenojoki prope 
templum (reg. subalp.): Kihlm. Ant.! et 1. c. p. 224, cfr Arrhe- 
nins in (Diar. 13, V, 1885) Medd. XIII p. 225, ubi primum in 
Fennia est adnotata, ut etiam Hult Lappm. p. 150, Norm. Fl. 
Spec. I p. 260 etc.; f. la,ra Puolmak st cop., in fissura rupis 
ad Karlbunden (Barsnjarga) parcissime: Arrh. ant. — [L. ent. 
r in reg. subalp. sat cop. in fissuris rupium ad Suukoski! et 
spec, solilaria ad ripam catarractae ad Saarikoski!: Linden Bidr., 
vide ceterum infra.] 

Lp. Orloff! et Hapajow! in fissuris rupium litoralium: 
Kihlman. — Li peninsula piscatorum Tsipnavolok: Brotherus! 
— Lm. Gavrilova in saxo [»block»] ad litus: Brotherus!, cfr 
Broth. Beseb. 

Lapp- Fenn.: Giirke p. 240; nagon uppgift fran annan del af flora- 
omradet an Lapplaud foreligger icke. — [XL. ent. upptages arten visserligen 
afven fjallreg. r: Lsest., men de anforda stallena ligga ej pa finska sidan; 
jlfven Backm. & H. p. 121 upptaga densamma endast fran Nuljalaki och 
Ripanes.] 

Lindberg bar benaget meddelat mig, att den hos oss forekommaude 
arten ej ar S. nivalis (Lindbl.) Fries utan S. intermedia Fenzl, jfr Lindb. 
Enum. p. 25. Den akta S. 'nivalis forekommer icke, sa vidt man nu vet, 
inom vSrt flora-omrade. Arrhenius, som forst utredt vaxtens forekomst *) Under namn af Spergida saxatilis (se harom Trautv. Incr. p. 306). 
"-) S. nivalis Auctt. apud nos fere omnium, etiam Herb. Mus. Fenn. 
II p. 47. 62 Sagiua intermedia. 

hos OSS, instammer i detta utta]ande. [Huruvida Ltestadii uppg. mojL 
haufor sig till den akta S. nivalis kanner jag ej.] S, intermedia fores annu 
sasom synonym till 8. nivalis: Gtirke p. 240. 

Alslne verna (L.) Bartl. 

Uno loco Fenniae ausiroorien talis circ. 61° 40' lat. et 48^ 50' long, 
quamquam lecta esse dicitur, verisimile est per errorem tantum indicatum esse. 

»Adest etiani paroec. Impilaks Feun. mer.-or. Neiglick 1877 (^see. 
Sfelan 1882)»: Nym. Suppl. p. 68; >Fenn. mer.-or.»: Giirke p. 255. — KL 
Impilaks pa ett kalt berg (Hj. Neiglick 1877!): S?elan i (Prot. 2, XII, 1882) 
Medd. IX p. 156, dar arten beskrifves, jfr afven Medd. IX p. 172, Medd. 
XI p. 41—44 (Om en for var flora uy frovaxt Alsine verna (L.) Bartl. af 
Th. Sa>lau) m. fl. 

J^nligt Sselan 1. c. hittills ej funnen nordligare an i Hartz. [Ehuru 
det icke direkt inverkar pa den bar bebandlade fragan, ma dock papekas 
att arten npptages fran Samojedernas laud af Ruprecht i Fl. Samoj. p. 25 
afvensom i senaste tid fran samma trakter af Pohle i Acta Hort. Bot. Jur- 
jev, Tom III, f. 4 p. 233; huruvida dock dessa uppg. afse samma form som 
den i mellersta och sodra Europa forekommaude, kan jag ej afgora.] Da 
Impilaks ligger sk langt fran artens egentliga utbredningsomrade och 
denna vaxt senare blifvit forgafves eftersokt pa den uppgifna fyndorten, 
misstanker Sselan numera, att nagon etikettforvaxling agt rum och att det 
enda exemplar, som legat till grund for uppgiften, i sjalfva verket vore taget 
i Schweitz. Arten bor darfore tills vidare utga ur var flora. — A andra 
sidan visar dock, sasom Lindberg framhallit, sarskildt forekomsteu af 
Potentilla sericea L. (P. dasyphylla Bunge) i ungefar samma trakter, att det 
ingalunda ar alldeles osannolikt, att Alsine verna skulle fOrekomma i Im- 
pilaks. Bekraftelse ar dock tydligen nodvandig. [Alsine rubella Wahlenb. 

In rtcinitate saltern territorii inveniri videtur. 

Lapp.: Giirke p. 258. 

L. ent. reg. alpina p: Lsest., cfr Hartm. p. 245, Mela Kasv. 
Ill etc.; Kobdovanka, Stormens bed: Wirz. M. S., confirmatione 
egeat; Wahlenb. p. 128 et 129, cfr 1. c. p. XVIII, tantum e Lyn- 
gen descripsit. 

Angaende forekomsteu i Ostflnmarken namnes: »S. Sommerfelt au- 
giver den at va?re funden af Deinboll i 0sttinmarken, uden at man, som 
spedvanlig ved Deinbolliaua, bar rede pa speciaMokaliteten»: Norm. Fl. Spec, 
p. 258. Ehuru denna art utan reservation upptages fran Ostflnmarken af Acta Societatis pro Fauna et Flora Femiica, 30, N:o 1. 63 

Blytt p. 1042 och Hartm. 1. c, torde man saledes kunna antaga, att den 
icke forekommer i vart flora-omrade, atminstone icke inom denna del af 
detsamma. 

Alsine hirta (Wonnskj.) Hartm. upptages af Fries fran norra el. ostra 
Lappl. Uppg. torde kunna hanforas till denna art, till hvilken A. hirta 
fores sasom varietet (t. ex. Giirke p. 258). (Blytt 1. c. och Hartm. p. 244— 
245 upptaga ater A. rubella sasom varietet under A. hirta, hvars hufvud- 
form kallas a foliosa Hartm. I Nym. Consp. p. 119 omnamnes A. rubella 
endast sasom synonym). I Herb. Mus. Fenn. [ed. 1] upptages likasa A. 
rubella var. hirta, sasom en sarskild varietet, fran L., och torde verkligen 
ett mycket bristfalligt exemplar fran Stormens hed: A. Montin! delvis 
hora hit; (den storre delen af ex. tillhor A. striata). I Herb. Mus. Fenn. 
n p. 1.32 ater namnes: »E Lapponia fenn. olim indicata, in herbario autem 
adhuc desideratur.»] 

Alsine stricta (Sw.) Wahlenb. 

In super iori bus Lapponiae regionibus raro aut I'arissime 
ifiDenitur. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp.: Nym. Consp. p. 118 et 
Giirke p. 264, cfr etiam Led. I p. 357. 

Li. Varangria austr. in declivibus praeruplis, glareosis, 
madefactis peninsulae Angsnas per reg. subalp. et alp.: Arrh. 
ant.!; Blytt p. 1041, Norm. FL Spec. p. 257 etc. tantum ex aliis 
partibus Finmarkiae orientalis enumerant. — [L. ent. reg. alp. 
p: Lsest.; per alpium jngum meridionale p cop. . . . Extra has 
siimmas alpes nunquam lecta est: Wahlenb. p. 127, cfr 1. c. p. 
XVIII; latere norvegico ad Guolasjok: Linden Bidr.; nullum spec, 
e latere fennico adest, sed tantum a Stormens hed: A. Montin!, 
vide etiam Hartm. p. 244 etc.] 

Lp. Raddeoi: F. Nylander!, cfr N. [. Fellm.; Orloff: Broth. 
Exk. p. 80!; Orloff in ripa glareosa rivuli in »tundra» patente 
ac frigida: Kihlman! 

Lim. Enligt N. I. Fellm. hanfor sig uppg. Arenaria lapponica Hi- 
bina: Fellm. Ind. till denna art (= A. lapponica Spreng. eller A. uliginosa 
Schleich. enl, Giirke p. 264), medan F. Nyl. Spic. I p. 20 ater anser namnda 
uppgift afse Arenaria ciliata, hvilken af honom tagits pa Hibina. Sakert 
ar, att nagon nyare uppgift fran Hibina angaende Alsiiie stricta ej fore- 
ligger. Citat af Fellmans uppg. inga t. ex. hos Beket. p. 551. — Arten 
uppgafs vara antraffad pa Tuatash: Enw. ann.; da exemplar ej foreligga, 
behofver uppg. bekraftas. Arten upptages ej darifran: Linden Ant. 64 Alsine biflora. 

Alsiiie biflora (L.) Wahlenb. 

In Lapponia raro, sed nonnunquam copiose, itwenitur. 

In alpibus Lapp. Tornensis p: Prytz; maxima pars Lapp.: 
Fries; Lapp.: Nym. Gonsp. p. 118 et Giirke p. 264, vide eliam 
DC. Prodr. I p. 398 et Led. I p. 355-356. 

Lk. Sodankylii duobus locis ad Porttikoski, cop. in ripa 
fluminis ad Sattanen, 5 km [Va mil] ad septentrionem versus a 
templo!, Niemela: Kihlm.; SodankylJi r in campo arenoso ad 
templum! campoque duro humidiusculo ad pag. Sattanen: Blom 
Bidr., cfr Wainio Not.; Sodankylii in campo graminoso vere 
inundato ad Sattanen abundanter: Wainio Not.; Scdankylii in 
ripa glareosa ad Niemela: Hull Lappm.; [Junnsuando: Samz. p. 
187, quern 1. inspicias]. — Li. [modo in alpe Rastekaisa Fin- 
markiae: Kihlm. Ant., cfr Hult alp. Pfl. p. 186;] Paatsjoki in 
parte suprema alpium Petshenga: Granit & Poppius!; ad sinum 
Varangricum: Fellm. Ind. nomine Arenaria biflora, cfr N. 1. 
Fellm. etc.; Blylt p. 1042, Norm. Fl. Spec. p. 257 et alii tan- 
tum ex aliis partibus Finmarkiae orientalis enumerant. — [L. e n t. 
in Tornensibus alpibus p et Finmarkicis r, nee extra alpium jugum 
. . . (unquam) visa: Wahlenb. p. 128, cfr 1. c. p. XXXV et 
Fellm. Lapp.; reg. alp. fq: Lasst., vide 1. c. p. 40, spec, e Pelt- 
sana!; Kilpisjiirvi: Malmberg!; »Stormens hed»: A. Montin!; st 
r in summa reg. subalpina in ripis arenosis et lapidosis fluvii 
Poroeno! usque ad Tenonmuotka, fq in reg. alp. in lateribus 
montium alpinorum velut Tshaimo (E 670 m), Angeloddi (E 
694 m et S 672 m) et ad ripas rivulorum velut Toskaljoki!: 
Linden Bidr., vide etiam Hartm. p. 244 etc.] 

Lim. Tshun [Dschyn] in cacumine: Mela PI.!; Tuatash: 
Enwald & Hollmen!; Lujauri urt ad rivulum Suluaj: Kihlman!; 
reg. alp. p cop. in campis et declivibus arenosis et nudis mon- 
tis Podusoivi, Siuluoivi sat cop. in declivibus, in vallibus rivu- 
lorum et in rupibus, quae ut gradus exsurgunt, [»klippterasser»] 
etiam in Tuatash, reg. silvatica superior in valle ad imum montem 
Siuluoivi: Linden Ant., spec, adscriptum Siulutaldi! — Lp. Ponoj 
(N. I. Laurin!): N. I. Fellm. p. XLVIII; Ponoj (r): Brenn. Add.!; 
Ponoj cop. in prato prope templum: Broth. Exk. p. 75, vide etiam Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 65 

1. c. p. 76 et Knabe Pfl. p. 280; Ponoj baud infrequens, hie 
illic cop.: Kihlm.!, spec, e Ponoj legerunt etiam F. Nylander! et 
alii!, vide etiam Led. I p. 356; Lumbofski, Orloff et Rusiniha: 
Brotherus in Mela herb. 

Lapp. ross. Exemplaren i N. I. Fellm. PI, arct. N:o 42 [fran Ponoj: 
F, Nylander] skulle visserligen enl. N. I. Fellm. sjalf p. 13 hora till Sa- 
gina saxatilis, men enl. Sa?lan och Kihlman tillhora de i sjalfva verket 
Alsine biflora. — Beket. p. 551 anfor, jag vet ej af hvad orsak, Fellmans 
uppg. under var. carnosula, som upptages fran Kola och Kola-landet, hvil- 
ket ar fullkomligt vilseledande. 

Moeliringia trinervia (L.) Clairv. 

In parte australi satis f/'equenter pi-ovenit, supra 62^^ 
T^orescit, sed usque ad 66^ 15' (in Fennia orientali) lecta est. 

Kalm; in nemorosis subhumidis fq: Prytz; Fenn. merid.: 
Fries; in Karelia longe procedit: W. Nyl. Distr.; Eur. omn. exc. 
Lapp. . . .: Nym. Consp. p. 112; Fenn.: Giirke p. 277-278, vide 
etiam DC. Prodr. I p. 412 et Led. I p. 371. 

Al. st fq: Bergstr.; p, sed verisimiliter st fq, quamvis fa- 
cile neglecta: Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br.; st fq: Arrh. Ann., 
Sand, et Renv.; fq: Sel. et Flinck; st fq enum.: Weeks.; (p) 
enum.: Caj. Kasvist.; A. Nyl. non eomm. — NyL Ekenas p — 
st fq: Hiiyr.; p: His. et W. Nyl.; fq: Stenr. et Ssel. 0. Nyl.; 
[Hogland] (r) in silva: Brenn. p. 447, efr 1. c. p. 38 et Brenn. 
Till. p. 39 et 40; [Hogland] ad Suurkyla, Kappelinkallio, Vaha 
Somerikko: Sselan in Medd. XXV p. 76. — Ka. p: Blom; fq — 
st fq: Linden. — Ik. st fq: Malmb.; [iibique fq in toto terri- 
torio: Meinsh. p. 59-60]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt; Bjorneborg p — st fq, Hvitlisbo- 
fjard p (K. G. Ollonqvist): Hayr. — Ta. st fq: Leop. et Norrl. 
s. o. Tav.; fq: Knabe Fort., Asp. & Th. et Bonsd.; st fq — p: 
Wainio Tav. or. — Sa. p: Hult; E. Nyl. & Chyd. non comm. 
— KL usque ad Kareliam borealem st fq: Fl. Kar.; st fq: Hann.; 
p: Baekm.; Valamo fq: Ssel. ann.; p — st fq: Hjelt. — KoL in 
toto territorio, ad Vosnessenje st fq — fq: Elf v. 

Oa. p: Malmgr.; (fq) ad oram: Laur. VLlxtf. — Tb. r Jy- 
vaskyla: Broth.; Jyvaskyla etiam ad Laurinniemi: Wainio Tav. 

Tjpis impr. "I, 1904. 5 66 Moehringia trinervia. 

or.; Jyvaskyla Haapakoski: Gadol. et Lindroth! — Sb. [Leppa- 
virta] hand infrequens: Enw.; (p): Mela. — Kb. Kide: Brand.!; 
Liperi r Ojanlaks: Eur. & H.!; Liperi Niinikkosaari et verisimi- 
liter complur. loc: Hallstr.; st r ad declivem orientaleni montis Koli- 
vuori [par. Lieksa] in alneto, [Jnuka] in pag. Larinsaari in de- 
clivi lapidoso, prope Hankalahti et ad declivem montis Mellihtan- 
vaara semper parce: Axels. Putk., vide etiam Fl. Kar.; Wainio 
Kasv. omnino non comm. — Kon. Kendjarvi, Dvorets, Koselma 
(Giinlher) certe plur. loc. obvia, in Saoneshje ad Velikaja-guba 
in silvis frondosis: Norrl. On., cfr Giinth. p. 34; Perttiniemi!, 
in insulis ad Tolvoja et Kusaranda: Kihlm. 

Om. p: Hellstr., spec, e Gamla Karleby!, cfr Hellstr. Distr. 
p. 20 et Herb. Mns. Fenn. II p. 132; ad oram maritimam: Tenn., 
spec, e Gamla Karleby Yxpila nomine Stellaria uliginosa. — 
Kp. nondum adnotata; [Solovetsk [Solowki]: Beket. p. 552, 
confirmatione egeat]. 

Kk. Keret: F. Nylander!, cfr N. I. Fellm., 1. c. p. XXV, 
XXVIII et XXXVIII, Beket. p. 552 et Herb. Mus. Fenn. II p. 
132; [Lr in Herb. Mus. Fenn. ad hoc spec, spectat]. 

Ob. [Uleaborg] f qq : Leiv.; freqvensen av sakert fuUkoraligt vilse- 
ledamle; det ar dock sannolikt, att arten, ehuru mer eller mindre sallsynt, 
flnnes i deuna provins. Deu omnamnes emellertid icke i Brenn. Obs. 

3Ioehriiigia lateriflora (L.) Fenzl 

In Lapponia orientali et ad summum Sinum hottnicum 
passim aut frequentius et interdum. copiose inveniri indicatur, 
ceterum raro — rarissime obvia, sed in Fennia orientali usque 
ad fines australes, in Fennia occidentali non infra 65^ 45' 
visa est. 

In graminosis Lapp. ross. a Kantalaks ad Mare glaciale, 
var. parvijlora [floribus duplo minoribus] ad Kolskoi sabor et 
ad Kolam: Spic. I p. 20, ubi etiam descriptio; Fenn. et Lapp, 
bor. or.: Fries; locis graminosis Lapp. ross. multis locis Kanta- 
laks, Hibina etc., rarior in Lapp. Kem. ad Juujarvi iuxta fl. 
Kemense et Finmarkia orientali ad Paatsjoki [Klosterelv] : Fries 
p. 158; Fenn. bor., arct.: Nym. Consp. p. 112; Fenn. or. (Olo- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 67 

nets): Nym. Suppl. p. 64; Lapp. Fenn.: Giirke p. 278, vide etiam 
Led. I p. 371-372, N. L Fellm. p. XXVI, Lindb. Pfl. p. 13, Bot. 
Not. 1903 p. 236 etc. 

Kol. rr Nikola »in pratis humidis subsphagnosis primus le- 
git R. Sievers!, dein locis nonnullis similibus ipse repperi»: Elfv.!, 
spec, e Rossia, sed credo plantam etiam in latere fennico lectam 
esse; [inter Rovskoje et Nikola,] baud procul ab Ivina et duobus 
locis ad Solomeno!: Caj.; Nikola, Ostretsbinskaja: Lindr. Bidr. 
p. 15; Solomeno (Simming!): Norrl. On., cfr Giinth. p. 34. 

Kp. in ripa fluvii Kemi prope ostium: Malmgren!, cfr N. 
I. Fellm. et alii. 

Ob. »ad idem fl. Kemense, ubi iam in par. Kemitriisk et 
Rovaniemi Rev. Fellman hancce singularem plantam legit, plu- 
ribus illam ad ostium observavimus locis. Sic in insula iam 
fere maritima Kuivanuoro in litore arenoso una cum Haliantho 
peploide legimus crescentem»: Hellstr. Distr. p. 19!; ad flumen 
Kemi . . . inter villas rusticas Autti et Jimjarvi [= Juojarvi in 
Spic] . . . atque ostium fluminis Kemi baud procul a Kaakama- 
niemi [— - Kaakamoniemi in Spic.]: Fellm. Ind., cfr Fellm. Lapp.; 
(F. Nylander ibidem non vidit: Spic. 1. c); Laurila ad flum. 
Kemi: Ssel. herb.; r Rovaniemi Lintula, Kemi ad fluvium .st fq: 
Brenn. Obs., spec, e Kemi Niemela Jalkanen!; satis dispersa 
[»spridd»] in par. Kemi, sed in Simo prorsus non obvia: Keckm., 
cfr 1 c. p. 14; Kemi! st fq, in parte int'eriore frequentior: Ran- 
taniemi in Brenn. Obs.; Alatornio ad Sellon: Hougb. not.; Ro- 
vaniemi Lintula! et Kunnari: Kihlm.; vide etiam sub Lk. et 
Arenaria ciliata. — Kk. ad lac. Koutajarvi: Hollm. 

Lk. iuxta cataractam infra Juujarvi vel Kemitrask fluminis 
Kemensis (Fellman 1827): Wablenb. Fl. Suec. p. 294 [ad Ob. 
forsitan referendum]; ad Luusua in Kemitrask: Fellm. Ind; p 
cop. ad flumen Kemi: Fellm. Lapp.; [Sodankyla] r in campo 
herbido ad Anneberg et prope insulam Karisaari: Blom Bidr., 
cfr Kihlm. Beob. p. XVII et Wainio Not.; Sodankyla Tallavaara 
et Niemela: Kihlm.; Sodankyla ad Kairala (Rosberg): Wainio 
Not.; st r in lucis ad Kittinen et Luirojoki: Hult Lappm.; in 
vicinitate Sompio: 1. c. p. 15; [Kuolajarvi] cop. ad ripas fluvii 
Tenniojoki: Borg Sel. — Li. in betuleto et in prato subnemo- 68 Moehringia lateriflora. 

roso litorali [»autto-niitty»] ad Koppelo in regione coniferaruni 
mixtarum, in betuleto litorali ad Saarivaara prope Paatsjoki et 
in betuleto ad Kongas prope Mare glaciale: Wainiu Not., cfr 
1. e. p. 20; Kenges [= Kongas?] in convalle Paatsjoki: (E. Ny- 
lander & Gadd)!; Paatsjoki Salmijarvi (Lonnbohm): Hult herb.; 
»i Birkeskovene langs [»Klosterelven»] Paatsjoki»: Lund Beretn. 
p. 46, cfr Lund p. 83; maxime cop. ad primam catarractam flu- 
minis Paatsjoki [Klosterelv] latere rossico: Th. Fries p. 185, 
cfr Th. Fries Resa p. 59 et Blytt p. 1045; Langfjordvandet, Nam- 
dalen, Paatsjoki [»Pasvikelven»], Borisgleb latere rossico, Salmi- 
jarvi [»Tsjolmejavre»], circ. 3 km ad septentrionem versus a Svan- 
vik: Norm. Fl. Spec. p. 252, quern 1. inspicias, cfr etiam Hartm. 
p. 242, Norm. ann. p. 15—16, N. Svensson in Bot. Not. 1894 
p. 127 etc. 

Lapp. ross. ad pag. Kantalaks hand procul a templo, ad 
flumen Niva cop., ceteroquin tantum ad Kemi in Ostrob. bor.: 
Fellm. Ind.; Kantalaks! et cop. ad Hibina: F. Nyl. Utdr. p. 154 

o 

et 191, cfr Angstr. p. 51; locis graminosis totius Lapp. Ross, 
p cop.: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXIII, XXVI, Beket. p. 552 
etc.; Turja [Turij]: Brenner!; Tetrina, Tshapoma, Devjatoi, Po- 
noj: Mela PL; ad ostium flum. Marjok: Palmen!; Ponoj: Broth. 
Exk. p. 77, Knabe Pfl. p. 280! etc.; Orloff in devexo gramiuoso 
ad Gubnoj!, Katschkofka!: Kihlman; Nuotjavr prope templum! 
[=: Ristikivit], Uura! [non Ora]: Enwald & Hohmen; reg. silv. 
p in pratis ad ripas fluvii Nuotjok! hie illic cop. velut ad ri- 
pam orientalem huius fluminis contra habitaculum recens, cete- 
rum adnotatum ex Hevossaari, Suutessaari (sat cop.), Kaskima- 
joki et Kuusisaari (parce): Linden Ant., cfr Linden Beitr. p. 16 
et Medd. XIX p. 14; Petshenga: E. Nylander & M. Gadd!; sinus 
Kolaensis: Karsten!; ad templum Kolaense: Hollm.; Tsipnavolok: 
Broth. Wand. p. 11!; Voroninsk: Kihlman! 

[Ik. ))Hie und da, selteiu: Meinsh. p. 59; jag kanner ej laget af de 
1. c. bl. a. upptagna fyndorterna »au£ der Ins. Jelagin, an d. Ligofka*. 
Enl. 1. c. p. XXII skulle arten bl. a. forekomma pa Isthmus = I.] 

Yar. parvijlora F. Xyl. (se Spic.) bar jag ej funnit vara sarskild af 
sen are forf. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N-.o 1. 69 

Arenaria ciliata L. 

In Lapponia ovientali et Fennia maxime septentr.-ovien- 
tali usque ad 66'^ 15' ad meridiem versus raro invenitur. 

In glareosis alpis Hibina [Kipina] Lapp, ross.: Spic. I p. 
20, cfr Fries p. 158; Lapp, or.: Nym. Consp. p. 114; Lapp.: 
Giirke p. 276, vide etiam Led. I p. 370, Lindb. Pfl. p. 12 et infra. 

Kuus. sat cop. in Hautaniitynvuoma! et Jakalavuoma! prope 
praediuni Juuma ad Kitkajoki, etiam adnotata est e monte prae- 
rupto ad ripam australem fluvii Oulankajoki! prope eiim locum, 
ubi in lacum Savilampi effluit: A. L. Backman in Medd. XXIX 
p. 117, cfr L c. p. 115. 

Lapp. ross. in glareosis ad Katschkofka Lapp. Ross, ma- 
xime bor. or. et Ladogina! Maris glacialis caespites latos effor- 
mans, etiam in alpe Hibina (F. Nylander!): N. L Fellm., cfr 1. 
c. p. XX, XXIX et XXXIV, Beket. p. 551, F. Nyl. Utdr. p. 154 
et 191 et Angstr. p. 52, spec, etiam e Panfelofka!; Hibina [Ump- 
tek!] St fq, Lujauri urt! compluribus locis: Kihlm., cfr Bot. Not. 
1887 p. 268, multa spec, e reg. alpina in H. M. F.!; e Ponoj 
ad Svjatoj-noss [»Sw8etoinos*]: N. I. Fellm. Lettre; ad rivum Ru- 
siniha inter Orloff et Ponoj in rupibus: Broth, in litt. et Broth, 
exk. p. 79!; Ponoj: Mela herb.; reg. alp. r cop. in fissuris ru- 
pium et campis arenosis montis alpini Podusoivi [sive Paates- 
vaara hand procul a Nnotjavr]: Linden Ant.!, cfr Medd. XIX 
p. 13, 1. c. p. 14 et Linden Beitr. p. 6, vide etiam sub Alsine 
stricta. 

»Locis graminosis elevatis apricis in Kemi st fq, M. Gastrin misitJ>: 
Prytz p. 47, jfr Led. I p. 370; att uppg. hanfor sig till Moehringia lateri- 
fiora, framhalles ofvertygande: Hellstr. Distr. p. 19 o. 20 ocii framgar 
afven af Prytz' visserligen ej fullt tillfredsstallaude beskrifning. Pa deuna 
oriktiga uppg. grunda sig sannolikt folj.: norra el. ostra Finl. och Lappl.: 
Fries afvensom Finl.: Nym. Syll. p. 245. Mahauda beror det afven harpa, 
att b) multicaidis (L.) DC upptages fran Lapp. Fenn.: Giirke p. '276. Sa- 
vidt man nu kanner, forekommer arten emellertid icke i Finland i in- 
skrankt mening. 

Ruprecht kallar formen fran » Kipina* var. frigida: Fl. Samoj. p. 12 
och upptager denua varietet for ofrigt fran Vaigatsch. (F. frigida Mert. 
& Koch fores af Giirke sasom synonym till var. multicaidis, se ofvan.) 

Angaende .4. humifasa [Wahlenb.J foreligga folj. uppg.: >Peninsula 70 Arenaria ciliata. 

Kola*: Trautv. Incr. p. 128. — Lapp, ross, »ad sinus Kola et Varangricum)>: 
Fellm. Ind. — Denna vaxt anees numera vanligen sasoin en form af A. 
ciliata och kallas A. ciliata var. humifusa (Wahleub.): Hartm. p. 243 eller 
A. ciliata i. norvegica (Gunn.) Fr.: Giirke p. 276, hvilken form bl. a. upp- 
tages fran Lapp.: 1. c, jfr afven Nym. Consp. p. 114. — Emellertid anfor 
N. I. Fellm. uppg. i Fellm. Ind. under Stellaria humifusa Rottb. och er- 
kannas bor, att fyudorterna alldeles ofverensstamma med hvad man nu 
kanner cm utbredningen af Stellaria humifusa, men alldeles icke med fynd- 
orterna for Annaria ciliata (se dock under St. humifusa). 

Sasom framgar af ofvanstaende, ar emellertid forekomsten af de 
former, som hora till A. ciliata, hos oss i behof af narmare utredning. Arenaria serpyllifolia L. 

In Fennia australi plerumque passim iiwenituv, pluri- 
mis plagis iain infra 62^ rarescit, sennet saltern usque ad 
64'' lecta est. Magis ad septentrionem versus mere adventicia 
rarissune occurrit. 

Kalm; in campis elatis arenosis fq: Prytz; itidem ab Aboa 
saltern ad Ruskiala Kareliae procedif: W. Nyl. Distr.; Eur. omn. 
exc. Lapp. . . .: Nym. Consp. p. 115; deest in Fenn. bor.: Nym. 
Siippl. p. 66; (fq): Mela Kasv. Ill; Fenn.: Giirke p. 272, vide 
etiam DC. Prodr. I p. 411. 

Al. (fq): Bergstr.; Bergr. non comm. — Ab. p: Zett. & 
Br.; Nadendal; Ssel. herb.; st fq in collibus apricis aridis, prae- 
cipue solo calcareo ins. Alon, ubi fq, supra saxa et muros: 
Arrh. Ann.; Bromarf Kansjarvi: Sand.; [Muurila] (fq): Renv.; st 
fq: Sel; [Vihti] (fq): Printz et Flinck; Pyhajarvi et Pusula (fq): 
Weeks.; p enum.: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 138; A. Nyl. non 
enum. — Nyl. p: His. et W. Nyl; st fq interdum cop.: Stenr.; 
st fq: Seel. 0. Nyl.; [Hogland] r: Brenn. p. 447, cfr 1. c. p. 38, 
ut etiam Brenn. Till. p. 39 et 40; Hogland r ad Suurkyla, Pohja- 
korkia: Sa^lan in Medd. XXV p. 76. — Ka. Sippola: Sselan & 
Stromborg!; (r) ad Kavalajarvi in pago Alahames: Blom; Viborg 
(Nerv.): Malmb.l; p: Linden, spec, e Raisala Hytinlaks! — Ik. 
(r) Metsapirtti! ad pag. Vanhajaama, Sakkola ad oram australem 
lac. Suvanto (Appelberg!): Malmb.; Valkjiirvi Pasuri: M. Wer- 
ving!; [(fq): Meinsh. p. 58]. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o ]. 71 

Sat. (r) Birkkala: Malmgr.!; p, etiam in Kyro ex. gr. ad 
Laitiala: Hjelt, spec, e Karkku!; Hvittisbofjiird r (Ollonqvist): 
Hayr. — Ta. plur. loc: Leop.; st fq: Asp. & Th. et Norrl. s. 6. 
Tav.; p: Bonsd.!; Jiimsa: Nikl.!; st r in Luhanka austro-occ, 
tantum in Judinsalo! (ad Makela et Vanliajutila), Keihasniemi et 
Retuvesi lecta: Wainio Tav. or. — Sa. Valkiala r Pukinsaari: 
Hult Fort.; Savitaipale in valle arenoso prope templum : Seel, 
herb.; st r in viciniis templi par. Ruokolaks!, insula Salonsaari: 
Hult; Villmanstrand: Simming!; Jorois: K. G. J. Grotenfelt in 
herb. lye. n. — Kl. p usque ad Ruskiala et Onegam: Fl. Kar.; 
Parikkala p: Hann.; Uukuniemi: Nikl.!; Kirjavalaks: Chydenius!; 
Palkjarvi et Ruskiala p ex. gr. Anonniemi!, Korkianiemi cop., 
Korpikallio: Hjelt Ant. p. 66. — Kol. (rr) Vosnessenje in colle 
sicco: Elfv.; Petrosavodsk: Kullhem! 

Oa. rr Gamla Vasa Korsholm in aggeribus: Hjelt! et Laur. 
Vaxtf. — Tb. nondum visa. — Sb. r Leppavirta >:'Alapihan 
maalla»: Mela; Leppavirta in clivibus siccis arenosis et rupibus 
multis locis, non frequens: Enw.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. 
— Kb. Kontiolaks (Europseus): Hiillstr., vide etiam Axels. Putk. 
p. 40. — Kon. st fq in agris et coUibus aridis plurib. loc, in 
Saoneshje fq: Norrl. On., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132 et 
Giintli. p. 34; Koselma: Simming!; Verchnelamba: Kihiman!, 
vide etiam sub Kl. 

Om. Lohtaja pag. Karri: Hellslrom!, vide infra. 

Ostra (el. norra) Finl.: Fries; uppg. beror tvoligtvis pa tryckfel — 
Om. HellstrOm upptager ej arteu i sin vaxtforteckning. Huruvida fynd- 
orten ligger utom det oinrade, ban bebaudlat, eller om ban betraktat arten 
easom tillfallig, torde ej vidare kunna afgoras. I Herb. Mus. Feun. II p. 
132 sages: snum omnino spontanea?* — Ob. Exemplar insamlades pa 
hufvudgatan i Kemi, troligen iuford med barlastsaud: Keckm., jfr 1. c. p. 14. 

F. viscida (Loisel.) Asch. upptages mig veterligen fdrsta gangen fran 
Finland i Lindb. Enum. Enligt beuagen uppgift af Lindberg tillbora 19 
af exemplaren i H. M. F. denna form, men endast 14 den icke glandel- 
hariga formen, hvarfor f. viscida syues vara den bos oss allmanna. 72 Ammodenia peploides. 

Ammodenia ') peploides (L.) Gmel. Eupr. 

Ad Oram Marts glacialis et albi frequenter, ad superio- 
rem partem. Sinus bottnici satis frequenter aut passim, ad 
ceterorum marium oras plus minusve raro invenitur. 

Kalm; in litoribus maritimis arenosis p: Prytz; Fenn. bor. 
or. et Lapp.?: Fries; ab ora meridionali usque ad Uleaborg occur- 
rit: W. Nyl. Distr.; Scand.: Nym. Consp. p. 116; Fenn.: Nym. 
Suppl. p. 67; Lapp. Fenn. . . . marit.: Giirke p. 265, vide etiam 
DC. Prodr. I p. 413, III p. 366 nota et Led. I p. 357-358. 

Al. Eckero ad oecidentem versus a Langskar: Lindberg!; 
Lemland Grano 1902: Palmgr. — Ab. Pargas r Sandholm in 
sinu Orfjarden: Arrh. Ann.!; Nagu in insula in Orfjarden: E. 
Reuter; Hango Tulludden: Hisinger! et Sand. — Nyl. Ekeniis 
p in litoribus arenosis: Hayr., cfr Hayr. Stud. p. 160; Esbo in- 
sula Torr-Lofo in litore sabuloso: Kihlman!; p in taeniis: W. 
Nyl., cfr Diar. 4, XII, 1886; Mjolo: Tengstr.!; Helsinge Villinge: 
Ilmoni!; [Helsingfors] praedium Degero, Helsinge Likholm, Sibbo 
»Svarta hastens klobb»: Ssel. ann.; Mejlans: Hult herb.; Degero: 
K. Hoijer in herb. lye. n.; p in maritimis: Ssel. 0. Nyl.; Borga 
p, in insulis taeniarum cop. ex. gr. in Sandholm, Siperholm, 
Porto etc.: Ssel. Ofvers., spec, e Borga Tunnholm!; Borga Sando, 
Pellinge Glosholm : Ssel. ann.; Borga Kardrag: Nerv.!; baud fq 
in maritimis e Lovisa ad Kotka: Ssel. & Str., spec, e Pyttis Byon!; 
Lovisa Sondaro: C. J. Arrh.; [Perno] Svartholm in Krutkallar- 
holmen: G. R. Bjorksten!; Perno cop. ad pharum Orrengrund: 
Gadol.; [Hogland] Kappelsatama: Brenn. — Ka. Kotka: Sselan & 
Stromborg!, vide sub Nyl.; Fredrikshamn: Brenner in herb. lye. 
n.; Lavansaari (E. Nylander!): Brenn.!; in taeniis Viburgi (E. 
Nylander): Fl. Kar. p. 189, vide infra; Seiskari [Seitskar], nee 
non in terra continent!, (quamvis rarissima): Thesl. Dynb. p. 60 
[forsitan ad Ik. spectat], vide infra. — Ik. complur. locis ad 
Oram Sinus fenniei: Lindberg in Medd. XXII p. 7, spec, e Ki- 
vennapa Kuokkala!; [in arena profunda ad litus maris (fqq): 
Meinsh. p. 58, vide etiam Schmalh. p. 55]. ') Ammodenia Gmel. sen. 1769, Honkenya 178S: Fl. Samoj. p. 25, 
Halianthus Fries 1817 ; Eupr. .scripsit Ammadeiiia. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 73 

Sat. Raumo: K. R. Paqvalin!; Miintyluoto prope Bjorne- 
borg: Sael. ann. et herb.; in vicinitate opp. Bjorneborg in limo 
a praediolo Keri usque ad Uparonokka [p — st fq ex litt.]: Hiiyr. 
und. p. 31. — Oa. nondurn visa. 

Om. (r) Nykarleby, Laxo, Socklot Sando (G. Hedstrom), 
Jakobstad in insulis: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 13 et 14 et vide 
Krank p. 11; [Gamla Karleby] (fq) in litoribus arenosis: Hellstr.!; 
[Kalajoki] (fq) ad litora maris: Tenn.; [Pyhajoki] (fq): Lackstr.; 
Brahestad Pitkakari in litore arenoso: Blom!, vide etiam Malmgr. 
— Kp, nonnullis locis inter Soroka et Shuja [Tschuja (!)]: Sahlij. 
Bidr. et Dagb.!; Kemi: Malmgren!; [Solovetsk ubique copiosissime,] 
latere karelico paucis locis: Bergroth in Medd. XXIII p. 37, [spec. 
e Solovetsk leg. Selin! et Knabe!, vide etiam Kusn. p. 106 et 
Beket. p. 551]. 

Ob. r in Krasila (D:r Holmudd): Jul. Fort. p. 102; p in 
litoribus, Hailuoto: Brenn. Obs., quem 1. inspicias; in Brenn. Reseb. 
ex li et Simo enum.; [Uleaborgl (fqq): Leiv.; in Leiv. Oul. e multis 
locis enum. velut p. 22, 23, 24, 25, 32, 66, 70; Ulea in sa- 
burra: Eberh.!; Kuivaniemi Rantala: Hjelt; Kemi Kuivanuoro in 
litore arenoso: Hellstr. Distr. p. 19!; in litoribus arenosis st fq 
Simo Tiuranen, Ykskuusi cop.: Keckm., cfr 1. c. p. 13; Alatornio 
p in litoribus: Hougb. not.; [r: 0. R. Fries; in taeniis opp. Haa- 
paranta: Backm. & H. p. 113]. — Kk. Knjasha, Sonostrow: 
Mela PI. [verisimile est speciem maiore frequentia iavenirij. 

Li. in litoribus maris per [Nordlandiam et] Finmarkiam 
p cop., unde etiam adscendit in ripas arenosas fluminis Tana 
usque ad Seida ultra tria milliaria a mari distantem: Wahlenb. 
p. 131, cfr Th. Fries p. 185; Naytamo (!) [Neiden] ad mare, fq 
etiam ad Petshenga [Peisen]: M. Gadd!; Paatsjoki: E. Nylander 
& M. Gadd!; in litore marino abundanter ad Kongas: Wainio 
Not., cfr 1. c. p. 20; enum.: Norm. Fl. Spec. p. 255; Kirkenas 
in Varangria australi: Granit & Poppius!, vide etiam Blytt p. 
1043, Hartm. p. 244 etc. et sub f. oblongifolia. 

Lapp. ross. ubique ad litora maris: Fellm. Ind. et N. I. 
Fellm., cfr Beket. p. 551 etc., vide etiam sub Li.; spec, multa 
adsunt, etiam in Mela PI. etc. e multis locis adn.; Teriberka cop.: 
Broth. Utdr. p. 130; Lm. complur. locis (Brotherus): Kihlm. 74 Ammodeuia peploides. 

Ka. I E. Nyl. Ber. omnamnes arten endast fran Lavansaari, hvar- 
foie det ar troligt att uppg. i Fl. Kar. afser detta stalle. — Ik. Lindberg 
naraner, att arten vid kusten af denna provins ar allmau, hvarfore nppg. 
i Thesl Dynb., att den vore sallsynt pa fastlandet, ar oriktig. 

Ammodenia peploides var. oblongifolia (Torr. & Gr.) Hartm, 

Una cum forma typica invenitur. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Scand.: Giirke p. 265. 

Li. fq in reg. maritima totius Finmarkiae: Lund p. 83; 
[ad flumen Tana usque ad Seida: Th. Fries p. 185]; [Nyborg!,] 
Meskelven, Karlbunden et Reppen!, a minus fq: Arrh. ant. 

Lapp. ross. cum forma typica p: N. L Fellm. — Spec. 
ad banc formam pertinentia etiam in H. M. F. sunt, non au- 
tem rite distincta. 

Stellaria ') iiemorum L. '). 

Tot a fere Fennia et Lapponia passim. — satis raro in- 
veniri videtur, quamcis rwnnullis plagis velut in Alandia, 
Kuusamo, in parte septentrionali Kareliae orientalis nondum. 
adnotata sit. 

Kalm; in nemoribus fertilioribus (st fq): Prytz; baud rara 
e Lapponia ad oram meridionalem, in Kareba earn plurimis locis 
observavi: W. Nyl. Distr.; Eur. plur.: Nym. Consp. p. Ill; Lapp. 
Fenn.: Giirke p. 202, cfr etiam DC. Prodr. 1 p. 396, Led. I p. 
375 et Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 201-202. 

Ab. r: Zett. & Br.; Abo Runsala: 0. M. Renter et iam 
Wirz. ann.; Pargas r Skyttasangen in Gunnarsnas: AdL et Arrh. 
Ann.; Pargas pag. Terfsund: Arrb.; Merimasku: Karsten in dupl.!; 
Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorff!; r Finby Pettu: Sand.; Lojo 
p — st r: Ch. E. Boldt; Vihti (p): Printz; Vihti (r) ad ripam in- 
ter Sorvari et Pankku, ad Valkoja baud procul a Vanhala et ^) Specimina huius generis in H. M. F. asservata recensiiit Sv. Mur- 
beck J 899. 

-') St. nemorum sub.sp. II montana Pierrat. auct. Murbeck in Bot. Not. 
1899 p. 201-202. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 75 

complur. loc. ad Vanjiirvi: Flinck, cfr etiam Medd. XXII p. 85 et 
W. Nyl. p. 205; st r in vallibus rivulorum lapidosis nemorosisque 
et in lucis Pyhajarvi in valle ad Haavistonpuro, Nyhkala Anitila 
in Ridankorpi, circa officinam Hogfors et in primis ad Vattola 
cop. ad ripam amnis, Piisiila Roso: Weeks.; Mynamiiki (rr) ad 
ripam orientalem lacus Lemmi: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 142; 
A. Nyl. et Sel. non comm. — Nyl. Ekenas st r velut Gullo: 
Hayr.; Inga in ins. Elgsjo: His.!; Baro p, Helsinge Nordsjo (Chy- 
denius), Nurmijarvi Niias: Sael. ann.; [Nurmijarvi] p, saltern in 
parte australi hie illic cop.: Stenr.; Esbo: 0. Hjelt M. S. (ex ipso); 
ad Kajsaniemi: W. Nyl.; Helsingfors Gumtiickt: Kihlm.; Helsing- 
fors Aggelby: Mela herb.; Thusby: Astr. & H.; Borga Grennas: 
Sael. Ofvers.; in taeniis Borga Sundo: Ssel. ann.; p: Sael. 0. Nyl., 
spec, ex Artjarvi! — Ka. r Vilajoki, [Siikjarvi] Ristiniemi!, 
Kayrasuo!: Blom; Linden ex hac parte non comm. — Ik. p: 
Malmb., spec, e Kivennapa!; Valkjarvi Pasuri: G. Appelberg!; 
[(fq) in toto territorio: Meinsh. p. 61]. 

Sat. p: Malmgr.; Bjorneborg et Ulfsby p et parcius — co- 
piose ad scaturigines in lucis alneis et populetis, Hviltisbofjard 
p (K. G. Ollonqvist): Hayr.; p — st r: Hjelt. — Ta. Kangasala 
(Ilmoni): Ssel. ann.; Saaksmaki Limokorpi: Kihlm. herb.; Kalvola 
in pratis deustis: Borg p. 438; (r) Kuohijoki, Palkane Vanha 
Tommola, Laitikkala (Zidback): Leop.; p: Asp. & Th. et Norrl. 
s. 6. Tav.; Kuhmois in vicinitate templi: E. Nylander!; r Korpi- 
lahti Pohjola: Wainio Tav. or.; Bonsd. non comm. — Sa. r 
Imatra, Rasila: Hnlt; Rnokolaks: Simming! — Kl. p: Fl. Kar., 
spec, e Ruskiala!; r Hiitola cop. in luco ad septentrionalem par- 
tem lacus Veijalanjarvi: Linden, spec, ex Hiitola in vicinitate 
templil; Valamo: Ssel. ann.; Parikkala p — st r enum.: Hann.; 
Uukuniemi: Nikl.; Jaakkima: 0. Hjelt M. S. (ex ipso); Impilakb 
(fq): Backm. — Kol. in reg. silv. st r, in reg. collina et ad 
Gorki p: Elfv.; magna frequentia in tota fere provincia: Caj., 
spec, e Kalajoki! et ad ripam lacus Onega [»Aanisjarvi» !]; ad 
urbem Pefrosavodsk (!) plur. loc: Norrl. On., cfr Giinth. p. 34. 

Oa. p: Malmgr.; p — st fq in paroeciis ad oram et in taeniis: 
Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 8; Narpes: Simming! — Tb. st r: Broth., 
spec, e Jyvaskyla!; Jyvaskylii Lohikoski: Hjelt et Gadol., cfr Prim. 76 Stellaria nemoruni. 

p. 51. — Sb. LeppJivirta tantum ad Suomalanpuro, ubi sat cop.: 
Enw.; st r: Mela, spec, in herb, e Puijonniemi; circa Kiiopio com- 
plur. loc. ex. gr. ad deversorium Henriksnas: N. af Ursin in Bot. 
Byt., vide etiam Knabe p. 22; Pielavesi: Lundstr.!; Pielavesi Tuo- 
vilanlaks: K. W. Natimen in lierb. Mela. — Kb. Kide: U. W. 
Telen! — Kon. rr inter Koikari— Pyhaniemi in nemore humido 
ad rivulum, in Reg. occ. in insula quadam lacus Tumasjarvi: 
Norrl. On.; in Klimetskoj et multis insulis adiacentibus: Gaj. 

Om. p: in vicinitate maris: Hellstr., cfr Hellstr. Distr. p. 
20, spec, e Gamla Karleby!; p: Tenn., spec, e Nykarleby! — 
Ok. Rislijiirvi: Lackstr.!; Ristijarvi Juurikkakorpi: Must.; Puo 
lanka Pyssyla: Brenner!, cfr Brenn. Obs.; Wainio Kasv. omnino 
non comm. — Kp. Shuja! [et Solovetsk!]: Bergroth. 

Ob. Tornea, Kemi, Simo in vicinitate orae maris st fq, 
Simo [in interiore parte] p, Liminka: Brenn. Obs.; Liminka : 
Hellstrom!; [Uleaborg] st r ad ripam fluvii Oulujoki: Leiv.; (fq) 
ad Kemi: Jul. Fort. p. 102, cfr M. Gastren p. 330; in umbrosis 
par. Kemi ! rivulis legi St. nemorum, quae praecipue in Ostrob. 
mediae insulis maritimis copiosa crescit: Hellstr. Distr. p. 20; 
st fq in vicinitate maris, p in partibus interioribus par. Simo : 
Keckm.; Alatornio (fq) circa Torpa: Hougb. not.; [p: 0. R. Fries]. 
— Kuus. et Kk. nondum visa. 

Lapp. fenn. st r Kittila (1) ad Kukasjarvi plur. loc. saepe 
cop., in vicinitate montis Aakenustunturi, Kolari Akiisjoki ad 
Jouhisu'anto! et Kenttaniemi denique prope Kellostapuli cop.: 
Hjelt & H.; [Sodankyla] r in lucis prope insulam Petajasaari et 
pag. Sattanen nonnulla spec, vidi: Blom Bidr., cfr Wainio Not.; 
p: Fellm. Lapp.; Sodankyla ad pag. Sodankyla, in luco litorali 
[»autto»] ad catarractam Menikka abundanter et in regione betu- 
lina ad Kongas prope Mare glaciale: Wainio Not., cfr 1. c. p. 
20 et vide Hult Lappm. p. 40 el 150; [Kuolajarvi] Pyhiikuru [prope 
Vuorijarvi]: Borg Sel ; Naytamo: E. Nylander & M. Gadd in dupl.!; 
in betuleto prope templum puolmakense: Kihlm. Ant.; in betu- 
letis (lucis) inter Skibegarda [et Nyborg] baud infrequens, etiam 
in betuleto ad Kultavaara: Arrh. ant., spec, e Varangria!; e multis 
locis enum.: Norm. Fl. Spec. p. 218, quem 1. inspicias, vide 
etiam Blytt p. 1046, Hartm. p. 236 etc.; [Wahlenb. p. 126 tan- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 77 

turn e locis extra Fenniara eniimerat]. — [L. ent. reg. (alp et) 
subalp. p: Laest.; Naimakka: Malmberg! ; inter Maunu et Kelotti- 
jarvi: Mela herb.; p in salicetis et ripis scaturiginosis regionis 
subalpinae, r in reg. alpina infima in saliceto ad Valtijoki: Lin- 
den Bidr., spec, e Lataseno Isokurkkio!] 

Lapp. ross. p: Fellm. Ind. et N. L Fellm., cfr 1. c. p. 
XVII et Beket. p. 552; Tetrina, Tshapoma, Ponoj (!) etc.: Mela 
PI.; Srednji: Broth. Wand. p. 10!; Lujauri iirt in luco ad Sejt- 
javr!, Pjalitsa in ripa scaturiginosa herbida ! : Kihlman; Uura: 
Enwald & Hollmen!; ad ripas sinus Kolaensis: Hollm. et Enw. 
ann.; Bjeloushiha prope Gavrilova (Brotherus): Kihlm. 

Storsta delen af Lappl. och tillfallig i Finl.: Fries ; rattas hvad Finl. 
angar i W. Nyl. Distr. 

F. Reichenbachii Wierzb. >Hie un<l da mit der Hauptform*: Mur- 
beck in Bot. Not. 1899 p. 202. — Ob. och Ok. (p): Brenn. Obs. — Nagot fullt 
typiskt exemplar finnes icke i H. M. F. enl. benaget meddelande af Lindberg. 

Stellaria media (L ) Cvrill. 

Frequentissime et saepe copiose vel copiosissime in toto 
territorio, regione alpina tantum excepta, provenit. 

Fqq ^) (aiit fq) in tota Fennia inveniri consentiunt omnes 
fere auctores, cfr Till., Till. Icon. 75, Fl. Suec. p. 98, Kalm et 
Prytz; tota Fennia et Lapponia: Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. 
p. Ill; in tota Fennia: Murbeck in BoL Not 1899 p. 198; Lapp. 
Fenn.: Giirke p. 203-204, cfr etiam DC. Prodr. I p. 396-397 
et Led. I p. 377. 

Lapp. fenn. fqq et copiose— copiosissime per totum terri- 
torium: Hjelt & H.; in locis cultis et ruderatis ad domicilia per 
totum territorium fq provenit: Blom Bidr.; ad domos per Lap- 
ponias omnes [usque versus Nordcap] vulgatissime: Wahlenb. p. 
125; ubique: Fellm. Lapp.; fq in Kemijiirvi, Kuolajarvi, Sodan- 
kyla, Inari et ad Paatsjoki usque ad Kongas prope Mare gla- ') Prytz, Bergstr., Arrh. Ann., Flinck, Weeks., Caj. Kasvist. (in non- 
nullis partibus), His., W. Nyl., Sail. 0. Nyl., Blom, [Meinsh. p. 61,] Hjelt, 
Leop., Hult, Hann., Enw., Norrl. On., Laur. Vaxtf., Hellstr., Tenn., Must., 
Brenn. Obs., Leiv. et Keckm.; fq — fqq in ciiltis: Elfv.; cop: Caj. Kasvist., 
Stenr., Axels. Putk. 78 Stellaria media. 

ciale: Wainio Not.; fq, herba inutilis, cop. in pagis Lapponum 
Muotkataival, Sompio et Kopsiisjiirvi: Halt Lappm., cfr 1. c. p. 
39; Utsjoki fqq: Ssel. kaf.; in locis cultis et riideratis ad domi- 
cilia ubique: Kihlm. Ant.; Varangria austr. fq in litoiibus et ad 
domicilia: Arrh. ant.; enum. e permultis locis: Norm. Fl. Spec. 
p. 223, vide etiam Th. Fries p. 185, Blytt p. 1017, Hartm. p. 236 
etc. — [L. ent. reg. subalp. et silv. (fq): Lgest., r in reg. sub- 
alpina ad habitaculum recens Hirvasvuopio: Linden Bidr., cfr 
Bot. Centr. LXI p. 221.] 

Lapp. ross. ubiqne fqq: Fellm. Ind.; ad habitacula usque 
ad Mare glaciale fq (in parte maxirae oriental! ex. gr. ad Pja- 
litsa, Ponoj e. s. p. tamen deesse videtur): N. I. Fellm., cfr (1. 
c. p. XLIII et) Beket. p. 552; Pjalitsa, Tshapoma, Sosnovets, 
Ponoj et multis aliis locis: Mela PI.; Devjatoi: Mela herb.; Ponoj: 
Montell!; reg. silv. st fq cop. in agris hordeo et solano consitis 
et in areis ad habitaculum recens, ad stationem, ubi piscantur 
salmones [»Laxpatan»], ad catarractam Tuloma, Bistikenttii et 
Kalliosalmi: Linden Ant.; Kildin: Brotherus!; Triostrov^!, Voro- 
ninsk! cop. ad habitacula: Kihlman. 

Afvikande freqvens angifves endast i Ab. »Laajoen seiitu* st fq: 
Caj. Kas\-it!t. [ofriga delar af omradet fq — fqq]. — Tb. st fq: Broth. 

Viir, neglecta Weihe upptages rr: Mela Kasv. Ill, se afven Breuu. 
Flor. etc. — Lapp. ross. p: N. I. Fellm. Emellertid iiamner Murbeck : 
»Fehlt vollstandig in . . . Finland*: Bot. Not. 1899 p. 199 och atminstoue 
ett exemplar, som funnits under detta namu i H. M. F., hor till hufvud- 
formen. Varieteten utgilr saledes. — Var. Boraei Jordan r: Mela Kasv. 
Ill p. 55 o. 57. Denna form sarskiljes ej af Murbeck. — En obetydlig 
form omnamnes afven af Bergr. 

Stellaria liolostea L 

In maxime aastro-orientali parte territorii frequenter 
(— satis frequenter), ad mediain partem orae austr alls et ad 
Ladogam passim — satis frequenter, sed in parte maxime 
austro-occidentali Fenniae raro — rarissime inveniri indicatur; 
ad septentrionem versus pauUo supra 6P 20' progreditur. 

Kalm; in actis Alandicis st r: Prytz; ad Ladogam borea- 
lem stationem suam extimam boream versus adtingere videtur: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N.o 1. Tq 

W. Nyl. Distr.; Eur. oran. exc. Fenn. plur. . . .: Nym. Consp. 
p. Ill; adest in Fenn. mer. et mer. or. (Carel.): Nym. Suppl. 
p. 64; Fenn.: Giirke p. 206, cfr DC. Prodr. I p. 397, Led. I p. 
381 et vide Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 203 et infra. 

Al. Aland: A. Bomansson! — Ab. Kimito: A. Ramsay!, 
cfr Zett. & Br.; Tenala: J. A. Oberg in herb. lye. n.; [Pojo] (r) 
ex. gr. ad Tviirminne: A. Nyl.; Finby Pettu: Sand. — Nyl. 
Ekenas cop. in Hast5n et Gullon etiam in fundo oppidi in Est- 
holmen et prope Bjorkskogen: Hayr., cfr Hayr. Stud. p. 39; 
Elgsjo!, Tostholm, ad Billskog etc. st fq: His. p. 58; Esbo fq: 
Kihlm. ann.; [Nurmijarvi] st r in lucis et vallibus rivulorum ut 
St. nemorum: Stenr.; [Helsingfors (!)] (fq): W. Nyl.; ad Helsing- 
fors p cop.: Sgel. ann.; Thusby hand r: Astr. & H.; p ad oram: 
Ssel. 0. Nyl.; Lovisa: J. I. Bjorkstenl; Hogland Kiiskinkyla in 
prato et ad septentrionem versus a Suurkyla (Sievers!): Brenn. 
Till. p. 39. — Ka. Kymmene: Saelan & Stromborg!; st r: Blom, 
spec, e Virolahti!; Viborg Monrepos cop.: Gadol., spec, etiam 
leg. Malmberg! — Ik. fq: Malmb. [et Meinsh. p. 61]. 

Kl. (»fq») ad Ladogam borealem: Fl. Kar.; r Hiitola! in 
coemeterio et cop. in lucis ad Veijalanjarvi: Linden; »in Valamo 

o 

(!) [iam Angstr. p. 50] modo mihi copiose obvia, nee a Berg- 
strom e Sortavala adnotata, p teste Backm. Etiam in par. Rus- 
kiala lecta (Zilliacus!)» : Norrl. Symb.; Pitkiiranta: A. Norden- 
skjold!; et in Impilaks et Valamo, hoc loco copiosissime: Hj. 
Neiglick!; Ruskiala vide supra et cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. 
— Kol. p, in lucis nonnullis ad Vosnessenje copiose: Elfv., spec, 
ex Humbaritsa ad lacum Ladoga!, cfr Giinth. p. 34; ad oram 
lacus Onega inter Vosnessenje et Shoksu! st fq, magis ad sep- 
tentrionem versus prope Petiijaselka et Lososinnoje p, etiam [infra 
Nikola,] ad flumen Svir inter Vakrutschej et Vosnessenje p, de- 
nique ad Ivina p: Gajander in lift. 

»In umbrosis Njdandiae circa Helsingfors et Borga, Alandiae Sund, 
Aboam circa»: Wirz. pi. off.; narmast kring Abo torde arten knappt linnas, 
da ett exemplar af Ringbom! i duplettsamlingen maste auses for raycket 
tvifvelaktigt. Arrhenius bar aldrig sett St. holostea i Abotrakten. Afven 
uppg. fran Sund erfordrar bekraftelse. Namnas bor dock, att den upp- 
tages Nagu (Appelberg), Abo (Berg): O. Hjelt M. S. — Tillfallig i mellersta 
Finl.: Fries; att arten iippgifves vara tillfallig, beror troligtvis pa ett tryck- 80 Stellaria holostea. 

fel. — Ka. Linden framhaller, att han ej funnit arten i den del af pro- 
vinsen, som han undersokt: Linden p. 141. — Sat. Koylio: elev Ceder 
'creutz!, jfr Ale. Ill; u]>pgi£ten forefaller osaker ocli bor bekraftas. Tam- 
merfors Pyynikke: Ale. Ill; for min del vet jag ej, hvarpa uppgiften ar 
grundad, och skulle knappast tro att arten forekommer annat an mojiigen 
tillfallig i dessa trakter. — Oa. Vasa: F. W. Ehrstrom! och Ale. afvensom 
Ale. Ill; siannolikt oriktigt, da St. holostea alldeles icke upptages i Laur. 
Vaxtf.; mahanda ar den odlad eller eljest tillfallig. — Kon. Sahib. Bidr. 
upptager arten afven fran denna provins. Norrlin har ej sett den, hvar- 
fore Sahlbergs uppgift tarfvar ytterligare bekraftelse ; osannolik ar den emel- 
lertid icke, da arten annu forekommer vid Archangelsk: Fl. Samoj. p. li^etc, 
— Li. Utsjoki : S. Castren p. 58 ; uppg. aterfinnes ej i den rilttade publikationen- 

Stellaria palustris (Murr.) Eetz. 

Satr's frequenter — passim in Fennia australi et media 
provenit; ad septentrionem versus rarescit, sed formae saltern 
ad sum mum fere septentrionem progrediuntur. Var. glauca 
apud nos frequentior est quam ceterae formae, et p/urimi 
auctores inprimis ante a. 1889 plantam nostrum St. glau- 
cam. With, sive St. palustrem var. glaucam appellant; 
f. fennica tamen magis ad septentrionem versus progredi 
videtur. 

In pratis humidis st fq: Prytz -); maxima pars Fenn.: Fries ^); 
Scand. mer. med.: Nym. Consp. p. Ill ^); Fenn. tota: Nym. 
Suppl. p. 64 1); Lapp pe^n.: Giirke p. 207 i), cfr DC. Prodr. I 
p. 397-398 2) et Led. I p. 389-390 2). 

Al. st fq: Bergstr. 2); Bergr. in enumeratione non comm.; 
Kastelholm Storangen: Bergr. comm. — Ab. (st fq): Zett. & Br. -), 
Renv. 2) et Sel. 2); Bromarf Bredvik: Sand. 2); Vihti fq: Printz2); 
st fq — fq: Flinck2); fq in ripis: Weeks, i); st fq — st r ennm.: 
Caj. Kasvist. 1); A. Nyl. non comm. — Nyl. [Ekenas] in vicini- 
tate sinus Brovik: Hayr. Stud. p. 170 i); Fagervik, Sjundea My- 
rans (Nerv.): His. ^); p: W. Nyl. i); p — st fq parce: Stenr. ^); 
Thusby: Astr. & H. 2); st fq: Ssel. 0. NyJ. 2); Brenn. ex Hogland 
non comm. — Ka. st fq in vicinitate fluminis Vuoksi, st r in ') Nomine St. palustris (Murr.) Eetz, aut Ehrh. 

-) Nomine St. glauca With, aut St. palustris var. glauca (With.). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 81 

partibus interioribus: Linden ^j. — Ik. fq: Malmb. 2), vide etiam 
Lindb. p. 14, 15 etc. i); [st fq: Meinsh. p. 62-63 2)]. 

Sat. p: Malmgr. "-); st fq: Hjelt^). _ Ta. p: Leop. 2); (st r): 
Asp. & Th. 2); p: Norrl. s. 6. Tav. 2); st fq: Bonsd. 2) et Wainio 
Tav. or. 2). — Sa. Valkiala p: Hult Fort. 2); Joutseno Leppala 
cop.: Ssel. herb.; (st r): Hult 2). — Kl. p: Fl. Kar. i); st fq: 
Hann. i) et Hje]t2). _ Kol. (p): Elfv. 2); Sermaks cop.: Kihlm. 2); 
Petrosavodsk (Giinther): Norrl. On. 2), cfr Giinth. p. 34 2). 

Oa. rr Qveflaks: Laur. Vaxtf. i); Malmgr. non comm. — 
Tb. p: Broth. 2); Hankasalmi: L. M. Buneberg2)! — Sb. st fq: 
Enw. 2); p: Mela 2) et M. & J. Sahib, i), spec, ex lisalmi Ahmon- 
saari^)!, cfr etiam Knabe p. 22 i). — Kb. Liperi (fq): Eur. & 
H.2); st fq — p hie illic ad ripas sinuum lacuum Hoytiainen 
et Pielisjarvi et ad amnes Tuopanjoki et Lahnajoki p copiosius: 
Axels. Putk. ^); Lieksa ad pagum eiusdem nominis, Nurmes Kop- 
ras!: Wainio Kasv. 2). — Kon. st r, Beg. occ. in insula quadam 
lacus Tumasjarvi: Norrl. On. 2); Koselma: Simming^)!; Nim'arvi: 
Kihlm. 2). 

Om. Pyhiijoki: Lackstr. 2), num certa?; Brahestad Ollin- 
saari: Blom2)!; Hellstr. non comm. — Ok. Paltamo: Lackstrom 
in dupl.!; [Paltamo etc.] (»st fq»): Must, i); in partibus australi- 
bus Paltamo, Kajana et Sotkamo (p): Brenn. Obs-I^). — Kp. 
Uhtua ad Jyviilahti: Wainio Kasv. 2); Kemi: Beket. p. 552 2), 
confirmationis indigeat; Enonsuu: Bergroth & FontelP)!; Onnan- 
joki: Bergroth ^)! 

Ob. in parte septentrionali st r, in partibus maxime sep- 
tentrionalibus par. Ylitornio et Bovaniemi non visa, in maxima 
parte territorii p secundum oram et fluvium Oulu, Kempele, Li- 
minka: Brenn. Obs. ^), quem 1. inspicias, spec, in herb, ex Uta- 
jarvi Myllyranta et Vaala!, Muhos Gestila et Ulea ad septentrio- 
nem versus e Toppila!; Liminka (W. Nylander): Hellstr. Distr. 
p. 20 2)1; Uleaborg: W. Nylander 2)!; [Uleiborg] (fq): Leiv. 2), vide 
etiam Leiv. Oul. p. 60 et 84^); st r et tantum in vicinitate orae 
adnotata, Simo in pratis ad Lahti, Kemi Porhola et in palu- ^) Nomine St. palustris (Mnrr.) Retz. aut Ehrh. 

') Nomine St. glauca With, aut St. palustris var. glauca With. 

Typis impr. '«|, 1904. 6 82 Stellaria palustris. ; doso Luikka prope Kallinkangas: Keckm. i), cfr 1. c. p. 14; Kemi: 
Hellstrom^)! — Kuus. ad Kurvinen: Wainio Kasv. ^j. — Kk. 
»nonnulla spec, e Keret reporlavi»: Brenn. Add. '•^)! 

Lk. [Sodankyla] (p) in prato graminoso ad Anneberg locis 
udis graminosis prope Onnela et pagum Sattanen nonnullisque 
aliis locis: Blom Bidr. 2), cfr Kihlm. Beob. p. XVIP), XVIIP) et 
XIX ^), Wainio Not. ^), qui spec, percensuit, et Hult Lappm. p. 
40^); forsitan ad var. fennicam spectet, vide sub hac forma. 

Lapp. ross. vide infra et sub var. fennica. 

Anmarkningsvardt ar, att deiina vaxt icke upptages af Arrh. Ann. 
och Brenn. Arrhenius framhaller sarskildt, att ban forgafves sokt efter 
densamma i Pargas och omnejden af Abo. Mabanda ar den i sodra Fin- 
land sallsynt i kusttrakten, eburu den i nordligaste Finland forekommer 
bufvudsakligen nara kusten. — Det bor frambS,llas, att de exemplar, som i 
Herb. Mus. Fenn. II p. 48 upptogos fran Kp., Lk., Lp. ocb Lm., numera 
foras till var. fennica. Fran Kp. finnas dock uyare ex. af bufvudformen. 
— N. I. Fellm. p. LXI anmarker, att arten af misstag upptagits fran L. i 
Herb. Mus. Fenn. [ed. 1], da exemplaret fran Petsbenga [»Peisen>], som 
legat till grund for uppg., bor till St. graminea var. juncea. Huruvidp 
detta ar fallet, torde dock bora ifragasattas ; Sgelan ansag, eburu med 
tvekan, namnda exemplar tillhora en f. micropetala af St. palustris. Huru- 
vida detsamma, bvilket, sa vidt jag minnes, var bogst bristfalligt, blifvit 
bestamdt af Murbeck, bar jag ej kuunat utreda. 

Af former ar f. glauca (Witb.), sasom framgar af ofvanstaende, den 
allmannaste, och flertalet bade af exemplaren ocb uppgifterna haufor sig 
till denna; se f. o. langre fram. Utom dessa former omnamnes f. angiisti- 
folia [Marss.] Seel. Ok. Paltamo: Brenn. Obs. 

Endast bos folj. finska forf. upptagas saval St. palustris som St. 
glauca: Bergstr., Flinck, (Linden), Wainio Tav. or., Wainio Kasv. och Leiv. 
(I Brenn. Obs. anvandes Murbecks nomenklatur). Med bausyn till den 
tidigare brukliga nomenklaturen bar jag ansett mig bora fora de uppgifter, 
hvilka af dem anforas under bufvudformen, till f. virens G. F. W. Mey. 

Stellaria palustris f. parviflora (Klett & Bicht.) G. Beck ^). 

Ad hue nisi raro in Fennia australi non lecta est. 
Nyl. Inga Fagervik: Hisinger!; Snappertuna Broby. Leo- 
pold! — Ka. Kaukola Kortesalmi: Linden! 

') Nomine St. palustris (Murr.) Retz. aut Ehrh. 

*) Nomine St. glauca Witb. aut St. palustris var. glauca With. 

*) Si. palustris var. micropetala Krok ex. gr. in Herb. Mus. Fenn. 

n p. 132. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 83 

Ob. Angaende en mojl. hithorande form se Hellstr. Distr. p. 20; 
(uppg. afser dock mojl. var. fennica). — Lk. [Sodankyla] >In campo grami- 
noso ad Anneberg pratoque humido prope templum>: Blom Bidr., jfr Kihlm. 
Beob. p. XVIII. Exemplaret hor enligt Murbeck till var. fennica, 

Stellaria palustris f. virens G. F. W. Mey. 

Una cum forma glauca raro occurrit. 

Al. Hammarland Frebbenby: Mela herb. — Ab. Vihti spec, 
solitaria ad Hiidenvesi et Enajarvi: Flinck nomine f. Dilleniana 
[spec, non adsunt, cur forsitan confirmationis indigeat]. — Ka. 
Kaukola Tervola! et Mertsalmenlampi: Linden nomine var. Dille- 
niana (Moench). — Ik. Pyhajarvi prope Ylajarvi: Lindberg!, 
[vide etiam Fl. Ingr. p. 179]. 

Sat. Tyrvaii prope Vankimusjarvi!, Karkku Kauniais ad 
ripam sinus Pilkkalahti!: Hjelt. — Kl. Sortavala: Lonnbohm! 
— Kol. Jaschesero: Cajander & Lindroth! 

Tb. Laukaa: Brotherus! — Kb. Nurmes ad Kopras: Wai- 
nio Kasv.! i). 

Kp. Vuokkiniemi ad pagum eiusdem nominis: Wainio 
Kasv. 1). 

Kk. Oulanka ad Sohjenansuu! et ad pagum Oulanka!: 
Wainio Kasv. ^); Vuorankyla: Wainio! nomine St. graminea. 

Se f. o. under hufvudformen. 

Al. p p& hela Aland [»A, B, C, D, P Lp»]: Bergstr. *); st fq: Bergstr. 
Beskr. ^). Visserligen uppgifver Murbeck 1, c, att ban sett exemplar fran 
Aland, men sakert synes vara, att formen icke forekommer med hogre 
freqvens, da den iakttagits hvarken af Arrh. & K. eller af senare exkur- 
renter. — Ta. Korpilahti Veijonjarvi: Wainio Tav. or., dar exemplaret 
beskrifves '); detta tillhor enligt Murbecks bestamning visserligen St. -pa- 
lustris, men ej f. virens. — Ob. [UleSborg] fq: Leiv. *); Murbeck uppgifver 
1. c, att ban sett exemplar fran Ob., jfr Brenn. Obs. Leiviskas freqvens 
ar sakert vilseledande och nagon annan specialfyndort ar mig icke bekant. 
Oberaknadt de ofvan upptagna provinserna sager Murbeck: »Exemplar ge- 
sehen aua . . . Tav. austr,>: Bot. Not. 1899 p. 206. Specialfyndorter aro 
mig icke bekanta (se afven under Al. och Ob.). 

Hos Giirke p. 207 anvandes for denna form namnet b) Laxmanni 
(Fisch.) Giirke, se harom Murbeck 1. c. p. 206 not. Var. Dilleniana (Moench) *) Nomine St. palustris (Murr.) Retz. aut Ehrh. 84 Stellaria palustris. 

Blytt upptages daremot sasom var, c) De fa uppgifterna fran flora-omradet 
under sistnamnda namn (se bl. a. Mela Kasv. Ill) afse enligt Murbecks 
bestamning f. virens. Stellaria palustris var. fennica Murb. 

His temporibus distincta, adhuc in Lapponia, Fennia 
septentrionali et orientali nonnullis locis lecta est. 

De distributione vide Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 206— 
207, ubi describiUir, et cfr Medd. XXVI p. 162. 

Kol. Niliola: Elfving! i); Petrosavodslc : Selin! ^); etiam adest 
spec, a W. Nylandro 1849 in Kar. ross. lectum, ad lianc pro- 
vinciam aut ad Kon. referendum. 

Kp. Sarkijiirvi Jyrinsaari: Bergroth!; [Solovetsk: Selin! i)]. 

Ob. Kemi Vajokas: Ehnberg!, cfr Murbeck 1. c, ubi locus 
appellatur Vajakko, et Brenn. Obs.; Kemi Karjalahti: V. W. We- 
sterlund! 

Lk. Sodankyla: Blom!, vide etiam sub f. typica. 

Lim. ad ripam lacus Hirvasjiirvi! in prato ripario humido, 
ad »Vanha Juonni»! in prato, denique Juonnijoki ad partem in- 
feriorem [»alajuoksun varrella»] in ripa!: Borg & Axelson, cfr 
Medd. XXIX p. 38. — Lv. Tshavanga: Kihlman! — Lp. Pjalitsa: 
Kihlman!; Lumbofski: N. I. Fellmanli); Ponoj: Enwald&Knabe! i), 
cfr Knabe Pfl. p. 280 nomine formae typicae. — Lm. prope pa- 
gum Voroninsk: Kihlman!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132 no- 
mine formae typicae. 

Dessutom finnes fran Kl. Kirjavalaks: J. J. Chydenius! och Lk. 
Sodankyla: Blom! under namn &i St. jmlmtris i3 glauca exemplar, angdende 
hvilka Murbeck antecknat: »ad var. fennicam vergen8>. Stellaria graminea L. 

Per totum territorium, excepta regione alpina, frequen 
ter vet frequentissime provenit. ^) Nomine St. graminea L. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 85 

Fq aut fqq ^) in Fennia inveniri diciint omnes auctores ^), 
cfr Till.. Kalm, Prytz; tota Fennia et Lapponia: Fries; Eur. 
omn. . . .: Nym. Consp. p. 112; Lapp. Fenn.: Giirke p. 208; 
»allg. verbr.»: Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 209, vide etiam 
DC. Prodr. 1 p. 397, Led. I p. 391-392 etc. 

Lapp. fenn. fq in toto territorio: Hjelt & H.; in cultis 
locisqiie siccioribus per totum territorium fq: Blom Bidr.; per 
partes silvaticas et subsilvaticas Lapp, omnium usque ad tem- 
plum Utsjoki sat vulgaris: Wahlenb. p. 123 et 124; fq: Fellm. 
Lapp.; fq saltern in Kemijarvi, Sodankyla et Inari: Wainio Not.; 
fq: Hult Lappm.; locis siccis, graminosis per reg. subsilv. et sub- 
alpinam fq: Kihlm. Ant.; st fq — fq in locis siccis graminosis 
per regionem subalp. inferiorem, vix ad terminum betularum: 
Arrh. ant.; in vicinitate Elvenses, ad inferiorem partem lacus 
Klostervand: Norm. Fl. Spec. p. 226, quem 1. inspicias, cfr Blytt 
p. 1050 etc. — [L. ent. reg. subalp. et silv. fq: Lsest.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; in pratis lucisque per totam 
banc Lapponiam vulgaris: N. I. Fellm., formis cc linearis et ^ 
lanceolata, cfr 1. c. p. XLVII et Beket. p. 552; reg. silv. (p) 
enum.: Linden Ant. 

Af former omnamnes f. juncea Ft. af folj.: 

»Iu Lappouia enontekiensi»: Fries p. 159, dar den beskrifves un- 
der namn af St. graminea * juncea; st r: Mela Kasv. Ill; Lapp.: Giirke 
p. 209, jfr afven Breun. Flor. — Ka. Eaisala Sirlaks!, Kirvu Tietavala, 
Antrea Papinsaari i lundar i skuggiga afsatser: Linden. — Kb., Ok., Kp., 
Kuns. och Kk. »muutamissa paikoissa>: "Wainio Kasv. — Ob. Kemi, Mu- 
hos Perukka: Brenn. Obs.; [Uleaborg] (fq): Lei v. — [L. ent. bjorkreg. r: 
Lsest.] — Lp. »locis paludosis ad Lumbofski>: X. I. Fellm., jfr Trautv. 
Incr. p. 887 {St. juncea Fr.). 

Denna form upptages alldeles icke under St. graminea af Murbeck 
i Bot. Not. 1899, utan for han 1. c. p. 214 namnet sasom synonym till St. 
alpest7-is X longifoUa afvensom de exemplar, som funnits under detta namn 
i H. M. F., till hufvudformen. N. I. Fellmans ex. fores dock till St. pa- ') Prytz, Bergr , Flinck, Caj. Kasvist., Stenr., W. jNyl., [Meinsh. p. 
61,] Leop., Norrl. s. o. Tav., Fl. Kar , Elfv., Broth., Mela, M. & J. Sahib., 
Norrl. On., Hellstr., Tenn., Must., Leiv-, Keckm.; fq — fqq: Arrh. Ann., 
Hjelt (e Sat.), Axels. Putk.; fqq, in plagis maxime septentrionalibus et 
orientalibus fq: Brenn. Obs, 

*) Malmgr. certe lapsu calami ex Oa. omittit. 86 Stellaria graminea. 

lustris var. fennica. Murbeck 1. c. upptager icke andra former an var. 
hebecalyx (se langre fram), hvaremot han om ett ex. f ran Sat. Karkku 
Jarventaka: Hjeltl antecknat, att det ar en egendomlig form, som »genom 
de harbraddade skarmen och foderbladen ofverensstammer med St. gra- 
minea, men ar forst och framst blagron och dessutom forsedd med ovan- 
ligt stora kronblad. Som en hybrid med St. paUistris kan jag ej tyda den, 
eftersom pollenproduktionen tyckes vara fuUt normal >. Tillaggas ma, att 
denna form forekom taml. ymnigt pa en under ett par ar icke odlad karr- 
aker, men numera ar langesedan utrotad genom platsens odUng. — Ang. 
var. alpina se under St. alpestris X longifolia. 

Nagon hybrid ar icke iakttagen hos oss, men dyUka uppgifvas fore- 
komma i Ingermanland med St. crassifolia, St. uliginosa och St. palustris 
(glauca), se Meinsh. p. 62. (De tva senare upptagas dock ej fran namnda 
trakt af Gurke p. 208 o. 209; den forstnamnda omnamnes alldeles icke 
1. c, hvarfore Meinshausens bestamningar antaghgen arc osakra.) I Ost- 
finmarken ej langt fran Finlands grans forekommer St. graminea X longi- 
folia, se Murbeck i Bot. Not. 1899 p. 209-210. 

Stellaria gpaminea var. hebecalyx (Fenzl) Regel. 

Adhuc nisi in una loco Lapponiae rossicae ad circ. 66^ 
20' lecta non est. 

Lapp, or.: Nym. Consp. p. 112, cfr Trautv. Incr. p. 130 etc. 

Lv. Kaskarantsa: Selin!, cfr Arrhenius in Medd. XIII p. 
167, Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 209 etc. 

Lp. jad litora maris sabulosa iuxta promontorium Orloff Lapponiae 
ross. maxime orientahs, exeunte m. Julio copiose legimus»: N. I. Fellm., 
jfr 1, c. p. XXV. Arrhenius anmarkte redan i Prot. 6, X, 1883, att endast 
Selins exemplar fran Kaskarantsa ofverensstamde med Ruprechts original- 
exemplar, hvaremot aaval Brenners exemplar fran Orloff I som ett exem- 
plar fran Lumbofski af N. I. Fellmau!, hvilket af Ruprecht ansetts tillhora 
St. hebecalyx, voro afvikande, se Medd. XIII p. 167 o. 168. Det forra be- 
skrefs sedan af Arrhenius (1888) sasom St. ponojensis. 

Osterom Finlands naturhistoriska grans ar denna form tagen bl. a. 
vid Koschafioden och nara byn Porog [vid Onegafioden]: Cajander i Medd. 
XXVII p. 102, till hvilket stalle jag far hanvisa. 

Utforliga beskrifningar om St. hebecalyx forekomma bl. a. i Fl. Sa- 
moj. p. 26, hos N. I. Fellm. p. 14-15, Arrhenius i Medd. XVI p. 192 etc. 
och Murbeck 1. c. Se afven under St. ponojensis. 

Stellaria longipes Gold. 

Per errorem indicata est. 

Uppgafs under namu af St. Edwardsii R. Br. forekomma mycket 
sparsamt i Lt. vid Kola fjorden: Hollm^n i Prot. 7, II, 1885, men uppgiften Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 87 

rattades af Hollm^n sjalf 11, IV, 1885, i det att de ifragavaraude exem- 
plaren! skuUe tillhora St. longifolia [•!>St. FriesiiiJ. Se harom Bot. Not. 
1885 p. 103. Senare aro exemplaren af Murbeck bestamda dels till St. 
alpestris X longifolia, dels till St. crassifolia. 

Stellaria ponojensis A. Airh. 

In paucis locis Lapponiae maxime orientalis paullum 
supra 67^ adhuc lecta est. 

Lapp. or. (Ponoj): Nym. Suppl. p. 64; Lapp.: Giirke p. 207, 
cfr Lindbl Pfl. p. 12. 

Lp. Ad litora maris sabulosa iuxta promontorium Orloff: 
Brenner! nomine St. hebecalyx, spec, determ. Arrh., vide Medd. 
XVI p. (192) 197, Bot. Not. 1888 p. 190, Bot. Centr. XL (1889) 
p. 345 et Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 207-208, ubi describi- 
tur, cfr etiam Medd. XV p. 234, Herb. Mus. Fenn. II p. 132 
etc.; Lumbofski: N. I. Fellman PI. arct. N:o 60, nomine St. 
hebecalyx, spec, determ. Arrh. et Murbeck. — Lm. Baraschiha: 
N. I. FeHman!, spec, determ. Arrh. — Vide ceterum sub St. 
graminea var. Iiebecalyce. 

Uppgiften att St. hebecalyx ej aterfunnits af Brotherus: Broth, exk. 
p. 80, torde bOra hauforas till denna art. — Exemplaret fran Lm. bar 
forst under senaste tid uppdagats af Arrhenius i en packe gamla vaxter 
och af honom bestamts, se Prot. 13, V, 1904. 

Stellaria longifolia Mtihlenb., Fries. 

Satis T^aro — passim in toto fere territorio, Lapponia 
septentr.-orientali excepta, obvta est. 

In silvis Fenniae borealis v. c. par. Kuusamo et Lapp. 
Rossicae ad Imandram, fluvium Kola etc.: Spic. I p. 19, vide infra 
sub Lapp, ross.; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand. 
(exc. Dan.): Nym. Consp. p. 112; Fenn.: Nym. Suppl. p. 64; 
Lapp. Fenn. bor.: Giirke p. 212; »Exempl. gesehen aus sammtl. 
Prov. mit Ausn. von Lapp, tub, Lapp, murm., Lapp. lm., Lapp. 
Vars., Lapp. Pon., Sav. austr.»: Murbeck in Bot. Not. 1899 
p. 211. 

Al. Saltvik loco humido umbroso infra montem Orrdals- 
klint: Lindberg!, cfr Medd. XIX p. 21. — Ab. r: Zett. & Br.; 88 Stellaria longifolia. 

Sagu Sando: Elfving!; Pargas p — st r Gunnarsnas, Langholmen, 
Terfsund Attu ad Kuru, . Brattnas Dirfall cop. (E. Renter): Arrh. 
Ann. et Fl.; Uskela p: Nikl.!; Bromarf Kansjarvi: Sand.; Vihti 
(»st fq»): Printz; Vihti (r) Harkoila Rosti, Oravala Ratila: Flinck, 
spec, prope Nummela! lectum; in parte septentr.-orientali terri- 
torii in primis sacell. Karjala fq — st fq, sed ad austro-occi- 
dentem versus rarior evadit, enum.: Gaj. Kasvist., cfr 1. c. p. 
142. — Nyl. Esbo Martensby aut Skalorn!: Kihlm. ann.; [Nurmi- 
jarvi] r circ. 1 km a praedio Hyvamaki ad septentrionem versus 
sat cop., ad ripam occidentalem fluvii Kylajoki 2 km a Nurmi- 
jarvi ad septentr. versus parce: Stenr.; Mjolo: W. Nyl.; Grand 
prope Helsingfors cop., Borga Sando : Ssel. ann.; Thusby Kervo, 
Borga Korssund: Ssel. herb.; Borga p Trasknas, Illby, Jordans- 
bole etc.: Seel. Ofvers.; Borga Krako: Brenner!; p: Sa3l. 0. Nyl. 
— Ka. Kymmene: Sa^lan & Stromborg!; (rr) Virolahti prope 
templum: Blom, spec, adscr. ad deversorium Sakjarvi!; r Kirvu 
Korsjiirvi, Tietavala in lucis lapidosis et declivibus silvosis mon- 
tium: Linden. — Ik. r Pyhajarvi Sortanlaks: Malmb.l; in regione 
Viburgensi: Rupr. Diatr. p. 58; Pyhajarvi Riiska: Lindberg!; 
[minus fq: Meinsh. p. 62]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt, spec, e Karkku!; Nakkila: Sim- 
ming!; Birkkala: af Hallstrom! — Ta. Rajala in silva: Leop.; 
baud infrequens in silvis minoribus humidis: Knabe Fort.; p: 
Asp. & Th.; Hausjarvi Varunta: Sselan!; st r: Norrl. s. o. Tav.; 
Asikkala! et Jamsa!: Nikl.; Sysma Tepo [prope Heronlampi] in 
luco: Unon.!; p: Bonsd.; p - st r: Wainio Tav. or., spec, in dupl. 
e Luhanka Hakala! — Sa. nondum adnotata. — Kl. p: Fl. Kar., 
spec, e Ruskiala!; Hiitola prope ostium fluvii Hiitolanjoki: Lin- 
den, vide sub Ka., spec. lect. in vicinitate templi!; [Parikkala] 
r Tarvala, »Pienen Rautjarven liete», Viitasaari: Hann.; Vaiamo: 
Ssel. herb.; Palkjarvi Putkosenmaa: Hjelt. — Kol. circa Petro- 
savodsk: Giinth. p. 35; Himijoki, ad Lalva duobus locis, Petajii- 
selka et Suolusmaki prope Petrosavodsk, certe baud rara quam- 
vis neglecta: Cajander in litt.; Sveto-osero: J. J. Chydenius! 

Oa. p: Malmgr.; Kristinestad Bogrundet: M. Sundman!; 
p _ st fq: Laur. Vaxtf., spec, e Vasa! — Tb. Jyvaskylii Lohi- 
koski: Wainio Tav. or.; Palsanlampi: Brotherus!, qui in florula Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 89 

non enum.; Hankasalmi: L. M. Runeberg! — Sb. Jorois coin- 
plur. locis: Lindb. comm.; Leppavirta r tantum ad Ukonniemi 
Enw.; Kuopio in mcnte Puijo: Ssel. herb.; Pielavesi Korkeakoski 
Kihlman!; p: Mela et M. & J. Sahib. — Kb. Kide: Brand.; p 
Hallstr., spec, eius & Eur. e Liperi Ojanlaksl; st r ad lacuni 
Hoytiainen parce: Axels. Piitk.; st fq _ p: Wainio Kasv. — Kon. 
r esse videfur, Perttiniemi!, Dvorets (!): Norrl. On.; Dvorets, Vyro- 
sero: Kihlm.; Dianovagora: Poppius! 

Om. in Ostrobottnia media in ins. maritimis (»fqq») obvia: 
Hellstr. Distr. p. 20; (st fq) ad oram, r in interiore parte: Hellstr., 
spec, e Gamla Karleby!; p: Tenn.; Brahestad: Blom!; Sarais- 
niemi Venetheitto: Brenn. ,Obs.! — Ok. in par. septentrionalibus 
rr [»varsin vahan»]: Wainio Kasv.; [Paltamo etc.] (»st fq»): Must.; 
st r Paltamo, Kajana, Sotkamo Naapurinvaaral et Sopala!: Brenn. 
Obs. — Kp. rr in par. magis septentrionalibus, Uhtua nonnullis 
locis: Wainio Kasv., vide sub Ok.; [Suma: F. Nylander!;] Ruka- 
jarvi : Bergroth ! 

Ob. »e pluribus in provincia [Ostrobottnia] borealiore locis 
in par. Kemi, ad Ulaburgum etc. lectam habeo»: Hellstr. Distr. 
p. 20; in parte septentrionali p, in maxima parte st r Simo 
Ruikka, Ylikiiminki, Kiiminki, Uleaborg Hietasaari!, Kempele!, 
Liminka: Brenn. Obs., quem 1. inspicias; [Uleaborg] (st fq): Leiv.; 
in silvis r in insulis taeniarum, Simo Tiuranen, Selkasaari etc., 
copiosior in reg. silvatica in Tuiskukivalo: Keckm.; [st fq: 0. 
R. Fries;] st r Rovaniemi Lohiniva!, Mantyjoki et Tervo!, Yli- 
tornio Raanujarvi ad molas, Turtola et forsan etiam ad Van- 
hainen: Hjelt & H. — Kuus. rr Paanajarvi nonnullis loc: Wai 
nio Kasv., spec, e Paloniemi!; spec, e Kuusamo etiam reportavit 
F. Nylander! — Kk. Suvanto: Bergroth & Fontell! 

Lk. st r Ylitornio Kojomaa [ad Naamijoki!], Kolari Pudas!: 
Hjelt & H.; in lucis, locisque uliginosis et scaturiginosis (stfq): 
Blom Bidr., cfr Wainio Not., spec, e Sodankylii Lintuoja! ; [(ubique) 
in plagis silvestribus : Samz. p. 185;] MuonioYlikyla— Katkesuando: 
Norrlinl; Hult in Sodankyla non vidit: Hult Lappm. p. 40, cfr 
1. c. p. 93. — Li. ad Tormanen et Kyro in Inari, specimina 
ad St. alpestr^em X longtfoliam [»var. alpestrem»] transeuntia: 
Wainio Not.; usque ad Utsjoki: Sael. kat.!; saltern prope ostium 90 Stellaria longifolia. 

flum. Karasjoki: Kihlm. Ant.!, spec, etiam e Karlbunden!; Paats- 
joki Korpikuru: Granit & Poppius!; in reg. subsilv. usque ad 
»F3elledsdistricterne» : Lund p. 83; Varangria austr. Skogeroen 
Nordlervig, Iversdalen prope Beljek, ad fluvium Paatsjoki [»Pas- 
vikelven»] ad catarractam infra Goalsejavre: Norm. Fl. Spec. p. 
227, quern 1. inspicias, vide etiam Blytt p. 1050—1051 et Hartm. 
p. 237. — [L. ent. reg. subalp. r et tantum e Kaaresu'anto: 
Lsest., cfr Martins p. 184.] 

Lapp. ross. vide infra. 

Lapp. ross. »in parte occidentali usque ad opp. Kola vidi>: N. I. 
Fellm., jfr 1. c. p. XXXVII, XLVII och Beket. p. 552. Da jag tidigare 
antecknat ett exemplar af N. I. Fellman fran Kola!, men detta ej vidare 
finnes bland St. longifolia, torde uppgiften bora bekraftas. Enwalds & 
Hollm^ns exemplar fran Kolafjorden! fores numera till St. alpestris X 
longifolia, jfr om dessa Herb. Mus. Fenn. II p. 48 under Lt Ocksa Kihl- 
mans exemplar fran Voroninsk, som afses med Lmur.: 1. c, fores af Mur- 
beck till St. alpestris X longifolia. Uppgiften fran Im.: 1. c, som upptagits 
med stod af Spic, bor afven atminstone tills vidare utga. 

I afseende a nomenklaturen bar jag foljt Murbeck 1. c, da ban ut- 
tryckligen p. 211 namner, att de skandinaviska exemplaren fullkomligt 
ofverensstamma med ett amerikanskt ex. Det kan dock namnas, att Giirke 
1. c. kallar var art St. Friesiana Ser. och upptager bland synonymer St. 
longifolia Fries . . . non Miihlenb. 

Arten hybridiserar bos oss med St. alpestris (St. borealis). Ang^ende 
hybrideu med St. graniinea se under denna art. 

Stellaria alpestris Hartm. (nou Fr.) '). 

In Lapponia septentrionali satis frequenter (—frequen- 
ter) provenit; in Lapponia australi frequentia iam minuitur 
et in Fennia maxime septentrionali usque ad 65^ 50' raris- 
sime tantum invenitur. Var. calycantha forma typica 
frequentior est. 

Maxima pars Lapp.: Fries nomine var. calycantha, vide 
ceterum infra; Fenn.: Nym. Consp. p. 112; deest in Fenn. mer. 
et med.: Nym. SuppL p. 64; Lapp. Fenn.: Giirke p. 212; in 
Fennia septentrionali usque ad Ob., Kuus. et Kk.: Murbeck 
in Bot. Not. 1899 p. 214, vide etiam Led. I p. 381—382. 

*) St. borealis Big. auct. fere omnium (etiam Herb. Mus. Fenn. II). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 91 

Ob. rr [Simo] ad ripam Ylijoki ad fines par. Rovaniemi: 
Keckm., cfr 1. c. p. 10 et Brenn. Obs.; rr Rovaniemi Lohiniva! 
€t Miintyjarvi: Hjelt & H., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. — 
Kuus. Kuusamo prope templum: Angstr. p. 52, spec, ibidem 
legerunt M. & J. Sahlberg! et alii!, vide etiam Hellstr. Distr. 
p. 20; ad rivulos kuusamoenses: F. Nylander!; Torankijarvi: 
Nyberg!; livaara in declivibus silvaticis, in vicinitate templi!, 
Vatajarvi et infra Mantytunturi, spec, ad partem maximam ad 
var. calycantham pertinent: Wainio Kasv.; in ripa lacus Tava- 
jarvi ad Koutaniemi!, in insula parva lacus Kuusamojarvi, Sova- 
jarvi!: Hirn Fort. — Kk. Oulanka ad Kankahinen et Paiinuoru- 
nen in declivibus silvaticis, spec, ad partem maximam ad var. 
calycantham pertinent: Wainio Kasv., cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 132; 6 km ad austro-occid. versus a Suvanto: Bergroth & 
Fontell! 

Lk. p — st r: Hjelt & H., spec, e Pyhatunturi Rajajarvi! 
et Kolari Akasjoki prope Akaslompolo!; [Pajala: Murbeck 1. c, 
vide etiam Samz. p. 185;] in pratis graminosis humidis prope 
Anneberg in locis subuliginosis ad Onnela et Kommattivaara st 
r provenit: Blom Bidr., cfr Wainio Not.; Kemijarvi ad Vuostimo- 
vaara, Sodankyla ad pag. Sodankyla, ad Mutenia, in iugo Suolo- 
selka et fq ad Rovaniemi: Wainio Not., cfr 1. c. p. 30; Pallas- 
tunturit usque ad summam reg. subalpinam : Hjelt; Muonio Ke- 
rassieppi: MalmbergI; Ounastunturit in reg. subalp.: Sandm. p. 
32; st fq in reg. silv.: Hult Lappm. p. 169, cfr 1. c. p. 39 et 
94; ad ripas rivulorum in vicinitate montis Sallatunturi (Ranta- 
niemi): Borg Sel. — Li. Inari ad scaturigines cet. ad Ivalojoki (!) 
st fq — fq, nee rara ad Inarijarvi et Paatsjoki, in lucis et pratis 
graminosis ad Kongas in regione betulina prope Mare glaciale: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 10; locis graminosis, humidis et sub- 
uliginosis, per reg. subsilv. et subalpinam fq, in propatulis quoque 
ad habitacula, locis deustis silvarum, in fissuris rupium made- 
factis raro desideratur, Ailigas! h 329, [Rastekaisa SO 297]: 
Kihlm. Ant., spec, etiam e Toivcniemi!; Varangria austr. st fq 
( — p) in reg. subalp.: Arrh. ant.; in Var. austr. e 16 locis enum.: 
Norm. Fl. Spec. p. 229, quem 1. inspicias, vide etiam Blytt p. 
1051—1052 etc. — [L. ent. reg. subalp. fq, reg. silv. p: Lsest.; 92 Stellaria alpestris. 

fq in ripis, salicetis elc. in reg. subalp., p - st r in reg. alpina, 
Tenonmuotka-Johkasjaur (fq), Valtijoki, Skatjajaur ad ripam 
sinistram, Haiti parce in valle rivuli; var. calycantha r in reg. 
subalp. et alpina, in silvis udis ad terminum pini et ad Isokurkkio, 
in reg. alpina ad partem ultimam australem lacus Toskaljaur: 
Linden Bidr., qui censet spec, e Lataseno Hirvasvuopio! in cultis 
lectum recedere. 

Lapp. ross. p minus fq: N. L Fellm., cfr 1. c. p. XLVII, 
Beket. p. 552 etc., spec, e Kola!; var. calycantha quam f. typica 
frequentior, v. corallina ad lacum Imandra: N. L Fellm.; Jokos- 
trow! et Jokongal: Brenner; Lujauri urt Seitjavr!, Orloff!, Niuts- 
kantjavr! et inter Lejavr et Porrjavr!: Kihlman; Marjok: Palraen!; 
Tetrina, Tshapoma: Mela herb.; Ponoj: Montell!; Kola, Tuloma et 
Nuotjavr (fq): Enw. ann.; [circa Nuotjavr et Nuotjok] reg. silv. 
fq in pratis, silvis, vallibus rivulorum, ad ripas fluviorum lacuum- 
que et in scaturiginibus: Linden Ant.; Srednji: Broth. Wand. p. 
9; var. calycantha cop. ad domicilia prope Jenjavr!: Broth. 
Reseb.; Tsipnavolok! et Litsa!: Brotherus, ut in omnibus huius 
territorii partibus lectum sit; etiam in Mela PI. e multis locis enum. 

Storsta delen af Finl.: Fries; W. Nyl. Distr. aninarker med ratta: »a 
me hand tamquam late distributa cognita>, jfr W. Nyl. Till. p. 302, — 
Ob. [Utajarvi] Kurimo: Brenn. Reseb. p. 73; ui>pg. behofver bekraftas, sa 
mycket mer som densamma ej ingar i Brenn. Obs. (Hybriden St. alpe- 
stris X longifoUa ar tagen af Brenner vid Kurimo.) — [Uleaborg] r »]ahella 
Maikkulaas: Leiv. Da uppgiften icke ar osannolik, har jag ej velat forbiga 
densamma; den behofver dock bekraftas. — Uppgiften fran 0. i Herb. Mus. 
Fenn. torde hanfora sig till K u u s. — Om denna art anmarkes: »Quod 
Wahlenberg de St. uliginosa dicit: . . •> per partem silvaticam et sub- 
silvaticam omnium Lapponiarum svecicarum . . . ubique», ad banc spe- 
ciem inprimis quidem spectare credimus»: Kihlm. Ant. Se f. o. under 
St. uliginosa. 

Mnrbeck framhaller 1. c. p. 213, att var. calycantha Led. ar den for- 
herrskande formen, hvilket bestyrker N. I. Fellmans och Wainios uppgifter 
(se under Lapp, ross., Kuus. och Kk.). Denna varietet omnamnes f. o. 
Herb. Mus. Fenn. U p. 132 m. fl. 

Var. corallina Fenzl upptages fran Lapp.: Giirke p. 212 och af N. 
I. Fellm. (se under Lapp. ross.). Formen omnamnes icke af Murbeck 1. c. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, ^^:o 1. 93 

Stellaria alpestris X loiigifolia M. 

In Lapponia septentrionali maiore frequentia inveniri 
indicatur ; in Lapponia australi, orientali (?) et in Fennia 
septentrionali usque ad c. 64^ 35' raro occurrit. 

In humidis graminosis par. Kuolajarvi et Lapp. Kolaensis 
cum praec. [St. longifolia] et Arenaria lateriflora: Spic. I p. 
19; in Lapponia tornensi suis locis copiosa: Fries p. 159; Lappon.: 
Nym. Consp. p. 112; hab. etiam Fenn. bor.: Nym. Suppl. p. 64; 
Lapp. Fenn. bor.: Giirke p. 212; spec, visa e Lapp, inar., Lapp, 
tulom., Lapp, mufm., Lapp, enont., Lapp, kemens., Lapp. Iman- 
drae, Ostrob. bor., Kuus., Kar. keret.: Murbeck in Bot. Not. 1899 
p. 214-215. 

Ob. Utajarvi Kurimo: Brenner!, vide ceterum infra. — 
Kuus. enumeratur a Hellstr. Distr. p. 9, Wainio dubitanter ad 
Paanajarvi refert; Paanajarvi: Sahlberg! cum St. longifolia: 
Tavajiirvi Koutaniemi cum St. alpestri: Hirn!; Tuutijarvi: Borg 
Sel. — Kk. Kiestinki ad Valasjoki: Wainio Kasv.!; Suvanto: 
Bergroth & Fontell! 

Lk. r Kolari Jokijalka!, sed sine dubio etiam aliis locis ; 
Hjelt & H.; [Sodankyla] in lucis unacum praecedente [St. longi- 
folia] locisque scaturiginosis (p) : Blom Bidr., spec, e Lintuoja!, 
cfr Wainio Not.; Kemijiirvi ad pag. Kemijarvi, Sodankyla in 
limitibus agrorum ad Martti, (fq) ad Lokka et Riesto et Mutenia: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 30, forsitan etiam ad alias formas spec- 
tet; Muonioniska ('?): Lingonblad!; Muonioniska Tiuramatala: 
Hjelt & Hult!; p in reg. silvatica: Hult Lappm.; ad ripas fluvii 
Tenniojoki, etiam ad Nurmitunturi et Sorsatunturi: Borg Sel., 
vide etiam Spic. — Li. Ivalojoki: E. Nylander & M. Gadd!; Inari 
Kaamas: Silen!; Inari ad Tormanen et Kyro et Koppelo (fq) et 
obvia etiam ad Veskoniemi et Ruoptuinvaara, lecta etiam ad 
Menikka, nee rara ad Kongas in regione betulina prope Mare 
glaciale: Wainio Not., forsitan etiam ad alias formas spectet; 
Utsjoki ad ripas flum. Tenojoki: Ssel. ann.!; locis graminosis, ^) St. Friesiana i. alpestris Fr. auct. plurimi (etiam Herb. Mus. Fenn. 
II); St. borealis X Friesiana Norm. 94 Stellaria alpestris X longifolia. 

praecipue ad habitacula per reg. subsilv. et subalpinam si fq: 
Kihlm. Ant., spec, ex Utsjoki Kaaresjoensuu! et Karlbunden!; 
Outakoski ad Tenojoki: Granit & Poppius!; Jarfjorden: Th. Fries 
Resa p. 62, cfr Blytt p. 1051 ; Var. austr. e 5 locis enum., etiam 
e Finm. continentali latere fennico: Norm. Fl. Spec. p. 227, quern 
1. inspicias, vide etiam infra. — [L. ent. reg. subalp. fq, reg. 
silv. p: Lsest., cfr Martins p. 184; Kaaresu'anto: L. L. Lsestadius! 
nomine St. graminea /9 alpestris; Naimakka! et Palojarvi!: 
Mahiiberg; r in reg. subalpina in siiva betulina ad Isokurkkio!: 
Linden Bidr., cfr Bot. Centralbl. LXI p. 221, vide etiam supra.] 
Lapp. ross. Sashejka: Mela PL; Nuotjavr prope templum: 
Enwald & Hollmen!; Umpjok Kontiokoski! et Voroninsk!: Kihl- 
man; ad sinum Kola: Enwald & Hollmen! nomine St. longipes, 
vide etiam Spic. 

O k. Sotkamo Naapurinvaara och Sopala : Brenn. Obs. — Ob. Muhos 
Perukka: Brenn. Obs. — Da exemplar ej foreligga, torde uppgifterna be- 
hofva bekraftas, sa mycket mer som Murbeck ej upptager hybriden fran 
Ok. — Lapp. ross. De lokaler, som i Spic. upptagas for St. longifolia, an- 
foras af misstag af N. I. Fellman for [iiSt. longifolia var. alpestris^] St. al- 
pestris X longifolia, jfr f. o. N. I. Fellm. p. XXXIV och Xl^. 

Enl. Murbeck 1. c. afser St. graminea var. alpina La-st. denna form; 
den uppgifves: »in Utsjoki [Li.] baud infrequens5>: Fellm. Lapp. Angaende 
St. graminea var. juncea Fr., som enligt Murbeck 1. c. afven hor hit, se 
under St. graminea. 

Denna forms bybrida natur framhdlls med bestamdhet, sa vidt mig 
ar bekant, forst af Norman i Norm. Sp. p. 19 (1893), se afven Norm. Fl. 
Spec. p. 227-228 och i afseende a Finland Medd. XXVI p. 162. Redan 
Blytt p. 1051 (1876) uttalar en formodan i detta afseende. 

Stellaria uliginosa Murr. 

In Fennia australi satis raro (nonnullis tamen plagis 
maiore frequentia) occurrit; ad septentrionem versus vix supra 
6P 50' sponte procedit. 

In uliginosis (st fq): Prylz; Fenn. merid.: Fries; Eur. omn. 
exc. . . .: Nym. Consp. p. 112; deest in Fenn. bor. (cum Lapp.) 
et med. plur.: Nym. Suppl. p. 64; in parte australi Fenniae, 
spec, visa ex AL, Ab., NyL, Ik., Sat., Ta., KL et Kol.: Mur- 
beck in Bot. Not. 1899 p. 205, cfr etiam Led. 1 p. 393. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, xs:o 1. 95 

Al. r: Bergstr.; Foglo, [Finstrom] Godby (!): Bergstr. Beskr.; 
Jomala (!) prope Dalkarby: Arrh. & K.; ad stagnum Jomala non- 
nullis locis: Laur. Fort.; Saltvik in vicinitate praedii sacerdotis: 
Ch. E. Boldt. — Ab. Abo Skansen: Arrh.! et E. Reuter; Pargas 
Gunnarsnas! et Terfsund: Arrh. Ann.; Nagu: A. af Schulten in 
dupl.!; [Pojo] (p): A. Nyl; Vihti (fq): Printz; [Vihti] st fq ad fon- 
tes et scaturigines, in fossis et valhbus rivulorum et amnium: 
FHnck, spec, e Nummela!; r Pyhajarvi in valle rivuH Haavisto, 
Pusula prope Roso in valle rivuli: Weeks.; r Mynamaki in sca- 
turigine ad ripam septentrionalem lac. Jarvenkallio copiosissime: 
Caj. Kasvist.! — Nyl. in Borga! et Orimattila (!): Ssel. 0. Nyl.; 
Borga p velut ad Trasknas, Veckjarvi, Ruskis etc.: Sael. Ofvers.; 
Borga Kungskallan: Sael. ann.; Borga Gammelbacka prope So- 
randa: Gadol. — Ka. r Kirvu Heriijarvi, Jaiiski Laitila complur. 
locis in scaturiginibus: Linden. — Ik. st fq: Malmb., spec, e 
Muola!; aha spec, e Sakkola! et Valkjiirvi!; Sakkola Kiviniemi 
cop.: Ssel. ann. et herb.; [cop., sed non tarn fq quam St. crassi- 
folia V. g. Parkala [Pargola.] Toxova . . .: Fl. Ingr. p. 182; st 
fq: Meinsh. p. 63]. 

Sat. st r: Malmgr., spec, e Birkkala! et Mouhijarvi!; in 
Sat. interiore p (— st fq): Hjelt, spec, e Karkku!, cfr etiam Asp; 
in vicinitate opp. Bjorneborg non autem visa: Hayr., vide etiam 
Hayr. und. p. 24. — Ta. r [Asikkala] Karsala in prato udo et 
ad Paskurinlahti: Norrl. s. o. Tav.; Asikkala r: Nikl.!; Hollola! 
Tiirismaa et Lahtis: Wainio ann.; Lahtis infra praedium: Norrl. 
ant. — Sa. Savitaipale in palude uliginoso prope templum: 
Ssel. herb.; Villmanstrand: Simming!; Parkkarila prope Villman- 
strand cop.: Ssel. ann.; rr ad sacerd. Buokolaks (!): Hult. — Kl. 
r Hiitola Veijalanjarvi: Linden, spec, lectum in vicinitate templi 
par. Hiitola!; Parikkala Joukio!, ad Hartikainen, Ankilii ad mo- 
lam Uimonen: Hann. — Kol. rr Mjatusova ad rivulum: Elfv.!; 
tantiim ad Petrosavodsk (!): Norrl. On.!; locis udis: Giinth. p. 35. 

Kl. »rariusi: Fl. Kar.; p: Backm. D4 jag ej sag arten och exemplar 
endast finnas fran sydligaste delen af denua provins, misstanker jag, att 
uppg. i Fl. Kar. atminstone i hufvudsak hanfor sig till Ik. och ej till 
Kl. — Sb. Kuopio >ojassa Rautatieaseman puistossa 1898»: Mela herb. 
Enligt benagen uppgift af Mela forekom arten ymnigt pa det ifragavarande 
stallet, men mojHgt ar att den tillfalligtvis inkommit till detsamma. Skulle 96 Stellaria uliginosa. 

denna fyndort raknas till artens utbredningrsomrade, blefve nordgransen 
62" 57'. — Om. r Gamla Karleby Yxpila: Hellstr., jfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 48 o. 132, Mela Kasv. etc. Hellstroms exemplar fran Gamla Karleby! 
och Djuplampen! foras af Murbeck till St. crassifolia. — Ob. (i paludosa 
(Vet. Ak. H. 1825) »cuju8 maximam formam nuperrime iuxta Kemi legi»: 
L. L. Lsest. p. 295, jfr Trautv. Incr. p. 131 m. fi., bl. a. Brenn. Oba., dar 
afven Spic. I anfores; fran sistnamnda arbete bar jag dock endast anteck- 
nat uppg- angaende St. crassifolia var. paludosa. Lsestadius uppgifver sjalf 
1. c, att formen star mellan denna art och St. crassifolia, hvarfore det ar 
antagligt, att den i sjalfva verket tillhor den sistnamnda arten. Detta be- 
styrkes genom L. L. Lpestadii exemplar fran »Arvid8Jaur Lapp. or. Piten- 
sisj, som inlemnats under namn af St. uliginosa, men som hor till St. cras- 
sifolia; se afven Murbeck 1. c. p. 216. Markas bor, att Smith p. 142 for 
Alsine repens hos Linn^ fran Kemi >ad ripas maximi fluviii, jfr Iter lapp. 
p. 173, till St. uliginosa. — Lapp. fenn. »per partem silvaticam et sub- 
silvaticam omnium Lapp, suecicarum, ut etiam in inferalpinis Norvegicarum 
ubique»: Wahlenb. p. 124; >in uliginosis fq»: Fellm. Lapp. — Lapp. ross. 
fq: Fellm. Ind. Dessa uppgifter bero antagligen darpa, att Wahlenberg i 
Flora lapponica med St. uliginosa icke afsSg samma form, som ofvan blif- 
vit behandlad. For min del vore jag mest bojd att tro, att Wahlenb. har- 
med afsett St. crassifolia Ehrh., hvaremot bans St. crassifolia, att doma 
saval af lokalen som af beskrifningen »petala calycibus sesquilongiora sunt» 
sanuolikt ar St. huniifusa Rottb. Samma synonymer anrandas afven af J. 
Fellman (se afven under Arenaria ciliata L.). Kihlm. Ant. anser ater Wahlen- 
bergs uppg. till storsta delen afse St. borealis = St. alpestris Hartm. (se 
under denna). N. I. Fellm. for, om ock med tvekan, St. tdiginosa i Fellm. 
Ind. likaledes till St. alpestris. Tillaggas ma, att Wahlenbergs exemplar 
af St. idiginosa i Upsala museum bora till St. alpestris X longifolia [^St. 
borealis X Friesiana^J : Norm. Fl. Spec. p. 233. Sakert torde emellertid vara, 
att St. uliginosa ej fOrekommer i dessa trakter, ehuru arten annu upptages 
Fenn. Lapp.: Giirke p. 209. 

Ett stort antal former omnamnes af Giirke 1. c; ingen af dem ar 
dock uppgifven for vart land. Stellaria crassifolia Ehrh. 

In Lapponia passim (inter dum frequenter?), in Fennia 
orientali usque ad fines australes quamvis raro invenitur; in 
niaxime occidentali autem Fennia non infra 63^. Saltern in 
Fennia et inferiore parte Lapponiae var. paludosa semper 
fere ohvia est. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 97 

Ad litora Maris albi et glacialis et ad flumen Kemi a Rova- 
niemi usque ad ostium var. paludosa Laest , quae multo minus 
differt quam subsequentes [var. brevifolia et humifusa]: Spic. 
I p. 19; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; var. paludosa Fenn. 
bor. et maxima pars Lapp.: Fries; CareL Bottn. Lapp.: Nym. 
Consp. p. 112; Fenn. bor.: Nym. Suppl. p. 64; Fenn. Lapp.: 
Gurke p. 210; in parte septentr. et usque ad Om., Oa., Sb., 
Kp., Kon., KoL, Ik.: Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 217, vide 
etiam Led. 1 p. 383. 

Ik. p: Malmb., spec, e Pyhajarvi! et Rautu pag. Dudenits!; 
Rautu: Appelberg!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132; Sakkola (!) 
inter Koti et Peralampi: Lindb. p. 21!; Yalkjilrvi Pahkinamiiki: 
Lindberg!, vide etiam Fl. Kar.; [secus litus marinum . . . (fq) 
et cop.: FL Ingr. p. 182; in paludosis: Meinsh. p. 63, cfr 1. c. p. 
XXII]. 

Kol. r Mandroga! et Porog! in paludibus: Elfv.; Petrosa- 
vodsk (Simming!): Norrl. On.; Petrosavodsk in silva abietina 
fertili ad terram nudam : Kihlm. 

Oa. r Qvarken: Malmgr.!; Vasa Korsholm [= Gamla Vasa]: 
Ale. et Ale. Ill, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132 et de ambobus 
Laur. Vaxtf. — Sb. r: Mela, spec, e Kuopio Savonkyla!, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 132. — Kon. r Tiudie (Simming!, KuU- 
hem!): Norrl. On., cfr Giinth. p. 35. 

Om. Jakobstad »Notbergsfjarden»: Fontell!; Gamla Karleby 
Djuplampen: Hellstrom! nomine St. iibginosa; Sijraisniemi: 
Brenn. Obs. [forsitan ad Ok. spectet]; Brahestad: Hult herb. — 
Ok. Paltamo: Lackstrom!; r Paltamo Kourulampi, Ristijarvi Ma- 
talapuro, [Saraisniemi] Likasenlampi ad Neittava: Must.; Ristijarvi 
(p): Lackstr. exk., cfr de omnibus Brenn. Obs., quem 1. inspicias. 
— Kp. ad Kepojokiin prato uliginoso [»sank myrang»]!, Vigostrow!: 
Bergroth & Lindroth; [Solovetsk: Selinl et Bergroth & Lindroth!] 
Ob. »in ripa fl. Kemensis! glareosa, prostrata, magis crassi- 
folia, fere glaucescens est, in paludibus vero eiusdem par. for- 
mam suberectam, foliis tenuioribus legi, quam ceterum e prato 
subsalso Limingoense! report. W. Nylander»: Hellstr. Distr. p. 20; 
in parte septentrionali p, sed in par. Ylitornio non visa, in ma- 
xima parte st r Simo, Uleaborg, Ulea Pukki, Muhos (fq): Brenn. 

Typis impr. "I, 1904. 7 98 Stellaria crasaifolia. 

Obs., quern 1. inspicias, spec, e Muhos Matokorpi ! et Tervola!; 
Uleaborg: W. Nylander!; [Uleaborg] (fq) Nuottasaari: Leiv., vide 
etiam Leiv. Oiil. p. 32, 33, 85, 88 et 89; fSimo et Kemi] (st fq): 
Keckm., cfr 1. c. p. 10; Kemi p: Rantaniemi in Brenn. Obs.; 
Alatornio! Kantojarvi: Hougb. not.; [(r): 0. R. Fries; var. palu- 
dosa r: 0. R. Fries]. — Kuus. var. paludosa ad Kirkonkyla 
et Paanajiirvi! Sirkela: Wainio Kasv. — Kk. var. paludosa 
Oulanka Kankahinen: Wainio Kasv.; Keret: F. Nylander!, cfr 
N. I. Fellm.; complur. locis ad Mare album: Angstr. p. 51 ; Knjitsha 
et Sonostrow: Mela PL; Kouta: Mela herb. 

Lk. var. suhalpina r Kittila (!) Aakenustunturi ad rivulum, 
in paludibus inter pagum Kittila! et montem Levitunturi, Kauk- 
konen, Kolari Akasjoki ad Jouhisu'anto: Hjelt & H.; p in ripa 
lapidosa fluvii Jeesio, in declivibus limosis fluviorum Kitinen 
et Kelujoki: Blom Bidr., spec, e Sattasjoki! et Emaus!; Sodan- 
kyla in litore ad pag. Sodankyla, in prato humido litorali ad 
Sattanen: Wainio Not.; Ounastunturit in reg. subalpina: Sandm. 
p. 32; in parte septentrionali par. Sodankyla non adnotata: Hult 
Lappm. p. 40. — Li. Inari ad Tormanen et in Tervasaari, in 
litore ad Salmijiirvi, nee rara ad Kongas prope Mare glaciale: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 20; Utsjoki, Inari: Sael. kat.; tantum- 
modo in Varangria ad Niiytamo etc.: Kihlm. Ant.; in litoribus 
ad [Nyborg! et] Karlbunden (Barnsjarga): Arrh. ant.; Jarfjorden 
et Paatsjoki [Pasvig] orient, baud procul a Jakobs elf: Th. Fries 
Resa p. 62; Varangria austr. enum. ex 8 locis: Norm. Fl. Spec, 
p. 233, quern 1. inspicias, vide etiam Lund p. 83 et cfr Blytt 
p. 1052, Hartm. p. 238 etc.; Wahlenb., Fellm. Lapp, et Fellm. 
Ind. vide sub St. uUginosa et infra. — [L. ent. reg. subalp. fq: 
Lsest.; vav. paludosa reg. subalp. p: Laist., spec, e Ryoviirinmutka 
prope Kaaresu'anlo!; inter Niikkala et Palojiirvi: Malmberg!] 

Lapp. ross. in regionibus litoralibus p: N. I. Fellm., cfr 
Beket. p. 552, spec, e Kola!; Umba in litore graminoso!, Pja- 
litsa ad fluvium!: Kihlman; Ponoj: Knabe Pfl. p. 279 et Montell!; 
Nuotjavr ad ostium fluv. Lutto: Enwald & Hollmen!; reg. silv. 
r, non adnotata nisi ad Suutessaari in lacu Nuotjavr et Rikki- 
konelo ad Nuotjok!: Linden Ant.; Kola: Enwald & Hollmen! 
nomine St. longipes p p. et Karsten!; Lumbofski: Brenner!; in Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 99 

ins. Kuvschin prope Semiostroff!, Litsa!, Semiostroff !: Brotherus; 
Sosnovets et aliis locis: Mela herb.; etiam in Mela PI. e multis 
locis enum.; var. paludosa ad Tshavanga et Jokonga: N. I. Fellm. 

Kl. srariuss: Fl. Kar.; da arten forekommer bade i Ik. och Kon., 
torde uppg. hafva afseende pa dessa provinser. — Fi-an T b. och Kb. fore- 
ligga inga uppg-, ehuru man af Mela Kasv. Ill p. 58 skulle kunna for- 
moda detta. — Lapp. fenn. »in litoribus maris Nordlandiae et Finmar- 
kiae p cop.»: Wahlenb. p. 124 o. 125. Denna uppgift afser formodligen 
St. humifusa (se under St. uliginosa). Det samma galler Kk. och Lapp, 
ross. sin litoribus maris iuxta terminos flusus maris interdum copiosissime 
ex. gr. inter Kouta et Knjasha [»Knasakuba»], ad sinum Kola, Karelsgam- 
men, Petshenga [»Pei8eu»], Normanssateb: Fellm. Ind. 

Med stod af Murbeck 1. c. p. 216 bar jag bar betraktat var. paludosa 
L. L. Lsest., Fries sasom hufvudform. Emellertid bor framhallas, att Fries, 
0. R. Fries, N. I. Fellm. och Herb. Mus. Fenn. ed. I, sasom afven del- 
vis framgar af det ofvanstaende, upptaga var. paludosa jamte hufvudformen. 
Likuledes upptages var. paludosa Om. Saraisniemi, Ob. langs Kemi elf, Li- 
minka: Brenn. Obs. — Giir.ie p. 210—211 ater betraktar var. brevifolia 
(Rafu) Fries sasom hufvudform (= a) och hQi^ckn^r paludosa, hvilken upp- 
tages fran Lapp., sasom var. e). 

F. suhalpina Hartm. upptages Scand.: Giirke p. 211, sasom var. f); 
1 : Mela Kasv. 111. Se afven Samz. p. 185 och Brenn. Obs afvunsoni ofvan 
under Lk. 

1 afseende a f. brevifolia foreligga fOlj. uppg.: var. brevifolia Fr. sin- 
ter gramiua ad ripas amnis Kutja par. Kuolajarvi. Haec multo insignior 
varietas quam praecedentes > [var. paludosa et St. {crassifolia var.) humi- 
fusa]: Spic. I p. 19. — Oa. Qvarken: Malmgr. — Ob. och Lk. vid Kemi 
elf: F. Nyl. Utdr. p. 191. Denna form upptages i Herb. Mus. Fenn. [ed. I] 
fran K. [= Kl.] och Lr., men jag kanner icke hvilket exemplar, som afses med 
den forra uppg. Emellertid sages om denna form: »Ad litora maris forma 
frequentior*: Giirke 1/ c, liksom afven Murbeck upptager den fran jMee- 
resufers Nylanders exemplar fran Kuolajarvi Kutja fores till hufvud- 
formen af Murbeck, som alls icke upptager f. breviJoUa fran Finland. 
N. I. Fellm. p. LXI anmarker f. o. med ratta, att F. Nylanders exemplar 
fran Kuolajarvi i Herb. Mus. Fenn. [ed. I] blifvit fordt till Lapp. ross. i 
St. f. till Lk. 

Af ofriga former upptagas: Var. alpina Fr. L. ent. bjorkreg. r Kaa- 
resu'anto (L. L. Lsestadius): Ltest. F. congesta Seel. Muhos Matokorpi: 
Brenn. Obs. — Dessa bada former aro mig okanda och upptagas hvarken 
af Giirke eller Murbeck. Enl. Sselan ar den senare en obetydhg form. 100 Stellaria humifusa. 

Stellaria hnmifusa Rottb. 

Ad litora Maris gladalis et albi (frequenter) provenit. 

Praecipue ad Mare glaciale iuxta sinum Kola, sed (parum) 
diversa: Spic, I p. 19, nomine St. crassifolia var. humifusa; 
maxima pars Lapp.: Fries, cfr 1. c. p. 160; Lapp. (fenn. ross.): 
Nym. Consp. p. 112; Fenn. bor. or. (Kp.): Nym. Suppl. p. 64; 
Lapp. Fenn.: Giirke p. 212; spec, visa e Li., Lt., Lm., Lv., Lp., 
Kp.: Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 218, vide etiam Led. I p. 
384 et Lindb. Pfl. p. 12. 

Kp. insula inter Soroka et ostium flum. Shuja: Selin!; 
Shuja [Tschuja] ad Mare album: Sahib. Bidr. et Dagb.! et Berg- 
roth & Lindroth!; Kemi Gorellie ostrov^: Bergroth!; [ad litora 
Maris albi ins. Solovetsk: Kusn. p. 107 nomine /9 oualifolia]. 

Kk. nondum diserte adnotata, sed sine dubio obvia (vide 
Lapp, ross. sub St. crassifolia). 

Li. in litoribus maris ad Finmarkiam orientalem in primis 
Varangriae p: Wahlenb. Fl. Suec. p. 287; fq in litoribus mari- 
timis praecipue ad sinus minores: Th. Fries p. 185, cfr Th. 
Fries Resa p. 62; tantum in Varangria ad Naytamo (!) etc.: Kihlm. 
Ant.; in litoribus arenosis ad [Nyborg,] Angsnas, Karlbunden! 
et Barnsjarga cop.: Arrh. ant.; Varangria austr. e 6 locis adn.: 
Norm. Fl. Spec. p. 233, quem 1. inspicias, vide etiam Blytt p. 1053, 
Hartm. p. 238 etc. 

Lapp. ross. ad litora marium fq: N. I. Fellm.; spec, in 
H. M. F. adsunt e Lv., Lp., Lt., Lm. 

Lapp. ross. Uppgiften >ad sinus Kola et Varangricum*: Fellm. Ind. 
under namn af Arenaria humifusa ofverensstammer visserligeu fullkomligt 
med utbredningen af denna vaxt, men det ar dock icke alldeles sakert, att 
den afser Stellaria humifusa (jfr under Arenaria humifusa, St. uliginosa 
och St. crassifolia). N. I. Fellm. for med stod af Led. 1. c. uppg. till nu 
ifragavarande art, jfr dock Trautv. Incr. p. 128. 

Var. ohlongifolia Fenzl, Fries. Li. »In paludibus a mari remotis ad 
fiumen Tana (N. Lund)»: Fries p. 161, dar formen beskrifves. — Lp. » Inter 
scopulos marines ad Kislaja guba, stadia nonnulla suecica ante Ponoj»: 
N. I. Fellm. I, jfr Beket. p. 552. — Formen upptogs i forra uppl. af Herb. 
Mus. Fenn., men icke i den senare; den sarskiljes hvarken af Murbeck 
eller Giirke. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 101 

Malaeluum aquaticum (L.) Fr. 

In parte australi usque ad 62^ 5' raro invenituT\ 

Ad ripas lacuum et fluviorum p: Prytz; [Eur. omn.] exc. 
etiam Fenn. bor. (cum Lapp.) et med.: Nym. Suppl. p. 62, cfr 
etiam DC. Prodr. I p. 395, 1. c. Ill p. 366 nota et Led. I p. 
416-417. 

Ab. Runsala: L. Boehm!; r ad Karkali duo spec, et uni- 
cum recedens ad Koskenpukka in Sammatti: Sel., quem 1. in- 
spicias; KarLslojo Kourujoki et Pipola: Tikkanen & Hult herb.; 
sat cop. ad stagnum Pipola et p in ripis lacus Lojo: A. Lagus; 
[in vicinitate lacus Lojo] st r in cultis et areis: Ch. E. Boldt; 
Vihti (r) Irjalansaari: Printz; [Vihti] st r ad rivulos Vanhala ad 
Valkoja, Suksela, Selkis, Haapkyla: Flinck; Vihti in insula mi- 
nima in lacu ad templum: Pi. C. v. Rehausen!, cfr Ale. IIL — 
Nyl. Kyrkslatt ad Hvittrask 1903: Sael. herb.; Hammars prope 
Borga (Stromborg): Ssel. 0. Nyl.; hoc loco tantum adventicium, in 
saburra crescens, poslea intermortuum: Ssel. ann. — Ka. nondum 
adnotatum. — Ik. Kakisalmi, Pyhajarvi ad Sortanlaks! et Kiima- 
jiirvi, Muola ad praedium Pellila: Malmb.; [Kakki] Kirjola: Ner- 
vander in Mela herb.; [Parkala [Pargelovii] (Sobolewskij): Fl. Ingr. 
p. 175; baud fq, per totum territorium dispersum: Meinsh. p. 63]. 

Sat. Birkkala Tyrkkyla! nunc intermortuum et Birkkala 
Hyyhky: Hjelt, cfr Carlss. — Ta. Siiaksmaki r Rapola, Hakola: 
Tikk.; Hauho: Herk.; r ad arcem Tavastehus: Asp. & Th.; Vanaja 
Luhtiala: Kekoni!; Hattula Pelkola: Hjelt; in umbra in terra 
nova [»tillandningar»] ad Vesijiirvi velut Papinsaari, Leppaluoto, 
Vehkosaari, »Paijanne vid K:byn»: Norrl. s. 6. Tav.; Asikkala 
Lill— Einas in litore arenoso ad Paijanne: Hayr.; Padasjoki 
Kellosalmi: alumn. A. Bonsdorff in Mela herb. — Sa. Villman- 
strand in ripa infra moenia [»vallarna»]: Simming! et Sael. ann.; 
Villmanstrand in litore arenoso lacus Saimaa prope viam publi- 
cam adversus Dysterniemi cop. et ad Kimpis: Ssel. herb.; Lapp- 
vesi Mannikko in litore lapidoso lacus Saimaa: Saelan!; Lauritsala: 
Mela herb.; Joutseno: B. Federley!; rr [Ruokolaks] Utula: Hult! 
— Kl. Sortavala ad pagum Anjala: Backm !, cfr Norrl. Symb., 102 Malachium aquaticum. 

vide eliam infra. — Kol. rr Solomeno (Simming!, KuUhem), ad 
ripas lac. Logmosero (Giinther): Norrl. On. 

Kon. in insulis Kishi, [Klimetskoj sive] Sennoguba! et in 
insulis adiacentibus in ripis lacus Onega: Caj., cfr Medd. XXV p. 26. 

Tillfallig i Finl.: Fries; Eur. exc. Norv. bor., Suec. bor., Ross, bor.: 
Nym, Consp. p, 107. Ingendera uppg. kan anses riktig; den senare rattas 
af Nyman sjalf. Lapp. Fenn.: Giirke p. 201— '_'0"2 under namn af Stellarin 
aquatica (L.) Scop.; arten finnes dock icke i Lappland. — Tidigare bar jag 
antecknat exeroplar bl. a. fran Kl. KronoborgI; detta exemplar finnes dock 
ej vidare i stora samlingen i H. M. F. 

Cerastium ') tri^yuum Vill. 

In siiperiortbus montium altiorum rcgionibus Lappofiiae 
nonnuUis saltern plagis hand infrequenier et saepe copiose 
occuriHt. In regionem sUvaticam unico loco descenders indicatur. 

In Lapp. fenn. et ross.: Murbeck in Bot. Not. 1898 p. 244. 

Lapp. fenn. per totum alpium jugum et omnes alpes 
maritimas fere ubique (fq), ut etiam locis inferalpinis in terra 
denudata stercorata iuxta casas Lapp, maritimorum Finmarkiae 
p: Wahlenb. p. 126, cfr 1. c. p. XVII; (ubique fq): Fellm. Lapp ; 
[Ounastunlurit] ad ripam fluvii Rautujoki: Sandm. p. 32; in reg. 
.-^ubalpina: 1. c. p. 32; etiam reg. alp.: Sandman in litt.; ad ri- 
pam rivuli prope Luirojarvi in reg. silv.: Hult Lappm.; prope 
Koadnilnjarga juxta flum. Tenojoki in reg. subalp.: Kihlm. Ant.!; 
Inari Kaamas: F. Silen!; in locis irrigatis reg. subalp. ad Meskelven, 
Bugonses (Kihlman): Arrh. ant.; in alpinis ad Petshenga in reg. al- 
pina: Granit & Poppius!; Varangria australis Kjelmoen: Norm. Fl. 
Spec. p. 238, vide etiam Blytt p. 1055 et Hartm. p. 239. — [L. ent. 
reg. alp. fq, reg. subalp. p: Laest., spec, e Kummaeno!, cfr Grape 
p. 105; Kilpisjiirvi: Malmberg!; p — st r in ripis et ad scaturigines 
reg. subalpinae Hirvasvuopio, Munnikurkio!, ad ostium amnis 
Rommaeno, Saarikoski— Pahtasaari (p), st r — p etiam in reg. al- 
pina Valtijoki, Toskaljaur, Angeloddi, Mehkasvaarri et in alpinis 
ad Haiti (S et SE c. 910 m, Rinjok 857 m): Linden Bidr.] ') Specimina hujus generis in H. M. F. asservata recensuit Sv. Mur- 
beck a. 1899. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 103 

Lapp. ross. baud infrequens: Fellm. Ind.; locis denudatis 
humidis e Pjalitsa (!) ad Kildin (!) p cop.: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. 
XLIII, spec, e Ponoj!; Hibina! et Tshun: Mela berb.; etiam ad 
Devjatoi: Mela PI.; Tuatash baud infrequens: Enw. ann.; reg. 
silv. superior r in valle ad imum montem Siuluoivi sat cop., reg. 
alp. st r Siuluoivi, Tuatasb et Vuojim in vallibus rivulorum et in 
rupibus, quae ut gradus exsurgunt, [»klippterasser»]: Linden Ant.; 
Lujauri urt! et in aliis montibus alpinis st fq, ad Orloff!, Ponoj 
etc. fq: Kihlm., cfr Knabe Pfl. p. 280!; inter Varsina et Keinjavr 
nonnullis locis: Brotb. Reseb., vide etiam infra. 

Var. parviflornm Fenzl »Lapponia prope Gavrilova (e spec.\ Fennia 
(Schrenk)»: Led. 1 p. 397, soin afven citerar Fellm. Ind. for denna form. 
Harpa grunda sig mahanda uppg. for hufvudarten: norra el. ostra Finl. 
och stor.sta delen af LappL: Fries, afveusom Finl.: Nym, Syll. p. 242; Feun.: 
Nym. Consp. p. 110; Lapp. Fenn.: Giirke p. 213. Emellertid torde arten 
aldrig blifvit antraffad i Finland i egentlig mening, utan endast i Lapp- 
land, hvarfore saval Schrenks som ofriga uppgifter harifran aro oriktiga. 

Lv. 1 Herb. Mus. Fenn. 11 torde afse exemplaret frau Pjalitsa. 

Cepastium arvense L. 

Raro et ndventicium. sed interditm copiose, in Fennia inprimis aiistro- 
occidentali occurrit. 

»Eur. omn. exc. . . . Feun.»: Nym. Consp. p. 108; i>in territorio vix 
nisi adventicium in prov. meridionalibus provenit*: Herb. Mus. Fenn. II 
p. 132; » Finland sod. del., trol. allestad. inford»: Murbeck in Bot. Not. 
1898 p. 246. (se afven DC Prodr. I p. 419, Brenn. Flor., Mela Kasv. etc.) 

Ab. Abo: K. E. v. Bonsdorff! och I. Eingbom!, jfr Zett. & Br.; [Muu- 
rila] ilukuisasti pienella alalia eraalla aholla Isontalon luona»: Renv.; Pojo: 
H. Pipping i herb, lye n.; Pojo nara Brodtorp, troligen inkommen med hofro : 
Hisinger!, jfr Prot. 2, XII, 1882; Lojo prestgardsangen: Hels., den sist- 
namnda mahanda en osaker uppg.; [VihtiJ rr >Ridals ang vid inkorsvagen 
till Nummela station, tydligen inkommen med hofro* : Flinck!; [Mynamaki] 
jv. 1890 tapasin kasvia runs. Kallisten Pappilanhaan pellossa. V. 1897 
oli sita samalla paikalla ainakin yhta runs, kuin silloin. Mainittu pelto 
oli ollut heinassa n. 20 vuotta ja melkein kaiken aikaa kaytetty hevos- 
hakana. Kaksi vuolta sitten kynnettiin tama pelto ja nakyy Cerastium 
sen jalkeen havinneen*: Caj. Kasvist. — Nyl. Kyrkslatt Hvittrask Aava- 
ranta ymnig pa en ang 1902, afven talrikt pa villan Bastuvik a Degero 
vid Helsingfors: Sael. ann.; Esbo Urberga i mangd a odlad angsvall: Gadol.; 
Helsingfors Lappviksudden: Spelan!; a sistnamnda stalle bar arten bibe- 
hallit sig under 25 ar, men bar icke frambragt mogen frukt: Seel. ann. 1903; 104 Cerastium aryense. 

Helsinge Aggelby vid jarnvagen: Kihlm. ann.I — Ka. Viborg Lavola: Thesleff I 
— [Ik. »ex septentrione Nevae fluvii (Graff;>: Fl. lugr. p. 171; Meinsh. p. 
65 upptager arten endast fran kalkstensomradet.] 

Sat. Kallfjard ganska ymnig, ursprungligen inkommen med utlaudskt 
hofro: O. Collin!; Karkku Jarventaka! pa ett par besadda angar, vissaar gan- 
ska ymnig, Koskis: Hjelt. — Ta. Mustiala: Karsten! och elev Zittingl; 
Tyrvanto Haukila (elev Langeuskjold): Sael. ann.; Karkola: eleverna C. Col- 
lin! och E. Westermarck ! ; Evo ang: Froken A. Blomqvist! — Sa. Taipal- 
saari >pellolta»: elevexemplar i duplettsamlingen!; Mikkeli: Ehnb. 

Sb. Jorois Jarvikyla mycket ymnig pa ett par angar, bibehallit sig 
under manga ar och spridt sig till oodlade marker: Lindb. comm.; Kuopio 
Vainolauniemi ymnig, Piispantori: K. W. Natunen comm. 

O b. Uleaborg Frihetsholmarna r (Zidb.), Tornio Roytta Badholmen 
(HougbergI): Brenn. Obs.; (st r) »pelto lahella Nyhasen t.>: Lei v. 

[Cerastium Edmonstouii (Wats.) Murb. & Ostenf. 

Tantum in Lapponia enontekiensi lectum est. 

Lapp, (r): Nym. Consp. p. 108^), vide infra; Lapp.: Giirke 
p. 222 nomine C. arcticum Lange. 

L. ent. reg. alp. r: Laest. ^); r in summa reg. alpina in 
declivi australi montis Halditshok! [Haltitschohko] (S c. 1000 m) 
et sub radicibus eiusdem montis copiose: Linden Bidr. '), cfr Lin- 
den in (Diar. 1, II, 1890) Medd. XVIII p. 202 % ubi florae patriae 
novum notatum est, Medd. XVIII p. 244 ^) et Bot, Centralbl. LXI 
p. 221 1). 

De tidigare anforda fyndorterna Moskana, Nuljalaki och Ripanes 
(Fristedt): Lasst. '), jfr Hartm. p. 239 '), Murbeck in Bot. Not. 1898 p. 247 
etc., aro belagna utom Finlands granser. 

Sasom framgar af ofvanstaende, aro de hithorande uppgifterna publi- 
cerade under namnet C. latifoliuni. Att uppgifterna fran vart flora-omrade 
dock icke hanfora sig till den akta C. latifolmm L., utan till C. Edmonstonii 
(Wats.) Murb. & Ostenf. framhalles ofvertygande af Murbeck 1 Bot Not. 
1898 p. 247, se redan Nym. Suppl. p. 62. — C. latifolmm anfores annu 
Scand.? Fenn.?: Giirke p. 226, men denna uppgift bor utga.] 

Cerastium alpinum L. 

In altioribus Lapponiae montibus nee non in Lapponia 
superiore frequenter, in Lapponia inferiore plerumque pas- 

') Nomine C latifoliuni L. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 105 

Sim, ceterum ravo — rarissime obvium, seel usque ad 61^ 20' 
ad meridiem versus occurrit. 

In humidis Lapp, fq: Prytz; Fenn. bor. or. et maxima pars 
Lapp.: Fries; Eur. plur. alp. subalp.: Nym. Consp. p. 108; Lapp. 
Fenn.: Giirke p. 220, vide etiam Led. I p. 411—412 et Murbeck 
in Bot. Not. 1898 p. 249. 

Kl. in Valamo ad litora rupestria p: FL Kar.!, cfr FL Ingr. 
p. 171 et Herb. Mus. Fenn. II p. 132, spec, e Valamo etiam re- 
portaverunt Hj. Neiglickl et alii; Impilaks: Chyd. nomine C. vul- 
gatum var. alpinum; in fissuris rupium prope Kirjavalaks etiam 
ad Sortavala (Backm.): Norrl. Symb., spec, a Backman lectum 
p. p. ad var. lanatum pertinet; Impilaks Pullinvuori: Hjelt Ant. 
p. 66. 

Kb. Tohmajarvi Hiidenvaara: Hjelt Ant. p. 66! — Kon. 
rr Lishmajarvi in rupibus calcareis, forte quoque in Saoneshje 
ad Schungu sec. spec, mancum: Norrl. On., spec, ad var. lana- 
tum pertinet, vide etiam infra. 

Kp. Kemi ad Mare album: Malmgren!; Jyskyjarvi ad fl. 
Kemi: A. J. Malmgren! nomine C. vulgatum et 'cum eo in- 
termixtum; Nemetski Gusovoj-ostrow ad Kemi: Bergroth & 
Lindroth! 

Ob. unico loco arenoso in monte silvatico Kallinkangas 
baud procul a templo kemense: Hellstr. Distr. p. 20!; in parte 
septentrionali rr in parte (maxime) septentrionali par. Ylitornio, 
Kemi (!): Brenn. Obs.; r Kemi Kallinkangas Mahlasaari: Keckm., 
cfr 1. c. p. 16; Alatornio plur. loc. ad pagos silvaticos: Hougb. 
not; primum obvium ad Turtola [»Turttula»]: Prytz Ant. p. 158 
[forsitan idem locus atque insequens]; r Ylitornio Pello ad ripam 
fluvii Tornea!: Hjelt & H., cfr I. c. p. 107; in montibus silva- 
ticis, qui a Kemitrask per Rovaniemi ad Alkkulam procedunt: 
Hellstr. Distr. p. 9. — Kuus. Mantytunturi et Ruskeakallio!: 
Wainio Kasv.; (p): Sahib. Fort., spec, e Paanajarvi! ad var. la- 
natum, pertinet; Rukatunturi: Nyberg! et Hirn!; copiosissime in 
rupibus praeruptis [»klippvaggar»] ad Kitkajoki prope Jyraviin- 
koski: Hirn in Medd. XX p. 8; etiam Valtavaara, Mantyvaara, 
Kulja: Hirn Fort., cfr Alanne p. 58 nota; [par. Kuolajarvi] Hosi- 
tunturi, Julmaoiva et Haukkakallio ad ripam lacus Auhtijarvi: 106 Cerastium alpinum. 

Borg Sel., vide etiam Jul. p. 284 et F. Nyl. Utdr. p. 153. — Kk. 
Oulanka Kivakka! et Paanuorunen: Wainio Kasv.; Pesioiva: Borg 
Sel.; in promontorio inter Knjasha et Kouta: Mela PI. 

Lapp. fenn. (r) Kittila ad pag. eiusdem nominis, Kolari 
Yllassaari et Jokijalka!: Hjelt & H.; [inter Kardis et Kengis: Acerbi 
p. 200; Pajala: Samz. p. 177 et Murbeck in Bot. Not. 1898 p. 
249; Kieksisvaara: Zetterstedt II p. 208;] in clivis herbidis, cam- 
pisque siccioribus nee non in declivibus riparura arenosis (fq) 
et saepe copiose provenit: Blom Bidr.!, cfr Kihlm. Beob. p. XVII, 
XVIII et 12; in alpium iugo eiusque lateribus et convallibus gra- 
minosis ubique, ut etiam in monticulis et petris maritimis aliisque 
locis inferalpinis per totam . . . Finmarkiam st fq, nee non prope 
Vindelpaa Inarensem visum: Wahlenb. p. 136; ad flumina Tana 
et Utsjoki fq, de cetero vero vix extra alpes subalpesque: Fellm. 
Lapp.; Kemijarvi ad Luusua, Sodankyla fq — st fq in campis 
graminosis, ericetis, cet., ad flumen Kitinen e Kairala usque ad 
Bovanen, obvia etiam ad Lokka, nee raro ad Mutenia, Inari fq 
in clivis ad flumen Ivalojoki in regione coniferarum mixtarum, 
etiam ad Salmijarvi, et fq ad Kongas prope Mare glaciale: Wainio 
Not. nomine var. glandidifera Koch, cfr 1. c. p. 32 etc.; Sodan- 
kyla Saunavaara— Tallavaara, magis ad septentrionem versus ad 
Kitinen fq: Kihlm.; Pallastunturit ad Laukku- et Pyhakuru: Hjelt, 
spec, e Pyhakero!; Ounastunturit in reg. subalp. et longe in reg. 
silvaticam descendens: Sandm. p. 31, cfr 1. c. p. 32; p in reg. 
silv.: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 39 et 94; in rupibus ad Kutsa 
et Nivajarvi [in par. Kuolajiirvi]: Borg Sel.; in clivis graminosis, 
in convallibus fluminum Tenojoki, Utsjoki et Ivalojoki fq, nee 
non alibi pluribus locis reg. subsilv., ex. gr. ad templum ina- 
rense, Pakananjoki, Kaamas: Kihlm. Ant.; in devexis graminosis 
reg. subalp. st fq — p: Arrh. ant.; enum.: Norm. Fl. Spec. p. 243, 
vide etiam Lund p. 83, Blytt p. 1054, Hartm. p. 239 etc. — 
[L. ent. reg. alp. et subalp. fq, reg. silv. p: Lsest.; st fq in locis 
graminosis, ripis lapidosis et praeruptis riparum declivibus 
[strandbranter*] reg. subalpinae, st fq etiam in reg. alpina in 
declivibus praeruptis montium alpinorum, ex. gr. Angeloddi (S 
680 m): Linden Bidr., cfr etiam Grape p. 105.] 

Lapp. ross. ad alpes ubique, unde ad litora maris fluvio- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, lS:o 1. 107 

rumque omnium Maris glacialis et Maris albi partis septentrio- 
nalis descendit: Fellm. Ind.; per totam peninsulam lapponicam 
in alpinis st fq: N. I. Fellm.; [circa Nuotjavr et Nuotjok] reg. 
silv superior r copiosissime in declivi australi montis Viutsoivi, 
reg. alp. st fq — fq: Linden Ant.; spec, in H. M. F. e Lim., 
Lv., Lp. et Lm ; maxime ad meridiem versus e Kantalaks: Bren- 
ner! et Brotherus!, vide etiam Medd. XIX p. 13, Broth. Wand, 
p. 3, 4, 11, 13 etc.; etiam in Mela Pi. e multis locis adn. 

Ken. Kishi, Sennoguba och kringliggande oar; Caj., jfr Medd. XXV 
p. 26. Exemplaret fran Sennoguba! betraktas emellertid af Lindberg sa- 
gom en egendomlig form, f. lanaia, af C. vulgare * alpestre. Arrhenius 
anmarker om denna form, att den ar hogst egendomlig, sarskildt afvikaude 
genom harigheten. — Ok. Upptages harifran [= 15]: Mela Kasv.; nagon 
fyndort ar mig icke bekant. 

Af former uppgifvas, utom de fullstandigare behandlade, folj. Var. 
glanduUferum Koch upptages af Wainio fran Lapp, fenn., men de exem- 
plar, som inlamnats under detta namn, tillhora enligt Murbecks bestam- 
ning hufvudformen. Detsamma ar forhallandet med exemplar, som tidigare 
gatt under namnet var. glutinosum Koch och glandulosum Koch. 

Arten hybridiserar hos oss med C. vulgare. 

Cerastium alpinum var. lanatum (Lam.) Hegetschw. 

Una cum forma typica sed minore frcquentia obvenit. 

In majore parte dicionis speciei dispersum: Murbeck in Bot. 
Not. 1898 p. 249; Lapp.: Giirke p. 221. 

Kl. Valamo: F. Nylander!; Pyhasaari in lacu Ladoga: 
Backman! 

Kon. Lishmajarvi: Norrlin! 

Kuus. Paanajarvi: Sahlberg!; Paaskosenkallio prope Juuma 
in fissuris rupium: Brotherus & F. v. Wright! 

Lk. in rupibus ad Tankajoki: Hull Lappm. — Li. ad lac. 
Mierasjarvi in reg. subalp. [Rastekaisa SO 718]: Kihlm. Ant. — 
[L. ent. reg. alp. p: Lsest., spec, e Peltsana!; Kilpisjarvi: Malm- 
berg!; spec, typica cop. in alpe Saivaarri! (V 742 m) et Ange- 
loddi (S 672 m): Linden Bidr ] 

Lapp. ross. cum f. typica (p): N L Fellm.; Tuitsitunturi 
in declivi australi: Borg & Axelson! (,cfr Medd. XXIX p. 38); 
Tshun: Brotherus!; Ponoj : Montell! 108 Cerastium alpinum. 

CeFastium alpinum var glabrum Retz. 

In primr's ad oram Maris gladalis provenit, ubi p^c- 
quenter occurrere indicatur, sed etiarn in montibus aipinis 
etc. invenitur. 

In Lapponia fennica et rossica: Murbeck in Bot. Not. 1898 
p. 249; Lapp.: Giirke p. 221. 

Lk. Kuolajarvi [»SalIa»] in monte Vahtikonelonvaara prope 
Saukari in declivi sicco: Borg & Axelson!, cfr Medd. XXIX p. 38. 
— Li. Inari: E. Nylander & M. Gadd!; cum forma typica ad 
flum. Tenojoki (fq): Kihlm. Ant., spec, e Vuopionsuu!; ad Kon- 
gas prope Mare glaciale: Wainio Not.; Outakoski in ripa flumi- 
nis Tenojoki!, Naytamo!: Granit & Poppius; Varangria austr. 7 
locis: Norm. Fl. Spec. p. 245, quem 1. inspicias, nomine C. ^ gla- 
bratuw, Hartm. — [L. ent. reg. alp. p, reg. subalp. r: Lsest.; 
r in reg. subalp. et alpina, in ilia ad Saarikoski et in monte 
supra Pahtasaari, in reg. alpina in Tshaimo (E 615 m), Ange- 
loddi (S 672 m) et Halditshok [Haltitschohko] : Linden Bidr.; 
baud pauca spec, in H. M. F.] 

Lapp. ross. secus totam oram Maris glacialis et usque 
ad Ponoj (!) Maris albi fq: N. L Fellm.!, cfr Beket. p. 553; spec. 
in H. M. F. e Lp., Lt. et Lm. omnia ad mare aut in vicinitate 
maris videntur lecta; Lim. Kolosero ad ripam: Borg & Axelson!, 
cfr Medd. XXIX p. 38. 

Cerastium vulgare Hartm. ^) ^ triviale Liuk. 

Frequenter (aut fj^equentissime) tota Fennia provenit. 
In Lapponia distributio huius formae incerta sit: cum aliis 
enim formis a plurimis auctoribus coniuncta est. 

Fq aut fqq -) in Fennia inveniri consentiunt fere omnes 
auctores, cfr Till.?, Kalm et Prytz; maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 108; fq in parte australi Fen- 

'■) C vulgatum Hartm. auct. plur., C. caespitosum Gilib. e Giirke p. 222. 

-) Bergstr., Arrh. Ann., Fliuck, Weeks., W. Nyl., [Meinsh. p. 64,]Leop., 
Fl. Kar., Elf v., Mela, Norrl. On., Hellstr., Tenn., Leiv. et Keckm.; fqq, in 
partibus maxime septentrionalibus et orientalibus fq: Brenn. Obs. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N;o 1. 109 

niae, in parte maxime septentrionali non ^) adnotatum: Murbeck 
in Bot. Not. 1898 p. 253; Lapp. Fenn.: Giirke p. 223, vide etiam 
DC. Prodr. I p. 415 et Led. I p. 408-409. 

Lapp. fenn. (fq): Hjelt & H.; [Sodankyla locis herbidis 
iuxta domicilia pagi Sattanen et prope templum (st r), etiam in 
cultis rarius occurrit: Blom Bidr.; (fq): Fellm. Lapp, [ad varie- 
tates ad maximam partem spectat]; solum ad Salla in Kemi- 
jarvi et ad Kyro in Inari adnotatum: Wainio Not.; (stfq): Hult 
Lappm.; in Lk. tantum forma ad var. [alpestrem] vergens adno- 
tata: Herb. Mus. Fenn. II p. 132, iibi e Li. etc. omnino non 
enumeratur; ad flumen Tenojoki inter Koadnilnjarga et Puolmak 
(Arrhenius): Kihlm. Ant.; e permultis locis enum.: Norm. FI. Spec. 
p. 250, vide etiam Blytt p. 1057 et Hartm. p. 240, sed ad 
•^ alpestre aut f. glandulosam certe ad partem maximam spec- 
tant, vide ceterum sub C. viscoso. — [L. ent. reg. subalp. et 
silv. fq: Laest.; saltem ad partem maximam ad alias formas 
spectat.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; ubique fq: N. I. Fellm., cfr 
1 c. p. XLVII et Beket. p. 553; Ponoj: Knabe Pfl. p. 280; ad 
varietates ad partem maximam spectent; certa specimina tan- 
tum ex Umba: Kihlman! et Tsipnavolok: Broth. Wand. p. 11! 

St. o. Oa. st fq: Malmgr.; freqvensen ar sakert for liten. — Ob. 
Kemi fq ([M.] Castrt^n): Jul. Fort. p. 102. — Lp. Lumbofski: Brenner!, jfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 49. Exemplaret ar utan blommor; mojligt ar dess 
utom, att Murbeck vid bestamningen forbisett, att pa samma ark finnes 
ett exemplar fran >Carelia borealisj med hopviken etikett. 

Framhallas bor, att fiertalet uppgifter fran Lappland torde afse 
* alpestre. Exemplaren fran Lim. och Lt. torde dock vara sakra, ehuru Mur- 
beck icke observerat, att de aro fran den nordligaste delen af flora-om- 
radet. Fran Kk. finnas numera sakra exemplar, ehuru dylika saknades 
vid uppgorandet af Herb. Mus. Fenn. II. 

Forutom de langre fram behandlade formerna upptages i.filiformis 
Hartm. O m. Temmes OUila: Brenn. Obs., se afven Brenn. Flor. etc. Exem- 
plaret fran Temmes fores dock af Murbeck till hufvudformen. — Var. hir- 
sntnm Mela, som upptages sasom rr fran L. ent. [18]: Mela Kasv. Ill, dar 
den beskrifves, hor till * aljjestre. Exemplar i Mela herb, synas vara 
ganska anmarkningsvarda. — (Namnet hirsutum torde tidigare af Neilr. blifvit 
anvandt i en annan betydelse, se Gurke p. 223). Som motsats till dessa for- Vide infra. 110 Cerastium vulgare. 

mer anvander Mela 1. c. for hufvudformen tenamningen vulgare Mela, hvil- 
ken benainning afven strider mot prioritetslagarna. — Att arten varierar 
mycket, framhalles bl. a. Herb. Mus. Fenn. II p. 132. De former, som 
omtalas af Broth, afvensom Medd. Ill p. 169 och Medd. IX p. 126, torde 
dock snarast bora anses sasom monstrosa bildningar. 
C. vulgare hybridiserar hos oss med C. alpinum. Cerastium vulgare f. glandulosa (Bonningh.) Wirtgen. 

Quamquam his demum temporibus rite est distincta, 
multis iam locis per totum territoiHum lecta et sine dubio 
aliis quoque indaganda est. 

Inprimis in alpinis et ad oras maritimas: Murbeck in Bot. 
Not. 1898 p. 253; Fenn.: Giirke p. 225. 

Ab. Pargas Gunnarsnas in abiegno sat raro [»gles»]: Arrh.; 
Vihti (fq) inprimis in montibus, transitus evidentes ad formam 
typicam adsunt: Flinck, forsitan confirmatione egeat. — Nyl. 
Helsingfors: W. Nylander! nomine C. viscosum: Hogland ad 
septentr.-occidentem versus a Suurkylar Brenner! — Ik. Pyha- 
jarvi Biiska ad ripam lacus Ladoga: Lindberg! 

Kol. Vaneimova-selka: Cajander & Lindroth! 

Oa. Kurikka: Malmgren! — Sb. Jorois prope Pasala: 
Lindberg in Medd. XXllI p. 9, cfr 1. c. p. 13. 

Ok. Ristijarvi Saukkovaara: Brenner!, cfr Brenn. Obs. — 
Kp. Jyskyjarvi ad flumen Kemi: Malmgren!; [Solovetsk: Selin!] 

Ob. st r tantum in vieinitate maris [»kustomradet»] Simo 
Selkakari et Tiiro, Kemi Ajossaari et Hattsaari: Keckm., cfr 
1. c. p. 14 et Brenn. Obs, spec, e Kemi iam legit Hellstrom! 
— Kuus. ad pagum prope templum complur. locis, in pratis prope 
Riikalunturi, ad Vuotunki et Miintyniemi: Hirn Fort.; spec, [ad 
templum?] leg. Nyberg! 

Li. ad Kyro in regione coniferarum mixtarum: Wainio 
Not. — [L. ent. Kaaresu'anto: L. L. Laestadius ! p. p. nomine 
C. viscosum] 

Lv. Kuusreka: Selin! 

Sasom i Herb. Mus. Fenn. II p. 132 framhalles, hanfora sig de 
uppgifter, som afse forekomsten i vart land af C. viscosum, [atminstone i 
hufvudsak] till ifragavarande form. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. Ill 

Cerastium vulgare ^ alpestpe Lindbl. 

In alpinis passim aui maiore frequentia obvium, in Fen- 
nia orientali multis locis usque ad Jines australes, in Fennia 
septentrionaLi nonnuLlis saltern locis, sed in Fennia occiden- 
tali rarissime tantuni invenitur, quamvis etiam in hac parte 
ad Jines australes progi^ediatur. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Scand. Fenn. or. (sec. Uechtr.) 
alp.: Nym. Consp. p. 108 nomine C vulgatum ^ macrocarpum 
Schur; Fennia, Gubernium Olonez: Trautv. Incr. p. 131; Fennia 
orientalis: Trautv. Incr. p. 887 nomine C. macrocaiyum ; in 
parte septentrionali et orientali Fenniae: Murbeck in Bot. Not. 
1898 p. 254; Lapp. Fenn.: Giiike p. 223 nomine C. caespitosum 
var. fontanum (Baumg.) Giirke. 

Nyl. [Hogland] »f. glandulosa, superne glanduloso-pilosa, 
kallartak af torf i Suurkyla r»: Brenn. p. 447! et Brenn. Till 
p. 39, vide infra. — Ka. Siikjarvi in limite agri: Blom! nomine 
C. vulgatum. 

Kl. Impiiaks: Chyd.! nomine C. vulgatum var. alpinum; 
m rupibus (Variskallio cet.) ad Kirjavalaks: Norrl. Synib.!; Va- 
la.mo: Mela! — KoL Pelrosavodsk (!): Norrl. On.; ad totam fere 
Oram lacus Onega a Vosnessenje usque ad Petrosavodsk et So- 
lomeno!: Caj., spec, etiam e Derevjannoje! et Maschesero! 

Kon. in ripa arenosa lacus Saamajarvi, Koselma (Simming!, 
Kullhem!), Suunu!, in Saoneshje ad Asheb! et Vigorus: Norrl. 
On.; Kishi, Sennoguba et in insulis adiacentibus: Caj., vide etiam 
supra p. 107. 

Kp. Jyskyjarvi ad flumen Kemi: Malmgren!, una cum C. 
triviali f. glandulosa. 

Ob. p Kemi Kasarnbacken, Hattsaari, Mahlasaari, Viherialii: 
Keckm.; Kemi p: Rantaniemi in Brenn. Obs.; Rovaniemi: Eber- 
hardt!, vide eliam infra. — Kuus. Kitkajarvi ad Haataja: Bro- 
therus & F. v. Wright!; ad Oulankajoki in prato: Hirn Fort. — 
Kk. Kiimasjarvi: Bergroth & Fontell! 

Lk. r Kittila ad pag. eiusdem nominis et ad Kukasjarvi, 
Kolari in insula Yllassaari! et ad pag. Jokijalka plur. loc. inter- 
dum satis cop., sine dubio etiam in aliis partibus, quamvis fieri 112 Cerastium vulgare. 

non potuerit, ut discerneretur: Hjelt & H.; in pratis graminosis 
subhumidis propatulisque herbidis iuxta domicilia p: Blom Bidr., 
cfr Kihlm. Beob. p. XVIII et XIX; Kuolajarvi ad Salla, in limi- 
tibus agrorum ad Saija, Sodankyla ad scaturigines prope Kemi- 
joki, st fq ad Martti, fq iam ad Mutenia, fq prope flumen Kiti- 
nen e Kairala usque ad Rovanen: Wainio Not., cfr 1. c. p. 6 et 
32; [Sodankyla septentr.-or.] fq in tola reg. silv.: Hult Lappm., 
vide etiam Borg in L. Y. 1899 p. 157. — Li. Inari (!) fq ad 
flumen Ivalojoki in regione coniferarum mixtarum, plur. loc, 
etiam ad Koppelo et ad Paatsjoki in regione pinifera, fq ad 
Salmijiirvi, in pratis campisque graminosis, lucis et ad scaturi- 
gines in regione betulina ad Kongils prope Mare glaciale fq : 
Wainio Not.; in propatulis iuxta domos et in pratis subhumidis 
per reg. subsilv. et subalpinam fq, ad flum. Vaskojoki st fq: 
Kihlm. Ant.; fq in reg. subsilv. et subalp. in tota Finmarkia: 
Lund p. 83 ; f q — st fq in graminosis herbidisque subhumidis 
per reg. subalpinam: Arrh. ant. — [L. ent. reg. alp. et subalp. 
p: Lsest.; Kilpisjarvi: Malmberg!; st fq — p secundum ripas am- 
nium, inprimis inter lapides, sed etiam in declivibus riparum 
et locis graminosis reg. subalpinae, r in reg. alpina Toskaljoki 
et Valtijoki in saliceto: Linden Bidr., spec, e Liitaseno Musta- 
korva!] 

Lapp. ross. ad Lumbofski, »in Lapp. ross. forsan vulgaris, 
licet a me ibi praetervisum» : N. I. Fellm.; Kamensk ad habita- 
cula prope flum. Ponoj : Palmen!; Jambruts: Selin!; [circa Nuot- 
javr et Nuotjokj reg. silv. fq et copiosius in pratis ad ripas fluvii 
Nuotjok!, reg. silv. superior r in valle ad imum montem Siulu- 
oivi, Vuojim: Linden Ant.; Ponoj: Montell!; Orloff! in saliceto, 
prope pagum Voroninsk ! in paludosis tundrae et Porrjavr! in 
ripa lacustri: Kihlman; Rinda! et Litsa!: Brotherus. 

Ob. Uleaborg barlast: S. W. Liljeblom!; Uleaborg tillfalligtvis pa 
en gardsplan: Zidb., jfr Brenn. Obs. 

En f. stricta, som sannolikt hOr hit, beskrifves Samz. p 176—177 
fran Pajala nara Finlands grans. (Formen sarskiljes icke af Murbeck, som 
afven ang. Brenuers f. glandidosa antecknat C. viilgare subsp. C. alpestre 
Lindbl.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 113 

Cerastium alpiDum X vulgare. 

Quantum adhuc constat, in Fennia maxime sepientvio- 
nali et Lapponia rarissinie et parcissime gignitur. 

De distributione vide Murbeck in Bot. Not. 1898 p. 250— 
252, ubi describitur, et cfr Medd. XXVI p. 162, ubi primum e 
territorio indicatur. 

Kuus. ad fluvium Oulanka: Hirn! 

[Lk. Pajala et Li. Tana sec. spec, in Herb. Mus. Upsaliensi: 
Murbeck 1. c] — [L. ent. Kaaresu'anto (L. L. Leestadius): Mur- 
beck 1. c] 

Lp. Orloff: Kihlman! 

Murbeck framhaller 1. c, att C, Lcestadianum, som beskrifvits af Samz. 
p. 177 fran Pajala och enligt beskrifningen vore ifragavarande hybrid, en- 
dast ar en form af C. alpinum. 

Cerastium viseosum Auctt. 

Maximam partem per errorem indicatum est. Adventicium semel lectum v 

esse videtur. 

Kalm; »m arvis et ruderatis fq»: Prytz, jfr Led. I p. 405, Wied. & 
W. p. LXXXIX; storsta delen af Finl. och Lappl.: Fries; »Eur. omn. exc. 
. . . Fenn. plur.»: Nym. Consp. p. 109; r sodra och mellersta Finland: 
Brenn. Flor.; Fenu.: Giirke p. 229 under namn af C. glomeratum Thuill. — 
Ab. fq: A. Nyl. — Nyl. fq: W. Nyl.; Hogland flerstades: E. Nyl. Ber., jfr 
Brenn. p. 38. — Ta, Hauho: Herk. — Kl. p: Fl. Kar. — [Ob. emellan 
Kardis och Kengis: Acerbi p. 200.] — Kuus. Kuusamo: Jul. p. 284. — 
Lapp. fenn. >per partes silvaticas et subsilvaticas omnium Lapp, sueci- 
carum vulgare, ut etiam in inferalpinis Finmarkiae praecipue Tanensis p 
cop.K Wahlenb. p. 137; Utsjoki: S. Gastrin p. 58 (och 352). — [L. ent. 
Kaaresu'anto: Martins p. 184.] 

Denna art saknas atminstone sasom vildvaxande belt och ballet i 
Finland. Uppgifterna bero delvis darpA, att Wahlenb. kallade C. vulgare 
for C viseosum, bvarfore Led. 1, c. afven citerar Fellm. Ind. for denna art, 
delvis ater p§, fOrvexling med C. vulgare f. glandulosa. I afseende a hit- 
horande fr&gor far jag f. o. hanvisa till Murbecks framstallning i Bot. Not. 
1898 p. 254 och 255. Att de exemplar i H. M. F. [t. ex. W. Nylanders 
fran HelsingforsI], hvilka legat till grund for uppg. i fdrra uppl. af Herb. 
Mus. Fenn., Byteskataloger m. m., hora till C, vidgare f. glandulosa fram- 
halles t. ex. Herb. Mus. Fenn. 11 p. 132. Emellertid bor namnas, att i 
finska universitetsmuseets samling af Plantae adventiciae finnes ett exem- 
plar af C. glomeratum Thuill. franTa. >Tavastehus vid stationshuset. Fore- 

Typis impr. "|, 1904. 8 114 Cerastium viscosum. 

kommer sparsamt & ett nagot laglandt och grasbevuxet stalle pa grus och 

sandjord, autagligen inkommen pa ett eller annat satt»: 0. Collin! — Ar- 

ten ar otvifvelaktigt pa detta stalle tillfallig och har mahanda redan lange- 
sedan forsvunnit. Cerastium semidecaudrum L. 

In Fennia maxime austro-occidentali occurrit et ad sep- 
tentrionem versus usque ad 6P inveniri indicatur. 

Kalm; in collibus elatis Finl. austr. st r: Prytz; Eur. omn. 
exc. . . . B'enn. plur.: Nym. Consp. p. 110; Fenn. non nisi in 
mer. occ. adest: Nym. Suppl. p. 63; Fennia in parte austro- 
occidentali: Murbeck in Bot. Not. 1898 p. 268; Fenn. mer.-occ: 
Giirke p. 232-233, vide etiam DC. Prodr. I p. 416 et Led. I 
p. 405-406. 

Al. fq: Bergstr.; Saltvik Gullbergsholmen, Eckero Storby, 
Hammarland Posta, Finstrom Godby: Arrh. & K., spec, e Salt- 
vik Haraldsbyholmenl; Jomala Dalkarby etc. cop.: Ssel. ann.l; 
Gela Isakso, Finno: Ch. E. Boldt; in pag. Jomala et in insulis 
taeniarum australium, Sottunga Masshaga in taeniis orientalibus: 
Laur. Fort.; Geta Finno, Sund Kastelholm: Bergr. comm.; Eckero 
prope telonium [»tullhuset»]: Lindberg! — Ab. Korpo in devexis 
aridis complur locis cop.: Arrh.; r? Tofsala in pago ad templum, 
Vehaks: Bergr.; Piikkis Harfvaron!, Merimasku (Karsten!): Zett. 
& Br.; Abo Vardberget: Sselan!; Abo »Majfaltet», prope Kathrine- 
dal!, Salo complur. loc, Poytis (I. Bergroth), Nystad Birkholm : 
Hollm.; in vicinitate opp. Abo baud raro: Arrh.; Piisparisti: A. 
G. H.!; Nummis ad Aboam: Wirz. M. S.; Nagu Sando: Arrh.; 
Pargas (fq); Arrh. Ann., spec, vidi in Ssel. herb.; Karislojo 
Peltokyla: E. af Hallstrom!; Mietois st r Uhlu, Kivi- et Hiip- 
pavuori, Mynamiiki in parte australi st r nonnullis locis prope 
Kallis (Kettarmaki, Koikkismaki): Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 141; 
[Nystad] Prannimaki: Sod. [add.] — Nyl. Karis Landsbron: Ssel. 
ann.; Helsingfors Sandudden: Hult herb.; Helsingfors Lappviks- 
udden in colle aprico: Ssel. ann.; r Stromfors BuUers!, Osterby 
et Lofol, Hogland Pohjakorkia: Ssel. 0. Nyl., cfr Brenn., Brenn. 
Till. p. 39 et vide infra. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 115 

Ta. prope Tavastehus in praedio Kankaantaka in clivo 
aperto aridissimo: 0. Collin!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132, 
[num prorsus genuina?]. 

Storsta delen af Finl.: Fries. Redan W. Nyl. Distr. papekar det orik- 
tiga i denna uppgift, jfr VV. Nyl. Till. p. 302 och S?el. O. Nyl. p. 24. — 
Al. Bergstr. upptager arten »BC-», saledes icke fran vestra Aland, dar den 
dock senare blifvit funnen. — Ab. Pojo fq: A. Nyl.; freqvensen ar antag- 
ligeu oriktig och mahanda jir hela uppg. osaker. (Afser mojiigen Arenaria, 
sora saknas?) — Kp. Kemi: Beket. p. 552; uppgiften ar sakert oriktig. 

Var. viscidum Fr. Nyl. [Hogland] skallartak af torf i Suurkyla! — 
f. major spithamea, foliis superioribus 21 mm usque longis (lat. 13 mm) 
inferioribus etiam 24 mm, tillsammans med foregaendes: Brenn. p. 447!, 
jfr Brenn. Till. p. 39. Ehuru Brenners exemplar aro habituellt afvikande, 
foras de dock af Murbeck till hufvudformen. Varieteten viscidum upptages 
hvarken af Murbeck eller Giirke 1. c 

Heroiaria glabra L. 

In Fennia australi usque ad 62^ 5' j^ara et multis plagis 
dep^ciens: in Fennia orientali nondum adnotata est. 

Kalm; in arenosis siccis Fenn. austr. et merid. minus fq: 
Prytz cont.; Fenn. merid.: Fries; Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 
[256 b aut] 678 b et Giirke p. 187-188, vide etiam DC. Prodr. 
Ill p. 367 et Trautvetter in Mosc. Bull. 1864, IV, p. 561-565. 

Al. (st fq): Bergstr.; Eckero (!) Storby, Saltvik (!) Haraldsby 
— Farjsund: Arrh. & K.; Saltvik prope Qvarnbo: Ch. E. Boldt; 
Eckero Storby Innerfjarden in monte: Lindberg! — Ka. Fredriks- 
hamn Tammio! [Stamo] et Pitkapaasi : E. Nyl. Ber., cfr Ssel. 0. 
Nyl.; in Pitkapaasi non obvia 1895: Sael. ann. — Ik. Sakkola 
Kiviniemi: Rupr. Diatr. p. 50, cfr Fl. Kar. p. 194 et Malmb.!, 
spec, etiam e Kiviniemi in castello leg. Nikl.! et Lindberg!; r 
Valkjarvi (!) Pasuri: Malmb.! et Lindberg!; Pyhajarvi: M. Wer- 
ving!; Pyhajarvi Toubila: Lindberg!; [Parkala [»Pargola»], Siestar- 
joki [»Sestroi'ezk»] etc.: Meinsh. p. 297]. 

Ta. [Tavastehus (!)] r ad lacum Ahvenisto: Asp. & Th.; 
Tavastehus Rapamaki: 0. Collin!, cfr Not. XI p. 467; Tavaste- 
hus Hattelmala complur. loc: Leop. ann.; Vanaja Parola ad fines 
par. Hattula: Hjelt et iam Wirz. ann.; Hell, vide infra. — Sa. 
Mikkeli in arenosis aridis circa oppidum frequenter: Norrlin!; 116 Herniaria glaV)ra. 

Rantasalmi ad praedium sacellani 1852: E. Nylander!; Ranta- 
salmi in pagis ad templum et Hiltula cop.: K. W. Natunen comm. 
Polygonum Herniaria dicta: Till, torde val oaktadt namnet och 0. 
Hjelt Forsok p. '236 hafva uteslutande afseende pa Sderanthiis amiuus, da 
arten sedan dess ej uppgifvits for Abo trakten annat an pa barlast. »Ar 
en af de sallsyntare vaxter jag traffat i Finland, uti Hollola socken i Ta- 
vastland bar jag dock funnit den pa moar»: Hell. p. 5; ehuru uppgiften 
^r hogst sannolik, bor dock frarahallas, att Norrl. s. o. Tav. ej alls upp- 
tager arten. »In campis aridis per Satacundam, Tavastiam, Nylandiam et 
Careliam meridionalem>: Wirz. pi. off.; uppg. fran Sat. ar obestyrkt, fran 
Nyl. ar arten ej alls kand, da Fredriksbamn bor raknas till Ka., eburu 
i Herb. Mus. Fenn. [ed, I] denna ort raknats till Nyl. ocb Sakkola till 
Ka. — Al. Bergstrands uppg. »ABCD Cpf» d. v. s. bar ocb dar, stundom 
tackande pa faltbackar ofver bela Aland, afven skargarden ocb angransande 
delar af Abo skargard, maste anses fullkomligt oriktig, eburu Bergstr. 
Beskr. afven betecknar arten sasom tamligen allman. — Ab. Upptages bar- 
ifran i Herb. Mus. Fenn. p. 51, men n&got exemplar fran denna provins 
finnes fitminstone ej numeral samlingen. Arrb. Ann. upptager Pargas (Keck- 
man) 1853, bvilket mabanda afser samma exemplar. [Abo] »in saburra na- 
vali ad arcem 1885»: Linden! och Gadol. (g. ymnig). Arten ar bar tydligen 
tillfallig. Karis: E. Nybergh i herb, lye n.; uppg. bebofver bekraftas. — 
Nyl. Anjala : H. K. Wrede i herb. lye. n.; uppg. upptages sasom anmauing 
till vidare undersokning. — Sat. Huittinen : Car. p. 23, men arten upp- 
tages ej af Lyd^n ocb torde knappt fttrekomma; barpa mabanda grundar 
sig r: Gadd Sat. p. 48. — Ta. Lempaala: K. A. Hjelt i herb. lye. n.; 
Hauho : Herk.; uppg. bebofva bekraftas. Angaende Hellenii uppg. fran 
Hollola se ofvan. — Sa. Ett exemplar i herb. lye. n. uppgifves vara fran 
Saaminki, men jag betraktar fyndorten sasom osaker. — Ob. Uleaborg [pa 
barlast]: S. W. Liljeblom!; Uleaborg Toppila r (Zidb.): Brenn. Obs.; Ulea- 
borg st r Painolastissa [8 PT] : Leiv. Arten ar tydligen tillfallig harstades. 

Hepniarla hlrsuta L. 

Semel, quantum scio, in saburra lecfa est. 

Ab. Pa barlastplatsen vid Abo slott (Linden!): Saelan i (Prot. 2, X, 
1886) Medd. XV p. 181-182. 

Coppigiola litopalls L. 

Semel saltern in saburra lecta est. 

Ab. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] i flere exemplar den 29 Aug. 
1883, men bar ar 1884 icke blifvit antraffad: Sael. Frov., jfr (Prot. 7, II, 
1885) Medd. XIII p. 208 ocb 209 ocb Brenn. Flor.; exemplar tagna af 
Linden ! Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 117 

Scleranthus perennis L. 

Certus tan turn e Kartell a australi, ubi rarissime lectus 
est; ceterum in saburra etc. occurrit. 

Fenn. merid.: Fries; Eur. plur. nempe exc. . . . Fenn.: 
Nym. Consp. p. 257; Fenn. adest in mer.-or., ubi delectus (1851) 
a W. Nylander pr. Viborg et relectus 1880 a Nervander: Nym. 
Suppl. p. 125; Fenn.: Giirke p. 179, vide etiam DC. Prodr. Ill 
p. 378. 

Ka. rr ad viam versus Monrepos prope Viborg ad margi- 
nem silvae unicum modo legi specimen, nee plura inveni [1851]: 
Fl. Kar. p. 191!, cfr Malmb. et Herb. Mus. Fenn.; eodem loco 
ut etiam circa Viburgum suis locis cop. leg. Nerv.! teste Sselan 
in (Diar. 9, X, 1880) Medd. VI p. 253; Viborg Hiekka prope 
muros in arenoso a. 1893: Zilliacus!, vide etiam infra. 

Ehuru Fries' uppg. numera kan anses i visa man riktig. var dock 
anmarkningen »mihi baud visa; quae sub hoc nomine in collectionibus 
observavi omnia Scl. annuo pertinuerunt>: W. Nyl. Distr. pa sin tid fullt 
berattigad, och afven annu kan: Scand. (exc. Lapp.): Nym. Syll. p. 326 ej 
anses ofverensstammande med varkliga forhallandet. (Den sistnamnda 
iippgiften rattas af Nyman sjalf.) — Al. >ABCD Cpf» d. v. s. bar ocb dar, 
stundom tackande pa faltbackar ofver bade fasta Aland och ekarg&rden 
med Korpo etc.: Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr. Arrh. sager harom: »Oak- 
tadt traget efterspanande bar jag under mina manga resor pS, Al. ej lyc- 
kats finna spar af Scl. perennis. Bergstrands uppgift ar belt sakert oriktig. 
Troligen bar ban hallit akerformen af Scl. annuus for denna art, medan den 
allmanna backformen, som genom sin mera sammangyttrade vaxt och sina 
nagot i bvitt stotande blomstallningar habituellt erinrar om Scl. perennis, 
hallits for Scl. perennis. Forekomsten af den sistnamnda arten pa A I. 
ar emellertid alls ej oantaglig^: Arrh. in litt. — Ab. Pojo fq: A. Nyl.; uppg. 
kan anses fullkomligt vederlagd genom W. Nyl. Distr. — Ka. Nervanders 
exemplar aro tagna i Viborg >i stora sandgropen pa glacisen emellan Vi- 
borgska forstaden och Saunalahti stadsdel*!, jpa en bergsstig i Monrepos 
skogen»! afvensom Viborg Hiekka! Enhgt Seelan forekommer arten i Vi- 
borg i stora sandgropar pa glacisen vid Kron St. Annae och vid Sauna- 
lahti: Stel. ann., hvilket tydl. afser Nervanders fyndorter. — Lindberg au- 
ser, att dessa lokaler tyda pa att arten ar tillfalligt inkommen, troligen fran 
Ryssland, dar den forekommer narmast vid Luga-floden, hvarjamte ban 
papekar det egendomliga, att den sa lange h&llit sig i Viborg. I Lindb. 
Enum. upptages arten darfore inom klammer och betraktas saledes icke 
sasom inhemsk. — O a. Vasa angkvarn 1880 o. 1881 par individer, senare 118 Scleranthug perennis. 

ej [funnen]: Lauren i Medd. XXII p. 39. — Ob. >Uleaborg in saburra ua- 
vali»: S. W. Liljeblom!, jfr Brenner i Medd. XIII p. 186; [Uleaborg] Top- 
pila 1885 ett — fa stand, afvensom 1887: Zidb.; barlastplats Simo Kallio 
sS,g 1888, Kemi stad r 1892: Keckm., jfr om desea Brenn. Obs. fSclerantlius annuus L. 

In Fennia australi usque ad 62^ frequenter, inter dum 
frequent! ssime obvius; deinde ad 63^ plerumque passim in- 
venitur, supra hunc gradum autem plerumque j^arus aut ad- 
venticius esse videtur. 

Till; Kalm; in arvis arenosis fq: Prytz; maxima pars Fenn.: 
Fries; Eur. omn. exc. . . . Lapp.: Nym. Consp. p. 257; exc. 
etiam Fenn. bor.: Nym. Suppl. p. 126; Fenn.: Giirke p. 181, 
vide etiam DC. Prodr. Ill p. 378 et Led. II p. 156-157. 

Al. fq: Bergstr.; [in taeniis orientalibus] non adn. nisi e 
Brando Lappo: Bergr., vide etiam sub Ab. — Ab. in parte orien- 
tali dicionis [= taeniarum ad Al. finitimarum] (p): Bergr.; fq : 
Zett. & Br.; fqq: Arrh. Ann.; fq: Sand., Benv., A. Nyl., Sel. et 
Flinck; fqq: Weeks.; st fq — fq enum. interdum cop.: Caj. Kasvist., 
quem 1. inspicias, cfr 1. c. p. 140. — Nyl. fqq:- His.; fq _ fqq 
in agris cop., etiam in campis et saxis: Stenr.; fq: W. Nyl.; fqq: 
Sael. 0. Nyl.; [Hogland] (p) in collibus siccis et graminosis ad pa- 
gos et ad Liivalahti: Brenn. Till. p. 40; [Hogland] nonnulla spec. 
ad Suurkyla, ad Kiiskikyla st fq: Saelan in Medd. XXV p. 76. 
— Ka. st fq: Blom; Viborg Monrepos abundabat: Fl. Kar. p. 
191; fq: Linden. — Ik. fq: Malmb.; [in (ericetis et) arenosis 
apricis, fqq in agris hordeo consitis: Meinsh. p. 296]. 

Sat. (p): Malmgr.; fqq: Hjelt. — Ta. fqq et in terra ar- 
gillacea et arenosa: Leop.; fqq: Norrl, s. o. Tav.; fq: Asp. & 
Th. et Bonsd.; st fq - fq, in parte septentrionali minore frequentia: 
Wainio Tav. or. — Sa. fq saltem usque ad Kuopio: E. Nyl. 
& Chyd.; fqq: Hult. — Kl. fq in parte meridionali [Kareliae 
totius]: Fl. Kar.; fq: Hann.; fq (Backm., Bergstrom): Norrl. Symb.; 
fq: Hjelt. — Kol. st fq in agris: Elfv. 

Oa. p: Malmgr.; Stora: Hasselbl.; Vasa forsitan inquilina: 
Hjelt!; Laur. Vaxtf. non comm., vide ceterum infra. — Tb. st Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 119 

r: Broth., spec, e Laukaa!; Wainio Tav. or. vide sub Ta. — 
Sb. Leppavirta (!) fq: Enw.; [Kuopio] (fq): Mela, cfr sub Sa.; 
Kuopio: L. M. Runeberg!, vide ceterum infra. — Kb. Kide fq: 
Brand.!; Liperi (!) fq: Eur. & H.!; r Nurmes prope Konnanlampi 
ad viam: Wainio Kasv.! — Kon. (parcius) ad Onegam usque: 
Fl. Kar.; fq in collibus aridis, »in parte bor. occ. baud obser- 
vavi, formam pubescentem var. agrestis Rupr. ad Tiudie (Kull- 
hem!), in Saoneshje Schungu— Tolvoja st fq, in Reg. occ. ad 
Kaitajarvi! [i. perennis Fr.) i), Leppaniemi, Veschkelys— Saama- 
jarvi»: Norrl. On., cfr Giinth. p. 39. 

Ok. Kajana Ilko: IVlust., cfr Brenn. Obs., [num omnino 
spont?] — Kp. Kirasjarvi in agro secalino: Bergroth & Lindroth! 

Nyl. Brenn. p. 38 anfor Schrenks uppg., att arten forekoramer pa 
Hoglanfi, bland dem som bora bekraftas, men rattar sjalf detta: Brenn. 
Till. p. 40. — Sat. Med afseende a Malmgreus laga freqvens ma fram- 
hallas, att arten annu i Honka joki tycktes vara allman. — O a. Vasa ang- 
kvarn sparsam, Vasa angbatsbrygga 1881—83, 85 ymnig, Vasa hofrattspark 
1883-85 rikligt: Lauren i Medd. XXII p. 37, 41 o. 42. — I Sb. upptages 
arten ej alls fran lisalmi af M. & J. Sahib., hvarfore antagligt ar, att den 
ej heller bar gar synnerligen langt ofver 63°, om afven Melas uppg. maste 
anses galla nagot nordligare trakter [t. ex. Maaninka?]; narmare utredning 
vore bar af noden. — O m. [Gamla Karleby] allm. pa barlast: Hellstr., jfr 
1. c. p. 136; Pyhajoki vid laudsvagen nara Luoto: Lackstr. Da arten ofta 
forekommer tillfallig, misstanker jag, att Lackstroms uppg. afser nagon 
dylik forekomst. — Ob. Uleaborg Toppila 1885, fatalig, och 1890, Simo 
1887: Zidb., jfr Brenn. Obs.; Uleaborg st r: Leiv.; barlastplats Kallio sag 
i Simo 1886, senare icke aterfunnen: Keckm. 

Hvad de olika formerna af denna art angir, finnes om dem mig 
veterligen fran vart land ingenting publiceradt utom i Norrl. On. (se ofvan). 
Har ma darfore namnas, att arten atminstone i Sat., dar jag varit i till- 
falle att folja dess utveckling, under milda vintrar fortlefver ganska all- 
mant, i synnerhet pa ragakrar bland brodden, och afven under strangare 
vintrar ar detta nftstan alltid fallet med ett eller annat exemplar, men 
dessa skilja sig, sa vidt jag kunnat finna, i intet afseende fran de ettariga. 
Emellertid utveckla de blommor, sa snart mildare vaderlek intrader; sa 
t. ex. hos ex. af 24, IV, 1872! — Pa mycket torra backar traffar man dar- 
emot ej sallan en form -) med tattsittande blommor och tamligen trubbiga 
kalkfiikar, som afven ofvervintrar under gynnsamma forhallanden, men 
utan nagon grans synes ofverga i den vanliga. En dylik form har Arrhe- 

= f. hiberna Reich, auct. Saslan. 

^) Sannolikt f. hiberna Reich.; Sail. ann. 120 Scleranthus annuus. 

nius iakttagit pa Al. (se under Sd. perennis). I sammanhang harmed ma 
p&pekas, att var. b) hiberniis Reich, upptages af Giirke p. 181 bl. a. fran 
Scand., afvensom att subsp. biennis Fr. delvis 1. c. p. 180 fores till Sd. 
annuus X perennis. 

Sfelan skrifver om f. hiberna Reich., att den forekommer talrikt vid 
Helsingfors, i Viborg och vid ViUmanstrand ; ar troUgen lika utbredd som 
hufvudformen. Finnes i H. M. F. afven fran Nyl. Ing&, Ik. Suvanto, 
Ta. Jamsa, Kl. Uukuniemi, Kb. Liperi och Kon. Suojarvi: Ssel. ann. Chenopodiaceae. Beta vulgaris L. 

Nonnullae huius speciei formae apud nos coluntur et una quideni usque 
ad summum fere septentrionem. Var. maritima in saburra occurrit; vide 

sub hac 

Rodbetan {B. vulgaris var. rubra DC.) odlas i hela landet och ganska 
allmant, hvarfore, da icke nagon annan form namnes eller antydes, jag 
fort uppg. angaende arten ofverhufvud till denna form. Den upptages re- 
dan af Till, och kan odlas anda upp till Utsjoki: Ign. Geogr. p. 349. Se 
f. o. angaende odlingen framst Elfv. Ant. p. 68, men afven Fries, Rein 
p. 83, Elfv. Kult. p. 117-119, Brenn. Flor., Mela Kasv. Ill, Ale. Ill, Elfv. 
Ant. p. 23, Caj. Kasvist., jfr 1. c. p. 30, Medd. XXV p. 12, Stenr. p. 16, 
Leiv., Turistforeningens arsbok 1902 p. 80 [Ylitornio] etc. Har ma endast 
anforas folj. uppg.: [Uleaborg] sBUfva sma och greniga afven i god jord- 
man»: Jul. p. 20. Odlas i Li. Toivoniemi pa kalljord med stor framgang: 
Nordling p. 307; 1883 darstades angripen af skalbaggar: 1. c. p. 315. Inne- 
fattas jamte narmast folj. former under namnet var. escttZewfa (Salisb.) Giirke, 
hvarom sages: »in agris colitur in usum culiuarium et oeconomicum>: 
Gfirke p. 127. 

Sockerbetan har under senaste ar varit fOremal for odling i tamligen 
stor skala i sydvestra Finland. Osakert synes dock, om forsoken skola 
fortsattas. Se harom t. ex. Elfv. Ant. p. 68. 

Odlingen af foderbetor ar obetydlig: Elfv. Ant. p. 68. 

Likaledes odlas mangold {B. vulgaris var. cicla L.) mycket sallan. 
Se harom Elfv. Ant. p. 69, Brenn. Flor., Mela Kasv. Ill, Rosb. Kyrksl. p. 
113-114 etc. — Ob. [Uleaborg] Toppila 1885, 1886, flere annu icke i Sep- 
tember till blomning hunna st&nd: Zidb., jfr Brenn. Obs. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 121 

Beta vulgrapis var. maritima (L.) Koch. 

In sabtirra rarissime lecta est. 

Ab. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] flere individer hosten 1888, 
men ar 1884 patraffades icke mera n&got exemplar: Sael. Frov., jfr (Prot. 
7, II, 1885) Medd. XIII p. 209 och Brenn. Flor., ex. af Linden! — Ob. 
[Uleaborg] >painolastilla Hietasaaren puolella»: Leiv.; uppg. behofver 
kanske bekraftas. Chenopodium bonus Henricus L. 

In Alandia passim aut maiore frequentia inceniri indi- 
catur, ceterum raro et vix nisi aduenticium occurrit. 

Till.; Till. Icon. 124; Kalm; »en af Finlands sallsyntare 
vaxter, vid Borga har jag funnit ett och annat stand »: Hell. p. 
5; in ruderatis humosis Fenn. austr. st r: Prytz cont.; Fenn. 
merid. occid.: Fries; Fenn. mer.-occ: Nym. Consp. p. 623; Fenn. 
(mer.-occ.) in sola ins. Aland vere indigenum dicitur (in Nyland 
et Aboae adest casu): Nym. Suppl. p. 268; Fenn. raer.: Giirke 
p. 137, vide etiam DC. Prodr. XIII, 2, p. 84-85. 

Al. p: Bergstr.; ad pagos par. Sund— Jomala: Tengstr.!; Salt- 
vik Haraldsby: A. Nordenskjold!; Sund Kastelholm: Hull ann. et 
Leop. ann.; Sund Bomarsund et Hogbolsta (!), Eckero Marby, 
Finstrom Torsbolsta, ad templum, Grelsby, Godby et Farjsund : 
Arrh. & K.; [Sund] compluribus locis velut Bomarsund, Skarpans, 
Kastelholm, ad praedium sacerdotis et aliis locis: Prim. p. 71; 
Geta Dano, Sniicko, Sund prope templum: Ch. E. Boldt; Geta 
Bolstaholm: E. Reuter; in Alandia s. d. continenti (fq): Bergr. 
comm.; Eckero Storby: Lindberg!; Saltvik Kvarnbo: Lindberg 
herb.; pag. Jomala: Laur. Fort.; r Brando Asterholma: Bertjr. 
— Ab. r ad ripam amnis Aura: Zett. & Br.!; [Vihti] r Juotila in 
horto: Printz; Flinck ibidem non vidit. — Nyl. Helsingfors 
Edesviken: Hult coll.; Perno Sarflaks in margine viae: Gadol.; 
Borga: Hell., vide supra. 

Kl. Hiitola Pukinniemi: J. A. Fastberg!, cfr Linden. 

»Ad vias, parietes, plateas per meridionales et medias Fenningiae 
provincias hinc inde>: Wirz. pi. off.; uppg. kan ej anses ofverensstammande 
med verkliga forhallandet. Ostrobottnia (F. Nylander in litt.): Led. Ill p. 
709; ehuru arten mojligen forekommer sasom barlastvaxt, hor den dock 122 Chenopodiuiii bonus Heuricus. 

ingalunda till de vildt vaxande arterna i Osterbotten. — Ab. Pargas p: 
Adl.; ej sedd af Arrh.; Pojo fq: A. Nyl., jfr Ale. Ill; ej troligt. — Sat. 
Har och dar vid Kyrofors: Printz litt.; enligt min formodan bor arteu bar 
betraktas s&som tillfallig. — S b. Kuopio: Ale; sakert tillfalligtvis forvil- 
dad, ehuru afven upptagen af Mela och i Mela Kasv. — Ob. Angaende 
uppg. ho8 Led. se ofvan; jfr vidare Brenu. Obs., dar afven en enligt niin 
tanke ogriindad uppg. ur Wirz. M. S. anfores. 

Chenopodium liybriclum L. 

In Fennia maxime austro-occidentali raro et vix nisi 
adventicium inveniri videtur. 

In hortis oleraceis p: Prytz cont.; Fenn. merid. occ: Fries; 
Fenn. mer.-occ. (Aboae: Brander 1862): Nym. Suppl. p. 268; 
Fenn. mer.: Gurke p. 131-132, vide etiam DC. Prodr. XIII, 2, 
p. 68. 

Al. p: Bergstr., vix prorsus eertum, vide infra. — Ab. 
herba inutilis in nonnullis hortis Aboae (C. J. Arrh.): Zett. & 
Br.; ibidem leg. E. Renter!; praedium Korpo: L. H. Stigzelius!, 
cfr Zett. & Br.; Pargas Kapellstrand in horto: C. J. Arrh. & Arrh.; 
Nystad in horto: Hollm.! — Nyl. Helsingfors: Wainio ann. 

Ta. fortuito ledum in horto holitorio [»kryddgard»]: Norrl. 

s. 6. Tav. 

»Non vidi>: W. Nyl. Distr. Ehuru det ar otvifvelaktigt, att arten 
oftast ar tillfallig, torde den dock Mminstone tills vidare bora kvarsta bland 
vilda vaxter, sarskildt fran Ab., darifran den upptages Herb. Mus. Fenn. 
II p. 50. Emellertid sages: »verisimiliter adventicium k: 1. c. p. 132. Sails, syd- 
vestra och sydostra Finland: Brenn. Flor.; n&gon uppg. fran sydostra delen 
ar mig icke bekant. — Al. Bergstrands uppg. »AB, Ap., d. v. s. har och 
dar pa odl. stallen etc. a hela fasta Aland, torde knappt vara riktig, da 
arten ej sags af Arrh. & K.; ej heller ar den, sa vidt mig ar bekant, an- 
tecknad af nagon senare exkurrent. Sarskildt namnes: Har aldrig sett 
den pa Aland eller annorstades i landet: Lindb. comm. Bestamdt vilse- 
ledande ar st fq: Bergstr. Beskr. — Oa. Vasa angbatsbrygga 1885 ymnig, 
men antraffades icke mera 1886: Lauren i Medd. XXII p. 41. — Ob. [Ulea- 
borg] st r viljelomailla Hietasaarella lahella tulitikkutehdasta [»8 Vilj. Hie. 
K.»]: Leiv.; uppg. afser tydligen, om den ofverhufvudtaget ar fuUt saker, 
nagon alldeles tillfallig forekomst. 

Chenopodium mupale L. 

Per errO'em olim indicatum est, sed in sahurra rarissime occurrit. 
>In cultis rarius Uloae (Julin), Aboae ipse>: Prytz cont. — Ob. Ulea- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 123 

borg: Jul. i V. Ak. H. p. 175, jfr om hvardera uppg. bl. a. Brenn. Obs., 
dar afven en nyare, enligt saval Brenners som min asikt, ej fullt saker 
uppgift anfores. Uppg. bero sakert pa forvexling, da arten sedermera ej 
patraffats af nagon annan. Den upptages icke af Julin i bans fuUstandiga 
vaxtfdrteckningar. — Daremot forekom den sasom barlastvaxt: Nyl. Hel- 
singfors, Somas barlastplats 1884 o. 1885: Lindb. comm., jfr Lindb. Euum. 

Chenopodium urbicum L. 

In Fennia australi raro irweniri videtur. 

Kalm; in cultis Finl. austr. (st fq): Prytz cont., cfr Fries; 
Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 623 et Giirke p. 132, vide etiam 
DC. Prodr. XIII, 2, p. 69 et Led. Ill p. 701-702. 

Al. p: Bergstr., spec, e Saltvik!; Sund Finby et Bomar- 
sund, Finstrom Godby: Arrh. & K. — Ab. Korpo (L. H. Stig- 
zelius): Zett. & Br.; Finby prope templum: Sandell!; r Sam- 
matti Haarijarvi: Sel. — Nyl. Fagervik rr: His.; Inga Baro: 
Ssel. ann.; [Helsingfors] st r intra urbem: W. Nyl.; Helsingfors 
complur. loc: Kihlm.; Borga in plateis, Morskom [spec. leg. 
E. Siven!]: Ssel. 0. Nyl. — Ka. Haapasaari: Sail. 0. Nyl.! 

Ta. Sysma: Nikl.!; Sysma prope templum (K. W. Benqvist): 
Hult herb.; Sysma Valittula (K. W. Benqvist): Unon. [ad eundem 
locum veris. spectat]. — Kl. Sortavala: Chyd., vide infra; Sorta- 
vala Hiekka Jormakka : Enw. hav. 

Al. st fq: Bergstr. Beskr.; sakert oriktig freqvens.* — Ab. Abo: O. 
Hjelt M. S., upptages till vidare undersokning. Lojo Laxpojo: Hels.; uppg. 
behofver bekraftas, da Lindberg aldrig sett arten i Lojo. — Ik. Kakisalmi 
(Wartiainen) Malmb., jfr bl. a. Ale. Ill; exemplaret tillhor enl. Saelan Atri- 
plex hortensis. — Kl. Da Chydenii exemplar ej vidare finnes bland kollek- 
tionen af Chenopodium urbicum i H. M. F., och manga oriktigt bestamda 
exemplar fuunits bland Cbenopodiaceae, torde ifragavarande uppg. behofva 
bekraftas. — Sb. r: Mela, jfr Mela Kasv. Ill o. IV; exemplaret fran Kuopio! 
torde enl. Sselan snarare tillhora Atriplex hortensis. 

Chenopodium rubruui L. 

In oppidis Fenniae usque ad 63^ plerumque passim, 
ceterum raro, excepta Alandia, ubi passim aut satis frequen- 
ter inveniri tndicatur. 

Till.?; Kalm; (fq) in hortis et inter Brassicam: Hell. p. 6; 
in plateis et hortis (fq): Prytz cent.; in hortis et ad plateas ad 124 Chenopodinm rubrum. 

Bjorneborg usque (st fq): Wirz. pi. off.; Fenn. merid. occ: Fries; 
Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 623; Fenn. med.: Nym. Suppl. p. 
268; Fenn.: Giirke p. 135, vide etiam DC. Prodr. XIII, 2, p. 83 
et Led. Ill p. 707—708 nomine Blitum polymorphum C. A. Mey. 

Al. p: Bergstr.; (st fq): Bergstr. Beskr.; Geta Bolstaholm: 
Bergroth in litt.; pag. Jomala in agro: Laur. Fort. — Ab. (r) 
Runsala: Zett. & Br.; in urbe [Abo] in plateis et hortis baud 
infrequens: Arrh, & Hollm.; [Muurila] rr Kaukelraa in horto: 
Renv.; st r hie illic in hortis et areis in vicinitate templi par. 
Mynamaki: Caj. Kasvist, cfr I. c. p. 137; Nystad [Uusikaupunki] 
in horto: Hollmen!; [Nystad] Sorvakko: Sod., vide etiam infra. 
— Nyl. [Helsingfors (!)] intra urbem p: W. Nyl.; Helsingfors 
complur. locis plerumque una cum Cli.glauco: Kihlm.; Thusby: 
Astr. & H.; Borga! in plateis, Orimattila ad Sommarnas: Ssel. 
0. Nyl, spec, hoc loco leg. E. Siven! — Ka. r Viborg: Fl. Kar.! 
et Malmb.l — Ik. Nykyrka Kolijarvi: Lindberg!; [in vicinitate 
orae maritimae, inprimis fq in vicinitate opp. Petersburg: Meinsh. 
p. 292]. 

Sat. Bjorneborg: Wirz. M. S., cfr Gadd Sat. p. 48. — 
Ta. [Tavastehus] (fq): Asp. & Th. — Sa. (Ruokolaks) rr Siitola 
(Simming!): Hult. — Kl. Sortavala: Chyd.! 

Oa. Kristinestad (!): Malmgr.; Vasa et in oppido novo! et 
vetusto: Hjelt, cfr Ale; r Vasa complur. loc. et in oppido vetusto: 
Laur. Vaxtf. — Sb. r Kuopio: Malmberg!, cfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 132. 

Om. vide infra. 

Ab. Abo allm. pa slottsbacken a barlast: E. Reuterl; afven tagen 
darstades af Gadol. och Linden!; [Pojo] fq: A. Nyl.; atminstone freqvensen 
ar bestamdt oriktig, hvarfore uppg. behofver bekraftas. — Sat. Kyro: 
Asp; knappast troligt. — Ta. Hauho: Herk.; uppg. behofver bekraftas. — 
Om. Gamla Karleby p pa odlad jord och barlast, inford med barlast: 
Hellstr.!, jfr 1, c. p. 137. — Ob. Uleaborg Broholmarna >in saburra navalis: 
Brenner!, jfr Brenn. Obs.; [Uleaborg] (fq): Leiv.; freqvensen ar sakert vilse- 
ledande; nagra stand i Kemi stad 188t), senare ej antraffad: Keckm. 

Chenopodium glaucum L. 

Ut antecedens, sed ubique frequentior est et longius ad 
septentrionem versus progreditur . Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 125 

Kalm; in ruderatis et plateis urbium Fenn. austr. st r: 
Prytz cont.; Fenn. merid.: Fries; Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 
624; hab. etiam in Fenn. occ. (Ostrob. mer.): Nym. Suppl. p. 
268; Fenn. occ. et mer.: Giirke p. 136, vide etiam DC. Prodr. 
XIII, 2, p. 72 et Led. Ill p. 700-701. 

Al. (»fq»): Bergstr., vide infra. — Ab. fq in plateis urbis 
Abo (!) et in Runsala: Zett. & Br.; Abo fq (_ st fq) in cultis: 
Arrh.; Piikkis: Lindb. comm.; [Pojo] (fq): A. Nyl.; Mietois st r 
ad Kaulakko et Runois: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 137; [Nyslad] 
Kainunpirtti et Sorvakko ad oram et in plateis et in areis oppidi: 
Sod. — Nyl. Fagervik! et ad Ekenas: His.; (r) in loco nuper 
culto ad viam circa sinum Toloensem: W. Nyl.; plur. locis intra 
urbem [Helsingfors]: W. Nyl. p. 213, vide etiam sub Ch. rubro; 
[Perno] Sarflaks: Gadol. — Ka. Fredrikshamn (!) (Qvist): Ssel. 
0. Nyl.; Viborg fq: W. Nyl., cfr Malmb.! — Ik. ad oppidum 
Kakisalmi numerose: Ssel. ann. et herb.; [inprimis in reg. ma- 
ritima (fq): Meinsh. p. 294]. 

Sat. nondum adnotatum. — Ta. Tavastehus in plateis: 
0. Ticcander! — Sa. [Ruokolaks] rr Siitola (Simming!): Hult; 
in oppidis (fq): E. Nyl. & Chyd.; Nyslott: Malmberg!; Nyslott in 
litore ad Kyronsalmi 1901: Sael. herb. — Kl. Kronoborg [ad de- 
versorium]: Hjelt Ant. p. 67!; Sortavala: Chyd.! — Kol. in 
Petrosavodsk ! fq: Fl. Kar., cfr Norrl. On. et Gunth. p. 49; 
inter Nikola et Rovskoje ad Svir, Vosnessenje: Caj. 

Oa. Kristinestad: Malmgr., spec. leg. Simming! — Kon. 
r Kendjarvi: Norrl. On., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. 

Om. (st fq) in plateis: Hellstr.!, spec, e Gamla Karleby!; 
Jakobstad: Hjelt, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132; p: Tenn., spec, 
e Gamla Karleby! 

Ob. Uleaborg: Mela herb.; Uleaborg Toppila 1886 2 a 3 
spec: Zidb., cfr Brenn. Obs.; Simo ad serratrinam Kallio multos 
deinceps annos: Keckm. 

Al. Bergstrands uppg., att Ch. glaucum vore allman p& hela Aland 
och i Korpo etc. [»ABCD»], ar utan tvifvel oriktig, om det afven kan an- 
ses vara sakert, att arten forekommer pa Aland. 126 Chenopodium album. 

Chenopodium album L. ^). 

In tota Fennia freqaentissime (aut frequenter) saepeque 
copiose provenit; in Lapponia inprimis interiore frequentia 
minuitur, sed ad summum fere septentrionem progreditur. 
MuLtis variat formis, sed liae apud nos parum exploratae sunt. 

Fq vel fqq -) in tota Fennia inveniri consentiunt omnes 
fere auctores (Wainio Kasv. vide infra), cfr Till., Kalm; tota 
Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. onnn.: Nym. Consp. p. 624; Lapp. 
Fenn.: Gurke p. 130, vide etiam DC. Prodr. XIII, 2, p. 70 et 
Led. Ill p. 697-700. 

Lapp. fenn. fq interdum cop. in agris et parcius in aliis 
locis cultis, ad septentriones versus et praecipue in interiore 
parte frequentia minuitur: Hjelt & H., spec, e Kittila prope tern- 
plum!; [Sodankyla] in cultis p: Blom Bidr.; per totam Lapp. 
. . . p cop.: Wahlenb. p. 67; in arvis fq: Fellm. Lapp.; in 
Kemijarvi et Sodankyla usque ad Kaaretkoski fq et saepe 
etiam abundanter locis cultis et ad domos, obviam etiam ad 
Petkula et Martti, Inari ad Kultala, etiam ad Vaalakkajarvi 
lluminis Paatsjoki in agro rapa consito: Wainio Not., cfr 1. c. p. 
31; herba inutilis ad Tanhua et Korvanen: Hult Lappm.; [Kuola- 
jarvi] non nisi ad Kurtti: Borg Sel., vide infra; »specimina ad 
sacerdotium utsjokense et parcius ad Paavali! (Inari) vidimus*: 
Kihlm. Ant.; Varangria australis saltern ad [Nyborg et] Naytiimo: 
Arrh. ant., vide etiam Hartm. p. 353. — [L. ent. reg. subalp. 
p, reg. silv. fq: Laest.; Kaaresu'anto: Malmberg!; Linden Bidr. 
non enumerat.] 

Lapp. ross. »ad Mare album baud infrequens, ceterum 
tantum ad sinum Kola observavi*: Fellm. Ind.; ad Maris albi 
Oram occidentalem et sinum Kola! fq: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. ^) Ch. album a spicatum Koch. 

^) Mela Kasv , Arrh. Ann , Flinck, Weeks., SecI. 0. Nyl., Blom, Lin- 
den, Leop., Norrl. s. 6. Tav., Wainio Tav. or., Hult, Fl. Kar., Mela, Norrl. 
On., Brenn. Obs., vide infra, Leiv. et Keckm.; fqq [in maxima parte terri- 
torii] fq aut st fq, interdum copiosissime: Caj. Kasvist , quern 1. inspicias, 
cfr 1. c. p. 140; fqq in agris et locis consitis argillosis saepe copiosissime: 
Stenr ; [»oft sehr dichte Bestande bildend>: Meinsh. p. 294]. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, No 1. 127 

XXXVII et Beket. p. 558, ubi insuper enum., spec, a Fellman ad 
Kantalaks lectum ad formas ducitur; Kuusreka: Mela herb.; Ponoj 
et multis locis ad occidentem versus: Mela PL; reg. silv. r nonnulla 
spec, ad templum [»bonkapellet»] prope locum, ubi salmones 
captantur [»laxpatan»], ad catarractara Tuloma: Linden Ant.! 

»rn hortia et agris p» : Prytz cont., se under var. cymigerum ; fq »Kuu- 
samossa vahemmin runsas*: Wainio Kasv. — Ob. r: Jul. p. 276, se under 
Ch. vulvaj-ia. 

I afseende a artens forekomst ma annu framhallas uppg.: »fq in 
pagis et eorum vicinitate»: Elf v.; fqq, i de nordligaste och ostligaste delarne 
fq: Brenn. Obs. »Kello8el]assa perunamailla runsaasti, asuntojen luona 
yjeinen; Salmijarvella yleiuen — muualla olimme sita tavanneet harvinai- 
sena (Eantaniemi)>: Borg Sel. 

Oberaknadt var. cymigerum Koch (incl. var. viride (L.), hvarom langre 
fram, omnamnas folj. former. 

Var. glomcrulosum (Eeich.) Hartm. Fenn.: Gtirke p. 130; r: Mela 
Kasv. — Ab. Abo slottsbackeu barlastplats: E. Renter! — Nyl. uppraknas 
af His.; »cum f. typica (fq)»: W. Nyl. — Se ang. denna form Herb. Mus. 
Fenn. II p. 13J, Brenner i Medd XVIII p. 211—212, under var cymigerum 
etc. — Brenners exemplar aro frin Nyl. Kyrkslatt Heikkovik! 

Var. pedunculare (Bertol.) Moq. Fenn.: Gtirke p. 130. — Ob. Sanno- 
likt afven (fq^, ehuru ej antecknad, exemplar fran Ulea: Brenn. Obs.; se 
afven under var. cymigerum. Brenner framhaller, att de exemplar, som i 
Herb. Mus. Fenn. II p. 132 ga under namnet var. glomcrulosum (Reich.), i 
sjalfva verket sannolikt hora hit: Medd. XVIII p. 211-212. 

Var. viridescens Saint-Amans, Moq. [N y 1. Helsingfors Somas pa 
barlast] nagra exemplar: Sael. exk. — Giirke p. 131 for sasom synonym 
till denna form var. pagnnum (Reich.). Denna uppgifves bl. a. Nyl. Hel- 
singfors Skatudden: Brenner i Medd. XXV p. 18. Se afven Brenner i 
Medd. XVIII p. 211-212; exemplar fran Nyl. Kyrkslatt Heikkovik! 

Var. microphyllum Coss & Germ., Moq. [Nyl. Helsingfors Somas! pa 
barlast] nagra exemplar: Sael. exk. 

En rodbladig form, mojligen var. bicolor (Bojer), ar antraffad p& Skat- 
udden [vid Helsingfors]; formen ar forut insamlad i Pargas och i Viita- 
saari: Brenner i Medd. XXV p. 18. Namnas kan, att var. bicolor ej upp- 
tages af Gtirke 1. c; Sfelan anser formen ytterst obetydlig. 

Chenopodium album var. cymigepum Koch. 

Una cum forma typica provenit. 

Till.; Kalm ^); in hortis oleraceis fq: Prytz cont. ^); fq: Mela 
Kasv. *); Fenn.: Giirke p. 131 ^). 

') Nomine Ch. viride L. aut. Ch. album var. viride (L.) Moq. 128 Chenopodium album. 

Al. Mariehamn: Sael. herb. — Ab. fq: Arrh. ^) et A. 
Nyl. '); [Vihti] p: Flinck 2). _ Nyl. (fqq): His. i)!; fq: W. Nyl. ^); 
Helsingfors fq: Sael. ann. et herb.-); [Hogland] Kiiskinkyla in 
Naskinranta: Brenn. i)! — Ka. Miehikkalii: Saelan^)! _ Ik. 
adhuc neglectum. 

Sat. f. typica frequentior: Hjelt; Tyrvaa: Karsten!; Birk- 
kala: Simming*)!; Kyro: Asp i). — Ta. [Korpilahti] Mutanen, Haian- 
lahti: Wainio Tav. or.-), spec, e Mutanen ad f. glomerulosam 
ducitur ■*). — Sa. Villmanstrand Parkkarila! in agris et ad Lau- 
ritsala!: Sselan -). — Kl. adhuc neglectum. — Kol. Vosnessenje: 
Cajander & Lindroth! 

Oa. p: Laur. Vaxtf. -); Kurikka: Malmgren! — Tb. adhuc 
neglectum. — Sb. Kuopio Bauhalaks in horto: Sselan-)!; [lisalmi] 
fq: M. & J. Sahib. 1). — Kb. Liperi: Europaeus & Hallstrom ^)! 
— Kon. adhuc neglectum. 

Om. p: Hellstr. *); fq: Brenn. Obs. ^) [ad Ob. ad partem 
maximam spectat]. — Ok. fq verisimile est banc formam Ch. 
albo frequentiorem esse, quamvis non diiuncte adnotatam, spec, 
e Kajana et Sotkamo Sopala!: Brenn. Obs. ^). — Kp. Uskela: 
Bergroth & Fontell! 

Ob. (st r): Jul. p. 276 ^); fq, spec, e Kemi Niemela: Brenn. 
Obs. 1), vide sub Ok.; Ulea: Eberhardt!, spec, ad var. pedun- 
cular e a Brenner ducitur; p: Keckm. -). — Kuus. et Kk. adhuc 
neglectum. 

[L. ent. Enontekiainen (Zetterstedt): Fellm. Lapp. ^), vide 
etiam Zetterstedt II p. 178 (et notam).] 

Lim. Kantalahti: N. I. Fellman ^)! 

For att utreda, hvilka exemplar, som afses med de sarskilda upp- 
gifterna i Herb. Mus. Fenn. II, bar jag belt ocb ballet foljt uppstallnin- 
gen i nyssnamnda arbete. Brenner framballer emellertid, att de bitborande 
bestamningarna icke aro fullt riktiga: Medd. XVIII p. 211—212; se i syn- 
nerbet ofvan under var. pedunculare. '■) Nomine Ch. tnj-ide L. aut Ch. album var. viride (L.) Moq. 

') Nomine Ch. album var. cymigerum Kocb. 

^) Nomine Ch. album var. glomerulosuvi (Reicb.). 

*) F. glomerulosa (Reicb.) in Herb. Mus. Fenn. II p. 132. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 129 

Chenopodium vulvaria L. 

Maxima m partem per errorem hidicatum est, sed tamen in saburra occurrit. 

Ab. [Nystad] Saunasillan rannalla iCajander): Sod. — Nyl. Borga 
Krako pa barlastholmen: G Sucksdorff!, jfr Medd. XX VII p. 11. — Om. 
Gamla Karleby GuUputten: Hellstrom! — Ob. Nog sallsynt: Jul. p. 276, 
jfr Prytz cont. och Brenn. Obs. Denua art, liksom flertalet af Chenopo- 
diaceerna, ar sakerligeu oratt bestamd af Julin. 

I sammanhang harmed ma namnas, att det uppgifves om Ch. fici- 
foHum Sm. »vorkommt nordlich von uns>: Wied. & W. p. 149; ar mig 
veterligen dock aldrig funnen i Finland. 

Chenopodium polyspermum L. 

In Fennia austro-occiclentali passim vel ran'us obvium, 
orientem versus varescit et supra 6P 40' haud visum est, 
nisi adventicium in saburra. 

Till.?; Kalm; in ruderatis et fimetis Finl. infer, minu.s fq: 
Prytz cont.; Fenn (media): Fries; Fenn. mer.: Nyni. Consp. p. 
624 et Giirke p. 128. vide etiam DC. Prodr. XIII, 2, p. 62 et 
Led. Ill p. 693- 694. 

Al. (p) in Alandia continenti : Bergstr.; Godby etc.: Bergstr. 
Beskr. — Ab. (r) Ekstensholm et Luonnonmaa!: Zett. & Br.; Aboa 
in hortis : E. Renter; Hirvensulo in agro: Arrh.; Kathrinedal: 
C. Frielsch in Bot. Byt.; Merima.skn: Karsten!; Kuusto: Ale. Ill; 
Pargas st fq — p, f. acutifolia r Simonsby in calcariis: Arrh. 
Ann.; Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorff!; [Muurila (!)] (st fq): 
Renv.; Bjarno in praedio Pojo: E. G. Printz; p ex. gr. Dannskog, 
Ljusaro: A. Nyl.; Pojo Bockboda numerose: Sael. ann. et herb.; 
p: Sel.; Lojo complur. locis: Lindb. comm.; in his plagis fre- 
quentius etiam teste Hult; Vihti ad viam versus Kourla: W. Nyl. 
p. 210, cfr 1. c. p. 204!; Vihti (fq): Printz; Vihti st fq enum.: 
Flinck, spec, ex Oravalalampi!, Nissala! et ad ripam prope tem- 
plum vetustum!; st r Pyhajarvi ad pag. Jarvenpaa in ripa et 
dispersum secundum ripam occidentalem huius lacus: Weeks.; 
Mynamaki in agro avena consito prope pag. Kaarleinen, Mietois 
Uhlu, Rantavakki, Saari, Lehtis et Tuokila in agris avena aut lino 
consitis plus minusve parce: Caj. Kasvist. — Nyl. Fagervik 
haud r: His.!; [Nurmijarvi] in praedio Simonsberg ad ripam 

Tvpis impr. "I, 1904. 9 130 Chenopodium polyspermum. 

australem lac. Nurmijarvi p, verisimiliter etiam in aliis locis: 
Stenr.; Thusby Lepola : Astr. & H.; (rr) in sacell. Liljendal par. 
Perno ad Kuuskoski: Ssel. 0. Nyl ; Askola Grefvas: Saelan! — 
Ka. r ad Viborg in cuitis: Fl. Kar. p. 191; par. Viborg Lii- 
matta [»Limata»]: Thesleff!; r parce in novali [»tradesaker»] in 
Jaaski Ahola: Linden! — Ik. r Kakki Tyvisaari: Malmb.! 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt, spec, e Karkku!, Birkkala! et 
Kyro!, de loco ultimo cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. — Ta. 
[Luopiois] Puutikkala, f. acutifolia Ammatta, Salo: Leop.; Saaks- 
maki (st fq): Tikk.; Kalvola: Furuhjelm!; Kalvola Kankaanpaa: 
Borg!; p: Asp. & Th.; Janakkala ad templum: Kihlm.; Hauho : 
Herk.; Lammi Ronni: Leopold!; st r [Asikkala (!)] Vesivehmas, 
Kuurjoki, Lautakota prope ripam et Riihilahti, Kalkkis et Pulk- 
kila (Stromborg): Norrl. s. 6. Tav.; Hollola Hersala et Upiia: 
Wainio herb, et ann ; Sysmii Storby Rapala (K. W. Renqvist!): 
Unon. — Sa. Imatra: Sseian!, cfr Hult. — Kl. Sortavala (E. 
Winter!): Chyd ; Kronoborg Otsanlaks: E. Juslin!; Sortavala 
Helyla: Backm.; Impilaks ad litus lacus Ladogae: Hjelt Ant. p. 
67!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. — Kol. rr Porog: Elfv.!, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132; Muromi, VakruLschej, Nimpelto!, 
Vosnessenje: C-aj. 

»Non vidi>: W. Nyl. Distr. Arten anmaldes sasom ny for finska 
florau 24, X, 186J; se dock redan Fl. Kar. p. 191. — Sb. »Loydetty Varkauden 
ruukilla runsaasti Forvaltar Henriksson'in puutarhassa»: Enw.; Kuopio (Th. 
Kolstrom 1870): Mela herb., jfr Mela Kasv.; uppg. aufores sasom upp- 
mailing till vidare iakttagelser, huruvida arten bibehdller sig. — Ob. Ulea- 
borg barlast (Zidb.): Brenn. Obs.; enstaka stand i Kemi stad 1892. Tidigare 
afven antecknad fran Vasankari i Simo, men dar numera forsvunnen : Keckm. 

Var. acutifolium (Sm.) Aschers. r: Mela Kasv. Ill; Fenn.: Giirke p. 
129; se f. o. Herb. Mus. Fenn. II p. 132 afvensom ofvan under Ab. och 
Ta. Den ar afven tagen Ab. Abo barlastplatsen vid slottet: E. Renter! & 
Linden! Formeu ar dock ej noggrant sarskild hos oss. 

Afven f. spicata Moq.-Tand. upptages Herb. Mue. Fenn. II 1. c. 
Denna betraktas i DC. Prodr. sasom hufvudform i motsats mot /? cymosum 
Cheval. Af Gurke 1. c. upptages den sasom synonym till b) acutifolium. 

Blitum virgatum L. 

In Fennia australi et media raro et, ut videtur, adventimim invenitur. 

»Fennia austr. (Hb. B?er)»: Rupr. Diatr. p. 51; »Fenn. mer.-occ. . . . 

sed in borealibus tantum pi. advena est vel e cultura passim subspont.*: Acta Societatie pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 131 

Nym. Consp. p. 623; jverisimiliter adventicium, locis cultis occurrens»: 
Herb. Mus. Fenn.] II p. 132 (upptages emellertid 1. c. p. 50); »in Europa 
media (. . . Fenn. mer.) in hortis colitur et passim subspontanea occurrlt»: 
Giirke p 134 under namn af Chenopodium foliosum (Moench) Aschers. 

Al. Bomarsunds ruiner: Kl. Wahiman! och A. Bomansson!; [Sund] 
bar ej antraffats annorstades an pa Bomarsunds ruiner, hvarest denna 
vaxt meet samlad forekom pa de grushogar efter hufvudfastningen, hvilka 
ligga narmast till Lumparn: Prim. p. 71. — Ab. r i tradgardar sasom ogras: 
Zett. & Br., exemplar fran Reso Upalingo!; Uskela gamla kyrkogarden rr: 
Nikl.! — Nyl. >r Fagervik! et in par. Karis ad Basa»: His.; Tbusby for- 
vildad: E. Hjelt!; rr i Lapptrask! pa Marieberg vid kyrkan, Stromfors vid 
Kulla: Sfel. O. Nyl.; pa dessa stallen mojligen forvildad: 1. c. p. 25; [Mant- 
sala] Frugard odlad 1808: Medd. XXV p. 13. — Sat. Funnen af Simming 
i Bjorneborg!: Malmgr. — Sb. Kuopio: Malmberg i dupl.l, jfr Mela Kasv. 
Ill, [ex. ar ofullstandigt ocb darfore ej fnllt sakert; det inlamnades under 
namn af var. chenopodioides]. — Kb. Liperi fOrvildad i Siikasalmi tradgard: 
Eur. & H. — Om. [Gamla Kaileby] p pa odlade stallen, inford med bar- 
last: Hellstr.; Gamla Karleby i flere tradgardar: Ale. — Ob. UleSborg 
[pa] strand: Brenn. Obs. 

Blitum virgatum var. chenopodioides (L.). 

In saburra etc. rarissime lectiim est. 

Fenn. mer.-occ: Giirke p. 136 under namn af Cheiwpodium rubrum 
d) chenopodioides (L.) Moq. 

Sat. Bjorneborg (Simming!): Malmgr., jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 
50 etc — Ob. Uleaborg pa barlast: Hougb. berb., jfr Brenn. Obs. 

Blitum capitatum L. 

In Fennia occidentali rarissime et adventicium tantum inveniriindicatur . 

Tradgard r V: Brenn. Flor. j>Nullibi tamen nisi inquilina in cultis 
etc occurrit, in multis enim hortorum hospes (patria vera incerta est)*: 
Nym. Consp. p 623, jfr Gtirke p. 135; i hvartdera arbetet ar nordgransen 
Suec mer. med. 

Nyl. [Mantsala] Frugard odlad 1808: Medd. XXV p. 13. — Om. 
slakt. af foredragaren [0. Alcenius] redan 1862 i Gamla Karleby samt se- 
dan dess forekommande spridd i denna stads tradgardar*: (Prot. 3, III, 
1900) Medd. XXVI p. 47; arten betecknas 1. c. p. 46 sasom >sannolikt 
forvildad*; jfr afveu Ale. Ill etc. 

Suaeda maritima (L.) Dumort. 

In taeniis Alandiae rarissime, quamvis copiose, occurrit; 
etiam in saburra etc. lecta est. 132 Suaeda maritinia. 

In litoribus maris Alandiae (Radloff): Prytz eont.; Fenn. 
merid, occid.: Fries, cfr Nym. Syll. p. 389 et Koppen Verbr. 
I p. 615; Fenn. mer.-occ. (Aland: A. Arrhenius 1879): Nym. Suppl. 
p. 269; ins. Aland: Giirke p. 163, vide etiam Brenn. Flor. 

Al. enumeratur a Radl. p. 235; ins. Aland (F. Nylander in 
litt.): Led. Ill p. 787—788; cop. in depressis et nudis oris arenosis 
Sottunga kyrklandet ad Kovik, Langnas et Fulvik, Kokar ins. 
Helso in Storangen, ins. Karlo ad Ofverboda et Karlby: Arrh.!, 
cfr Medd. VI p. 232 et 247. 

>Non vidi>: VV. Nyl. Distr.; i sjalfva. verket ansags denna vaxt lange 
nied oratt hafva blifvit upptagen i den finska floran, da de aldre uppg. 
voro obekraftade, hvarfore den ej heller upptages i flertalet forteckningar 
m. m., innan den 1879 ater patraffades af Arrhenius. — Ab. [Pa barlast- 

e 

platsen vid Abo elott (!)] ar 1883 nagra ratt stora och yfviga exemplar, 
men 1884 ej aterfunnen : Ssel. Frov. — Nyl. [Helsingfors Somas pa bar- 
last] i nagra exemplar, men steril: Sfel. exk. under namn af Schoberia ma- 
ritima (L.); Perno Lassdahls barlastplats: A. H. de la Chapelle! 

Salsola kali L. 

Ad Oram Fenniae australem raro aut rarissime invenitur. 

In litoribus extremis arenosis maris Fenn. austr. st r: Prytz 
cent.; in actis Alandiae, Nylandiae et Careliae meridionalis: Wirz. 
pi. off.; Fenn. mer.-occ: Nym. Consp. p. 631; Fenn. (non in 
mer.-occ), sed in mer.-or. (Carel. mer. et Isthm. carel.) et mer. 
(Nyland) indicatur: Nym. Suppl. p. 269; Fenn. mer.: Giirke p. 
165, vide etiam DC. Prodr. XIII, 2, p. 187. 

A 1. enumeratur a Radl. p. 235; ins. Aland (F. Nylander in 
litteris): Led. Ill p. 799; his temporibus non visa, quare hae 
indicationes egeant confirmationis, vide infra. — Ab. in promon- 
torio austro-orientali insulae Jurmo: E. Renter in Medd. XVIII 
p. 230; Salo (T. Wasz): Hollm. — Nyl. cop. ad Hango: Sand., 
spec, ibidem leg. Hisinger!; par. Ekeniis in ripa arenosa ad 
sinum Tvarminne, oppidum Hango in litoribus arenosis: Hayr.; 
in vicinitate Lappvik (A. Lonnbohm): Mela herb.; Helsingfors ins. 
Meiko numerose: Ssel. ann. et herb.; Helsingfors Mejlans: Hult 
coll.; Helsingfors Somas in saburra: Lindb. coram ; Helsinge 
Kallvik prope Nordsjo: Ssel. herb., cfr Ale III; Helsinge Nord- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, No 1. 133 

sjo Revelsudd (!) cop., Villinge Ronnskiir et Borga Aggskar: 
Sael. anil ; Borga in insula Korssundsholmen: Ssel. herb.; st r 
velut Borga in Glos- et Tunnholmen!, Perno in Sondaro!, Strom- 
fors in [insula] Bullers, Pyttis [Hinkabohle!] in By5n, Hogland! 
inprimis in parte orientali: Ssel. 0. Nyl.; Perno ad pharum Orren- 
grund in litore arenoso, in insula Tunnholm 1889 frustra requi- 
sita: GadoL; Hogland ad Kappeisatama: Brenn.; Hogland Suur- 
kyla: Sieveis & A. Berner in dupl.!, vide etiam Schrenk p. 161 et 
Brenn. Till. p. 40. — Ka. Fredrikshamn Tammio! [»Stam6»] et 
Pitkapaasi: E. Nyl. Ber., cfr Ssel. 0. Nyl.; Virolahti ! rr Ala Urpala: 
Blom; Virolahti Martinsaari prope Dufholmssund cop.: Sselan!; 
tantum in ora orientali ins. Seiskari [»Seitskar»], suis locis cop.: 
Thesl. Dynb. p. 60; var. hivta in taeniis Viburgensibus (E. Ny- 
lander): Fl. Kar. p. 191, [forsitan ad Tammio speetat]. — Ik. 
r Koivisto [»Bjork6»] in litore infra praedium sacerdotis: Malmb.!; 
Kivennapa Kuokkala: Lindberg!; [Meinsh. p. 289—290 tantum 
e locis remotis enum.]. 

Stdrsta delen af Finl.: Fries; kan ej anses riktigt, se W Nyl. Till, 
p. 302. »Non vidis: W. Nyl. Distr.; galler ej numera. — Al. Eadloffs upp- 
gift ar visserligen ej direkt bekrilftad, men forefaller dock trovardig; den 
behofver likval, liksom mahanda afven Hollm^ns uppg. fran Ab., bekraftas. 
Bergstrand bar ej sett arten pa Al.; Bergstr. p. 44. — Om. [Gamla Karleby] 
pa barlast: Hellstr. p. 137. 

Spinaeia oleraeea L. 

In praediis inprimis maiorihus usque ad summuni fere septentrionetn 
colitur. 

»En ganska allman kokstradgardsvaxt hos berreman i hela landet 
anda upp till Inari och Utsjoki; allmogen odlar mycket sallan spenat. Va- 
rieteten med slata frukter ar aljmannare an den med taggiga*: Elfv. Ant. 
[). 68, jfr 1. c. p. 23 afvensom Eeiu p. 83, Ign. Geogr. p. 349, Brenn. Flor., 
Elfv. Kult. p. 132, Mela Kasv. Ill, Ale. Ill och i afseende a odlingen i 
enskilda delar af landet t. ex. Caj. Kasvist., Stenr. p. 16, Leiv., Turistf. 
arsbok 1902 p. 80 [Ylitornio] etc. — Arten upptages sasom odiad redan 
af Till. Fran 1700-talet uppgifves: [Ob. Uleaborgs Ian] vaxer bra ocb ger 
alia ar mogna fron : Jul. p. 27. [Nagot senare uppgifves, att den odlas 
vid prestgarden i L. ent. Enontekiiiiuen: Clarke p. 466 i ofversattniug och 
gatt i fro i Lk. Muonioniska: Zetterstedt II p. 19.'i.] Fran senaste tid ma 
endast anforas, att den odlats i Li. Toivoniemi pa kalljord med stor fram- 
gang: Nordling p. 307, jfr 1. c. p. 315. — Anmarkningsvardt ar, att arten 134 Spinacia oleracea. 

ej upptages sasom odlad a [Nyl. Mantsala] Frugard 1808: Medd. XXV p. 
11. Af Giirke p. 138 upptages den egendomligt nog sasom odlad endast 
»in Europa media* och nagra sydl. lander. 

Atpiplex hortense L. 

Raro colitur et in Fennia austrnli raro aut rarissime adventicium 
occurrit. 

Nordostra Finl. och n. o. Lappl.: Fries, jfr Nym. Syll. p. 338; uppg. 
afser dock A. patula f. halophUa (se under denna och A. mtens). >Herba 
Tatariae indigena, colitur in usum oeconomicum (culinarium) et in plurimis 
Europae partibus hinc inde etiam quasi sponte occurrit >: Nym. Consp. p. 
627, jfr Giirke p. 139; »in prov. meridionalibus efferatum, in hortis et 
reiectamentis hortorum obvium»: Herb. Mus. Fenn. II p. 132; den upp- 
tages afven Brenn. Flor,, Mela Kasv. etc. 

Ab. Bromarf funnen vid ett torp forvildad: Sand.; Lojo Mongola 

fOrv. i tradgarden (den grona formen): Lindb. comm.; [Mynamaki] nisein 

toisinaan runsaastikin ryyti- erittiiinkin punajuurikasmaissa, pihoilla, asu- 

musten nurkissa y. m.K Caj. Kasvist.; Nystad i en tradgard: Hollm^n! — 

Nyl. ITppraknas bland arter, som arOj mer eller mindre forvildade vid 

Helsingfors, med tillagg »huius forma sanguinea ad balnearium*-. W. Nyl. 

p. 53 not; Helsingfors Broholmen: Wainio ann.; Sibbo Loparo forvildad: 

Sfel. ann. och Ohrub. — Ik. Sakkola: Malmberg!; Kakisalmi: F. Wartiainen!, 

jfr Malmb. under namn af Chenopodium urbmim. — Sat. >fann jag i Bjor- 

neborg, ny for Finland*: Malmgr.! — Ta. Tavastehus niira apotekstrad- 

girden (O. Collin); Wainio herb.; Vanaja Aulango: K. Collin!; Sysma: K. 

W. Renqvist! — Oa. Narpes: Nordl. p. 19 [knappast riktigt bestamd]. — 

Sb. Jorois: G. Grotenfelt!; Kuopio Julkula! och Raima.': Malmberg, det 

senare exemplaret under namn af Chenoj)odium urbicum. — Mahanda ingar 

nagon hithorande form afven bland de Atriplices, som Hellstr. p. 137 upp- 

tager fran Om. pa barlast. — Kk. och Lapp. ross. Den ^Atriplex e sub- 

divisione A. hortensisy, som uppraknas irkn Hvita hafvets kust mellan 

Gridina och Kantalaks af Angstr. p. 51 och gifvit anledning till Fries' uppg., 

hor till A. patula f. Jialophila. — Alia dessa uppgifter hantyda, saframt de 

icke uppstatt genom forvexhng, pa en alldeles tillfallig forekomst, hvar- 

fore arten icke upptagits bland de vilda vaxterna i Herb. Mus. Fenn. 11. 

Angaende den atminstone numera alldeles obetydliga odlingen se 

Elf v. Ant. p. 68 och jfr 1. c. 43 samt Ale. III. — Ob. [Uleaborgs Ian] va- 

xer i ofverflod, sar sig sjalf: Jul. p. 27. 

AtPiplex nitens Schkuhr. 

Per err or em indicatum est. 

»Den allmant vid Ishafvet forekommande arten af afdeluingen Schi- 
zotheca tillhor A. nitens Rebent., ej .4. hortensis^. (E. Fries i) Bot. Not. Acta 8ocietatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 135 

1849 p. 59, jfr Fries p. 556 och C. A. Westerlund i Linnaea Bd XL, Berlin 
1876, p. 139. Att uppgiften afser A. pahdum f. halophila [»var. hololepis*] 
adagalagges tydligt af N. I. Fellm. p. 51 o. 52, jfr 1. c p. LXIII. Atriplex hastatum L. 

Ad oras maritimas Fenniae austro-occidentalis satis 
frequenter — passim inveniri indicatur, sed iam ad interiorem 
partem Sinus fennici rarius (antum obvium. Ad septentrio- 
nem versus etiam rarescit, sed typicum usque ad 65^ ledum 
est (for si tan in saburr^a) et usque ad 65^ 20' inveniri indi- 
catur. Cum varietate salinum, quae saltem ad septentrio- 
nem versus forma typica est frequentior, quia plerumque 
coniunctum est, distributio nondum certa sit. 

Fenn. mer. occ: Fries; Eur. omn. exc. Lapp. Ross, arct.: 
Nym. Consp. p. 627; Fenn. adest solum in occ. et mer.: Nym. 
Suppl. p. 269; Fenn.: Giirke p. 142, vide etiam DC. Prodr. XIII, 
2, p. 94 et Led. Ill p. 721-725. 

Al. (st fq), sed singulis tantum locis: Bergstr. nomine A. 
latifolia Wahlenb.; st r Brando in complur. scopulis et petris partis 
maxime septentrionalis paroeciae, in taeniis interioribus deesse 
videtur: Bergr., spec, e Brando Bernklubben ! — Ab. (fq): Zett. 
& Br. [ad partem ad var. spectat]; Pargas Attu: Arrh Ann.; 
Halikko: Nikl.!; Mietois st r hie illic ad lilora sinus Saari spec, 
solitaria: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 140; Nystad: Sod. — Nyl. 
p: W. Nyl.; Helsingfors ad ripam sinus Tolo: Lindb. comm.; 
Tolo ad »Langa bron»: Sael. herb.; [Hogland] p ad litora: Brenn. 
[ut W. Nyl. maximam partem certe ad var. spectat]. — Ka. st 
r: Blom [ad var. spectare videtur]; cum f. salina st fq in Haa- 
pasaari: Sselan in Medd. XXV p. 79; Viborg: Simming!, cfr 
Malmb. — Ik. vide infra, sub var. depresso [et Meinsh. p. 290 
-291]. 

Sat. p: Malmgr., spec, e Sastmola!; par. Bjorneborg st 
r: Hayr. 

Oa. (p): Malmgr., spec, e Kristinestad !; r in vicinitate opp. 
Vasa: Laur. Vaxtf. 

Om. r cum saburra introductum: Hellstr.; Pederso Stock- 136 Atriplex hastatum. 

holraen in litore: Fontell in Mela herb.; Brahestad in litore gra- 
minoso! et in margine fossae!: Blom. 

Ob. ad Ulaburgum (!) in insula Kario etc. (W. Nylander!): 
Hellstr. Distr. p. 24; usque ad li procedit: Ale. Ill [varietatom 
etiam cotnplectens;] [r: 0. R. Fries; ad varietatem verisimiliter 
spectat], vide etiam infra. 

Otvifvelaktigt afse atminstone de forf., som ej bestamdt atskilja 
var. salinum, till storre delen denna varietet, som sakert ar allinauiiare 
an hufvudformen, jfr Hellstr., Laiir. Vaxtf. m. fl., ehuru det bor frainhallas, 
act Atriplices i Finland i allmanhet aro foga utredda. — Ik. Koivisto 
[>Bjorko»], Kuolemajarvi, Kakki: Malmb.; exemplaret fran Koivisto hor till 
var. depressa. — Uppg., som ej alls afse denna art, finnas utom i nagra 
M. S. mig veterligen blott Sat. Birkkala: Carlss. 

I afseende a forekomsten i Ob. ma tillaggas, att a elatius uppgifves 
torekomma flerstades pa gardstomter, afstjalpningsplatser och dyl. stallen 
inom 1. uara invid Uleaborg: Zidb.; [Uleaborg] fqq: Leiv., men Leiviskas 
freqvens ar sakert alldeles vilseledande. — Brenn. Obs. hanfor alia uppg. 
fran O b. angaende A. hastafum till A. latifolium Wahlenb. eller dess var. 
och betraktar icke denna sasom synonym till A. hastafum. A. laiifnlium 
upptages sasom tillfallig Uleaborg Broholmarne, Toppila barlast; 1. c. 

Som motsats till de langre fram uppraknade formerna och variete- 
terna kallas hufvudformen t. ex. i Mela Kasv. var. elatius Wahlenb. Vidare 
omnamnes en f. minima fran Nyl. [Hogland] Kappelsatama: Brenn. och 
var. microcarpum Koch fran Sat. Sastmola: Malmgr. Hnruvida den senare 
eller hvardera aro identiska med var. microspermum (Waldst. et Kit.) Moq., 
till hvilken var. microcarpum fores af Giirke p. 1 4'2, kan ej afgoras, da 
exemplar ej foreligga. Var. microspermum upptages i Brenn. Flor. Likasa 
f. microphylla Sael. 

Har ma tillaggas, att nagra exemplar af denna art i H. M. F. hafva 
ett ganska afvikande utseende, men aro mer eller mindre defekta och 
darfore ej kunna med sakerhet bestammas. 

Atriplex hastaium f. deltoidea (Bab ) Moq. 

In Alandia lecta est. 

Fenn.: Giirke p. 14'2 nomine b) deltoid cum.. 

Al. Kumlinge: [A.] Tigerstedt!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. 

Atriplex hastatum var. salinum (Walir.) Gren. & Godr. i). 
Forma typica frequer/lius in litoribus maritimis pj'ove- 
nii ; ad Apptentnonem versus usque ad summum fere Sinum 
bottnicum obvium est. ') A. hastatum var. triangulare Marss. Fl. Pomm. p. 395: SaeJ. ann. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 137 

Fenn.: Giirke p. 143. 

Al. (p): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr. — Ab. Korpo: 1. 
Ringbom!, cfr Zelt. & Br.; [Pojo] parcius ex. gr. Dannskog: A. 
Nyl. — Nyl. Inga in taeniis ex. gr. ad Barosund et in Jakob 
Ramsjo: His.; complur. locis in litore marino ad Helsingfors (!): 
Seel, ann.; p in maritimis: Seel. 0. Nyl.; Borga Porto et Her- 
manso ad Haikko etiam in Aggskar: Ssel. herb.; Stromfors! Lofon 
et Pyttis Hinkabohle: Ssel. & Stromb.; Hogland: Rupr. Diatr. 
p. 51, cfr Brenn. — Ka. Haapasaari: Ssel. & Stromb., cfr Medd. 
XXV p. 79, vide sub forma typica; Virolahti Hoikkasaari: Sselan!; 
Seiskari [»Seitskar»] cum Satsolo, sed multo parcius, ad oram 
a Koivisto [»Bj6rko»] ad orientem versus (non) obvium: Thesl. 
Dynb. p. 60. — Ik. ad totam oram maritimam: Lindb. comm. 

Sat. st fq: Malmgr. 

Oa. st fq: Malmgr.; p in litoribus maritimis, st fq in Qvar- 
ken: Laur. Viixtf. 

Om. p in maritimis: Hellstr., spec, e Gamla Karleby!; 
extra territorium Salo in litore argillaceo ad Lumijoenselka 
versus: Leiv. Oul. p. 114 nomine ^4.. latifolia salina. 

Ob. Uleaborg Hailuoto: W. Nylander!; Ulea: Eberhardt!; 
Toppila quotannis, sed parum numerosum, fructus plerumque 
non maturescunt: Zidb. ; Kempele: Brenner!, cfr de his Brenn. 
Obs., ubi nomine A. latifolium var. salinum etiam ex li enu- 
meratur, vide ceterum sub forma typica. 

Alia de ofvan uppraknade exemplaren hora, liksom A b. Abo vid 
slottet!: elevex. [sannolikt pa barlast], till f. ereda. Dessutom finnes f. 
procumbens fran Nyl. Borga in litore marino: Sfelan!; Pyttis in litore ma- 
rino : Sfelau & Stromborg! — Om. Gamla Karleby: Hellstrom ! ; jfr om 
dessa former Herb. Mus. Fenn. II p. 132. 

Atriplex hastatum var. deppessum Hartm. 

Ad Sinum fennicum. multr's locis lectum est. 

Fenn.: Giirke p. 143 nomine var. prostratum (Boucher) Lange. Nyl. promontorium Hango, Kyrkslatt Midvasto, Helsing- 
fors Sandudd, Foliso et Melko, Helsinge Nordsjo! et Estlotan 
denique Borga Sando in litoribus marinis: Ssel. herb.; Pyttis 138 Atriplex haBtatum. 

P'agero! et Hogland Kappelsatama ! : Brenner; Tytiirsaari: Brenn.! 
— Ka. Fredrikshamn Tammio! et Lavansaari!: E. Nylander; 
Virolahti Martinsaari: Ssel. herb. — Ik. Koivisto: Malmberg!, 
vide sub f. typica. 

Atriplex calotheea (Rafn) Fr. 

In saburra Fenniae austro-occidentalis ledum est. 
sFenu. mer.»: Giirke p. 144. 

Ab. Abo: Brander!, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 132. 
Arten upptages at'veu af Mela fran barlastplatser Nyl. [= 3]: Mela 
Kasv. Ill; nagon specialuppgift ar mig icke bekant. 

Atriplex Babingtonti Woods. 

Apud nos per err or em indicatum est. 

Nyl. Tytarsaari strand : Brenn., jfr Brenn. Flor. Exemplaret torde 
dock tillhora en form af A. patulum, hvarfore A. Bahingtonii bor utga ur 
v&r flora. Den upptages afven i vaxtforteckuingar etc. Atriplex patulum L. 

In Ferinia waxime auKtrali et inprimis austi'o-occi den- 
tall satis frequenter — frequenter provenlt; ad on'entem versus I 
et in interiore parte forma typica mox rarcscit neque supra | 
63^, ubi iam rarissima, est visa; ad occidentalem vero or am 
65^ attingit; supra hunc gradum ti/picum vix sponte obvenit, 
litorales autem for mac etiam ad Marc glaciate occurrunt, et 
adventicium saltem usque ad summum Sinum bottnicum 
procedit. 

Kalm ; in cultis (fqq) : Prytz cont. ; maxima pars Fen- 
niae: Fries; Eur. omn. exc. Lapp. plur. . . .: Nym. Consp. p. j 
627; typica deest (nisi sporadica) etiam in Fenn. bor., sed ibi I 
(immo Lapp.) adest var. Iialophila Sael. : Nym. Suppl. p. 268, ' 
vide etiam DC. Prodr. XIII, 2, p. 95 et Led. Ill p. 725-728. 

Al. St fq: Bergstr. ; fq : Bergstr. Beskr. ; fq in par. Brando 
et Kumlinge: Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br., Arrh., Benv. et 
A. Nyl.; fq in par. Inio, in par. Gustafs et Tofsala non adno- 
tatum : Bergr. [verisimiliter praetervisum]; st fq: Sel.; Vihti fq: 
Printz et Flinck ; [Pyhajarvi et Pusula] fqq: Weeks.; [Mietois Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 139 

et Mynamaki] fq in parte australi [»Mt ja Pt»], in parte media 
[»Tp, Hr»] st fq, sed in maxima territorii parte silvestri [»met- 
saaluetta»] [in primis par. Karjala] omnino non obvium : Caj 
Kasvist., quern 1. inspicias, cfr 1. c. p. (13), 138, 140 et 142. 

— Nyl. fqq pliir. form.: His.; [Nurmijarvi] st f q : Stenr. ; fq : 
W. Nyl.; st fq: Sael. 0. Nyl.; [Hogland] p in litoribus: Brenn. 

— Ka. Fredrikshamn, Viborg: Fl. Kar.; (r) Hinkka, Pertila: 
Blom!; p: Linden; Haapasaari fq: Saelan in Medd. XXV p. 79. 
^ I k. p : Malmb.; [in toto territorio plus minusve vulgaris : 
Meinsh. p. 291, vide etiam Schmalhausen p. 85]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt. — Ta. st f q : Leop. ; fq: 
Knabe Fort, et Asp. & Th. ; p: Norrl. s. o. Tav. ; p in parte 
australi [par. Gustaf Adolf], in septentrionali (deest): Bonsd.; st 
fq: Wainio Tav. or. -- Sa. in Savonia (fq): E. Nyl. & Chyd.; 
Valkiala (st fq): Hult Fort.; Villmanstrand et Nyslott: Ssel. herb.; 
Hult non comm. — Kl. Valamo et Sortavala fq: Chyd. — Kol. 
Mandroga: Elfv.!; Peirosavodsk (!): Norrl. On. et Caj.; ad semitas 
prope Petrosavodsk : Giinth. p. 49. 

Oa. st fq: Malmgr.; p in paroeciis ad litus iaeentibus: 
Laur. Vaxtf., vide etiam infra. — Tb. vide infra. — Sb. Varkaus 
ad officinam locis udis prope domos cop. [»yleinen»]: Enw.; r: 
Mela, spec, in dupl. e Kuopio!; Kuopio Levais: Budden. — Kb. 
Liperi Rotila et Kukkola: Hallstr. — Kon. nondum visum. 

Om. Jakobstad, Gamla Karleby variis formis cum saburra 
introductum: Hellstr.; Brahestad (W. Nylander): Hellstr. Distr. 
p. 24. — Kp. ad ostium flum. Shuja: Bergroth & Lindroth!; 
ad ripas arenosas Maris albi [Solovetsk] : Kusn. p. 131 [ad va- 
rietatem spectare puto]. 

Ob. saltern in confinibus Ulaburgi : Hellstr. Distr. p. 6; 
Ulea: Eberh, !; Uleaborg Toppila: Brenner in dupl.!, vide cete- 
rum infra et Led. Ill p. 725. 

Lapp. Fenn.: Giirke p. 140; uppg. fran Lappland afser var. halo- 
phila. — Angaende torekomsten i Oa. skrifves : »in i landet antecknad med 
ringare freqvens i flere aocknar* : Laur. i bref. — Tb. upptages ej af 
Broth., men torde finnas i Jyvaskyla, ehuru delta ej heller med sakerhet 
framgar af Wainio Tav. or. — Ok. [Paltamo etc.] fq?: Must., jfr Brenn. Obs. 
Atmiustone freqvensen ar oriktig, hvilket ju iifven antydes i sjalfva uppg. — 
Ob. [Uleaborg] Toppila arligen eller atminstone de fiesta ar, en del ar talrik: 140 Atriplex patuluin. 

Zidb. ; i ett senare hrei papekas, att den har forekommer pa barlast, jfr 
Brenu. Obs. — [Uleaborg] fqq: Leiv. ; ehuru enligt miu asikt freqvensen 
ar vilseledande, har jag dock ej velat utesluta uppg. — [Kemi] >odl. st. vid 
boningar och pa gator. Torde ursprungligen hafva inkominit med barlast- 
lera till Kemi stad, men ar numera darstades taml. spridd. Funnen af- 
ven vid Kallio sag samt vid Vasankari i Simo 187-» : Keckm., jfr 1. c. p. 
14. — Li. Inari: E. Nylander & M. Gadd!, jfr Herb. Mus. Fenn. I, Kihlm. 
Ant., Hull Lappm. p. 94 etc. Exemplaret fores numera till var. hnlopMln; 
se f. o. under denua varietet. — Lapp. noss. se under var. halophila. Be- 
ket. p. 588 anfor onktigt (se N. I. Fellm.) uppg. under hufvudformeii. Det 
b6r emellertid framhallas, att A. patulum i Mela PL anfores bl. a. frau 
Kautalaks »in ruderatis» och »pell08sa», hvarfore det icke vore omojligt, 
att hufvudformen skulle forekomma tiilfalligtvis darstades. Miust lika 
sannolikt ar dock, att var halophila forekommer pa en afvikande stand- 
ort. Exemplaren i Mela herb. bl. a. fran K k. Kouta hafva mig veterii- 
gen ej blifvit kritiskt granskade. — Fran senaste tid uppgifves A. pa- 
tulum sasom inlaninad af Borg och Rautaniemi fran Lim.: Medd. XXIX 
p. 38, hvarvid den dock uppraknas bland mer eller mindre tillfalliga 
arter. En mojlighet vore dessutom att exemplaret, sora jag ej har sett, 
icke skulle tillhora hufvudformen, utan nagon varietet. 

For att sarskilja hufvudformen fran de langre fram upptagna for- 
merna, anvandes for densamma benamningen f. erecfa (Huds.) t. ex. Hartm. 
p. 350, Mela Kasv. Ill etc. Fran Helsingfors-trakten sages om f. ereda 
D minus fq praesertimque in umbrosis vigens" : W. Nyl. p. 42 not, hvar- 
emot f. angustifolia sages vara allman. Det bor framhallas, att A. an- 
gustifolmm (Sm.) betecknas sasom synonym till hufvudformen: Giirke p. 
139 — 140, hvaremot erectuni (Huds.) upptages sasom var. b. Atriplex patulum f. angustifolia (Sm.) Westerl. ^) 

Una cum forma typica, qiiacMw. a plurimis auctoribiis 
coniuncta est. 

St fq, f. ar/gustiasima st r: Mela Kasv.; Fenn.: Giirke p. 
140 (d. arigustissimum). 

Ab. Abo: 1. Ringbom ! ; Kuusto : Ssel. herb.; Uskela Karl- 
berg: K. E. V. Bonsdorifl; Lojo : Lindb. comm. — Nyl. Snap- 
pertuna: Ssel. herb.; Inga Fagervik: Hisinger!; [Helsingfors] in 
cultis plateisque remotioribus vulgaris: W. Nyl.; Tytarsaari in 
ripis: Brenn.! — Ik. Kiikisalmi: Nikl.! ') Subforraam angustissimam (Wallr. Beckh.) includens. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 1-il 

Sat. Karkku: Hjelt! — Ta. par. Gustaf Adolf: Bonsdorff!; 
Jiimsa: Nikl.! — Sa. Villmanstrand: Simming! — Kol. Petro- 
savodsk: Simming! 

Oa. Mustasaari Korsholm in aggeribus: Hedv. & Hj. Hjelt! 

Lp. Shuja [»Tschuja»] ad Mare album: Sahlberg! 

Ob. Ulea: Eberh. ! ; Uleaborg in saburra, insula Raatti: 
Zidb., cfr de ambobus Brenn. Obs.; [Uleaborg] (st fq): Leiv. — 
Kk. ad Mare album inter Gridina et Keret : Selin ! 

Denna form ar sakert nagorlunda allman i en stor del af landet, 
ehuru den, sasom framgar af ofvanstaende, i allraanhet icke blifvit sar- 
skild fran hufvudformen. I Herb. Mus. Feun. II p. J 32 forenas den af- 
ven med subf. angustissima och upptages bl. a. fran Al., hvarmed sanno- 
likt afses ett exemplar fran Brando Porsskar: Bergroth! 

Angaende syuonymiken se under hufvudformen. 

Atriplex patulum f. halophila Ssel. ^). 

In maritimis multis locis provenit, fvequentiua nonnul- 
lis nlagis ad Mare album et glaciale. 

Ross. arct. Lapp. Fenn. : Giirke p. 140 inter var. et for- 
mas reliquas. 

Al. Sund Bomarsund in litore : Arrhenius & Kihlman!; 
Sund in litore arenoso ins. Klixon : W. Granberg!; Lemland 
Norrby: Sael. berb. ; spec. ex. Al. etiam legerunt Bergstrand ! et 
N. Lund! — Ab. Korpo: I. Ringbom!, cfr Zett. & Br. 2); Nagu 
Sael. herb. — Nyl. [Ekenas] p in taeniis interioribus et ex- 
terioribus . . . saepe cop.: Hiiyr. Stud. p. 166 nomine A. patu- 
lum: Inga Baro et Helsinge Estlotan: Ssel. herb.; p in litore 
marino: W. Nyl. 2); Kyrksliitt Stromsby in litore marino: Bren- 
ner!; Helsinge Nordsjo in litore marino arenoso: Saelan ! ; duo- 
bus formis salina-erecta et salina-prosti^ata describitur: Sael. 
0. Nyl. p. 59, spec, e Borga ins. Siperholm ! prope Kardrag 
in litore marino arenoso; Borga Aggskar: Sael. herb., vide etiam 
His. et infra. — Ka. Lavansaari: E. Nyl. Ber.!, cfr Herb. 
Mus. Fenn. I et Brenn. nomine A. patula var. salina-oro- ^) Coll., formas in litore marino crescentes includens: Ssel. ann. 
"-) Nomine A. patulum var. salinum aut A. patuhnn f. salina-erecta. 142 Atriplex patulum. 

strata; in taeniis Viburgi (Edv. Nylander): Fl. Kar. p. 193 i), 
cfr Malmb. ^) [verisimiliter ad Lavansaari spectat], Virolahti Mar- 
tinsaari: Ssel. herb., vide etiam infra. 

Sat. Ulfsby Rafso dispersa: Hjelt!; enumeratur a Malmgr. 
nomine salina-erecta et salina-prostrata, spec, e Sastmola! 

Oa. Qvarken: Laur. Vaxtf., spec, e Qvarken Vallgrund!, 
vide etiam Malmgr. [sub Sat.], spec, e Qvarken!, et infra. 

Lp. Shuja [»Tschuia»] ad Mare album: Sahib. Bidr. i); 
Soroka - Shuja: Selinl 

Kk. Kniisha: N. I.r^Fellman!, vide sub Lapp, ross.; So- 
nostrow etc.: Mela PI. nomine A. patula. 

Li. fq ad litora sinus Varangriae: Th. Fries p. 198; in Va- 
rangria merid. ad litora interiora quidem sinus Kjofjord: Norm, 
p. 299, ambo nomine A. patula var. ; Naytamo (f.): E. Nylan- 
der & M. Gadd ! ; in litore ad Karlbunden : Arrh. ant. 2) ; Va- 
rangria austr. (Norman): Blytt p. 498 nomine A. patula, sed 
certe ad hanc varietatem spectans, vide etiam Hartm. p. 351 -). 

Lapp. ross. ad sinum Kola baud infrequens: Fellra. Ind. 
nomine A. patula, sed certe ad hanc varietatem spectans, vide 
N. I. Fellm. p. 51; [cum Chenopodio albo =] ad Maris albi 
Oram occidentalem et sinum Kola fq, praesertim in litoralibus: 
N. L Fellm. 2), quern 1. inspicias, cfr N. I. Fellm. Lettre p. 501 '^); 
Subovi: Broth. Wand. p. 13 2); spec, adsunt in H. M. F. e Lim., 
Lt. et Lp. (Orloff: Kihlman!); in Mela PI. e multis locis, etiam 
in Lv. (Kaskarantsa, Kuusreka), enumeratur nomine A. patula, 
sed ad varietatem verisimiliter spectans (vide tamen supra p. 140). 

Li. Inari: E. NylaDcIer & M. Gadd! (jfr ofvan p. 140). Det fore- 
faller mindre sannolikt, att denna form skulle forekomma sa langt fran 
hafvet; mahanda toreligger etiketttorvexling eller nagon tillfallig fore- 
komst. — I Herb. Mus. Fenn. II p 1H2 namnes om denna form: >iucl. 
ff. eredam et procumhentem et alias formas e litoribus marinis». Dy- 
lika delvis annu outredda former finnas bl. a. fran Nyl. Borga: S;elan!; 
Borga Skoldvik: A. Neovius!; Tytarsaari : Brenner! — Ka, Sakjarvi in 
litore arenoso maris: Blom ! — Oa. Vasa Abborron stenig hafsstrand : 
Lauren!; Vasa in litore marine oppidi : Hjelt I, hvarjamte en del af exem- 
plaren fran Lim. och Lt. hora till likartade former. ') Nomine A. patulum var. aalhmm. 

-) Nomine A. patulum var. hololepis Fenzl. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N;o 1. 143 

Var. hololepis Fenzl fores af Giirke p. 141 sasom synonym till A. 
oblongifolium Waldst. & Kit., hvilken uppstalles sasom en sarskild art. 
Afven Nym. Consp. p. 627 citerar N. I. Fellm. PI. arct. N:o 204 under 
denna art under namnet A. tataricum L. (auct.). Tills vidare har jag dock, 
i ofverensstammelse med alia finska forf., fort den sasom en form till 
A. patulum. A. patuluni var. Iwlolepis uppgifves bl. a. fran Finland: Brenn. 
Flor. och Mela Kasv. I det sistnamnda arbetet kallas den r, som dock 
knappast ar fullt riktigt. Se afven ofvan under Li. och Lapp. ross. Alia 
dessa uppgifter afse samma form, som" har ofvan kallats A. patulum f. 
halophila Stel. 

Atriplex litorale L. 

In maritimis (non autem in taeniis interioribus) Fen- 
niae maoc'ime australis rariiis occurrit, ceterum tantum in 
saburra inveniri indicatum est. 

Fenn. merid. occ. : Fries; Fenn. mer.-occ. : Nym. Consp. 
p. 627; Fenn. mer. : Giirke p. 141, gfr etiam DC. Prodr. XIII, 
2, p. 96 et Led. Ill p. 730. 

Al. (p): Bergstr. ; Foglo, Jomala: Bergstr. Beskr. ; Jomala 
ad Mariehamn: Arrh. & K. !, vide etiam infra. — Ab. [Pojo] 
(p): A. Nyl. [confirmatione eget] ; Ny.stad: Hollmen!, vide etiam 
infra. — Nyl. r in taeniis par. Inga et Karis ex. gr. Hummel- 
skaret ! : His. p. 59 ; r in Somas semel, Mjolo : W. Nyl. ; prope 
Helsingforsiam in litore insulae Stora Mjolo, iibi nullus pro 
saburra navium portus, nee non in insula Salgholm (Herb. 
Beer): Rupr. Diatr. p. 28; Helsingfors ins. Sumparn : Sselan!, 
hoe loco nunc intermortuum teste eodem; Helsingfors ins. 
Melko et ins. Estlotan: Seel, herb.; Helsingfors »Rantorna» : 
Brenner!; Helsinge Sandholm : Sselan!; r Borga Aggskar, Glos- 
holm et Porto, Hogland! ad Pohjakyla: Seel. 0. Nyl., de ultimo 
cfr Brenn.; Borga Niitholm (J. A. Fastberg): Ssel. ann. ; Hogland 
Kappelniemi: E. Juslin! — Ka. Haapasaari cop.: Saelan in Medd. 
XXV p. 79, cfr Ssel. 0. Nyl.; Kotka (K. W. Renqvist): Hult herb. 
— Ik. Kuolemajarvi Muurila : Lindberg in Medd. XXII p. 7 ; [ad 
litora marit. p, in arenis vagis [»Sanddunen»] interdum cop.: 
Meinsh. p. 291]. 

Af uppg. angaende artens forekomst pa barlast har jag antecknat : 

Ab. Abo >in saburra navali ad arcem» : E. Renter!; [Nystad] >v. 1-J4 Atriplex litorale. 

1891 yksi kappale Santtiorannalla (Cajander!) ja v. 1892 useita Sannasillau 
rannalla>: Sod. — Nyl. Helsingfors Somas pa barlast: Lindb. comm. 
— Sat. [Bjoriieborg] Rafso pa barlast: Hayr. — Oa. Vasa angkvarn : 
R. Dahlberg i Mela herb. — Ob. [Uleaborg] Toppila foga talrik : Zidb., 
jfr Brenn. Obs. ; [Uleaborg] (st fq) painolastilla Hietasaaren puolella [»3 
?£[»]: Leiv. ; freqvensen torde dock vara alltfor hog. Se f. o. afven under 
var. serratum, hvarjamte hos Hellstr. p. 137 omnamnas Airiplices utan 
narmare bestaraning. 

Var. maritimum [Hartm.] r: Bergstr. ; [Finstrom] Basto, [Hammar- 
land] Skarpnato: Bergstr. Beskr. — Denna form sarskiljes ej numera, hvar- 
fore uppg. torde bora foras till hufvudt'ormen eller mojl. till folj. form. 

Var. serratum. (Huds.) Mert. & Koch. — Ob. Uleaborg Broholmarna 
pa barlast: Brenn. Obs.; se afven Brenn. Flor. och Mela Kasv. For huf 
vudformen anvandes i Mela Kasv. benamniiigen mtegrifolnmi Fenzl. 

Atriplex lacinialum L. 

Ffr errorem indicatum est. 

Kalm ; »in insularum maritimarum ripis arenosis Jinl. austr., Occi- 
dent, rariuss : Prytz cont. Dessa uppgifter afse antagligen A. hastatum, 
som ej upptages af de namnda forf. Led. Ill p. 718 hanfor, ehuru med 
tvekan, Kalms uppgift till A. roscuni L. Hvarken ^1. laciniatum eller .4. 
rosetim aro atminstone i senare tid, sa vidt mig ar bekant, funna i Finland. Salicornia herbacea L. 

In li'toribus maritimis rarior et in multis plagis non- 
dum aclnotata est. 

Kalm; »plantetad pa Villnas i Lemo, dar den ock forut 
framviixte nagot vild, ehuru ulan synnerlig framgang» : Gadd 
Ron I p. 8, cfr Prytz p, 9; »pa Bjorkon vid Hotskar i Korpo 
till nagon myckenhet, afven pa nagra stiillen i Tofsala samt pa 
Villnas i Lemo»: Hell. p. 2; in litoribiis maritimis arenosis p: 
Prytz cont.; ad litora limosa a Mari baltico inundata: Spic. I 
p. 5; ad litora Sinus fenniei et Maris baltici, in Alandiae actis, 
circa Aboam, in Korpo, Lemo, Vehmo, Tofsala: Wirz. pi. off., 
cfr Wirz. Prodr. p. 6; maxima pars Fenniae: Fries; Bottn. : 
Nym. Consp. p. 629; Fenn. mer. occ. et Oslrobottn., Lapp.- 
imandr. : Nym. Suppl. p. 269; Lapp. Fenn.: Giirke p. 158, vide 
etiam DC. Prodr. XIII, 2, p. 144-145 et Led. Ill p. 768. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, ?s:o 1. 145 

Al. r: Bergstr., cfr 1. c. p. (7 et) 135; r Jomala! prope 
Ramsholmen : Bergstr. Beskr. ; Lemland Granboda ! hie illic cop., 
Jomala Mariehamn: Arrh. & K. ; Foglo Noto, Sottunga Kyrk- 
landet ad Kovik, Langnas et Fulvik! cum Siiaeda, sed non 
tanta copia, ut etiam ad Skattskar, Kokar Helso in Storangen, 
Karlo Ofverboda et Karlby cum Suaeda, Lemland Nato: Arrh.; 
Jomala Mariehamn, Bjorsby ad receptacula navalia [»sj6bodarne»], 
Finstrom Emnas, Grisholm etc.: E. Erics.; in parte septentrio- 
nali ins. Eckero: 0. M. Renter in Medd. XIII p. 211; Brando 
Baggholm, Lemland Skabbholm : Laur. Fort., cfr Bergr. ; Saltvik 
Germundonaset: Lindb. comm.; st r Brando Lappo, Blomo 
(Afva): Bergr.; vide denique Radl. p. 235 et infra. — Ab. r 
cop. in nonnullis pratis uliginosis ad Ekstensholm: Zett. &Br. !; 
in taeniis Inio [»Inij6»] et Tofsala (Ann. ad Till.): Leche p. 21; 

o 

Inio Aselholm: Bergr.; Runsala: C. J. Arrh.; Nystad [»Uusi- 
kaupunki»]: Hollmen in herb. Mela; Hell, et Wirz. vide supra. 

Sat. par. Bjorneborg Torbonas duobus locis, in uno cop. 
in altero parcius, Indero cop. uno loco prope Kivins, omnibus 
locis in argilla arena mixta nascitur, loci aqua inundati: Hayr., 
cfr Hayr. Und. p. 28 et in primis Hayren in Medd. XXVIII p. 
35 B, quem 1. inspicias. 

Om. r Nykarleby »Andra sjon* in ora intra villas, Hen- 
riksnas!, insula Sando (Tennander!), Munsala Kantlaks!, Jakob- 
stad complur. loc. : Laur. Viixtf., cfr 1. c. p. 13 et 14; Pederso 
Kilor: Fontell!; (p) in oris maritimis: Hellstr., spec, e Gamla 
Karleby Trullo!; Lohtaja Storstranden in locis inundatis: Keck- 
man!, vide etiam Forsinius, M. Enfalliga anmarkkningar vid Salt 
kiallor, praes. P. Kalm, Abo 1754, p. 10 (et iam Iproclis [= L. 
Stenback] in Sv. V. Ak. H. 1742 p. 185); [Kalajoki] (p) in oris 
maritimis: Tenn. — Kp. (tantum) ad Shuja (!) ad Mare album: 
Sahib. Bidr. et Dagb. ; Kolgora ad Kemi : Bergroth ! ; [Suma 
[Sumskoj Posat] : Beket. p. 588 ; ad oram arenosam Maris albi, 
insula Solovetsk: Kusn. p. 132]. 

Ob. in prato Liminka (F. Nylander) nunc minore copia 
et magnitudine: Hougb. not.; Hailuoto [»Karlo»]: Zidb.; Uleaborg: 
W. Nylander!; Uleaborg Nuottasaari: Brenn. herb.; [Uleaborg] 
st r: Leiv.; r Oulunsalo : Brenn. Obs., ubi multae aliae adnota- 

Typis impr. "|, 1904. 10 14(i Salicoruia herbacea. 

tiones afferuntur; in territorio tantum in insula Kotakari: Leiv. 
Oul. p. 110, cfr 1. c. p. 130; li Hietakari: Nyberg!; rr tantum in 
taeniis exterioribus par. Simo ad vadum Tiuras parce, Royskerin- 
kalla, Hietakalla nonnulla tantum specimina: Keckm., cfr 1. c. 
p. 13, vide etiam supra. — Kk. Spic. vide supra et sub formis. 
Lapp. ross. Spic. vide supra et cfr N. 1. Fellm. p. 94, 
Beket. p. 588, Herb. Mus. Fenn. II p. 132 etc. et vide sub 

formis. 

Ab. Eu klippa nagou mil fran Hango : N. Pr. 1890 N:o 126 A; 
stallet ar ej narmare uppgifvet, och det tillagges i afseende k de omnamnda 
vaxterna: »om jag ej mins oratt*. — N y I. »circa Helsiugforsiam indica- 
turs •. Rupr. Diatr. p. 23; da kalian ej ar angifveu, maste uppgiften anses 
osaker; afven flere at" de aldre p. 144 anforda uppgifterua frau Ab. 
behofva kanaka bekraftas. Anmarkningsvardt ar, att arten ej uppgif ves for O a. 

En art af Salicornia omuamnes sasom odlad pa Frugard 1808: 
Medd. XXV p. 13; hurnvida uppg. hanfor sig till S. herbacea, maste 
emellertid anses osakert (se dock Gadd Ron bar ofvau). 

Af former upptages /. pachystachya Koch bar nedan. Dessutom 
omnamues var. pygmaea F. Nyl. nn limosis litorum Sinus bottnici ad 
ostium fiuminis uloeusis etc., Maris albi a Keret ad Kantalaks et Maris 
glacialis ad Sinum kolaensena»: Spic. I p. o, dar varieteten beskrif- 
ves, jfr Wirz. Prodr. p. 6, Mela Kasv. och Brenn. Obs. — Huruvida denna 
form ar identisk med var. pygmaea (Pall.) Moq., hvilken hos Giirke p. 
159 upptages fran Biit. Ross., kan jag ej afgora, hvarfore narmare under- 
sokning erfordras. — F. prostrata (Pall.) Moq. upptages Lindb. Enum. p. 
23 och uppgifves atminstone Al. »ad Mariehamn in litore iuundato cop.» : 
Ssel. herb. 

Salicornia herbacea f. pachystachya Koch. 
In Lapponia orientali rarissime lecta est. 
Lapp.: Giirke p. 159. 

Lim. Porjeguba: Malmberg! et Sahlberg!, cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 132. Amarantaceae. 

Amarantus eaudatus L. 

In horfis cnlifur. 

»In hortis saepe cultuss; Nym. Consp. p. 621, jfr Giirke p. 172 och 
Ale. Ill p. 112. En Amarantus, troligtvis denna art, upptages redan af Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 147 

Till. — Fran senare tid namnes: O m. odlad i Alaharma: Elfv. Ant. p. 42. 
— Li. odlad pa kalljord a Toivoniemi: Nordling p. 315. 

Amarantus petpoflexus L. 

Rarissime in saburra etc. lectus est. 

Nyl. Helsingfors Kajsaniemi ett exemplar pa graslinda: Lindb. comm.; 
Helsingfors Somas: J. Silfvast! 

Oa. Vasa angkvarn enstaka 1882: Lauren i Medd. XXII p. 39, jfr 
Medd. XVIII p. 248. 

Amarantus blitum L. 

Rarissime disseminatiir. 

Forvildad r: Brenn. Flor. Odl. st. gator r. Tillfalligt inkommen 
(Tav. 18G3, Vasa 1894): Ale III. Portulacaceae. 

Montia foiitaua L. ') 

In maxima parte Fenniae passim aut satis frequenter 
oboia; in Alandia et nonnullis aliis plagis quamquam rarius 
tantum inv)eniri indicatur, ut etiam in occidentali saltern 
Lapponia frequentia minuitur, ad summum tamen septentrio- 
nem lecta est. 

Kalm ; ad scaturigines et in locis humidis denudatis st fq : 
Prytz; in inundatis et fossis pratisque exsiccatis per totam Fen- 
niam in Lapponiam silvaticam usque (hinc inde): Wirz. Prodr. 
p. 19; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. omn.: Nym. 
Consp. p. 253, vide etiam DC. Prodr. Ill p. 362, Led. II p. 152 
et infra. 

Al. (»r»): Bergstr. ; st r [Foglo] Degerby, Finstrom!: Bergstr. 
Beskr.; Finstrom Godby: Eriksson!; Geta Vestergeta: Hult herb. ; 
Eckero Storby: Sselan!; Lemland ad stagnum Lembote: Arrh. ') Subsp. lamprosperma (Cham.) Lindb. fil. in (Diar. 3, XI, 1900) Medd. 
XXVII p. 20. 148 Montia fontana. 

& K.; Foglo Juddo, »Sottunga kyrklandet» p — st fq: Arrh.; 
Hammarland pharus Salskar, in insula petrosa ad occidentem 
versus a Trollklobben, Geta Finno ad Langviken: Ch. E. Boldt; st 
fq: Bergr. — Ab. Nadendal (C. J. Arrh.): Zett. & Br.; Kuppis, item 
alibi non rara (Ann. ad Till.): Leche p. 11, cfr 1. c. p. 22; p: 
Arrh. et Hollm.; in Tofsala non adn.: Bergr.; Pargas (!) st fq 

— p: Arrh. Ann.; Uskela: Nikl.!; p: Sel.; Lojo in ins. eiusdem 
nominis, Jalansaari: Hels.; Vihti (fq): Printz; p enum.: Flinck; 
enum. : Caj. Kasvist.; A. Nyl. omittit. — Nyl. Ekenas (st r) 
velut Pattskar: Hayr.; st fq: His.; [Nurmijarvi] (st r), ad ripas 
scaturiginosas lacus Nurmijarvi interdum copiosius: Stenr.; (fq): 
W. Nyl.; p: Ssel. 0. Nyl.; (fq) in locis humidis: Brenn. — Ka. 
Taipale, Nisalaks: Blom; Sakjarvi: J. V. Johnsson!; st fq: 
Linden. — Ik. p: Malmb.; [frequentior in reg. septentrional!, 
enum.: Meinsh. p. 66]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt; par. Bjorneborg et Ulfsby 
p ad ripas lapidosas et ad scaturigines: Hayr. — Ta. st fq: 
Leop.; p: Asp. & Th., Norrl. s. 6. Tav., Bonsd. et Wainio Tav. 
or. — Sa. p: Hull. — Kl. (fq): Fl. Kar.; p enum.: Hann.; 
p: Backm.; st fq: Hjelt. — Kol. p in reg. silv. et coll.: Elfv. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf. — Tb. p: Broth. 

— Sb. st fq: Enw.; (fq): Mela et M. & J. Sahib. — Kb. (fq): 
Eur. & H.; st fq: Axels. Putk. et Wainio Kasv. — Kon. st 
fq — fq, in Beg. occ. plurib. locis: Norrl. On., vide etiam 

Giinth. p. 38. 

Om. fq: Hellstr. ; fq inprimis in parte interiore: Tenn. 

— Ok. p: Wainio Kasv.; st fq, in partibus maxime orientali- 
bus parcius: Brenn. Obs. — Kp. p: Wainio Kasv. 

Ob. st fq, in partibus maxime septentrionalibus parcius, 
enum.: Brenn. Obs.; (fqq): Leiv.; st fq: Keckm., cfr 1. c. p. 
10; [st fq: 0. B. Fries;] par. Ylitornio p (- st fq), par. Bova- 
niemi (r): Hjelt & H. — Kuus. p: Wainio Kasv., spec, e Kur- 
vinen! — Kk. p: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. st r — r: Hjelt & H., spec, e Kittila Isovaara! 
et Kittila prope templum!; rr »ad scaturiginem prope pagam 
Sattanen mihi obvia»: Blom Bidr.!, cfr Wainio Not.; per partes 
silv. et subsilv. omnium Lapp, suecic. p: Wahlenb. p. 45; locis Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 149 

humidis fontanis ubique: Fellm. Lapp.; ad Mutenia, Inari ad 
Kultala et st fq ad Tormanen et Kyro in regione coniferarum 
mixtarum, obvia etiam ad Koppelo et Paatsjoki in regione pi- 
nifera, nee rara ad Kongas in regione betulina prope Mare gla- 
ciale: Wainio Not.; st r in reg. silv. Mutenia, Kotaoja et Kop- 
susjarvi: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 13, 14 et 22; Pallastunturit: 
Malmberg!; [Kuolajarvi] ad Sallanjoki et in vicinitate Rakko- 
jarvi: Borg Sel.; Inari (!) Kettu-Matti! in saiiceto, Utsjoki 
Puolmak, in Varangria ad Naytamo et Bugonses: Kihlm. Ant.; 
in Varangria australi ad sinum Bugofjord etc.: Norm. Ind. p. 17; 
ad litora sinus Kjofjord: Norm. p. 266; ex 11 locis enum.: Norm. 
Fl. Sp. p. 454, vide etiam Norm. ann. p. 25—26, Hartm. p. 
329 etc. — [L. ent. reg. subalp. et silv. p . . . Enontekiai- 
nen (L. L. Laestadius): Lsest. ; Niilivaara: Soldan ! ; Linden Bidr. 
non enum.] 

Lapp. ross. (fq): Fellm. Ind. et N. 1. Fellm., cfr 1. c. p. 
XLVII, Beket. p. 562 etc.; Subovi: Broth. Wand. p. 13; Ponoj: 
Knabe Pfl. p. 280; Jokonga: N. I. Fellm. PI. arct. ; spec, in H. 
M. F. adsunt e Lp., Lt., Lm.; Lim., Lv, Lp.: Mela PL; Lin- 
den Ant. non comm. 

Utbredningen iiiom Lapp. ross. forefaller hogst afvikande, dd ar- 
ten redan i sodra delen af fluska Lappm. ar nog sallsynt, hvilket dock 
kanske till ndgon del beror pk att lanipliga lokaler darstades saknas. 

Sasom fossil ar arten fuunen [A b. Lojo] vid Humppila inom gran- 
zonen och [i Nyl. Pyhajarvi] vid Sortback inom furuzonen; pa den senare 
lokalen dock endast ett fro: G. And. p. 106, jfr Sern. p. 574 och Lindb. 
torfm. I p. 63. 

De olika formeriia af denna art hafva auda till seuaste tid i v&rt 
land varit foga studerade, jfr t. ex. Medd. VI p. 189. Sa foras i Herb. 
Mus. Feun. II p. 51 flertalet af exemplaren till var. minor (C. C. Grael.). 
Angaende denna markas f. o. folj. uppg. Eur. bor. et med. : Giirke p. 
178, dar den upptages s&sorn sarskild art under namnet M. minor C. C. 
Gmel.; fqq: Mela Kasv. III. — A b. [Muurila] st fq: Renv. — Emellertid 
framhaller Harald Lindberg: »Alla exemplar af Montia fontana L. fran 
Finland och norra Skandinavien, jag varit i tillfalle att granska, tillhora 
utan undantag M. lamprosperma Cham.; bagge de i Herb. Mus. Fenn. II 
p. 51 upptagna formerna Montia fontana var. minor (Gmel.) och var. ri- 
vularis (Gmel.) saknas alldeles inom det fineka flora-omradet* (Prot. 3, XI, 
1900): Medd. XXVII p. 20. 

Ang. var. rivularis (Gmel.) Mer markas folj. uppg.: >in scaturigini- 150 Montia fontana. 

bus et rivulis Alandiae paroius legi». Wirz. Prodr. p. 20 under namn at' 
/9 maior Schrad. ; >Rossia europaea septentrionalis» : Trautv. Incr. p. 300 
-301; fq: Mela Kasv. Ill; Eur. bor. et med.: Gtirke p. 178—179, dar den 
upptages sasom sarskild art under namnet M. rivularis C C. Gmel. — 
A b. ymnig vid Sodervartsala [i Gustafs socken] pa atskilliga stallen: 
Bergr. — Ta. sallsyntare: Leop. — Kl. Kirjavalaks (Backman): Chyd. 

— O a. Vasa, Vora Tuckurby: Laur. Vaxtf. — Kon. >f. maior saltern pro 
maxima parte*: Norrl. On. — Ok. Ristijarvi Juurikkakorpi: Brenn. Obs. 

— Ob. Liminka: Brenn. Obs.; [Simo och Kemi] p ofver hela kustomra- 
det, uppr. : Keckm. 

Denna form upptogs vidare fran Al., Nyl., Ka., Ik., Sat., Ta., 
Kol., Tb., Sb., Kb., Kon,, Ok., Ob., Kuus., Lk.: Herb. Mus. Feun. II p. 
51, hvari afven de nyssanforda uppg. fran Kl. och Oa. beaktades och det 
tillades: >Adnotatione8 forsitan ex parte ad varietatem spectant»: 1. c p. 
132. — Sasom framgar af Harald Lindbergs anforda yttrande, bora dock 
afven dessa uppgifter foras till subsp. M. laniprosperma (Cham.). (Var. 
rivularis fores af Lindberg sasom varietet till minor, soiM ater beteckna.s 
sasom subsp.) 

Tillaggas m&, att den tredje af de arter, hvari M. fontana delas 
hos Gtirke p. 178—179 eller M. laniprosperma Cham., endast upptages 
fran Norv. o. s. v. 

Montia fontana var. boreo-rivularis Lindb. fil. 

His annis desaHpta, nisi paucis locis adhuc non lecta est. 

Ik. Valkjarvi Pahkinamaki! et Pyhajarvi Riiska! in fon- 
tibus frigidis aqua rapidius fluente: Lindberg in (Diar. 3, XI, 
1900) Medd. XXVII p. 21, ubi describitur. 

Oa. Vora Tuckurby in scaturiginibus: Lauren! nomine 
var. rivularis, spec, determ. Lindberg. 

Harald Lindberg anmarker 1. c, att varieteten vid Riiska upptradde 
under en habituellt mycket afvikande form f. sjMfhulata, som beskrifves. 

Poptulaca sativa Haw. 

lam par urn colitur. 

Arten upptages sasom odlad redan af Till. ; odlad i sodra el. vestra 
Finland: Fries, se f. o. Elf v. Ant. p. 69 och jfr Elfv. Kult. p. 134, Ale. 
Ill etc. 

Har ma endast tillaggas, att den odlats anda till [Ob.j Simo och 
uppgifves sasom sjalfsadd a Fagervik i Nyland: Elfv. Ant. 1. c. 

Afven P. oleracea L. upptages sasom odl: Ale. III. Angaende denna 
uppgifves att den 1789 pa kail bank [i Ob. Uleaborg] gaf mogua fron: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 151 

Jul. p. 22. Mahanda afser dock .Tulins uppg. foreg. art, da namnet P. 
oleracea afven anvandes kollektivt, se t. ex. Glirke p. 179. 

Tetpagonia expansa Murr. 

Parum colitur. 

Angaende den obetydliga odlingen far jag hanvisa till Elfv. Ant. 
p. 69, jfr Elfv. Kult. p. 134. Berberidaceae. Bepbepis vulgaris L. 

Saepe colitur et in Femiia maxinie austro- accident ali, quamvis raro, 
disseminari indicatur. Valde outem dubium est, spontene occurrat. 

sPassim in silvis Finlandiae:» Stjerna p. 13; »in dumetis Finl. austr. 
p»: Prytz, jfr Wirz. pi. off.. Led. I p. 79, Fries och Wied. & W. p. 180; 
»Eur. omn. exc. Norv. plur. Suec. bor. Ross. bor.»: Nym. Consp. p. 22. 
>Im siidlicheu Finland von Nordwest nach Siidost verlaufend, beriihrt jene 
Grenzlinie Petersburgs: Koppen Verbr. I p. 10; r sydv. Finl.: Brenn. Flor. 

Al. p i skog pa ostra Aland [»BDSp»]: Bergstr.; Joniala: Bergstr. 
Beskr.l; Brando Soderholmen >en mycket stor buske, som ausags vara 
minst 50 a 60 ar gammal» (Student E. R. T. Eriksson enl. uppgifter af 
folkskollararen J. P. Solstrand): Medd. IX p. 138; Saltvik Sylloda stenrOs 
nara boningar: Ch. E. Boldt. Vidare namnes: »jag bar antraffat 1892 pa 
Eckero en stor mer an manshog buske i skogsmark, Markusas sved, vid 
Storbyn samt ett par mindre buskar vid vagen till Karingsund. Da annu 
aldre buskar funnos i en gainmal tradgard ej laugt ifran, ar deu sakerligeu 
utkommen genom faglar>: Lindb. comm. — Ab. Korpo: Bergstr. Beskr., 
jfr Bergstr.; Merimasku: Karsten!; Uskela Pullola: K. E. v. Bonsdorff! Se 
afven Moberg Nat. p. 133. — Redan Kalm sager daremot: >vaxer ingen- 
stades vild i Finland, utan bar blifvit hitford fr&n Sverige och sedan bar 
forokad med flit>: Kalm Ron p. 38; i samma riktning yttrar sig W. Nyl. 
Distr., bvarjamte F. Nyl. Spic I p. 3 uppraknar arten bland dem, hvilka 
blott upptagits pa grund af analogi. Da hvarken Arrh. & K. eller senare 
exkurrenter funnit Berberis-husken vildt vaxande pa Aland utan blott plan- 
terad, torde den nappeligen med storre skal an andra kulturvaxter kunna 
raknas till var flora; jfr afven Trautv. II p. 26. Mojligt ar likval, att arten p4 
Al. Brando verkligen vore vild, men detta bebofver annu utredas. 152 Berberis vulgaris. 

Tillaggas ma, att pa Lappviksudden vid Helsingfors finnes ett sjalf- 
sadt exemplar: Seel. aim. 

S4som odlad omnamues Berberis redan af Till.; se f. o. t. ex. Rein 
p. 81, Ale. Ill, Mela Kasv., Hjelt Utbr. p. [35] 168, Medd. XXV p. 12 etc. 
Den uppgifves 1790 hafva blifvit planterad i apotekstradgarden i Uleaborg: 
Jul. p. 21 och omnamnes fortsattningsvis sasom planterad i Uleaborg: 
Leiv. Arten blommar annu i Ob. Pudasjarvi och Simo: Elfv. Ant. p. 69, 
och uppgifves t. o. m. hafva bloramat i Ofvertornea vid Kukko [pa svenska 
sidan]: Acerbi p. 152. 

Var. fol. atropurpureis odlas afven och g^r i Nykarleby och Ulea- 
borg: Elfv. Ant. p. 69. 

Angaende odlingen af Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. far jag han- 
visa till Elfv. Ant. p. 69, jfr afven Ale. Ill under namn af Berberis aqui- 
folium Pursh. Ranunculaceae. 

Atragene alpiua L. var. sibirica (L.). 

Ad fines Rossiae arc. 62^ 20' rarissime, sed copiosius, 
lecta est. 

Fenn. or. (oneg.): Nym. Suppl. p. 1, vide etiam Lindb. 
Pfl, p. 13. 

Kon. in insulis prope Kusaranda ad peninsulam Saoneshje: 
Giinther!, cfr Norrlin in (Diar. 1, IV, 1876) Medd. Ill p. 173, 
cum primum in territorio botanico adnotata est; maxime ad 
occidentem versus in insula Hjedostrow [»Chedostrow»] 7 km a 
terra continenti ad pagum Kusaranda et inde ad orientem ver- 
sus, enum.: Gunth. p. 30, cfr Koppen Verbr. I p. 4 etc.; in in- 
sulis Pijdostrow, Ivantshow!, Hjedostrow!, baud procul a Kusa- 
randa, sat cop.: Kihlman in (Diar. 3, XI, 1888) Medd. XVIII p. 
149—151, ubi descriptio loci, ubi gignitur, etc., quem 1. inspicias, 
cfr etiam Herb. Mas. Fenn. II p. 133, Kihlm. in Atlas p. 1 et 

vide infra. 

Giinthers forsta exemplar ar forsedt med folj. anteckning: »Auf den 
ostlichen Inseln von Kusaranda bis 7 Werst vom Festlande, ostlich iiberall, Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1. 153 

bis Kargopol beobachtet, ist eigentlich zur Flora Karelica nicht zu rechnen, 
die Inseln sind erhoht, bestehend aus Sand und grossen Steinen, Felsen 
nicht zu sehen>. A etiketten till ett senare exemplar fran Ivantshow 
[sivanzeffs !] uppraknar Gtinther flere fyndorter, belagna oster om den ua- 
turalhistoriska gransen, men belt nara denna grans. Fran dylika orter 
tinnas i H. M. F. flere exemplar, tagna af Cajander & Lindroth!; se harom 
afven Cajander i Medd. XXVII p. 29 o. 30. Uppgifter om artens fore- 
komst i trakter pa nagot langre afstand fran namnda grans finnas, utom 
a redan angifna stailen, t. ex. Fl. Samoj. p. 8, 11, 17, Schrenk Reise II p. 
457 o. 483, Ivanitzky p. 453, Kusn. p. 98, Beket. p. 540, etc. — A. sibirica 
uppraknas afven bland de vaxter, i hvilkas forekomst en afgjord olikhet ager 
rum pa hvardera sidan om den 1. c. foreslagna naturalhistoriska gransen : 
Cajander i Medd. XXVI p. 182, jfr 1. c. p. 178, och redan Kihlm. i Atlas 
p. ] ; se afven Drude i Berghaus Atlas (1886). — Fran den sardeles upply- 
sande framstallningen i Medd. XVIII ma bar endast anforas, att »fiere bus- 
bonder forsakrade, att arten val fanns pa oarne, men ej pa fastlandet vester 
om sjon>. En rysk sagosamlare bar uppgifvit sig »bafva antraffat Atragene 
pa fastlandet mellan Vyrosero och Kusaranda». Notisen betecknas dock 
sasom >hogst osaker»: 1. c. p. 151. 

Angaende den hos oss forekonimande formen sages f. o.: ^Verisimi- 
liter ad var. sibiricam (L.) pertinet, sed color florum nobis ignotus»: Herb. 
Mus. Fenn. II p. 133. Enl. uppg. af Lindberg bar icke blott det af Poppius 
senare inlamnade exemplaret fr&n Kusaranda bvita blommor, utan sa ar 
afven fallet med de exemplar, som blifvit iusamlade af Cajander & Lind- 
roth I nagot langre osterut; jag bar darfore trott mig bora hanfora alia 
bithorande uppgifter till var. sibirica. 

Thai ictru 111 a quilegiae folium L. 

In Karelia ladogensi et orientali usque ad 62^ 45' ra- 
rissime tectum est. 

In Finlandia loco special! non expresso (Hellens): Prytz; 
Fenn. merid.: Fries; Fenn. or. (Carelia cl. Sselan): Nym. Consp. 
p. 5, cfr etiam Led. I p. 5 et Lindb. Pfl. p. 15. 

[Ik. rr: Meinsh. p. 4—5, vide etiam Fl. Ingr. p. 16 et 
Schmalhausen p. 46.] 

Kl. Ruskiala (!) prope deversorium 1859: Backm.! et Sim- 
ming!, cfr Norrl. Symb., vide etiam Knorring p. 29; nunc [iam 
inter 1870—1880] intermortiuim : Hj. Neiglick comm. — Kol. 
Soutujarvi: Caj.! 

Kon. rr Dvorets (Simming!), Juustjarvi (Sahlberg!): Norrl. 
On., cfr Giinth. p. 30; Perttiniemi in loco declivi, herbido, olim 154 Thalictrum aquilegiaefolium. 

deusto nec non inter virgulla probe orgyalia: Kihlm.; Saoneshje 
ad viam inter Velikajaniva etTsafosero: Poppius!; [ad meridiem 
versus a Semjonova in Rubjeshnitsa st fq, quamvis parcius, in 
pratis nemorosis, collibus lucosis [»limdbackar»] et silvis raris 
frondosis vel mixtis fertilioribus: Cajander in litt.!] 

jAlandiae et in insulis circa Aboam»: Wirz. pi. off.; uppgiften har 
ej besannats. Artens forekomst i Finland fornekas Spic. I p. 3 och W. 
Nyl. Distr. 

Thalictrum minus L. Fr. 

Haud 'procul a finibns orientalibus co]jiosissime inveniri indicatur, sed 
amplius observandum est. 

W. Nyl. Distr. p. 91 anfor Till, for denna art; O, Hjelt Forsok upp- 
tager blott Th. flavum. Nagon otvetydig uppgift, att Th. minus skulle fore- 
komma i Finland, forefinnes ej fore 1901, jfr W. Nyl. 1. c. och Kihlman i 
Medd. XXVIII p. 117 B. — Daremot har Lindberg sett ett elevexeniplar, 
taget i Nyl. Snappertuna 1903 under namn af Th. flavum., hvilket exemplar 
ofverensstammer med former fran Gotland. Han anser dock vidare material 
vara af noden, for att utreda forekomsten. — Vidare uppgifves Th. minus 
forekomnia oster om Onega vid Vodla-floden, langre osterut till och med 
formationsbildande: Cajander i Medd. XXVI p. 181, jfr 1. c. p. 182, afven- 
som vid Svir: 1. c. p. 183. Sarskildt forevisas den fran Vodlafloden (Prot. 
3, IV, 1901): Medd. XXVII p. 102, jfr 1. c. 134. [Detta stalls ligger dock 
i Karelia transonegensis, ej i Kon., sasom uppgifves i Bot. Not. 1901 p. 
180.] Det bor emellertid framhallas, att Kihlman anser alia dessa exemplar 
tillhora Th. kemense, jfr Medd. XXVIII p. 118-119 B. 

Angaende den allmanna utbredningen af Th. minus, se t. ex. Nym. 
Consp. p. 7 och Nym. Suppl. p. 4. Thalictrum kemense ^r. 

Raro in Fennia maxime septentrionali et orientali et 
inprimis in Lapponia occur rit. 

Praecipue ad catarractas fluminum Lapp, kemensis altioris 
p, optime lectum est ad Kanetskoski par. Utsjoki: Wahlenb. Fl. 
Suec. p. 372 nomine Th. majiis; Lapp. bor. or.: Fries; Lapp, 
bor.: Nym. Consp. p. 5 nomine Th. elatum Murr. * kemense: 
Fenn. bor.-or.: Nym. Suppl. p. 3 eodem nomine, vide ceterum 
Kihlman in (Diar. 5, IV, 1902) Medd. XXVIII p. 117-119 B et 
cfr Led. I p. 13 ut etiam Lindb. Pfl. p. 13. i Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 155 

Kol. Nimpelto ad flumen Svir (Cajander & Lindroth!): 
Kihlman in Medd. XVIII p. 118 B, vide infra. 

Kuus. Paanajarvi: F. Nylander!, cfr Hellstr. Distr. p. 9, 
N. I. Fellm., Wainio Kasv., Herb. Mus. Fenn. sub Ob., sed non 

o 

certum, vide infra. — Kk. Keret: F. Nylander!, cfr Angstr. p. 
51, N. I. Fellm. et 1. c. p. XXIV, XXXIV et XXXIX; ad hunc 
locum spectat forsitan etiam: ad ripas Lapp, orient, arcticae: 
Fries p. 137, cfr Trautv. Incr. p. 6. 

Lk. ad Hietasuvanto et pag. Sodankyla in Sodankyla: Wai- 
nio Not., confirmatione eget, vide infra. — Li. cop. ad Utsjoki: 
Fries p. 137; spec, in H. N. f. 9 N:o 26 lectum ibidem a F. 
Nylander; Utsjoki ad praed. sacerdotis et Kongaskoski!: Sa^l. 
kat.; locis fertilioribus solo duriore iuxta flumina Utsjoki ex. gr. 
circa lac. Mandojayri! compl. loc, Tenojoki ad Ylikongiis et Ala- 
kongas, verisimile est, banc plantam ad alia quoque flumina 
maiora territorii inveniri: Kihlm. Ant., ubi aliae observationes 
afferuntur, spec, etiam e Vuopionsuu!, cfr etiam Hult Lappm. 
p. 94; iuxla Tanaelv latere fennico prope Vsetzsetsjnjalbme: 
Norm. p. 243; [optime evolutum, p ad saliceta iuxta flumen Anar- 
jok ex. gr. prope domicilium infime habitantis (Dorvenjarga) inter 
ostium rivi Gossejok et silvam Bassevuovde prope domicilium 
supreme habitantis (latere fennico) his locis vulgo a Th. flavo ^) 
comitatum: Norm. Ind. p. 1, cfr etiam Norm. ann. p. 5, Norm. 
Fl. Spec. p. 74 et Blytt p. 921]. 

Lim. Porjeguba: Mela herb, et PI. 

»In nemoribus ad aquas Fenniae borealis et interioris, optimum ad 
flumen kemense v. c. ad templum Kemi»: Spic. I p. 21, maste auses oratt, 
se under Ob. — Sa. Villmanstrand (Simming): Malmgr. (= Not. VI) p. 25; 
exemplaret tillhor Th. simplex. — Kol. »Ninipelda Syvarin ranta-ahde»: 
Cajander & Lindroth! under namn af Th. simplex var.; exemplaren aro ut- 
blommade, men anses dock af Kihlman sannolikt hora till Th. kemense, 
jfr Medd. 1. c. — Ob. och Lk. »den allmannaste vaxt fran Kemi elfs 
kallor till hafvet»: F. Nyl. Utdr. p. 191; Tornea och Kemi elfvar: Ale; 
Ylitornio: Wirz. M. S., se afven Moberg Klim. p. 64; uppg. afse sakert Th. 
simplex, sasom framgar af folj. yttrande: »plures in par. Kemi Thalidri formas 
nullam vero Th. kemensis repperi. Omnes enim quas hie legi magis sin- 
gulares certe Th. rariflori var. borealis Fr. . . . sunt formae pro solo tantum ^) Ut videtur Th. simplex, vide sub Th. flavo. 156 Thalictrum kemense. 

diversae»: Hellstr. Distr. p. 21, dar formerna beskrifvas, jfr afvea L. L. 
Laestadius i Bot. Not. 1858 p. 124. Afven Brenners talrika exemplar, af 
hvilka nagra en tid gatt under namn af Th. kemense, h(5ra alia till ifraga- 
varande form, hvilken numera anses tillhora Th. simplex. — Kuus. Da 
ingen botanist efter F. Nylauders tid observerat arten vid det val under- 
sokta Paanajarvi, misstanker Kihlman etikettforvexling och att exemplaret 
i sjalfva verket ar fran Keret, se Medd. XXVIIl p. ll'^ B. — Lapp. fenn. 
»in lucis humidis praecipue ad catarractas fiuminum per Lappouiam ke- 
mensem fere ad Utsjoki fq procedens>: Wahlenb. p. 153 o. 154, jfr Fellm. 
Lapp, under namn af Th. flavum ^ rotundifolium '), hvilket namn anses 
sasom synonym till Th. kemense. For min del vore jag snarare bojd, att 
anse Wahlenbergs beskrifning Atminstone delvis hafva afseende pa Th. 
simplex, som enl. Hellstr. 1. c, afven fdrekommer sfoliolis majoribus om- 
nibus ad normam rotundatis», hvilket fullkomligt ofverensstammer med 
mina egna iakttagelser. Under min resa i dessa trakter iakttog jag hvar- 
ken i Osterb. eller Lappl. nagon Thalictrum, som kunde hanforas till Th. 
kemense, hvaremot den omnamnda formen var allman vid elfvarna. An- 
markas ma for ofrigt den olikhet, som eger rum emellan Wahlenbergs 
uppg. i Fl. Lapp, och Fl. Suecica; det synes darfore sannolikt, att ban 
under namnet /i rotundifolium i Fl. Lapp, forenat begge arterna. Afven 
uppg. i Wainio Not. kan ingalunda anses saker, da, oberaknadt ett par 
iildre exemplar, sarskildt ett fran Sodankyla Karsikkaniemi: Blom !, hvilket 
en tid gatt under namnet Th. kemense, ej vidare anses tillhora deuna art. 
— [L. ent. r Tornea Lpm: Backm. & H. p. 147, jfr Mela Kasv. etc.; hos 
Hartm. p. 170 anfores arten fran denna trakt med ?; uppg. behofver sa- 
ledes tydligen bekraftelse.] — Lapp. ross. »per totum territoriura in ne- 
morosis fcj*: Fellm. Ind. under namn af Th. majus, jfr Led. I p. 13 och 
Trautv. Incr. p. 6. I afseende a Fellmans uppgift markes, att N. I. Fellm. 
upptager Th. kemense, till hvilken han emellertid for namnda uppgift, trkif 
ett enda stalle och afven betecknar Th. simplex (var. horeale) sasom r. 
Da emellertid J. Fellmans uppgifter aro grundade pa vidlyftiga resor i 
dessa trakter, sS, kan denna motsagelse svarligen forklaras annorlunda, an 
att han hufvudsakligen afser fioderna, da daremot N. I. Fellmau hufvud- 
sakligen exkurrerade vid kusten. Pa hvilken art J. Fellmans uppgift bar 
afseende, ar emellertid svart att afgora; mahanda afser den afven bar nar- 
mast Th. simplex. Uppgiften i forra upplagan af Herb. Mus. Fenn. han- 
for sig till exemplaret fran Keret. 

Omedelbart oster om Finlands botaniska granser bar arten daremot 
en stor utbredning; sa ar den funnen vid Vodla (se under Th. minus) och 
uppgifves bl. a. fran Archangelskij-pogost: Caj. Westgr. p. 10. 

Betraffande Th. kemense och Th. simj)lex (var. horeale) forekomma 
nagra upplysningar, sarskildt vidkommande synonymiken m. m., i For- 

') »Foliis rotundatis tenuioribus stipulis coarctatis integris»: Wah- 
lenb. p. 153. I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 157 

handlinger ved de skandiuaviske Naturforskeres tiende M0de 1868, Chri- 
stiania 1869, p. 555-557 af N. C. Kindberg. 

Neuman i Ofvers. af Sv. Vet. Ak. Handl. 1889 p. 71—77 anser, att 
hela arten bor indragas. Exemplaret i N. I. Fellm. PI. arct. fores till Th. 
Kochii Auct. suec: 1. c. p. 74, d. v. s. till en form af Th. minus, jfr Neu- 
niau [Sveriges flora] p. 487. 

Thalletpum leptophyllum F. Nyl. 

Species valde dubia est. 

!>Legi versu8 exitum Sinus Kolaensis Lapp. Ross.s: Spic. II p. 8, 
dar arten vidlyftigt beskrifves, jfr Fl. Samoj. p. 13, Fries p. 137, Trautv. 
II p. 44 och Traiitv. Incr. p. 6; harpa grunda sig afven Lapp, or.: ]^ym. 
Syll. p. 173 och Consp. p. 6. Nagot annat exemplar af denna art ar ej 
med sakerhet kandt an ett defekt, som agdes af Ruprecht (jfr N. I. Fellm. 
p. 1), hvarfore det ar svart att falla nagot sakert oradome om vaxten och 
dess artratt. N. I. Fellm. 1. c. hanfor densamma till TJi. kemense, liksom 
enl. Kihlman i Medd. XXVIII p. 119 B slaktets monograf Lecoyer. Neuman 
[se under Th. kemense] p. 73 not for den till Th. Kochii Auct. suec; mig 
synes mera sannolikt, att ofvanstaende nanin afser nagon form af den ganska 
variabla Th. simplex,- sarskildt synes mig »antheris oblongis vix mucro- 
natis» liksom i viss man lokalen tala darfor. I hvarje handelse torde 
arten, atminstone tills vidare, bora anses sasom tvifvelaktig. 

Thalictrum simplex L. 

In Fennia majime septentrionali saltern supra 65^ 50' 
et in Lapponia saltern occidentali inprimis adjhimina maiora 
satis frequenter (interduni passim, interdum frequenter) pro- 
venit, quae forma antea Th. simplex var. boreale appella- 
batur; ceterum in Fennia nisi raro non invenitur et multis 
plagis omnino non visum e.s?. 

Maxima pars Fenn.: Fries; Scand. (exc. Norv. bor., Lapp.): 
Nym. Consp. p. 6; Scand. exc. etiam Fenn. bor.: Nym. Suppl. 
p. 4, vide ceterum sub Th. rarifloro et Th. stricto. 

Al. r: Bergstr.; r Sund, [Jomala] in prato Ingbole: Bergstr. 
Beskr.; [Saltvik] Qvarnbo in agro: [Ch. E. Boldt]!; Geta Bergo: 
Ale. III. — Ab. Korpo Kelo laciniis foliorum linearibus: Bupr. 
Diatr. p. 25; Piikkis prope Badelma: Lindberg! — Nyl. et 
Ka. nondum adnotatum. — Ik, Vaikjarvi Pahkinamaki in declivi 
prati: Lindberg!, cfr Medd. XXI p. 5; Bautu Sumbula: Lindb. 158 Thalictrum simplex. 

comm.; [rr: Meinsh. p. 5; »ved Soltikoffs Datsche och Kairapo»: 
[Larssen] in dupl.!, vide etiam Schmalhausen p. 46]. 

Ta. Kalvola ad viani ferratam prope templum: Borg!; 
Hattuia: 0. Hjelt!; parcius, omnino typicum haud visum: Norrl. 
s. 6. Tav.; Asikkala: Nikl.! nomine Th. flavum,; [Hollola] Uskela: 
Wainio herb., spec, non typicum; Sysma: Nikl.!; Sysma ad prae- 
dium sacerdotis: K. W. Renqvist!; par. Gustaf Adolf: Bonsdorff! 
nomine Th. JIavum. — Sa. Ruokoljiks rr prope Narsakkala: 
Hult!; Villmanstrand IhalaisTSimming!, antea nomine 7'A. ke- 
mensis; Villmanstrand in moeniis!, Lappvesi in prato praedii 
sacellani!: Sselan; Nyslott: 0. Carlenius!; Saaminki »Limanlahden 
niitty»: K. Enwald! — Kl. Kronoborg ad molendinam Soskua: 
0. Wallenius! — Kol. in pratis subhumidis ad Mandroga st 
fq — fq: Elfv.!, vide sub T/i. Jlavo; in vicinitate lacus Onega 
et ad flumina Svir et Ivina! plerumque st fq, ceterum ad Ja- 
schesero et parce ad Muromi et Kuschlega: Gajander in litt., 
spec, etiam e Latva!, Shoksu! et Nimpelto! 

Sb. Leppavirta Konnus: Enwald! — Kon. r in graminosis 
nemorosis inter lac. Mundjarvi et pag. Kanitsanselka!, Jalguba 
(Kullhem!), in Saoneshje ad pag. Schungu!: Norrl. On., cfr 
Giinth. p. 30. 

Kp. vide infra. 

Ob. ad fluvium kemensem et loca adiacentia cop.: Fries 
p. 138^); Kemi p: Brenn. Obs. [nomine Th. simp/ex]; in parte 
septentrionali st fq, in parte maxime septentrionali p: 1. c. ^j, 
quem 1. inspicias, spec, e Kemi!, Tervola! et Rovaniemi!; p — st 
r, in par. Kemi sat cop., sed in par. Simo st r enum,: Keckm. -}, 
quem 1. inspicias, cfr 1. c. p. 16; [p: 0. R. Fries;] p ad flumina 
Tornea et Ounasjoki etiam ad Harrila et Portimo in par. Yli- 
tornio: Hjelt & H. ^j, quem 1. inspicias. — Kuus. vide infra. 
— Kk. Tuntsa [»Tumtsa»] in maxime boreali: Fl. Samoj. p. 13 
nomine Th. strictum var. bor^eale, vide sub Lk.; etiam in Borg 
Sel. ex hac provincia enumeratur. 

Lk. fq et saepe cop. ad flumina Muonionjoki, Ounasjoki 
et Aakenusjoki: Hjelt & H. -); »in salicetis subhumidis prope 

') Nomine Th. rariflorum var. boreale (F. Nyi.) 
-) Nomine Th. simplex var. boreale (F. Nyl.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 159 

templum viciniisque pagi Sattanen (»st r») occurrit, in frulicetis 
etiam prope Onnela insulaeque Petajasaari nonnulla spec. vidi»: 
Blom Bidr. '^j, vide infra; Kemijarvi (!) ad Kostamuspera et fq 
ad Vuostimovaara, Sodankyla fq — fqq praesertim in campis 
graminosis et in clivis fluviorum rivulorumque, Kuolajarvi (!) ad 
Onkamo el ad flumen Tenniojoki: Wainio Not. ^), cfr 1. c. p. 6 ^) 
et 32 ^); [Kuolajarvi] saepe cop. in pratis ripariis ad fluv. Salla, 
ad ripas fluviorum in vicinitate pag. Kurtti!, ad ostium amnis 
Paristaja et ad ripas fluviorum Kutsanjoki et Tenniojoki: Borg 
Sel., spec, etiam ad fluvium Tuntsanjoki! lecta; (p) in collibus 
herbidis et pratis, in lucis et ad domicilia reg. silvaticae: Hult 
Lappm. -). — Li. Inari ad flumen Ivalojoki st fq _ fq in regione 
coniferarum mixtarum, st fq etiam ad Koppelo in regione pini- 
fera, etiam ad Salmijarvi et ad Kongiis prope Mare glaciale: 
Wainio Not. i); Inari: Sselanl, cfr Kihlm. Ant.; Utsjoki: Ssel. kat. -); 
ad flumen Anarjok prope Jorgastakka et Paksusammali: Kihlm. 
Ant., nomine Th. rariflorum. 

Lapp. ross. usque ad Kola et Pjalitsa (raro) obvium: N. 
I. Fellm. nomine Tli. flacum var. boreale; Kola: Fl. Samoj. 
p. 13 nomine Th. strictum var. boreale; ad fl. Ponoj inter 
Kamensk et pag. Ponoj (!): Palmen!; I'shapoma: Kihlman!; co- 
piosissime [»vorherrschend»] in novis insulis limo fluminis natis 
[»alluvialen»] ad infimam partem fluminis Nuotjok!: Linden Beitr. 
p. 5 nomine Th. rariflorum, cfr 1. c. p. 16^); p — st r in reg. 
silv., cop. in ripis fluminis Nuotjok ad habitaculum recens et 
ad Laukku- et Bahkujok!: Linden Ant.-) [ad eadem atque ante- 
cedens loca spectat], spec, ad Th. simplex pertinere determ. 
Kihlman, vide etiam sub Th. Jlavo et infra. 

Nyl. Uppraknas bland vaxter, som ej blifvit fuuna i Helsingfors- 
trakten: W. Nyl. p. 53 not. — Kp. Kemi, Podushinje [»Poduschim>] [Suma 
(Sokolow)]: Beket. p. 540; uppg. behofver mahanda bekraftas. Pa stranden 
af sjon Malkajarvi: Sahib. Bidr. *); behofver kanske yttermera undersokas. 
— Kuus. Arten nppgifves vara inlemnad fran deuna provins af Borg och 
Rantaniemi: Medd. XXVII p. 91; exemplaret fran > Salla, lehto Noukajoeu 
suulla» fores af Kihlman till Th. flavum. Angaende former, som narma 
sig Th. simplex, se langre fram. — Lk. Med afseende a den laga freqven- *) Nomine Th. rariflorum var. boreale (F. Nyl.) 
-) Nomine Th. simplex var. boreale (F. Nyl.) 160 Thalictrum simplex. 

sen i Blom Bidr. bor namnas, att de exemplar Blom inlamnat under namn 
af Th. flavum, hvilken betecknas sasom allmau, i sjalfva verket tillhora 

Th. simplex. 

Vid den granskning af de finska formerna af slagtet Thalictrum, 
som Kihlman foretagit 1901-1902, bar ban funnit, att Th. simplex ocb 
var. boreale ej kuuna skiljas. Det bor visserligen framhMlas, att dessa 
former, sasom de tidigare begransats, i vart land hafva alldeles olika ut- 
bredniug, i det att fran trakterna emellan 62" 30' ocb 65" 30' icke fore- 
ligga nSgra andra uppgifter cm artens forekomst an de nagot osakra fran 
Kp. Icke desto mindre bar jag ansett mig bOra folja Kiblmans bestam- 
ningar, sa mycket mer som Saelan tidigare uttalat samma asikt. I sam- 
manbang harmed uttalade Sselan, att var form mojligen icke vore fullt 
identisk med den i sodra ocb mellersta Sverige forekommande typiska 
Th. simplex L., da denna ar spadare an den finska formeu. Den nordiska 
rasen ater tillbor samma form, som i Sverige kallats Th. rariflorum var. 
boreale. Arten varierar mycket till habitus m. m.; se harom Hellstr. Distr. 
p. 21 ocb jfr i afseende a nordiska Thalictra L. L. Lsest. p. 29*0. — Pa 
ett senare stalle i Bot. Not. 1858 p. 123-126 upptager ocb beskrifver L. 
L. Lsestadius fran de delar af Vesterbotten, som gransa till Finland, fol- 
jande former af Th. simplex: a fran Kengis [exemplar i Riksmuseum enl. 
Sgelan]. e rariflorum (= Th. rariflorum Fr.) » circa Pajala locis bumidiori- 
bus-*. // boreale (= Th. stridum ^ boreale Nyl.) »iuxta Tornea». » agrarium 
siuxta KengisK x rohindifolitim > circa Kengis*. ?. nigrescens »iuxta Ken- 
gig,, _ De ofriga formerna aro fran aflagsnare delar. Det kan i samman- 
bang harmed namnas, att vissa exemplar fran Sa. ocb Lk., bvilka i forra 
uppl af Herb. Mus. Fenn. fordes till Th. kemense, enligt Sselan ofverens 
stamma med f. subkemensis L?est. Da emellertid flertalet af dessa former 
ej tyckes hafva blifvit allmiinnare erkandt, omnanmas de blott for vidare 
undersokning. 

Former, som narmast ausluta sig till Th. simplex, finnas enligt Kibl- 
mans bestaraning i H. M. F. dessutom fran Sat. Ulfsby: elev A. K. 0. 
Malin! ocb Kuus. Korojoki: Brotberus & F. v. Wright!, jfr Keckm. under 
Th. simplex var. boreale. Tillaggas m& annu, att det antagligen ar den 
nordliga rasen af Th. simplex, som kallats Th. Friesii Eupr. Fl. Samoj. p. 
17, jfr Nym. Consp. p. 6 ocb Trautv. Incr. p. 5. 

Sannolikbeten af att i [Ob.] Simo Kantola forekommer en form, som 
ar hybrid emellan denna art ocb Th. flavum framballes bos Keckm., till 
hvars uppsats jag far hanvisa; exemplar fran det omnamnda stallet fore- 
ligga icke i H. M. F. 

Thalictrum rariflopum Fr. 

Specimina omnia hoc nomine collecta ad Th. simplex referuntur. 

Norra Finl. ocb storre delen af Lappl.: Fries; Fenn. bor.: Nym. Syll. 

p. 173; Lapp. Finl. bor. or.: Nym. Consp. p. 6; Norra Finland: Breun. Flor. Acta Societatis pro Fauna etr a Flo Fennica, 30, N:o 1. 1<31 

p. M — Oa. r Kristinestad (Sinmiiug): Malingr.; exemplaret ar sterilt 
och osakert. Sselan ansag det siiarast hora till Th. flavum. Kihlman for 
det med tvekan till Th. simplex. — Ok. »Paltamo Melalahdessa (Lackstrom), 
Saraisnieiui Alassalmeu saarissa, Kajana Vtiottoniemessa*: Must. Da detta 
ar den enda art af Thalictrum, som upptages, synes det osakert hvilken 
art egentligen afses. Breun. Obs. citerar uppg. under Th. simplex var. 
boreale, men upptager ej denna fran Ok., hvai-emot Th. flainim upptages 
fran denna provins. Enl. benagen uppg. bar Brenner ej sett exemplar af 
fornien, bvarfore ban med stod af den allmanna utbredningen ansett fore- 
komsten af Th. Jiaruni mer sannolik an af Tli simplex. - Ob. [vid Muonio 
ocb Tornea elfvar fran Huukkis ocb Kengis ned till Haaparauta: Hartm. 
p. 171, jfr O. R. Fries p. 160, dar det sages att arten ej ar ymnig, och 
Backm. & H. p. 147, dar det forsta namnet o)iktigt skrifves Hinekis] Ob. 
ocb Lk. Arten upptages i flere standortsanteckningar : Hult i Medd. VIIJ; 
att barmed afses Th. simplex (var. boreale) framballes Medd. XII p. 120. 
— Li. >ad Tormanen et alibi ad flumen Ivalojoki in Inari in regione coni- 
ferarum niixtarum»: Wainio Not.; bvilken form barmed afses, kanner jag 
ej, da Th. rariflorum var. bcrreale sarskildt upptages. — Norm. Fl. Spec, 
p. 74—75 uppraknar den sasom tagen belt nara Finlands granser; uppg. 
afser Th. simplex, sasom franigar af synonymen. Angaeude Kiblm Ant. 
se under Th. simplex (var. boreale). Arten omnamnes i Hult Lappm. p. 
127, 129, 139 ocb 141 ; sannolikt afse uppg. fran Mandojayri p. 127 och 
129 Th. hemertse; de ofriga Th- simplex. — Lapp. ross. Pjalitsa: N. I. Fellni. 
Lettre p. 500, jfr om denna ocb flere andra uppg. Trautv. Incr. p. 7. Lin- 
den Beitr. se under Th. simplex. 

Enligt lu L. Lsestadius (se ofvan) orb Sselan ar i allmanbet den 
form, som bos oss kallats Th. rariflorum (se afven t. ox. Herb. Mus. 
Fenn. p. 36, Ale, Mela Kasv. Ill etc.) en fablommig form af Th. sim- 
plex = Th. simplex f. rariflora (Fr.), som dock u1an nagon griins ofveigar 
i bufvudfornien och snarast tyckes bero endast pa individuell olikhet. Att 
Th. rariflorum uppfattats pa olika satt ocb mojligen belt och ballet saknar 
artratt, framballes f. o. utforligt af I.. M. Neuman i Bot. Not. 1887 p. 10-12, 
se afven Ofvers. af Sv. Vet. Ak. Handl. 1889 p. 71-77. ■ Thalietpum stpictum Led. 

Quae hoc nomine indicata erant, ad Th. simplex referuntur. 

Angaende bufvudarten flnnes visserligen inga egentliga uppgifter 
fr&n vart land (se dock Trautv. II p. 44}, men * boreale beskrifves i Spic. 
II p. 7 ocb uppgifves forekomma »ad flumen kemense et locis vicinis». 
Se afven Fl. Samoj. p. 13 etc. Denna form kallades senare Th. simplex 
var. boreale (F. Nyl); se under Th. simplex. 

Tyjiis imiir. ^- ,„ UtOl. 1 1 162 Tbalictrum flavum. 

Thalietruni flavum L. 

Passim vel satis frequenter in Fennia australi invenitur, 
ad ipsam or am austral em et in interior e parte supra 62^ aut 
paullo infra plerumque rarescit; in vicinitate occidentalis 
autem orae vix infra 65^ 50' rarescit, supi^a 67^ 30' incer- 
tum est. 

Till.; Till. Icon. 98; Kalm; in pratis humidis st fq: Prytz; 
Fenn. (merid.): Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 5; 
exc. etiam Lapp, plur.: Nym. Suppl. p. 3, vide eliam DC. Prodr. 
I p. 14 et Led. 1 p. 12-13. 

AL (p): Bergstr.; »fuktiga angar allnian»: Tengstr.!; st fq: 
Bergstr. Beskr. et Arrh. & K.; p in pratis humidis et ad ripas 
in parte media et occidentali: Bergr. — Ab. r: Zett. & Br.; in 
parte orientali [taeniarum maxime occidenialium] praetervisum?: 
Bergr.; baud fq Hirvensalo et prope templum par. S:t Mariae: 
Arrh.; Pargas rr: Adl.; Pargas Lielax Nilsby (0. M. et E. Beuter): 
Arrh. Ann.; Bjarno: W. F. Backmansson in herb. lye. n.; [Ha- 
likko] Viurila! et Uskela!: Nikl.; [Muurila] olim in pascuo con- 
saepto [ >Vasikkaha'assa»] ad Isontalo, sed iam prorsus evanuit: 
Renv.; tantum in [Finby] Pettu lectum: Sand.; p: A. Nyl. et Sel.; 
[Vihti] st fq, enum.: Flinck!; Kiikala Karkele: Gadol.; [Pusula] 
st fq enum.: Weeks.; Mietois, Mynamiiki et Karjala rr — p enum.: 
Gaj. Kasvist., cfr 1. c. p. 142. — Nyl. par. Ekenas st r velut 
Alglo: Hayr.; p: His.; p, copiosius ad marginem magni agri pa 
ludosi prope Tallbacka: Stenr.; (fq): W. Nyl.; Borga (!) r Kroks- 
nas et Sodra Veckoski: Sael. Ofvers.; Sibbo Loparon: Ssel. ann.; 
parcius in parte australi quam in parte septentrionali: Seel. 0. 
Nyl., spec, e Pyttis!; [Hogland] nonnulla spec. ster. in Vaha- 
somerikko: Brenn. — Ka. r Ristiniemi: Blom, spec, e Virolahti 
Ala Urpala!; st r Kaukola Rami! et Tervola, Kirvu Inkila!, Sai- 
rala, prope templum et Tietaviila: Linden. — Ik. st fq: Malmb. 
[et Meinsh. p. 5]. 

Sat. p: Malmgr., Hayr. et Hjelt. — Ta. Saaksraaki fq: 
Tikk.; (st r) Aito: Leop.; fq: Knabe Fort.; st fq: Asp. & Th.; 
p: Norrl. s. o. Tav.; [par. Gustaf Adolf!] p tantum in parte au- 
strali, in parte septentrionali non provenit: Bonsd.; Wainio Tav. I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 1G3 

or. non comm. — Sa. p: Hult; Lappvesi in prato sacellani: 
Sselan!; Kerimaki Joiihenniemiprope Puruvesi (Jantunen): Budden; 
E. Nyl. & Chyd. non comm. — Kl. fq: Fl. Kar.; Parikkala (rr) 
Surumiiki: Hann.!; Vnlamo: Sail, arm.; st fq, etiam in Palkjiirvi!: 
Hjelt. — Kol, Mandroga! et Sermaks (st r): Elf v., vide infra; fere 
ubiqne st fq: Cajander in litt., spec, e Vakrutschej! et Nikola! 
ad flumen Svir. 

Oa. p: Malmgr.; st r Qvarken Bergo, Vasa ad oppidum 
vetustum: Laiir. Vaxtf. — Tb. nondum visum. — Sb. Leppa- 
virta: Lundstr.; Leppavirta Konnus: Enw., spec, in dupl.!; r: 
Mela. — Kb. Kide: Brand.!; Liperi r ad Bau'an-!, Aisiis et 
Sukkulanjokil: Eur. & H.; Joensuu ad amnem: Hallstr.; Polvi- 
jarvi ad Viinijoki: Ssel. herb.; Ilomantsi: Woldstedt!; (st fq) liic 
illic cop.: Axels. Putk.; st r Lieksa ad Viekki: Wainio Kasv. — 
Kon. st fq — fq, in pratis tam siccioribus quam praesertim hu- 
midioribus, nemoribus, silvis frondosis, convallibus, devexis ne- 
morosis inter frutices et virgulta, in Saoneshje (!) fq, in Keg. 
occ. ad Suojarvi, Mokko cet.: Norrl. On., cfr Giinth. p. 30. 

Om. »in media lantum Ostrobottnia ex. gr. Gamla Carleby 
verum, ut mihi videtur, legi Tli. flavum, quod etiam e par. 
Pyhajoki ab Appelberg report. vidi»: Hellstr. Distr. p. 21; st r 
Kauhava (pastor Alanen), Jeppo Kieppo in parva insula amnis: 
Laur. Vaxtf.; p: Hellstr.!; st fq ad ripas amnium: Tenn.; Salo: 
Blom! — Ok. r Paltamo, Kajana: Brenn. Obs., forsitan non 
omn. certum, vide sub 77?. rarijloro; Must, non comm. — Kp. 
Uhtua ad pag. eiusdem nominis: Wainio Kasv.; in clivis gra- 
minosis ad flumen Kemi (fq) usque ad ostium: Malmgren!; 
Nukuttakoski in ripa flum. Tshirkkakemi: Bergroth!; Maasjarvi: 
Bergroth & Lindroth!; Kananoja in prato huraido: Bergroth 
& Fontell! 

Ob. (fq): Jul. p. 286; st fq in plagis litoralibus, rarius in 
parte interiore, etiam in Kempele et Liminka (!) obvenit, sed in 
Ylitornio, septentrionali parte par. Bovaniemi, Simo superiore, 
Pudasjarvi, Utajarvi et Muhos nondum adnotatum: Brenn. Obs., 
quem 1. inspicias, spec, ex Oulu Konttinen!, Simo ad templum!, 
Tornea! et Alatornio Yliluukas!, vide etiam Linne Iter lapp. p. 
190; [Uleaborg] (»fqq»): Leiv., cfr Jul. i V. Ak. H. p. 175 et 164 Thalictruin flavum. 

Leiv. Onl. p. 83, 116, 120 etc.!; in pratis ripariis humidis st 
f q _ p ad Oram: Keckm., cfr 1. c. p. 14 et M. Castren p. 
336; [(fq) multis cum formis: 0. R. Fries p. 160]; Tornea: Sse- 
lan!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; [r Yli- et Alatornio ad 
fluvium: Backm. & H. p. 147, forsitan confirmatione egeat], vide 
etiam infra. — Kuus. nonnullis locis ad Paanajarvi: Wainio 
Kasv.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133, vide etiam infra; Kuola- 
jarvi [»Salla»] in nemore ad ostium Noukajoki! [spec, nomine Th. 
simplex] et in ripa lacus Nilantijarvi!: Borg, spec, determ. Kihl- 
man. — Kk. st r Oulanka ad Vartiolampi, Kiestinki ad Valas- 
joki! et Vuarankvia: Wainio Kasv., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 
133; Kiekkipuro ad lacum parvum prope fines par. Kuusamo: 
Hirn Fort. 

Lk. ad Sattanen in Sodankylii (67*^ 30'), antherae apicibus 
obtusis: Wainio Not., cfr 1. c. p. 30; vide ceterum infra. 

Lapp. ross. vide infra. 

»In pratis Fenniae australis et meridionaligi, dein ad litiis maris ad- 
scendit usque in Lappouiae partem inferiorems: Wirz. pi, off.; se laugre 
fram. — Kol. Elfv. bar atitecknat om deuna jamte Th simplex: »p- st fq 
per totnm territorium>, meu auser sjalf osilkert hvilliendera arten afses. 

— O b. en del af uppgifterna afser mahanda Th. simplex (var. boreale), jtr 
Hellstr. Distr. p. 21. — Lapp. fenn. > forsitan ad Ounasjoki prope pagum 
Kittila invenias, cum autem ibi essemus, nondum florescebat, qua re in- 
certum»: Hjelt & H.; fq >per totum territoriumj: Blom Bidr., jfr Kihlm. 
Beob. p. XIX; »ad flumina Utsjoki, Ounarjoki [= Ounasjoki?] et Kemi 
p cop.s: Fellni. Lapp.; Utsjoki: S. Gastrin p. 354; in Varangria merid. 
[»distiictu Fitlles dicto Norvegiae ultimae*]: Wnhlenb. Fl. Suec. p. 373, 
jfr Blytt p. 923. — [L. ent. bjorkreg. r Alapalo nara Kaaresu'anto kyrka 
1828 (L. L. L«?stadius): L^est, jfr L. L. L*st. p. 296 och Hartm. p. 170.] 

— Lapp, ross »p in inferiore parte huius territorii»: Fellm. Ind., jfr i 
afseende a Felhnans hvardera uppg. Led. I p. 13, som afven citerar Scbrenk 
for Lapplaud. Umba : Selin!; exemplaret ar sterilt och osakert >och kunde 
likaval vara Th. simplexi>: Kihlm. — Tshaporna: Mela herb.; exeniplartt ar 
utblommadt, hvarfore bestamningen kauske icke ar fullt saker. Var. boreale 
»nsque ad Kola et Pjalitsa r obviumn K. I. Fellni., jfr 1. c. p. XXXVI, 
Beket. p. 540 etc. N. I. Fellmans ujipgift anser jag otvifvelaktigt afse Th. 
simplex, jfi Herb. Mus. Fenn. II p. 133. (Det bor i sammanhang harmed 
framhallas, att Neumau i Ofvers. af .Sv. Vet. Ak. Hand). 1889 p. 74 for N. I. 
Fellmans exemplar i PI. arct. till Th. flavum, var. rotundifolium Wahienb.; 
Kihlman och Lindberg anse det tillhora Th. simplex.) — Huru de ofriga 
uppgifterna fran Lapplaud bora tolkas ar osakert; N. 1. Fellni. hanfOr, ehuru Acta Societatiw pro Fauna & Flora Fennica, 30, No 1. 1(35 

lued tvekan, uppg. i Fellm. Ind. till Th. fiavum var. horeale, d. v. s. till Th. 
simplex; for min del anser'jag troligare, att Th. simjAcx hufvudsakl. mot 
svarar Th. fiavum [i rotundifolium (och Th. majus?) hos Wahleub. och J. 
Fellman, se of van p. 156 och 160-161. — Wahlenberg, hvars Fl. Lapp, 
varit det hufvudsakliga litterara hjalpmedel, som statt J. Fellman till buds, 
upptager ej andra arter af Thalidrum an Th. alj^i'tuni och Th. fiavum, 
hvarfore det ar saunolikt, att det senare namnet haufor sig till fiere af 
de nuvarande arterna. Kihlm. Ant. for med nagou tvekan uppg. hos Ga- 
strin och Fellm. Lapp., liksom afven Normans uppgift frau Anarjok, till 
i:Th. rarifiorum> [= Th. simplex]. Norm. Fl. Spec. p. 74-75 skiljer icke 
bestamdt emellan Th. fiavum och Th. simplex [= >Th. rarifiorum>], men 
hvad Ijetraffar exemplaren fran det inre af Finmarken, for han alia de 
blommande till den senare arten, hvarfore uppg. i Norm. Ind. p. 1 (se 
under Th. kemetise) torde bora foras till Th. simplex. Ganska mojligt ar 
for ofrigt att den akta Th. fiavum tinnes i Lappland, ehuru sakert sallsynt, 
jfr Lsest., Hjelt & H. och Wainio Not. afvensom Norm. Ind. p. 1 (se under 
Th. kemense) I detta fall vore Wirz^ns uppg. fullkomligt riktig och de 
ofriga afven riktiga i sina hufvuddrag. Wahlenb. p. 154 sager om Th. 
fiavum »in prutis et graminosis subhumidis Lapponiae silvaticae, ex. gr. 
in Umensi usque ad Bjorksele passim*. Det bor annu fraiiihallas, att sa- 
viil pa vestra som pa ostra sidan af floraomiadet dels exemplar, dels 
siikra uppgifter foreligga fran nordligare fyndorter an fran dem, som upp- 
tagas i Herb. Mus. Fenu. II p. 183, men att a andra sidan atminstone 
Bloms exemplar, iulamnade under namn af Jh. fiavum, i sjalfva verket 
tillhora Th. simplex. 

Huruvida arten antraffats sasom fossil maste anses osakert; se a 
ena sidan Herlin p. 161, men a andra G. And. p. 125. 

Af former upptages i. paucifiora Ssel. fran Kon.- Norrl. On. — Ob. 
rr Tornea stad, Liniinka: Brenn. Obs. — Kuus. r >runsaasti eraan joen 
rannoilla Narankavaarau luona»: Wainio Kasv. 

f. latifolia Ssel. in sched. Ob. Kemi (var. rohin datum): Rantauiemi i 
Brenn. Obs.; »pa fetare jord och skuggrikare stallen nara Simo prestgard»: 
Keckm., dar formen narmare beskrifves. — Af dessa former, liksom af 
f. brevifolia Sa:?l. finnas Here exemplar i H. M. F.; de aro dock icke full- 
standigt sarskilda och Sa^lan anser dem vara taml. obetydliga. F. angu- 
stata Fr. omnaraues fran Kon.: Norrl. On., men Sa'lan f^r exemplaret till 
hufvudformen. Mela Kasv. atskiljer och beskrifver var. obovaium, rotun- 
datum och cuneaium, jfr Mela Kasv. Ill, dar roiuiidaium betecknas sasom 
st r och cunentum sasom r. 

Vidare markas de former L. L. .Ltestadius i Bot. Not. 1858 p. 122— 
123 uppraknar och beskrifver fran stallen belt nara Finlands grans. Da 
dessa likval ej synas hafva blifvit erkiinda af senare forf., far jag endast 
hanvisa till originaluppgifterna. 

Slutligen bor frarahallas, att i Bot. Not. 1883 p. '208 ingar beskrif- 16(5 Thalictrum flavum. 

niiig om demia arts foiekomst i nordliga deleii af Sverige af C Melander, 
Qjtr afven den darstades forekommande formen i korthet beskrifves. 

Angaeude en raojligen hybrid form se ofvan under Th. simplex 
(p. 160). 

Thalictrum aiigustifolium Jacq. 

In Fennia orientali, quod nunc sciamus, tantum trans 
6P long, raro invenitur; ad septentrionem versus ad 62^ 15' 
procedit. 

Fenn. or. (Carel. Oneg.): Nym. Suppl. p. 3, vide etiam 
Lindb. Pfl. p. 15. 

[Ik. .St r: Fl. Ingr. p. 19, vide etiam Meinsh. p. 6 et XX 

et infra.] 

Kon. a cnrdwides st r in prato turfoso, humido inter pa- 
ges Dvorets et Mundjarvi (Lahti), dein sec. ripas graminosas, 
humidinsciilus lacus Mundjarvi! fq in pratis humidis, interdum 
eliam in eollib. siccis ad lacum iam dictum alque ad calcarias, 
circa 6 km [»stadia rossica»] e pag. Lahti occidentem versus sitas, 
in coUibus graminosis, Jalguba in pratis humidis (Simming! et 
alii!), ad Mundjarvi altit. 1,2 m [4'] et ultra attingit, e Jalguba 
Sablberg! spec, pauci - (5) florum reportavit: Norrl. On., cfr 
Glinth. p. HO; in graminosis udis c. 1 V2 km ad septentrionem 
versus a Dvorets, deinde versus Mundjarvi complur. locis et se- 
cundum ripas huius lacas fq: Kihlm. 

Att Th. angustifolium afven forekommer i den till Ingermanland 
hftrande delen af Isthmus, framgar ej af Meinsh. p. 6, men val af Meinsh. 
p. XX. Davemot ar den hittills icke iakttagen pa finska sidan. Oster 
om Onega iir arten iakttagen bl. a. vid »Semjouova in prato nemoroso ■ 
humidiusculo in Rubjeshnitsa»: Cajander & Liudroth! I 

Sasoni tillfallig ar arten slutligen tagen Sb. Jorois Jarvikyla 1892 | 
pa odlad ang (N. Molander): Lindb. herb. 

Thalictrum alpinum L. 

In Lapponia occidentali usque ad 67^ 40' ad meridiem 
versus pi^ovenit et saltern in Lapponia maxime occidentali 
frequenter obvium; in Lapponia maximie orientali nondum 
visum est. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 1G7 

Ad rivulos Lapp, eiusque confiniis p: Prytz; maxima pars 
Lapp.: Fries; Scand. . . . alp.: Nym. Consp. p. 7; Lapp, tola: 
Nym. Suppl. p. 4, vide etiam DC. Prodr. I p. 13 et Led. I p. 6. 

Lapp. fenn. r Kittila ad Kukasjoki! et Aakeniisjoki (!) 
cop. inde a lacu Kukasjarvi ad rivum Sapukkaoja, sed non in 
vicinitate monlis Aakenustuntiiri, eliam ad pontem, qui est in 
fluvio Aakenusjoki, iuxta pag. Kittila: Hjelt & H., cfr \. c. p. 
90 et Herb. Mus. Fenn. II p. 138; in omnibus alpibus maioribus 
usque ad Nordcap earumque lateribus et summis radicibus, scil. 
locis irrigatis vulgatissime . . . extra alpes iuxta flumina Lapp, 
suecicarum p descendens, scil. infra Enontekiainen Lapp. Torn.: 
Wahlenb. p. 154, cfr 1. c. p. XXXIII; ad ripas fluminum rivu- 
lorumque in Utsjoki et Inari (!) ubique, ad inferiorem vero par- 
tem huius Lapponiae extra alpes descendere (non) videtur: Fellm. 
Lapp.; Ounastunturit Raututunturi: Sandm. p. 27; in Sodankyla 
septentrionali non visum: Hult Lappm. p. 85 et 89, cfr 1. c. p. 
40, 94 et 150; fq — st fq per omnes regiones, ripas lapidosas 
catarractarum et lacuum reg. subsilv. et subalpinae, nee non 
terram madefactam rivulorum reg. alpinae vicinam amat, [Raste- 
kaisa SO 694]: Kihlm. Ant., spec, ex Inari Toivoniemi in ripa 
paludosa lac. Vastusjarvi!; Wainio Not. non comm.; per omnes 
alpes nivales et maritimas a finibus Norvegiae ultimis versus 
Rossiam . . . frequentissime, descendit ad flumina infra suas 
alpes p: Wahlenb. Fl. Suec. p. 374; enum. ex 8 locis: Norm. 
Fl. Sp. p. 79, vide etiam Blytt p. 919 etc. — [L. ent. reg. alp. 
el subalp. fq, reg. silv. p: Lgesl.; in vicinitate lacus Kilpisjarvi 
(!) in reg. subalp., non aulem circa Keloltijarvi: Norrl. Lappm. p. 
263; in reg. alp. iam ad Vittanki et Mukkavuoma: 1. c. p. 265; p 
sed parcius in ripis et in vallibus rivulorum reg. subalp., st fq in 
vallibus rivulorum reg. alpinae, velut Tshaimo E 615 m, Ange- 
loddi N 705 m, Halditshok SSO 1094 m: Linden Bidr.; multa 
spec, adsunt.] 

Lapp. ross. ad omnes alpes, rivulos atque fluvios (fq): 
Fellm. Ind.; »mihi aulem modo in parte bor. occ. ex. gr. ad 
peninsulam piscalorum raro obvium»: N. I. Fellm., cfr (1. c. p. 
XXII et) Beket. p. 540; Hibina fq: Mela pi.!, cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 133; Tshun: Enw. ann.; Lujauri url Vavnbed in reg. 168 Thalictrnm alpinnm. 

;)lp. infima: Kihiman!; Linden in vicinilate n:ion1inm alpinorum 
circa Nuotjavr non vidit: Linden Ant.; Petshenga [»Peisen»]: E. 
Nylander & M. Gadd! et Granil & Poppius!; Tsipnavolok: Broth. 
Wand. p. 12!; inter Vaidogiiba et Cap Skorobeieff: 1. c. p. 18; 
Subovi: Karsten! 

Fennia (^Prytz): Led. I p. () niaste anses oratt citeradt. 

Pulsatilla patens (L.) Mill 

In Fennia australi rarissime invenitur; ad septentrio- 
nem versus usque ad 6P progrediiur. 

In Karelia meridional], par. Valkjarvi saltern: W. Nyl. 
Distr., cfr 1. c. p. 74; Fenn. centr. (r detex. cl. Saelan): Nym. 
Consp. p. 2; Fenn. potius mer. (sc. in Tavastl.), mer.-or. (isthm. 
carel.): Nym. Suppl. p. 1; Fenn. merid : Giirke p. 457, vide 
etiam Lindb. Pfl. p. 14. 

Ik. Valkjarvi Pasuri cop.: Fl. Kar., spec. leg. Moller! et 
M. & J. Sahlberg!, vide etiam A. Packman in Medd. XXVllI p. 
38 A; ('haufig) in Isthmus Karelicus sudlich von Vuoksen»: 
Rupr. Bericht p. 86 nomine P. latifolia Rupr.; r circa stagnum 
Leinikkaia in par. Rautu!, ad Pasuri in par. Valkjarvi et in sa- 
cell. Metsapirtti : Malmb.; Rautu Koskijiirvi: Lindberg!; [Lempaala: 
Schmalh. hybr. p. 105; in septentrionali parte: Meinsh. p. 7]. 

Ta. Saaksmiiki: K. R. Sundman in herb. lye. n., cfr Tikk.; 
Kalvola Komola in iugo sicco, aperto: Borg!, cfr Medd. XXII 
p. 52; Piilkane Ronnvik parce [»fataligt»] in clivo pinifero ad 
praedium: Zidb.; st r in horto opp. Tavastehus [»Tavastehus 
park»] et ad Aulango: Asp. & Th.; Vanaja Aulango: Kl. Wahl- 
man!, C. W. Sacklen! et K. Collin!; circa Tavastehus complur 
loc, ad Harviala cop.: Leop. ann.; Tavastehus Kurala: 0. Collin 

Sat. Teisko: elev K. Taramelander ! ; enligt benagen uppg. af stud 
A. Tammelander beror uppg. pa nagot misstag. — Ta. Uppg. fran Saaks- 
maki behofver kanske bekraftas. Tavastehus Dva begrafningsplats : Budd^n 
m&handa bar anen bbfvit planterad k deuna lokal. Fran Tavastehus Ku 
rala pa Rapamaki agor: 0. ColHn ! finnes afven en f. micrantha. 

Arten uppraknas bland dem, i hvilkas forekomst en afgjord olikhet 
rader pa olika sidor om den 1. c. foreslagna gransen mellan Fenno-Skan- 
dinavien och Nord-Rslysand: Cajander i Medd. XXVI p. 182. Acta Societatiw pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 1(59 

P. patens forekommer, sa vidt man hittills kanner, i Finland alltid 
med \ioletta blommor. 

Arten hybridiserar hos oss med P. praiensis och P. vernalis. 

Pulsatilla vulgaris Mill. 

In territorio incerta est. 

Kalm; »ar en nog sallsynt vaxt, det enda stallet, som mig ar be- 
kaiit, pa hvilket hon vaxer till nagon ymnighet, ilr 8alo malm emot Bjarno 
socken>: Hell. p. 12; >in locis calcareis elatis Finl. austr. rarius»: Prytz; 
nin iugis arenosis Fenniae australis Salo, Hauho>: Wirz. pi. off., jfr Fl. 
Ingr. p. 10 och Led. I p. 21—22; Gamla Finland: Knorring p. 29; sodra 
Finl.: Fries; 8cand. exc. Lap]).: Nym. Syll. p. 171; Fenn. mer. or.: Nyni. 
Consp. p. 2; r sodra Finl.: Brenn. Flor.; >deest in . . . Fenn. (curn Lapp.)»: 
Nym. Suppl. p. 1. 

Al. »A. B. C Cp»: Bergstr. p. 37, d. v. s. spridd pa faltbackar ofver 
hela fasta Aland afvensom oarne flerstades: Bergstr. Beskr. — Ab. Hellenii 
(och Wirz^ns) nppg. se ofvan. — Ka. och Ik. Arten anfores fran Ka. i 
Herb. Mus. Fenn [ed. 1]; orten skulle numera foras till Ik., men sjalfva 
vasten ar oratt bestamd, Vid de karelska exemplar fran Rautn, som tidi- 
gare blifvit hanfcirda till denna art och hvilka ligga till grund for sist- 
namuda uppgift (liksom Byteskat. etc.), har Ruprecht 1869 antecknat: »1, 2 
non est P. vulgaris, sed forma quaedam inter P. patentem et P. pratensem 
auctorum qua«i media aut hybrida (P. Wolfgangiana Bess.?) parce cum 
his proveniens, specimen est Appelbergianum, iam 1845 a me memoratum. 
Cfr append, meam in Fl. Ingriae. 3, 4, 5 est P. latifolia Fl. lngr.», jfr 
Eupr. Bericht p. 86 afvensom Trautv. Incr. p. 11 och 12. Ruprechts be- 
stamning ar otvifvelaktigt riktig och da det salunda kan tagas for afgjordt, 
att arten ej linnes i Karelen, afvensom iiiga exemplar finnas fran de upp- 
gifna lokalerna i vestra Finland, maste P. vulgaris tills vidare utga fran 
var flora. Det ar emellertid mycket mojligt, att denna art i sjalfva verket 
forekommer i de saudiga trakterna af det inre Aland, sasom i Jomala och 
Lemlaud [: Bergstrand i href till Kihlman] (kanske afven vid Salo), men 
da icke nagon bestamd lokal uppgifvits fran Aland och ingen botanist efter 
Hellenii tid aterfunnit vaxten pa den af honom angifna fyndorten, erfor- 
dras vidare undersokningar. Se afven under P. vernalis. Hvilken Pulsa- 
tilla Till, afsett, kan ej afgoras, da ingen art af slagtet f. u. ar kand fran 
vestra Finland. — Sat. Huittinen [»Hvittis>]: Car. p. 24. Hvilken art som 
afses, torde vara svart att afgora. — Ta. Hauho: Herk.; efter all sanno- 
likhet afses P. vernalis, som flnnes i ^Hauho, men som ej omnamnes i 
Herkeptei forteckning. 

Pulsatilla prateiisis (L.) Mill. 

In Fennia maxime austro-orientali vara ad 60^ 4' ad 
scptenirionem versus et non cis 47^ long, occurrit. 170 Pulsatilla pratensis. 

In paroecia Valkjiirvi et adiacentibus (non) infrequens: 
W. Nyl. Distr.; Fenn. mer.-or.: Nym. Consp. p. 2; Fenn. merid.- 
orient Karel: Giirke p. 463 nomine Anemone pratensis a) ty- 
pica Giirke, vide etiam Lindb. Pfl. p. 14. 

Ik. in Regione finitima [= Ik.] (baud) infrequens: Fl. 
Kar.; r Muola (!) in aggeribus arenosis prope pag. Kyyrolii! et 
ad viam publicam! versus Kivennapa, Valkjiirvi (!) Pasuri: Mabiib.; 
Valkjiirvi Pasuri: Rupr. Rericht p. 84 et sequ., ubi describitur 
nomine P. Bveynii, cfr Fl. Ingr. p. 11, Rupr. Diatr. p. 22 et 
A. Rackman in Medd. XXVIII p. 38 A; Valkjiirvi Pahkiniimiiki: 
Lindberg!, vide infra. 

Vid det af Appelberg tagna exemplaret fran Valkjarvi Pasuri! har 
Ruprecht antecknat: »Haec Pulsatilla flore intus atroviolaceo ab omnibus 
ceteris Karelicis differt et fere P. mgricdniem Stork refert, attentius igitui- 
examinanda. P. pratensis karelica differt a suecica & typica P. pratensi 
Linn^ atque connecta a me iu P. Breynii Rupr.» P. Breynii Rupr. upp- 
tages bl. a. fran Carel.: Nym. Suppl. p. I under P. pratensis, jfr afven 
Trautv. Incr. p. 10—11. Giirke p. 462 anfor ater P. Breynii Rupr. sasom 
synonym till Anemone j)rate?isis (Mill.) DC. 

Ik. Arten saknas eul. Meinsh. p. 8 i den till Ingermanland horande 
delen af Isthmus. De orter, darifran arten ar kand, fordes i Herb. Mus. 
Fenn. [ed. I] till Ka. 

Lindbergs exemplar fran I k. Valkjarvi Pahkinamaki ar en hogst 
egendomlig form, som bl. a. afviker genom gula blommor. 

P. pratensis hybridiserar hos oss med P. patens ocli P. vernalis. 

Pulsatilla vernalis (L.) Mill. 

In nonmdlis Fenniae interioris plagis arenosis (vtx nisi 
inter 43^ et 48^ long.) baud infrequenter provenit; ad sep- 
tentrionem versus supra 6P 50' non lecta neque in Fennia 
orientali adnotata est. 

Kalm; in collibus siccis (rr) (Hellens loco non allato): Prytz; M 
Fenn. centr., or.: Nym. Consp. p. 2; Fenn. mer. plur. (nee centr., I 
or.): Nym. Suppl. p. 1; Fenn. merid. -orient.: Giirke p. 455, vide 
etiam Led. I p. 20—21. 

Nyl. [Nurmijarvi] in iugis arenosis partis mediae p sat 
cop. (F. Hyviimiiki): Stenr.; r Orimattila (!) in Tonnosuo et Am- 
miiniiyrii: Seel. 0. Nyl., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133 et vide Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 171 

Mobeip; Klim. p. 67. — Ka. copiosissime nonnullis locis iugi 
arenosi, per quod fert via publica inter Fredrikshamn et Vill- 
manstrand: Angstr. p. 49, cfr Fl. Ingr. p. 9; p in arenosis [»moar»] 
in partibus interioribus territorii, r in vicinitate fluv. Vuoksi et 
non visa nisi ad Antrea Korpilaks prope Pampas: Linden, spec, 
ex Antrea Liikola! — Ik. Valkjarvi: Rupr. Diatr. p. 22 et 68, Fl. 
Ingr. p. 9; r in par. Kivennapa!, prope Konnitsa in par. Pyha- 
jiirvi! et ad pag. Pasuri (!) in par. Valkjarvi: Malmb.; Rautu 
Korkojiirvi prope Raasuli: Lindb. comm., cfr Ale, vide etiam 
Thesl. Dynb. p. 69; [Lempaala [»Lembolowa»] : Schmalh. hybr. p. 
105 et Meinsh. p. 8]. 

Ta. Lammi Evo, Hauho cop. in arenoso Kokkila, Tuulois 
prope templiim : Leop. ann.; in arenosis complur. loc. fq, ut inter 
[Asikkala] Hillila et Urajarvi, [Hollola] Sairakkala et Kukon- 
koivu etc.: Norrl. s. 6. Tav.; Asikkala p: Nikl.!; Hollola Halvalii: 
Wainio herb.; Hollola Lahti: aluran. A. W. Forsman in dupl.!; 
Hollola ad viam publicam baud procul a Messila sat cop.: Hayr., 
cfr G. F. 1903 p. 90; Heinola Nynas, cop. inter Vierumaki et 
Jarvi: Hjelt; Nastola: Lundstr. et alii; Sysma Nya Olkkola!, 
Konkotti, Heronlampi: Unon.; [par. Gustaf Adolf] p: Bonsd.!; 
lilti secundum iugum Valkiala (Nikl.!): SeeI. 0. Nyl.; ex Heinola 
alumn. Svanstrom! f. monstruosam (flor. pi.) reportavit, cfr 
Not. XI p. 455. — Sa. Valkiala fqq praecipue versus Kouvola: 
Hult Fort.; Lappvesi Pulsa: Ssel. herb.; ad Parkkarila prope 
Villmanstrand numerose: Ssel. ann.; [Ruokolaks et Rautjarvi] st 
fq: Hult; Mikkeli cop.: Hasselbl ; fq in iugis arenosis usque ad 
Nyslott: E. Nyl. & Chyd.; st fq in vicinitate opp. Nyslott velut 
Paiiskylaks, Nojamaa, Kaupinsaari etc.: Budden; Jorois: G. Gro- 
tenfelt in herb. lye. n.; ultra Jorois vix invenitur: E. Nyl. Veg. 
p. 260; multa spec, e Sa. adsunt in H. M. F.!; f. albescens 
Sippola ad Kaipiais [ad fines prov. Ka.]: Lindberg!, cfr Medd. 
XXII p. 77, ubi describitur. — Kl. in iugis arenosis st fq usque 
versus Kareliam mediam: Fl. Kar.; [Hiitola] secundum ripam 
lacus Ladoga (fq) in arenosis [»sandmoarna»] ad Vavoja: Linden; 
Kronoborg: H. K. Wrede in herb. lye. n.; tantum in Parikkala 
et Kesalaks: Backm.; Parikkala st r Mentolahti, Tyrja, Kangas- 
kyla, Ankila: Hann.; Jaakkima inter Lahdenpohja et Ihanoja: 172 Pulsatilla verualis. 

Hjelt Ant. p. 65; Uukuniemi Mensuvaara: Nikl !, cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 133, vide etiam Rupr. Berichl p. 87. 

Till, se uuder P. vulgaris. Storsta delen af Finl.: Fries; kau icke 
anses ratt. — Al. Kokar Hatrnao (A. M. Lundenins), Lemland prestgarden 
(I. Ericsson), Jomala Jattbole (J. V. Hummelin), Eckero prestgard (I. Erics- 
son), Hammarland prestgarden (P. U. Sadelin): Moberg Klim. p. 67. Mo- 
berg bar satt ett fragetecken efter artnamnet; enl. Bergstrand torde uppg. 
afse P vulgaris, men uppgifterna forefalla taml. osannolika, da de ej blif- 
vit bekraftade af senare botanister, som exkurrerat i samma trakter ; nioj- 

o 

ligeu kunde de atmiustone delvis afse odlade exemplar. A andra sidan 
ar det dock, sasoni Arrh. framhaller, ej alldeles osaunolikt, att de delvis afse 
P. vulgaris, da uagra af de angifna lokalerna synas sasom enkom afsedda for 
denna ait. — Ab. Karis prestgard (C. H. Strandberg): 1. c. Moberg till- 
lagger yttermera ett fragetecken. Karislojo (C. G. Gronqvist). lAindo: 1. c. 
bebofva afven bekraftas. — Sat. Euraaminne prestgard (H. Taliqvist): 
Moberg 1. c; uppg. behofver bekraftas, se under Al. — Ta. Janakkala: 
Wirz. M. S.; ganska mojligt, men erfordrar bekraftelse; for detta skuUe 
tala Tavastehus: A. A. Jansson i herb. lyc. n., men denna uppgift ar afven 
ytterst osaker. — Kb. Kihtelysvaara (G. M. TAindeqvist): Moberg 1. c, likasa 
Nurmes kyrkoby (P. F. Brofeldt): Moberg Klim. II p. .52. — Om dessa 
uppgifter mot fcirmodan skulle besannas och arteu salunda forekomma 
vildt vaxande a de uppgifna orterna, skulle dess nordgrans flyttas be- 
tydligt hogre. 

Da vaxten blommar tidigare an de egentliga botaniska exkursionerua 
i allmanhet taga sin borjan, men latt faller i ogonen, bar jag ej velat all 
deles forbigii uppg. i Moberg Klim. — Se f. o. om artens forekomst Norr. 
lin i Medd. XXIV p. 143. 

Angaeude f. albescens Lindb. fil. se of van under Sa. 

Hybrider saval med P. patens som P. pratensis aro nuraera iakttagna. Pulsatilla patens X pratensis '). 

Rarissime una cum P. patenti et P. prat en si in 
Fennia maxime austro orieniali (Istlimo kar^elicoj lecta est. 

Isthmus Karelicus: Giirke p. 462. 

Ik. Valkjarvi Pasuri: Brenner! et M. Sahlberg!, cfr Malmb. 
etc.; unicum spec, ibidem 1901: A. Backman in Medd. XXVIII 
p. 38 A; Rautu: Appelberg! ex adn. Rupr., vide sub P. vulgari 
[et Meinsh. p. 8]. ') P. Hnckelii (Pohl) Reich, e Nym. Consp. p. 2, cfr Focke p. 10. Acta Societatis pro Fauna ct Fhjni Fennica, 30, N:o 1. 173 

Denna hybrid kallades hos oss en tid P. pdtens var. Wolfganginna 
Bess., se t. ex. Malmb., Brenn. Flor. etc. och jfr Focke p. 10 afvensom 
Trautv. Incr. under tre olika uamn. Tidigare forvaxlades den i vart land 
med P. vulgaris Mill , hvilken deu liknar, jfr Focke 1. c. Se f. o. under 
P. vulgaris. 

Pulsatilla patens X veriialis ^). 

In Fennia maxime austvo-oi'ientali (Isthnio karelico) 
rarissime nascitur. 

Fennia, Karelia: Giirke p. 456. 

Ik. Sakkola Sipilanmaki: E. Savander!, cfr Mela Kasv. Ill; 
Kautu Koskijiirvi!, Valkjarvi Pasuri! et inter Uosiikkala et tern- 
plum!: Lindberg, cfr (Diar. 2, XI, 1895) Medd. XXII p. 20, 66 
et 76—77 et Medd. XXIV p. S3, ubi descriptio; Valkjarvi Pasuri 
baud r multis formis: A. Backman in Medd. XXVIII p. 38 A; 
[ad partem septentrionalem lacus Lempaala f>.Lembalofski»] cum 
P. patent/ et P. cernali : Schmalh. hybr. p. 105-106, ubi de- 
scriptio, cfr Schmalh. p. 537 et Trautv. Incr. p. 12]. 

Savauders exemplar ar visserligen insamladt flere ar tidigare an 
Lindbergs, men da det ar daligt och ej fullt sakert, torde det vara rikti- 
gare, att rakna hybriden sAsom finsk forst fran ar 1895, da dess forekomst 
fullstandigt utreddes af Harald Liudberg. Samma ar omnamndes den afven 
i Mela Kasv. 

Pulsatilla pratensis X vernalis. 

In lino loco Fcnniae maxime austro-orientalis (Isthmo 
karelico) rarissime lecta est. 

Ik. Valkjarvi [veris. Pasuri]: M. Sahlberg! (lecta 3, VI, 
1875); Valkjarvi Pasuri: Lindberg!; ibidem unicum spec. 1901: 
A. Backman in Medd. XXVIII p. 38 A., vide iam Bupr. Diatr. 
p. 22, Fl. Ingr. p. 9, Trautv. Incr. p. 13 et Medd. XXII p. 20. 

Anemone silvestpis L. 

Tantum in vicinitaie territorii oeciirrit. 

Uppraknas bland de sallsyutare vaxter, som patraffas endast osterom 
Finlands naturalhistoriska grans: Cajauder i Medd. XXVI p. 181, jfr afven 
Medd. XXVII p. 8 och 9. P. intermedia Lanch e Giirke p. 4.")(i. 174 Anemone nemorosa. 

Anemone nemorosa L. 

In Fennia australi et inprimis austro-occidentali fre- 
quenter aut freqaentissime ad 62^ fere provenit, magis ad 
septentrionem versus subito rarescit et supra 62^ 40' nisi culta 
vix occurrit, exceptis paucis locis solitarits, ubi r^arissime in- 
veniri indicatur et forsitan amplius observanda sit. In Fennia 
orientali rarior esse videtur. 

Till.; Till. Icon. 86; Kalm; fq in campis et pratis: Hell, 
p. 12; in nemorosis fq: Prytz; ad rivulos et in nemorosis pro- 
vinciarum meridionaliurn: Wirz. pi. off.; maxima pars Fenniae: 
Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 3; deest in Fenn. 
bor. (cum Lapp.): Nym. Suppl. p. 2; Fenn. merid.: Giirke p. 473 
nomine a) typica G. Beck, vide etiam DC. Prodr. I p. 20 et 
Led. I p. 15. 

Al. fqq: Bergstr.; fq: Arrh. & K.; Kumlinge Ingersholm 
et in parte austro-orientali cop.: Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br., 
Sand., Benv., A. Nyl. et Sel.; Tofsala fq, par. Gustafs p saepe 
cop.: Bergr.; fqq: Arrh. Ann., Flinck et Weeks.; fq — st fq saepe 
cop.: Caj. Kasvist., quem 1. inspicias, cfr 1. c. p. 142. — Nyl. 
fq: His.; fqq in betuletis, lucis et silvis mixtis cop.: Stenr.; fqq: 
W. Nyl.; fq: Seel. 0. Nyl., Brenn. p. 446 et Brenn. Till. p. 38. 
— Ka. (r) in partibus interioribus, ad fluv. Vuoksi a templo 
par. Antrea frequentior et inprimis cop. in Kuparsaari, in luco 
etiam in BaisalJi Napinlaks: Linden. — Ik. fq: Malmb.; [fqq: 
Meinsh. p. 8], vide etiam W. Nyl. Distr. 

Sat. st fq: Malmgr.; Ulfsby et circa Bjorneborg fq et sat 
cop.: Hayr.; fq — fqq: Hjelt; Jamijarvi ad templum etc. cop. 
(Berlin) : Hult coll.; Parkano 3,5 km ad meridiem versus a Kui- 
vanen, mox fq — st fq, et Buovesi Toikko: Hjelt. — Ta. fqq et 
cop.: Leop.; fq: Knabe Fort, et Asp. & Th.; fqq in maxima parte 
dicionis: Norrl. s. 6. Tav.; ad viam ferratam (exc. par. Alavus) 
non cop., antequam ad meridiem versus ab Orivesi (!) Korkia- 
koski progrediaris: Hjelt; Langelmaki Lankipohja maxime ad 
septentrionem versus (Forstmastar Gronholm): Hult coll.; Unon., 
Bonsd. et Wainio Tav. or. non comm. — Sa. Valkiala fq: Hult 
Fort.; Nyslott uno loco prope oppidum ad Saaskylaks versus Acta Societatis pro Fauna et Flora Femiica, 30, N:o 1. 175 

sat cop.: Budden; Saiiminki Paaskylahti cop.: K. Enwald!, vide 
etiam infra. — Kl. fq, ad Sortavalam saltern boream versus pro- 
cedit: Fl. Kar.; Hiitola in vicinitate templi in luco: Linden; Uuku- 
niemi: Nikl.!; Sselan in insula Valamo non vidit 1881: Ssel. ann.; 
fq in par. Sortavala (Bergstrom), occurrit quoque in par. Rus- 
kiala et Palkjarvi at non in Impilaks teste Backman: Norrl. 
Symb., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Impilaks rr: Backm. 
serius communicavit. — Kol. r Vosnessenje in luco ad lac. 
Onega, Mjatusova! in umbrosis pratorum et in lucis: Elfv.; in 
p&rte maxime australi [Kareliae orientalis] non magis ad aut 
supra Petrosavodsk (!): Sahib. Bidr.; ad ripas lacus Onega, Solo- 
meno: Giinth. p. 30; Shoksu et nonnullis locis ad Soutujarvi: Caj. 

Oa. in convallibus montium par. Vora prima forsan ^4/?e- 
motie nemorosa conspicitur: Hellstr. Distr. p. 13, cfr Laur. Vaxtf.; 
Alavus Hallinen! sat cop. etiam in tractu, qui ad septentrionem 
versus vergit a templo par. Alavus: Hjelt, cfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 133; r, Alavus st fq: Laur. Vijxtf., cfr 1. c. p. 17, spec. 
e vicinitate templi!, vide ceterum infra. — Tb. Virdois Tulijoki: 
Hjelt!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133 et vide infra. — Sb. 
r: Mela; lisalmi Lappvetela: Mehtonen!, spec, dedit Malmberg, 
qui adnotavit pluries eodem loco lectam esse; lisalmi PorsSn- 
miiki 1 km a deversorio cop. ad viam publicam: Mela!, cfr Medd. 
XXII p. 3; Poikkolanmaki ad septentrionem versus a templo 
par. lisalmi (Backman 1849): Brenner in Medd. XXII p. 3. — Kb. 
non certa, vide infra. — Kon. rr Perttiniemi (Kullhem!), Saoneshje 
Klimskij (Simming!, Giinther): Norrl. On., cfr Giinth. p. 30 et 
Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Kishi: Giinth. p. 30, vide etiam infra. 

Ok. ex indicationibus fide dignis [Ofverforstmastar 0. Wa?- 
nerberg: Medd. XXII p. 3] ad Koivukoski in Kajana 1860-1862: 
Brenn. Reseb. p. 67; r in prato patent! [»aroniitylla»] prope 
viam publicam in vicinitate deversorii Heiskala in par. Paltamo: 
Must.; ad hunc locum forsitan sped at ad pag. Mieslahti in par. 
Paltamo cop. in prato ad viam publicam (Lonnbohm = Mu.sto- 
nen): Kihlman in Medd. XXII p. 3 et certe rr Paltamo, Kajana: 
Brenn. Obs., vide ceterum infra. 

Lp. »forsan etiam Lapp. pr. Triostrovi^»: FI. Samoj. p. 10; 
Ponoj in ripa septentrionali duobus locis pauca tantum speci- 176 Anemone nemorosa. 

mina: Montell! in Medd. XXIX p. 120, ubi locus describitur, cfr 
Medd. XXVI p. 191 et vide infra. 

Sa. Ruokolaks Rautio (v. Weymarn): Hult coll., som sjalf ansett 
uppgiften 08aker och uteslutit densamma. — Sselan har ej sett arten i trak- 
ten af Villmanstrand. — Oa. Vasa Boijes villa [= Sandviken]: Stromb., 
Laur. 1882, och torde afven nagot senare ar blifvit insamlad. Da arten 
tidigare enl. flere samstammiga uppg. odlades darstades, kan den endast 
anses sasom forvildad, om afven flere tiotal ar forflutit efter dees plante- 
ring. — Laihela Karnnaki (O. W. Simelius): Moberg Klim. p. 66; manne 
odlad? — I Narpes tiunes den icke: Nordl. p. 20. — Tb. Keuruu Poyhola 
(P. Hallfors): Moberg Klim. p. 66; uppgiften ar hogst sannolik, men det 
ar mojligt, att arten varit planterad. — Kb. Kihtelysvaara (G. M. Lunde- 
qvist): Moberg Klim. p. 6(i, maunc ej odlad?; det samma galler: Kide Suor- 
laks (E. Hartman): Moberg Klim. II p. 51. — Kon. »Schnnga» [trol. Schnngu] 
(Knwald): Gand. I p. 69 under namn af A. sfrepfodon Gand.; uppg. ar hogst 
pannolik, eliuru stallet ligger icke sa litet nordligare an de sakra fynd- 
orterna. — Ok. Paltamo Sutela (C. F. Bohm): Moberg Klim. p. {jii. — Ob. 
Haukipudas (Ilmoni): Brenn. Obs., dar afven ofi-iga uppg. fran Ob. och 
Ok. anforas; Kemi prestgard (L. M. Castren): Moberg Klim. p. 66. Arten 
har otvifvelaktigt bar varit odlad, om uppg. ofverhufvud ar riktig. 

Hvad artens forekomst norr om gransen for dess sammanhangande 
utbredning angar, bor man erinra sig, att hvitsippan saval i Sverige som 
Norge har en afbrulen utbredning, hvilket framhalles for det forra landet: 
Wahlenb. Fl Suec. p. 371, jfr Hartm. p. 172, afvensom alldeles uttryckli- 
gen for Norge i Norm. Fl. Overs. I p. 39—41. I hvartdera landet gar arten 
afven hogt upp i bjorkregionen; se Bot. Not. 1883 p. 208 och Blytt p. 
1)23 ; salunda har jag afven observerat den i Jamtland. For min del vore 
jag numera bojd att i motsats mot Herb. Mus. Fenn. II p. 138 anse hvit- 
sippan fullt vikl atminstone i Sb. li-salmi ung. 63" 30'. I afseende a fore- 
komsten i O k. bor tillaggas, att Lindberg sett ett exemplar fran Mieslahti 
by i Paltamo omkring 30 km fran Kajaua, taget 1902, sa att arten tyckes 
fortfarande forekomma darstades. Hvad Lp. angar, far jag ban visa till 
Montells uppsats i Medd. XXIX p. 120. (Angaende Ob. se ofvan). 

Osterom Finlands naturalhistoriska grans uppgifves arten ga till Ar- 
changelsk: Fl. Samoj. p. 10, jfr Beket. p. 540. I H. M. F. finnes arten 
oster om den botaniska gransen fran Semjonova! och Bessow-nos!: Cajan- 
der & Lindroth. 

I anledning af det nu framhallna har jag emellertid upptagit uppg. 
i Moberg Klim. 

Arrh. Fl. franihaller, att sa val A. nemorosa som A. rcmunculoules 
ofta antraffas med storre blommor an hos hafvudformen. 

Med fyllda blommor forekommer A. nemorosa i synnerhet som odlad: 
Seel. ann. — Salunda har jag annu sett den i Vasa. 

Arten hybridiserar med A. ranuncidoides. Acta Societatis pro Fauna el Flora Fennica, 30, N:o 1. 177 

Anemone nemorosa X raniinculoides ^). 

In Fennia australi ranssime nascitui\ 

Fenn. raerid.: Giirke p. 475. 

Ik. Valkjarvi Pahkinamaki in coryleto: Lindberg!, cfr Medd. 
XXIV p. 83, iibi descriptio. 

Ta. Tavastehus Sairio circ. 2 km ab oppido: 0. Collin! 
in (Diar. 2, IV, 1898) Medd. XXIV p. 123-125, ubi descriptio, 
cfr 1. c. p. 39; Hollola ad ripam lacus Vesijarvi: Norrl. in (Diar. 
11, IV, 1885) Medd. XIII p. 217, cfr etiam Medd. XIII p. 225, 
ubi ambobus locis descriptio, tunc primum e Fennia indicata, 
spec, ex Hollola Nygard! 

Denna hybrid ar redan tidigare kand fran trakteu af Petersburg, 
se bl. a. Schmalh. hybr. p. 106, Meinsh. p. 9 och Trautv. lucr. p. 10, dar 
den anfores under tva olika namn. 

Anemone ranunculoides L. 

In Fennia australi usque ad GP 50' rarior occurrit, 
in Fennia occidentali spontanea nondum supra- 6P 41' adno- 
tata est. 

Prope Aboam . . . (Kalm): Fl. Suec. N:o 486 p. 190; 
Kalm; in pratis nemorosis Finl. austr. p: Prytz; in silvis et ne- 
moribus Alandiae, regionis Aboensis, Nylandiae et Careliae me- 
ridionalis: Wirz. pi. off.; deest in Lapp, Fenn. bor. med.: Nym. 
Suppl. p. 2; Fenn. merid.: Giirke p. 476, vide etiam DC. Prodr. 
I p. 20 et Led. I p. 15. 

AL r: Bergstr., cfr I. c. p. 7; [Foglo] Degerby, [Lemland] 
Knutsboda, Jomala (!) ad praedium sacerdotis: Bergstr. Beskr.; 
Mariehamn cop.: Sa^l. ann.; r Saltvik Haraldsby: Arrh. & K.; 
Jomala Bjorsby et ins. Jomala: Laur. Fort.; copiosissime ad 
Mariehamn, Sviby, Onningby multis aliisque locis par. Jomala: 
Arrh. Fl. — Ab. r: Zett. & Br.; jn prato Vanhalinna 5 km [V2 

o o 

mil] extra TavastluU: Leche p. 12; Abo: I. Bingbom!; Abo in horto 
templi et Bunsala: Arrh.; Kuusto Julias: 0. M. Beuter, cfr E. ') A intermedia Winkl. e Focke p. 11, Nym. Consp. p. 3 etc. 

Typis impr. ^',,0 I90i. 12 178 Anemone rannnculoides. 

G. Printz; Pargas r Langholm, Smissholm (Elfving), Kapellstrand 
(0. M. & E. Renter): Arrh. Ann.; Bromarf prope templum in 
Bromholmen: G. Sucksdorff !, vide etiam infra; Halikko Dalvik: 
0. Hjelt M. S. (forsitan non omnino certa); Uskela Karlberg: 
K. E. V. Bcnsdorff!; Uskela Jarvis: Nikl. in dupl.l; Tenala: 
Berndtson in herb. lye. n.; Pojo Aminne: His., spec. leg. A. E. 
Christiernin!; r promontorium Karkah, Isosaari, Jalansaari: Sel.; 
Lojo Jalansaari in promontorio querco obsito, Karislojo promon- 
torium Karkali et Maila prope praedium: Ch E. Boldt; Lojo Hevo- 
saari et in vicinitate templi: Lindb. comm.; Vihti (stfq): Printz; 
Vihti summum p, enum.: FJinck, vide etiam W. NyL p. 205; [Myna- 
maki] in nemore [»puistossa»] ad Kallis primum in terram deposita: 
Cnj. Kasvist. — Nyl. in oppido Ekenas Hagen et Bamsholmen 
cop. in lucis Pruni padi etc.: Hiiyr., cfr G. F. 1903 p. 199 etc.; 
Sjundea Myrans (Nerv.)-: His.; [Kyrkslatt] Boback, quo naves 
vaporiferae appelluntur: Rosb. Kyrksl. p. 108; Esbo (Linsen): 
0. Hjelt M. S.; Esbo praedium Esbo »Fiskartorpet Fiskars»: 
Gadol. 1902; r in luco lapidoso humo profundo in ripa australi 
lacus Nurmijarvi cop., prope stationem Jokela (W. W. Wilkman): 
Stenr.; [Helsingfors] in horto botanico fq: W. Nyl., cfr Kihlm. 
Beob. p. 1; Helsingfors Mejlans: Hult herb.; Helsingfors Nordsjo 
Fotangen (J. J. Chydenius), Borga Stromsberg (J. A. Fastberg): 
Ssel. ann.; r Borga Dreggsby (E. Sivenl), Karsby (Nikl.), sacell. 
Borgnas prope Laha (K. Nordenskjoldl), Lapptrask ad rivum infra 
Lomnas!: Sa^l. 0. Nyl.; [Hogland] in valle silvestri ad Lounat- 
korkia: Saelan in Medd. XXV p. 76. — Ka. Viborg Tammi- 
niemi (Nerv.): Malmb.; Viborg Monrepos: Zilliacus & Lunelundl 
— Ik. r Kakki Suvisaari: D. Hahl!, cfr Malmb.; Valkjarvi Piih- 
kinamaki!, Pyhajarvi Sortanlaks, Sakkola inter Kelja et Makkara, 
Kivennapa ad telonium Rajajoki: Lindb. comm.; [minus fq quam 
A. nemorosa: Meinsh. p. 9]. 

Sat. (p) Raumo, Birkkala!, Nakkila: Malmgr.; Kumo: Knor- 
ring in herb. lye. n.; st r Karkku Kauniaistcn Niemi! nonnullis] 
locis, unde in hortum praedii Kulju translata serius disseminata 
est, Birkkala! Helvetinahde cop., Korvola, Haavisto Sipila, inter] 
Tyrkkyla et Keho cop.: Hjelt, cfr Herb. Mns. Fenn. II p. 133; 
Tammerfors Hatanpaa et Viksholm: Leop. ant.; e Tammerforsj I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 179 

etiam comm. Budden; Viljakkala Ansomaki: Printz in litt. 1903, 

cfr Asp. — Ta. Vuoristenviiori prope Rajamaki haud procul 

a via ferrata ad fines par. Messukyla et Lempaala: Hayren in 

G. F. 1903 p. 85; Kangasala Haapaniemi: alumn. Elsa Holm!, 

.'^pec. comm. Lindberg; Saaksmaki r Rapola: Tikk.; Saaksmaki 

Pohja: Kihlm.; prope Nukari duobus locis, Piilkane (Zidback): 

r^eop., vide infra; Hauho: Herk.; [circa Tavastehus] p: Asp. & 

Til.; Vanaja: 0. Hjelt!; Lammi Kivismaki (Ilmoni): Ssel. kat.; 

Lammi Gammelgard, Terra Nova, Porkkola: Leop ann.; st r 

nonnullis locis in vicinitate lac. Vesijarvi, ut ad [Asikkala] Kamp- 

pila, [Hollola] Papinsaari cop., Hammo, Vehkosaari: Norrl. s. 6. 

Tav., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Hollola Huili: Wainio 

ann.; [Hollola] Nygard in prato sat cop. una cum nonnullis formis 

non nimis disparibus: Norrl. ant. — Kol. modo ad urbem Pe- 

trosavodsk adhuc lecta (Giintherl): Norrl. On., cfr Herb. Mus. 

Fenn. II p. 133; ad Petrosavodsk, locis umbrosis ad fluvium Loso- 

sinka: Giinth. p. 30; prope Solomeno: Gaj. [forsitan in Kon.] 

Storre delen af Finl.: Fries; alltfor vidstrackt liksoni Europa exc. 
Ross, bor., Suec. bor , Norv. bor. etc.: Nym. Consp. p. 3. Nynian rattar 
f. o. sjalf sin uppgift (se of van). — Ab. [Bromarf] i tradgarden a Kans- 
jarvi, dithemtad fran Ekenas: Sand.; [Nystad] sEraassa puutarhassa viljele- 
mattoinanas: Sod., soni dock anvjinder tecknet for tillfallig forekomst. — 
Framhallas bor i sammanhang harmed, att arten i Sat. Karkku Kulju trad- 
gard bibehallit sig atm. 40 ar. — Det bor tillaggas, att Bergstr. upptager 
arten fran D, d. v. s. Korpo etc; speciallokal saknas. — Nyl. Thusby, 
Mantsala: Wirz. M. S.; uppg. behofver bekraftas; Thusby Gammelby, trol. 
forvild.: Astr. & H. — Ta. »i Palkane ersattes A. nemorosa till stor del af 
A. ranunculoides, hvilken dar ar allmannare (Zidback) »: Leop.; uppg. later 
inindre sanuolik, afven om gulsippan vore nagorlunda allman i Palkane. — 
Padasjoki Verho (A. A. Bergstrom): Moberg Klim. IT p. 51; naanne vild? 

— Oa. Vasa odlad i nagra tradgardar, atm. Unggrens och Ceders: Hjelt. 

— Kon. Norrlin tillagger: » forsitan sit in Karelia Oneg. quoque detegenda>: 
Norrl. On. 

Osterom Finlands grans ar arten funnen vid stranden af Vodla 8 km 
u. o. fran Kukulinskaja: Cajander & Lindroth!, men gar anda till Archan- 
gelsk: Fl. Samoj. p. 10, jfr Beket. p. 540. I Norge forekommer den t. o. m. 
vid 69° 13-14': Norm. ann. p. 5, jfr Norm. Fl. Overs, p. 42 etc. 

A. ranunculoides hvbridiserar hos oss med A. nemorosa. 180 Hepatica triloba. 

Hepatica triloba (ril 

In parte australi aut saltern austro-occidentali plurimis 
plagis frequenter provenit, ad septentrionern versus subito ra- 
r^escit; usque ad 62^, ubl iam rara, procedit. In Fennia 
oriental! nondum visa est. 

Till.; Till. Icon. 27; Kalm; ubique in silvis: Hell. p. 12; 
in montosis nemorosis fq: Prytz; in silvis Nylandiae, Alandiae, 
regionis Aboensis, Careliae meridionalis, Tavastiae, Satacundae: 
Wirz. pi. off.; Fenn. (exc. bor. med.): Nym. Suppl. p. 2; Fenn. 
merid.: Giirke p. 477 nomine a) typica G. Beck, vide etiam DC. 
Prodr. 1 p. 22 et Led. I p. 22-23. 

Al. fq: Berg.str. et Arrh. & K.; Brando Kyrklandet, Kum- 
linge (p): Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br. et Arrh.; par. Gustafs 
et Inio St fq _ fq, in par. Tofsala non visa: Bergr.; fq — fqq: 
Arrh. Ann.; st fq: Sand, et Renv.; fq: A. Nyl.; p: Sel.; fq: 
Flinck et Weeks.; st fq: Caj. Kasvist., quern 1. inspicias, cfr 1. c. p. 
142; fl. albis et plenis [Abo] Kathrinedal (E. Renter!): 0. M. Ren- 
ter in Medd. XIII p. 184, cfr Diar. 5, IV, 1884 etc. — Nyl. 
fq- His.; fq, in silvis abietinis et frondosis sat cop.: Stenr.; (fqq): 
W. Nyl.; st fq, non tamen in Elimaki et Sippola [Ka.] adnotata: 
Sael. 0. Nyl.; Orimaltila Teraniemi : Ssel. ann.; [Hogland] r in 
silva: Brenn. p. 446! et Brenn. Till. p. 38. — Ka. Vekkelaks: 
Sselan & Stromborg!; r Hiukka, [Virolahti] Kayrasuo!, ad Ala 
Urpala: Blom; st fq in vicinitate fluv. Vuoksi, p _ st r in par- 
tibus interioribus: Linden, vide etiam sub Nyl. — Ik. p: Malmb.; 
spec, e Pyhajjirvi Sortanlaks!; [st r: Fl. Ingr. p. 14 et Meinsh. p. 7]. 
Sat. maxime ad septentrionern versus in Mouhijiirvi et 
Kyro: Malmgr.; Hvittisbofjiird (K. G. (311onqvist): Hayr.; fq, Kyro J 
Haukijarvi, extra territorium in Ruovesi Murola, fl. rubris Karkku 
velut ad Tuomisto!, fl. albis Karkku Lammentaka! et Mouhijarvi 
Vuotila! et dicitur etiam in Karkku ad Kauniais inveniri: Hjelt, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Jamijarvi Huopasaari (Herlin): 
Hult coll., cfr Herlin p. 131; Ruovesi Hiiviniemi (E. E. Sundvik): 
Ssel. ann., vide etiam infra. — Ta. f. alblflora Tammela in, 
iugo Kaukkola (G. Grotenfell): Lindb. comm.; Saiiksmaki fq: 
Tikk.; Luopiois locis lapidosis interdum fqq et cop. ceterumj Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 181 

st fq per totum territorium: Leop.; Erajarvi (J. 0. Boisman)' 
Moberg Klim. p. 67; fq: Knabe Fort, et Asp. & Th.; (st) fq: 
Norrl. s. o. Tav.; Sysma Nya Olkkola, Pajiltsalo, Ylatikka in 
pag. Nuoramois (Blom) etc.: Unon.; [par. Gustaf Adolf] r ad Sa- 
vela: Bonsd.; usque ad Langelmaki Liinkipohja ad septentrionem 
versus (Forstmastar Gronholm): Hult coll.; st r(— p?) Luhanka 
Onkisalo!, Hietala et Varma, Korpilahti Ablbacka [»AIpakka»] 
et Peuha: Wainio Tav. or.; Korpilahti Ahlbacka ad meridiem 
versus a Patkilahti: K. Dahlstrora!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 
133. — Sa. Valkiala r in silva inter Virranniemi et templum: 
Hult Fort.; Villmanstrand Parkkarila cop.: Sael. ann.; Taipalsaari 
Orjainniemi: E. Nyl. & Chyd., spec, adscr. Orjainsaari!; [Ruoko- 
laks et Rautjarvi] p: Hult! — Kl. fq saltem usque ad Ladogam 
borealem: Fl. Kar.; st fq in vicinitate lacus Ladoga: Linden; 
Parikkala st fq: Hann.!, cfr Moberg Klim. II p. 52; Uukuniemi: 
Nikl.!; Valamo: Sael. ann.; etiam in Ruskiala et Palkjarvi (Backm.): 
Norrl. Symb.; Ruskiala: Zilliacus!; Palkjarvi Pirttiniemi: Hjelt 
Ant. p. 65, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; tl. albis Sortavala: 
K. H. Hiillstrom! 

Oa. Botom: Ale. et Ale. Ill, vide infra. 

Storsta delen af Finl.: Fries; Scand. exc. Lapp.: Nym. Consp. p. 3; 
maste auses iiagot for vidstrackt. — Sat. Arteu upprakuae bland dem, 
Hom pa resan norrifran forst motte »emellan Gjolbohl och Hvisbofjards: 
Linn^ Iter lapp. p. 199. Stallet torde vara belaget i Norrmark, jfr Consp. 
Vol. II p. 186 och 188 (under Humulus). — Oa. Alcenii uppgift ar mycket 
trolig, men behofver mAhanda, sasom fuUkomligt stridande mot Malmgrens 
uppgifter, bekraftas; tStorkyro (Olander): Hasselbl , jfr Laur. Vaxtf.; Vasa 
Boijes villa [= Sandviken] mojl. odiad: Stromb. och Laur. 1883. Atmin- 
stone numera odlas blasippan flerstades i Vasa: Hjelt, hvarfore det ar 
m5jligt att uppg. fran Storkyro och Vora hanfora sig till odlade exemplar; 
Vor& 1804, 1810, 1811: Moberg Nat. p. 131. — I Narpes tinnes den icke: 
Nordl, p. 20. — Kb. Kide Suorlaks (E. Hartman): Moberg Klim. II p. 52; 
mojligen odlad. — Om. Haapajarvi prestgard (I. Lamp^nj: Moberg Klim. 
p. 67; arten har sakert varit odlad, om uppg. f. o. ar riktig. — Ok. Pal- 
tamo Sutela (C. F. Bohm): 1. c; harom galler detsamma. — Ob. Alatornio 
[>>Xedertornea»] Torppa (C. R. Ehrslrom) och Tornea Kiviranta (J. Ticcauderl : 
1. c; afven om dessa uppgifter galler detsamma. Jfr f. o. om uppg. fran Ob. 
och Ok. Brenn. Obs. Afven Brenner anvander tecknet for tillfallig forekomst. 

I afseende a artens odling se under O a. Den upptages afven sa- 
som odlad Ob. [Ule&borg] Kirkkomaki: Lei v. < 182 Hepatica triloba. 

>Pr. Helsingfors . . . Speciinina fenuica lobos habent exacte ro- 
tundatos. Hepatica americana igitur non separanda*: Led. I p. 23, jfr FI. 
Ingr. p. 14, dar den iipptages sS,som var. americana (Ker., Dec). Da nagon 
nyare uppgift ej foreligger, bar jag endast velat fasta nppmarksamheten 
vid denna form. 

Utom de ofvan omnamnda formerna med hvita blommor (se under 
Ab., Sat., Ta. och Kl.), med korta hylleblad af rodlatt farg [ocli med 
fyllda blommor, exemplar frau HoUola Nygard!] papekar IS^orrlin i (Prot. 

II, IV, 1885) Medd. XIII p. 217 afven en form med langa ocb spetsiga 
hylleblad. S. 0. Lindberg ville vid samma tillfalle fasta nppmarksamheten 
vid sistberorda form, jemedan den niirniade sig mycket en art, som blifvit 
beskrifven fr&n s. o. Europa under namn af Hepatica angulosa'o: Medd. 
XIII p. 217. Betraffande den rodblommiga formen torde annn fortjena 
tillaggas, att dess blommor visat sig fargbestandiga a plantor, som fran 
skog i Sat. Karkku Tuomisto ofverflyttats till tradgard k Jarventaka i 
samma socken. — En dylik form finnes afven fran Nyl. Sjundea: A. Wiens! 

Utom hufvndformen och de langre fram upptagna formerna upp- 
tages k) plena (Mill.) Giirke bl. a. fran Fenn. merid.: Giiike p. 478. Dar- 
emot upptages ej h) alha (Mill.) Giirke och i) rosea Neumann fran Finland. 

Hepatica triloba f. g-labrata Fr. 

Qvantum constat, in Fennia niajime austro-occidentali 
varissime invenitur. 

Fenn. merid.: Giirke p. 478. 

Ab. Abo Kathrinedal: Arrh., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133. 

En ensam individ funnen 1875 a Kathrinedal vid Ispois nara Abo: 
Arrh. Fl. 

Hepatica triloba f. multiloba C. Hartm. 

Ut antecedens. 

Fenn.: Giirke p. 477. 

Ab. Lojo Tytyri in silva abietina prope pagum: Lindberg!, 
cfr (Diar. 5, X, 1889) Medd. XVIII p. 190; [Vihti] Irjala in monte 
ad Arosuo: Flinck! 

Adonis autumnalis L. 

In Jiortis colitur. 

Ofta odlad: Ale. III. — Odlas h. o. d.: Stel. ann. — Adonis [arten 

namnes ej] omlalas sasom odlad pa kalljord Li. Toivoniemi: Nordling p. 315. 

Afven A. ve^-nalis L. omtalas sasom ofta odlad i tradgardar: Ale. 

III. Sajlan betvi^ar dock, att den oftare odlas hos oss. I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 183 

Myosurus miiiinnis L. 

In Fennia australi et media satis frequenter' aiit fre- 
quenter provenit; ad septentrionem et inprimis ad orientem 
vei^sus r^arescit, sed in parte maximc occidentali saltern usque 
ad 65^ procedit. Adcenticius usque ad 65^ 45' occurrit. 

Till.; Till. Icon. 108; Kalm; in arvis et cultis fq: Prytz; 
ad litora lacuum et rivulorum arenosa, in collibus et locis apri- 
cis usque in Gamla Karleby [»Gamle Carleby»] et Laukaa, Ulea- 
borg: Wirz. pi. oif.; maxima pars Fenniae: Fries; Ear. plur. 
(exc. . . . Lapp.): Nym. Consp. p. 4; exc. etiam Fenn. bor. (sed 
adest in Ostrob.): Nym. Suppl. p. 3, vide eliam DC. Prodr. I 
p. 25 et Led. I p. 26. 

AL st fq: Bergstr. et Arrh. & K. — Ab. fq: Zett. & Br., 
Sand, et A. Nyl.; Tofsala et par. Gustafs complur. loc: Bergr.; 
st fq_fq: Arrh. Ann.; st fq: Renv. et Sel.; [Vihti] (p) enum.: 
Flinck; fq enum.: Weeks.; fq: Caj. Kasvist. — Nyl. Fagervik: 
His.; st fq . . .: Stenr. [loci, in quibus gignitur, perperam indi- 
cati]; fqq: W. Nyl.; fq: Sael. 0. Nyl.; Brenn. non comm. — Ka. 
p: Blom!; (r?) adn. ex Antrea Oravankyto!, Kirvu Sairala, Jaiiski 
Ahola: Linden. — Ik. (»fq»): Malmb.; baud fq: Lindb. comm.; 
[p: Meinsh. p. 9; 1. c. p. XX non ex Isthmo indicatus]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt. — Ta. st fq: Leop.; fq: 
Asp. & Th., Norrl. s. o. Tav. et Bonsd.; st fq: Wainio Tav. or. 

— Sa. st fq: Hult; tanlum ad meridiem versus a Nyslott: E. Nyl. 
& Chyd. — Kl. p: Fl. Kar.; Parikkala (st r) Kangaskyla com- 
plur. locis, verisimiliter ceterum praetervisus: Hann.; (fq) (Backm.): 
Norrl. Symb. — Kol. (rr) Vosnessenje in colle arenoso, sicco: 
Elfv.; Petrosavodsk (!) (fq) (Simming): Norrl. On., quem 1. in- 
spicias. 

Oa. st fq: Malmgr.; Vasa p: Hjelt!; st fq: Laur. Vaxtf. 

— Tb. st fq usque ad Jyvaskylii inveniri videtur: Wainio Tav. 
or.: st r Jyvaskylii !, Laukaa: Broth., vide etiam Prim. p. 48; 
Virdois prope templum: Hjelt. — Sb. Leppavirta (fq) in locis 
siccis inprimis in rupibus: Enw.!; Kuopio (fq): Mela; lisalmi r 
Peltosalmi: M. & J. Sahib. — Kb. Kide fq: Brand.!; Liperi (!) 
(fq): Eur. & H.!; finis septentrionalis infra territorium [inter Pie- 184 Myosurns minimus. 

lisjarvi et Hoytiainen] pertinet: Axels. Putk. p. 40; Wainio Kasv. 
omnino non comm. — Kon. Kendjarvi in agio, Rasnavolok 
(Simming!): Norrl. On., vide efiam Giinth. p. 30; Tiudie: Selin! 

Om. p: Hellstr.; (st fq): Tenn.; Pulkkila, Oulainen: Zidb. 

Ob. Liminka: Hellstrom!; [Uleaborg] (fq): Jul. p. 277; Ulea- 
borg: F. Nylander!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Uleaborg 
»pa kyrkogardsvallen»: Hougb. not.; Uleaborg, Oulu, Oiilunsalo. 
Liminka: Brenn. Obs.; [Uleaborg] (»fqq»): Leiv.; r Simo Junes 
et Vuolevi in agris secalinis, oppidum Kemi, in territorio adven- 
ticius: Keckm., cfr 1. c. p. 14. 

Zidb. uppgifver fran Ob.- »Torra stallen, t. ex. gamla tjardalar, upp 
till Tornea ej sallsynt*. Da denna uppg, alldeles stridev mot Keckmans, 
torde narmare undersokning vara af noden. Ranunculus glacialis L. 

In cacuminihus altissimorum montium alpinorum Lap- 
poniae Enontekiensis et ovientalis. 

Lapp, etiam or. (Imandr.): Nym. Suppl. p. 6, vide etiam 
DC. Prodr. I p. 30 et Led. I p. 31. 

[Li. Rastekaisa: Wahlenb. p. 155, Hult alp. Pfl. p. 183 
et 186 et alii. — L. ent. tanlummodo in cacuminibus altiori- 
ribus totius alpini iugi . . . fere ubique fq . . . infra . . . 
Tsatsekaise Lapp. Torn, et Rastekaisa Finnmarkiae orientalis 
nunquara repperi: Wahlenb. p 155, cfr 1. c. p. XIX et XXXV, 
Fellm. Lapp, et Grape p. 105; reg. alp. fq: La^st.; copiosior in 
alpibus ad lacus Kilpisjarvi partem mediam et septentrionalem: 
Norrl. Lappm. p. 265; Saanavaara: Malmberg!; p _ st fq in sum- 
rais plagis alpinis inprimis circa alpes Haiti, ubi usque ad sum- 
mum fere cacumen montis Halditshok [»Haltitschohko»] (1368 m) 
progreditur, etiam magis ad meridiem versus in Tshaimo! (E 675 m) 
et in ripa lapidosa ad Siekkinjoki (730 m) parce: Linden Bidr., 
cfr Linden in Medd. XVIII p. 244, ubi planta reg. alpinae pro- J 
pria esse indicatur, et Bot. Centralblatt LXl p. 221.] 1 

Lim. Hibinii: Fellm. Ind., cfr N. I. Fellm., qui non ipse 
vidit, et Beket. p. 541; Hibina [»Umptek»] compluribus locis, I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 185 

sed semper parce, in faucibus et rimis aditu difficillimis: Kihl- 
man! in Medd. XIX p. 70; 4 spec, in H. M. F., cfr etiam Kihlm. 
Veget. p. 34-35. 

Ranunculus aeonitifolius L. 

Per errorem indicntus est. 

Ob. [U]eaborg] »pa en angshage vid QvarntuUen*: Jul. Fort. p. 102, 
jfr Prytz och Led. I p. 31. I handskriften i Jul. vid p. 286 heter det 
ipa Engmans ang i Koskenuiska 1798, YI, 18». Orimligheten af denna 
uppgift papekaa af F. Nylander i Spic. I p. 3. Brenu. Obs. anser, att har- 
med afses nagon storvaxt R. acris. Ranunculus Pallasii Schlecht. 

In Lapponia maxime orientali trans 58^ long, inter 67^ 
et 6'8*^ lat. lectiis est. 

Lapp. bor. or.: Fries; Lappon. or.: Nym. Consp. p. 10, cfr 
etiam Fries p. 141 et Lindb. Pfl. p. 12. 

Lp. in paludibus aquosis ad Triostrow [»Tres insulas»} 
Lapp. Ross, orientalis Sept. 1843: Spic. II p. 9!, cfr F. Nyl 
Und. p. 52, N. I. Fellm., 1. c. p. XXV et Beket. p. 541; inpri- 
mis in vicinitate orae maritimae ad septenlr.-occ. versus e Ponoj, 
ubi cop.: Broth. Exk. p. 80, cfr Broth. Utdr. p. 131! et Knabe 
Pfl. p. 281; spec, ad Ponoj etiam leg. Malmberg!, Suhlberg! et 
alii!; inter Rusiniha et Ponoj: Broth, exk. p. 78; Lumbofski: 
Broth, in lift.!; baud infrequens inter Ponoj et Jokonga, pauca 
speciniina in Triostrow: Enw. ann.; in stagnis [»Teicher»] parvis 
musco impletis ad Orloff: Kihlm. Ber. p. 14!; copiose ibidem: 
Kihlm. Pfl. p. 119. 

Eaiiuiiculus lingua L. 

« 

Jn Fennia australi et media satis raro vel passim in- 
venitur: ad septentrioneni versus usque ad 65^ 50', ubi iam 
}'ori,ssimus, procedit. 

Till.; Tavastlandiae passim: Fl. Suec. N:o 493 p. 192; Kalm; 
ad Haistenvuori in par. Vesilahti et pag. Moisio in Lempaala, 18(J Raiiuuculus lingua. 

Loimaa [»Loimijoki»] (Brander): Leche p. 34; locis humidis Finl. 
inferioris p: Prytz; in aquis quietis vel lente fluentibiis per au- 
strales et medias patriae provincias: Wirz. pi. off.; Fenn. merid.: 
Fries; late dispersa est vel ad Gamla Karleby (Hellstrom): W. 
Nyl. Distr.; Eur. omn. exc. . . . Lapp.: Nym. Consp. p. 13, vide 
etiam DC. Prodr. I p. 32 et Led. I p. 31-32. 

Al. r: Bergstr., cfr 1. c. p. 5 et 6; r Sund!, Geta: Bergstr. 
Beskr.; Geta Ostergeta: Hult ann. et herb.; [Geta] Bolstaholm: 
Moberg!; r Geta Hockbole, Sund ad templum: Arrh. & K. — 
Ab. r: Zett. & Br.; Bjarno ad Lemo: K. E. v. Bonsdorff!; Salo 
Kaukelma: Hollm.; Uskela: Nikl.! et L. Hullin!; r [Muurila] in 
rivulo prope Javankoski, in fluvio Muurila infra Vaha-Pullola 
denique in Valkojarvi: Renv.; st r in rivulis, qui stagna Lihava, 
Vaharuokijarvi, Isoruokijiirvi, Haarijarvi in sacell. Sammatti con- 
jungunt: Sel.; inter Pellonkyla et Tallniis: A. Lagus; Lojo Kihila: 
Tikk. et Hult herb.!; Karislojo in amne Joenpelto et in amne, 
qui in Langviken influit: Ch. E. Boldt; Vihti p: Printz; Vihti 
St r in amne Palojarvi, Oravalalampi, Poikkipuoli, in rivo inter 
Petajys et Ylimainen et inter Ylimainen et Alimainen, in amne 
Myllykoski : Flinck, cfr W. Nyl. p. 204; [Pusula et Pyhajarvi] 
St fq enum.: Weeks.; p — st fq, sed non in omnibus partibus, 
sat cop. [»joks. yl.»] in fluvio Laajoki, in fluvio Mynajoki tan- 
tum inter Ylane et Kalela, parce in stagnis et lacubus, etiam in 
Kivijarvi: Caj. Kasvist., quern 1. inspicias, cfr 1. c. p. 15 et 17. 

— Nyl. Raseborg: Hult coll.; Esbo: Popp. p. 6; ad ripas limo- 
sas lacus Nurmijarvi et fluvii Luhtajoki compluribus locis cop.: 
Stenr., cfr Stenr. Thierl. p. 26; Thusby: Astr. & H. et Kihlm.; 
Borga p velut in amnibus Karsby et Lllby: Sael. Ofvers., cfr W. 
Nyl; Borga ad lac. Veckjarvi, Miintsala in amne Haarajoki: Ssel. 
herb.; p: SecI. 0. Nyl., spec, e Stromfors!; in amne Lovisa hic 
illic: L. S. in Geogr. F. T. 1901 p. 249; Orimattila: E. Siven! 

— Ka. Fredrikshamn (Qvist): Fl. Kar. p. 193; p in vicinitate 
fluv. Vuoksi in sinubus eiusdem in rivulis et amnibus, st r in 
parte interiore, cop. in amne Tietavalii [in Kirvu!]: Linden; Viborg 
ad serratrinam Rapukoski: A. Lagus! — Ik. p in Karelia me- 
ridionaliore: Fl. Kar.; p: Malmb., spec, e Pyhajarvi Konnitsa!; 
Sakkola: Nikl.!; [Lachta . . .: Meinsh. p. 12]. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, ]S':o 1. 187 

Sat. r Tyrvaii (!), Nakkila: Malmgr.; Eura, Kiukainen: Wirz. 
ann. [non prorsus certum]; Raumo: W. Wallenius in dupl.!; Huitti- 
nen: Lyden; in vicinitate opp. Bjorneborg saltern in 5 locis, ubi 
flumen multis capitibus in mare influit, sat cop. etiam in amne 
Norrmark (K. G. Ollonqvist): Hayr.; Norrmark: J. V. Tallqvist 
in herb. lye. n.; Vesilahti prope Hulausjarvi in pag. Mantere ad 
Peltosaari: W. Wegelius comm.; st r Tyrvaa Rautajoki et Stor- 
mis, Karkku Karppala, Karimaki!, Nohkua et cop. ad Sarkola. 
Birkkala Korvola, Hameenkyro in lacu Haukijarvi: Hjelt, cfr Asp, 
vide etiam supra. — Ta. Lempaalii inter Lempohen et Tampere 
prope viam ferratam: Hjelt; Saaksmaki p: Tikk., spec, in herb. 
Hult; Kangasala in amne Jokiois: H. Tranberg comm.; Kalvola 
hand infrequens inprimis ad ripas limosas stagni Kalvola: Knabe 
Fort., cfr Borg p. 431; [Luopiois] Rautajarvi, Aito: Leop.; Hauho: 
Herk.; [circa Tavastehus] p: Asp. & Th.; Loppi (M. G. Brander): 
Mela herb.; st r prope Palonmaa cop. ad rivulum, Salo, Yesi- 
vehmas, Rauvala et Kartanonniiiki (Stromborg), Patiiila (F. Silen), 
Rutalahti, Liuhtola: Norrl. s. 6. Tav.; [par. Gustaf Adolf] p: Bonsd.; 
Kuhmois: Nikl.l; Sysma Maatiais!, Onkiniemi!, Nya Olkkola: 
Unon.; Teisko (A. Tammelander): H. Tranberg comm.; st r Lu- 
hanka Markkula, Tammijoki complur. loc , Korpilahti Pulkilahti!, 
Peuha, Mutanen et Veijo (K. Dahistrom): Wainio Tav. or.; Korpi- 
lahti Veijonjarvi: Prim. p. 58, vide etiam supra. — Sa. Valkiala 
r Kuusanlammi: Hult fort.; [Ruokolaks] rr Rasila in rivulo: Hult!; 
Mikkeli Pankalampi: Hasselbl.; Kerimaki: Appelberg! — Kl. in 
freto insularum Valamoensium (Sterenius!): Fl. Kar. p. 193, vide 
etiam sub Ik.; Valamo in rivo: Ssel. ann.; [Hiitola] in lacu Veija- 
lanjiirvi: Linden; Kronoborg: A. E. Olsoni in herb. lye. n.; Pa- 
rikkala r hie illic in Hiitolanjoki: Hann.; Ruskiala: Nikl.! — 
Kol. r Nikola, Sermaks!: Elfv.; in toto flumine Svir inter 
J^ikola et Vosnessenje, in fluvio Ivina et capitibus eiusdem velut 
Jaschesero, Kuschlega etc., denique in sinu lacus Onega hand 
procul a Derevjannoje: Caj. 

Oa. vide sub Om.; Laur. non vidit. — Tb. Jyviiskyla 
Norola, Tourujoki: Wainio Tav. or., vide sub Ta.; st r Jyvas- 
kyla (Kappinen), Karstula Korpisenjoki, Viitasaari! in amne ad 
Piojarvi et Kinnula: Broth — Sb. Leppavirta r Jokilahti, in 188 Ranunoulns lingua. 

fluvio prope Sorsakoski, ad Savipudas, Mohkokoski et Varkaus! 
Ammankoski: Enw.; Jorois: G. Grotenfelt in herb. lye. n.; Pieksa- 
maki Haapajarvi et ad pagum prope templum: Wainin ann.; r: 
Mela; Kuopio Riitisenlaks (A. W. Fabritius), Pieksamiiki (Wahl- 
berg): Mela herb.; Kivilampi prope Kuopio: N. af Ursin!; Kuopio 
Hirvilaks et in amne Levalampi: Budden; Maaninka Rauhalahti: 
alumn. Kellgren!; lisalmi ad pontonem Virta: Lundstr.; iisalmi 
r, Soinjoki (Aminoff): M. & J. Sahib. — Kb. Kide (Arppe): 
Chyd., spec, ab U. W. Telen!; r Tohmajarvi: Backm.; Liperi r 
Niva! et Pukiiilaks: Eur. & H.; ad Joensuu: Hiillstr.; par. Juuka 
in amne Vuokkojoki: Sael. herb.; [inter lacus Pielisjarvi et Hoy- 
tiainen] si r nonnuUis locis in Lahnajoki in parte maxime scp- 
tentr.-orientali et in pag. Larinsaari in Lakonpuro parce: Axels. 
Putk. — Kon. st r — p Tiudie, Suunu, Unitsa, Perttiniemi (!), 
Gorka (Simming), Saoserie (Giinther), in Saoneshje ad Velikaja- 
guba st fq, Schungu; ad Suopohja f. glabra foliis subglabris, 
denticulato-serrulatis (Simming! et Kullhem): Norrl. On., cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Suopohja . . .: Giinth. p. 31; Lishma- 
jarvi infra Kapselka: Kihltn.; Suoju et nonnullis locis ad Senno- 

guba: Caj. 

Om. »ex australi mediaque Ostrobottnia vidi R. linguam, 
quam ipse pluribus in fl. Gamla Karleby elf legi locis»: Hellstr. 
Distr. p. 21, cfr 1. c. p. 12, W. Nyl. Distr. et Malmgr.; p Gamla 
Karleby, Alaveteli, Teerijarvi: Hellstr., spec, ex Alaveteli prope 
Gamla Karleby!; fluvium Kronoby: Z. Schalin!, iam in Wirz. 
ann. e Kronoby enum.; p Haapajarvi!: Tenn ; Haapavesi Piip- 
sanoja: Kihlman!; Piippola in rivo ad praed. sacerdotis: E. Nyl. 
& Chyd.!, in Herb. Mus. Fenn. II p. 53 et 133 per errorem sub 
Ob. allata. — Ok. r Kuhmo in ripa amnis et lacus Saynajii: 
Wainio Kasv., spec, e Lentiira!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133. 
— Kp. Tungujoki: Bergroth & Fontell!; ad flumen Onda: Berg- 
roth & Lindroth! 

Ob. [Uleaborg] (p) prope Pukkia: Leiv.; r Simo Marlimon- 
jiirvi et ad superiorem partem amnis Martimonoja: Keckm., cfr 
1. c. p. 8 et vide infra. 

• Ob. allm. vid abraddar: Jul. p. 28t). Ehuru del ar sannolikt, att 
arten forekonnner vid Uleaborg, darifran den afven upptages 0. Hjelt Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, >v:o 1. 189 

M. S., gor dock den uppgifna freqvensen, att uppgiften forefaller hogst 
misstankt. Mahanda behofver afven Leiviskas uppg. bekraftas. I Bremi. 
Obs. anfores endast andras uppg. 

Ang. f. glabra Norrl. se under Kon och jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133. Rauuii cuius flammula L. 

In Fcnnia australi et inprimis austvo-ofcidentali fre- 
quenter provenit : in parte orientali iam supra 6P rarescere 
videtur, in parte occidentali compluribus locis supra 62^ et 
ad Oram Sinus bottnici saltern usque ad 64^ satis frequenter 
inreniri indicatur. Ad septentrionem versus usque ad 63^ 
55' procedere indicatus est. Cum var. reptanti et inprimis 
eum f. radicanti quod saepe coniunctus est, distributio non 
omnino certa sit. 

Till.; Kalm; locis udis vulgaris: Prytz; [Eur. omn] exc. 
etiam Lapp. plur. et Fenn. bor. multa: Nym. Suppl. p. 9, vide 
etiam DC. Prodr. I p. 32. 

Al. (»p»): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr.; fq: Arrh. & K. 
et Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br., Sand., Renv., A. Nyl., Sel., 
Weeks, et Caj. Kasvist.; fqq: Flinck. — Nyl. fq: omnes auct.; 
f. erecta Hartm. Hogland: Sselan & Stromborg!, cfr Brenn. — 
Ka. Fredrikshamn (Qvist): Fl. Kar. p. 188; (st r): Blom;rKau- 
kola prope templum, Jaiiski Jarvenkyla! in fossis: Linden. — 
Ik. st fq: Malmb.; [inprimis in reg. litorali: Meinsh. p. 12]. 

Sat. fq: Malmgr.; (st) fq: Hjelt. — Ta. fqq: Leop.; fq: 
Asp. & Th., Norrl. s. 6. Tav. et Bonsd.; st r: Wainio Tav. or. 
— Sa. Valkiala (st fq): Halt Fort., num genuina?; Villmanstrand 
ad praedium sacerdotis: Ssel. herb. — Kl. r Kaukola Rami: 
Linden; Parikkala (p — ) st r Joukio! complur. loc, Siikalahti: 
Hann.; Valamo cum var. reptanti: Sael. ami. — Kol. cum var. 
reptanti (fq): Elfv.; saepe in locis humidis Petrosavodsk, Vos- 
nessenje etc.: Giinth. p. 31 [ambo f. radicantem etiam com- 
plectuntur]. 

Oa. fq: Malmgr. et Laur. Viixtf., vide infra. — Tb. Pih- 
lajavesi nonnullis loc: Norrl. n. v. Tav. — Sb. r: Mela, vide 
etiam Knabe p. 22. — Kon. r ad pag. Selki in prato udo, in 190 Raniuiculus flammula. 

Reg. Saoneshje ad Sviitoinos (Simming), Kishi (Gtinther), Rasnavo- 
lok (Simming!): Norrl. On., saltern ad partem ad var. radicantem 
spectat; Kusaranda: Kihlm. 

Om. st fq: Hellstr.! et Tenn. 

Ob. Liminka: Hellstrom!, cfr Brenn. Obs.; [Uleaborg] (»fq»): 
Jul. p. 286, cfr Jul. i V. Ak. H. p. 175; [Uleaborg] st r: Leiv.; 
Hailuoto [»Karlo»], Kemi prope pontonem: Zidb., vide infra; [inter 
flumina Kalix et Tornea (»st fq»): 0. R. Fries p. 159]; ad fluvium 
Raumo [brachium fluminis Tornea] prope viam publicam: Hjelt; 
Raumo Kuussaari: Hougb. not. 

j>In paludosis pascuorum, pratorum et silvaruin usque in Muonio- 
niska»: Wirz. pi. off.; antagligen innefattar uppgiften afven varieteterna, 
som ga hogre upp mot nordeu. Storsta delen af Finl. och Lapp.: Fries; 
grundar s-iig troligtvis pa aldre, osiikra uppgifter. Eur. omn. exc. . . .: 
Nym. Consp. p. 13; rattas af honom sjalf. — Kl. (fq): Backm.; ej fuuneu 
af mig, antagligt ar att arten, som senare blifvit tagen i denna proving, 
ej ar allman; ungefar detsamma galler afven Sa. Det bor dock markas, 
att mig veterligen nagot exemplar fran sistnamnda provins ej forefinnes 
af hufvudarten i H. M. F., ehuru denna upptages fran Sa.: Herb. Mus. 
Fenn. II p. 53. — O a. Da jag uttalat den formodan, att hufvudformen i 
hufvudsak skulle forekomma i narheten af kusten, meddelade mig Lauren, 
att ban anteckuat densamma bl. a. i Vora ocb Lapua fq, Yliharraa och 
Alavus st fq, Seinajoki, Nurmo och Kuortane p: Laur. i bref. Pa en resa 
antecknade jag hufvudformen pa gransen emellan Jalasjarvi och Kurikka! 
— Kb. Kide fq: Brand.; uppg. behofver bekraftas, freqvensen ar sakert 
oriktig; Branders exemplar hor till f. radicans. — Ob. Oaktadt Julins och 
0. R. Fries' uppgifter ofverensstamma, ar arten sakert sallsynt i denna 
provins. Detta beslyrkes af folj. uppg.: »Hufvudformen, som torde vara 
ganska sallsynt, bar antraffats t. ex.» a of van uppr. stalleu: Zidb. Brenn. 
Obs. for denna uppg. till f. radicans, som upptages fran »Kemi nara farjslal- 
let» af Keckm., hvilken ater alldeles icke upptager hufvudformen. Harvid 
bor likval markas, att sistnamnda form sarskildt upptages af Zidb., hvarfor 
jag ansett uppgiften saker. Nagra osakra uppg. auforas f. o. i Brenn. 
Obs., dar hufvudformen, sasom framgar af ofvanstaende, endast upptages 
fran Liminka. Tyvarr insamlade jag ej exemplar fran Eaumo vid Tornea, 
hvarfore forvaxling med f. radicans ej ar alldeles utesluten. — Kuus. 
Kuusamo kyrkoby: Sahib. Fort.; en sannolikt oriktig uppg., sasom sadan 
anford i Desideratkat. p. 18; Wainio Kasv. upptager ej arten fran nagon 
del af omradet. — Lapp. fenn. p: Fellm. Lapp. — Lapp. ross. fq: Fellm. 
Ind., jfr om hvardera Led. I p. 32-33 och Fl. Samoj. p. 9 afvensom om 
den senare uppg. Beket. p. 541. Att hvardera uppg. afser var. reptans, 
ehuru denna i Lapp. fenn. sarskildt upptages, ar sannolikt. N. L Fellm. A Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o I. 191 

p. LXI o. 2 hanfor atminstone utan tvekan upp^. fniu Lapp. ross. till 
den senare, liksom Kihlm. Ant. uppg. fran Li., och hvarken i Lk. eller 
nordligaste delen af Osterbotten sag jag nagon typisk R. fiammula; afven 
Wahlenb. p. 154 sager om deuna: sin aquosis silvarura Lapponiae meridio- 
valis rariuss. Ehuru det ar mojligt, att sistnamnda uppg. atminstone del- 
vis afser var. radicans, fornekar deu dock hufvudformens forekomst i vara 
lappraarker, hvilka af Wahlenberg alltid hanforas till norra Lapplaud. 
Pa samma grunder bor afven L. ent. reg. silv. i skogsregionen (Fi-istedt): 
Lsest., jfr Backm. & H. p. 142, utga. I Norm. ann. p. 6 rattas uppg. Ost- 
finmarken: Blytt p. 931, jfr Hartm. p. 161. 

Da f. radicans eller intermedius [= [3 gracilis G. Mey.: Lindb. Enum.] 
sarskiljes endast af ett fatal forf., ar det sannolikt, att nagra af de ofvan 
anforda uppgifterna delvis afse sistnamnda form, jfr Herb. Mus. Feuu. 
11 p. 133. Angaende f. erecta Hartm. se ofvan under Nyl. 

Sasom fossil ar arten antraffad inom ekzonen i [A b. Lojo VejansJ 
Stormosseu: G. And. p. 117. Ranunculus fiammula f. radicans Nolte.- 

Haec forma quamquam. certo praetervisa est, tamen 
rarior quam et Jorma typica et var. rep tans esse videtur, 
sed ad septentrionem versus usque ad 68^ 40' inveniri indi- 
catur; specimina usque ad 65^ 50' sunt lecta. 

Al. r Bergstr. ^); [Foglo] Degerby: Bergstr. Beskr.; ins. 
Gerso prope Mariehamn: Ssel. herb. — Ab. Vihti Haapakylii in 
litore arenoso lac. Hiidenvesi: Sael. herb.; cum f. typica: Caj. 
Kasvist. ^). — Nyl. Esbo Skalorn: Kihlman!; Mantsala ad am- 
nem Haarajoki el Askola ad amnem Illby a: Ssel. herb. — Ka. 
nondiim adnotata. — Ik. Sakkola: Nikl.! et Malmberg!; Raja- 
joki: Malmberg!; Rautu: J. V. Johnsson!; [vide eliam Meinsh. 
p. 13]. 

Sat. Ulfsby: K. H. Appelqvist!; cum f. typica: Hjelt, spec, 
ex Jarventaka ad Riipila! — Ta. Tavastehiis: Unonius in herb, 
lye. n.; Janakkala: Hollmen!; Sysma Nya Olkkola: Unonius!; 
Jamsa; Ssel. herb.; complur. loc: Wainio Tav. or., spec, e Lu- 
hanka Hietala! — Sa. Villmanstrand ad praedium sacerdolis in 
fossa siccata: Sael. herb.; Ruokolaks Utula: Hult! nomine var- 
reptans; Mikkeli Pankalampi: Hasselblatt! — Kl. credo me 'j Nomine var. intermedius [Hartm.]. 192 Eaniinculus flammula. 

banc formam ad litora vidisse: Hjelt. — Koi. Solominskaja 
pustinja: Simming!; Nikola: Elfving!, spec, nomine typi, sed 
huic formae proximum; Vakrutschej: Cajander & Lindroth!; 
Petrosavodsk: Ivanitzky! 

Oa. p velut Gamla Vasa, Nya Vasa Sandviken: Laur.; p: 
Laur. Vaxtf. — Tb. Saarijarvi: Brotherus! nomine var. reptans. 
— Sb. r: Mela, spec, e Kuopio! et Nilsia! Muuruvesi (nomine 
typi); Leppavirta: Enwald! nomine var. reptans; Kuopio: L. M. 
Runeberg!; lisalmi: M. & J. Sablberg!, spec, ad var. reptantem 
vergens. — Kb. Kide: Brander! ; Liperi Niinikkosaari: Europaeus 
& Hallstrom! nomine R. reptans. — Kon. Selki: Norrlin!, vide 
snb typo; Suosaari: Kullbem! 

Om. Brabestad Bredskar: Bloni!; etiam Zidb. e Brabestad 
comm. — Ok. r Puolanka Jylba ad Vihajarvi: Brenn. Obs.!; 
Kubmo ad pagum prope templiim: Wainio Kasv. — Kp. non- 
dum adnotata. 

Ob. r Alatornio, Kemi, Simo, li, Uleaborg, Utajarvi Mylly- 
ranta et Nuottila, Liminka: Brenn. Obs., quern 1. inspicias; Li- 
minka: Hellstrom!; Uleaborg (!): W. Nylander!; Utajarvi Myliy- 
ranta et Nuottila: Brenn. berb.; rr Kemi prope pontonem, Vi- 
beriala: Keckm., cfr 1. c. p. 14; Kemi rr, Alatornio Kaakamo: 
Rantaniemi!; Alatornio: Hougberg! — Kuus. infra livaara: 
Wainio Kasv.! 

Li. ad Kyro in Inari in regione coniferarum mixtarum: 
M^ainio Not. 

Se f. o. under hufvndforraen och var. reptans. Det torde knappt 
behofva framhallas, att vissa exemplar sta emellan bada fornierua, jfr 
Herb. Mus Feun. II p. 133; andra ater uarma sig var. reptans. 

Ranunculus flammula var. reptans (L.). 

In Fennia, excepta forsan parte maxime austraU, ubi 
frequentia minuitur, et in Lapponia usque ad summum sep- 
tentrionem frequenter aut satis frequenter, interdum etiam 
frequentissime provenit. 

Kalm; ad ripas lacuum et fluviorum (minus fq): Prytz; 
maxima pars Fenniae et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. Consp. p. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 193 

13; Lapp.: Roth p. 6; Fenn.: Nym. Suppl. p. 9. vide etiam Led. 
I p. 32-33. 

Al. St fq: Bergstr. et Arrh. & K. — Ab. p: Zett. & Br. 
et Sel.; (»rr») enum. et descriptio: Renv. p. 77; st fq: Hollm.; 
fq: Printz, cfr W. NyL p. 204 et Flinck; fq: Weeks.; hie illic 
in ripis arenosis lacus Kivijarvi et sinus Saari: Caj. Kasvist. — 
Nyl. fq: His.; fq in ripis arenosis et in aqua usque ad metrum 
profunda sat cop.: Stenr.; (st r): W. NyL; in vicinitate urbis 
[Helsingfors] (vix) obvenit, sed semper R. flammula : W. NyL 
p. 204; Esbo in maritimis fq: Kihlm. ann.; Thusby st fq: Astr. 
& H.; fq: Ssel. 0. Nyl.; Brenn. non comm., vide etiam infra. — 
Ka. fq — fqq: Blom; fq inprimis in ripis lacuum argillosis et in 
longum vadosis: Linden, vide etiam Fl. Kar. p. 193. ■ — Ik. (;>r») 
Sakkola ad Suvanto: Malmb.; [in locis saepe inundalis, praecipue 
arenosis et maritimis insularum Nevae fluvii et Sinus fennici 
incipientis, ubi R. flammula deest, fere ubique copiose: FL 
Ingr. p. 34, vide etiam Meinsh. p. 13]. 

Sat. (»r»): Malmgr.; plus minusve limum tegens: Hayr. und. 
p. 29; fq et in ripis saepe cop.: Hjelt. — Ta. fq: Leop., Knabe 
Fort., Asp. & Th. et Bonsd.; st fq ad ripas arenosas: Norrl. 
s. 0. Tav.; st fq: Wainio Tav. or. — Sa. Valkiala fq: Hult 
Fort.; cop.: Hult, spec, ad var. radicantem pertinet. — KL fq: 
Fl. Kar., Hann. et Backm. — Kol. cum R. flammula fq: Elfv. 

Oa. (»r»): Malmgr.; Vasa fq: Stromb.; (p) in taeniis usque 
ad Nykarleby: Laur. VaxtL, cfr 1. c. p. 12 et 14. — Tb. (st fq): 
Broth., spec, ad var. radicantem. pert. — Sb. fq: Enw., Mela 
el M. & J. Sahib. — Kb. (fq): Eur. & H., spec, ad var. radi- 
cantem pert; fq, saepe copiosius: Axels. Putk.; st fq: Wainio 
Kasv. — Kon. fq: Norrl. On., vide etiam Giinth. p. 31. 

Om. fq: Hellstr. et Tenn., vide etiam sub Oa. — Ok. 
st fq: Wainio Kasv.; fqq: Must.; fqq, in parte maxime orientali 
st fq: Bremi. Obs. — Kp. st fq: Wainio Kasv. 

Ob. fq ad ripas lacuum: Jul. p. 286; fqq, in parte maxime 
septentrionali st fq: Brenn. Obs.; ubique [in praefectura Ulea- 
borg] fqq inveniri videtur: Zidb.; fqq: Leiv.; in ripis argillosis 
fqq: Keckm.; fq: C. Brand, [et 0. R. Fries p. 159;] stfq: Hjelt 
& H. — Kuus. et Kk. st fq: Wainio Kasv. 

Typis inipr. »|„ 1904. 13 194 Ranunculus flammula. 

Lapp. fenn. st fq et interdum praecipue ad flumen Tornea 
copiose: Hjelt & H.; (p) enum.: Blom Bidr.; ad ripas flum. Muonio 
(haud infrequens): Zetterstedt II p. 179; per partem silvaticam 
et subsilvaticam omnium Lapp, suecicarum sat vulgaris: Wahlenb. 
p. 159; fq: Fellm. Lapp.; haud r in Kuolajarvi, in Kemijarvi et 
Sodankyla fq — st fq, in Inari st fq — fq, etiam ad Salmijarvi 
et Kongas prope Mare glaciale mihi obvius: Wainio Not.; st fq 
in ripis reg. silvaticae: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 94; in ripis 
per reg. subsilv. et subalpinam totius territorii fq, e reg. alpina 
haud adnotatus: Kihhn. Ant; in limosis argillosis subudis regionis 
subalpinae ad Nyborg et Karlbunden, ad Naytamo (Kihlman): 
Arrh. ant.; e multis locis enum.: Norm. p. 244 et Norm. Fl. 
Spec. I p. 50, cfr Th. Fries Resa p. 59, Blytt p. 931 etc. — 
[L. ent. reg. subalp. et silv. fq: Lsest.; p in ripis, paludosis et 
in fundo lacuum in reg. subalp., r in reg. alp. in fundo lacus 
parvi ad septentrionalem declivem montis Saivaarri, numerus 
petalorum maximam partem non integer: Linden Bidr.] 

Lapp. ross. ad ripas lacuum fluviorumque haud infrequens: 
N. 1. Fellm., cfr Beket. p. 541, spec. lect. ad flum. Kola!; ad „ 
Nuotjavr haud infrequens: Enw. ann. & Hollm.!; reg. silv. st 1 
fq _ fq secundum ripas fluvii Nuotjok et lacus Nuotjavr: Linden 
Ant.; spec, insuper adsunt ex omnibus huius territorii parti bus; 
etiam in parte interiore adn. ad Keinjavr: Broth. Reseb., vide 
ceterum sub R flammula p. 190—191. 

Mela Kasv. p. 8 for radicans sasom varietet under re^dans, hvilken 
betraktas sasom underart; den typiska R. reptans kallas var. tenuissimus 
Schur. I NynA. Suppl. p. 9 hanvisas till en utforlig framstallning om denna 
vaxts artratt m. m. af Ch. Bailey i »conv. soc. liter, phil. nov. 1886, pro- 
ceed. XXVI p. 47-51 ». 

Se f. o. under R. flammula och f. radicans. 

I afseende a var. reptavs forekomstsatt atminstone i Sat. ma annu 
foljande tillaggas: Ehuru vaxten nog forekommer afveu a ganska djupt 
vatten (se harom t. ex. Stenr. under Nyl.), sa bar jag dock icke eller At- 
minstone saltan sett dessa submersa exemplar utveckia blommor. Da 
vattenstandet ar hogre an vanligt, sasom t. ex. ar li)02, aro darfore blom- 
mor relativt taget sallsynta. Mahanda kan den laga freqvens, som till- 
delas varieteten af nagra forf., harigenom forklaras. Sselan tror dock, att 
formen i N y 1. (och Ab.) tilldelats en alltfor hog freqvens; st fq eller p torde 
vara tillrackligt. Den ar dareraot mycket vanlig pa Vuoksens och Saimens Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 195 

strander: Ssel. ann. S^elan sager f. o., att, da han sett formen under vat- 
ten, den alltid varit steril. Se afven angaende formens forekomst 
Hayr. und. p 29. Ranunculus lapponicus L 

In Lapponia inprimis occidentali plerumque passim in- 
cenituj^, sed iam in inferiore parte regionis subalpinae aut 
rarescit aut desinit; in Fennia septentrionali usque ad 63^ 
30' ad meridiem versus satis raro aut raro progreditur. 

In Lapponiae nliginosis st r: Prytz; Fennia bor. et maxima 
pars Lapp.: Fries; Fenn. bor.: Nym. Consp. p. 13; Fenn. etiam 
centr. (Sb. Kb): Nym. Suppl. p. 9, vide etiam DC. Prodr. I p. 
35 et Led. I p. 36. 

Sb. lisalmi Ryhalanmaki m. Maio 1849: Backm.; lisalmi 
(st fq) in abiegnis paludosis velut ad Soinjoki, ad pagum prope 
templum!, Poskimaki, limaki, Peltosalmi etc.: M. & J. Sahib., 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133. — Kb. Nurmes Haapajarvi: 
Sahlberg!; Lieksa in »Ekyptin salomaa* nonnullis loc: Wainio 
Kasv., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133. 

Ok. st r in toto territorio, Kianta Tauriainen et Saukko!: 
Wainio Kasv. — Kp. Kepajoki in terra nuda argillacea!, Kenti- 
joki! et Suopaisvaara!: Bergroth & Fontell; [Suma: Beket. p. 541]. 

Ob. in parte maxime septentrionali par. Ylitornio p, cete- 
rum in parte septentrionali [»Nor.»] (r), in maxima parte [»Obor.»] 
rr, Rovaniemi prope templum [spec. leg. Nyberg!], Kemi, Pudas- 
jarvi Timonen [spec. leg. Nyberg!], Oulu: Brenn. Obs.; par. Oulu 
Maatta et Laukkala (spec, in herb, alumnorum Hj. Borg et I. 
Hortling): Zidb , cfr Brenn. Obs., ubi scribitur Loukkola; [Ulea- 
borg] p in ripa paludosa fluminis Oulujoki [»5. R. Suo. 0»] ad 
Vehkakangas: Leiv.; rr Kemi prope Hirmu parce: Keckm., cfr 
1. c. p. 16; Kemi r Matijsoja! et ad Saurajoki: Rantaniemi, spec, 
etiam ab Akkunus!; [inter Tornea et Kalix] st fq florens mense 
Junio: 0. R. Fries p. 159;] Karunki Korpikyla: Hougb. not.; Yli- 
tornio ad fontem prope serratrinam Ylinenjoki : Jul. Fort. p. 102; 
ad Turtola (!) primum obvius: Prytz Ant. p. 158; p (— st fq), in 
Rovaniemi baud [nobis] obvius: Hjelt & H. — Kuus. r Sainajan- 196 Ranuuculns lapponicus. 

joki: Sahib. Fort., forsan idem locus ac prope templum (M. & 
J. Sahlberg!): Wainio Kasv., vide sub Ok. — Kk. Oulanka ad 
Sohjenansuu et infra Paanuorunen! [sub Kuus.]: Wainio Kasv., 
vide sub Ok.; Keret: N. 1. Fellm.!, cfr Beket. p. 541; Soukelo 
et ad ripam lacus Susijiirvi: Mela PI. et herb. 

Lapp. fenn. p — st fq nonnunquam satis cop.: Hjelt & 
H.; r in lucis umbrosis ad rivulos Lintuoja et Kommattioja in 
pinetisque uliginosis ad Kommattilampi parcissime: Blom Bidr., 
cfr Wainio Not.; per partem subsilvaticam Lapp. suec. septen- 
trionalium ex. gr. ad Enontekiainen et Idivuoma Lapp. Torn, 
rarius: Wahlenb. p. 156, cfr 1. c. XVIII, XXXIII et LXIV; ad 
flumen Lutto nee non Ounasjoki ad Ollostunturi (rr): Fellm. 
Lapp.; Muonio Malmberg!; Muonio Laitaoja: Zidb.; Pallastunturit 
in reg. silv.: Hjelt; Kuolajarvi ad Saukkotunturi, Saija, Kemi- 
jarvi in abiegno turfoso ad Perno, ad Suorsa, Sodankylii in 
abiegno turfoso ad Pyhatunturi, ad pag. Sodankyla, in abiegno 
turfoso ad Rovanen, Inari in latere paludis turfosi ad Koppelo, 
ad rivulos locis turfosis prope Veskoniemi, ad scaturigines et 
in paludibus turfosis nonnullis locis prope Paatsjoki, etiam ad 
Kongiis prope Mare glaciale: Wainio Not., cfr 1. c. p. 6 et 30 
et Hult Lappm.; inter Kalliainen et Loukuttamavaara ad Vuori- 
jarvi [ad occidentem versus ab Aapajarvi!]: Stjernv., cfr Medd. 
XIX p. 18, ubi inter Kairala et templum par. Kuolajarvi lectum 
esse dicitur; Salla prope Peteri: Borg & Rantaniemil; Kuola- 
jarvi in palude ad Sallojarvi (Enwald): Ssel. herb.; Inari prope 
templum (Lonnbohm): Hult herb.; Utsjoki: S. Castren p. 353; 
parcissime locis uliginosis in pineto insulae Mahlattisaari in lacu 
Inari et prope Lastekoski flum. Vaskojoki: Kihlm. Ant.; ad fluvium 
Lutto: Popp. p. 4; Paatsjoki Tsitsanjarga: Granit & Poppius!; 
iuxta Paatsjoki [»Pasvigelv»] ad Klostervand, quum ad paludem 
vastam ex adverso insulae Menikaso p turn prope praedium Svan- 
vik: Norm. p. 244, cfr Blytt p. 931-932; usque ad lat. 69^39': 
Norm. ann. p. 6 et Norm. Fl. Overs. I p. 10-11; in Finmarkia 
interiore [Anarjokka prope Gossejokka [= Koschjoka: Kihlm. 
Ant.] ad Galgoguoika], in Varangria australi Munkelven prope 
ostium, ad viam inter Langfjordvandet et Svanvik complur. loc. 
in turfosis silvae, Bjornsund inter abietes [»granholtet»] et Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 197 

Salmijarvi [»Tsjolmejavre»], ad septentrionem versus a Svanvik 
cop. cum Listera cordata et Petasite semper in fimdo turfoso 
sphagnoso in pineto, ad fluvium inter Salmijarvi [»Tsjolmejavre»] 
et Bossejavre supra Store Menikaso, Store Menikas0 in parte ros- 
sica: Norm. Fl. Spec. p. 50—51. — [L. ent. reg. subalp. r, 
reg. silv. p: Lsest.; r in reg. subalp. sat parce in paludoso ad 
Hirvasvuopio: Linden Bidr., cfr Bot. Centralbl. LXI p. 221, vide 
etiam Hartm. p. 161 etc.] 

Lapp. ross. ad Petshenga [»Pei.sen»] et peninsulam Karels- 
gammen: Fellm. Ind.; ins. Kildin: F. Nylander!, cfr N. L Fellm. 
et Beket. p. 541; Kantalaks!, Sashejka et Kuusreka: Mela PL 
et herb.; Kanosero: Edgr. & Lev.; fq ad Hirvasjaur et Nuotjavr!, 
nonnulla spec, ad fluv. Kola 18 km [stad. ross.] ad meridiem 
versus ab oppido et unicum spec, ad Sashejka: Enw. ann.; st 
fq _ fq in reg. silv., copiosius, hie illic copiose in silvis et palu- 
dosis humilibus ad ripas fluvii Nuotjok propius ad ostium!, velut 
ad habitaculum recens et ausfralem partem lacus Nuotjavr, in 
reg. silvatica longius a ripis velut ad Siulujok et Siululampi 
parcius occurrit: Linden Ant.; ad partem infimam fluv. Niem- 
lomjok: Palmen!; Umbjavr in abieto paludoso ad rivulum Kiet- 
kuaj!, Voroninsk in saliceto sphagnetoso!: Kihlman; Sashejka ad 
Kola: Brotherusl 

Utom Finlands botaniska granser ar arten antraffad bl. a. »in abiegno 
paludoso ad rivulum Nischnij-Ig»: Cajander & Liudrotb! och »Puramoch, 
etwa 2,5 Meilen vou Korjetsckoje beim Fl. Onega»: Lindr. Verz. p. 14 
Arten uppraknas af Kudrawtsow p. 260 bland arter, som aro allmanna 
bade i trakten af Petersburg och pa Kola-halfon; detta ar i hogsta grad 
vilseledande. 

Fran Lk. Pallastunturit Rihmakuru: Mela herb, finnes en h5gst 
egendomlig form, staende emellan R. lapponicus och R. acer. Da det enda 
exemplar, som patraffades, ar utblommadt, kan formen ej bestammas, men 
jag har likval harmed velat fasta uppmarksamheten vid densamma. 

Eanuneulus liyperboreus Rottb. 

In Lapponia raro — satis raro irwenitur; ad meridiem 
versus usque ad 64^ 50' progreditur. 

In Lapponiae inferioris humidis st fq: Prytz; per partem 198 Ranunculus hyperboreus. 

silvaticam et subsilvaticam Lapp, tornensis et kemensis ab Yli- 
tornio [»Ofvertornea»] et Jukkasjarvi usque in Finniarkiam pro- 
ximam et Varangriam australem [»districtum Fgelles dictum»] 
Norvegiae ultimae p cop.: Wahlenb. Fl. Suec. p. 361; maxima 
pars Lapp.: Fries; Fenn. bor. (cum Lapp.): Nym. Suppl. p. 9, 
vide etiam Led. I p. 35. 

Ok. Kianta prope praedium sacellani: Lackstr.!, cfr Medd. 
I p. 98, Wainio Kasv., Herb. Mus. Fenn. II p. 133 etc.; r Kianta 
Mannila: Must., cfr (Must. p. 40 et) Brenn. Obs. — Kp. ad ostium 
fluminis Shuja [»Tshuja»]: Selin!, cfr N. I. Fellm., qui tamen 
latit. parum recte indicat, et Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Sosno- 
vets extra Kemi: Bergroth & Lindroth! 

Ob. Kemi ad Porhola in fossis, prope Konttikivalo in sca- 
turiginibus: Keckm., cfr 1. c. p. 10; Tervola ad serratrinam 
Saari: Bantaniemi; Tornio (N. Liakka): Mela herb.; Alatornio (!) 
Ala Vajakka: F. Silen!; Alatornio prope Torpa ad Liakka et 
Kantojarvi: Hougb. not.; Ylitornio: Liljebl. p. 229, cfr And. Lapp, 
p. 13 et Backm. & H. p. 143; rr Ylitornio prope deversorium 
Vanhainen: Hjelt & H.!, vide etiam Brenn. Obs. et infra. — 
Kuus. Porosuo ad Haapasaari: Hirn Fort.!, cfr Medd. XX p. 9; 
Salla Tuutijarvi: Borg Sel.!, (cfr Medd. XXVII p. 91). — Kk. 
Knjasha: Fellm. Ind., vide sub Lapp. ross. 

Lapp. fenn. rr Kolari Sieppijarvi: Hjelt & H.!; [Sodan- 
kyla] r in lucis ad rivulum Lintuoja et prope pagum Sattanen 
locisque limosis, udis ad Anneberg parcius provenit: Blom Bidr., 
cfr Wainio Not.; per partem silvaticam et subsilvaticam Lapp, 
torn, p cop., kemensis rarius ex. gr. ad Hietasuvanto: Wahlenb. 
p. 158; ad Hietasuvanto in par. Sodankyla rarius, ad pag. Kyro 
in Inari cop.: Fellm. Lapp., cfr Kihlm. Ant.; Sodankyla (!) in 
scaturiginibus ad Lokka, Mutenia in iugo Suoloselkii, Inari ad 
Tormanen nonnullis locis, in litore limoso lacus ad Kyro, in 
litore rivuli et locis humidis limosis ad Koppelo plur. loc, ad 
Veskoniemi et in scaturiginibus ad Paatsjoki, etiam ad Salmi- 
jarvi fluminis Paatsjoki: Wainio Not.; in paludoso inter Kalliai- 
nen et Loukuttamavaara fad occidentem versus ab Aapajarvi!]: 
Stjernv.; in fossis [»vattengropar»] ad Lokka: Hult Lappm.; nobis 
non obvius fuit nisi iuxta sinum varangricum: Kihlm. Ant.; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 199 

Petshenga [»Peisen»] (st fq): E. Nylander & M. Gadd!; Paats- 
joki ad praedium Laiti (Lonnbohm): Hult herb.; ad flumen Teno- 
joki ad meridiem versus a pago Outakoski: Granit & Poppius!; 
in fossis irrigatis reg. subalpinae ad Karlbunden! st fq, suo loco 
cop., etiam quamvis parcius ad Nyborg et denique ad Bugonses: 
Arrh. ant.; in Varangria merid. iuxta partem inferiorem fluminis 
Naytamo [»Neidenelv»] suo loco cop.: Norm. p. 244—245; Va- 
rangria merid. usque ad 69*' 57'— 58': Norm. ann. p. 7, cfr etiam 
Blytt p. 933 et vide sub Lapp, ross.; enum. e 6 locis: Norm. 
Fl. Spec. p. 51—52, quem 1. inspicias. — [L. ent. reg. subalp. 
et silv. r Gunnarinkorva in par. Enontekiainen (L. L. Lsestadius) 
. . .: Laest.; complur. loc. velut Kedkesuando, Naimakka, Kilpis- 
jarvi . . .: Backm. & H. p. 143; Lammaskoski: L. L. Lsestadius!; 
Naimakka: Malmberg!, vide etiam Hartm. p. 161 etc.; Linden 
Bidr. non enum.] 

Lapp. ross. »a me supra pagum Knjasha [»Knasakuba»] 
in Lapp. ross. et pagum Kyro Lapp. fenn. nunquam lectus»: 
Fellm. Ind.; locis humidiusculis apricis per totam Lapp. or. p: N. 
I. Fellm., spec, e Kolskaja guba!, cfr 1. c. p. XLVI et Beket. p. 
541; Kantalaks: Sahlberg!; Hibina ad ripam tluvii, Pjalitsa et 
Ponoj: Mela PL; p in reg. alpina, adnotatus e valle [»kurun»] 
inter altius et inferius cacumen montis Viertsoivi copiosius, in 
valle rivuli in declivi montis Viertsoivi occidentali hie illic 
[»strodd»], in Kahperioivi et montibus adiacentibus in fissuris 
rupium locis umbrosis parce: Linden Ant.; Ponoj!, Triostrow! 
et Svjatoj-noss!: F. Nylander; Ponoj: Broth, exk. p. 75 et alii!; 
Ponoj! et Babja!: Brenner; Oiloff: Kihlman!; ad sinum Kola: 
Karsten!; Jeretik, Nuotjavr! r: Enw. ann. & Hollm.; Jokonga 
(Brotherus): Hult herb.; Binda cop.!, Subovi in peninsula pisca- 
torum!, Semostrow!: Brotherus, cfr Broth. Wand. p. 13. 

Ob. st r Limiiika: Leiv.; mahflnda behofver uppg. bekraftas. — Lk. 
Hult Lappm, anfor enl. Wainio arten afveii fran >Raututunturi (Kopsus- 
vanka?)>; denna fyndort atertinnes dock hvarken i Wainios tryckta arbeten, 
ej heller i bans originalanteckuingar. 200 Ranunculus hyperboreus. 

Ranunculus hyperboreus f. samojedorum (Rupr.) N. I. Fellra. 

In Lapponia maxime orientali cum- super ioi^e. 

Ross, arct.: Nym. Consp. p. 13. 

Lapp. ross. »in herb. Cel. F. Nylander vidi specimina 
nonnulla anno iam 1844 ad Jokonga (Lapp. Ross. bor. or.) lecta, 
ex eodemque loco etiam reportavi»: N. L Fellm., cfr 1. c. p. 
XXV; Jokonga cop. ad rivulum: Broth. Utdr. p. 131; Svjatoj- 
noss [»promontorium sanctum*]: F. Nylander!; vide etiam Fl. 
Samoj. p. 18 et N. I. Felhn. p. 4, ubi ambobus locis describitur, 
Trautv. Incr. p. 24, Beket. p, 541 etc. 

Ranunculus pygmaeus Wahlenb. 

In montibus alpinis Lapponiae haud raro legitw\ sed 
nisi pavum extra regionem alpinam non descendit. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp, etiam fenn. et or. . . . 
est planta alpina: Nym. Suppl. p. 9, vide etiam DC. Prodr. 1 
p. 35 et Led. I p. 36. 

Lapp. fenn. in totius alpini iugi lateribus . . . fq, etiam 
in Ohrdalen iuxta Hopseidet Finmarkiae lectus, sed de cetero 
nunquam extra alpes altiores: Wahlenb. p. 157 et 158, cfr 1. c. p. 
XVIII et Wahlenb. Fl. Suec. p. 361 ; Pallastunturit p ad rivulos: 
Hjelt!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Pallastunturit (Malmberg!) 
et Ounastunturit : Norrl. Lappm. p. 259; ad alpera Jeskadam in 
Utsjoki: Fellm. Lapp., cfr Kihlm. Ant.; in reg. alpina alpis Har- 
mitschokka! partis quam; maxime borealis territorii: Kihlm. Ant., 
cfr Hult alp. Pfl. p. 181; Utsjoki Ylakongas in »tunturi»: Avena 
Sahlberg!; prope Mandojayri in reg. alp.: J. Sahlberg!; [Raste- 
kaisa: Hult alp. Pfl. p. 186, Norm. Fl. Spec. p. 55 etc.;] Varangria 
austr. in Middagsfjallet ad Pasvig orientali cum R. nivali, sed 
usque ad litus: Th. Fries p. 184; Varangria austr. enum. insuper 
e 5 locis: Norm. Fl. Spec. p. 55, quern 1. inspicias, cfr Th. Fries 
Resa p. 62 et BIytt p. 933. — [L. ent. reg. alp. (fq): Lsest.; 
st r — p in reg. alp. Tshaimo (E 670 m), ad imum montem 
Tshertti, Angeloddi (E 675 m), Toskaljaur et fq in alpinis Haiti: 
Linden Bidr., cfr Grape p. 105, Linden in Bot. Centralbl. LXI 
p. 221, Hartm. p. 162 etc.] Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, Nto 1. 201 

Lapp. ross. haud infrequens ex. gr. ad Petshenga [»Pei- 
sen»], Karelsgammen, Normanssatel et alibi inprimis ad alpes 
Maris glacialis: Fellm. Ind.; in alpinis secus totam oram Maris 
glacialis et usque ad Pjalitsa Maris albi haud raro: N. I. Fellm., 
cfr 1. c. p. XLIII et XL VI et Beket. p. 541 ; haud infrequens in 
Tuatash ad Nuotjavr: Enw. ann.! & Hollm.; p _ st r in superiore 
reg. alpina, Siuluoivi copiosius in vallibus rivulorum et in ru- 
pibus, quae ut gradus exsurgunt [»klippterasser»], Suolesjelki- 
tjemmisoivi et Tuatash in declivi occidental! sat cop.: Linden 
Ant., spec, e Siulutoldi!; Lujauri urt!, Orloff!: Kihlman, cfr 
Bot. Not. 1887 p. 268 et Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Devjatoi 
ad litus maris: Mela PL; Ponoj: Broth. Exk. p. 76, Knabe Pfl. 
p. 279 et Montell!; Pummanki: Broth. Wand. p. 15; Litsa: 
Brotherus! 

Ranunculus nivalis L. 

Vrx nisi in altissimis Lapponiae montibus alpinis occur rit. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp, etiam fenn.: Nym. Suppl. 
p. 8, vide etiam DC. Prodr. I p. 35 et Led. I p. 36. 

Lapp. fenn. in totius alpini iugi campis . . . vulgatissime, 
sed vix . . . extra altiores alpes provenit: Wahlenb. p. 156 et 
157, cfr 1. c. p. XXXV; haud procul a Kudrokuoska ad flumen 
Lutto : Fellm. Ind. et Lapp., cfr Wainio Not.; Pallastunturit et 
Ounastunturit (Malmbergl): Norrl. Lappm. p. 259; Varangria 
austr. in Middagsfjallet ad Pasvig orientale vix 15 m [50 ped.] 
supra mare: Th. Fries p. 184; Varangria australis [etiam] Beljek 
368 m supra mare ad locum nive obtectum [>:snefl8ek»] cop.: 
Norm. Fl. Spec. p. 58, cfr Th. Fries Resa p. 62, Blytt p. 934, 
Hartm. p. 162 etc.; [Bastekaisa: Hult alp. Pfl. p. 186, 187 et 
188, Norm. Fl. Spec. p. 58 et alii]. — [L. ent. reg. alp. fq: 
Lsest., cfr Grape p. 105; Kilpisjarvi: Malmbergl; p in reg. al- 
pina, circa alpes Haiti fq (S et SE circ. 910 m), locus infimus, 
ubi occurrit, est Talsivuopmapuoltza in declivi occidentali 516 
m : Linden Bidr., spec, ad imum montem Tshertti ! lectum, cfr 
Medd. XVIII p. 244 et Bot. Centralbl. LXI p. 221, vide etiam 
Hartm. p. 162.] 202 Ranunculus nivalis. 

Lim. in sumtno cacumine Tuatash ad Nuotjavr: Enw. ann. 

& Hollm.!, spec, deflorata; r in reg. alpina in valle ad imum 

montem Siuluoivi sat cop., Vuojim in valle [»kuru»] sat parce: 

Linden Ant. 

Lk. Forekomsten pa Pallastunturit ar mahanda ej fuUt saker, da 
exemplaret ar fran Ounastunturit, och d^ arten, ehuru sarskildt eftersokt, ej 
sags af Hult och mig pa det forra stallet; om den finnes pa Pallastunturit, 
ar den sakert mycket sallsynt darstades. — Lapp. ross. Beket. p. 542 anfor 
uppg. i Fellm. Ind. under Kola, hvilket ar oriktigt. N. I. Fellm. upptager 
alldeles icke arten, som den tiden ej var kand fran Lapp ross. Den narbeslagtade R. sulphureus Soland. [= R. altaicus Laxm.J, 
som forekommer saval i Ost-Finmarken som Sibirien, och som darjamte i 
utblommadt tillstand antraffats emellan Koutovanka och Lyngen: Mela 
herb , jfr Norm. Fl. Sp. 58 och 59, bar hittills ej blifvit funnen inom 
Finlands naturalhistoriska omrade, ehuru man af Klinggraff p. (J7 skulle 
kunna sluta till dess forekomst i Lapp. ross. Ranunculus auriconius L. 

In Fennia usque ad 64^ frequenter et saepe copiose pro 
venit; satis frequenter aut passim ad circ. 67^, sed etiam, quam 
vis, ut videtur, raro, usque ad summum septentrionem invenitur 

Fq in Fennia usque ad 64° inveniri consentiunt plurimi 
auct, cfr Kalm; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. plur. 
Nym. Consp. p. 12, vide etiam DC. Prodr. I p. 33 et Led. I p. 38 

Om. fq: Hellstr.; st fq: Tenn. — Ok. st fq adhuc in par 
Kianta: Wainio Kasv.; in pratis udis fq: Lonnbohm!; fq: Must, 
fq, in parte maxime orientali st fq: Brenn. Obs. — Kp. (st fq) 
Wainio Kasv. 

Ob. fq, in parte maxime septentrionali stfq: Brenn. Obs., 
quern 1. inspicias; [Uleaborg] (fqq): Leiv.; Kemi st fq ([M.] Ca- 
stren): Jul. Fort. p. 102; fq: Keckm.; [stfq: 0. R. Fries p. 159;] 
st fq: Hjelt & H. — Kuus. p - st fq: Wainio Kasv. — Kk. 
st fq: Wainio Kasv.; Keret: Fellm. Ind , vide etiam sub Lapp, 
ross. et infra. 

Lk. st fq - p: Hjelt & H.; Kitlila st r: 1. c. p. 97; in pratis 
graminosis, subhumidis, interdum etiam humidis p et parcius: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 203 

Blom Bidr.; in Kuolajarvi haud rarus, Sodankyla ad Kairala, 
pag. Sodankyla, Martti: Wainio Not., cfr 1. c. p. 6 et Hult Lappm., 
vide etiam Zetterstedt II p. 179. — Li. ad Utsjoki rr: Wahlenb. 
p. 155, cfr Fellm. Lapp, et Kihlm. Ant.; in litore in regione 
pinifera ad Salmijarvi (69^ 31') fluminis Paatsjoki: Wainio Not.; 
ad litora maris prope Elvenaes: Norm. p. 245; Varangria austr. 
in fiindo sinus Jarfjorden, Salmijarvi [»Tsjolmejavre»] ad Svan- 
vik [et Nyborg (Chr. Sommerfelt)]: Norm. Fl. Spec. p. 61, cfr 
Norm. ann. p. 7, Blytt p. 938 et Hartm. p. 162. — [L. ent. (rr) 
ad Enontekiainen: Fellm. Lapp.; reg. subalp. et silv. p: Lgest.] 

Lapp. ross. in parte merid. usque ad Imandra et Umba: 
N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXVIII et Beket. p. 542 [ad Kk. 
partem maximam spectat] ; Kantalaks: Brotherus!; Tshun supra 
terminum betulae, Porjeguba: Mela PL; Shelesnaja: Broth. Wand, 
p. 5; Umba: Edgr. & Lev.; p? in reg. silv. ad ripas fluviorum 
Nuotjok et Bahkujok et ad septentrionalem partem lacus Nuot- 
javr: Linden Ant. 

»Iu pratis umbrosis minus fq»: Prytz. — Al. p; Bergstr., men st 
fq: Bergstr. Beskr ; fq: Arrh. & K. och Bergr. — Ab. st fq: Renv ; fq — st 
fq, >toisinaan sangen runsas»: Caj. Kasvist., dar narmare uppg lamnas; 
fqq: Weeks. — Ny 1. fq _ fqq, >kosteilIa niityilla usein erinomaisen runsas»: 
Stenr.; [Hogland] allman (E. Ny]. Ber.): Brenn.; st fq: Brenn. p. 446 ocli 
Brenn. Till. p. 38. — Ka. cop.: Blom; fqq: Linden. — Ta. st fq: Asp. & 
Th. och Bonsd. — Sa. cop.: Hult. — Kol. fq-fqq: Elfv. — Oa. fqq: Laui- 
Vaxtf. — Tb. st fq: Broth. — Sb. fqq: Malmb.; lisalmi p: M. & J Sahib* 
— Kb. st f q — fq »paikotellen runsaasti>: Axels. Putk. 

Lapp. ross. Arten uppraknas af Kudrawtsow p. 260 bland arter, 
som aro allmanua pa Kola halfon ; detta kan dock icke anses riktigt. — 
Lm. Kihlmans exemplar fran Voroniusk, som afsags med uppg. fran denna 
provins i Herb. Mus Fenn. II p. 54, fores numera till den tidigare ej 
sarskilda It. * sibiricus. Afven Lv.: 1. c bor utga. 

Var. alpesiris Hartm Lapp. ross. »ad Sashejka [>Sascheika-], lacus 
Imandra et Tetrina obvius>; N. J. Fellm., jfr 1. c p. XLH— XLDI etc. — 
Det synes mig dock osakert, om exemplaret fran Tetrina ofverhut'vudtaget 
tillhor R. auricomus. 

Var. obesus Rupr. Kk, Knjasha [»Knjaschajaguba»] N. I. Fellm. Fell- 
man bifogar ett fragetecken efter namnet; ej heller jag kan afgora, huru- 
vida bestamningen ar riktig. 

Af denna art upptager Mela Kasv. underarterna plebejus Fr. 
L= auricomus a] och cassubicus L., afvensom af den forra, utom fallax W. 
& Gr., varieteterna vothus Mela och vaginatus Mela. I Mela herb, finues 204 Ranunculus auricomus. 

den forra fran O b. Uleaborg [sOulus] Linnasaari; den betecknas Mela Kasv. 
Ill sasom st fq. Var. vaginafus finnes daremot i Mela herb, fran Hel- 
singfors; den betecknas 1. c. sasom r. 

Arrhenius bar i hassellundar invid A I. Mariehamn funnit former 
vaxande bland R, auricomus och R. * cassubicw^, hvilka synas iutaga en 
intermediar stallning till dessa. Namnda, mojligen hybridara mellanformer 
krafva annu narmare granakning: Arrh. 

Ranunculus auricomus var. fallax Wimm. 

In Fennia australi rariiis lectus, sed forsitan e.r parte 
neglectus est. 

Al. Jomala »Hemhagen»: R. Ghydenius!, spec, ad f. typi- 
cam transit. — Ab. Lojo complur. locis adnotatus, velut ad Ivars, 
in vicinitate templi et Paloniemi: Ch. E. Boldt. — Nyl. [Nurmi- 
jiirvi] hand infrequens in marginibus silvarum et in siivis fron- 
dosis: Stenr., spec, e Nurmijarvi Valkjarvi leg. C. J. Forsberg!; 
Helsingfors in horto botanico! cum typo solo pingui, Helsinge 
Hoplax! et Thusby Mariefors in horto: Ssel. ann.; [Mantsalii] Fru- 
gard: K. Nordenskjold!; Hogland Selkapajunlahti: Brenner! 

Sat. p _ st r cum forma typica: Hjelt, spec, e Karkku 
Kauniais! — Ta. (st fq) in pratis graminosis: Leop.; complur. 
loc: Norrl. s. 6. Tav. 

Tb. Saarijarvi fierstades: Broth.; exemplaret under namn af R. cassu- 
bicus hor snarast till hufvudformen, ehuru bildande ofvergang till variete- 
ten. Dylika former finnas afven fran Nyl. Artsjo: Spelan! — Sat. Karkku 
Jarventaka: Hjelt! — Kl. Kronoborg: J. J. Chydenius! — Lp. Uppgifves 
sasom inlemnad frdn Ponoj af Moutell: Medd. XXVI p. 192; exemplaret 
narmar sig mest R. * sibiricus och skiljer sig enligt Kihlmau i hvarje 
handelse fr&n den i sodra Finland forekommande R. auricomus var. fallax, 
hvilken f. o., sasom Arrh. anmarker, annu ar tLiraligen outredd till sin natur. 
Var. fallax finnes daremot afven fran Karelia transonegensis Gaguskij 
pogost: Cajander & Lindroth ! 

Se f. o. under R. auricomus och R. cassubicus. 

Ranunculus auricomus ^ sibiricus (Glehn). 

Anno 1901 apiid nos ab Harald Lindberg distinctus, 
adhuc paucis tantum locis inpiHmis Lapponiae orientalis, sed 
etiam Fenniae lectus est. i Acta Societatis pro Fauna et Floi-a Fennica, 30, N:o 1. 205 

In peninsula Kola adhuc cum R. auricomo confusus: Lind- 
berg in (Diar. 2, II, 1901) Medd. XXVII p. 65-66, cfr Bot. Not. 
1901 p. 128 etc., ubi descriptio, Medd. XXVII p. 134 et Lindb. 
Pfl. p. 13. 

Kl. Ru.skiala: A. Backman! in Medd. XXVIII p. 38 A (spec. 
determ. Lindberg). 

Ob. cop. ad templum vetustum par. Kemi 1902: Lindberg 
in litt., cfr (Diar. 7, II, 1903) Medd. XXIX p. 38 et 95. 

Lim. Umba in declivi fertili: Kihlman! — Lp. Orloff ad 
rivulum inter salices nanas: Kihlman!; Ponoj in declivi septen- 
trionali ad fluvium: Montell!, cfr Medd. XXIX p. 120. — Lm. 
Voroninsk in campo herbido vere inundato: Kihlman! 

Angaende ett mojligen hithorande exemplar se under R. auricomus 
var. fallax. (Ett annat ex. an det nyss omnamnda). Till detta exemplar 
ansluter sig enligt Kihlm. ett ofullstaudigt och knappt bestambart exemplar 
fran Lk. Rimpioja mellan Kuolajarvi och kyrkobyn: Stjeruvall! 

Ranunculus ^ cassubicus L. 

In Fennia maxime aus&o-oi^ipntali et ui Alandia cow- 
pluribus locis inveniri indicatur, ceterum in Fennia australi 
usque ad 62'^ raro lectus est, sed usque ad 63^, ubi certe ra- 
vissimus, invemri indicatur. 

»F. plebejus et elatior. In umbrosis Fenniae australis. 
Specimina ad deversorium Nuckars in Nylandia [Nurmijarvi] 
lecta primum distinxi in herb. CI. Appelberg, Helsingforsiae leg. 
CI. Mag. Wacklin ad Gumtakt»: Spic. I p. 21; Fenn. merid.: 
Fries; Fenn.: Nym. Consp. p. 12; Fenn. sola mer.-occ. et or. 
(Olonets, Oneg.): Nym. Suppl. p. 8. 

Al. (»rr»): Bergstr., spec, e [Foglo] Degerby!; [Foglo] Degero 
Gripo: Bergstr. p. 4; Sund prope templum: Hult ann. et herb.; 
Hammarland Posta, Jomala Ramsholm!, Lemland Flaka: Arrh. 
& K.; Mariehamn, in Al. in coryletis per totum territorium 
p — st fq: Arrh.; Foglo Gripo cop. in coryleto: Gadol. et E. 
Ericson!; Vardo Listerbyholmen: Laur. Fort.; r Kumlinge Ingers- 
holm cop.: Bergr.!, vide etiam Sernander, R. Den skandinaviska ve- 
getationens spridnings biologi, Upsala 1901, p. 138. — Ab. Halikko 
Nik!.!; Uskela: R. v. Willebrand in herb. lye. n.; Vihti (!) r Har- 206 Ranunculus * casssubicus. 

kala [in saltu]: Printz, ctr Flinck. — Nyl. Kyrkslatt : Nyberg!; 
[Nurmijarvi] (st fq) saltern in parte australi et interdum copio- 
sissime: Stenr., quern 1. inspicias, cfr Stenr. Thierl. p. 24 et vide 
supra; Helsingfors ad templum vetustum graecum (Tikkanen): 
Hult herb; hoc loco adventicius: Sael. ann.; Sodernas: alumn. 
E. A. Stenberg!; Thusby Kaakola in septo prope ripam et ad 
Gammelby (fq): Astr. & H. in litt; W. Nyl. vide Spic. — Ka. 
Viborg (Larssen H. M. F.): Fl. Kar., spec, non iam exstat. — 
Ik. Valkjarvi Piihkinamaki: Lindbergl, cfr Medd. XXII p. 7; 
Metsapirtti: Lindberg 1. c; [Parkala [»Pargola»] (Kiihlewein): Fl. 
Ingr. p. 32, vide etiam Meinsh. p. 16]. 

Sat. r Birkkala (Simming!): Malmgr.; rr Birkkala Haavisto 
Sipila: Hjelt!, Birkkala Haapaniemi: M. Werving!; Birkkala 
Pilkaniemi: Hougb. in litt. 1904. - — Ta. prope templum par. 
Luopiois et ad Nukari in prato silvatico: Leop.; Kalvola Frant- 
sila: L. v. Pfaler in Bot. Byt.; Lammi Vilkkila: Leop. ann.; st r 
[Asikkala] Kurhila (!) in prato humido, Kaitas, Tiirisniaa, [Hollola] 
Uskila: Norrl. s. 6. Tav. — Kol. pluribi in reg. silvatica: Elfv., 
spec, e Nikola! ad var. fallacem transit; corapluribus locis in 
vicinitate fluvii Svir et infra Nikola et inprimis in vicinitate 
ostii ad Vosnessenje! etc., etiam baud procul a Latva, Soutu- 
jarvi et Shoksu, denique circa Petrosavodsk: Caj.; Petrosavodsk: 
(Giinther!): Norrl. On., cfr Giinth. p. 31. 

Sb. r: Mela; [Kuopio] Kehvo Kuorlampi cum subvar. p?"/?- 
natifida: Mela herb. — Kon. rr Klimskij (Kullhem!): Norrl. On. 

Kl. p: Enw. bav.; uppg. bebofver dock bekraftas, freqvensen ar 
sakert oriktig. — Fran Kareba transonegensis finnas exemplar fran Gaguskij 
pogost: Cajander & Lindrotb ! I sammanbang barmed kan papekas, att 
arten osterut gar vida langre mot norden, da den t. ex. uppgifves fran 
Archangelsk: Fl. Samoj. p. 10. 

Jfr f. o. om denna vast Norrl. s. 6. Tav. p. 140. Ranunculus acer L. 

Tota Fennia et Lapponia, reg. alpina forsitan excepta, 
ubi forniae tamen invemri indicantur, frequentissime et saepe 
copiose (— copiosissime) provenit. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 207 

Fqq ^) (aul fq) tota Fennia inveniri consentiunt omnes auc- 
tores, cfr Till., Till. Icon. 89 e Fries ofvers. non ex 0. Hjelt 
Nat., Kalm, Prytz; in pascuis et pratis totius Fenniae ad alpes 
Lapp, usque: Wirz. pi. off., cfr Fries; Eur. omn. exc. . . .: 
Nym. Consp. p. 12, vide etiam DC. Prodr. 1 p. 36 et Led. I 
p. 40-4 L 

Lapp. fenn. fqq saepe cop.: Hjelt & H.; fq — fqq: Blom 
Bidr.; per partes silvaticas, subsilvaticas et subalpinas [nee non 
inferalpinas et maritimas omnium Lapponiarum usque ad Hop- 
seidet Finmarkiae] fere ubique, in alpibus quoque eum delatum 
vidimus cum domiciliis lapponum: Wahlenb. p. 159 et 160; 
ubique fq: Fellm. Lapp.; fqq in Kuolajarvi, Kemijarvi, Sodan- 
kyla, fq sed minus abundanter in Inari, fq etiam ad Kongas 
prope Mare glaciale: Wainio Not.; (st fq): Hult Lappm., cf r 1. c. 
p. 39 (et 150); in pratis et clivis stercoratis fqq per reg. subsilv. 
et subalpinam, in reg. alpina non visus: Kihlm. Ant. p. 224 
[omissus]; st fq _ fq in declivibus graminosisque per regionem 
subalpinam totius territorii [Varangriae australis]: Arrh. ant.; 
enum. e multis locis: Norm. Fl. Spec. 67—68, vide etiam Blytt 
p. 937 etc. et sub var. — [L. ent. reg. alp., subalp. et silv. 
fq: Lsest.; fqq _ fq in reg. subalp., fq in vallibus rivulorum reg. 
alpinae, ubi inprimis formae humiles uni- aut pauciflorae saepe 
occurrunt, in alpinis Haiti alte adscendit in declivibus alpium 
(S et SE circ. 910 m): Linden Bidr.] 

Lapp. ross. ubique: Fellm. Ind.; ubique fq: N. L Fellm., 
cfr Beket. p. 542; fq in reg. silv., p in reg. alp. enum., copio- 
sius etiam in valle [»kurun»] alte sita ad Vuojim: Linden Ant., 
vide etiam sub var. 

Varietates sequentes indicantur: 

Var. pumilus Wahlenb. Lapp. fenn. in collibus siccis 
Lapp.: Wahlenb. p. 160, ubi describitur; in alpibus baud in- ^) Prytz, Bergstr., Arrh. & K., Bergr., Flinck, Weeks., Caj. Kasvist., 
Stenr., Linden, [Meinsh. p. 15,] Hjelt, Leop., Norrl. s. o. Tav., Wainio Tav. 
or , Hann., Elfv., Laur. Vaxtf., Broth., Mela, M. & J. Sahib., Axels. Putk., 
Wainio Kasv , Norrl. On., Hellstr., Must., Breun. Obs., Leiv., Keckm.; fq — 
fqq: Arrh. Ann.; cop.: Blom, Hult et Enw.; saepe cop.: Caj. Kasvist., Axels. 
Putk., vide etiam Hayr. Stud, p. 169. 208 Ranunculus acer. 

frequens: Fellm. Lapp.; Pallastunturit Rihmakuru: Malmberg!; 
Ounastimturit: F. W. Maklin!; enum.: Norm. Fl. Spec. p. 68. — 
[L. ent. reg. alp. p: Lsest., vide etiam sub f. typica] 

Lapp. ross. in alpinis fqq: N. L Fellm.!; Pummanki: 
Broth. Wand. p. 15. 

Lindberg iiieddelar i bref, att flere exemplar i samlingen, som tidi- 
gare gatt under detta namn, tillhora * proinnquiis C. A, Mey. 

Var. nothus Lsest. NyL Borga Lill Kroksnas [spec, unicum]: 
Sael. 0. Nyl. — Kuus. r infra Mantytunturi : Wainio Kasv.!, 
vide sub var. boveaU. 

Var. borealis Wainio. Li. Ad Tormanen in par. Inari: 
Wainio Not., ubi p. 59 describitur. 

Om denna sages: »Huc jB. borealis Trautv. (Bull. Soc. Nat. Mosc. 
1860 I p. 72) verisimiliter pertinet. — Huic varietati subsimilis etiam est 
planta, quam in Kasvistonsuht. 1878 p. I »v. nothus Hartm.» nuncupavi»: 
Wainio Not. — [R. * borealis Trautv. upptages fran Ross, arct.: Nyni. 
Consp. p. 12, jfr afven Nym. Suppl. p. 7 m. fl.] 

Mela Kasv. p. !• sarskiljer utom nothus Lsest. annu folj. varieteter: 
rusticus Mela [= a] och frigidus Mela [= pumilus p. m. p,?] 

R. sqvarrosns Lfest. herb. Lappouia tornensis: Nym. Consp. p. 1?, 
dar afven beskrifning forekommer, sasom underart under R. acer, jfr 
Trautv. Incr. p. 878. 

R. glabriusculus Rupr. i>etiam Lapp. or. (Fellm.)»: Nym, Suppl. p. 7 
afven sasom underart under R. acer; jag vet dock icke pa hvilken grund 
den upptages, da den mig veterligen ej omnamnes af Fellman. 

En, sasom det tyckes, anmarkningsvard form, narmande sig till R. 
Innuginosus, omnamnes fran Lapp. ross. Sapadnjinavolok ! afvensom under 
namn af f. lanuginosaeformis fran Kildiu (Selin!): N. I. Fellm. p. 3, dar 
den beskrifves, jfr Nym. Suppl. p. 7. En afvikande form beskrifves afven 
fran L. ent. Peltsana: Lsest. p. 39. Vidare omnamnes R. acer med dubbl a 
blr: Not. XIII p. 457 och fran Kl. Ruekiala Timoska (A. Molander 1895): 
Lonnbohm i L. Y. 1900 p. 145. Exemplar haraf finnes dessutom fran Al. 
Kumllnge: BergrothI och omnamnes fran Al. Sund Kastelholm: Hult ann 
— En form jpetalis pallidis> finnes fran Ta. Janakkala Kerkkola: Kihl- 
man! F. parviflora »petala 3 V2— 4 mm longa» Kl. Ruskiala: Lonnbohm! 
Monstrosa exemplar omnamuas dessutom i Medd. XXI p. 6. — Jatte- 
exemplar uppgifvas annu Lm. Vishnjak: Broth. Reseb. 

Sasom fossil uppgifves R. acer vara funnen [Sat. Ikalis] Kove- 
lahti: Herlin p. 100, jfr G. And. p. 117. 

Namnet skrifves i Herb. Mus. Fenn. II liksom af flertalet finska 
forf. R. acris; jag har enligt Neuman m. fl. nyare forf. anvandt skrifsattet 
R. acer. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 209 

Ranunculus acer ^ propinquus C. A. Mev. 

His minis ab Harald Lindberg drstinctus est, sed distj'i- 
butio nondum explorata sit: in Fennia et Lapponia orientalt 
inveniri videtur. 

Kl. Kuskiala: A. Backman!, cfr Medd. XXVIII p. 37 A. et 
Medd. XXX p. 132. - Kol. Soutujarvi: Cajander! 

Lapp, ross. multa spec, ad hunc pertinent. 

Alia uppgit'ter angaeude denna underart [= var. Steveni Reg.] har jag 
erhallit af Lindberg, som framhaller, att den ar en ostlig ras och att en- 
da.st denna ras finnes i Sibirien. I sina utpraglade former ar B. propinquus 
latt att skilja fran hufvudformen, men sasom alia geografiska raser svar- 
skild i gransomradena. — Omnamnes forsta gangen fran Finland i Liudb. 
Enum. [1901]. 

Ranunculus repens L. 

Tota Fennia frequenter vel frequentissime et saepe co- 
piose provenit: etiam i/i Lapponia excepta for sitan parte sep- 
tentrionali. ubi passim inveniri indiratur, frequenter obvius, 
sed ad terniinum Betulae iv',r progreditur. 

Fq vel fqq ^) usque ad Lapponiam inveniri consentiunt plu- 
rimi auctores, cfr Till., Kalm, Prytz; tota Fenn. et Lapp.: Fries; 
Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. It, vide etiam DC. Prodr. 
I p. 38, Led. 1 p. 43-44 et Borg Beitr. p. 99, 117, 118, 132, 141. 

Lapp. fenn. fq — fqq et saepe cop.: Hjelt & H.; in cultis, 
propatulisque domorum humidis nee non in ripis fluminum per 
totum territorium st fq occurrit: Blom Bidr.; per partem silva- 
ticam et siibsilvaticam Lapp, suecicarum p et ad fluvios Uts- 
jokiae rarius: Wahlenb. p. 160; usque ad Utsjoki in uliginosis 
haud infrequens: Fellm. Lapp.; fq in Kuolajarvi, Kemijarvi, So- 
dankyla, Inari, et in regione betulina ad Kongas prope Mare 
glaciale: Wainio Not.; in reg. silv. fq, in pagis Lapponum di- *) Bergstr., Flinck, Weeks., Caj. Kasvist, Stenr., [Meinsh. p. 14], 
Hjelt, Leop., Norrl. s. 0. Tav., Hann., Broth., Mela, M. & J. Sahib., Norrl. 
On. (in Reg. occ. fq), Leiv. et Keckm.; cop.: Stenr., Enw.; fq — fqq, cop.: 
Axels. Putk. 

Typis impr. '|,„ 1905. 14 210 Kanunculus repens. 

spersa — copiosiiis [»riklig>^]: Hult Lappm., (cfr 1. c. p. 150); Uts- 
joki fq: Ssel. kat.; ad ilum. Anarjok, Tenojoki, Utsjoki iocis 
humidis ad domicilia p — st fq, alibi mode prope templum ina- 
rense et in pago Kyro: Kihlm. Ant.; p — st fq in Iocis irrigatis 
reg. subaip. per totum territorium [Varangria australis]: Arrh. 
ant.; eniim.: Norm. Fl. Spec. p. 72. — [L. ent. reg. subaip. et 
silv. p: Lsest.; p in inferiore parte reg. subaip. in vallibus rivu- 
lorum, pratis paludosis et salicetis, supra Suukoski non visus: 
Linden Bidr., cfr Bot. Centralbl. LXI p. 221.] 

Lapp. ross. ad flumen Tuloma p cop. et lacum Nuotjavr: 
Fellni. Ind.; p usque in summum septentrionem: N. I. Fellm., 
cfr 1. c. p. XLVIl; enum.: Beket. p. 542; Ponoj: Mela herb.; 
Pjalitsa: Mela ann.; [circa Nuotjok et Nuotjavr] fq — fqq in reg. 
silv. copiosius in ripis omnium amnium et lacuum: Linden Ant.; 
Orloff!, Voroninsk!: Kihlman. 

O. Hjelt Nat. for, om oek med tvekan, Till. Icou. 89 till deuua art, 
hvaremot Fries Ofvers. anser namnda tigur afse R. acer. — Sat. st fq: 
Malmgr. — Ta. st fq: Asp. & Th. — O a. st. f q : Malmgr. Dessa afvikande 
uppg. vederlaggas af audra uppg. fran samma trakter. 

F. hirsnta Hartm. uper territorium totum distributa»: Herb. Mus. 
Fenn. II p. 133; st r: Mela Kasv^ III. Deu omuamnes af Norrl. Od., Wainio 
Kasv., Brenn. Obs , Hjelt & H. — Li. »etiam ad Kultala»: Kihlra. Ant., 
jfr Waiuio Not. — Lapp. ross. »in parte bor. occ. ex. gr. ad Kildin, Ki- 
tofka alibique p. Occurrit etiam caule erecto absque turionibus ullis*: 
N. I. Fellm. Formen tinnes i H. M. F. fran en stor mangd prov. (Al., 
Nyl., Ta., Sa., Kp., Kuus., Lk.). 

I Mela Kasv. anvandes for hufvudformen benamningen glahratus DC 

V^ar. Utoralis Zetterstedt beskrifves fran Kaaresu'anto: Zetterstedt 
II p. 178. 

F. gracilis Norm, beskrifves fran »Kara8Jok Finmarkiae intimae 
prope Beskin-jarga ad ripas limosas fluminis Karasjokka»: Norm. Sp. p. 8, 
se afven Norm. Fl. Spec. p. 72. 

Med fyllda blommor forekommer R. mpens tamligen ofta, se bl. a. 
Medd. XXIII p. 48 och Clarke X p. 93 not. Nagra exemplar linnas afven 
i H. M. F. Sasom sadan odlas den afven i tradgardar: SsbI. ann. 

Fascierade exemplar torde ej vara synnerligen sallsynta; dylika om- 
talas t. ex. Medd. XXI p. 91. 

Sasom fossil ar arten allmaut utbredd. Uppr : G. And. p. 117, dar ■ 
det dock anmarkes, att den icke alltid torde kunna sakert sarskiljas fran 
R. polyanthemos. Flere upjig. af senare datum foreligga afven. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennioa, 30, N;o 1. "ill 

Ranunculus polyanthemos L. 

/// Fennia australi et media plerumque satis fi^equenter 
occurrit; ad septentrionem versus in parte orientali usque 
ad 66^ 50' procedit, in parte maxime occidental i supra 63^ 
SO' vi,r nisi adventicius adnotatus est. 

Kalm; in pratis nemorosis fertilioribus Finl. austr. p: Prytz; 
in pratorum coUibiis Alandiae, Nylandiae, circa Aboani, Sata- 
cundae, Tavastiae, Kareliae meridionalis: Wirz. pi. off.; Fenn. 
merid.: Fries; usque in par. Sotkamo Ostrobottniae borealis 
mihi obvenit»: W. Nyl. Distr.; Scand. (exc. Lapp.): Nym. Consp. 
p. 11; Fenn. exc. Lappon. bor. niulta: Nym. Suppl. p. 7, vide 
etiani Led. I p. 41. 

Al. st fq: Bergstr. el Arrh. & K.; st fq — fq: Bergr. — 
Ab. fq: Zett. & Br.; (in par. Tofsala non adnotatus): Bergr.; 
p — st fq: Arrh. Ann.; fq: Sand.; p: A. Nyl. et Sel.; st fq: Renv.; 
fq: Flinck, quern 1. inspicias, et Weeks.; [Myniimaki et Mietois] 
in parte australi fq et interdum cop., in parte septentrionali 
minore frequentia, enum.: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 141. — Nyl. 
[Nurmijarvi] fq, in (pratis) siccis et campis deustis cop.: Stenr.; 
p: His. et W. Nyl.; Thusby st fq: Astr. & H.; p enum.: Ssel. 
0. Nyl; Brenn. non comm. — Ka. p: Blom; fq in vicinitate 
fluv. Vuoksi in collibus herbidis, st fq in parte interiore: Linden. 

— Ik. st fq: Malmb.; [(st r): Meinsh. p. 14, vide etiam Fl. Ingr. 
p. 28]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt; [Ikalis] (r): Herlin p. 136. 

— Ta. st fq: Leop., Asp. & Th. et Wainio Tav. or.; fq: Norrl. 
s. o. Tav. et Bonsd. — Sa. circa Villmanstrand fq, ad septen- 
trionem versus rarescit: E. Nyl. & Chyd.; p: Hult. — Kl. p: 
Fl. Kar.; Valanio st fq: Ssel. ann.; stfq: Hann. et Hjelt. — KoL 
st fq praesertim in deustis, in reg. arenar. baud observata: Elfv. 

Oa. (»st fq»): Malmgr.; Laur. Vaxtf. non comm. — Tb. 
p: Broth., spec, e Laukaa!; Pihlajavesi baud infrequens: Norrl. 
n. V. Tav. ■ — Sb. [Leppavirta] cop., sed non admodum fq in 
campis siccis: Envv^.; (fq): Mela; Pielavesi: Lundstr.; lisalmi r: 
M. & J. Sahlberg!, spec, lectum prope templum!, vide etiam 
sub Sa. — Kb. Tohmajarvi Everila (fq): Hjelt; Liperi p: Eur. 212 Raimnciilus polyanthemos. * 

& H.!; (st fq): Axels. Putk.; st r — p Lieksa Konnanlampi et 
Heiknra!, Nurmes Lipinlahti, Repola Koroppi et Tuulijarvi: 
Wainio Kasv. — Kon. st fq _ fq in collibus siccioribus et de- 
ustis plur. locis copiose, in collibus herbidis vel graminosis fq, in 
Saoneshje inter pagos Velikaja-guba (!) et Vigorus, in Reg. occ. 
plur. loc: Norrl. On., cfr Giinth. p. 31; in insulis ad Tolvoja 
et Kusaranda: Kihlm. 

Om. Teerijarvi: Hellstr.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133. 
— Ok. st r-r Kuhmo Kuumu, Kianta Laakso et Hevosvaara: 
Wainio Kasv.; r Sotkamo Naapurinvaara!, Paltanio Melalaks (fq) 
et maxime ad septentrionem versus ad praedium Tormala 10 
km [1 mil] a templo par. Ristijarvi: Rrenn. Reseb. p. 67, 69 et 
71; r in Paltamo Kemila ad Tappila: Must.; in parte australi 
usque ad Ristijarvi Tormala et australi parte par. Kianta st r, 
in Paltamo Melalahti (fq): Brenn. Obs., vide etiam Hellstr. Distr. 
p. 10 et W. Nyl. Distr. — Kp. st r — r in parte australi [Ka- 
reliae rossicae totius] Jyskjarvi Piismalahti: Wainio Kasv.; Shuj- 
garvi [aut (?) Schujjarvi!]: Bergroth & Lmdroth!; [Sumski posad: 
Beket. p. 542]; in insula flum. Vig! [et monast. Solovetsk!]: 
Selin. 

Kk. »in parte inferiore [Lapp, rossicae] p rarior, supra 
pagum Knjasha vero nullibi mihi obvius»: N. I. Fellm., cfr 1. c. 
p. XXVIII et XXXVIII; Keret, Kusokotskaja-guba: Beket. p. 542; 
Kouta : Selin ! ; Kouta, in promontorio inter Knjasha et Kouta, 
Knjasha in litore maritimo: Mela PL; Fedosersk [baud procul 
a Kantalaks]: Broth. Wand. p. 4. 

Lim. Kantalaks: Mela PI. et herb., cfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 133; Umba: Edgr. & Lev.; Porjeguba: Mela PI. et ann., 
vide etiam infra. — Lv. Tetrina: Mela PI. et herb., cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 133. 

Ob. [Ule&borg] backar och angar soder oni statlen (st fqt[>4Maissa 
N. Kaup. etelap.»]: Leiv.; arten ar sannolikt tillfallig, om bestaniningen ofver 
hufvud ar riktig. Barlastplatser r Kemi stad, Simo Kallio sag: Keckni., <lar 
arten betecknas sasoni tillfallig. — Kuus. Arten upptages harifran: Mela 
Kasv. Ill; antagligen fOreligger misskrifning: 1—17 i st. f. 1—16. — Lapp, 
ross. Imandra (Sashejka), Kantalaks (on Stora Salnij): Beket. p. 542 i ofver- 
sattning. Uppgifterna aro hogeligen sannolika, men torde dock bora 
bekraftas. Sashejka vore artens nordligaste fyndort inom flora-omradet. Acta Societatiy pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 213 

Mela Kasv. atskiljer, utom var. glaber W. <& Gr., afveu var. legifimHS 
Mela [= a] och var. scaber Mela. Denna sistuamnda varietet Ijetecknas 
sasom St r: Mela Kasv, III. I afseende a en saunolikt tillfallig afvikelse 
fran den normala formen se Flinck. 

Angaende artens forekomst sasom fossil se under i?. repens. Ranunculus polyanthemos f. glabra Wimm. 

Cum fo/'ma typica i-ovo irwenitur, xed iioiidum nisi in 
Fen Ilia austro-occidentali adnotata esL 

Ab. Pojo: alumn. A. Bergroth!; Lojo in promontorio cal- 
careo: S. (). Lindberg!, f. recedens; Lojo livars: Ch. E. Boldt. 

Sat. Birkkala ad deversorium Haavisto st fq: Malmgr.! 
nomine var. g/ahrYtfus. r Birkkala Haavisto! nonnullis lod.s et 
Nokia, forsitan etiam aliis locis, formae ad typicam plus mi- 
nusve vergentes etiam observavi: Hjelt. — Ta. Tavastehus Rapa- 
niaki: 0. Collin!; [Asikkala] Kurhila in clivis herbidis [»angs- 
branter»]: Norrl. s. o. Tav.!; Sysmii: Unonius! — Sa. Villman- 
strand Parkkarila: Sa^lan! Rauaueulus bulbosus L. 

In Alandia satis freqaentei — frequetiter pt'ovenit, in 
rt'/ifjua Fennia maxime austro-occidentali ad 6(f 35' lot. 
et 40^ 45' long, rarissime tantum inrenituf et u/terius ad 
orienteni versus incertus est. 

In graminosis asperis Finl. anstr. st r: Prytz; Fenn. mer. 
occ: Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 13; Fenn. adest 
in sola mer. -occ. extima (Aboa, Aland): Nym. Suppl. p. 8, vide 
etiam DC. Prodr. I p. 41. 

Al. (»p»): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr. et Arrh. & K.; 
st fq_fq: Arrh.; fq: Tengstr.!; [Sund] fq in clivis [>backar»] 
apricis: Prim. p. 64; Brando p [Fisko, Hullberga: Bergroth 
comm.], Kumlinge .st fq: Bergr., cfr 1. c. p. 44; Sottunga Finno: 
H. Bjorklund ! — Ab. Korpo: I. Ringbom!, cfr Zett. & Br.; Korpo 
Osterkalaks: G. Renvall!; par. Gustafs Lyporto: Bergr., cfr Medd. 
XX p. 37; Runsala: alumn. A. 0. Blomberg! et Hult coll.; S:t 214 Eanunculus bulbosus. 

Karins Kathrinedal: C. J. Arrh., A. Arrh., Hollm.! et alii; ad 

o 

Kathrinedal spectat Abo: Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Bromarf 
Refbacka: G. Sucksdorff! 

»Iu pratis collinis Nylandiae cdrca Borga [jfr Rupr. Diatr. p. 23], 
Sataoundae Tyrvaa, Tavastiae Gnstaf Adolf >: Wirz. pi. oft"., jfr Led. I p. 
44—45. Uppg. ar alldeles oriktig, se under de skilda proviuserna. — Ab. 
[l*a barlastplatsen vid Abo slott] i tva exeruplar: Sfel: Frov.; Pargas p: 
AdI.; Pojo fq: A. Nyl., jfr Rupr. Diatr. p. 23; Arrli. liar ej sett arten i 
Pargas, i>kanske pa grund af den tidiga l)loinning8tiden». Sselan sager, 
att den sakerligen icke fiunes i Pojo. Freqvenseu l)ade hos Adl. och 
A. Nyl. ar i hvarje fall oriktig. Fran Vihti finnes i duplettsamlingen ett 
af en skolelev insamladt exemplar, som mojl. tillhor denna art; uppg. torde 
bOra betraktas med misstroende. — Nyl. Helsinge Bjorkholm nara Drumso, 
sparsam: elev Ebba Gronqvist ! inl. genom Lindberg, som namner, att ban 
tva ar a rad erhallit exemplar, hvilka skola hafva vuxit pa en bargsklack a 
en liten holme. Stelan antager dock, att arten bar ar tillfallig. Denna 
uppg. afses malianda i Mela Kasv. Ill, dar arten upptages fran Nyl. [3]. 
Se f. o. of van. Att arten icke finnes vid Borga framhalles emellertid: 

o 

Sfel. O. Nyl. p. 25. Har ma tillaggas: xNagra exemplar fran Aland plan- 
terades af mig 1877 pa en grasplan i Lapjiviks tradgarden. Den boll sig dar 
i par, tre ar, men gick sedan ut»: Ssel. ann. — Sat. Kyro: Asp; Wirzeus 
uppg. (se ofvan) torde enl. Wirz. ann. utom Tyrvaa afven afse Eura. For 
min del har jag ej sett arten hvarken i Tyrvaa eller Kyro. Afven Wirzens 
uppg. fran Eura ar aldrig bekraftad. — Ta. Ang. Wirz. pi. oft", se ofvan. 
Artens forekomst harstades ar alldeles osannolik. 

Ranunculus apvensls L. 

In sahurra rarissime inveniri indicattir. 

»Eur. omn. exc. . . . Feim.»: Nym. Coasp. p. 13. — Ob. [Uleaborg] 
Toppila 1886 ett omkr. 0,i5 cm [V2 fot] hogt exemplar (elev Vennbergs 
herb.): Zidb., jfr Brenn. Obs. 

Ranunculus sceleratus L. 

/// Femiia australi usque ad 62^, ad Sirms bottnici ta- 
men oram saltern usque ad 64^ passim (iwnrnillis plagis fre- 
qventer) invenitur; ad septenlrionem versus usque ad 66^ 50' 
in vicij/itate muriuni j)roredi(, in interiore autern parte multo 
prius desiuit. 

Till.; Kalm; locis humidis vulgaris: Prytz; ad aquas Ny- 
landiae, Alandiae, Kareliae meridionalis, Satacundae (Lauttakyla, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 215 

Tyrvaii, Kyro), Tavastiae: Wirz. pi. off.; Eur. omn. exc. . . .: 
Nym. Consp. p. 14; deest in . . . Lapp, plur.: Nym. Suppl. p. 
9, vide etiam DC. Prodr. I p. 34 et Led. I p. 45. 

Al. p: Bersfstr. et Arrh. & K.; (r?) Kumlinge in vieinitate 
templi in fossa: Bergr.; var. minimus r: Bergstr.; Degerby: 
Bergstr. Beskr. — Ab. p: Zett. & Br.; st fq — p: Arrh. Ann.; 
(fq): A. NyL; (r) Sammatti Vanhatalo: Sel.; Lojo ad praed. sa- 
cerdotis: Hels.; [in vieinitate lacus Lojo] p: Ch. E. Boldt; Vihti 
p: Printz; Vihti st r, enum.: Flinck; st fq — p enum.: Caj. Kasvist., 
cfr 1. c. p. 138; Weeks, non eomm. — Nyl. fq: His., W. Nyl. 
et Ssel. 0. Nyl.; (r): Brenn., cfr Schrenk p. 160; f. minima 
Hartm. [»var. pi/r/maeiis»] st r: W. Nyl., spec, ex Helsinge Jol- 
las: Ilmoni!; Stenr. non comm. — ^ Ka. [Sakjarvi] Kaukiala: 
Blom!; rrV tantum in Baisala in sinu Hytinlaks adn.: Linden. 

— Ik. p, var. minimus r cum f. typica [= »tillsammans med 
f6regaende»]: Malmb.!; f. minima Sakkola Kiviniemi: Ssel. ann.; 
[fere ubique cop.: Meinsh. p. 13]. 

Sat. st fq: Malmgr.; in insulis, quae nuperrime e mari exsti- 
terunt [»f6rsta aret pa deltaholmarna»], infra Bjorneborg: Hayr. 
und. p. 27; p — st r: Hjeh. — Ta. p prope areas, in Kuhma- 
lahti in loco udo argillaceo, procul a domibus: Leop.; st fq: 
Asp. iS: Th.; p: Norrl. s. o. Tav.; fq: Bonsd.; st r Luhanka Kir- 
konkyla!, Tammijoki et Tammijarvi: Wainio Tav. or., vide etiam 
Borg p. 430. — Sa. baud infrequens [in Savonia]: E. Nyl. & 
Chyd., spec, e Villmanstrand!; [Buokolaks] .st r [Utula, prope 
teraplum! etc.]: Hult. — Kl. fq: Fl. Kar.; Valamo: Sa'l. ann.; 
[Parikkala] r Mertasuo: Hann.; Impilaks f(|, non aulem in viei- 
nitate lacus Janisjarvi obvius: Hjelt. — Kol. per totum territo- 
rium, ad MJatusova formam minimam legit J. Sahlberg!: Elfv.; 
Petrosavodsk: Simming! et Ivanitzky!; Solomeno (Simming!): 
Norrl. On., vide etiam sub Kon. 

Oa. St. fq, var. minimus Kurikka: Malmgr.!; p — st fq: 
Laur. Vaxtf.; in vieinitate oppidi Vasa fq: Hjelt. — Tb. Jyvas- 
kyla: Brotb.!, Wainio Tav. or. et A. Leinberg in L.Y. 1902 p. 78. 

— Sb. [Leppavirta] tantum in fossa ad Varkaus ad viam publi- 
cam. etiam visus ad Nikkila: Enw.; r: Mela; Kuopio (1) Malja- 
lahti: Mela herb. — Kb. Kide: Brand.; Liperi (fq): Eur. & H., 216 Ranunculus sceleratus. 

spec, e Kalstila! — Kon. st r Kendjiirvi, Mundjarvi, Koikari, 
Tiudie, [Povjenets (Kullhem)], in Saoneshje st fq : Norrl. On., 
cfr Giinth. p. 31; Kishi : Cajander & Lindroth!; i. Jli/itaz/s Petit 
[»var. radicans»] compliir. locis ad iluvium Siioju [in limite 
prov. Kol.]: Caj.! 

Om. [Gamla Karleby!] (f(j): Hellstr.; st tq: Tenn. — Ok. 
nondum visus est. — Kp. Soroka! [et Solovetsk!]: Selin; Kemi, 
Soroka : Beket. p. 542 ; Usma ad flumen Kemi : Malmgren ! ; Kemi : 
Bersfroth ! 

Ob. [Uleaborg] (fq) in paliidosis et pratis humidis: Jul. p. 
286 et 287; lect. saltem in confmibus Ulaburgi: Hellstr. Distr. 
p. 6; IT Tornea. Kemi, Uleaborg!: Brenn. Obs.; [Uleaborg] (»fqq»): 
Ueiv.; in locis cultis et ripis st r, in oppido Kemi 1892, Simo 
Kallio cum saburra introductus: Keckm., cfr 1. c. p. 14; Ala- 
tornio Roytta in Sellon: Hougb. not.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 133. — Kk. Kouta: Fellm. Ind. et Mela herb.; Keret: Beket. 
p. 542. 

Lim. Porjeguba: [Selin]!, cfr N. I. Prelim., 1. c. p. XXXVIII 
et Herb. Mus. Fenn. II p. 133. — Lv. Olenitsa: Mela herb, et 
PL, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133. 

Stcirsta ilelen af Finl. och Lappl.: Fries. I Finland gar arten blott 
till sydligaste delen af ostra Lappmarkon, jfr Nym. Suppl. p. 9. — Lapp, 
ross. Arten uppraknas af Kudrawtsow p. 260 bland dern, som aro allmanna 
pa Kola halfon; att detta iir alldeles oriktigt, frauigar af det ofvanstaende. 

Af former omnamnes f. nmiima Hartm. fran Al., Nyl., Ik.. Kol. 
och Oa., den finnes i H. M. F. afveu fran K 1. och Om., men torde, lik- 
som de i Mela Kasv. sarekilda maior Schur. och vulgaris Mela, i allmanhet 
bero endast pa standorteu, Det kan darfore ingalunda anses riktigt, att, 
sasom nagra forf. gjort (se ofvan), kalla den varietet. Afven f. Jlnitans 
Petit [= f. natnns Th. Fr. eul. Seelan] (se under Kon.) torde enl. S;vlau 
och Lindberg vara af foga betydelse. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 217 

Ranunculus ') Baudotii (Godi.) '). 

/// inai'ihi's partis australis (exc. jarte austro-orienfali. 
ubl rartis esse ridetuv) pi erumque ffeqiieTiter — satis frequen- 
ter prooenit: ad septentrionem versus usque ad 64^ 40' lei-- 
tus est. Varietates cum his demum annis apud nos distiuctoe 
sint, distrilmtio eai'uin nnndum satis sir nnta: rar. subine r- 
sus multo tamen frequerdior quani ceterae esse videtur, quam 
ob rem indicationes omnes ad liaru.- formam rertuli, nisi spe- 
cimina ad alias for mas pertineid. 

Mig veterligen var det Gelert, som forst utredile, att Batr. mari- 
nnm Fr. endast ar en obetydlig form at' J5. Baudotii. Emellertid anvande 
hau for de l)ada viktigare formerna af densamma benanmingarna B. flui- 
tans Lam. a Baudotii och B. jiuitans Lam. a Baudotii f. marina (Fr."). 
Enligt Lindberg iiro daremot Batr. fiuitans Lam. och B. Baudotii Godr. 
val skilda arter. I Nym. Consp. p. I'i etc. upptages B. Baudotii endast 
fran Tyskland etc. 

Formerna af detta slakte hafva flere ganger beliandlats i Bot. Not., 
senast 1893. Nagra uppg., son] ilirekt hanfora sig till Finland, liar jag 
dock icke funnit i dessa uppsatser. 

Ranunculus Baudotii f. fiuitans Gren. & Godr. =^). 

Quantum nunc scimus, ram (— rarissime?) in Fennta 
occurrere videtur. Ad septentrionem versus us(/ue ud 64^ 40' 
lecta est. 

Al. Eckero Langskar! et Vestero! in sinubus vadosi.s: Lind- 
berg; Eckero Karingsund in sinu vado.so: Lindb. herb.; Kokai- 
Karlby ad Ofverboda: Arrh. — Ab. Korpo: I. Ringboni! — Nyl. 
Borga Kroksnas in maritimis: A. Neovins! ') In subspecie Batrachii disponenda partim secutus sum Neuman 
p. 504- 5U8; maximam tamen partem Liudb. in litt. Planta.s huius gene- 
ris in H. M. F. asservatas a. 1896-1897 recensuit O. Gelert, cfr Medd. 
XXIIl p. 71; a. 1904—1905 denuo has plantas recensuit Harald Lindberg, 
qui etiam plantas in Seel. herb, determinavit. 

-) R. marinus (Fr.) in Herb. Mus. Fenn. IL 

■'') R. marinus (Fr.) f. foliis natautibus instructa; Herb. Mus. Fenn. 
n p. 133. 218 * Ranuuculu8 Baudotii. 

Oa. Kasko: Malmgren ! nomine Batr. he!erophij//i ; 
Qvarken: Simming!, vide etiam sub f. submersa. 

Om. Brahestad in freto inter Fanten et Hanielsro: E. Studd! 

Lindberg anmarker, att eudast exemplaren fran O a. fnllt ofverens- 
stanima nied franska och engelska exemplar. Hos de ofriga aro flytbla- 
dens tre hufvudflikar forsedda med mer eller mindre langa skaft, hvar- 
fore de kuude hanforas till en subf. pedicellafa Liudb. fil. Sardeles val 
aro flytbladen ntvecklade pa de alandska exemplaren. 

Ranunculus Baudotii f. submersa Gien. & Godr. ^). 

Distributio eadem est atqiie speciei : ad septetitrionpni 
versus tameii non supra 63^ 20' lecta esf. 

Fenn. merid : Fries; Fenn.: Nym. Consp. p. 15; Fenn. in 
sola mer.-occ. Nyni. Snppl. p. 10, vide etiam Traiitv. Incr. p. 
16 et 22. 

Al. (p): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr.; fq in marl: Arrh. 
cV- K.! et Laur. Fort.!; Sund fq in mari [»saltsjon»]: Prim. p. 
64; fq in Brando et Kumlinge: Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br.; 
f([ in Inio: Hergr.; st fq — p: Arrh. Ann.; fq: Sand.; Uskela 
Fnlkkila: K. F. v. Bonsdorff!; in sinu Saari in Mietois non 
obvia: Caj. Kasvist. p. 13. — Nyl. in taeniis par. Ekenas st 
fq: Hayr., cfr Hayr. Stud. p. 150; in mari fq : His.!; fq: W. 
Nyl.!; fq in aqua marina: S?el. 0. Nyl.!; Brenn. ex Hogland 
non comm. — Ka. Sakjarvi: J. V. Johnsson!; Viborg Trang- 
sund: Hult coll.; f. terrestris Gren. & Godr. Yirolahti ins. Pitka- 
paasi in litore marino arenoso: Ssel. herb. — Ik. r ad Bjorko: 
Malmb., spec, ad f. lerrestrem Gren. & Godr. pertinet, vide 
Herb. Mus. Fenn. II p. 133; Kakki [»St. Johannes»]: J. V. Johns- 
son!; [in mari et aquis proximis: Meinsli. p. 11 et 12, vide infra]. 

Sat. Sa.stmola, Kiillfjard!: Malmgr.; Raumo: W. Wallenius!; 
Euraaminne Ilavais: Kl. Wahlman!; Bjorneborg p — st r, non 
in ostio fluminis Kumo: Hayr. 

Oa. saltem usque ad Qvarken: Ale; st fq, in Qvarken 
hand infrequens foliis natantibus [ad f. flu i fart rem verisimiliter ') Ranunculus niarinus (Fr.) Herb. Mus. Fenn. II; Bnirnrhium mari- 
tnim Fr. auct. plur. Acta Societatis! pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 219 

spectat]: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 12; Vasa in aqua salsa 1 — 1,8 
m [»2— 3 alnar»] profunda: 0. Hallsten!; Oravais: Laur., cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 133, vide etiam Malmgr. 

Ik. [Augaende R. aquntilis f. marinus Fr. nauines: »Im Meere, aueh 
Wassertumpeln am Gestade desselben, haufig aber audi in den kleinen 
Gewassern des NordgeVjietes [Isthmus] — Oehta und deren Nebenbachen 
gemein etc.»: Meinsh. p. 11, jfr 1. c. p. 12. Huruvida denua uppgift ute- 
slutande hanfor sig till den ofvan behandlade formen, synes mig osakei-t. 
2sagra uppgifter fran det egentliga flora-omradet angaende fonnens fore- 
kom.«t i sott vatten, cm ocksa nara hafvet, aro mig icke bekanta.] — Liud- 
berg namner, att ban alldeles icke sag arten vid kusten af det egentliga I k. 

Ora. Arten upptages hvarken af Hellstr. eller Tenn.; da eniellertid 
f. ftuitans antraffats i narheten af Brahestad, ilr det .'^aunolikt, att iifveu f. 
submersa skall kunua upptackas i detta landskap. 

Xeuman p. 506 upptager denna form sasom underart under namnet 
•Jf marinum Fr. — Lindberg framhaller dock, att den enda olikheten emellan 
denna ocli foregaende form ar afsaknaden af fiytblad, hvarfore den icke 
ens fortjenai- namu af varietet. Namnet submersa bor foredragas, da det 
ar aldre och darjamte mera betecknande. 

Angaende f. ferrestris se under Ka. och Ik. 

RaDuuculus paucistamiDeus Tausch. 

I/t Feiinia mu/tis formis, sec/ rai'o tanlnni, iiivenilin\ 
e.rcepta Alandia, ubi hand infrequent esse videtiir. Distributio 
formarum via- rite explorata sit: vide eetervm sub form is. 

Sasom framgar af det fdljande, sarskiljer Lindberg af denna art, obe- 
riiknadt eradxcatus, som betraktas sasom underart, varieteterna a iypicus 
Lindb. fil. med underformerna Jieterophylla, submersa och ferrestris afvensom 
j? Drouetii (Schultz) med formerna fluviatilis och fluitans. Lindberg vill 
dock uttryckligen framhalla, att dessa underformer arc af ringa systema- 
tiskt varde och bora betraktas endast sasom framkallade af standorteu. 

Gelert uppgifver, att arten hos oss hybridiserar med Batr. pelfatum, 
men redan Kihlman betviflade flertalet af Gelerts bestaumingar i detta 
afseende, och Lindberg betecknar hybridens forekomst hos oss sasom oviss. 

Ranunculus paucistamineus c typicus f. heterophylla(Freyn) ^). 

Non adnotata nisi e,r Alandia, ubi haud paucis /oris 
occurrit, et e Fennia majime austro-occidentali , idri tamen 
vix certa sit. ') Batrachiwm paucistamiveum a diversifolium (Schrauk) Gelert. 220 Ranunculus paucistainineus. 

Al. Finstrom Godby! in fossa et Hammarland in amne ad 
Postal: Arrhenius & Kihlman; Eckero in fossis argillaceis prope 
Karingsund in aqua dulci: Lindberg!; Eckero in sinu maris va- 
doso una cnm Zainiii-hpllia et B. Bandotii: Lindb. herb.; Eckero 
Storby in fossa prope mare: Axelsson!; Jomala Bjorsby! in fossa 
et prope Ramsholmen! in lacuna argillacea exsiccata: Lauren; 
Loviselund: A. G. H.!; Jomala in aqua stagnanti prope templum: 
E. Renter!; Jomala Sviby in fossa (E. v. Rettig): Lindb. herb.; 
Lemland Flaka ad ostium fossae: R. Dahlberg!; Saltvik Dag- 
losa: Lindb. herb.; Kumlinge in fossis prope Espkil: Bergroth!, 
vide infra; Brando Jurmo in fossa (Hollmen): Sail, herb., vide 
etiam p. 281. — Ab. Myniimaki in compluribus lacunis [»lata- 
koissa»] prope praedium Kallis cop.: Caj. Kasvist. nomine R. 
jxKicistaminei -jf <lirprsifi)lii (Schrank), vide infra. 

Ab. Det bor namuas, att exemplar fran Myuaniaki at" nu ifraiia- 
varande form ej foreligga i H. M. F., hvaremot ett exemplar fran Kallis, 
inlanmadt under namn a£ R. aquatilis florihundus, af Kihlman fores till 
Batr. divaricaUim, hvarfore det ar sanuolikt, att uppg. afser folj. form. — 
I Herb. Mus. Fenn. II p. 54 fordes de ofvannamnda exemplaren fran Al., 
for savidt de 1888 voro inlamnade till H. M. F., till Rxmnnculus aquatilis L. 
var. (or) floribnndus (Bab.), som emellertid afveu innefattade audra former 
(se langre fram). Ifragavarande benamning har hos oss i allnianhet l)lifvit 
anvand for former af Batrachium paucistamineum, men af Neuman liksom af 
Gelert anses f. florilnmdn (Bab.) s&sora eu form af B. peltatnm. I litteratu- 
ren augaende vtir flora upptages emellertid B. Jiorihundnm, utom i floristiska 
handbocker etc., mig veterligen endast fran folj. stallen: Al. »st r? i vatteu- 
gropar pa lergrund Brando Thorsholma, Lappo, Bjorko, Kumlinge nara 
Espkil >: Bergr.; uppg. afser, att doma af exemplaret fran Espkil, den nu 
behandlade R. pancistamineus f. heterophylla. — Oa. r (^veflaks (H. M. F.i: 
Laur. Vaxtf. under namn af R. aquatilis \), jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 54, 
se folj. uppg. — O m. »Kronuby i Bredviks backs utlopp i hafvet med vatt- 
net stundom sott, stundom blandadt med hafsvatten, Qveflaks»: Hellstr., 
jfr Herb. Mus. Fenn. II 1. e. Hellstroms exemplar fran Qveflaks och 
Kronoby foras af Gelert och Lindl^erg till R. peltatus 8chrank, hvai-vid Gelert 
anmarker, att de tillhora en f. tenella Gelert. 

De exemplar, som legat till grund for uppg. fran Kol. och Kon.: 
Herl). Mus. Fenn, 1. c, fordes af Gelert till Batr. pnucistamineum X pdtn- 
tum, af Kihlman till B. pnurisfamineum f., men anses af Lindberg tillhora ') Att uppg. bor foras hit framgar af nomenklaturen i Herb. Mus. 
Fenn. II. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, X:o 1. 221 

B. pdtdtus (se lanu^re fram under Batr. confusion Gren. c<: Godr. p. 228). 
Exemplareu fran Ab. torde tillhora var. Drouetii. Uppg. i Herb. Mus. 
Fenn. 1. c. inga i hufvudsak afven i Xyni. Suppl. p. 10, jfr ZS'ym. Consp. p. 16. 

De jiimforelsevis fa uppgifter, som ga under det kollektiva uamnet 
Banunculus aquatUis, torde i allmanhet (se dock ofvan under Oa.) b5ra 
foras till B. j^eltahis. 

De exemplar, hvilka i H. M. F. nagon tid gatt under benamningeu 
Banunculus (eller Batrachium) ypaucistamineum var) Fetiveri (Koch p. p.) 
Marss., foras numera dels till nu behandlade form, dels till var. Drouetii. 
Formen omnamnes i vitxtforteckningar etc. 

I afseende a nomenklaturen naniner Lindberg: »Ascherson och audra 
upptaga B. diversifolius Schrank som form under B. aquatilis (peltatus) och 
ej under B. paucistnmineus, hvartor Freyns namn torde foredragas sasom 
icke foranledande misstag>. »Den alandska formen med flytblad ar i minsta 
detaljer identisk med i mitt herbarium betiutliga exemplar af Brtfrac/;. ^rt»- 
cxstaminemn v. heterophylluyn Freyn fran Tirol, sept., Innsliruck (loco classico), 
leg. 31. Helhveger»: Lindb. comm. 

Ranunculus paucistamineus r; typicus f. submersa Lindl*. fil. i). 

In Ala 1 1 (J i a inultis locis lecta est. 

Al. Hammarland in amne ad Postal et in fossa argillaeea! 
ad Posta, Jomala Lofdal! in fonte: Arrlienius & Kihlman; Jo- 
mala Ofverby! et pag. Jomala! in fossa aqua lente fluenti, 0.3 
m [1 fot] alta: Lauren; Jomala in fossis aquariis ad viam inter 
Dalkarby et Sodersunda! aqua stagnanti, Hammarland ad viam 
inter Frebbenby et Emkarby in rivulo vivo! et Finstrom prope 
Emkarby! ad viam magnam in fossa argillaeea aqua stagnanti: 
Saelan; Sund Hogbolstad: Brenner!; Loviselund: A. G. H.!; Fin- 
strom Ostanaker in aqua stagnanti: K. Renter!; Lemland Flaka 
ad ostium fossae: R. Dahlberg!; Eckero in amne prope templum 
in aqua sat rapide fluenti: Lindberg!, vide infra. 

Exemplaret fran Al. Eckero fordes af Gelert med tvekan till Bcitr. 
paucistaniineuin X peltatum, men Kihlman och Lindberg anse det icke kunna 
skiljas fran den nu behandlade formen, hvarjamte Kihlm. papekar, att 
B. peltatum ej ar funnen pa Aland. Sselans exemplar fran Hammarland 
fordes af Gelert till var. Drouetii, men Lindberg anser delta liksom det 
darmed ofverensstammande exemplaret fran Lemland Flaka tillhora a ty- ') Batrachium paucistamineum ,:? divaricotum Gelert; B. aquatilis 
L. var. trichop)hyllus (Chaix) in Her1>. Mus. Fenn. II p. 55 maximam par- 
tem. Haec tamen forma etiam B. paucistamineum (i Drouetii QOim^AGCtiinr. 222 Ranunculus paucistamineus. 

piais. — Angaeiule ett sannolikt hithoraude exemplar fraii Ab. se under 
foregaeude form p. 220. 

Lindberg framhaller, att namnet B. divaricatus Schrank for denna 
form ar olampligt, da detta uamn af de allra fiesta nyare forfattare an- 
vandes for den art, som vi kalla R. circinatns Sibth. De fa uppg., sora 
hos OSS finnas under namnet (R. eller) Batrachiiim divaricatum it. ex. 
Malmb., Medd. XXIII p. 40), afse afven R. circinatus. — Ang. ex. fran 
A b. se under /? Drouetii. 

Ranunculus paucistamineus t^ typicus f. terrestris Lindb. fil. 

Raro una cum superiore inveuitur. 

Al, Hammarland Postal in fossa argillacea et Geta in ripa 
inundata stagni Norstrask!: Arrhenius & Kihlman; Jomala ad 
viam inter Dalkarby et Sodersunda ad latera fossariim, in qiii- 
biis f. siibinersa [»rrirhopJuj/la»] crescit: Sselaii!; Jomala! ad 
pag. Jomala in loco exsiccator Lauren!; Eckero in fossis argil- 
laceis ad Karingsund (in lacunis f. heterophylla vigehai): Lind- 
berg!; Kokar .>Karlbylandet» in ripa (in sicco) stagni Karlby: 
Arrhenius!; Lemland Flaka ad o.stium fossae: R. Dahlberg!; 
Brando Jurmo (Hollmen): S«l. herb. 

Flere af de hitliorande exemplaren gingo en tid under namnet Bn- 
nunculus (eller Batrnchium) caespitosus Thuill. Da emellertid Malmbergs 
ex. fran Ik. Pyhajarvi under detta namn af Gelert och Lindberg fores 
till ^ eradicatus, upptagas afven de fa ofriga uppg. om R. caespitosus hai- 
i ett sammanhang. Trautv. Incr. se under Ik. — Ik. r pa Ladogastran- 
den vid Sortanlaks i Pyhajarvi socken : Malmb.; hit hanfor sig »ad lacum 
Ladoga*: Trautv. Incr. p. Lo, m. fi. Nagra andra exemplar hafva afven ua- 
gon tid gatt under detta namn, hvarfor formeu upptagits i vaxtforteck- 
uingar etc. 

Ranunculus paucistamineus ,:/ Drouetii (Sehultz) f. fluitans 

Lindb. fil. 

/// Fennia an si ro-ocri dental i\ quantum nunc scimus, ru- 
rissime invenitur. 

Ab. Nummi Rattlax in rivulo in Hiidenvesi fluenti: Week- 
sell!; Vihti in rivulo ad Haapkyla, Kopu, ad Hiidenvesi: Sse- 
lan!; Vihti in rivulo, qui ad Kopu in lacum Hiidenvesi influit, 
in aqua vix fluenti: Wecksell!; Vihti: C. A. Langstrom! et R. 
C. V. Rehausen!, vide infra. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 223 

Med delta uaum beteckuar Lindberg en form »med djupt flikiga 
flytblad, en del flikar ofta trad8mala>. Den allmannare formen utan flyt- 
blad kallas af Lindberg var. Jiuviatilis. Lindberg papekar f. o., att hvad 
de tre forstnamnda fullstandigare exemplaren betraffar, finnas afven indi- 
vid pa samma ark utan flytblad. Foruien bar uppenbarligen vuxit i nastan 
stillastaeude vatten. 

Rehausens exemplar irkn Vibti beskrefs af Brenner i Not. XIII 
p. 457 under namn af Batrnchium heferophyllum f. dissecta; Gelert forde 
detta ex. liksom afven Langstroms till B. paucistamineum X peltafum. 

Se f. o. under folj. form. Ranunculus paucistamineus ,^ Drouetii (Schultz) f. fluviatilis 

Linclb. fil. 

In Fennia australi raro invenitur. In pai'te austro- 
orientali forsitan paullo niaiore freqiientia. 

Ab. Pusula in fossa ad fabricam Arimantehdas: Week- 
sell!; Vihti Haapkyla ad molarn et in amne Palokoski!: Flinck, 
vide infra. — Nyl. Inga in amne prope Billskog: Hisinger!; 
Kyrkslatt in rivo a stagno Vittrask [aut Lill-HvittraskV] fluenti: 
Hayr.; Nurmijarvi in amne parvo lente fluenti: Stenroos!, vide 
infra. — Ik. Rautu (!) in amne ad fornacem [»niasugn»] Sumbula: 
Malmberg!, vide infra; Nykyrka in fluvio Peippolanjoki et Valk- 
jarvi Valkoja in rivulo rapide fluenti : Lindb. herb. 

Ta. Somero Langsjo in fnssa prati (Ingrid Strom): Lindb. 
herb.; Hausjarvi Riihimaki in amne Vanda-a Elodea canadensi 
obsito: Brenner!, qui etiam spec, determ. — Kl. Parikkala pag. 
Tyrja in fossa paludis [»suooja»] (Hannikainen): Lindb. herb.; 
Soanlahti in fluvio Veljakka: K. J. Elhnberg!, spec, determ. Kihl- 
man. — Kol. Petrosavodsk: Simming! et Giinther!; Petrosavodsk 
in rivulo Neglinka: Ivanitzky!, spec, determ. Kihlman; Kalajoki!, 
in fluvio, ((ui in flumen Ivina influit, f. terresii-is! et Petrosa- 
vodsk in rivulo Neglinka!: Cajander & Lindroth, qui etiam spec, 
determ. 

Kon. Koselma: Simming!; Kendjarvi: Giinther!; Kivatsh: 
Ivanitzky!, spec, determ. Kihlman. 

Namnet (i2.) Batrachium paucistamineum var. Drouetii forekommer 
mig veterligen i var flora forsta gangen 1884 (: Mela Kasv. II); formen 
uppgifves i Mela Kasv. Ill sasom myeket sallsynt. Simmings och Gflnthers 224 Ranunculus paucistamineus. 

exemplar fran Kol. ocli Kon., liksoni ett ex. fran Rautn, hafva tidigare 
siatt under nanniet f. fiaccidn (Pers. ex p.) TuUb., jfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 133. Fran Ab. Vihti: Tikkanen ! [enl. Ohrnb. saunolikt fran Kivisilta 
back] finnes dessutoin ett ex., som af Gelert blifvit bestamdt till [y><1iv(iri- 
cntum'x =] var. typicus i. submersa, men hvilket enl. Kiblman ocb Lindberg 
ej kan skiljas fran ,9 Drouetii. 

Da icke blott denna form ocli R. iMucistaniineus a tyjncus L submersa, 
man afven andra former inga under de aldre uppgifterna om Batr. tricho- 
phyllum Chaix, anser jag riktigast att upptaga dessa uppgifter, med utelam- 
nande af nagra hogst osakra och icke publicerade, i ett sammanhang med 
angifvande inom klammer af den utreduing, som .star mig till buds om de- 
samma. Alandia, Karelia, Gubernium Olonets: Trautv. Inrr. p. 16 [var. 
Drouetii till storsta delen]; Eur. plur.: Nym. Consp. p. 15; »Fenn. in sola 
mer. et mer. or.»: Nym. Suppl. p. 10 [det mesta var. Drouetii\ — A 1. 
rSund] »soni f6regaende> [B. heterophyllum], men foredrager mindre backar 
[d. V. s. rikligen i mindre backar]: Prim. p. G4 [afser bufvudsakligen f. 
submersa, men sannolikt afven andra former]. Detsamma galler uppg. Salt- 
vik Haraldsby: Hult ann. — A b. Karislojo i den back, som flyter genom 
Muro by at Sarkijarvi till: A. J^agus [sannolikt var. Drouetii]; Lojo p i 
norra delen: Hult coll. [sannolikt eller atminstone bufvudsakligen var. 
Drouetii]; [Vihti] (st fq): Printz; [Vihti] p »Hiidenvesi, pa den grunda vatten- 
stranden mellan Haapkyla Kopu och Kaukoiia, Haapkyla, Selkis och Palo- 
koski kvarnbackar»: Flinck, som sjalf tillagger: smojligen tillhora dock de 
(pa de 3 sistnamuda stallena) tagna formerna var. Drouetii*. — Nyl. [Nurmi- 
jarvi] rr skasvaa siiua joessa, joka pohjoisesta pain virtaa Viitasen talon 
ohi ja sittemmin Koskenojan uimella laskee Vautaasen, monin paikoin 
erinom. runsaasti»: Steur. [var. Drouetii]; i Stromfors i det smala sundet, 
som atskiljer Vakterpaa fran Gaddbergs o, i Pyttis i vikbottuen vid Hinka- 
bohle, i Perno skargard vid Dodmansholmen steril och osaker: Sa?l. 0. 
Nyl., hvilket Sselan sjalf rattar salunda: »formen fran Stromfors utgor en 
egen form af Batr. cireinatum, som jag benamnt oligandrum ; den fran Perno 
omnamnda hor sannolikt till hufvudarten; den fran Pyttis ar B. confer- 
voides Fr.» [=1^ * eradicatus]: Not. IV p. 250. — Ik. r j-vid Sumbula mas- 
ugn och Sirkkensaari i Rautu socken»: Malmb. [exemplaret fr&n Sumbula 
hor till var. Drouetii]. — Kol. Petrosavodsk (Simming): Norrl. On. [exem- 
plaret hor till var. Drouetii]. — Sb. lisalmi r Vierema a: M. & J. Sahib, 
[afser sannolikt * eradicatus]. — Kon. r Koselma (Simming): Norrl. On. 
[exemplaret hor till var. Drouetii]; Gabosero, Kendjarvi [Kentscheosero], 
Ukshosero: Giinth. p. 31 [sannolikt afses var. Drouetii]. — Ok. r Kuhrao 
nkirkonkylan luona joessa »: Wainio Kasv., jfr Brenn. Obs. [ehuru nagot 
exemplar fran dessa trakter ej foreligger, afser uppg. sannolikt nagon 
form af * eradicatus]. — [Li. Nyborg: Schiib. Virid. p. 127; uppg. afser 
mojl. * eradicatus, hvilken, sa vidt man nu kanner, ar den enda af hit- 
horande former, som gar sa langt mot norden, jfr Norm. Fl. Overs, p. 32—34.] Acta Societatis pro Fauua et Flora Feunica, 30, N:o 1. 225 

Ranunculus paucistamineus ^ eradicatus Lsest. 

f. submepsa Lindb. til. '). 

In Fennia raro tantinn occia-rit, sed a provinriis ma.ritne 
austj'olihus ad summum fere septentrionem progreditu}\ 

Fenn. (bor.) et maxima pars Lapp.: Fries, cfr 1. c. p. 139 
sub Ob.; Fennia, Lapponia: Trautv. Iner. p. 15, cfr 1. c. p. 19; 
Fenn.: Nym. Consp. p. 15; Fenn. exc. centr.: Nym. Suppl. p. 10. 

Ab. in sinu Pojo: K. F. Wendell in herb. lye. n. [num 
certa?]; [Vihti] r Vanhala in rivo Hoikoila [aut Hakoilaj : Printz, 
cfr Flinck [num certa?]; Mietois in litore maris ad praedium 
Saari in aqua vadosa, fundo argillaceo: Caj. Kasvist.!, cfr 1. c. 
p. 13. — • Nyl. Gullon prope Ekenas: Brotherus!; Pyttis Hinka- 
bohle: Sselan!, cfr Not. IV p. 250 et vide infra. — Ka. Viro- 
lahti in Urpalanjoki: Blom ! — Ik, Valkjarvi Puustinlahti ! in 
aqua stagnanti in ripa fl. Vuoksi, Metsapirtti in aqua stagnanti 
ripae lac. Ladoga in pag. Saunasaari! et Kuolemajarvi ad orien- 
tem versus a Styrsudd!: Lindberg; Bjorko in litore marino: J. 
V. Jolmsson!, [vide etiam Fl. Ingr. p. 24]. 

Sat. Bjorneborg: J. V. Gronfeldt! — Kl. Hiitola Pukin- 
niemi: J. A. Fastbergl, cfr Linden; r Hiitola in ripa vadosa, 
argillosa lacus Veijalanjarvi: Linden!; Parikkala rr in rivo parvo 
in palude Tyrja: Hann. — Kol. ad Petrosavodsk: Giinther! 

Oa. Vasa et magis ad septentrionem versus: Ale, cfr Laur. 
Vilxtf.; in taeniis par. Qveflaks in sinu parvo prope Kankmo- 
skatan, Qvarken Langskar in stagno: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 12, 
spec, adscr. Byorn! — Sb Jorois in lacu Valvatos [infra Tos- 
tila! sub aqua florens] : Lindberg in Medd. XX p. 3, cfr Lindb. 
torfm. p. 6. 

Om. Munsala Kantlaks: Laur. Vaxtf.; Pederso Larsmo: Z. 
Schalin!, cfr Hellstr.; Pederso Kisorviken: Fontell!; r Gamla 
Karleby, Mariluoto!, Palma!: Hellstr. — Ok. vide supra sub 
Bar?\ trichophyUo p. 224. *) Bafrachium confervoides Fr, aut, nt in Herb. Mus. Fenn. II p. 55, 
Ranunculus aquatilis var. confervoides (Fr.). 

Tyjiis impr. 'I,„ 1905. 15 226 Ranunculus paucistamineus * eradicatus. 

Ob. in aquosis . . . F'inlandiae borealis v. e. ad Ulea- 
borg, loeis plurimis copiose: Fries p. 139, vide Hellstr. Distr. 
p. 22; »unico tantum loco in Ostrob. leetum novimus, ubi in 
par. Linninka (!) in fovea argillacea baud prociil ab ipso templo 
legebant D:r Asp et W. Nylander»: Hellstr. Distr. p. 22, ubi 
descriptio; Uleaborg: W. Nylander in Herb. Norm. f. XIII N:o 
45 [forsitan ad Liminka spectat]; [Oulunsalo] in media penin- 
sula Salonniemi: Leiv. Oul. p. 96, cfr 1. c. p. 112; Ulea Nuotta- 
saari: Eberhardt!; li, Uleaborg Nuottasaari: Zidb.; rr Pudasjarvi 
(Nyberg), Simo etiam in litore maris ad Ruikka!: Brenn. Obs., 
ubi multi priores afferuntur; rr Simo Lintukkalahti parcissime cum 
Catah/'osa: Keckm., cfr 1. c. p. 14. — Kuus. Viilijoki (Nyberg!): 
Wainio Kasv.; Paanajarvi (M. & J. Sahlberg!): Wainio Kasv., 
vide infra; Paanajarvi in ripa ad Rajala, Astervajoki!: Hirn Fort. 

Li. Utsjoki Paksujalka in rivo: U. Sahlberg!; Paatsjoki 
Rajakoski in ripa limosa: Granit & Poppius!; in Varangria merid. 
ad Paatsjoki [»Pasvigelv»] inter Klostervand et Goalsejavre nee 
non in Bagjajavre: Norm. p. 243; Elvenses (Th. Fries): Blytt p. 
943; Jarfjorden (Prof. Henschen), Paatsjoki [»Pasvikelven»] inter 
Salmijarvi [»Tsjolmejavre»] et Goalsejavre, Bagjejavre, [inter 
Nsesseby et Nyborg (Th. Fries)] : Norm. Fl. Spec. p. 73 [ad eosdem 
locos atque superiores p. p. spectat], vide etiam Schiib. Virid. 
p. 127 etc. — [L. ent. reg. subalp. r: Lgest., vide etiam Backm. 
& H. p. 145 et Hartm. p. 168.] 

Lim. Juonnijoki supra Norreja: Borg & Axelson!, cfr Medd, 
XXIX p. 38. 

Da nastan alia exemplar, hvilka tidigare i H. M. F. gatt under 
namnet Batr. confervoides (eller Ranunculus aquatilis var. confervoides), 
tillbora R. * eradicatus, liar jag ej tvekat att fora hit alia uppgifter 
under ifragavurande benamningar. Sjalfva namnet R. {paucistamineus *) 
eradicatus anvandes knappast annars an i Brenn. Obs., Caj. Kasvist. och 
Leiv. Oul. p. 112, liksom 1 Mela Kasv. IV och Medd. XXIX. — XI. R. aqua- 
tilis var. confervoides upptogs frau denna provins i Herb. Mus. P'enn. II 
p. 55 och 133. Hvilket exemplar uppg. afsag, kanuer jag ej ; niimera fores 
icke nagot exemplar fran Al. till denna form. 

Exemplar i Mela herb, fran Kuus. Kitkajarven i-annalla och Lp. 
Pjalitsa bora sannolikt afven till * eradicatus. — Detsamma galler uppg. 
om Ranuncidus paucistamineus Ob. st r Kempeleen lahden raunalla [»7 
Ke»]: Leiv. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feuiiica, 30, X:o 1. 227 

Angaende fosslla exemplar, som mojligeu bora hit, se under R. 
peltatus. I sammanhang harmed bor namnas, att Lindberg i Medd. XXIII 
p. 9 anser Batr. confervoides >med skal kunna betraktas sasom reliktform 
fran en saltvattens period*. 

Exemplaren fran Nyl. Pyttis! och Sat. Bjorneborg! fordes en tid 
till f. trichodes Sael., hvarfore denna form upptogs i vaxtforteckniugar etc. 
— Lindberg anmarker om dessa exemplar, liksom om de senare inlamnade 
fran Kuus. Astervajoki! och Lim. Juonnijokil, att de aro storvaxta och 
ej fuUt ofverensstamma med den vanliga formen. 

Exemplaret fran Kuus. Paanajarvi: M. & J. Sahlberg! inlamnades 
under namn af Batr. ndmixtum och omnamnes under detta namn i Wainio 
Kasv. — Afven exemplaren fran Nyl. GullonI, Sat. Bjorneborg! och Ob. 
Ulea! hafva en tid gatt under detta namn d. v. s. R. * eradicatus f. terrestris. 

Ranunculus ^ eradicatus f. natans Lindb. fil. 

Qua/Hum nunc srimus, in Fennia septentrionali iino loco 
lecta est. 

Kuus. Paanajarvi (Montell): Lindb. herb. 

Med detta namn betecknar Lindberg en form af * eradicatus med 
utvecklade flytblad. 

Ranunculus ^ eradicatus f. teppestpis Lindb. ill. ^). 

Cum. forma submersa, sed muLto rarior occur rit. 

Fennia: Trantv. Incr. p. 15;Fenn. Lapp.: Nym. Consp. p. 15. 

Ik. Pyhajarvl Sortanlahtl: Malmberg! nomine Batr. tricho- 
phyllum succulentum, vide etiam supra sub Batr. ccesprtoso 
p. 222; Pyhajarvl In ripa lacus Kahvenitsa: Lindb. herb. 

Kon. rr Suosaarl (Slmmlng!): Norrl. On.; circa pag. Suo- 
saarl [»Sujsari»] ad rlpam lacus Onega: Giinth. p. 31, spec, e 
Suosaarl etiam leg. Kullhem! [hoc spec. sec. Lindb. subterrestris]. 

Ob. Limlnka: W. Nylander! in Herb. Mus. Fenn. p. 35, 
ubl describltur, spec, nomine B. -x- sororiellum! — Kuus. Si- 
rola: Brotherus & F. v. Wright! 

Om denna form namndes under R. j^aucistamineus var. confervoides.- 
»E Kuus., Kon., Sat., Al., Nyl., Ik. tantum formae robustiores, succu- 
lentae (B. admixtum W. Nyl. in Herb. Mus. Fenn. ed. I p. 35)» : Herb. 
Mus. Fenn. 11 p. 133. — Se f. o. under f. submersa. *) Batrachium admixtum W. Nyl. aut Ranunculus aquatilis var. ad- 
mixtus (W. Nyl.J. 228 Rammculus paucistamineus * eradicatus. 

Kuus. Paanajarvi (M. & J. Sahib.): VVainio Kasv.; exemplaret fores 
af Lindb. till f. submersa. 

Ranunculus [»Batpachium >i eonfusus (Gren. & Godr.) Schultz. 

Specimina, quae antea hoc nomine aiypellabantur , nimc ad formam R. 
peltati referuntur. 

Kol. [Petrozavodsk] Lehtiniemi (Simming): Norrl. On. — Kon. Pertti- 
jarvi (Giinther): Norrl. On., dar en beskrifning af formen forekommer, jfr 
afven Not. XIII p. 470, Trautv. Incr. p. 15, Giinth. p. 31 och Nym. Suppl. p. 10. 

Med exemplaren fr&n Lehtiniemi och Perttiniemi ofverensstamma 
afven nagra exemplar fran K 1. Sortavala (se under R. peltafus p. 233). De af 
ifragavarande exemplar, som granskades af Gelert, fordes af honom till 
Batr. jxiucistamineum X peltatum; Kihlman ansag dem tillhora en form af 
B. paucistamineum (Tausch). Lindberg ater for dem till R. peltatus och 
papekar, att de skilja sig fran R. paucistamineus icke blott genom blad- 
formen, utan afven genom de talrika standarena. Mot Gelerts uppfattning 
talar icke blott, att de bada arter, af hvilka han anser den nu behandlade 
formen vara hybrid, veterligen icke forekomma i de ifragavarande trakterna, 
utan afven och framfor allt att formen normalt satter frukt: Lindb. comm. 

Tillaggas ma, att B. confusum Hartm. anses sasom en form af B. 
floribundum Bab.: Nym. Suppl. p. 10. 

Ranunculus peltatus (Schrank). 

In Feiinia et Lapponia plerumque satis frequenter et 
saepe ropiose — coptosissime provenit: nonnullis tamen plagis 
inprimis in parte austro-occidentali rarescit et in Alandia 
nondum lectus est. Var. septentri on alts Lindb. Jil.^) apud 
nos multo frequentior est quam forma typica et plurimae sal- 
tern editiones sequentes ad hanc solam varietatem spectant. 
Forma typica non lecta est nisi ad litora Sinus bottnici et 
lacuum Ladoga et Onega. 

Kalm ^); in aquis qiiietis lutosis fq: Prytz i); in rivulis et 
lacubus usque in Lapponiam subsilvaticam: Wirz. pi. off. ^); 
maxima pars Fenn.: Fries 2); Fenn. bor. (aut. or.): Fries ^); Fen- 

^) Nomine: R. aquatilis L. 

^) Nomine: Batrachium heterophyllum S. F. Gray aut, ut in Herb. 
Mus. Fenn. II p. 55, Ranunculus aquatilis * heterophyllus S. F. Gray. 

^) Nomine: B. peltatum Schrank aut R. aquatilis vnr. peltafus (Schrankl 

*) Eobustior, caule mnlto craesiore, flavescente, fere pellucido: Lindb. 
comm. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 229 

nia: Trautv. Incr. p. 16^); Eur. omn.: Nym. Consp. p. 16 '2); 
Eur. plur.: Nym. Consp. p. 15^); vide etiam (DC. I p. 26 no- 
mine R. aquatilis a heterophyllus), Led. I p. 27—28 ^), Herb. 
Mus. Fenn. [ed. 1] p. 36 not. 2), Borg Beitr. p. 99, 112, 138 
not. ^), etc. 

o 

Al. nondum certus est. — Ab. Abo: I. Ringbom!, cfr Zett. 
& Br. 2); saltern p, non autem in Pargas: Arrh. ^j; fq: A. Nyl. i); 
p: Sel. 2); fq in Lojo in lacu Horma: Lindb. torfm. I p. 63 no- 
mine R. peltatus ;9 suedcus: Mynamaki in rivo Tursunpera 
multis locis cop.: Caj. Kasvist. '') ; Sand., Renv. et Flinck non 
comm. — Nyl. p saltern in par. vicinis: W. Nyl. 2); Thusby : 
Astr. & H. 2); in fluvio Kymmene cop.: Sse\. 0. Nyl. 2); His., 
Stenr. et Brenn. non comm. — Ka. fq in sinubus fluv. Vuoksi 
et in lacubus et amnibus: Linden ^j; in par. Jaaski et Kirvu st 
fq: Ssel. ann. ^); Sael. 0. Nyl. vide sub Nyl.; Blom non comm. 
— Ik. p: Malmb. 2), [vide etiam Meinsh. p. 11 et 12^)]. 

Sat. (fq): Malmgr. 2); in vicinitate opp. Bjorneborg p et 
parcius — sat cop. in locis apertioribus inter Sn'j'pum, in aqua 
c. 0,5 m alta et, dulci plerumque, interdum salsa occurrit: Hayr. ^); 
Huittinen: Lyden^); in Satakunta interiore st r: Hjelt^); Ruo- 
vesi: J. F. Durchman in herb. lye. n. ^). — Ta. fq interdum 
copiosissime: Leop.^); Saaksmaki (!) fq: Tikk. 2); st fq: Asp. & 
Th. 2); fq: Norrl. s. 5. Tav. 2) et Bonsd. 2); Langelmaki fq: Ssel. 
ann. ^); st fq : Wainio Tav. or. 2). — Sa. ad Villmanstrand in 
lacu Saimaa cop., Ruokolaks in flum. Vuoksi, in Kyrosalmi ad 
Nyslott numerosius: Sael. ann. ^); st fq: Hult 2). — Kl. fq : Fl. 
Kar. 2), Hann. '^) et Backm. 2). — Kol. fq in amnibus et rivulis: 
Elfv. 2). 

Oa. fq: Malmgr. ^); p: Laur. Vaxtf. ^j. — Tb. fq : Broth. 2); 
cop. circa Jyvaskyla: Prim. p. 48 2). — Sb. (fqq): Enw. 2); fq : 
Mela 2); p: M. & J. Sahib. 2). _ Kb. f q : Eur. & H. 2); st fq 
in lacubus Pielisjarvi, Hoytiainen et Herajarvi in aqua V4— 2 m 
alta sat cop. [»vahavaltaisena»]: Axels. Putk. 2); st fq : Wainio ') Nomine: R. aquatilis L. 

^) Nomine: Bafrachium heterophyllum S. F. Gray aut, ut in Herb. 
Mus. Fenn. II p. .55, Ranunculus aquatilis * heterophyllus S. F. Gi-ay. 

^) Nomine: B. ]}eltatum Sclirank &\it R. aquatilis \&r. peltatus {^chrdink). 230 Ranunculus peltatus. 

Kasv. ^). — Kon. fq in lacubus sub variis formis : Norrl. On. ^); 
Kendjarvi [»Kontschosero»], Gabosero: Giinth. p. 31^); Pertti- 
jarvi [»Pertosero»] : Giinth. 1. c. ^), vide ceterum sub formis. 

Om. fq: Hellstr. 2) et Tenn. 2). — Ok. st fq : Wainio 
Kasv. 2); in parte australi par. Puolanka fq: Brenn. Reseb. p. 
72^), ubi descriptio, vide infra; fq, ^ suecivurn etiam complec- 
titur: Brenn. Obs. '^j. — Kp. st fq : Wainio Kasv. 2); enum.: 
Beket. p. 541. 

Ob. fq in amnibus : Jul. p. 287 i); fq, -x- st/ecicum etiam 
complectitur : Brenn. Obs. ^), quem 1. inspicias; fqq: Leiv. 2); 
fq saepe copiosissime [»i stora massor»] in aqua pigra in fluvio 
Simo velut ad Sankala: Keckni.^); [(p): 0. R. Fries p. IHO^)]; 
fqq et copiosissime: Hjelt & U.^). — Kuus. st fq : Wainio 
Kasv. 2). — Kk. st fq : Wainio Kasv. ^j. 

Lapp. fenn. fqq et copiosissime exc. par. Kittila, ubi 
st r esse videtur: Hjelt & B..^); [fq in flumine Tornea . . . et 
Muonio ad . . . Muonionalusta, in lacubus . . .: Birg. p. 99^);] 
in fluviis et stagnis totius territorii fq interdum cop.: Blom Bidr. ^); 
per partem silvaticam Lapp, meridionalium ubique, ut etiam in 
subsilv. Lapp. . . . Tornensi p . . . visus: Wahlenb. p. 16U^); 
fqq: Fellm. Lapp. ^); st f q _ fq in lacubus et fluviis in Kuola- 
jarvi, Kemijarvi, Sodankyla, Inari (!), fq etiam in Salmijarvi et 
Vaalakkajarvi fluminis Paatsjoki: Wainio Not. ^j, vide etiam Medd. 
XIX p. 18 2); fq in amnibus et lacubus reg. silvaticae: Hult 
Lappm. 2), cfr 1. c. p. 150-^); in lacubus et fluviis locis quietis 
fq et interdum copiose, per reg. subsilv. et subalpinam, in lacu 
Mandojiiyri ! initio Aug. flores bene explicatos repperimus, pluri- 
bus autem locis tantummodo sterilis in auctumnum ((uoque 
adest : Kihlm. Ant. ^) ; Naytamo (Kihlman) : Arrh. ant. ^) ; Va- 
rangria austr. cop. in Salmijarvi [»C'olmejavre»], parcius in 
Paatsjoki [»Klosterelfven»] usque ad Vallasjavre in Storvandet 
inter Paatsjoki et Jarfjorden: Th. Fries p. 184^), cfr Th. Fries 
Resa p. 60 et 61^), vide infra sub formis; in Varangria meri- ^) Nomine: R. aquaiilis L. 

^) Nomine: Batrachiuni heterophyllum S. F, Gray aut, ut in HerVj. 
Mus. Fenn. II p. 55, Ranunculus aquntilis * heteroi)kyllus S. F. Gray. 

■'■) Nomine: B. peltatum Schrank aut R. aquatilis var. peltatus (Si'lirank). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, 2s :o 1. 231 

dionali, ubi ut pabulum gratum a bovibus mire devoratur, secus 
flumen Paatsjoki [»Pasvigelv»] in Fuglebugten lacus Goalsejavre 
copiosissime, in Bossojavre parcius, in Gaddeluobat parce in 
Vagetimjavre latere quidem rossico prope Savasuolo: Norm. p. 
248, vide etiam Norm. Ind. p. 1 ^) et Norm. ann. p. 5^); e mul- 
tis locis enum.: Norm. Fl. Spec. p. 72—73 ^), quern 1. inspicias. 
— [L. ent. copiosissime [»i otrolig myckenhet»] ad Paloniva: 
Zetterstedt II p. 185'); reg. subalp. et silv. p: Laest. ^), cfr Mar- 
tins p. 184^); reg. subalp. . . . Enontekiainen (L. L. Lsestadius) : 
LcPst. ^); r in reg. subalp. Hirvasvuopio! infra Viihakurkkio 
copiosius in amne, semper sine foliis fluitantibus, folia submersa 
petiolis longis: Linden Bidr. 2), cfr Bot. Centr. LXI p. 221 ^j, 
spec, etiam e Lataseno!] 

Lapp. ross. in aquis ubique, exc. iis, quae iuxta Mare 
glaciale sunt: Fellm. Ind. ^); in fluvios usque ad Kola! et Ponoj! 
fq : N. I. Fellm. 2), cfr Beket. p. 541 '^); fq in Nuotjavr: Enw. 
ann. -) et Einden Ant. ^), cfr Linden Beitr. p. 9 ^)!; summas aquas 
per multorum km spatia in Lujavr ornat: Kihlm. & Palm. p. 8 
nomine Batrachium tanlum; in H. M. F. e multis locis usque 
ad Voroninsk: Kihlman! 

Vide etiam sub Bair. floribimdo (p. 220). 

A 1. st fq: Bergstr. ^j. Bergstrands exemplar, inlamnade under uamn 
af Bafy. oquatile * heterophyUiim, torde hora till E. paucistnmineus a typi- 
ciis i. heterophylla Freyn (ex. nagot (jfullstaudiga), hvarfore uppg. ar hogst 
osaker. [Sund] rikligen forekommande i diken och mindre vattenyamlin- 

o 

gar: Prim. ja. 64. Da exemplar ej foreligga fran Aland, men de exemplar, 
jag sett insamlade darifran under namn at' Bntr. heferophyllum, visat sig 
tillhora andra arter, torde afven denna uppgift krafva 1)ekraftelse. (Se dess- 
utom under formerna crassicaulis, suhdissecta och pantothrix.) Bland uppg. 
hos Moberg Klim. p. 64 finnas nagra, som antagligen afse andra former 
af den kollektiva Ranunculus aquaiilis; det torde dock ej vara skal att 
pa detta stalle narmare inga harpa. 

Sasom fossil ar arten funnen i furuzonen i Karhunsuo i Pybajarvi 
socken [Ik.] och i granzouen vid [Ab. Lojo] Humppila: G. And. p. 93'-'), 
jfr Lindb. torfm. I p. 63 under namn af Ranunculus peltatus /? sueciciis ') Nomine: jB. aquatilis L. 

■-) Nomine: Batrachium heteropJiyllum 8. F. Gray aut, ut in Herb. 
Mus. Fenn. II p. 55, Ranunculus aquatilis * heterophyllus S. F. Gray. 

'^'] Nomine: B. peltatum i^chvAwkuwiR. aquatilis \a\\ peltatus i^chrunk). 232 Ranunculus peltatus. 

och Lindb. Subf. p. 73 under namn af R. aquatilis. Enl. G. x'^ud. 1. c 
kunde bans uppg. mojligen afse R. * eradicatus [tBati: confervoides"], (la 
en mera i detalj g&ende bestamniug af detta polymorpha slakte icke kan 
astadkoinmas, och notter, ofverensstammande med dem af den senare arten, 
i Sverige aro allmant utbredda i dryaszoneu. Lindberg framhaller dock, 
att, da aflagringarna vid Humppila aro af uugt datum, det synes honom 
alldeles sakert, att frukterna tillhora den i den narliggaude sjon annu i stora 
massor vaxande R. peltatus var. septentrionalis, som i Ukbet med den afven sa- 
som fossil funna Isoetes lacustre ar en af sjons vanligaste vaxter: Lindb. coram. 

Neuman p. 508 upptager folj. ire iormer : fiorihundum (Bab.) Gelert, se 
harom of van p. 220; truncatum (Koch) Gelert, som uppraknas i Brenn. 
Flor., hvarjamte Blytt p. 942 hanfor Th. Fries' uppgift frau Salmijarvi 
(se ofvan) till »en form som nsermer sig R. truncatus-o ; likasa anforas ett par 
andra uppg. i Norm. Fl. Spec. p. 72 sasom bitborande. Denna form finnes 
antagligen flerstades. I afseeude a den tredje af Neumans former, subtner- 
sum Bab., finnes ingen saker uppg. fr&n Finland, da de exemplar, som kal- 
lats f. suhmersa Godr., enl. Gelert tillhora Batr. paucistamineum X peltatum, 
men enligt Lindberg ej kuuna skiljas fran R. peltatus. — Slutligen upptager 
Xeuman * suecicus Gelert. Denua form beskrifves af Gelert i Bot. Not. 
189G p. 221 sasom forekommande bl. a. »in Finlandia, in paeninsula Kola 
et Karelia rossica*. I sjalfva verket tillhora enligt Gelerts egen bestam- 
niug flertalet af de exemplar, som inlamnats under namnen Batr, helero- 
phyllum etc., B. suecicum. Emellertid anser I^indberg, att Gelerts Batr. 
suecicum och peltatum ej kunna skiljas (se langre fram), och denna asikt 
har jag afven hort uttalas af andra finska botanister. Sakert ar atminstone, 
att flere af de ofvan anforda uppg. afse hvardera formen. Har ma dar- 
ffire endast tillaggas, att, enligt Gelert, Batr. suecicum i H. M. F. finnes 
representerad fran Ka., Ik., Ta., Sa., Kl., Kol., Tb., Sb., Kb., Kon., 
Om., Ok., Kp., Ob. (manga ex.), Kuus., Lk., Li., Lim. och Lt. — 
Hufvudformen af Batr. peltatum finnes enligt honom fran Sat., Ta., 
Kl., Oa., S b., Om., Ob., Kuus., Kk., Lk., Li. och Lm. 

I litteraturen angaende vart flora-omrade finnes, utom de redan an- 
forda uppg. (se afven Lindb. torfm. I p. 63) och uppgifterna i vaxtfor- 
teckningar etc., angaende Batr. * suecicum endast folj.: Ob., Ok. locb 
O m.) fq )>att dOma af de insamlade exemplaren allmannare an peltatum ^>: 
Brenn. Obs., dar det uttryckligen framhalles, att det ar * stiecicum, hvilkeu 
[i Brenn. Reseb. p. 72] beskrifves under benamniugen B. heterophyllum 
var. peltatum. 

Da Lindberg annu icke publicerat resultaten af sina under aren 
1904—1905 verkstallda undersokningar ofver subgenus Batrachiwn, an- 
for jag har nagra utdrag ur bans anteckniugar, bvilka hau godhetsfullt 
stallt till min disposition, ocb upptager afven fullstandigt de exemplar i 
H. .M. F., bvilka ban granskat: 

3>Forsoker man af (lelerts bestamningar bilda sig en uppfattning om, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 233 

livad han menade med sin * sueciciis och pa hvad satt ban sarskilde 
denne frdn R. peltatus, sa visar sig detta alldeles ogorligt. Sankbladens form, 
som af honom och efter honom af Neuman t'ramhalles som karaktaristisk, 
kan dock pa intet vis tillmatas nagot systeniatiskt varde. Enligt Gelerts 
egna bestamningar bar * suecicus lika ofta langt utdragna bladflikar, hvil- 
ket den ej bor fa bafva, som bans R. peltatus bar korta, nagot som denna 
ater ej bor fa bafva. 

EnHgt min tanke ar allt, bvad vi bafva af R. peltatus, eu och samma 
form, med undantag for en del exemplar fran osterbottniska kusten samt 
fran Karelen.» 

»Sasom R. peltatus skulle jag anse endast exemplar fr&n foljaude 
lokaler [i H. M. F.]: Sat. Lyttskar: Hayren! (enl. uppgift ar vattnet i 
den griinda hafsvikeu tidtals nagot salt); Kallfjai-d: Malmgren! ') 

Oa. Maksmo, grund hafsvik: Lauren! ^); Malaks, bafsvatten, c. \i m 
djup: Lauren! '); Mustasaari, sacell. Kveflaks; Hellstnim! (af Gelert be- 
stamd till R. peltatus f. tenella); Narpes, in sinu maris KnapslAdan: R. Dabl 
berg! (bade med och utan fiytblad, dessa af olika form pa olika exemplar); 
Kronoby, Bredviksbacks utlopp i bafvet, vattnet ibland sott, ibiand blan- 
dadt med bafsvatten: Hellstrom! (af Gelert bestamd till R. peltatus f. tenella). 

Otn. Pedersore, Kisorviken: Fontell ! 

Alia (lessa former aro fullkomligt identiska, och alia synas de bafva 
vuxit pa liknande lokaler: grinida bafsvikar. 

Till denna form fOr jag afven exemplar fran Kl. Sortavala, Kirjava- 
laks a: A. L. Backmani; Sortavala, back mellan Airanne sjo och Vakko- 
labti: Foppius!; Sortavala, Vakkojoki : R. Wegelius! (af Kiblman ford till 
R. paucistaniineus). — Dessutoin Annas terrestra ex. fran Vakkojoki (utan 
flytblad) leg. Vartiainenl, bvilka uppenbart bora bit. — Kol. Petrosavodsk, 
Lehtiniemi: Simming! (af Gelert bestamd till R. paucistaniineus yC peltatus, 
af Kiblman till R. paucistamineus f.). 

Kon. Perttiniemi: Glintber! (bestamd som foreg.). > 

»Att den osterbottniska kustformen ar identisk med den karelska 
fran Ladoga och Onega traktema synes mig alldeles sakert. . . . Da 
Gelert fort en del ex. till R. peltatus, och dessa exemplar genom sin 
spadbet och den tunna stjalkens morka farg likna de ex. af R. peltatus, jag- 
bar fran Tyskland, Frankrike och Italien, synes det mig bast att uppfora 
dem under detta namn*: Lindb. comm. [Se afven ofvan under Batr. confu- 
sum p. 228.] 

»Hvad slutligen angar alia vara former fran sotvattnen in i landet, 
sa tillbora de uppenbarligen samma typ ; att bland dessa pavisa andra 
olikheter an rent individuella, torde icke vara mOjligt. Emellertid ar namn- 
fragan i detta fall icke utan sina vanskligheter. Oriktigt ar sakert att ') Af Gelert bestamd till R. peltatus. 234 Ranunculus peltatus. 

kalla ii'ragavarande form * siiecicus Gelert, da den af Gelert lamnade beskrif- 
iiingen endast passar in pa en del dock uppenbarligen sammanhorande for- 
mer och da dartill dennes bestanmingar ofver hufvud lamna mycket ofrigt 
att onska. Sa litet tilltalande det an ar att infora ett nytt namn, torde 
<let uu nappeligeu kunna unilgas. Jag foreslar salunda for berorda typ, 
som just ar den vanliga iinska formen, benamningen v. septentrionalis, 
hvilken allts& omfattar den grofvaxta sotvattensformen af R. 
peltatus med Ijus, tjock stjalk. Hit ville jag fora allt, hvad Gelert 
kallat Batr. * suecicum, samt liufvuduiassan af de former, ban Ijestamt 
till B. peltatum och B. peltntum X paucistamineum.i 

»Hit skulle jag salunda fora foljande ex.: A b. Abo: I. Riugbom!; Lojo 
Hormajarvi: Lindb. herb. — Nyl. Pyttis: Ad. Neovius! — Ka. Jaaski: B. 
Alfthan!; Raisala: Linden! — Ik. Sakkola Suvanto: Lindberg!; Pyhajarvi 
in lacu Ladoga ad Sortanlaks: Lindb herb.; Kakisalmi: F. Wartiainen! 

Ta. Saaksmaki: Kihlmau! '); Vanajavesi: Nylund!; Asikkala; Nikl.!; 
Sysma: Unonius!; par. Gustaf Adolf: Bonsdorff! — Sa. Valkiala: A. I. 
Hjelt!; Lappvesi: A. Brotherus!; Ruokolaks: Sselan! — Kl. Ojamo: [A.] 
Genetz! '); Uukuniemi: Nikl.! — Kol. Vosnessenje: Elfving!; livina: Elfving!"'); 
livina: Cajauder! [inl. ss\som B. paucistamineus X peltatus]; Petrosaxodsk: 
Glintber! och Ivanitsky! 

Oa. Oravais: Lauren!^) (hafsvatten !) — Tb. Korpilahti: Lang!; Jy- 
vaskyla: Gadolin!; Laukkas: Brotherus! — Sb. Kuopio: E. Nylander!, Mela 
och L. M. Runeberg!; Pielavesi: Lundstrom & Palmen!\). — Kb. Kide: 
U. W. Telen och A. Brander!; Liperi: Europseus & Hallstrom! — Kon. 
Pirttijarvi: Giinther!; Lishmajarvi: Brenner!'-); Tiudie: Selin!-l 

Om. Vindala Lappajarvi sjo: A. L. Backman! — Ok. Paltamo: 
Brenner!; Kajana: Malmgren! — Kp. Kellovaara: Bergroth!; Kemi: 
Malmgren ! 

Ob. Liminka: Hellstrom! och Brenner!; Uleaborg: Lauren!; Ulea: 
Brenner!'); Muhos: Brenner!; Kemi elf: Brenner!; Pudasjarvi: Brenner & 
Nyberg! (1 ex. ss. Bntr. peltatum); Tornea: Seelan!; Rovauiemi: Hjelt & 
Hult! '). — K u u s. Kuusamo: Nyberg! ; Tavajarvi: Hirn! ; Hakkila: Nyberg! >); 
.Tuuma (Backmanj: Lindb. herb.; Perno: Brotherus! — Kk. Tuutijarvi: Fell- 
man! '); Koutajilrvi-Ruanjarvi: Selin! 

Lk. Kittila: Hjelt & Hult!; Muonioniska: F. W. Maklin!^); Muonio: 
Malmberg!; Sodankyla: Blom ! — Li. Inari: E. Nylander & M. Gadd ! ; 
rtsjoki: Arrhenius & Kihlman ! '). — [L. ent. Lataseno : Linden!] 

Lim. Nuotjavr: Enwald & Hollmeu ! ; Umpjavr: Kihlman! — Lt 
Nuotjavr: Linden!; Kola: Fellman! — Lm. Voroninsk: Kihlman!')* Allt 
detta enl. Lindb. comm. — Tillaggas ma, att i Sfel. herb, finnes ett stort 
nntal exemplar af denna form, hvilka exemplar afven granskats af Lindberg. ') Af Gelert bestamd till Batr. peltatum. 

^) Af (Telert bestamd till Batr. paucistamineum X peltatum. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o J . 235 

Af ofriga former upptages var. crassicaulis Fr. Fennia : Traiitv. Incr. 
p. 16. — Al. p i .sfidra ocli sydostra skargarden [»C»]: Bergstr.; flerstades: 
Bergstr. Beskr. — Kon. »ad Tiudie (Selin), Lishmajarvi (Brenner), aliam 
f. inter lianc et Batr. peltatum ambigens in lacu Perttijarvi legit Gtintlier*: 
Norrl. On. — Formen upptages afven i Brenn. Flor. etc. Att doma af 
exemplaren sarskiljes denna form icke af Gelert, hvarjamte det maste an- 
ses osakert, huruvida Bergstrands uppg. hanfor sig till R. peltatus eller 
mojl. till R. paucistamineus. 

Var. isophyllus Fr. Om. Gamla Karleby: Hellstr., jfr afven Brenn. 
Flor. etc. 

F. (lissecta Brenn. Beskrefs i (Prot. I, IV, 1871) Not. XIII p. 457 pa 
grund af exemplar fran Ab. Vihti tagna af lye. R. C. v. Rehausen !, jfr 
afven Brenn. Flor., Medd. XIII p. 243 etc. Samma form kallades senare 
f. JissifoUa Hiern., men de exemplar, som kallats salunda, foras af Gelert 
till B. paucistamineum X peltatum och af Lindberg till R. paucistamineus 
/? Droiietii f. fluitans. 

I (Prot. 6, II, 1886) Medd. XIII p. 243 beskrifver Brenner en f. sub- 
dissecta fran Al. Sund. F. subdissecta omnamnes afven fran Ok. Kuliino 
kyrkoby : Brenn. Obs. — Det torde dock kunna sattas i fraga, huruvida 
formen fran Al. alls hor till R. peltatus (se ofvan); exemplar finnas mig 
veterligen icke i H. M. F. 

Var. pantothrix Fr. Storre delen af Finl.: Fries. — Al. p: Bergstr.; 
St f q : Bergstr. Beskr. — N y 1. [Liksom hufvudformen] »p saltem in par. 
vicinis'>: W. Nyl. — Kl. r Hiitola: Fl. Kar. — [L. ent. »forma minima 
b) exsiccatus, vix pollicaris ad ripas lacuum exsiccatus post defluxum aquae 
florens, caule filiformi depresso, foliis filiformibus, petalis nullis obvenit 
circa Kaaresu'anto*: L. L. La^st. p. 296.] Af dessa uppg. afse atminstone 
Bergstrands sannolikt nagon form af R. paucistamineus, men att fullstiin- 
digt utreda hithorande uppgifter torde vara nara pa omdjligt, da tidigare 
nilstan alia former af Batrachium med blott nedsankta blad synas hafva 
gatt under nam net pantothrix. 

I vaxtforteckningar etc. omnanmes annu var. succulentus Koch. De 
exemplar fran A b. Vihti Niemenkyla : Hult !, som en tid gatt under detta 
namn, fordes af Gelert till Batr. Baudotii, men detta ar otvifvelaktigt 
oriktigt. Enl. Lindberg tillhora dessa exemplar R. peltatus var. septen- 
trionalis t. subterrestris, hvilket namn da endast betecknar, att exemplaren 
i fraga vuxit nastan pa land. >Att de tillhora den i Lojo vattensj'stem 
sa vanliga R. pteltatus var. septentrionalis synes mig uppenbart»: Lindb. 
comm. 

Ranunculus paucistamineus x peltatus. 

Cel. Gelert coniendit haud pauca specimina in H. M. F. ad hanc for- 
mam hybridam pertinere, sed Lindberg omnia liaec speciynina ad formas alias 
rettulit. 236 Ranunculus peltatus. 

Dade exemplar i H. M. F., hvilka Gelert ansett tillhora denna hylrid, 
redan finnas uppraknade i det foregaende (se p. 220, 221, 223, 228, 232, 233, 
234 och 235), och dk det darjamte angifves, hvilken form Lindberg anser 
dem tillhora, Jifvensom (se p. 228) hvarfore de ej kunna anses sasom hy- 
brider, torde det vara onodigt att har anyo upprakna ifragavarande exemplar. 

Neuman p. 507—508 framhaller, att ur denna hybrid synes hafva 
utbildat sig tva bestandiga raser, hvaraf den senare * bottnicuin »ar att 
anse som eradicatum X peltatumy'. Denna ar afven ».sedd fran Finland* : 
1. c. p. 508. Nago:i anuan uppgift om hybridens forekomst i landet ar 
mig icke bekant fran litteraturen, och uagot exemplar harifran, som sakert 
skuUe tillhora denna hybrid, kauner jag ej. Raounculus circinatus Sibth. 

In Feutiia maxlme australi raro aut rarissime itiveni- 
tur; ad septeutrioiiem versus usque ad 6P 40' indicaiur. 

Fenn. merid.: Fries; Ingria, Fennia: Trautv. Incr. p. 15, 
cfr 1. c. p. 19; Eur. plur.: Nym. Consp. p. 15; deest in Fenn, 
plur. (indicatur in sola mer.): Nym. Suppl. p. 10. 

Al. r in taeniis austro-orientalibus [»G. Mr»]: Bergstr.; 
(complur. loc): Bergstr. Beskr.; [Geta] in stagno ad Bolstaholm: 
[0. J.] Hoffstrom & [P. F.] Molander! et J. 0. Bomansson!, vide 
etiam infra; Kokshafvet ad Kastellholm (J. A. Bomansson): Lindb. 
herb. — Ab. Runsala: Zett. & Br., cfr Ale. — Nyl. Ekenas (A. 
Brotherus): Hull herb.; Ekenas Degero ster.: Hayr. Stud. p. 142; 
Snappertuna [Soderby] Sundbacka in aqua subsalsa: Hayren ! ; 
Perno Dodmansholmen specc. imperfecta, sterilia, quae hue aut 
ad varietatem pertinere verisimillimum est: Sselan!, cfr Not. IV 
p. 250; Perno Labby ad oram maris: I. A. Werving!; etiam 
in herb. lye. n. sunt duo spec, e Perno. — Ka. Sakjarvi Nie- 
menranta in freto (Lilli Simberg): Lindb. herb.; vide etiam 
infra. — Ik. Koivisto in ostio flum. Humaljoki: Lindberg!, vide 
ceterum sub var. 

Sat. Hvittisbofjard Stengard ad praediolum Viikila parce 
et ster. tantum: Hayr. 

Al. Angaende forekomsten i Geta BoLstaholms trask namnes: be- 
tackte med sina hvita blommor flere lOtal kv.m. af sjoytan: E. Renter. 
— Ab. Vihti (p): Frintz ; Vihti Kirkkojarvi samt Savilahti back uti Van- 
hala skog (E, G. Frintz): Flinck. Flinck har icke sett arten, och Lindberg I Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 237 

betecknar dess forekomst i Vihti sasom hogst osannolik. — N y 1. Thusby 
Aijausaari back m. fl.: Astr. e^ H.; uppg. behofver bekraftas. — Ka. Palli 
sluss : Wainio herb.; exemplaret bor kanske annu granskas. — Ik. r Kakki : 
Malmb. under namn af Batr. divaricatum Schrank, jfr Ale, exemplaret hor 
till varieteten. Forekomnier enl. Meinsh. p. 12 i >ganz Ingriens, men enl. 
1. c. p. XX endast i II, III, saledes ej p& Isthmus. Ranunculus circinatus f. oligandra Ssel. ^). 

In Feftnia australi ran'^sime legitur. 

Adest e Nyl. et Ik., indicatur etiam ex Ab.: Herb. Mus. 
Fenn. II p. 138. 

Ab. Tenala: G. A. Bnincrona in herb. lye. n. — Nyl. 
par. Borga in freto s. d. »Fladan» prope praedium Korsnas in 
aqua pigra, subsalsa cop.: Sael. ann. et herb., cfr Medd. XXIII 
p. 40 ; Stromfors in freto angusto, quod est inter Vakterpaa et 
ins. Gaddbergso: Sselan in Not. IV p. 250, spec, e Reimars!, 
vide etiam sub f . typica. — Ik. Kakki [Kirjola ex herb.] : 
Malmberg ! 

Nyl. Thusby i sjon vid Paijala (Lundahl): Astr. & H.; uppg. be- 
hofver bekraftas. 

Gelert synes ej sarskilja formen ; ej heller sarskiljer Lindberg den- 
samma. 

Ranunculus ficaria L. '). 

In Feriniu australi usque ad 6P passim eel satis raro 
invenitiir : ulteriiis rarissime ad 6P 50' progreditur. 

Till.; Till. Icon. 19; Kalm ; »finnes vid skaren, afvensom 

o 

har vid Abo uppa skuggrika stallen»: Hell. p. 12; locis humidis 
umbrosis orarum maritimarum (st fq): Prytz; in limosis umbro- 
sis Alandiae insularumque et provinciarum circa Aboam et Hel- 
singforsiam iacentium: Wirz. pi. off.; [Eur. omn.] exc. etiam 
Fenn. plur. (in sola mer. lecta): Nym. Suppl. p. 5, vide etiam 
DC. Prodr. I p. 44 et infra. 

Al. p: Bergstr.; p — st fq : Arrh. & K.; st r Brando Djur- ^) Vide HerV). Mus. Fenn. [ed. I] p. 35 not., ubi describitur. 
-) Ficarin verna Huds.; Ficaria ranunculoides Roth auct, plur. 238 Ranunculus fioaria. 

holm, Aiva Angskar, Kumlinge Ingersholiii, in parte austro- 
orientali insulae Kumlinge: Bergr. — Ab. p: Zett. & Br.; st r 
par. Gustafs Lokholm ad meridiem versus a Vartsala cop.: Bergr.; 
[S:t Karins] Kathrinedal: I. Ringbom!, E. Reuter et alii; Runsala 
»gamla allm. promenaden» et ad sinum Ispois nonnulla stad. e 
Lill-Heikkila [forsitan ad Kathrinedal spectat] : E. G. Printz, cfr 
Ale; Kuusto Julias: Lundstrom in herb. Mela; Pargas r, Len- 
holmen et Kapellstrand (0. M. et E. Reuter), Langholm: Arrh. 
Ann.; Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorff!; Halikko Viurila ad 
hortum : L. Nordholm herb.; Bjarno: K. F. Wendell in herb, 
lye. n.; Lojo: F. Stenstrom in herb. lye. n.; Vihti ! Olkkala in 
prato Joensuu 1870, postea non reperta: af Hallstr.; [Vihti] rr 
Joensuu ad pontonem Myllysilta, Vanjarvi [spec. leg. G. Lang!] 
ad rivulum cum Anemone ranuncnloide: Flinck, quern 1. in- 
spicias; Mietois in alneto litorali ad praedium Saari nonnulla 
spec: Caj. Kasvist.; Nystad Birkholm Kapyli (fq): Hollm.; [Nystad] 
Sorvakko prope valetudinarium et ad Hanko: Sod. — Nyl. in 
oppido Ekenas Hagen et Ramsholmen : Hayr., cfr G. F. 1903 p. 
200 et 201; par. Ekenas ad pag. Tvarminne: Ssel. ann.; Fager- 
vik, Sjundea Myrans (Nerv.): His.; Esbo praedium Esbo »fiskar- 
torpet Fiskars»: Gadol.; st r, in horto botanico fq: W. Nyl., vide 
etiam Kihlm. Beob. p. 2; Helsingfors Mejlans: Hult herb.; Hel- 
singfors ins. Sumparn et Orimattila Hillsdal (Nikl.): Stel. herb.; 
Thusby ad Janiksenlinna: Astr. & H.; p in reg. occidentali, ut 
in Borga!, Lapptrask!, Elima, Orimattila (!): Stel. 0. Nyl.; Borga 
Stromsberg, Dreggsby!, Karsby, Laha in sacell. Borgnas (K. 
Nordenskjold) : S^el. Fort., spec, etiam e Pellinge (!). — Ka. 
Viborg Monrepos! et ud pontonem Papula: Zilliacus, cfr Fl. Kar. 
p. 188. — Ik. r Pyhajarvi (R. Lsethen !), Kakki [Suurisaari] (D. 
Hahl!): Malmb.; [in silvis ... ad Parkala [»Pargelovii»] (Sobo- 
lewski): Fl. Ingr. p. 36, vide etiam Meinsh. p. 13]. 

Sat. r Kulla: Malmgr.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; 
Euraaminne: Karsten!; Eura sacell. Kiukainen Panelia: Lindb. 
comm.; Huittinen: Car. p. 24 et Lyden; Huittinen Nikkila: R. 
T. Holmberg in herb. lye. n., cfr etiam Gadd Sat. p. 49. — 
Kol. Soutujarvi: Caj.!; tantum ad Petrosavodsk (Giinther!) : Norrl. 
On., cfr Giinth. p. 31 et Herb. Mus. Fenn. II p. 133. Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennica, 30, N;o 1. 23!^ 

Storsta deleu at' Finl. och Lappl.: Fries ; Europa exc. Koss. bor., 
Suec. bor., Norv. bor.: Nym. Consp. p. 7. Hvardera uppgiften grundar sig 
troliglvis pa Fellmans uppg. fran Lappl., meu kan ej anses riktig, jfr W. 
Nyl. Till. p. 302. Nyman rJittar sjalf sin uppg. — Al. Det bor fram- 
hallas, att arten af Bergstr. upptages fran Ostra delen af s. k. fasta Aland 
och fistra skargarden (•♦B.D.*). — Ab. I tradgarden a [Bromarf] Kansjarvi, 
dithamtad fran Ekenas : Sand. — Sat. Birkkala: elev A. Pahlman ! ; uppg. 
behofver bekraftas. Kyrofall vid dikeskanten nedanfor fabrikssmedjan : 
Printz i bref 1903; med stod af senare uppg. af Printz auser jag arten 
tillfallig pa detta stalle, oaktadt den bibehallit sig darstades atm. 10, meu 
sannolikt 20 ar. — Ta. Hauho: Herk.; uppg. behofver bekraftas. Uppg. i Herb. 
Mus. Fenn. [ed. I] hanfor sig till Orimattila. — Kl. Kronoborg; A. E. Olsoni 
i herb. lye. n.; uppg. behofver bekraftas. — T b. Keuruu : Ale. och Ale. Ill (uu 
der S a t.) ; sakert pa grund af nagot misstag. — Ob. alhn. i kryddland : J^l. p. 
286, jfr Jul. i V. Ak. H. p. 175; sakert ett misstag, jfr Brenn. Obs. — Kk. 
»ad flumen Keret»: Fellm. Ind. — Li. sad templum Utsjoki et tinmen Tana 
locis humosis rr»: Fellm. Lapp., jfr i afseende a de sistnamnda uppg. Led. 
I p. 30, Fl. Samoj. p. 9, Beket. p. 541 afvensom N. L Fellm., 1. c. p. XXV 
och Desideratkat. p. 18. Arten frirekommer visserligen i sodra Nordlands 
amt i Norge (: Wahlenb. p. 155, Norm. p. 245 och Hartm. p. 168) och 
gar i detta land anda till 67" 31': Norm. ann. p. 7 eller enl. senare uppg. 
med alldeles afbruten utbredning till 68° 12'— 13': Norm. Fl. Overs, p. 34; 
pa ostra sidan gar den till Ai'changelsk (: Fl. Samoj. p. 'J m. tl.), men icke 
desto mindre synee dock dess forekomst i nordligaste delen af Karelen 
och Lappmarken ytterst osaker. N, I. P'ellm. bar lika litet som nagon 
botanist efter honom sett R.ficaria i Kk., och mahanda ligger nagon spad form 
af Caltha till grund for uppgifterna, jfr afven Kihlm. Ant. ang. uppg. 
fran Li. 

Oster om Onega ar arten tagen vid Gaguskij pogost in ripa I'ivuli : 
Cajander & Lindroth ! Caltha palustris L. 

In toto territorio, maj-ima parte reg. alpinae excepta, 
frequenter am frequentissime provenit. 

Fq aut fqq ^) tota Fennia inveniri omnes consentiunt auc- 
tores, cfr Till., Till. Icon. 64, Kalm et Prytz; in uliginosis et 1) Flinck, Weeks., W. Nyl., Blom, Linden, Leop., Fl. Kar., Broth., 
Enw., Mela, Axels. Putk., Hellstr., Tenn,, Keckm.; fqq (cop.): Hult ; fq - fqq : 
Elfv.; fqq per totum territorium : Norrl. On.; fqq excepta O k. orientali, 
ubi fq : Brenn. Obs., vide etiam Hayr. Stud. p. 167. 240 Caltha palustris. 

rivulis totius Fenniae ad alpes usque: Wirz. pi. off., cfr Fries; 
Eur. omn. . . .: Nym. Consp. p. 18, cfr DC. Prodr. I p. 44, 
Led. I p. 48-49, Gurke p. 405 et Borg Beitr. p. 99, 113, 132, 139. 

Lapp. fenn. fqq per totum territorium: Hjelt & H.; [(fq:) 
Birg. p. 100;] fqq: Blom Bidr.; per partem silvaticam, subsilva- 
ticam et inferalpinam omnium Lapponiarum vulgaris, etiam ad 
. . . Tana, Utsjoki etc. lecta: Wahlenb. p. 161; ubique vulgaris: 
Fellm. Lapp.; fq (— fqq) in Kuolajarvi, Kemijarvi, Sodankyla, 
Inari et ad Paatsjoki usque ad Kongas prope Mare glaciale: 
Wainio Not.; in reg. silv. fqq, (p) ad rivulos in reg. subalp. 
montis Saariselka: Hult Lappm.; fqq per reg. subsilv. et suh- 
alpiliam, secundum rivulos usque ad terminum betulae orgyalis, 
quamquam minus abundanter, florens prodit, Hammasuro h. 382, 
Ailigas VSV 378, [Rastekaisa SO 297]: Kihlm. Ant.; (st fq) per 
reg. subalpinam in locis aquosis, ad rivulos etc.: Arrh. ant.; 
enum. e permultis locis: Norm. Fl. Spec. p. 85. — [L. ent. 
reg. subalp. et silv. fq: Lsest.; fq in ripis, in lacunis et rivulis 
reg. subalp., in reg. alpina p usque ad montes alpinos Haiti: 
Linden Bidr.] 

Lapp. ross. fqq: Fellm. Ind.; in aquosis fqq: N. I. Fellm.; 
fq in reg. silvatica inferiore, sed in reg. silv. superiore tantum 
in valle inter Viertsoivi et Tuatash (sat parce) et ad imum mon- 
tem Vuojim: Linden Ant., vide infra. 

Afvikande freqvens har jag endast antecknat: Ab. >Mt, Pt st fq, 
inuuten fq»: Caj. Kasvist., jfr 1. c p. 139. — Angaende forekomsten i 
Lapp. ross. ma tillaggas : »Ymnig langs hela Nuotjok, ofta bildande tata, 
rena bestand i vattenranden langs stranderna. H. o. d. oftast sparsamt 
langre fran alf stranderna, i karrmarker, backdalar, fuktig skog, salicet. 
T.a. k Nuotjavrs strander»: Linden Ant. 

F. submersa Hult uppgifves forekomma ymnig pa sandbankar pa 
bottnen af Riestojoki; Hult Lappm., dar den beskrifves, jfr 1. c. p. 12. 
Angaende ofriga former se under var. radicans. 

Sasom fossil ar arten antraffad [i Sat. Ikalis] vid Parkanojoki i 
furuzonen och vid Kovelahti i granzoneu ; G. And. p. 96, jfr Herlin p. 167 
och 162. Acta Societatis pro Fauna & Flora Fennica, 30. N:o 1. 241 

Caltha palustris f. decumbens Lainotte ^). 

In Fennia et Lapponia maxime orientali, quantum nunc 
constat, raro (aut i-arihsime) invenitui\ 

Scand.: Giirke p. 405. 

Kol. In flumine Ivina ad pagum Latva: Cajander! in Medd. 
XXV p. 61 etc. nomine var. i^adicans Forst. 

Lp. Triostrow in rivulo: Montell! 

I afseende a formens forekomst namuer Cajander, att den »bildade 
tala, trassliga bestand pa grunda, strida stallen»: 1. c. — Af Cajanders 
manuskriptkarta framgar, att formen ar spridd ofver ett icke sa alldeles 
litet omrade i narheten af Latva. 

Se f. o. under var. radicans Forst., under hvilket namn alia bar 
forekommande uppg. inga. 

Caltha palustris var. radicans Forst. 

Haec forma cvpud nos non lecfa est; indicationes omnes ad f. de- 
cumbentem 'pertinent. 

Norra el. ostra Lapp].; Fries. — Kol. i floden Ivina vid Latva by: 
Cajander i (Prot. 4, III, 1899) Medd. XXV p. 61, jfr L. Y. 1899 p. 53, 
Bot. Not. p. 70 etc. — [Li. Tanen och Varanger flerst.: Tb. Fries p. 184, 
jfr Blytt p. 934, Nym. Consp, p. 18 m. fl. — De fyndorter, som uppraknas 
Norm. Ind. p. 3, Norm. p. 245 ocb Norm. Fl. Spec. p. 85, ligga icke inom 
Finlands botaniska omrade.] 

Neuman p. 509 uppgifver, att hvad som i Sverige blifvit fordt till 
var. radicans Forst., i sjalfva verket tillhor f. zetlandica Beeb., under det 
den akta f. radicans icke antraffats i Sverige. Likasa framhaller Lindberg 
i bref, att hvad som hos oss ar taget under namnet var. radicans, icke 
tillhor C. radicans Forst. Han foreslar namnet f. decumbens Lamotte. Sanno- 
likt afse afven de norska uppgifterna samma form, som f. o. forekommer 
i fjall- och bergstrakter. TroUius europjieus L. 

In Lapponia et maxima parte Fenniae orientalis (fre- 
quenter vet) frequentissime provenit, in parte maxime occi- 
dentali et nonnullis plagis in parte interiore tantum raro 
invenitur; tamen ex' omnibua provinciis, excepta Alandia, 

*) C. palustris var. radicans Fr. non Forst., var. prociimbens G. Beck. 

Typis impr. "I,„ 1905. 16 242 Trollius europaeus. 

adrwtatus est. In montibus alpinis supra terminum betulae 
procedit. 

Kalm ; in pratis montosis humidis Finlandiae borealis vul- 
garis: Prytz; in pratis Nylandiae, Gareliae et Tavastiae, deside- 
ratur vero in provinciis circa Arctopolin Raumoamque, dein per 
Ostrobottniam, exceptis provinciis meridionalibuslitoralibus, usque 
in alpium iugum: Wirz. pi. off.; maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 18; Fenn.: Nym. Suppl. p. 1 
et Giirke p. 407, vide etiam DC. Prodr. I p. 45, Led. I p. 
49-50, Borg Beitr. 99, 116, 132, 142, 157 et inprimis Wainio 
Kasv. p. 129. 

Ab. Runsala rr: Hollm.; Nadendal (G. Bredenberg): Mo- 
berg Klim. II p. 54; Merimasku: Karsten in dupl.! ; Lundo prope 
catarractam Vieru duo spec, olim [circ. 1840]: 0. Hjelt comm.; 
Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorff!, cfr Moberg Klim. p. 70; 
Salo Kaiikelma cop.: Hollm.; [Muurila] r: Renv.; Marttila: Elmgr. 
Beskr. p. 182; Lojo in prato praedii sacerdotis: Hels. et W. 
Heimbiirger in herb. lye. n.; Karislojo: Moberg Klim. p. 70; 
Tenala ad praedium sacerdotis (I. Ericsson), Karis ad praedium 
sacerdotis (C. H. Strandberg): Moberg Klim. II p. 54 [hae plantae 
nescio an cultae]; Vihti p: Printz; [Vihti] st r Harkoila Rosti 
in prato ad viam ferratam, Niuhala Myyri in prato, Kourla in 
prato, Lahtis in praedio Haitis, hoc loco ante hos 20 annos 
plantatus: Flinck; rr Pyhajarvi Vaskijarvi in prato praedii Paanu 

5 spec: Weeks. — Nyl. in vicinitate opp. Ekenas non obvius: 
Hayr.; circa Fagervik non obviam: His. p. 4; Esbo: Hisinger!; 
[Nurmijarvi] st fq, in clivis herbidis [»niittytoyrailla»] ad ripas 
fluviorum inprimis Vantaanjoki et in betuletis p cop.: Stenr.; p 
fq: W. Nyl.; Gammelstaden Viks ladugard prope Helsingfors 
(Th. Wasenius), Thusby Mariefors fq: Ssel. ann.; Thusby: Astr. 

6 H.; p inprimis in reg. occidentali: Ssel. 0. Nyl.; Borga r Ruskis, 
Kardrag, Laha (K. Nordenskjold): Ssel. Of vers.; sacell. Askola 
Hofvarbole: Ssel. ann.; Morskom: Stromborg!; Morskom ad pa- 
gum prope templum: Moberg Klim. p. 70 et Moberg Klim. II 
p. 54; Orimattila: Nikl.!, cfr Moberg Klim. II p. 54; Hogland 
Ojamaa et Kiiskinkyla in prato (Sievers): Brenn. Till. p. 38. — 
Ka. rr Virolahti Tursu: Blom!; r in parte interiore, Kirvu prae- Acta Sooietatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 243 

dium sacerdotis et Tietavala, in vicinitate fluv. Vuoksi p: Linden. 

— Ik. p: Malmb.; [p fq: Meinsh. p. 16]. 

Sat. Tyrvaa Nuupala (P. W. Gallen), Tammerfors : Moberg 
Klim. p. 70 [hae plantae nescio an cultae] ; r Birkkala in prato 
praedii Lukkila Ylistalo !, ad viam ferratam baud procul a Pitka- 
niemi, Mouhijarvi in prato praedii sacerdotis (F. W. Caloander): 
Hjelt; Birkkala Pitkaniemi: Hougb. in litt.; Kyro: Asp et Wirz. 
M. S., vide infra. — Ta. Birkkala Partola: 0. Wellenius comm.; 
Tammela Torro: Arrh.!; Urjala »Pietarinmaen torppa» : Borg!; 
Kangasala unic. spec, inter Huutijarvi et templum: Hjelt; Saaks- 
maki p: Tikk., spec, e Rapola vidi in Hult herb.; Saaksmaki 
Pohjanniemi: Kihlm. herb.; Kalvola r: Knabe Fort.; st fq — st 
r, in parte australi ditionis multum frequentior quam in sep- 
tentrionali, Palkane tantum ad Laitikkala (Zidback) : Leop.; Pal- 
kane Kangais 1887, sed non antea: Zidb. ann.; Hauho: Herk.; 
p: Asp. & Th.; Nastola, par. Heinola ad praedium Paaso: Sael. 
ann.; fqq: Norrl. s. 6. Tav.; p: Bonsd.; Teisko complur. loc. 
saltern in parte orientali (A. Tammelander): H. Tranberg comm.; 
[Luhanka] Judinsalo complur. loc. in parte orientali : Wainio 
Tav. or. — Sa. p: Hult; non vidi: E. Nyl Veg. p. 261. — 
Kl. fq: Fl. Kar. et Linden; st fq: Hann.; fqq: Hjelt. — Kol. fq — 
fqq fere ubique, sed praesertim in pratis humidis occurrit : Elfv. 

Oa. Kristinestad (K. Sjoberg!): Malmgr., vide ceterum infra. 

— Tb. Jyvaskyla Norola: Wainio Tav. or.; r Jyvaskyla! in prato 
nonnulla km [»verst»] ad meridiem versus a deversorio Tanttila, 
Saarijarvi Kalmojarvi: Broth.; aliquotiens [»par ganger»] in 
proxima vicinitate oppidi Jyvaskyla: Prim. p. 48; Uddegard aut 
Jaaskila: 1. c. p. 53. — Sb. Leppavirta r Kalmalahti »Jalkasen 
niitty», Vokkola in prato infra hortum etc.: Enw.; r Leppavirta: 
Mela; Kiuruvesi!, lisalmi: Lundstr. — Kb. Kide: Brand., cfr 
Moberg Klim. II p. 54; Liperi p Davidinsaari !, Niinikkosaari, 
Lamminniemi et ad praedium sacell.: Eur. & H.; Nurmes ad 
Kopras— Mustonen: Wainio Kasv.; Axels. Putk. non comm. — 
Kon. fq — fqq in nemorosis pratisque humidioribus cop., in 
pratis siccioribus vel collibus silvisque frondosis iunioribus fq 
at parcius. In collibus herbidis vel graminosis tam siccioribus 
quam humidioribus partium interiorum fertilium (Dvorets, Mund- 244 Trollius europaens. 

jarvi etc.) copiosissiitie, in Reg. occ. et pen. Saoneshje fq: Norrl. 
On., vide etiam Giinth. p. 31. 

Om. in Ostrob. media (non) est: Hellstr. Distr. p. 11; 
circa Gamla Karleby desideratur: Hellstr. p. 135; Oulainen Irva: 
Keckman ! ; Temmes: Brenn. Obs., vide etiam infra. — Ok. 
Kajana: Eberh.!; [Kajana] (p): Must.; (p), in parte orientali non 
visus: Brenn. Obs. — Kp. Kemi: Malmgren!; fq in toto terri- 
torio [Kar. orientali] : Sahib. Bidr.; copiosissime in regione litorali 
circa fluvium Kemi: Bergroth in Medd. XXI p. 21. 

Ob. Liminka : Hellstrom!; ad oram et fluvia maiora fqq, 
Kempele, Liminka [Ollila: Brenn. Ber. 1869], sed in Kiiminki, 
Ylikiiminki et Utajiirvi non adnotatus: Brenn. Obs., quern 1. in- 
spicias, spec, ex Haukipudas!; [Uleaborg] fqq: Leiv., cfr Moberg 
Klim. II p. 54; ad Uleaborg cop.: Sael. ann.; inter Kemi et li: 
Linne Iter lapp. p. 190; Kemi: Jul. p. 287, *cfr M. Castren p. 
332; [Kemi et Simo] fqq: Keckm.; ad oppidum Tornea cop.: 
Ssel. ann.; [st fq : 0. R. Fries p. 160;] fqq et saepe copiosissime: 
Hjelt & H. — Kuus. e Poussu ad septentrionem versus stfq: 
Wainio Kasv.; in pratis prope templum etc. enum.: Hirn Fort. 
— Kk. Oulanka Vartiolampi, Kankahinen, Paanuorunen et Ma- 
javalahti: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. fqq et saepe copiosissime: Hjelt & H.; [fq: 
Birg. p. 100;] locis graminosis, humidis etiamque siccioribus 
per totum territorium fq — fqq: Blom Bidr.; ubique fere omnium 
vulgatissimus, soil, locis fertilioribus laetioribus turn in silvaticis 
montanis, tum in subalpinis ac inferalpinis usque in lateribus 
occultioribus ipsarum alpium etiam maritimarum [usque ad Hop- 
seidet] idque per universam Lapponiam: Wahlenb. p. 160 et 
161, cfr 1. c. p. XVII; ubique fq: Fellm. Lapp.; fqq — fq in 
pratis ad litora fluviorum, lucis, cet. in par. Kuolajarvi, Kemi- 
jarvi, Sodankyla, Inari, et ad flumen Paatsjoki usque ad Kongas 
prope Mare glaciale : Wainio Not., cfr 1. c. p. 6, 17 et 30; fq 
in reg. silvatica, st fq in reg. subalpina et secundum rivulos 
in reg. alpinam procedit, in Lupukkapaa usque ad 500 m: Hult 
Lappm., vide etiam Borg in L. Y. 1899 p. 157 et Norrl. Lappm. 
p. 258 ; locis humidis graminosis, in clivis fertilioribus per reg. 
subsilv. et subalpinam fqq, secundum rivulos, in quorum ripis Acta Soc'ietatis pro Fauua et Flora Fennica, 30, N:o 1. 245 

copiosissime crescit in reg. alpinam 100 metra aut amplius saepe 
adscendit — Hamrnasuro h. 382, Piettarlauttasoaivi S 318, 
Peldoaivi N 500, SO 480, Ailigas SV 416, [Rastekaisa NO 457] : 
Kihlm. Ant.; fq — fqq in graminosis betuletisque subhumidis, ad 
rivulos per regionem subalpinam, saepe etiam in partem infimam 
reg. alp. evadens: Arrh. ant.; fq usque ad Varangriam meridio- 
nalem (Th. Fries): BIytt p. 944—945; e permultis locis enum.: 
Norm. Fl. Spec. p. 94. — [L. ent. reg. alp., subalp. et silv. fq ; 
Lsest., cfr Norrl. Lappm. p. 261 et 262; reg. subalp. et alp. fq 
secundum ripas et in vallibus rivulorum: Linden Bidr.] 

Lapp. ross. ubique: Fellm. Ind.; ubique fq: N. I. Fellm.; 
fq _ fqq in reg. silv. inferiore et superiore, ut etiam in reg. al- 
pina in ripis amnium, vallibus rivulorum, declivibus silvarum 
et pratis, in reg. alpina in vallibus rivulorum, declivibus montium 
alpinorum et in rupibus, quae ut gradas exsurgunt: Linden Ant, 
vide etiam Beket. p. 543, Linden Beitr. p. 16 etc.; spec, in H. 
M. F. adsunt e Lim., Lv., Lp. et Lm. 

Al. Upptogs harifrau : Herb. Mus. Feun. II \>. 55. Uppgiften hau- 
forde sig till exemplar fran Saltvik : K. A. Bomansson !, men i bref af 12, 
I, 1897 namner Bomansson, att han ej funnit arten pa Aland. Uppgiften 
beror saledes sannolikt pa etikettforvexling, jfr Brenner i Bot. Not. 1897 
p. 153 oeh Medd. XXIII p. 41. — Sat. Huittinen: Car. p. 24; mindre 
troligt, da arten ej upptages af Lyden. Sannolika aro daremot de ofvan- 
anforda uppg. ifran Kyro ; det tillagges "desideratur iu Karkku et Tyrvaa>: 
O. Hjelt M. S. — Oa. spastas hafva blifvit funnen i Nya Wasa Sand- 
viken, men ej nier dar aterfunnen^): Laur.; Gamla Wasa vid jarnvagen, 
antagligen inford: Laur., jfr Laur. Vaxtf. — O m. Pa vagen emellan Nivala 
och Haapajarvi, 1 km oster om Ferkkio gastgifveri, omtalades en vaxt, 
som att doma af beskrifningen skulle vara Trollius ; ej narmare undersokt: 
Tenn. i inl. — Brahestad • Moberg Klim. II p. 54; uppg. behofver mabanda 
bekraftas. 

Det fortjanar raojligen att omnamnas, att Gaud. I p. 302 under 
Trollius altissimns Cr. (= TV. mediiis Wender., Tr. napellifolius Roep.) upp- 
tager Tr. cuspidatus Gaud, fran sFinlandia Viborg (Lagus)>. Huruvida 
nagon odlad form eller nagot misstag ligger till grund for uppgiften, torde 
bora utredas. 

Tr. asiaticus L. omnamnes sasom ofta odlad 1 tradgardar: Ale. III. 246 Aquilegia vulgaris. 

Aquilesia vulgaris L. 

In Fennia australi usque ad 62^ 10' (in parte orientali) 
spontanea raro occurvit; in hortis autem saepe usque ad sum- 
mum fere septentrionem colitur et nonnunquam etiam inpri- 
mis in parte australi et media disseminatur. 

Till, (culta); Till. Icon. 16 (culta, mala); Eur. omn. exc. 
Lapp. Fenn. . . .: Nym. Consp. p. 18; adest in Fenn. mer.: 
Nym. Suppl. p. 12 et Giirke p. 421, vide etiam DC. Prodr. I p. 50. 

Al. r: Berg.str.; [Geta] Bolstaholm prope laterariam [»tegel- 
bruket))]: Bergstr. Beskr.; [Hammarland] Skarpnato : Ssel. ann.; 
Sund Kastelholm in pratis circa ruinas; Hult ann.; r Sund Kulla: 
Arrh. & K., vide etiam infra. — Ab. hie illic in vicinitate horto- 
rum eff.: Zett. & Br.; Pargas ad »Skyttasangen» in Gunnarsnas: 
Adl., spec, ab I. Bingbom!; Kuusto Julias eff.: Ssel. ann.; Uskela: 
K. E. V. Bonsdorff!; Finby Pettu in vicinitate horti vetusti, unde 
disseminata est: Sand.; r unicum spec, lectum in ripa septen- 
trionali lac. Bjorn.sj6n prope fines par. Karis satis remotum a 
cultis, in hortis fq culta: Sel.; Lojo in pratis ad lac. Lojo merid. 
orientem versus ex templo; Tikkanen & Hult herb., vide etiam 
infra. — Nyl. Fageivik! spontanea, sed in horto (floribus albo- 
roseis): His.; in promontorio Lappviksudd ad Helsingfors efferata: 
Ssel. ann.; Borga Karsby (Nikl.), Artsjo ad Kinttula!: Sael. 0. 
Nyl.; forsan eff.: 1. c. p. 25, vide etiam infra. — Ka. r Kirvu 
praedium sacerdotis in horto vetusto efferata: Linden. — Ik. 
r Muola in septo ad pag. Kyyrola! et in par. Nykyrka: Malmb.; 
Pyhajarvi Bantakyla prorsus spont.: Lindb. comm.; [r velut Leva- 
schovo [»Lewaschewa»]: Meinsh. p. 17, vide etiam Fl. Ingr. p. 39 
et 40]. 

Sat. p eff.: Malmgr.; r Birkkala Helvetinahde! inter Kor- 
vola et Penttila cop. et certe prorsus spont., etiam prope Haa- 
visto, Karkku Kulju Niemi (K. Forsblom): Hjelt, cfr Not. XIII 
p. 489 et W. Nyl. Distr. — Ta. Saaksmaki spont. r tantum 
prope Bapola, saepe autem culta: Tikk.; Saaksmaki Juutikkala 
Kihlm.; »Nukari hage», Palkane in promontorium Uutena inj 
Mallasvesi, Kostiala, Vanha Tommola, Kankais [baud Kaukais] 
Zidbackj : Leop., vide infra; ad oppid. Heinola in coemeterioj Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 247 

eff. (1899): Ssel. ann.; rr »Iso Aine utmark pa Koivistonsaari 
backe» (Silen!): Norrl. s. 6. Tav. — Sa. Villmanstrand : Sim- 
ming!; Villmanstrand Parkkarila efferata: Sselan! ; in coemeterio 
ad oppidum Nyslott eff.: Ssel. ann. (1901), vide etiam infra. — 
Kl. Impilaks (F. E. Hartman) veris. eff.: Chyd.; Uukuniemi Koira- 
niemi; Nikl.!, cfr Chyd.; Ruskiala Ilola: A. L. Backman!; Im- 
pilaks in deusto ut videtur spont.: Backm.; Impilaks 6 km a 
templo Kitela versus in luco : Enw. hav. 

Kon. st r, ad Perttiniemi! st fq in convallibus et devexis 
graminosis fertilioribus, in nemoribus silvisque frondosis vel 
mixtis, Dvorets in silvis frondosis vel nemorosis collibusque 
apertis olim deustis, sine diibio omnino est indigena: Norrl. On., 
cfr Giinth. p. 31 et Herb. Mus. Fenn. II p. 133. 

Tillfallig: Fries; »in paroecia Karkku Satarundensi sec. O. Blafield. 
Annon ibi sieut alibi in Fennia efferata ?>: W. Nyl. Distr. Ehuru det ar 
otvifvelaktigt, att aklejan pa manga stallen endast ar forvildad (jfr t. ex. 
uppgifterna fran Al., Nyl., Ka., atnainstone de fiesta trkn Ab., afvensoni 
mahanda de fran Sa., Ik. och en del af Leopolds), sa ar det a andra 
sidan sakert, att den forekommer verkligt vild sasom i Sat. Birkkala och 
i Onega-Karelen. — Zidback, som funnit den tillfallig pa par stallen i Pal- 
kane, framhaller, att om den vid Vanha Tommola skulle kvarstatt fran 
gammal odling, skulle den hafva bibehallit sig snart ett arhundrade, da 
gdrden flyttats fore begynnelsen af detta sekel [1800-talet] : Zidb. — Al. 
antraffad i nagra exemplar pa en ang nara Sunds prestgard : Prim. p. 64. 
— Ab. [Muurila] "metsistyneena Isontalou ja Kaukelmaan luona»: Renv.; 
[Vihti] »forvildad bar och dar i och omkring byarna kring kyrkan sarat i 
Olkkala, Vanjarvi och Haitis tradgardar»: Flinck; [Pyhajarvi och Pusula] 
spuutarhoissa viljeltyna ja metsistynyt* st f q : Weeks.; [Mynamaki etc.] 
syleinen koristuskasvi metsatorppieukin ikkunain edustalla ja monasti asu- 
musten ymparistoissa mets.»: Caj. Kasvist, jfr 1. c. p. 30. — Nyl. Odlas 
allmant i Ekenas stad och ofta afven pa landsbygden daromkring ; stundom 
forvildad, t. ex. Ekenas stad, Danskog: Hayr.; [Nurmijarvi] rr >eraalla nur- 
mikoUa n. kilom. Nurmijarvesta lounaaseen joitakuita kappaleita, metsis- 
tynyt>: Stenr. — Sat. Oberaknadt de stallen, dar arten ar vlldt vaxande, 
har jag ratt ofta sett den forvildad, stundom tamligen langt fran trad- 
gardar, t. ex. Karkku Jarventaka Torseva 1884: Hjelt. — Ta. Efter ar 
1887 har Zidback aterfunnit vaxten i Palkane endast vid Vanha Tommola 
(1 ex.) och 1893 talrik i en skuggig backdal i en Kangais [»Kankahineu»] 
gard underlydande hage. Pa Vanha Tommola ang sags arten redan mot 
slutet af 1850-talet: Zidb. och Zidb. ann. — Sa. Nyslott Kalkunniemi, 
troligen forvildad: Budden. — Tb. Jyvaskyla Uddegard [= Jaaskila] ur- 248 Aquilegia vulgaris. 

spruugligen troligtvis odlad, men sedermera forvildad, vaxande ymnigt 
har och dar: Gadol., jfr Prim. p. 53 — Kb. Polvijarvi odlad, Pielisjarvi 
kyrkoby odlad oeh sjalfsadd : Spel. ami. (1900). — Om. [Gamla Karleby] i 
angslundar, ditford med tradgardsjord : Hellstr. p. 137; Gamla Karleby 
Gallpotten [kaiiske Gullputteu] afstjalpningsplats : G. J. Osterman ! — O k. Ka- 
jana begraf ningsplats i blom : Brenn. Reseb. p. 67, men dar namnes icke, huru ■ 
vida den var odlad eller mojl. forvildad. Arten upptages icke fran Kajana i 
Brenn. Obs. — Ob. Uleaborg: S. W. Liljeblom ! ; sakert tillfallig. »Odl. st., 
strandangar rr Simo prestgardsstranden. Patraffas stundom forvildad fran 
gamla tradgardar jamte Polemonium^: Keckrn , af hvilken arten beteek- 
nas 8&som tillfallig. 

I afseende a artens odling ma, utom hvad som framgar af det redan 
namuda (se i synnerhet under A b.), f ramhallas, att Aquilegia i Elfv. xint. 
uppraknas fran tiertalet provinser, hvarjamte folj. uppg. ma har anforas. 
I Ok. trifves den uastan utaa vard pa kail jord : Must. p. 41 o. 42. — 
Hvad Ob. ang&r, namnes fran aldre tid: Saddea 1787 1 apotekstradgarden 
[i UleS,borg], blommade val 1789, »men wil intet ratt fort>: Jul. p. 23; 
for narvarande omnamnes den afven sasom odlad i Uleaborg : Leiv. och 
anda till Simo: Elfv. Ant. p. 43. Likaledes omnamnes den blommande 
fran Ob. Tornea : Moberg Klim. p. 71, hvilken uppg. sakert hanfor sig 
till odl. exemplar, och Ofvertorne& Kukko [pa svenska sidan] : Acerbi p. 
153. Arten uppraknas vidai-e bland flerariga prydnadsvaxter i Lk. Pajala 
[pa svenska sidan]: Birg. p. 60. — Annu i Li. Toivoniemi omnamnes 
Aquilegia sasom odlad pa kalljord: Nordling p. 316. Se f. o. om odlingen 
t. ex. Medd. XXV p. 13. 

Afven nagra andra arter af slagtet odlas, ehuru vida sallsyntare 
och endast i storre tradgardar. 

Nig-ella damaseena L. 

In hortis colitur. 

Allm. odl. i tradg.: Ale. HI. — [Fran Lk. Pajala namnes om denna: 
sgar daligt, men blomniar ibland»: Birg. p. 61 under namn af endast Nigella.] 

Acoiiitiini lycoctonum L. 

In magna parte Fenniae et Lapponiae oiientalis inpri- 
mis in parUbus maxlme ad orientem versus sitis satis fre- 
quenter aiit frequenter proven it, etiam in vicinitate lacus La- 
doga inprimis ad oram septentrionalem saepe copiose vel 
copiosissime Legitur, ceterum tantum in Lapponia Enontekiensi 
raro inveniri indicatur. 

In pratis ad Keret iuxta Mare album et ad Ladogam, ubi 
leg. Gl. Appelberg: Spic. I p. 21; Fenn. orient, et maxima pars J Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 249 

Lapp.: Fries; Fenn. bor. (extra Lapp.) vix adest, sed in or. 
(Carel.): Nym. Suppl. p. 13; Lapp. Fenn. or.: Giirke p. 440, vide 
eliam DC. Prodr. I p. 57, Led. I p. 66, Klinge p. 380 et infra. 

Ik. r Sakkola in coryleto ad pag. Mommo: Malmb.!; Sak- 
kola infra pag. Monko: Lindberg! [idem locus ac superior, ut vi- 
detur]; [Meinsh. p. 18 et XX non ex Isthmo comm.]. 

KL circa Ladogam borealem ad Sortavalam et usque ad 
Salmis et Ruskiala! fq: Fl. Kar., cfr Fl. Ingr. p. 42 et Knorring 
p. 28 et 29; Kronoborg pag. Otsanlaks et Ryyha: E. Juslin!; 
Uukuniemi: Nikl.!; Kirjavalaks copiosissime et interdum viri 
altitudinem aequans : Norrl. Symb. p. 5, cfr 1. c. p. 7 et 8 et 
Popp. p. 6; [Impilaks] Vuorlaks : Chyd.!; nonnulla stadia a de- 
versorio Ruskiala obvium et dein in par. Palkjarvi, Ruskiala, 
Sortavala et Impilaks cop. adest: Enw. hav.; Suistamo Leppa- 
syrjii st fq, Palkjarvi Pirttiniemi! et Korkianiemi, teste H. Arppe 
fq in partibus occidentalibus par. Palkjarvi saltern circa Linnun- 
vaara: Hjelt Ant. p. 65. — Kol. fq in lucis et declivis fertilibus 
reg. silv. et coll., in reg. aren. non observatum: Elfv.; ad fluvium 
Munduksajoki, etiam f. pletilflora! : Cajander & Lindroth, cfr 
Medd. XXV p. 24; P[etrosa]vodsk Dreflianka: Ivanitzky!; Salmis: 
Fl. Kar., vide sub KL, Backm. autem ibidem non vidit. 

Kon. st fq per partem australem in declivibus et convalli- 
bus nemorosis inprimis inter frutices in Saoneshje fq : Norrl. 
On.; locis udis silvarum in toto territorio: Gtinth. p. 32; non 
amplius in Tiudie obvium : Sahib. Dagb. 

Kp. nondum adnotatum. 

Kk. a Gridina [»Krigina (Gradinskai)»] usque ad Kouta p, 
ad Keret et montem Kapudsa copiosius: Fellm. Ind., cfr F. Nyl. 
Utdr. p. 153 et vide sub Lapp. ross. 

[L. ent. reg. subalp. r ad Kilpisjarvi (L. L. Lsestadius): 
Lsest., cfr Hartm. p. 175; circa Kaaresu'anto non obvium: L. L. 
Lsest. p. 292.] 

Lapp. ross. secus totam oram Maris albi e Gridina ad 
Ponoj! (fq): N. I. Fellm. p. 93, cfr 1. c. p. XXIV, XLIIl et XLV, 
vide etiam sub Kk. et Beket. p. 543; Umba: Kihlman!; Ole- 
nitsa: Selin!; Tetrina: Brenner!; Tshapoma: Mela ann. et PI.; 
inter Pjalitsa et Tshapoma: Kihlm. Ber. p. 23; Ponoj: Broth. 250 Atonitum lycoctonum. 

exk. p. 76 et 78 et Knabe Pfl. p. 280; fruticetis prope Orloff 
proprium : Kihlm. Ber. p. 15. 

Fenn. bor.: Nym. Syll. p 181 ocli Consp p. 19 [dessutoiu Lapp.]; 
patagligen genom missforstand af Fries' uppgift ; uppg. rattas af Nyman 
sjalf (se ofvan). I H. M. F. finnes ett elevexemplar fran Sa. Juva [>Jok- 
kas*]!; att arten ej ar vildvaxande darstades, torde vara sakert. — I sam- 
manhang harmed kan namiias, att A. lycoctonum upprakiias bland fler- 
S,riga prydnadsvaxter i Lk. Pajala [pa svenska sidan]; Birg. p. 60, men 
mahanda afses nagon af de folj., oftare odlade, arterna. 

Af flere forf., bl. a. Giirke, kallas den hos oss forekommande arten 
A. septentrionale Koelle. Denna betraktas af DC. Prodr. p. 58 sasom varietet 
(ju) under A. lycoctonum och upptages »in Lapponia»; se om densamma 
vidare t. ex. Nym. Suppl. p. 13. 

Aeonitum napellus L. 

Saepe in hortis colitur. 

Allm. odl. i tradg.: Ale. Ill, jfr Breun. Flor., Mela Kasv. Ill och 
Iver. p. 33. 

A b. [Mynamaki etc.] nisein viljelty koristuskasvi herrasvaen puu- 
tarhoissa>: Caj. Kasvist. — Nyl. odlad pa Hogland: Stelan i Medd. XXV 
p. 81. — Kb. odlad i Pielif^jarvi kyrkoby (Lieksa): Sael. ann. — Om. Od- 
lad i Salo : Elfv. Ant. p. 43. — Ob. [Uleaborg] odl.: Leiv.; odlad i Utajarvi 
Laitila: Sfel. ann.; odlad i Sirao : Elfv. Ant. p. 43 (endast Aeonitum). 

Afven A. cammarum L. odlas, se Brenn. Flor., Mela Kasv. Ill och 
Ale. III. 

A. paniculatum Lam. forekommer pa barlast vid Helsingfors: Ale. 
Ill, jfr afven Brenn. Flor. Delpliiuium cousolida L. 

Quamquam cum saburra etc. longe ad septentrionem 
versus procedit, omnino indigenum nisi in parte austro-occi- 
dentali inveniri non mdetur. 

Till.; Till. Icon. 123; Kalm; »star ibland i ragakrarna i 
skaren, till afventyrs med nagon sad fran Sverige ofverkommen, 
tor med tiden blifva allmannare»: Hell. p. 12; in agris arenosis 
Finl. australis minus fq: Prytz; in agris Alandiae et provinciarum 
insularumque circa Aboam et Borgoam iacentium: Wirz. pi. off.; 
Fenn. merid.: Fries et Giirke p. 428; Eur. omn. exc. . . . Lapp. 
Fenn. plur.: Nym. Consp. p. 21, vide etiam DC. Prodr. I p. 51, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 251 

Led. I p. 58—59 et E. Huth in Engler Bot. Jahrb. XX, Leipzig 
1895, p. 383--385. 

Al. (p) in agris Alandiae continentis [»A. B. A p»]: Bergstr.; 
complur. loc: Bergstr. Beskr.; Saltvik »Haga kungsgard»: Ch. E. 
Boldt; Jomala Ofverby cop. in agro: Laur. Fort.!, spec, ex Alandia 
etiam leg. J. 0. Bomansson! — Ab. (p): Zett. & Br.; r — st 
r: Hollm.; in agris ad Stor-Heikkila (!) (Ann. ad Till.): Leche 
p. 26; Lill-Heikkila: I. Ringbom in dupl.!, Arrh. et Gadol.; 
Merimasku: Karsten!; non in Pargas invenitur: Adl. et Arrh.; 
Halikko Aminne: H. C. Lindh!; Lojo Paloniemi in cultis: 
Ch. E. Boldt; Bjarno Koskis et Piikkis Busilla: Moberg Klim. 
p. 71, vide etiam supra et infra. — Nyl. »Fagervik unicum 
specimen ante aliquot annos legi»: His.; Mjolo (Gottlund): W. 
Nyl.; Stromfors Bullers, Lovisa ad navalia (G. R. Bjorksten) [spec. 
e Lovisa Lofo!]: Sse\. 0. Nyl.; forsitan eff.: 1. c. p. 25, vide etiam 
supra; Hogland Pohjaskyla: Brenn., cfr Sael. 0. Nyl.!; in Hog- 
land non postea visum: Sselan in Medd. XXV p. 74. — Ka. Haa- 
pasaari: Ssel. 0. Nyl.! — [Ik. interdum parcius, interdum co- 
piosius (fq) per totam Ingriam: Meinsh. p. 17.] 

Sat. vide infra. — Ta. r prope pag. Mervis in Hattula : 
Asp. & Th.; Tyrvanto Stjernsund (R. Elving): Arrh.; Lammi: 
alumn. Nordstrom!, vide etiam infra. — Kl. Kronoborg: alumn. 
J. Strahle! etiam Olsoni in Hult herb, et herb. lye. n., vide 
ceterum infra. 

Kon. inter segetes ad pagum Tolwuja [idem locus ac sequ.?]: 
Giinth. p. 31!; Tolvoja in agro inter secale parce: Kihlm.!, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 133. 

Ab. Hangd hafsstrand : elev G. Andersson!; uppg. behofver bekraf- 
tas. F. 6. mojl. tillfallig. [Nystad] »v. 1894 yksi kappale loydetty eraalta 
pellolta lahella Santtionrantaa»: Sod. — Sat. Huittinen : Car. p. 24 ; Vesi- 
lahti Falho : elev W. Peltonen !, inl. af O. Collin ; Euraaminne prestgard 
(H. Tallqvist): Moberg Klim. p. 71 ; Tammerfors (elevuppg.; : Budd^n. Alia 
dessa uppg. aro mer eller mindre sannolika, men erfordra dock bekraf telse 
— Ta. Vanaja Eapamaki : O. Collin!, jfr Not. XI p. 467 och Herb. Mus. 
Fenn. II p. 55. Exemplaret hor enl. J^indberg till Z). ^randi^orMm. Hauho: 
Herk. p. 60 ; ehuru ganska sannolik, erfordrar dock uppgiften bekraftelse. 
Detsamma galler K 1. Sortavala prestgard (G. J. Fabritius) : Moberg Klim. 
p. 71. — Oa. Vaea: O. Hallsten !, sakert vid angkvarnen ; [Vasa ang- 
kvarn] 1880, 1882, 1884 och 1887, alltid i enstaka exemplar ; Lauren i Medd. 252 Delphinium consolida. 

XXII p. 39, jfr afveu Ale. III. Forekoinaten ar tydligen tillfallig. — O m. 
Brahestad Lundbergs angkvarn : Blom !, jfr Ale. Ill ; tydligen tillfallig. — 
Ob. Uleaborg Wagmans holme: F. Nylander!, jfr Ale. Ill; Uleaborg pa 
barlast: Hougberg i dupl.!; [Uleaborg] (st r) painolastilla lahella tulitikku- 
tehdasta [»8 Kp ^ R. K. P.»]: Leiv.; [Uleaborg] Toppila 1887, 1 ex. upp- 
gifves hafva blifvit funnet: Zidb., jfr Brenn. Obs.; [Kemi] barlastplats rr 
observerades forsta gangen i Kemi stad 1885, p& samma lokal 3 vackra 
exemplar 1892: Kerkm. — Li. Inari prestgard (C Berghall): Moberg Klim. 
p. 71 ; sakert galler uppgiften nagon annau art. 

Delphinium elatum L. 

In viciiiitate teriitoi'ii sponte ocean 'it, sed in ipso terri- 
torio p/'oveniatrw spontanea species incertum est, saepe autem 
colituv et interdum disseminatur. 

[In prato silvestri ad ripam fluvii Vodla 4 km ad meridiem 
versus a pago Vodla: Cajander in (Diar. 6, X, 1900) Medd. XXVII 
p. 8!, cfr 1. c. p. 49 et 134, Medd. XXVI p. 178 et 180 et 
Lindb. Pfl. p. 15.] 

Arten iippraknas af Cajander i Medd. XXVI 1. c. bland arter, sora 
aro utmarkande for floran pa ryska sidan oster om den har foreslagna 
naturalhistoriska gransen och forekommer dar a— ga. Det bor i samman- 
hang harmed framhallas, att Vodla, den vastligaste puukt, dar Cajander & 
Lindroth funno arten, ligger utom omradet, sadant det begransats i Herb. 
Mus. Fenn. Arten upptages emellertid Fenn.: Giirke p. 431. 

Delphinium elatum uppgifves afven forekomma i Lp. vid stranderna 
af Rusiniha [ej »Rusinicha»] (H. orh K. Aubel): Klinggraff p. 54, jfr 1. e. 
p. 67. Enar Brotherus och Kihlman, som exknrrerat pa samma plats, ej 
omnamna arten, maste jag anse uppgiften osaker, ehuru ej alldeles osanno- 
lik, da arten gar anda till Samojedernas land: Fl. Samoj. p. 20, jfr afven 
Klinggraff p. 51 och Huth [se under D. consolida] p. 399. Aubels arbete 
bor, som bekant, betraktas sasoni mindre palitligt, se Kihlm. Ptl. p 6 
not och Hjelt Kann. p. 116. 

Bland uppg. i afseende a artens odling har jag antecknat : Allm. 
odl. i tradgardar o. nagong&ng forvild., mycket varierande: Ale. Ill, jfr 
Brenn. Flor. och Mela Kasv. III. »Sortavala 303 cm pituinen . . . Kas- 
vatetaan Paltamossa asti Hovelon tilalla*: Lonnbohm i L. Y. 1900 p. 44. 
— Sa. odlad i tradg&rdar vid Nyslott: Spel. ann. — Kb. odlad i Polvijarvi 
och Pielisjarvi p& kyrkogarden : Ssel. ann. 

Sannolikt afse afven folj. uppg., dar endast namnet Delphinium an- 
vandes, denna art: odlad i [Om.] Munsala: Elfv. — Li. Toivoniemi pa 
kalljord : Nordling p. 315. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, IS:o 1. 253 

Emellertid odlas afven andra arter af slaktet. Sa upptages D. ajacis 
L. Ofta odlad i tradg., m. varierande : Ale. Ill, jfr Mela Kasv. Ill och 
Brenn. Flor. under namnet D. orientale Gay (se dock Huth 1. c. p, 377). 
(D. exaltaium, som omnamnes fran Vihti : Moberg Klim. II p. 55, torde 
afse D. elatum.) 

D. grandiflorum L. T a. Tavastehus Eapamaki : O. Collin ! under 
namn af D. consolida. Att exemplaret tillhor denna art, framhalles af 
Lindberg i Medd. XXV p. 84 etc. Actaea spicata L. '). 

In Fentiia saltern australi et media plerumque passim 
invenitur. Cum A. ery thro car pa quia diu confundebatur, 
distributio ad septentrionem versus incerta sit; tamen usque 
ad 65^ 45' lecta est. 

Till.; Till. Icon. 148; Kalra; locis montosis umbrosis st fq : 
Prytz ; locis nemorosis Alandiae, circa Aboam, Nyiandiae, So- 
dankyla ^) (Wahlenb.): Wirz. pi. off.; maxima pars Fenniae: 
Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 22; Fenn.: Nym. Suppl. p. 14 
et Giirke p. 419, vide etiam DC. Prodr. I p. 65, Led. I p. 71 
et inprimis Cajander in Medd. XXV p. 57—59. 

Al. r: Bergstr.; [Kokar] Ido: Bergstr. p. 4; r Jomala Lof- 
dahl ! et Mockelo: Arrh. & K.; Kokar Ido: Arrh.; Kumlinge In- 
gersholmen: Laur. Fort.; Jomala Ramsholm: Palmgren!; Foglo 
Gripo : Gadol.; Finstrom ad radic. rupium prope Grelsby 1885: 
Arrh. FL; [Sund] veliit in elivo umbroso contra praedium sa- 
cerdotis: Prim. p. 64; st r Brando Fisko Brandskar, Jurmo 
Harholm, Kumlinge! Sniicko et Ingersholmen : Bergr. ■ — Ab. 
p: Zett. & Br., A. Nyl. et Sel; Pargas r Alon Pexor, Terfsund: 
Arrh. Ann. et FL; [Muurila] (rr) prope fines par. Pertteli ad 
praediolum Santaoja: Renv.; [Vihti] st fq: Flinck ; Pyhajarvi et 
Pusula st r enum.: Weeks.; Mynamaki et Karjala st r enum.: 
Caj. Kasvist.; Sand, non comm.; in H. M. F. velut ex Halikko 
Vaisakko: K. E. v. Bonsdorff!; Kimito Norrsundvik: Arrheniusl 
— Nyl. par. Ekenas p: Hayr.; [Nurmijarvi] p sed parce: Stenr.; ^) A. nigra Willd. 

^) Ad A. erythrocarpam Turcz. spectat. 254 Actaea spicata. 

p: W. Nyl. et Seel. 0. Nyl.; Helsingfors Stansvik: Kihlm.; Thusby 
baud r: Astr. & H.; His. et Brenn. non eomm. — Ka. p, co- 
piosior (st fq) in vicinitate fluv. Vuoksi et lac. Ladoga: Linden, 
spec, e Raisala Tuiilankoski ! — Ik. p: Malmb.!; [st r in Isthmo: 
Fl Ingr. p. 43 nomine Christophorianae vulgaris (Moris.) ; aptis 
locis plus minusve vulgaris per totum territorium: Meinsh. p. 18]. 
Sat. p: Malmgr.! et Hayr., p — st fq: Hjelt!, vide etiam 
infra. — Ta. st fq: Leop.; Kalvola (r) in betuleto fertili: Borg 
p. 433; Kalvola baud infrequens: Knabe Fort.; p: Asp. & Th.; 
p — st fq: Norrl. s. o. Tav.; (fq): Bonsd.; p — st fq: Wainio Tav. 
or. — Sa. [in tota Savonia] p: E. Nyl. & Cbyd., spec, e Puu- 
mala Taipaleenmaki!; Valkiala r ad pag. Ruotsula: Hult Fort; 
[Ruokolaks et Rautjarvi] r Imatra, Immola, Rautio: Hult; Ruo- 
kolaks ins. Kytosaari : Seel, ann.; Mikkeli Kyhkyla: Hasselblatt! 
— Kl. p: Fl. Kar., spec, e Valamo!, et Hann.; (fq): Backm.; 
st fq: Hjelt; Linden vide sub Ka. — Kol. p: Elfv. ^), spec, e 
Mjatusova!; permultis locis: Caj., spec, e Himijoki! et Kalajoki (f.)! 

Oa. p: Malmgr.; st r Malaks, Vora! complur. loc: Laur. 
Vaxtf., vide etiam infra. — Tb. st r Jyvaskyla! et Laukaa: 
Broth.; Jyvaskyla Norola Kanavuori et Lobikoski: Wainio Tav. 
or.; Jyvaskyla Lobikoski: Prim. p. 51; Laukaa Hitonbauta prope 
Purala: 1. c. p. 55, vide etiam 1. c. p. 64; Viitasaari Lakomaki: 
Kiblmanl — Sb. Leppavirta Niirala Tynnyrinvuori, Sarkilabti 
Vokkola baud procul a freto Luokkila: Enw.; st r: Mela; Kuopio 
(!): Lundstr.; Kuopio (st fq): Budden; Haminanlaks baud procul 
a Kuopio: Ssel. berb. — Kb. p: Eur. & H. et Axels. Putk.; 
Eno: Woldst.!; Wainio Kasv. ex bac prov. non comm. — Kon. 
fq in nemorosis, in Saonesbje st fq: Norrl. On. ^), cfr Giintb. 
p. 32 1); Klimetsko] et nonnuUis aliis locis: Caj. 

Om. Lappajarvi Moskvankallio : A. L. Backman in Medd. 
XXX p. 104, cfr 1. c. p. 105; Hellstrom non vidit, cfr Hellstr. 
p. 135. — Ok. r Sotkamo Naapurinvaara : Brenn. Reseb. p. 67!, 
cfr Brenn. Obs. — Kp. Kellovaara ad pedem montis Loukko- 
vaara: Bergrotb! 

Ob. Liminka: Hellstrom!; Mubos Lepinniemi: Brenner!, ') Ad A. erythrocarpam Turcz. ad partem spectat. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 255 

cfr de ambobus Brenn. Obs.; Kemi Kallinkangas complur. loc: 
Hougb. not., cfr Moberg Klim. p. 71; st r Kemi Laurila, infra 
Kallinkangas et Heikonen, Simo Martimonoja et Konttikivalo. 
Saepe una cum Adoxa et Ribesi nigro: Keckm.; Kemi in parte 
inferiore st r, in parte superiore r: Rantaniemi! in Brenn. Obs., 
vide etiam infra. 

Sat. Herlin uppgifver sig [i Ikalis och Parkano] endast hafva sett 
arten i aflagnngar: Herlin p. 171. Atminstone i Kyro finnes den emeller- 
tid flerstades t. ex. Kyrofall, Isosaari etc.: Printz comm. — Oa. Folj. lo- 
kaler ma tillaggas : Passilanvuori (Aijanpelto) pa gransen mellan llmola 
och Jurva (elev Rautell), Parravuori i Ostermark [»Teuva»] (elev Sipila m. fi.), 
Lappo Simssio (elevuppg.): Hammarstrom comm. — Ok. ^Kiannan pita- 
jassa Vasonniemella seka erittain runsaasti lehdossa Kiannanniemen luona»: 
Wainio Kasv.; exemplaret fran Kiannanniemi hor till A. erythrocarpa, hvar- 
fore hela nppg. torde afse denna. Paltamo Melalaks : Brenn. Reseb. p. 69, 
jfr Brenn. Obs.; da ett exemplar af Lackstrom fran samma stalle hor till 
A. erythrocarpa, torde uppg. bora hanforas till sistnamnda art. Se afven 
under Ob. — Ob. rr Rovaniemi Kaarannes : Hjelt & H.; da exemplar ej 
foreligga, ar det mojligt att uppg. afser den tidigare ofullstandigt utredda 
A, erythrocarpa, ehuru detta ej kan med sakerhet pastas. Detsamma galler 
nagra andra uppg., anforda i Brenn. Obs. fran O b. och O k. (under A. 
spicata); det torde vara onodigt att har upprepa dem. Daremot anser jag 
sannolikt, att Keckmans och Rantaniemis uppg. atminstone till alldeles 
ofvervagande del afse A. spicata. — 0. R. Fries p. 156 anfor arten bland 
dem, som ban ej kunnat finna i det af honom undersokta omrMet. — 
Kuus. sMantytunturilla seka monessa paikoin Paanajarven luona»: Wainio 
Kasv.; Oulanganjoki : Sahib. Fort.; livaara (Brotherus & F. v. Wright), Kuola- 
jarvi Sorvankongas : Broth, litt.; vid Kitkajoki mellan Jyrava och Pesooja 
nara Juuma gard: Broth. Ber. 1883; Leukusenaro: Zidb.; i narheten af 
Juuma, vid Kiekkilampi, i narheten af Oulanganjoki, Mantyvaara, i narheten 
af Mantyniemi, nara Haapasaari : Hirn Fort. — Alia exemplar fran bar 
ifragavarande provins i H. M. F. tillhora A. eryihrocarpa , hvarfore sanno- 
likt afven de nu anforda uppg. uteslutande afse sistnamnda art. — Kk. 
»Oulangan pitajassa Paanuorusen rinteella»: Wainio Kasv.; uppg. afser efter 
all sannolikhet A. erythrocarpa. — Uppgiftei'na fran Lk., Li. och Lapp, 
ross. har jag ansett mig kunna omedelbart anfora under A. erythrocarpa, 
afven om de publicerats under namn af A. spicata. 

[L. ent. bjork och barr reg. r: Lsest. Det maste anses vara osakert, 
huruvida uppg. hanfor sig till A. spicata eller A. erythrocarpa, hvilken 
sistnamnda art enl. Cajander i Medd. 1. c. forekommer i svenska Lapp- 
marken. Namnas bor, att Birg. p. 100 endast upptager A. spicata fran 
Pajala r [taml. langt fran Finlands granser]. Sannolikt finnes A. spicata icke 
i L. ent. inom Finlands politiska omrade, da den af L. L. Lsest. p. 291 256 Actaea spicata. 

uppraknas bland arter, som saknas vi<l Kaaresu'anto och ej upptages af 
Linden.] 

Oster om Onega ar arten tagen vid Gaguskij pogost: Cajander & 
Lindroth ! 

Sasom framgar af det ofvanstaende och af hvad som anfores under 
A. erythrocarpa, hanfora sig de exemplar, hvilka i Herb. Mus. Fenn. II 
p. 55 upptogos fran Ken., Kuus., Lk. och Lim., till A. erythrocarpa. (Fran 
Ken. finnas dock sakra uppg. fran senaste tid). Uppg. fran Kk., Lp. och 
Li. hafva afven, sa vidt man nu kan bedoma, afseeude pa sistnamnda 
art. Redan 1. c. p. 133 uppgafs f. o.: »Specc. e plagis borealibus forsitan 
ad var. pertinent, sed color baccarum saepius ignotus>. 

Da A. erythrocarpa betraktades sasom varietet, betecknade Mela 
Kasv. hufvudformen sasom f. melanocarpa Mela. Namnet anvandes f. o. 
redan af Led. m. fl. 

I afseende a artens forekomst sasom fossil namnes, att ett fro upp- 
gifves vara funnet i svamtorf vid Parkanojoki i Parkano socken [Sat.]: 
Herlin p. 167, jfr 1. c. p. 171; G. And. p. 90 anser emellertid uppg. osaker. 

Actaea erythrocarpa (Turcz.) Fisch. 

Quamquam iam a Wahlenberg erat indicata, tamen, 
quod his demum annis rite ab A. spicata distincia est, distri- 
butio vix certa sit. In australi tamen et media parte Fenniae 
orientalis satis frequenter inveniri oidetur, ceterum in tota 
Lapponia et provinciis orientaUbus et septentrionalibus Fen- 
niae occidentalis plerumque raro occurrere videtur. 

Lapponia (Wahlenb., Fellm.): Led. I p. 71—72-); Fenn. et 
Lapp. bor. or.: Fries nomine A. spicata var. rubra; Fenn. Ross, 
bor. (Karel.): Giirke p. 420, vide ceterum Cajander in (Diar. 4, 
III, 1899) IVledd. XXV p. 57-60 et Lindb. Pfl. p. 13 2). 

KL Sortavala: Wegelius!, cfr Medd. XXIII p. 13. — Kol. 
multis locis in vicinitate lacus Onega a Vosnessenje! usque ad 
Petrosavodsk et ultra: Caj., spec, etiam e Soutujarvi! 

Kon. Tiudie: Selinl^); Koselma: Kullhem! i); Valkiamaki: 
Kihhii. 2)!; in insulis extra Kusaranda cum Atragene [cop.]: Kihl- 
raan in JVledd. XVIII p. 150 2), spec, e Tolvoja!, cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 55 2). ') Nomine: A. spicata L. 

'-) Nomine: A. spicata var. aut f. erythrocarpa Turcz. Acta 8ocietatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1 . 257 

Ok. Paltamo Melalahti Aijonkallio: Lackstrom ^) !; Kianta 
Kiannanniemi: Wainio! ^), cfr de ambobiis Brenn. Obs. -). — 
Kp. Sirkonvaara : Bergroth & Fontell! 

Ob. Rovaniemi Pikkiikuusisaari [prope deversorium Karvo] : 
Brenn Obs. -)! — Kuus. Ruskiakallio ad Paanajarvi: Nyberg! ^) 
et Montell!: Knolajiirvi [»Salla»J Kutsanjoki Jiiniskongas: Borg 
^ Rantaniemi!, vide ceterum sub A. spicata, ubi multa loca 
ennmerantur. — Kk. Kiimasjarvi: Bergroth & Fontell!; ad lacum 
Koutajarvi: N. I. Fellm. '^). 

Lk. rr Muonionniska prope Rautujarvi ad Akasjoki, Kittilii 
ad Faahtakallio prope Helppi!: Hjelt c^ H. i); Kittila prope pa- 
gum ad templum : K. 0. Elfving!; ad Akankoski par. Sodankylii 
cop. lecta est: Wahlenb. p. 150 nomine A. spicata (i baccis 
rubris, cfr (1. e. p. XVI et) Fellm. Lapp.; Pallastunturit Rihma- 
kuru in summa reg. silv.: Hjelt i); Ounastunturi Ruotajoki: 
Malmberg! ^); Sodankylii ad montem calcareum Kalkkivaara 
[idem locus ac Wahlenb. comm.l: Wainio Not. '^); [Sodankylii] in 
deiectibus rupium [»klippafsatser»] in Sakatinpahta in reg. silv.: 
Hult Lappm. i), cfr 1. c. p. 30, 85 et 150 i); [Kuolajarvi] in lucis 
litoralibus inter Antio et Sotkajiirvi, ad ripas lacus Rakkojiirvi !, 
ad ostium rivi Paristaja et in rupibus ad Kutsa et Nivajarvi: 
Borg Sel. '^); [Kuolajarvi] cop. [»allmiin»] ad rivulos ad meridiem 
versus a lacn Vuorijarvi, baccae initio m. Aug. non maturae: 
Stjernv. ^). — Li. in betuleto baud procul a templo puolmakensi 
fructibus maturescentibus ad lat. 70° 4' [In Nordlandiae termi- 
num polarem eius ad lat. 70*^ V Norman indicat] : Kihlm. Ant. ^), 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 138 i) et vide Norm. Fl. Sp. p. 98 i) 
[forsitan ad Paatsjoki]. 

Lim. ad Imandra (Karsten) [spec, e Rasnavolok!], Umba 
(Selin!): N. 1. Fellm. 2), cfr 1. c. p.' XXV, XXXVIl (et XLVII) et 
Bekel. p. 543'), spec, ex Umba etiam leg. Kihlman^)!; Kanta- 
laks nonnulla spec: Enw. ann. ^); inter Shelesna et Seredna: 
Mela PI. 1); Shelesna: Broth. Wand. p. 5 2); Hibinii [»Umptek»] : 
1. c. p. 7^); Kanosero: Edgr. & Lev. i). — Lv. nondum adno- ^) Nomine: A. spicata L. 

-) Nomine: A. spicata var. aut f. erythrocarpa Turcz. 

Typis impv. "|,„ 1905. 1^ 258 Actaea eiythrocarpa. 

lata. — Lp. Tshapoma! et Rusiniha!: Kihlman-); Tshapoma 

et Ponoj : Mela ann. ^) et PI. i). — Lt. r in reg. silv. uno tan- 

tum loco in declivi australi ad flumen Nuotjok ad medium am- 

nem: Linden Ant.! 

Vide ceterum sul) A. spicata. 

Fran Karelia transonegensis linuas exemplar fran Semjonowa in 
Rubjeshnitsa: Cajander & Lindroth ! Actaea erythrocarpa X spicata. 

Adhuc lino tantum, loco Kareliae nianrime austro-orien- 
ta/is Jecta est. Arii/o 1S99 A. K. Ca/ander distinxit. 

Kol. Kalajoki: Lindroth c^ Gajander!, cfr (Diar. 4, III, 1899) 
Medd. XXV p. 34 et 60. Paeonia aiioinala L. 

In Lapjjofria /'ossica ma:rime orientali trans 57^ Jotig. 
inter (VP 1(>' el 67^ 20' lat. raro occnrrif. 

Lapp, or.: Nym. Consp. p. 21; Lapp. or. Ponoj: E. Huth 
in Engler Bot. Jahrb. XIV p. 269, Leipzig; 1892, nomine P. ano- 
mala a tijpica, vide etiam Lindb. Pfl. p 12 et Giirke p. 401. 

Lp. »In lapidosis ad flumen Ponoj inxta pagum eiusdem 
nominis m. Julio 1863 cop. legimus. Ex eodem loco iam antea 
(ab exped. Beer?) reportata»: N. I. Fellm.!, ubi priores edi- 
tiones afferuntur, cfr etiam 1. c. p. XXV et XLV, Beket. p. 543 
etc., spec, e Ponoj etiam reportavit Brenner!; Rusiniha inter 
Orloff et Ponoj parce: Broth, exk. p. 80; ad rivulum Rusiniha 
inter frutices cop.: Kihlman!; Ponoj cop.: Broth, exk. p. 78, 
cfr 1. c. p. 77, Broth. Utdr. p. 131 (et Knabe Pfl. p. 280); Tsha- 
poma: Broth. litt., Mela ann. et PI. et Kihim. Ber. p. 24! ') Nomine: A. spicata L. 

*) Nomine: A. spicata van ant f. evythroearpa Tur("z. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N.o 1. 259 

Paeonia intepmedia C. A. Mey. 

Per errorem apnd nos indicata est. 

sWir erfuhreu, dass diese Paeonia auch an der Westkiiste des Weis- 
sen ^Nleeres ganz gemein ist»: [K. E. v.] Bjer i Bull, scient. publ. par I'Acad. 
Imp. des sc. de Saint-P^tersl)ourg, Tom III [1837], p. 133 not. !>In Lapp. 
Ross, ad Ponojs: Fries p. 555, jfr Fl. Samoj. p. 14; Rusiuiha (Aubel) : 
Klintrgraff p. 54 oi-li 67. Att detta namn, hvad betraffar vart flora-omrade, 
genom oriktig l)estamning tillagts P. anomala visar Ru))rec'ht, Ueber die 
Verbr. der Pflanzeu in ndrdl. Ural (Beitr. zur Ptianzenkunde des Russ. 
Reiches h. VII) p. 49, N. I. Fellm. Lettre p 499 not, N. I. Fellm. i-. LXI 
ocb 5 etc. Ba'rs freqvens ar dessutom alldeles vilseledande. P. officinalis L. udlas allmant i storsta delen at" landet och upptages 
redan af Till. — Ang. odlingen bar jag f. o. antecknat: Allm. odl. i trad- 
gardar: Ale. Ill, jfr Brenn. Flor. ocb xMedd. XXV p. 13. Odlas aunu i 
Salo ocli Brahestads trakten [Om.]: Elfv. Ant. p. 43, dar den f. o. oni- 
namnes fran fiere stallen. Den uppgafs redan 1790 hafva blifvit planterad 
i apotekstradgarden [i Uleaborg]: Jul. p. 23. 

Den P. peregrina Mill., som upptages sasom odlad i Mela Kasv. IV, 
ar val endast en foi-ni af den variabla P. officinalis, — Afven P. albiflora 
Pall, ocb P. tenuifolia \j. odlas b. o. d. pa berrgardar i sodra delen af landet. Nymphaeaceae. 

Niiphar luteum (L.) Sm. *). 

In mai'ima parte F'enniae plerumque frequenter aut 
saris frequenter provenit. Ad septentrionem versus usque ad 
68^ 43' inveniri indicatur, sed quod aliis cum for mis confusum 
est et in plagis septentrionaiibus saepe sterile tantum occurrit, 
distributio in his plagis rix certa videtur; usque ad 68^ 22' 
tamen tectum est. ') Specimina buius generis in H. M. F. asservata anno 1903 deter- 
minavit Harald Lindberg, cfr Medd. XXX p. 168. 2fi0 Nuphar luteum. 

Till., vide infra; Kalm; in fluviis paludibusque (fqq): Prvlz; 
in aquis quietis per totam patriam usque in Lapponiae partem 
subsilvaticam: Wirz. pi. off.; maxima pars Fenn.: Fries; Eur. 
omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 23; deest in I.app. fenn. plur.: 
Nym. Suppl. p. 15; Fenn.: Giirke p. 397, cfr etiara DC. Prodr. 
I p. 116 et Led. 1 p. 84-85. 

Al. (st fq): Bergstr.; p: Arrh. ct K.; Bergr. ex hac parte 
non comm. — Ab. f q : Zett. & Br.; (r) par. Gustafs in stagno 
Viikatmaa et, ut narratur, in .stagnis Kaurissalo: Bergr.; p: Arrh. 
Ann.; Bromarf Vattlax: Sand.; fq: Benv., A. Nyl., Sel. et Flinck; 
(fqq): Weeks.; st fq saepe cop.: Caj. Kasvist. — Nyl. fq: His.; 
st fq in lacubus limosis, in aninibus et stagnis cop.: Stenr.; st 
fq: W. Nyl.; fq: Seel. 0. Nyl.; [Hogland] Liivalahenjarvi (Schrenk), 
in omnibus (?) lacubus (Ssel. 0. Nyl. p. 21): Brenn. — Ka. fq: 
Blom; st fq _ fq : Linden. — Ik. fq: Malmb.; [plus minusve fq 
per totum territorium: Meinsh. p. 20J. 

Sat. fq : Malragr.; st fq: Hjelt. — Ta. f q : Leop., Asp. c*c 
Th. et Bonsd.; st f q : Norrl. s. o. Tav. et Wainio Tav. or. — 
Sa. (fqq): Hult. — Kl. fq : Fl. Kar., Hann. el Backm. — Kol. 
p-st fq: Elfv. 

Oa. fq : Malmgr.; h\: Laur. Viixtf , cfi- 1. c. p. 9 et 10. — 
Tb. st fq: Broth.; fq: Norrl. n. v. Tav. p. 430. — Sb. fq: Enw.; 
(fqq): Mela; fq : M. e^- J. Sahib. — Kb. fq : Eur. & H.; (fqq): 
Axels. Putk.; st fq: Wainio Kasv. — Kon. fq, in Saoneshje fq: 
Norrl. On., vide etiam Giinth. )). 32. 

Om. fq: Hellstr., Tenn. et Lackstr. — Ok. st tq: Wainio 
Kasv.; Puolanka fq : Brenn. Beseb. p. 72; (fqq): Must.; fq, in 
partibus maxime orientalibus minore frequentia: Brenn. 01)s. 
— Kp, st fq: Wainio Kasv. 

Ob. fq in amnibus et lacubus: Jul. p. 286; fq, in partibus 
maxime septentrionalibus minore fre((uentia: Brenn. Obs.; fq: 
Leiv.; fq — p, parcius in vicinitate orae, inprimis in par. Simo 
Viantienjoki : Keckm.; [fq : 0. B. Fries p. 159;] p — stfq: Hjelt 
& H., [vide etiam Caspary in Bot. Not. 1879 p. 84-85]. — 
Kuus. st fq : Wainio Kasv. — Kk. (st fq): Wainio Kasv.; So- 
nostrow, Buanjiirvi : Mela PI. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N;o 1. 261 

Lapp. fenn. (p — st fq) : Hjelt c<- H. '); [complur. loc. 
enum.: Birg. p. 98, vide etiam Caspary 1. c.;] (p) una cum prae- 
ceclente [Nymphaea] iisdem locis in stagnoque I^artilampi par- 
cius provenit: Blom Bidr. ^); per partem silvalicam omnium 
Lapp, suecicarum parcius, usque ad lacum Inarensem, et Idi- 
vuoma Lapp. Torn.: Wahlenb. p. 151 i), cfr \. c. p. XVI et XXXI; 
in lacubus atque fluviis usque ad lacum Inari [»Enare»] ubique: 
Fellm. Lapp. ^); ad Vuostimovaara in Kemijiirvi, ad Kairala in 
Sodankyla, ad Koppelo (6<S0 43') in Inari: W'ainio Not.; in amne 
ad Riesto: Hult Lappm., cfr I. c. p. 31 (et 86), vide ceterum 
infra; nobis non obvium: Kihlm. Ant. — [Lsest. et Linden Bidr. 
e L. ent. non comm.] 

Lapp. ross. (fq): Fellm. Ind. i); cum Nymphaea, sed orien- 
tem versus usque ad Ponoj procedens: N. I. Fellm. i), cfr Beket. 
p. 543; Umba in flum. Umpjok c. 6 km a pago sat cop.!, in 
stagno ad pag. Tetrina!: Kihlman ; Vjaljavr prope ripam : Axelson 
e^' Borg!; Varsuga: Selin!; Tetrina, Ponoj (Sahlberg) i): Mela 
PI.; Nuotjavr p: Linden Ant., spec, lectum prope ostium flum. 
Nuotjok in Peskivuopoja! 

Huruvida Till. Icon. 54 skall t'oras hit (enl. Fries Ofvers.) eller till 
Nymphaea alba (enl. 0. Hjelt Nat.), torde vara svart att afgora. - Lapp, 
fenn. Mahanda haufora sig Wahlenbergs och J. Fellmaus uppg. till den 
da annn ej atskilda i\^. luteum X pumilum; se harom L. L. Lsestadius i 
Bot. Not. 1858 p. 143 och jfr Caspary i Bot. Not. 1879 p. 92. — Kihhn. 
Ant. i^apekar, att nordgransen i Sverige och Norge ligger vida sydligare. 
[I Sverige 67" 30' enl. Caspary 1. c. eller enligt senare undersokningar 67° 
58': Birg. ]>. 98. I Norm. Fl. Overs, p. 53 uppgifves namnda grans i Norge 
vara belagen vid 67° 2'-6']. Tyvarr insamlade jag ej nagot typiskt exem- 
plar fran L k., hvarfore jag ej kan ause freqvensen siiker. Ett exemplar 
fran Kittila Alakyla!, som jag med tvekan forde till denna art, anses at" 
Lindberg tillhora N. luteum X pumilum. (I sammanhang harmed bor fram- 
hallas, att i H. M. F. fran O b. fOreligga flere typiska exemplar af N. luteum, 
bl. a. fran Rovaniemi! och Kemi!) — l)a emellertid flere oriktiga bestam- 
ningar funnits i H. M. F., torde afven Bloms uppg fran Sodankyla liksom 
N. I. Felhnans uppg. fran Lapp. ross. bora bekraftas. — [L. ent. Ehuru 
arten npptages fran Kaaresu'anto: Zetterstedt II p. 178, antager jag att 
harmed afses nagon annan form af detta slakte.j 

For att skilja hufvudformen fran var. minus, hvarom langre fram, 
anvander Mela Kasv. for densamma benamningen var. mains Mela. 

^) Forsitan non omnino certa sit, vide infra. 262 Nuphar luteum. 

Var. purpureo-signata His. beskrifves och afbildas af Hisinger i Acta 
XI N;o 9 fran Ab. Vihti Vaha-Myllylanipi ocli liar afven senare blifvit 
inlamnad fran Vihti Hiidenvesi af Wecksell!, jfr Medd. XXX p. 132. — 
Ab. Vihti in amne Kaukolanoja ad Kaukola prope Hiidenvesi parcius: 
Ssel. lierb. — Ka. Virolahti in anme Virojoki spec, unicnm cum typo: 
Sael. herb. — Kb. Polvijarvi in lacu Kylyjarvi parce cum typo: Sgel. herb. 
— Eu mellanfurm bar dessutom blifvit tageu i Ab. Svarta af F. Linden 
jfr afven Medd. XXI p. 87^88. — Varieteten upptages sasoni var. h) fran 
Fenu.: Giirke p. 397. 

IJtom N. luteum [t>N. ijrandiflorum^y] och N. pumilum beskrifver L. L. 
Lsestadius i Bot. Not. 1858 p. 137-142 flere mellanformer, hvaraf ett par 
aro antraffade inom och andra belt nara Finlands griins. Alia dessa mellan- 
former anses af Caspary i Bot. Not. 1879 p. 91-92 sasom hybrider af olika 
ordning af de nyssnamnda arterna; jag far darfore endast banvisa till 
originaluppsatserna. 

Sasom fossil iir arten vanlig, se G. And. p. 109, m. ti. 

Angaende spridningen af frona se Med<l. XXVII p. 76—80. 

Nuphap luteum var. minus Celak. 

E multis locis indicatur, sed specimina hoc nomine reportafa nunc 
omnia ad alias formas referuntur. 

Fenn.: Giirke p. 897 under nanm af A^. luteum b) tenellum Reich.^ 
jfr afven Mela Kasv. m. fl. floristiska baudbocker. 

Ab. [Vihti] Hulttila Myllyoja, -market 8-9 straligtK Flinck. »()n 
joks. yl. matalimmissa vesissa, ojissa, puroissa, Myna- ja Laajokien alku- 
varsilla Lahlamen ja Valkamajarvien matalilla, loivilla rannoilla (j. runs.))': 
Caj. Kasvist. Cajanders tre exemplai- fran Karjala foras af Lindberg till 
N. luteum. Hvilket exemplar, som afses med Ab. i Herb. INIus. Fenn. II 
p. 56, kanner jag ej. — Nyl. Thusby (!) nara kyrkan: C. Collin!, Helsinge i 
Helsinge-a nara Dickursby: O. Collin!, jfr Herb. Mus. Fenu. 1. c. — Lind- 
berg anser exemplaren ej kunna med sakerhet bestammas. — Ta. Sysma 
Urjanoja vid ntloppet fran Kaakottilampi: Unonius!, jfr 1. c. Exemplaret 
fores af Lindberg till N. luteum. — Sa. [Ruokolaks] ^st r in Kojolammi 
et lacu ad Narsakkala! inter f. typicam mixtam»: Hult. Exemplaret fran 
Narsakkala bar redan lange blifvit fordt till N. luteum X pumilum. — 
Kl. Impilaks Neulaislampi: Hjelt Ant. p. 65!; exemplaret fores till N. lu- i 
teum X i>»Mwn7Km. — Kol. r Olonets: Fl. Kar. — Sb. lisalmi Palojiirvi : 
M. & J. Sahlberg!, jfr 1. c; exemplaret fores af Lindberg till N. lufeum 
X pumilum. Exemplaret frdn Sb.: E. Nylander!, hvilket afses Herb. 
Mus. Fenn. [ed. I], ar visserligen gauska ofullstandigt, men Lindberg anser 
(let dock tillhora N. luteum (hufvudformen). — [Kb., Ok., Kp., Kuus. 
och Kk.] »raonessa paikoin paamuodon kanssa yli koko alueen;: Wainio 
Kasv. — Wainios exemplar fran Nurmes Kopro! liksom afven exemplar Acta Societatis pro Fauua et Flora Feunica, 30, N:o 1. 263 

frau Liperi at' Europanis »S: Hallstrom !, hvilka afses Herb. Mus. Fenn. II 
1. c, foras af Lindberg till N. luteum. — Kon. Gorskij pogost: Kullhem!, 
jfr 1. v.; exemplaret fores af Lindberg till hufvudformen. — >Loimala in 
lacu eiusdem nominis>: Hjelt Ant. p. 65!; exemplaret fores till N. luteum 
X pumilum. — Ok. r Puolanka Leililanipi!, Ristijarvi (Lackstrom): Brenn. 
Obs.; exemplaret fran l^eililampi tillhor enl. Lindberg N. luteuw >; pmui- 
luin. Se f. o. under Kb. — Kp. Wainio Kasv., se under Kb. — O b. r 
Eovaniemi Sukula, Kemi Elijarvi, 8imo, Pudasjarvi Konttila i Siuruajoki 
a: Brenn. Obs. Brenners exemplar frau Rovaniemi!, som en tid gatt un- 
der namnet iV. luteum var. minus, fores uumera till N. luteum X pumilum. 
Eautaniemis exemplar fran Kemi P^lijarvi !, som af Brenner blifvit bestamdt 
till nu ifragavarande form, fores af Lindberg till hufvudformen af ^V. luteum,, 
Uppraknas afven fran Uleaborgs trakten (M. Huumonen & Y. Tuokkoia): 
L. Y. 1904 p, 236. — Kuus. och Kk. Wainio Kasv. se under K b. Wainios 
exemplar fran Kumasjilrvi [?]!, som afses med Kk. i Herb. Mus. Fenn. 
1. c., anses af Lindberg tillhora N. luteum X pumilum. — Lk. »rr Kittila 
Alakyla!, Kolari in lacn superiore Sieppijarvi>': Hjelt it H. Exemplaret 
fran Alakyla fores till N. luteum X pumilum. 

Sasom fraragar af ofvanstaende, bar Lindberg dels fort de exemplar, 
hvilka uagon tid gatt under namnet N. luteum var. minus och hvilka kun- 
nat med sakerhet bestammas, till N. luteum X pumilum, dels ansett dem 
tillhora hufvudformen, fran hvilken de enligt bans asikt forete endast 
individuella afvikelsei-. (Det hor naninas, att en del exemplar, sarskildt 
fran noi-ra delen af flora-omradet, redan tidigare Itlifvit forda till N. lu- 
teum X pumilum, hvarfore de icke inga i Herb. Mus. Fenn. II). Med 
anledning hiiraf bar jag ansett mig bora tills vidare beteckna afven de 
aterstaende ujipgifterna, som publicerats under namnet N. luteum var. minus, 
sasom osakra och utelamna de uppg., som icke blifvit publicerade. A 
audra sidan bar jag dock ansett det vara af intresse att utreda, hvilka 
exemplar som afsetts med de sarskilda upjig. i Herb. Mus. Fenn. NiipliJir luteum X pumilum'). 

Inj)/-i)}iis ill pa/'tihus orietitalihus pI septet ttr ion alibua. 
iihi ad sjimmam fere septentriouem procedit, pderurnque rafo 
(tpiid nos itirenitur. 

Lapponia ad flumen Tuloma (Fellman misit): Led. I p. 85, 
iibi describitiir nomine A^. intermedii; Fenn. bor. or. et maxima 
pars Lapp.: Fries, cfr \. c. p. 144; Lapp. Fenn. bor.: Nym. Consp. ') N. intermedium Led. auct. plur. 264 Nuphar luteum X purailuni. 

p. 23; Fenn. etiam centr. et oi.: Nym. Siippl. p. 15; Fenn.: Giirke 
p. 898, vide etiam infra. 

Nyl. jEsbo] Bodtrask cop.! et Grundtrask: Kihlm. — Ik. 
Valkjarvi in lacu eiusdera nominis: Lindberg!; [in lacubus Si- 
landje et Garbolofskij : Sclimalb. hybr. p. 107, ubi descriptio; 
r: Meinsh. p. 20]. 

Ta. Vanaja Kirrijarvi: I.eop. ann. — Sa. Ruokolaks Nar- 
sakkala: Hult! nomine A^. lutei var. minoris. — Kl. Impilaks 
Neulaislampi: Brotherus & Hjelt! nomine A^. Intel var. minoris. 
— Kol. in toto fere fluraine Svir, ad Muuromi! multis locis, 
Makisoutujarvi, Bschanoje-osero, Gusesero: Caj. 

Tb. Vesanto in stagno Asilampi: J. Sueksdorff in herb. 
Lindberg. — Sb. lisahni r Palojarvi: M. & J. Sahib! — Kon. 
Loimala in lacu eiusdem nominis: Brotherus & Hjelt! nomine 
N. Intel var. minoris; Nim'arvi! formis variis, Lishmajarvi, 
Schnngu: Kihlm.; ad Sennoguba duobus locis: Caj., vide etiam infra. 

Om. r Lohtaja, Gamla Karleby: Hellstr.; r Haapajarvi: 
Tenn.! — Ok. Puolanka Leililampi: Brenner! nomine A^. Intel 
var. ml/iorls. — Kp. r in lacubus Luvajiirvi et [Kivijarvij Kii- 
teenjarvi: Wainio Kasv.; Laajasenjarvi (63*^ o5'): Stenr. Crust. 
p. 33; in lacu Rukajarvi ! inter A\ Inteiim et A^. pum 1 1 um oh- 
veniens et Kellovaara Kalliolampi!: Bergroth; Tungunjoki infra 
pag. Tungu: Bergroth & Lindroth!; Uskelanjarvi: Bergroth eV 
Fontell! nomine A\ pumlli. 

Ob. rr Oulu Pyykkosjarvi unic. spec. (Zidb.), Kiiminki Uk- 
kola, Pudasjarvi Jurvasenjarvi [vide infra], Simo Portimojarvi !, 
Kemi st r (Rantaniemi), Rovaniemi eliam in Salmijarvi!, Ylitornio: 
Brenn. Obs.; Kemi Elijarvi: Rantaniemi! nomine N.pumlh: 
[r: 0. R. Fries p. 159, vide etiam Caspary in Rot. Not. 1879 
p. 90;] rr Rovaniemi Alajaaska! et [Ylitornio] Pcssanlompolo !: 
Hjelt & H. — Kuus. e Kuus. (M. & J. Sahlberg): Wainio Kasv., j 
vide infra; Vitankatkaseman lampi: Hirn! nomine A-". Intel. — I 
Kk. Kumasjiirvi [^]: Wainio! nomine A^ Intel var. minoris: 
Knjasha [»Knjashaja guba»] (?): N. I. Fellra., cfr 1. c. p. XXIV , 
et Reket. p. 543. I 

Lk. Kittila Alakyla in stagno: Hjelt & Hull!, unum spec. ' 
nomine A^. Intel, alterum nomine X. Intel var. minoris; [(fq) Acta Societatis pro Fauua et Flora Fenniea, 30, N;o 1. 2t35 

enum.: Birg. p. 98—99, cfr 1. c. p. 18, vide iam Caspary 1. c.;] 
in flumine ad Kairala et in stagno ad Kaaretkoski in Sodan- 
kyla: Wainio Not.; Kemijarvi [»Kemitrask»] : E. Nylander! et 
Nyberg!; Sodankyla (E. Nylander): Ssel. herb.; Kuolajarvi [»Salla»] 
Kntujarvi in vicinitate pag. Ala Kiirtti: Borg & Rantaniemi! — 
Li. ;Inari (!)] in laeubus Ylijarvi et Vastusjarvi [spec, ad A'. 
pumilum! nunc referimtur] et in fliim. Kaama«joki ad Kaamas. 
»Specimina nostra hybrida maioris ordinis A^. pumilo videntur 
esse proxima*: Kihlm. Ant., ubi descriptio; [Karasjok in parvulo 
lacu V. stagno infra alpeni Dafteroavve : Norm. p. 246, cfr Blytt 
p. 1014, Hartm. p. 159 etc.] — [L. ent. reg. subalp. p, reg. 
silv. r: Laest.; Enontekiainen baud procul a Kaaresii'anto inter 
Paijujarvi et Sakkarajarvi admodum parce nomine xV. lobati, 
Sarkijarvi prope viam versus »Hutaviioma» [nonne Hautaviioma?]: 
L. L. LiBstadiiis in Bot. Not. 1858 p. 142, cfr Caspary in Bot. 
Not. 1879 p. 90—92, ubi etiam a fluvio Muonio ad Kuttainen 
et Kaaresu'anto a Vuopijarvi prope Idivuoma etc. enumeratur, 
quem 1. inspicias, vide etiam Hartm. p. 159.] 

Lim. in flumine Umba infra catarractam Krivetsh nonnulla 
km a pago Umba: Kihlman!; Vjaljavr in ostio fluv. Suolishjoki: 
Axelson t^^ Borg! — Lt. Tuloma (Led.), vide supra et cfr N. I. 
F'ellm. et alii. — Lm. prope pagum Voroninsk in stagno sat 
cop.: Kihlman! 

Kon. r iu sinu Onegae ad pag. Suuiiu !, in .Saones?hje ad Veliliaja- 
guba!»: Norrl. On., dar formen beskrifves, jfr Giinth. p. 32. Exemplareu 
savitl fran Suunu som Velikajaguba foras at" Lindberg till X pumilum. — 
Ok. At Wainio Kasv. p. 97 framgar, att arten sknlle forekomma sasoni 
sallsynt i Kianta, jfr Brenn. Obs. Nagou speciell fyndort upptages dock 
icke, hvarfore jag autager, att Wainio endast velat autyda sannolikheten 
at" deas forekomst. — Ob. Det bor framhallaa, att ett exemplar fran Pu- 
dasjarvi Jurvasenjarvi : Brenner!, soni inlamnats under naniu a( N. luteuin 
X pumilum, af Lindberg ftires till N. pumilum — K u u s. Hvilket exemplar 
.som afses med Waiuios uppgift, bar jag ej kunnat ntreda. Forekomsteu 
af hybriden i denna proving ar dock konstaterad. Lp, I Herb. Mus. 
Fenn. II p. 5G apptages hybriden fran denna proving. Exemplaret fran 
Pjalitsa: Kihlman!, hvilket harmed afse^, bar visserligen endast blad, men 
Hlessa tillhora alldeles sakert N. pamilum- och ej N. luteum X pumilum, 
som bar mycket fastare blad med icke kornig yta pa pressade ex.-: 
Lindb. comm. 266 Nuphar luteum X puniiluin. 

Slutligeu bor t'ramhallais, att icke fa exemplar i H. M. F. atininstone 
nSgon tid gatt under namnet N. luteum X pumilum, men af Lindberg au- 
sett8 icke fullt sakra, da flere af dera aro ganska ofullstandiga eller ilia 
konserverade. Dessa liar jag ansett mig bora belt ocb ballet forbiga. -- 
Angaende Ik. ocb Kp. se under N. pumilum. 

Denna vaxts bybrida natur frandades fullstandigt af C'aspary i A1)b. 
Naturf. Ges. z. Halle XI p. 181 ocb folj. samt i Bull, congr. intern, bot. St. 
Petersb. 1869 p. 99, livilka arbeten jag dock ej sett, liksom i Bot, Not. 
1879 p. 82 och folj., jfr afven Focke p. 22. Att N. luteum X pumilum 
i de nordliga trakterua, dar sliiktet bar sin grans, ar allmannare an stam- 
arterna, forklarar Caspar)' salunda, att den blommar lika tidigt som N. 
pumilum, men tidigare far mogna fron. Se afven L. L. Lsestadius i Bot. 
Not. 1858 p. 143. I H. M. F. iinnas olika former af denna bybrid, bvilka 
rlock icke iiro sarskilda. 

Angaende de former, sum beskrifvas af L. L. Leestadius i Bot. Not. 
1858 p. 137-142, se under K. luteum oeb jfr Nym. Suppl. p. 15. 

Enl. Nym. Consp. p. 23 och Bot. Ceutralbl. LIII p. 229 ar exsiccat- 
nummern af denna hybrid i H. N. XIV N:o 24 tagen i Osterbotten ; jag 
kauner dock icke den speciella fyndorten. 

Sasom subfossil uppgifves hybriden vara tagen (ett fro) i I k. Sakkola 
Isd.suo niira Kirkkojoki: Lindb. p. 37. Nuphar pumilum (Timm.) DC. 

/// pai'te austraU raro inceiiitui-, in ^epteiiti'ionali auteni 
Feiiniu satis raro — passim orcurrit. In Lapponia ad sum- 
mum fere septentrionem progreditur, sed in parte maxime 
orientali Lapponiae rum sterile tantum sit visum, distributio 
adhuc incerta est. 

In amnibus Lapponiae p: Prytz; in fluviis li et Kemi etc.: 
Spic. I p. 21; Fenn. bor. or. et maxima pars Lapp.: Fries; 
Scand. (exc. Dan.): Nym. Consp. p. 23; (deest in Fenn. bor. plur. 
et mer. nuilta): Nym. Suppl. p. 15; Fenn.: Giirke p. 398, vide 
etiam Led. 1 p. 85. 

Al. Finstrom in stagno Emkarby; [Sahlberg]!, etiam J. A. 
Bomansson in herb. Lindberg. — Nyl. Kyrkslatt sat cop. in 
lacu Lojarvi, spec, prorsus typica: Gadol.; Esbo Grundtrask cop.: 
Kihlm.!, cfr Popp. p. 7-8. — Ka. r Jaiiski Jarvenkyla!, Pieppo- 
lanlampi et in rivo, qui ex hoc lacu effluit: Linden, cfr Medd. 
XVIII p. 151); ad portam Palli in canali Saimaa: Sael. ann. et Acta Societatis pro Fauna et Flora Feuuica, 30, N:o 1. 267 

herb; Heinjoki (Borenius): Hult herb. — Ik. Rautu in laeu 
Vahvia ad Sumbula: Malmb.! [spec, in Herb. Mus. Fenn. II p. 
,56 nomine iV. luteum X pumilum commemoratur] ; Pyhajarvi 
in laeu eiusdem nominis! infra pag. Salitsaranta, Valkjarvi in 
laeii Valkjarvi! et Raakolanjarvi!: Lindberg, cfr Medd. XXI p. o; 
Uusikirkko [»Nykyrka»j in laeu Kutroselka: 0. A. Grondahl!: 
[forsan circa Parkala [»Pargolam»] crescit: Fl. Ingr. p. 53, vide 
etiani Meinsh. p. 20—21]. 

Sat. Birkkala Epilanjarvi: Hougb., spec, determ. Lindberg; 
Sarkkajiirvi ad meridiem versus ab oppidulo Ikalis: Herlin p. 
189. — T a. Jamsa [Jamsanniemi in laeu Vaherjiirvi] : Stelan! 
— Sa. Lappvesi Karhu.sjarvi ad Pajarila: Sselan!; [Ruokolaks] 
st r Kotaniemi Kojolammi!, lacus ad Narsakkala, verisimile in 
compluribus locis idoneis occurrit: Hult, spec, e Narsakkala ad 
N. /uteum X pi'mihim pertinent. — Kl. Kronoborg Kem[)isen- 
lampi: E. Juslin ! ; Uukuniemi Paakalampi: Lonnbohm!; Uuku- 
niemi Kirkkolampi: K. H. Enwald!, spec, ex Uukuniemi iam 
leg. Nikl.!; Sortavala Airanne cop.: K. V. Natunen comm., 
spec, ibidem leg. J. E. Aro in Mela herb.; Kirjavalaks Hikki- 
lampi: Chyd.!; p Imi)ilaks [Halinoja |)rope templum]: Backm.; 
Impilaks Neulaislampi!, Ruskiala Juttulampi!: Hjelt Ant. p. 65, 
vide sub Kon. — Kol. ad urbem Olonets: Fl. Kar ; in totis 
fere fluminibus Svir et Muuromi, Ivina, Jaschesero, Makisoutu- 
jarvet et in fluvio, qui ex his lacubus effluit, Rschanoje-osero 
et Gusesero: Caj. 

Oa. Ovarken!, Narpes (!): Malmgr.; Vasa Re])lot; Ale; (p) 
in plagis litoralibus et in taeniis: Laur. Viixtf., cfr 1. c. p. 10, 
spec, e Ovarken Langskar! — Tb. Keuruu in stagno : Dagny 
Wegelius!, spec. comm. Lindberg; [Atsari] in freto Autionsalmi 
inter Atsarinselkjt et Ruokonen : R. Hamraarstrom in Geogr. F. 
T. 1897 p. 182; Vesanto in stagno Asilampi: J. Sucksdorff! — 
Sb. r: Mela, spec, e Tuusniemi Valisalmi! etiam leg. P. Suho- 
nen ! ; lisalmi r Palojarvi : M. & J. Sahib.! — Kb. Vartsilii : Backm.; 
Nurmes: Wirz. M. S. — Kon. r Perttijarvi (!) (fq), Suunu! cum 
N. hitermedio ^): Norrl. On., ubi descriptio, s[)ec. etiam e Veli- ') Spec. Doniine N. intermedii tectum ad iV. pumilum a Liudberg refertur. 268 Nii]iliar pnmilum. 

kajaguba! nomine iV. iniermedii, vide etiam Giinth. ]>. 32; (st 
f(|) [in Suistamo] in plagis ex Uuksunjoki ad orientem versus 
sitis obviam, ex his locis [ut e Ruskiala] aliqnanto maior qiiam 
ex Impilaks: Hjelt Ant. p. (35; Suojarvi : A. Genetz in Suonii, 
Toinen jakso, VllI p. 201; Nim'arvi cop. in lacu vadoso!, Unitsa, 
Schungu!: Kihlm., spec, ex Unitsa! nomine N. luteum X l>"- 
mHum: Sennoguba duobus locis: Caj. 

Om. st r Gamla Karleby et Lohtaja! [cum A", intermpdio]: 
Hellstr., spec, etiam e Gamla Karleby Sundet!; Jakobstad: Zidb.; 
Jakobstad Alholmen: Fonlell in herb. Lindberg; r Haapajarvi: 
Tenn.! — Ok. Sotkamo : W. Nyl. Till. p. 303; Ristijarvi, (fq) 
in praefectura Kajanensi: Malmgren!, spec, e Ristijarvi leg. Lack- 
strom! et Lonnbohm!, cfr Must.; Puolanka (fq): Brenn. Reseb. 
)>. 72; p, in partibus interioribus (st fq), in parte orientali r 
Kianta: Brenn. Obs., vide infra. — Kp. in nonnullis lacubus 
ad septentrionem versus e Povjenets: Sahib. Bidr.; Kiite cop., 
in Kiimasjarvi et Nokeus: Wainio Kasv., spec, e Kivijarvi Kii- 
teenjarvi ! et Luvajarvi! [hoc spec, antea ad N. luteum X l>"- 
milum relatum est]; [Ondarvi (!)] Laajasenlampi ((iS^ 55') : Stenr. 
Crust, p. 33! 

Ob. cop. in stagnis in Hailuoto [»Karlo»i: W. Nyl. Till, 
p. 303; p, in i)artibus interioribus (st f(j), Oulunsalo Papinjarvi: 
Brenn. Obs., quem 1. inspicias, spec, e Kiiminki Ukkola! et no- 
mine N. luteum X fiui/um e Pudasjarvi Jurvasenjarvi! ; in 
Brenn. Ber. 1870 e Pudasjarvi Ranuanjarvi! et Simojoki prope 
Tolia ut e Simo prope Portimo enumeratur; Uleaborg in fossis 
[»dammar»] parvis, Hietasaari, Pudasjarvi: Zidb., cfr Brenn. 
Obs.; [Uleaborg] p Oulujoki, Lylyjarvi: Leiv.; st r Simo Isotaini- 
joki, Majavajoki: Keckm., cfr 1. c. p. 15; st r Rovaniemi Sonk- 
kajarvi, Mantyjoki et Mantyjarvi, Ylitornio Raanujarvi!, Kaaran- 
nes et Vietonen: Hjelt & H., quem 1. inspicias; Spic. vide supra, 
[vide etiam Caspary in Bot. Not. 1879 p. 87-88]. — Kuus. 
(fq): N. I. Fellm.; st r: Sahib. Fort., spec, ex Hiinnila! iHanni- 
nen in Wainio Kasv.]; Vaimonlampi: Nyberg!, cfr de his om- 
nibus Wainio Kasv.; Vuotunki!, Kiitiima: Hirn Fort. — Kk. 
nondum adnotatum, sed verisimiliter eruendum. 

Lapp. fenn. st r Kittila Kukasjoki prope Kukasjarvi, Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1. 269 

Aakenusjoki!, Ounasjoki prope pag. Kittila (ster. et inc.): Hjelt t'^- 
H.; [complnr. loeis — fq, e miiltis locis enum.: Birg. p. 99, vide 
iam Caspary 1. c.;] r in stagnis Kortilampi et Lusikkalampi: 
Blom Hidr.; in fluviis minimis paroeciae Sodankyla Kemensis 
rarius, ex. gr. in Muteniajoki [»Muttanijoki»] et Mairijoki [e Wai- 
nio Not.] [»Marjeioki»! iuxta Pelkola frequenter lectum: Wahlenb. 
p. 151, cfr Wahlenb. FI. Suee. p. 345; cum A-", /uteo parcius 
ex. gr. ad flumina Lutto et Ivalojoki, lacus Inari et Sulkesjaure 
par. Inari, flumina Mutenia, Mairijoki et Luiro par. Sodankvlii: 
Fellm. Laj)p., cfr Fellm. Ind.; Kemijarvi ad Suorsa, Sodankyla in 
stagno ad pag. Sodankyla et in flumine ad Kaaretkoski: Wainio 
Not.; Kuolajarvi [»Salla»] Akkisjarvi [forsitan Ahkisjarvi] infra pag. 
Alakurtti; Borg & Rantaniemi!; [Sodankyla] in amne ad Riesto: 
Hult Lappm. p. 168, cfr 1. c. p. 31 ; Kihlm. Ant. vide supra 
sub A^. puinilo X futeo p. 265, spec, ex Inari Vastusjiirvi ! ; 
Svanvik ad Salmijiirvi [»C'olmeiavre»] : Th. Fries p. 183, cfr Th. 
Fries Resa p. 61, Blytt p. 1014, Schiib. p. 305, Caspary in Bot. 
Not. 1879 p. 88, Norm. Fl. Sp. p. 99 etc.; terminus borealis 
[eodem loco] ad 69*' 24-25': Norm. ann. \). 8; 69° 27-28': 
.\orm. Fl. Overs, p. 54—55. — [L. ent. reg. subalp. r: Ltest., 
vide 1. c. p. 39; Kaaresu'anto Ylikyla: Wirz. M. S.; Siirkijarvi: 
Caspary in Bot. Not. 1879 p. 88 et 90, quern 1. inspicias; in 
rivuli.'^ ad fluvium Muonio usque ad Kaaresu'anto: Backm. & H. 
jt. 140, vide etiam Hartm. p. 159.] 

Lapp. ross. cum A^. hfteo ad flumen Luttojok et Sopi)el- 
jaur inter flumen Lutto atque lac. Inari: Fellm. Ind., cfr FJeket. 
p. 543, forsitan ad A", liiteuin yc^ puniiluin spectet; N. I. Fellm. 
non vidit; Hirvasjiirvi ad »Tarkuskan kota>: Axelson & Borg!, 
cfr Medd. XXIX p. 38; in flumine Ponoj ad orientem versus 
a page Kamensk: Palmen!, vide infra; Pjalitsa; Mela PI. et 
herb.; Pjalitsa in stagno: Kihlman! nomine A", luteiim \piimi- 
lum, vide infra; r in reg. silv., tantum e SiuluJampi! adnotatum: 
Linden Ant. 

T b. En sniablommig JSuphar sag jag i Keuruu vid Kolho: Hjelt; nar- 
mare underscikning ar behoflig. — Ok. Angaende uppg. i Brenn. Obs. fran 
Kiauta galler detsamma som i afs^eende a N. luteum X immihnn. — Kajana: 
Ale ; afser sannolikt provinsen. — Lapp. ross. Exemplaret fran Pouoj-tioden 270 Nuphav pnmilnni. 

vid Kamensk! ar af Kihlman bestamdt till N. luteum X pumilum. Ehuru 
sterilt, anser Lindberg det dock pa samma gruuder som exemplaret fran 
Pjalitsa, se ofvan p. 265, hora till K pumilum. 

Namuas bor, att L. L. Lsestadius i Bot. Not. 1S58 p. 143 sa.aer oni 
N. pumilum: "quotannis floret». 

Sasom subfossil ar arten tageu i Oa. Kurikka Levinneva pa 0,9.-. 
Ill djup 1 fro: Lindb. uiid. p. 97. 

Var. Spennerianum Gaud. norr. el. ostra Lappl.: Fries fores at 
Caspary (Bot. Not. 1879 p. 82) till N. luteum X puniilnm ; niahanda banfor 
siy uppg. f. o. alldeles irke till vart flora-omrade. Nymphaea') alba L. '). 

In tota Feunia (juainquam usque ad (j6° 30' (tut 6<S'^ 
inreniri est ittdicata, cum N. Candida saepius coniancta 
c/-at, iiidicationes, quae infra adfercntiir. niaximam partem 
ad Jianc speciem spectant. Quam oh rem frequentia non 
certa sit, tanien niulto rarior quam N. Candida esse ride- 
tur. Specimina saltern in ricinitate ferritorii usque ad G-T 
ad septentn'onem. rersus lecta sunt. 

Till. 3); Kalm^); »mest i alia insjoar»: Hell. p. U ^); in 
fluviis et lacubus fq: Prytz •'^); locis (juietis fluviorum et rivorum 
per totam patriam usque in Alkkula: Wirz. pi. off. ^); maxima 
pars Femi. et Lapp.: Fries; Eur. omn. exc. Lapp, plur.: Nym. 
Consp. p. 23; in Fennia (tota) adest: Nym. Suppl. p. 15; Fenn.r 
Giirke p. 394, cfr etiam DC. Prodr. I p. 115, Led. 1 p. S3 et 
Lindberg in Medd. XXIX p. B8. 

Al. p: Bergstr. ^); st fq in stagnis et fossis maioribus : 
Uergr.; Geta liolstaholm : E. Reuter, cfr Popp. p. 7; spec, non 
adest in H. M. F. — Ab. p: Zett. & Br. ^j et Arrh. Ann.; f(i in 
stagnis: Sand. '^)\ fq: Renv. % p ex. gr. Aminne: A. Nyl. ^)\ Pojo 
compluribus locis: Sael. ann.; fq: Sel. •^); fq : Flinck, vide sub 
N. Candida: p enum. in amnibus interdum cop., sed ad partem M Speciraiua huius generis in H. :\[. F. asservata a. 1902 detenin- 
navit Harald Lindberg, cfr Medd. XXIX p. ()8. 
-) iV. altja I melocnrpa Casp. 
.■') Aliae species et formae hnius generis non distinctae. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 21 1 

inaximam floribus minoribus, floribus maioribus Mynajoki ad 
praedium Miesmaki, etiam in lacu Hirvenjarvi provenit: Gaj. 
Kasvist., cfr 1. c. p. 142. — Nyl. [Snappertuna] circa Brovik, 
Totalfladan et in freto inter Degero et terram continentem sito, 
nonnulla spec, in sinn ad Knipnas sat parce: Hayr. Stud. p. 
169; p: His. ^); st fq — fq, interdum inprimis in amnibus aquam 
tegens: Stenr.; p: W. Nyl. i); fq: Ssel. 0. Nyl. M; iHoglandl in 
lacubus inprimis Liivalahenjarvi: Brenn. ^). — Ka. Lavansaari: 
Brenn. ^); p — st fq : Blom ^); st fq: Linden^), vide etiam Sa*lan 
in Medd. XXII p. 54 (etiam f. erythrostigma) [spec, e Virolahti 
Sakajarvi nomine A^. alba f. mir/or erythrostigma nunc tanien 
ad N. candidam referturj. — Ik. fq: Malmb. ^); [in aquis sta- 
gnantibus aut lente fluentibus Ingriae p [»hin und wieder»], in 
septentrionali parte r Parkala [»Pargola»] (D:r Sarnow), Ossinovaja- 
Rostscha etc.: Meinsh. p. 19; Levaschovo: 1. c. p. 20; Garbolova 
etc.: Schmalh. hybr. p. 107, quem 1. inspicias]. 

Sat. fq: Malmgr.; st fq: Hjelt. — Ta. st fq : Leop., Norrl. 
s. 0. Tav. et Wainio Tav. or.; fq : Asp. (*t Th. i), Knabe Fort. ^) 
et Bonsd. — Sa. st fq : Hult, vide etiam Saelan in Medd. VI 
p. 236. — Kl. fq: Fl. Kar., Hann. i) et Backm. '). — Kol. st 
r — p: Elfv. 

Oa. fq; Malmgr. et Laur. Vaxtf., vide etiam 1. c. p. 9 et 
10. — Tb. st fq: Broth.; Pihlajavesi fq: Norrl. n. v. Tav. p. 
430. — Sb. fq in lacubus: Enw.; fqq : Mela, vide etiam L. Y. 
1897 p. 5; fq: M. & J. Sahib, i). — Kb. fq : Eur. t^^ H.; in la- 
cusculo Kylyjarvi prope templum par. Polvijiirvi una cum N. 
Candida et N. tetragona: Sa^l. ann., cfr Medd. XXVI p. 29; 
f. typica st r: Wainio Kasv., vide ceterum infra. — Kon. st fq, 
Saoneshje ad Velikajaguba fq : Norrl. On., vide etiam Giinth. 
p. 32. 

Om. fq: Hellstr, et Temi. — Ok.-) st r: Wainio Kasv. 
et Brenn. (Jbs., vide infra; Puolanka (fq): Brenn. Reseb. p. 72, ') Aliae species et formae huius generis non distinctae. 
-) Omnia spedmina ex hac provincia nomine N. nlbae collecta nunc 
ad X. candidam referuntur. "272 Nymphaea alba. 

cfr Moberg Klim. p. 59 i); (fq): Must. i). — Kp. st r: Wai- 
nio Kasv. 

Ob. -^j St fq: Jul. p. 280 ^); st r: Brenn. Obs., vide infra; 
[Uleaborg] (fq): Leiv. ^); in amnibus et lacubus p Simo Joutsen- 
jarvi cop., Kemi Porholanpudas cop.: Keckm.; [stfq: 0. R. Fries 
p. 159^);] certa tantum ex Ylitornio Pessanlompolo: Hjelt & H., 
vide etiam M. Castren p. 38S ^) et Moberg Klim. p. 59 '). — 
Kuus. 2) st r: Wainio Kasv. — Kk. -) st r: Wainio Kasv.; So- 
nostrow : Mela PI. 

Lk. "^j usque ad Sombiojarvi baud infrequens: Felim. F.app. ^); 
p locis tranquillis tluviorum Kelujoki et Sattasjoki in stagnisque 
Lusikkalampi et Kommattilampi parcius: Blom Bidr.; in amni- 
bus ad Riesto et Lokka: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 31 et 86, ex 
Hult 1. c. A^. candldain incl. [ad banc solam verisimile est 
spectare]. 

Lapp. ross. '^) in fluviis et lacubusque minoribus usque ad 
Kantalaks baud infrequens: Fellm. Ind., cfr N. I. Fellm.; Umba 
(Selin): N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXVIII et Beket. p. 543; Porje- 
guba: Mela PI.; Umba: Edgr. & Lev., cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. L33 [ad A^. candidam spectat]. 

Till. Icon. 54 enl. 0. Hjelt Nat.; figureu kau med minst lika mycket 
skal foras till Nupliar lideum (enl. Fries Ofvers.)- 

Att doma af exemplaren i H. M. F. torde det stora flertalet af nyss 
anforda uppg. afse N. Candida; nagra afse darjamte, ehurii i vida mindre 
man, N. tetragona (se under denna). Hvad sarskildt mellersta delen af 
landet betraffar, ma fran senaste tid anforas, att Axelson, som upptager 
N. Candida sasoni fq, meddelar folj. angaende forhaliandet i en del af Kb.; 
»Muutamat eksemplaarit alueelta koottujen Nyniphcea'm joukossa poikkeavat 
melkoisesti yllamainitnsta lajista lahestyen suuresti N. alba. Vastaiseksi olen 
kuitenkin ollut pakoitettu jattamaan niiden niaiirayksen sikseen»: Axels. Pntk. 
— Fran norra delen af landet (Ob. och Ok.) sages: »Exemplar [af N. alba] 
endast fran Kenii prestgard; de fiesta anteckningar galla alia storblommiga 
hvita nackrosor, alltsa N. alba och Candida utan atskillnadi: Brenn. Obs. 
For min del skulle jag dock tro, att endast N. Candida afses, da afven det 
omuaniuda exemplaret fr&n Kemi hor till den sistniimnda. Om forekom- 
sten i Lappland sages slutligen: »Anne etiam i\'. alba in territorio nostro ') Aliae species et formae liuius generis non distiuctae. 
-) Omnia specimina ex hac provincia nomine N. albae collecta nunc 
ad N. candidam referuntur. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 27;:$ 

proveniat, ex adnotationibus meis uou elucet, et adhuc praetervisa fuit me 
in Lapponia anno 1878 projfisciscente. Adnotationes meae verisimiliter 
autem ad N. candidam solam spectant. Folia Nymphaeae plur. loc. in flu- 
minibus Kitinen et Kemijoki vidi»: Wainio Not. I detta sammanhang nia 
namnas, att exemplar fran Lk. Kittila Alakyla, hvilka af mig bestamdes 
till (iV. hiradiata) N. Candida och af Sselan under borjan af 1880-talet for- 
des till sistnamnda art (se Hjelt & H. p. 121 not), i Herb. Mus. Fenn. II 
fordes till iV^. alba, jfr 1. c. p. 133 ; numera foras de af Lindberg ater till 
N. Candida. 

Da Mela sarskildt sysselsatt sig med studium af sliigtet Nymphaea, 
bor det framhallas, att ban annu i tredje uppl. af Mela Kasv. upptog 
N. alba sasom allman i hela flora-omradet [»E— L. 1—19 y»], men senare 
sasom rar i sddra och mellersta delen [»E— K. 1, B, 7, 12, 13 (luultavasti 
1-18) h)>]: Mela Kasv. IV, jfr afven Mela i L. Y. 1897 p. 5. 

Med anledning af det nu anforda torde det vara skal att upprakua 
samtliga exemplar i H. M. F., hvilka af Lindberg, da ban i dec. 1902 re- 
viderade slagtet Nymphaea, fordes till N. alba. 

Ab, Lojo Lylyis Outamoviken: E. af Hallstrom!; Mynamaki joki 
Mielismaen luona!, Ylanejoki lahella Kolinummea!: Cajander. — Nyl. 
Hogland : Sselan & Stromborg!; f. micrantha Hogland Liivalahenjarvi cum 
typo 1898: Sselan ! — Ik. Rautu Susijarvi: Malmberg! 

Sa. Lappvesi Vilkkajarvi [prope stationem Pulsa]: Sselan! (f. globo- 
chlorocarpa Casp.); Savitaipale Kuolimojarvi : Sselau! (f. micrantha). — Kol. 
Latva Paireka: Lindroth & Cajander! 

Sb. Karttula: E. Nylander!; Kuopio Haapalaks Pekolanlampi : Malm- 
Vjerg!; Kolmisopen lammesta Kehvon kylassa Kuopion pitiijassa; K. W. 
Natunen! 

Kp. Sjuigarvi: Bergroth & Lindroth!; [Solovetsk: Selin !]. 

I Seelans herbarium Annas, forutom fran ett par af de nyss omnamnda 
stallena, exemj^lar fran Al. Eckero in lacusculo Bole trask. — Ab. Pojo 
in lacusculo prope Sellvik; in anme Fiskars prope stationem Skuru ; in 
lacusculo Starrbole trask prope fabricam Billnas. 

Sa. Taipalsaari in lacu Mustijarvi ad praedium Hentunen; Ruoko- 
laks in lacu Sarkijarvi. 

Kb. Polvijarvi in lacu Kylyjiirvi prope pagum templi [>Kirkonkyla»] 
parcius cum N. Candida et N. tetragona. Samtliga dessa tagna af Sselan 
sjalf: Ssel. ann. 

Angaende hvita nackrosens nordgrans se under N. Candida. 

Sasom fossil ar N. alba funnen pa talrika lokaler: G. And. p. 110 
m. fl. Det bor harvid ihagkommas, att K. alba sasom fossil [hos flere 
forf ] innefattar alia arter af slaktet Nymphaea: Lindb. comm. 

Angaende var. minor se under N. Candida var. minor. Atminstone 
den form, som omnamnes i Caj., Kasvist. torde dock hora till N alba. 
Den smablommiga formen af denna art kallas af Mela var. parvijlora 

Typis impr. ^'I.^ 1905. 18 274 Nymphaea allja, 

Heutze och uppgifves sasom mycket rar: Mela Kasv. IV. (Se ofvan uuder 
Ab. och ang. exemplar fran Nyl. oeh Sa.)- Angaende denna namnes 
dock: »Formen med mindre blomma ai' ingalunda sallsynt, men ar ej af 
nagou betydenhet, sasom omarkligt ofvergaende i hufvudformen. Fram- 
kallas sJikerligen af lokala t'orhallandeQ»: Ssel. anu. 

Eu form med Ijusroda kronblad fran Naattala nara Viborg uppgifves 
sasom tagen af H. Zilliacus: Medd. XXII p. 15, jfr 1. c. p. 16. Exempla- 
ret fores numera till N. Candida (se under N, Candida f. rosea). 

Var. polystigma Casp. omniimnes i Mela Kasv. Den bar dock ut- 
gatt fran Mela Kasv. IV. — F. erythrosfigma omnamnes fran K a. (se ofvan). 
Exemplaret fores numera till A'. Candida. Se f. 6. om denna arts former 
t. ex. Caspary i Bot. Not. 1879 p. 69-71. Nymphaea Candida Presl 

Usque ad liaec tempera a N. alba non rite distinct a 
est, et plurimas observationes nomine N'. albae divulgatas re- 
risimile est ad N. can di dam referendas esse, quare distri- 
butio non omnino certa sit In tota Fennia tamen invenitur 
et ad septentrionem versus usque ad 68^ progredi videtur. 

Etiam hie obvia (Mus. Fenn. e Tavastia): W. Nyl. Distr. ^); 
Fennia: Trautv. Incr. p. 4o 2), cfr 1. c. p. 42 i); Fenn. (praec. 
centr. Saelan) exc. Lapp, et bor. plur.: Nym. Suppl. p. 15^); 
Fenn.: Giirke p. 395 ^j, vide etiam Lindberg in Medd. XXIX p. 68 2). 

Al. Geta Djupvik: Kihlm. Ber. i); Geta Bolstaholm : E. 
Renter^). — Ab. complur. locis in par. Lojo, cop. in lacu Horma: 
S. 0. Lindberg in Medd. IX p. 122 2), ^ide infra; (fqq): Weeks. 2); 
plerumque p — st fq, enum.: Caj. Kasvist. 2), quem 1. inspicias, 
efr 1. e. p. 142 2). — Nyl. Esbo: Popp. p. 7 2); Nurmijarvi st 
fq ad ripas, sed parcior: Stenr. 2), cfr 1. e. p. 47 2) et Stenr. 
Thierl. p. 28 et 29 2). — Ka. Virolahti in lacu Sakajarvi cop.: 
Ssel. ann., cfr Medd. XXII p. 54 2), g^ j^fra p. 281 sub 
N. tetrafjona, vide ceterum sub formis. — Ik. Sakkola Isosuo 
Peralampi: Lindb. p. 23 2); [in vicinitate opp. Petersburg fere 
in omnibus aquis et eodem modo magis ad septentrionem ver- 
sus: Meinsh. p. 19-20 i)]. ^) Nomine: iV. * biradiata Somm. aut N. alba var. hiradiata. 
'-) Nomine: N. Candida Presl. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N;o 1. 275 

Sat. frequentior quam N. alba: Hjelt i), vide etiara Hayr. 
und. p. 27^). — Ta. st fq, Luopiois prope templum in sinum 
ad Mikkola cop., Rautajarvi etc.: Leop. ^); Jamsa: Sael. herb. — 
Sa. haud infrequens in lacii Saimaa, ut videtur: Sselan in Medd. 
VI p. 236^), vide infra. — Kl. [Parikkala] (r) Koiralanjoki, Haa- 
palahti: Hann. ^); st fq: Hjelt i). cfr etiam Fl. Kar. ^). — Kol. 
ad Mjatusova et Gorki adnotata, ad Sermaks! lecta: Elfv. ^). 

Oa. (r) Garala Vasa in fossa [»Kanalen»], verisimiliter 
frequentior: Laur. Vaxtf. 2). — Tb. Jyvaskyla Tourujoki: Wainio 
Tav. or. i). — Sb. (p) velut ad Palojarvi: M. & J. Sahib, i). — 
Kb. fq, cop. in toto territorio: Axels. Putk. ^); st f q : Wainio 
Kasv. ^), vide ceterum infra. — Kon. Nim'arvi! et Tiudie in 
stagnis minoribus fundo molli: Kihim. ^), vide etiam sub f. minore. 

Om. p: Hellstr. ^); st fq in interiore parte: Tenn. i). — 
Ok. st fq: Wainio Kasv. ^); (p), in parte orientali st fq : Brenn. 
Obs. ^). — Kp. st fq: Wainio Kasv. ^). 

Ob. (p), Kemi fq, spec, ex Ylitornio Pessanlompolo, prae- 
dium sacerdotis par. Kemi, Kuivaniemi, Oulu et Uleaborg: Brenn. 
Obs. ^); in stagnis (»r») Kemi Porholanpudas : Keckm.^); Kemi 
fq : Rantaniemi 2); p: Hjelt & H. ^), [vide etiam Gaspary in Bot. 
iNot. 1879 p. 742)]. _ Kuus. st fq: Wainio Kasv. i). — Kk. 
st fq: Wainio Kasv. ^); Tuntsa Kuusinkilampi! et Suolampi ad 
septentr.-occidentem versus a Pesioiva!: Borg & Rantaniemi, 
(cfr Medd. XXVII p. 91-92 2)). 

Lk. p: Hjelt & H. 2), quern 1. inspicias; [complur. locis, 
enum.: Birg. p. 98, quem 1. inspicias, vide etiam Gaspary 1. c. 
p. 74 et 75;] ad Vuostimovaara in Kemijarvi ex adnotatione 
mea: Wainio Not. nomine A^. Candida var. biradiata Somm., 
cfr 1. c. p. 30; [Kuolajarvi] Matavakutsajiirvi: Borg Sel. — [L. ent. 
reg. silv. r: Lsest. ^), non ad partem fennicam spectat.] 

Vide ceterum sub A^. alba. Plurima enim specimina N. 
caiididae in H. M. F. asservata nomine A^. aibae lecta sunt. 

Kb. Den f. af N. Candida, som omnamiies fran Tohmajarvi (Iverus): 
Sfelan i Medd. XX p. 41, hor enl. Saelan sjalf till X. tetragona. Samma 
ar fallet med uppjj;. om N. Candida fran Nurmes: Medd. VI p. 23*3 och ') Nomine: N. * biradiata Somm. aut N. alba var. biradiata. 
'^) Nomine: X. Candida Presl. 276 Nymphaea Candida. 

262 liksom sannulikt med Here andra af de tidigare uppg. om N. cmtdida. 
Se harom under N. tetragona p. 281. 

I Nym. Consp. p. 23 fordes N. biradiata sasom underart till N. alba 
och hit fores den afven af flere finska forf. Caspary (se Bot. Not. 1879 
p. 74) framholl dock, att K. biradiata bor foras sasom varietet till N. 
Candida, jfr Nym. Suppl. p. 15. Da det emellertid s.ynes mig sannolikt, 
att benamningarna N. biradiata och N. Candida hos oss for det mesta 
afse samma form (i Mela Kasv. IV upptages biradiata sasom form under 
N. Candida och betecknas sasom st r, jfr afven Brenn. Flor.), har Jag upp- 
tagit dem tillsammans, men sokt angifva, under hvilket namn de sarskilda 
uppgifterna forekomma. (Se harom t. ex. Hjelt & H. p. 121 notl 

I Medd. VI p. 236 sager sig Sselan pa flere stallen i Saimens vatten- 
drag observerat N. alba, ehuru ban tror, att N. Candida ingalunda ar sail 
synt. (Namnen tagas dock icke bar i samma mening som numera, se 
under N. tetragona). Daremot uppger S. O. Lindberg i Medd. IX p. 122, 
att ban i Lojo ingenstades funnit den ratta N. alba. De bSda arterna 
synas saledes vara forberrskande pa olika trakter, (se harom afven Caj. 
Kasvist.), men deras utbredning iir annu i behof af narmare undersokning, 
se dock H. Lindberg i Prot. 6, XII, 1902. Tillaggas ma, att Mela i Kasv. 
Ill Ijetecknar N. Candida sasom r och forekommande i Jamforelsevis fa 
provinser, i Kasv. IV daremot sasom allman i nastan hela landet [1?, 2— 
17, 19]. 

Angaeude hvita nackrosens nordgrans bor annu framballas, att den 
icke, savidt man nu vet, gar langre mot norden an till norru Sodankyla, 
jfr Hult Lappm. p. 86. (Wahlenb. p. XXX uppraknar N. alba bland arter, 
som endast ga till Lapp. silv. inf.) Af Birgers tafl. 6 ofver artens nord- 
grans i norra Sverige framgar ofverensstammelsen i dessa trakter emellan 
namnda grans och juliisotermen for 14" C. 

Sasom fossil uppraknas N. Candida fran ett par stallen i furuzonen ; 
G. And. p. 110, dar det dock tillagges: jDen hvita nackrosen har antagli- 
gen i Finland, liksom i Sverige alltsedan bjorkperiodens borjan varit en 
af de oppna vattnens allmarnaste invanare». Emellertid framhaller Lind- 
berg, att N. alba och N. candida ej kunna sakert skiljas pa frona, hvar- 
fore ban alltid anvandt namnet N. alba kollektivt: Lindb. comm. 

Oberaknadt de langre fram behandlade formerua upptages var. sphae- 
roides Casp. Fenn.: Giirke p. 895 sasom var. b). [Ik. Lachta Caspary i 
Bot. Not. 1879 p. 75, — Ob. in lacu Raukojarvi prope Pajala: Caspary 1. c] 
Var. minima-erythrostigma. O m. narraast landryggen, Valvatti trask 148 
m [500 fot] ofver hafvet: Hellstr.; exemplaret bor dock till den senare 
sarskilda N. tetragona. 

Se f. o. angaende denua art och dess former Caspary i Bot. Not. 
1879 p. 71—75; nagra af de 1. c. uppgifna formerna aro tagna belt nara 
Finlauds grans. 

Arten hybridiserar hos oss med N. tetragona. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 277 

Nyraphaea Candida i. minop. 

Rarius cum vis, qnas supra dixinius, lyrnecipue in Fennia septentrionali 
et media orcurrere indicatur. Miiltae sub hoc nomine coniunctne sunt formae^ 
Bed saltern forma N. Candida floribus minoribus, de qua hie inprimis agitur, 
tantum nutrimento parco, solo inepto etc. orta esse videtur. 

Fenn : Gilrke p. 395 under namu af N. Candida c) minor Wainio. 

Al. Ang. hufvudformen namnes: ofta tillsammans med f. minor: 
Bergr. '); Geta i de fiesta trask i n.v. delen mellan bergen : Hult ann. '> 
— Ab. Pargas i ett skogstrask vid Piukala (Elfving): Arrh. Ann.; Kimito 
Vestanfjard i en liten back : E. Reuter -), (se afven under N. alba). —Ik. 
[»in lacubus Isthnii kareliae v. g. circa Parkala [Pargolam]» : Fl. Ingr. p, 
50 '), se afven Meinsh. p. 20 -)]. 

Sat. p. Malmgr. '). — Ta. Vehkajarvi (Perkio i ett trask), nara 
Padankuosi i Isokailajarvi : Leop. -); Koski: Norrl. s. o. Tav. '); [Gustaf 
Adolf] r Leppalahti, Kautuenpohja: Bonsd. ')!; Korpilahti Putkilahti, Vei- 
jonjarvi, Piilila: Wainio Tav. or.'). — Sa. p (v. Weymarn): Hult ^). — 
Kl. >in Ruskiala in amne ad diversoriuni cop.»: Fl. Kar. '), jfr Fl. Kar. 
p. 194') oeh Fl. Ingr. p. 50'); Ruskiala Soanjoki: Hjelt Ant. p. 65'-). 

Oa. p: Malmgr. '). — Tb. st r Karstula Lintulaks!, Saarijarvi Korte- 
jarvi, Viitasaari Permaslampi: Broth.'). — Sb. p; Mela'). — Kb. Vartsila 
a i Tohmajarvi: Chyd. '); Liperi p Vainolampi!, Konttilansalmi etc.: Eur. 
ct H.-); p-st fq: Wainio Kasv. ''), se un<ler Ok. — Ken. »plur. loc, ut 
ad Pal'arvi! in rivo (tq), Koikari, 8outajarvi, > Soslanv-nawlok», Gorka et 
Tiudie (Simming)j>: Norrl. On. under namn af X alba var. biradiata Somm. 
(f. minor), se afven Giinth. p. 32 '). 

Om. Perho Oksakoski eri/throstigma : Hellstr. '). — Ok. p(-stfq) 
»ruusaimmin tavattu pohjaisemmissa pitajissa>; Wainio Kasv. ^); fq: Brenn. 
Obs. *), se langre fram. — Kp. p(— st fq): Wainio Kasv.-). 

Ob. p: Brenn. Obs. ^), se langre fram; Rovaniemi Mantyjoki: Hjelt 
& H. ^). — Kuus. Wainio Kasv.-), se under Ok. — Kk. p (_ st fq) »run- 
saimmin tavattu pohjaisemmissa pitajissas: Wainio Kasv. -) 

Lk. »ad pag. Kemijarvi in par. eiusdem uominis et ad pag. Sodan- 
kyla et Kaaretkoski in Sodankyla ex adnotationibus meis»: Wainio Not. % 
jfr Hult Lappm. '). 

Ehuru, sasom framgar af det ofvanstaende, ratt manga uppgifter 
ga under namnet N. alba var. minor, bar jag dock ansett, att de till 
allra storsta delen afse N. Candida. Sa upptages i Mela Kasv. IV N. 
alba var. imrviflora Hentze sasom m. r. [»hh»l. Ganska manga upp- 
gifter afse f. o. den tidigare ej sarskilda N. tetragona (se under denna); ') Under namn af N. alba var. minor T>C. eller Reich. 

-1 Under namn af N. biradiata var. eller f. minor Bessl. eller Rupr. 

■"'l Under namn af N. Candida var. eller f. minor. 278 Nymphaea Candida. 

sarskildt ar detta fallet ined Hellstroms upp". frau Om.: !<8el. ann. — I 
Brenn. Obs. sages visserligen, att uppg. »galler alia smablommiga livita 
nackrosor, alltsa f. minor af alba ooh Candida tillsammans)', men nagra 
exemplar af N. alba foreligtra icke t'ran dessa trakter. FramhaJlas bor 
f. o., att Caspary i Bot. Not. 1879 p. 71 uppgifver, att de sma formerua 
uppkomma af bristande naring och pa det bestamdaste pastar, att: »en 
N. alba minor sum varietet tinues ej». Sselan och Lindberg instiimma 
fullkomligt med Caspary: Ssel. ann. och Lindb. comm. Ehuru formen 
saledes icke har nagot systematiskt varde, synes det mig lamphgast, att 
pa ett stalle upptaga de manga hithorande uppgifterna, da de i vissa fall 
tjana till att belysa forekomsten af N. Candida (eller N. tetraguna). Flere 
opublicerade uppg. har jag dock forbigatt. >Se f. o. Herb. Mus. Fenn. 
[ed. I]. I Herb. Mus. Fenn. II p. 133 sages ang. K alba endast: »variat 
fl. duplo minoribu8». Nymphaea Candida f. rosea Mela. 

It/ Fennia australi ravissime adliuc lecta est. 

Fenn. (Viborg): Giirke p. 896. 

Ka. Viborg Karisalmi, Naattalanjarvi, »Tihilahti» [sive rec- 
tius Tetrilahti!]: Mela in (Diar. 3, XI, 1900) Medd. XXVII p. 22, 
cfr Mela Kasv. IV, ubi describitur et rr esse indicatur. 

Tidigare ar denna form tagen vid Naattala [»Naata!a»] af Zilliacus, 
se Medd. XXII p. 15 och 16 afvensom under N. alba. I L. Y. 1897 p. 5 
sages fyndorten vara »Naattalanjarven Tetrilahdessa lahella Karinsalmen 
pysakkia Viipurissax. Formen fran Sb. Lapinlaks (se Medd. XXIII p 131 
fores numera till f. erythrosepala. 

I Lindb. Enum. anvaudes for denna form benamningen N. Candida 
f. rubra Sern. Huruvida dock detta nanin mojligen afven innefattar fOlj. 
form och liuruvida det ofverhufvudtaget ar aldre, kan jag ej afgora. Nymphaea Candida t. erythrosepala Mela. 

In Savonia septentrionali adhvc rarisaime lecta est. 

Fenn. (Savonia bor.): Giirke p. 395. 

Sb. Lapinlahti [ad pag. Nerkoo] in lacu Keskiramaisen- 
lampi: Mela in (Diar. 3, XI, 1900) Medd. XXVII p. 22, cfr Mela ^ 
Kasv. IV, ubi describitur et rr ad Lapinlahti Nerkoo! lecta esse 
dicitur, et iam IJudden in Medd. XXIII p. 13 nomine iV. Candida 
var. rosea ut etiam Mela in L. Y. 1897 p. 5. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 279 

Nympliaea tetragona Georgi. 

His annis apucl nos distincia est, cur distributio non- 
dum satis explorata sit. In multis locis 2^er totam fere Fev- 
niam, orientalem et mediam iam lecta est. Ad occidentem 
versus ad 4P 25' apud nos procedit. 

De distributione vide inprimis Mela in Acta XIV N:o 3, 
iibi nomine A\ fennicae describitur, et Mela in Medd. XXIV 
p. 49—50, cfr etiam Mela Kasv. IV, Lindb. Pfl. p. 13, Lindberg 
in Medd. XXIX p. 68 etc.; Fenn.: Giirke p. 396. 

Ab. Karislojo Hautavesi (E. af Hallstrom): Mela 1. c; r 
Pyhajarvi Vuotinainen prope Porila in stagnis Yli- et Alitaka- 
lampi!, et Ruokkijarvi: Weeks., cfr L. Y. 1901 p. 187. — Nyl. 
Nnrmijarvi (Stenroos): Mela 1. c, cfr Stenr. Thierl. p. 28. — 
Ka. Fredrikshamn in amne Summa 16 km ab oppido 1899: 
Bergroth comm. [spec, non reportatum]; Virolahti in lacu Saka- 
jarvi cop. cum N. Candida [y>N. alba»]: Sselan i)!; in stagnis 
et lacubus inter stationes viae ferratae [Antrea] Koljola et [Kirvu] 
Sairala, ut etiam [Kirvu] Inkila et Ojajarvi in omnibus locis co- 
piosissime: Sselan in Medd. XXVI p. 29. — Ik. nondura observata. 

Ta. Teisko [ad fines prov. Sat.] in lacubus silvaticis Iso 
et Pieni Kuusjarvi (G. R. & E. Munsterhjelm et E. Lange), Saha- 
lahti Perkio (Leopold), par. Gustaf Adolf [»Hartola»] (Bonsdorff ^^)!): 
Mela 1. c; Teisko Ala-Pirilii in lacu Paivajarvi et f. maior et 
pusjila: Hougb. in litt. 1904, cfr Sselan in Medd. XXX p. 101; 
Tammela Salostenjarvi: 0. Collin!, Lempaala Kaustjarvi: 0. 
Wellenius!; Orivesi Savijarvi: Borg! ^). — Sa. Mikkeli (K. A. 
Hyrkstedt), Puumala Kaarteis (E. Juslin!), Saaminki Pirhianiemi 
Levealabti (K. J. Lagus), Kallislaks Ahvenlampi (K. W. Natunen), 
Everijarvi (K. Helin): Mela 1. c; Sulkava Myllylampi prope Tiit- 
tala cop.: Budden! — Kl. Uukuniemi Seiskanjarvi (W. Nenonen), 
Ruskiala (!) Soanjoki (Brotherus & Hjelt^)!): Mela 1. c; Ruskiala 
in lacu in desertis sito [»6demarkssjo»]: Hj. Neiglick & J. Lu- ^) Nomine: N. Candida. 

-) Nomine: N. alba var. minor. 

») Nomine: K. biradiata f. minor. 280 Nymphaea tetragona. 

pander! ^); in lacubus et stagnis inter stationes viae ferratae 
Ojajiirvi et Hiitola, Hiitola et [Kurkijoki] Alho etiam in amne 
et in stagno ad meridiem versus a Sortavala omnibus locis co- 
piosissime: Sailan in Medd. XXVI p. 29. — Kol. vide infra. 

Tb. Karstula (Brotherus! ^)), Rautalampi {K. Jiiderholm): 
Mela 1. c; Vesanto in stagno Asilampi: G. Sucksdorff! & J. 
Sucksdorff! — Sb. in multis lacubus minoribus: Mela 1. c, ubi 
e 13 lacubus enumeratur, inter quos copiosissime [»massenhaft»] 
in Pieni Musti props oppidum, minore copia in Iso Musti, pag. 
Kehvo in lacu Haapalampi copiosissime, pag. Savonkyla in lacu 
Lyhyt, pag. Jannevirta in Pohjalampi!, Hotinlampi et in aliis 
lacubus, pag. Kortejoki in lacu Heiniilampi, pag. Riistavesi in 
lacu Pirttilaks (K. W. Natunen), pag. Vehmersalmi in lacu Sarkka 
(Budden) et in pag. Hirvilaks in lacu Levalampi (Budden); e 
Kuopio iam 1856 reportavit L. M. Runeberg in 8*1. herb.; Kuopio 
(!) Vartiala Vartialanlampi [Jalajarvi: Mela 1. c.]: Lonnbohm!; 
Kuopio in lacu Pieni Mustilampi: E. W. Suomalainen!; Kuopio 
Haapalampi in pag. Kehvo i. pnsilla: K. W. Natunen!; f. maior 
Kuopio Pieni Mustilampi: Mela! et Lonnbohm!; Lapinlahti in 
lacu Keskimmainen [in pag. Nerkoo: 1. c.]: Budden! 2); Pieksa- 
maki in lacu Haapajarvi: Lonnbohm!; lisalmi Palojarvi: M. & 
J. Sahlberg!^), cfr Mela 1. c. — Kb. Vartsila (J. Chydenius! i)), 
Liperi Vainolampi (Europseus & Hallstrom! ^j), Nurmes Nuotti- 
vaara et Saramojarvi (Wainio! i)): Mela 1. c; Tohmajarvi in 
sinu Viiramaki: Iverus!, cfr Medd. XX p. 41 nomine A^. candidae 
f.; cop. ad septentrionem versus a Joensuu in stagno silvestri 
[lacusculo Kylyjarvi] prope templum par. Polvijarvi una cum 
A^. alba, [N. Candida] et Niiphare luteo, etiam in Polvijarvi 
in amne Viinijoki, qui e Polvijarvi in Viinijarvi influit: Saelan 
in Medd. XXVI p. 29; [inter Pielisjarvi et Hoytiainen] p in com- 
pluribus stagnis sat cop. cum N. Candida: Axels. Putk., spec, 
ex Juuka in amne ad Loukkavaara: Stel. herb.; Pielisjarvi 
Lieksa Mahkonjoki: Budden!; Nurmes in lacu minimo Vastimo- ') Nomine: N. alba var. minor. 
^) Nomine: oV. Candida var. minor. 
Nomine: N. albn ,i birndiata. a Acta Societatia pro Fauna et Flora Femiica, 30, N:o 1. 281 

jarvi prope templum vetustum: Sael. ann. et herb., cfr Medd. 
VI p. 236 et 262 nomine N. candidae. — Kon. Pal'arvi et 
Nim'arvi (Norrlin!^) et Kihlman!^)): Mela 1. c, vide infra. 

Om. Valvatti (Hellstrom! 4)), Haapajarvi (A. Montin! ^j): 
Mela 1. c; Perho Oksakoski: Hellstr. nomine A", albae (var. 
minor erytlirosiigma), ad banc speciem pertinet auct. Saelan; 
Haapajarvi in lacu Haapajarvi: Tennander! '^). — Ok. Kubmo 
Piippola circ. 20 km a templo ad orientem versus in sinu cop.: 
Lindb. comm. — Kp. Laajasenlampi: Stenr. Crust, p. 33; Onda- 
jarvi: Bergrotb ! ^) ; in inferiore parte fluv. Kuusinkijoki! et in 
Tungujoki!: Bergroth & Lindroth; in amne Tungu ad Maasjarvi! 
et Suopaisjoki!: Bergroth & Fontell. 

Kk. Tuntsa Tuntsajarvi et in stagno propinquo Kuusinki- 
lampi!: Borg Sel.!, cfr Medd. XXVII p. 91-92. 

Denua art betecknades hos oss forst med namnet N. alba var. minor 
(se t. ex. Chyd. och Hellstr.; sannoUkt galler detta afven W. Nylander i 
Fl. Kar. och Norrlin, hvilken sistnamnde dock anvande benamningen i\^. 
biradiata f. minor). Da Sselan 1879 for forsta gangen sag den i naturen 
i en liten iusjo i Kb. Nurmes kyrkoby, fann ban att den ej kunde till- 
hora N. alba, men antog da att den tillhorde den af Caspary nagot tidi- 
gare i Skandinavien sarskilda N. Candida Presl, hvarfore ban i Prot. 6, 
XII, 1879 (se Medd. VI p. 236J inlamnade ocb beskref den under namnet 
N. Candida (enl. meddelande af Sselan). 1 Prot. 3, X, 1896 beskref Mela 
den sasom en ny art under namnet JN\ fennica. Nagra ar senare adaga- 
lade O. Xordstedt i Bot. Not. 1899 p. 147-149'), att arten var identisk 
med N. (alba subspec.) tetragona Korsch., hvilket redan 7, V, 1898 i kort- 
bet papekats af Mela. Slutligen framballer Saelan, att den bor beta N. 
tetragona Georgi, »ty beskrifningen i bans Bemerkungen einer Reise im 
Russ. Reich im Jahre 1772, I p. 220 (1775), slar mycket val in pa N. tetra- 
gona, ocb dessutom bekraftas detta af exx. i Herb, petropolit. ocb Hassari 
pa Bot. museum»: Ssel. ann., jfr afven Mela i Medd. XXIV p. 49, Lindb. ') Nomine: N. Candida. 

-) Nomine: N. alba var. minor. 

^) Nomine: N. biradiata f. minor. 

^) Nomine: N. Candida f. minor aurantiaca [in iis, quae scripsit 
Hellstrom, N. Candida var. minimaerythrostigtna]. 

") Nordstedt uppgifver bar, att den vore samma art som den af 
Mela i Prot 2, V, 1896 (jfr Bot. Not. 1896 p. 203j beskrifna N. perversa, 
men enligt Seel. ann. ocli Lindb. comm. representerar N. perversa en till- 
fallig afvikelse, hvarfore den ej omnamnes i det tryckta protokollet. 282 Nymphaea tetragona. 

Enum. och Giirke 1. c — Emellertid auvandes namuet iV^. fennica i flei- 
talet af de ofvan anforda arbetena, liksom afven manga exemplar aro in- 
lamnade under detta namu. — Beskrifning (eller synonymi) lamnas utom 
i redan omnamnda arbeten bl. a. Bot. Not. (1896 p. 251), 1897 p. 230, 1898 
p. 279, L. Y. 1897 p. 4 etc. (med teckningar p. 6). I sistnamnda arbete 
lamnas afven uppgifter angaende tiden, da blommorna aro oppna. 

I Mela Kasv. IV upptages arten utom fran ofvan anforda provin- 
ser afven fran O a. [»7— 15 ]; nagon uppgift darifran ar mig dock icke bekant. 

Flertalet af de finska fyndorterna uppraknas af Mela i Acta XIV 
N:o 3 p 7—8, dar dock Pal'jarvi och Nim'jarvi foras till Kol. i st. f. Kon. 
Artens forekomst i Kol. jir dock mycket sannolik. For utlandska fynd- 
orter (och synonymi) lamnas manga uppgifter af Mela i Medd. XXIV p. 
49-50. 

Af former upptagas utom var. colorata (se langre frara) afven f. 
maior Mela och pusilla Mela. De afbildas redan (liksom f. intermedia) i 
Acta IV N:o 3 och beskrifvas i Mela Kasv. IV, dar hvardera betecknas 
sasoni rr, jfr afven Medd. XXVII p. 22 och se ofvan under Ta. och S b. 
Hvardera upptages for Fenn.: Giirke p. 396. 

Nymphaea tetragona f. colorata (Mela) Giirke. 

In Ferinia media rarisstme lecta est. 

Fenn. (Savonia bor.): Giirke p. 396. 

Ta. Teisko pag. Ala-Pirila in lacu Paivajarvi: Hougb. in 
litt. 1904, cfr Sselan in Medd. XXX p. 101. 

Sb. Lapinlahti Lehtolanlampi [aut Lehtolampi! in pag. 
Nerkoo]: Mela in Medd. XXVll p. 22, vide iam Mela in Acta 
XIV N:o 3 p. 8, ubi in Lapinlahti lacu Keskimmainen cop. [»am 
reichlichsten»], sed etiam in lacubus Pieni Musti [prope Kuopio] 
et Jaliijarvi [ad pag. Vartiala] inveniri indicatur, L. Y. 1897 p. 4 
et Mela Kasv. IV, ubi nomen var. colorata primum usurpatur. 

Narbeslaktad eller moji. identisk med f. colorata ar eu form, hvaraf 
ett exemplar under namn af N. fennica f. purpurasceris inlamnats fran 
Sb. j(Kuopio) Haapakoski in fluvio»: Lonnbohm! 

Hougberg, som a Pitkaniemi (i Sat. Birkkala) odlar formen, fram- 
haller, att blommornas farg blir morkare (rodare), i den man blommorna 
blifva aldre. 

Nymphaea Candida X tetragona. 

/// oriental/ parte Fenniae mediae rarissime nascitiir. 
Fenn. med. (»Valkeala in Savon, austral, et Kuopio in 
Savon, bor. »): Giirke p. 396. i Acta Societatis [.ro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 283 

Sa. Valkiala in amne Tirva [supra eatar. Ruunakoski!] : 
0. Sundvik! in (Diar. 8, XI, 1900) Medd. XXVII p. 16-18, ubi 
plene describitur, cfr Medd. XXIX p. 38 el 193. 

Sb. Kuopio Haapalaks Haapalampi 1897: Mela in Medd. 
XXVII p. 35, cfr 1. c. p. 16 not. et 135. 

Kk. Knusinkilampi prope pag. Tuntsa: Borg & Rantaniemi!, 
spec. det. Lindberg, cfr Diar. 6, XII, 1902. 

Hybriden omnamndes forsta gangen i Mela Kasv. IV (1899). — Upp- 
gafs i L. Y. 1900 p. 268 afven vara funnen i Kb.; specialfyndorteu ar 
mig icke bekant; uppg. liar utgatt fran det i Medd. publicerade protokollet. Papaveraceae. 

Pcapaver niidicaiile L. 

In summis montibiis alpinis Lapponiae rarissime le/jitu/-. 

Territorium Kola! ([J.] Fellman): Led. I p. 87; Lapp.: Nym. 
Gonsp. p. 24, vide etiam Borg Beitr. p. 99, 104, 114, 132 et 145. 

[L. ent. reg. alp. r Peltsana: Laest.!, cfr Backm. & H. p. 
138, Harfm. p. 177 et Nym. Suppl. p. 16.] 

Lim. ad alpem Hibina [»Kipina tuoddar»] supra terminum 
Betulae nanae: Fellm. Ind.; Hibina cop.: F. Nyl. Utdr. p. 154!, 
spec, indidem reportaverunt Selin!, Malmberg!, Enw. & Hollm.!, 
Kihlman! et alii!, cfr etiam Angstr. p. 52, N. I. Fellm., 1. c. p. 
XXXIV, Beket. p. 544, Broth. Wand. p. 7 et 8!, ubi mons ap- 
pellatur Umbdek, et alii; Lujauri urt Vavnbed in reg. alp. su- 
periore: Kihlman! 

De fyudorter, som antoras i Norm. Fl. Spec. p. 100 m. tl. arbeten 
om norska ttoran, ligga alia jamforelsevis langt fran Finlands granser. 

Arten uppgifves a Hibina forekomma [mest] pa en hojd af 350-400 
m: Kudrawtsow p. 240, jfr 1. c. p. 249. Af Mela PL framg^r att den stun- 
dom kan antraffas vida lagre. 

Namnet P. alpinum L. anvandes af flertalet af de aldre forf. I 
Fellm. lud. anvandes dock benamningen P. nudicaule. Lindberg namner 
emellertid, att arten numera allmant kallas P. radicatmn Rottb.. men an- 284 Papaver nndicaule. 

ser iiKijligt, att den nordskandinaviska och nordfinska formeu endast ar 
en varietet af den sibiriska P. nudicaule L.: Lindb. comni., jfr Lindb. Enum. 
Arten uppgifves forekomma sasom odlad eller forvildad O b. Ulea- 
borg Frihetshol mania, graslinda och Ok. Paltamo (Zidbiick): Brenn. Obs. 
Se afven ang. odlingen L. Y. 1900 p. 145 [och Birg. p. 60]. 

Papaver argemone L. 

In saburra etc. occurrit. 

Eur. phir. esc. . . . Feun.: N^viii. Cousp. p. 24. 

Nyl. Hango badhusparken (elever vid realskolan): Brenner i (Prot. 
4, II, 1888) Medd. XV p. 218; barlastplats vid Borga: Gadolin i Medd. h c. 

— Arten uppraknas afven Mela Kasv., Ale. Ill etc. 

Papaver dublum L. 

In Fennia australi raro et vix nisi adventicium, quamvis multos 
per annos persifitens, invenitur. 

Tillfallig: Fries; »Eur. oran. exc . . . Fenn.s: Nym. Consp. p. 24. 

— Al. r: Bergstr.; Rund: Bergsitr. Beskr.; Geta Finnvik: Hult & Tikkanen! ; 
Geta Bolstaholm: Hult herb, och E. Renter; Hanimarland pa barlasthogar 
vid Marsund ej langt fran Frebbenby: W. Grauberg!, jfr Prot. 1, XI, 
1884, se afven Medd. XIII p. 204 och i synnerhet (Prot. 2, V, 1903) Medd. 
XXIX p. 170, dar Montell framhaller, att denna art bor upptagas i den 
finska floran, da den forekommit ymnigt pa en aker a Bolstaholm atmin- 
stone sedan 1867. Tidigare namndes om denna art: »Ex Al. aliqnando 
reportatum, sed omnino adventicium »: Herb. Mus Fenn. II p. 133. — Ab. 
Korpo: Bergstr. Beskr., jfr Bergstr. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] tam- 
ligen allmant med blommor och utvecklad frukt: See]. Frov.; Lojo SOL- 
hem, tillfallig a graslinda: Lindb. comm.; [Xystad] »v. 1892-94 Saunasillan 
rannalla painolastilla ja 1893 Prannimaessa sinne tuodulla painolastilla»: 
Sod. — Nyl. Hango i aker 1887: elev K. R. Bocker!; i fa exemplar saval 
blommande som med mogna frukter [a Somas lastageplats nara Helsing- 
fors!]: fSael. exk.; Helsingfors Brunusparken: elev A. W. Forsman! — Sat. 
Rafso: Lindb. herb. (ex. ej taget af honom -sjalf). — Oa. [Vasa vid ang- 
kvarnen pa barlast] sparsam : Lauren i Medd. XXII p. 38. 

Arten omtales f . o. sasom ogras i tradgardar annu i O k. Kajana 
trakten : Must. p. 41. 

Papaver rhoeas L. 

In saburra invenitur, ut eiiam cultum occurrit. 

Till.; >Eur. omn. exc. . . . Fenn. Sec. cl. Cosson P. rhoeas in omni 
Europa est tantum planta inc^uilina, cum vera eius patria sit Algeria, unde 
ohm migravits: Nym. Consp. p. 24; barlastplatser r (Uleaborg 1869), afven 
odl. i tradg.: Ale. HI, jfr Brenn. Flor. — Ab. [Pa barlastplatsen vid Abo Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 285 

slott]; Ssel. frov.; [Mynamaki etc.] >e(lellista [P. somniferum] paljon harvi- 
naisempi*: Caj. Kasvist. — N y 1. Borga: barlast: Liudb. herb. (ex. ej taget 
af honom sjalf). — Ob. Uleal)org [pa l>arlast] 1869: Malmgren!; Uleaborg 
pa barlast: Zidb.; [Uleaborg] painolastilla Hietasaaren puolella: Leiv.; bar- 
lastplatser Kemi stad, Simo Kallio 1885, 1888 (ymn.) och 1892: Keckm., 
jfr afven Brenn. Obs. 

Ehuru P. somniferum vida oftare odlas, ar det mojligt, att afveu iiu 
ifragavarande art ingar bland uppgifterna angaende odlingen af vallmo 
(se under folj.) 

Papaver somniferum L. 

In iota Fennia colifur et saepe in horfis etc. ejf'eratur. 

Till.; »In forma pumila, verisimiliter efferata in viciuiis templi ad 
Nadendals: W. Nyl. Distr., jfr Trautv. Incr. p. 44; »allni. odl. (och nagou- 
gang forv.)»: Ale. Ill, jfr afven Nym. Consp. p. 24, Brenn. Flor. etc. 

Al. Skarpans miner forv.: J. R. Chydenius!; Bomarsnnds miner 
forv.: A. Bomansson! — Ab. [MuurilaJ »metsistyneeua Isontalon ja Kosken 
tienoilla, vaikka ainoastaan ensimainitussa paikassa knkat ovat aivan yk- 
sinkertaisia. Tsontalou seuduilta on se kuitenkin jo luultavasti havinnyt»: 
Eenv.; [Mynamaki etc.] »Y1. koristuskasvi ja nsein metsistyneena vanhojen 
ja nykyisten asuntopaikkojen laheisyydessa»: Caj. Kasvist., jfr 1. c. p. 30; 
[Nystad] »v. 1894 muutamia kappaleita kaupunkiin pistayvan lahden paassa 
olevalla kedollas; Sod.; Vihti p enum.: Flinck; W. Xyl. Distr. se ofvan. — 
Nyl. Har genom sjalfsadd hallit sig i 40 ar i Lappviks tradgard vid Hel- 
singfors: Seel. ann. — Ka. Viborg Monrepos forvildad i kalland (Nerv.): 
Ssel, ann. — Ta. Orivesi utspridd fran tradgardar: Salov. p. 12, — Oa. 
Gamla Vasa gropar, spridd: Lauren i Medd. XXII p. 43. — Ob. [Ulea- 
borg] Toppila 1882—85, Simo fatalig: Zidb., jfr Brenn. Obs. 

Vallmo uppraknas Inland folkets favoritblommor : Elfv. Ant. p. .34 
och utgor jamte Calendula »de arter med hvilka kulturen har tager sin 
borjans: 1. c. p. 42. [Uppg. afser egentligen Munsala, men kan anses 
galla for hela landet.] P. somniferum uppraknas sasom odlad kring Ulea- 
borg redan Jul. p. 23 och Papaver odlades i Li. Toivoniemi pa kalljord: 
Nordling p. 315. Se f. o. ang. odlingen bl. a. Stenr. p. 16, Medd. XXV 
p. 13 och 81, Leiv., Elfv. Ant. p. 43, [Birg. p. 61]. (Nagon af dessa uppg. 
kunde mojl. innefatta P. rJioeas.) 

Att arten, dar den ieke direkt odlas, maste anses alldeles tilltallig 
framgar i de fiesta fall redan af sjalfva uppgifterna. 

Roemepia hybrida DC. 

In sahurra rarissime lecta est. 

Oa. Vasa [vid angkvarnen] pa barlast (Lauren): Saelan i (Prot. 7, 
IV, 1888) Medd. XV p. 222; [pa namnda stalle] 4 exemplar 1888: Lauren! 
i Medd. XXII p. 39. 286 Chelidoniuin maius. 

Chelidouiiiin maius L. 

Inprimis in parte aiistro-occidenfali passim ant satis 
frequenter invenitar. Ad septentrionem et orientem versus 
rarescit et supra 63^ ri,:r sponte ohvium est. 

Till; Till. Icon. 18; Kalm; fere fq ad domos et sepes; 
Hell. p. 11; in ruderatis et hortis fq : Prytz; in fimetis et locis 
ruderatis per provineia.s australes et medias patriae. Euraa- 
minne, Tyrvaa, Tammerfors: Wirz. pi. off.; Eur. omn. exc. . . . 
Lapp.: Nym. Consp. p. 25; exc. etiam . . . Fenn. bor. et centr.: 
Nym. Suppl. p. 16, vide etiam DC. Prodr. I p. 123 et Led. I 
p. 91. 

Al. p: Bergstr. et Arrh. & K.; Kumlinge Visings: Bergr. 

— Ab. [circa Aboam] fq: Zett. & Br.; p in parte orientali terri- 
torii: Bergr.; Pargas st f q : Arrb. Ann.; Bromarf f q : Sand.; [Miui- 
rila] St fq: Renv.; fq : A. Nyl.; p: Sel.; Vihti (fq): Printz ; [Vihti] 
p enum.: Flinck; .st fq _ p : Caj. Ka.svist., quern 1. inspicias, 
cfr 1. c. p. 138; Nystad st r: Hollm. — Nyl. Ekenas in oppido 
st fq, in par. eiusdem nominis p, ad ruinas Raseborg in sacell. 
Snappertuna sat cop.: Hayr.; fq: His.; [Nurmijarvi] st r Kyta- 
jarvi, Kirkonkyla, Klaukkala : Stenr.; fq : W. Nyl.; Thusby baud 
r: Astr. & H.; st fq: 8*1. 0. Nyl.; Hogland (!) (r): Brenn.; p: 
Brenn. p. 446 et Brenn. Till. p. 38. — Ka. rr Virolabti in vicinitate 
pag. Soinikkala: Blom!; Viborg: Malmb.; r Raisala in vicinitate 
templi et ad Niipinlaks ! cop. in alneto mixto cum corylis non- 
nullis: Linden. — Ik. (r) Kakisalmi (!), Kuolemajarvi ad Muurila 
et Kakki: Malmb.; [fq et cop. per totum territorium: Meinsh. 
p. 21]. 

Sat. dispersum Birkkala!, Norrmark: Malmgr.; Ulfsby r 
(iammelby, Bjorneborg in oppido st r, etiam Hvittisbofjard (p) 
(K. G. Ollonqvist): Hayr.; Vesilaks [Laukko] : M. Werving!; st 
r — p Tyrvaa prope templum, Karkku Koskis in silva, boc loco 
nunc forsitan intermortuum, Urmia inprimis ad viam ferratam, 
Kauniais Niemi, Kulju in horto et in insula magna, Siuro, Mouhi- 
jarvi Salmis multis locis: Hjelt; dispersum, bic illic sat cop. ad 
catarractam Kyrofors: Printz in litt.; etiam in catalogis enum. 

— Ta. Saaksmaki (fq): Tikk.; [Kalvola] r in praedio Liljevik: Acta Soeietatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N;o 1. 287 

Knabe Fort.; Palkane Tommola in pascuo consaepto: Zidb.; p: 
Asp. & Th.; Hauho: Herk.; st r Messila, ad praed. sacerdotis 
par. Hollola, Jalkaranta, [Asikkala] cop. in insula Kuorenharju!: 
Norrl. s. o. Tav.; Hollola in insula Isosaari lacus Vesijarvi: 
Wainio ann. et Norrl. ant.; Sysma Rapala (K. W. Renqvist): Unon.; 
Leop., Bonsd. et Wainio Tav. or. non comm. — Sa. Valkiala 
(p): Hult Fort; Villmanstrand : E. Nyl. & Chyd. — Kl. st r 
usque ad Valamo: Fl. Kar., spec. leg. Nikl.!, etiam Backm. tan- 
turn e Valamo comm.; r Hiitola in coemeterio : Linden. — Kol. 
nondum adnotatum, sed certe investigandum. 

Oa. Vasa, Vora: Ale; r »Nya Vasa Wallens villa» in horto 
sat cop.: Laur.; Gamla Vasa dispersa [»spridd»] in fossis egestae 
arenae: Lauren in Medd. XXII p. 43, cfr de his omnibus Laur. 
Vaxtf. et vide infra. — Kon. r »ad Jalguba in rupibus (Sahl- 
berg), spec, non vidi, Svatnavolok (Simming!, Gunther)»: Norrl. 
On., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; ad Kishi in insula parva lapi- 
dosa: (liinth. p. 32. 

Storsta delen af Finl. och LappL: Fries; en iippgift, som sakerligen 
beror pa nagot tryckfel. — Oa. ()m fOrekomsten harstades namnes: vaxte 
i tradgard, kanske ursprungligen odlad eller inkommen med andra fron: 
Laur. i href; i Herb. Mus. Fenn. II p. 133 upptages sVasa forsitan iu- 
quilina*. Betraktas aiten harstades sasom tillfallig, blet've nordgransen 
nagot flyttad uiot soder. Upptages fran Vora redan 1800 m. fl. ar: Mo- 
berg Nat. p. 133, liksom i Wirz. ann. — S b. lisalmi: elev Hjelmman!; 
sakert en alldeles oriktig uppgift; den anfores Ale. (afven III p. 141) och 
Desideratkat. p. 19. — Kb. Nurraes kyrkoby (P. F. Brofeldt): Moberg Klim. 
II p. 55; uppg. anfores bar sasom en uppmanirg till vidare undersoknin- 
gar. — Otn. Jakobstad (F. E. Conradi): Moberg Khni. p. 71 och Moberg 
Klim II p. 55; Hellstr. upptager den fran Gamla Karleby sasom barlast- 
vaxt, jfr 1. c. p. 136; »Brahestad in duraetosis oppidi»: Blom! och Ten- 
nander!; Brahestad 1883 (pa barlast? odl. i tradgardar o. forvildad? 1. vild?): 
Zidb.; for min del antager jag, att arten bar ar tillfallig. — Ob. [Ulea- 
liorg] Toppila 1885, Kemi 1883 pa hvartdera stallet fatalig; enl. senare 
raeddelanden i mangd pa Toppila, Uleaborg pa barlast: Zidb., jfr Brenn. 
Obs. och Leiv. Barlastplats, inford till Kemi stad 18S5 och forekom darst. 
sardeles rikligt 1886, men ar numera [1896] sk godt som forsvunnen: Keckm. Oberaknadt arterna af slagtet Papaver odlas af denna familj Esch- 
scholtzia cnlifornica Cham. (+ crocea?) annu i Pudasjarvi : Elfv. Ant. p. 288 Chelidoniuiu majuy. 

43, jfr Brenn. Flor. och Alo. Ill, dar E. californica sages vara alhnant 
odlad. Sannolikt afser den y Escholzia>-> , som upptages sasom odlad Li. 
Toivouiemi pa kalljord: Nordling p. 315, afven denna art, som jamte 
E. alba uppraknas bland ettariga prydnadsvaxter i Lk. Pajala [pa svenska 
sidan]: Birg. p. 61. Eraellertid framhalles: ■» Eschscholtzia crocea odlas 
knappt; jag tror icke att E. californica ar »allmant» odlad. Atminstone 
bar jag ej sett den alhnant forekommande i tradgardar»: Seel. ann. — Vida 
mindre odlas Platystemon californicus Beuth., jfr Ale. III. Fumariaceae. 

Corydalis solida (L., Sw.) Hook. In Fennia maxime austro-occi den tali inprunis in vicini- 
tate orae satis frequenter invenitur: ad septentrionem et ori- 
entem versus cito I'arescit et supra 6P 50' nondum adno- 
tata est. 

Till. Icon. 52 1) ; Fenn. merid.: Fries; ad Ladogam borea- 
lem usque procedit, adest in Mus. Fenn. e paroec. Jaakkima 
lecta a F. Nylander: W. Nyl. Distr.; Fenn.: Nym. Consp. p. 26; 
Fenn. non nisi in mer.: Nym. Suppl. p. 17, cfr DC. Prodr. I 
p. 127 et Led. I p. 100. 

Al. st fq: Arrh. & K.!, formae et ad C. laxam (e Finstrom 
inter Godby et Emnas !) et C. fabaceam vergent; Geta in vici- 
nitate Finno st fq: Ch. E. Boldt. ^ Ab. st fq: Zett. & Br.; 
»Rnnsala (!) eopios. 6 Maji ad Heikile minus inter frutices mon- 
tium literal. 1750 floret med. apr. priusquam Anemone et Or- 
nithogalum»: Ann. ad Till., cfr Leche p. 27; r Tofsala Rauma- 
harju, Isoluoto: Bergr.; Merimasku: Karsten! nomine C. laxa; 
Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorff!; Kimito: V. Ramsay in 
herb, lye, n.; Lojo Jalansaari in promuntorio quercibus obsito: 
Ch. E. Boldt, cfr Sel.; Lojo Hevosaari: Lindb. comm.; (fq) in 
vicinitate opp. Nystad: HoUm.!; [Nystad] Telakkamaki prope ') Vide ceterum sub C. bulbosa. I Acta .Societatis pru Fauna et Flora Feiinica, 30, N:o 1. 28H 

litus maris (Cajander): Sod., vide etiam sub C. laxa. — Nyl. 

Ekenjis st fq in lucis: Hayr., cfr Geogr. F. T. 1903 p. 199-201; 

r in taeniis par. Inga in insula Elgsjo ! prope pagum : His.; Esbo 

praedium Esbo copiosissime: Gadol., cfr Popp. p. 8; [Helsingfors 

(!)] in nemoribus prope litora maris p f q : W. Nyl.; Helsingfors 

compluribus locis ex. gr. Sandudden, Folison: Hayr., vide etiam 

Kihlm. Beob. p. (i; p in parte australi par. Borga et Perno, 

verisimiliter secundum totum litus: Sciel. 0. Nyl.; Borga p ex. 

gr. Ekudden, Kroksniis, Karsl)y et lluskis, Perno Forsby et Har- 

kapiia: Seel. Ofvers. — Ka. Fredrikshamn (Ovist): Fl. Kar. p. 

J 93, cfr Stel. 0. Nyl.; Viborg Velmansaari: Nerv.!; Viborg Lyy- 

kyla: A. Lagiis!, cfr Malmb. — Ik. Rautu, Kivennapa et Kakki: 

Malmb., spec, e Kivennapa Rajajoki!; Sakkola: Lindb. comm.; 

[hir illic plerumque cop. in toto territorio: Mein.sh. p. 22]. 

Sat. Eoimaa [»Loimjoki»] (Ronnback), Bjorneborg (K. 

Schantz ! [spec, nomine C. la.ra]) : Malmgr.; Raumo : W. Wallenius ! ; 

rr liirkkala ad viam inter Tyrkkyla et Andila: Hjelt!, cfr Herb. 

Mus. Fenn. II p. 134. — Ta. Saiiksmaki r llapola etc.: Tikk.; 

r tantum in Hattula: Asp. & Th., spec, adsunt e Sattula! et 

Nikkila! in hac paroecia; Lammi (H. Lang): Wainio herb.; Lammi 

Niippola: Leop. ann.; r [Asikkala] Kamppila! cum Adoja, [Hollola] 

Vehkosaari: Norrl. s. o. Tav. — Sa. nondum visa e.st. — Kl. 

Jaakkiraa (!): Fl. Kar.; in Sortavala et Impilaks (»fq») (Backra., 

Bergstrom): Xorrl. Symb.; Sortavala: Zilliacus!, cfr Herb. Mus. 

Fenn. II p. 134. — Kol. modo ad urbem Petrosavodsk adhuc 

est lecta (Giinther!), forte etiam in territorio nostro [= Kon.] 

obvia sit: Norrl. On., cfr Giinth. p. 32 et Herb. Mus. Fenn. II 

p. 134; baud procul a Vosnessenje ad Svir, prope Ivina, ad 

Petrosavodsk: Caj. 

Ta. Fadasjoki Verho (A. A. Borgstrom) : Moberg Kliiu. TI ]>. o5 ; 
iippg. kriifver vidare undersokning. Corydalis solida f. integrerpima (SctI. in sched.) Mela. 

Vna cum forma tyj:)lca rarissime occurrit. 
Al. Finstrom Emnas: Arrh. & K.! bracteis subintegris. 
Ab. Runsala [spec, unic] : Zett. & Br.!; Runsala: A. G. H.! 

TyjiiK impr. '^i.^ 1905. 19 290 Corvdalip solida. 

Denna form med fullkomligt liela skiirni uppvisades hos osih I'orst 
af Zett. & Br., men torde tills vidare vara foga studerad i naturen. For 
att fran densamma skilja den vauliga formen med flikiiia skiirmblad, kallar 
Mela i Kasv. den senare var. digitata Pers., hvilket namn i ed. Ill utbytes 
mot f. typica. 

Den nn i fragavarande formen uppgifves afveii fran Sat. Birkkala 
Mattila: elev E. Ax!, inl. af O. Collin, hvilken uppi^:. anfores sasom upp- 
raaning till vidare nndersokning. I Herb. Mus. Fenn. II p. 134 sages om 
saiiinia form: »Forniae brac^tcis integris ex Ab., suljintegris ex A!.» 

Copydalis (= Fumapia) bulbosa L. 

Hae omi/es cetie ad C. so lid am referendae sutn. 

Till.; a radice non cava maior »in maritimis Finlandiae»: 
Fl. Suec. N:o 6.S1, p. 246; Kalm ; »lill myckenhet pa holmarna 
i skaren»: Hell. p. 15; in nemoribus graminosis: Prytz; /iiemo- 
ribus et lucis prov. ad maria patriam cingentia iacentium»: Wirz. 
pi. off.; Gaiiila Finland: Knorring p. 29. — Ab. [Pojo] Fiskar.s 
etc.: Moberg Nat. p. 13a-134. 

Da C. laxa, s&vidt man nu kanner, ej finnes i Finland och C. fa- 
bacea ar nog sall.><ynt, torde alia dessa iippgifter bora f6r,as till C. solida, 
ehurn i allmanhet C. laxa anses vara = Fumaria hidbosa a, jfr t. ex. 
Ilartm. p. 180. Med anledning daraf bar jag dock ansett det vara .skal 
att npptaga des.sa uppgifter under sarskild rnbrik. 

Copydalis laxa Fi. 

AjJud nos rndicata cvat, sed omnia spccimina hoc nomine collertn nunc 
ad C so lid am referuntur. 

sFenu. mer. occ.*: Nym. Consp. p. 26, jfr bl. a. Mela Kasv. I. Mela 
Kasv. [ed. II], Brenn. Flor., Gand. I p. 374 afvensom Trantv. Incr. p. 47, 
dar flere uppg. citeras. — Al. r (Tapenius): Bergstr., jfr 1. c. p. 7; [Fin- 
strdm] Godby: Bergstr. Beskr. — Ab. Kiniito Vestanfjard (H. M. F.): Zett. 
& Br.: Abo: Ale. [afser sannolikt foregjlende uppg.]. — Sat. Bjorneborg 
(K. Schantz), Ulfsby: Malmgr. 

De exemplar i H. M. F., soni tidigare gatt under detta namn, nani- 
ligen fran Al. Godby: Bergstrand !, Ab. Kimito Vestanfjard: Selin! ocb 
Merimasku : Karsten! (jfr om dessa Herb. Mus. Fenn. [ed. I]) afvensom 
Sat. Bjorneborg: K. Scbantz! foras alia af Kihlman till C. solida, hvarvid 
dock exemplaret fnin Kimito betecknas sasom monstrost. Likaledes fram 
billies, att Bergstrands uppg. beror pa forvexling med C. solida : Kililm. 
Ber. C. laxa bor darfore atminstone tills vidare utga fran var flora, hvar- 
fore jag ej ansett uodigt att upptaga de uppg. fran Al. och Ab., hvilka 
inga i nagra manuskript. — He f. o. afven under C. bulbosa. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennioa, 30, X:o 1. 291 

Corydalis intermedia (L.) P M E. ^). 

In Femiia aiistrali rare ant rarissime inveuitar et ad 
septentvionem versus pariim supra 6P 40' procedit. 

Scand. (exc. Fenn. plur. Lapp.): Nym. Consp. p. 2(); Fenn. 
in sola iner.-occ: Nym. Suppl. p. 17. 

Al. (p): Bergstr.;coinplur. loc. Gripo, Sund etc.: Bergstr. Beskr.; 
Foglo Gripo: Tengstrom ! et E>icsson!; Foglo Gripo Degerby 
parce inter corylos: E. Krii^son ! — Ab. nondum certo obser- 
vata, sed verisimiliter investiganda. — Ik. Pyhajarvi inter Sor- 
tanlaks et Biiska in silva abietina cum Anemone ro,nunculoide, 
Ficaria etc., 17 die m. maii fructibus novellis: Lindherg in 
Medd. XXIV p. S3! 

Sat. r Birkkala (Simming!): Malmgr., cfr Garlss.; r Birk- 
kalci Tyrkkyla nonnullis iocis: Hjelt; Viljakkala Ansomaki co- 
piose [»mycket allmiint»l in alneto tenero: Printz comni., qui 
idem mihi misit spec. — Ta. Lempaiila Ansami ad pag. Joki- 
pohja: 0. Collin 1904! 

Storsta delen af Fiiil. och Lapp!.: Fries; en nppnift, son], Iivad J'in- 
laud augar, torde vara belt och hallet byjrgd pa analogislut, da arten i Norge 
gar anda till 69" 57'-58': Norm. Fl. Overs, p. 57-60. W. Nyl. Distr. sager 
riktigt: »miuinie, (}uantum novi, late distributa est. Ex Alandia adest in 
Museo Fennito''. — Al. Ehuru Bergstr. ej upptager 0. solida, var denna art 
den enda, som antraffades af Arrh. & K. — A b, Abo (C. W. Regnell): Mo- 
berg Klim. p. 71 ; uppg. maste anses vara hogst osaker. Ett exemplar fran 
Runsala: A. G. H.! fordes en tid hit i st. f. till C. solida och gaf anled- 
ning till att arten uppgafs fran denna lokal i Desideratkat. p. 19 etc. 

Mela Kasv., som anvander namnet C. intermedia L., upptager har- 
under sasom varieteter: vai*. fabacea Pers. ooh var. dentatn Mela; denna 
sistnamnda upptages sasom rr [»yh»]: Mela Kasv. III. livilket exemplar, 
som harmed afses, kanner jag ej. Da C'or^f/a/«s arterna blomma tidigt om varen, iunan tlertalet af de 
botaniska exkursionerna tagit sin borjan, ar dessa arters utbredning i foljd 
haraf sakerligen ofullstiindigt utredd. Sarskild uppmarksamhet horde egnas 
C. laxa, hvars utbredning i Sverige gor dess forekomst i sydvastra Fin- 
land sannolik. ') C. fabacea (Retz.) Pers. auct. plur. et Herl). Mus. Fenn. II. 292 Corydalis piiinila. 

Corydalis pumila Reich. 

Per errorem indicata est. 

Anfores af Fries for Finland, ehuru med i'rageteckeii, men uppg. 
liar ej blifvit bekraftad, jfr W. Nyl. Distr.; detta eiteras Trautv. Incr. p. 48. Corydalis glauca Pursh. 

Rarissime in saburra occurrit. 

Nyl. Lovisa: gymnasisten Gratschoff genom I):i' (t. R. Bjorksten!, 
jfr Prof. 10, XI, 1866, Brenn. Flor., Mela Kasv. IV etc. Corydalis nobilis (L.) Pers. 

Saepe colitur et in hortis Fenniae australis interdum subsponte nasciiur. 

Odl. och i sydl. forvildad: Ale. Ill, jfr Brenu. Flor. etc. 

A b. Finnes forvildad vid Ispois, diir den vaxer i ymuighet, afven 
pa Observatorieberget i Abo: Zett. & Br.; ynmig i den gamla botauiska 
tradgarden i Abo: Arrh. (och Gadol.); Abo Kuppis: Ssel. ann.; [Muurila] 
mietsistyneena Kankelniaan luona^ Renv. — Nyl. Helsingfors forvildad 
i botaniska tradgarden: Stel. ann.; Lindberg tillagger: »ymnig sa, langt 
tillbaka jag ininness: Lindb. comm. — Sat. forvildad i Here aldre trad- 
g^rdar sasoin Karkku Jarventaka och Kulju, Birkkala Karlberg etc.: Hjelt. 
— Se f. o. Kihlm. Beob. p. 6, Medd. XXV p. 13, etc. 

Afven nagra andra arter af denna faniilj torde, ehuru sallan, vara 
fdremal for odling (se t. ex. Moberg Klim. p. 72). — C capnoides Wahlenb. 
{C. Gebleri Led.) under flere ar forvildad i botaniska tradgarden i Helsing- 
fors pa en ode lamnad graslinda : Lindb. comm. 

Fumapia media Loii^. 

Jn saburra rare occurrit. 

Nyl. Borga barlastholmen ; Lindb. herb. (ex. ej taget af honom 
sjalf). — Ob. Uleaborg Toppila pa barlast 1883 nagorlunda talrik, senare 
fatalig eller ensam : Zidb., jfr Brenn. Obs.; barlastplatser, nagra stand vid 
Kallio i Simo 1888, Kemi stad 1892: Keckm. Fumaria officinalis L. 

In Fenniaaiistrali et media fveqiienier (sat is frequenter) 
provenit; paullo infra 64^ rarescit et supra 65" 50' nisi in 
saburra etc. non visa est. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 293 

Till.; Till. Icon. 122; Kaliii; tq in hortis ut herba inutilis: 
Hell. p. 14; in agris et hortis vulgaris: Prytz; in agris et hortis 
prov. meridionalium et mediarum : Wirz. pi. off.; Eur. omn. exc. 
Lapp.: Nym. Consp. p. 27, cfr DC. Prodr. 1 p. 130 et Led. I 
p. 105. 

Al. {[)): Bergslr.; st fq: Bergstr. Beskr.; (r?) Brando Kyrk- 
landet, Kumlinge Bovik : Bergr. — Ab. f({: Zett. & Br.; enum.: 
Bergr.; fq — st fq: Arrh. Ann.; st fq: Sand.; fq: Benv., A. Nyl., Sel. 
et Flinck; (fqq): Weeks.; fq ^ st fq et cop. [»yl.»]: Caj. Kasvist., 
((iiem 1. inspicias, cfr 1. c. p. 138. — Nyl. fq: His., Stenr. et 
Sa^l. 0. Nyl.; (p): W. Nyl.; fq circa Helsingfors: Kihlm. ann.; 
Hogland (Schrenk): Brenn.; Hogland Suurkyla in agro solano 
consito (Sievers): Brenn. Till. p. 38. — Ka. f q : Blom et Linden. 

— Ik. fq: Malmb.; [ubique fq: Meinsh. p. 22]. 

Sat. (p): Malnigr.; fq _ st f(| : Hjelt. — Ta. fq : omnes 
auct. — Sa. (fqq)|: Hult. — Kl. fq: Fl. Kar. et Backm.; st f q : 
Hann. — Kol. (»rr») Vosnessenje in agris: Elfv.; Petrosavodsk: 
Simming! 

Oa. p usque ad Gamla Karleby : Malnigr.; p: Laur. Vaxtf. 

— Tb. st fq: Broth., spec, e Viitasaari! — Sb. (fqq): Enw.; 
fq: Mela [spec, e Kuopio!] et M. i^ J. Sahib.; Jorois Ornvik: E. 
Nylander! — Kb. fq: Brand.! et Eur. & H.!; Ilomants : Wold- 
stedt!; st fq interdum sat cop., cum hordeo e Canada impor- 
tato creditur in agros esse disseminatam: Axels. Putk.; in parte 
max. australi par. [iieksa et in Nurmes in vicinitate lac. Pielis- 
jarvi, ut etiam in Bepola fq — st fq, in interiore parte fere nulla 
est, loca ultima sunt Bepola Kolvasjarvi (cetera sub Kp.): Wainio 
Kasv. — Kon. st fq — fq in cultis, in Saoneshje fq: Norrl. On., 
cfr Giinth. p. 32. 

Om. st fq, r in plagis superioribus: Hellstr., spec, e Gamla 
Karleby!; Pyhajoki r Kukkula: Lackstr., vide etiam sub Oa. 

— Ok. r Kajana in hortis: Must. — Kp. in pag. Kiimasjarvi 
cop. et Uhtua!: Wainio Kasv., vide sub Kb.; Ondarvi inter ave- 
nam : Bergroth ! 

Ob. [Tlea Konttinen : Brenn. herb.; Uleaborg (fq) : Leiv.; 
etiam Zidb. ex Uleaborg et inter herbas inutiles et in snburra 
nascentes enum.; Kemi Herva!, li ad praediuni sacerdotis ! : Wren- 2i»4 Fumaria officinalis. 

ner, cfr Herb. Mus. Fenn. 11 p. 134; Kemi ! rr in horlis anticiuis, 
Seppala, Viheriala: Rantaniemi, cfr de his Brenn. Obs., quem 
1. inspicias, vide etiam infra. 

Storsta delen af Finl. oth Lappl.: Fries; arten liar dock aklrig upp- 
gifvits fran finska Lappmarken. — Ob. .Cultiveras soin Medicinalort, Apo- 
tekstradg&rdens: Jul. p. 25. >Odl. st., barlastplatser. Urspriingligen in- 
kommen med barlast, bar deuua vjlxt spridt sig, t. ex. pa Kallio sagliolme 
i Simo, Kemi stad 1892»: Keckni., jfr 1. c. p. 14, dar den betecknas sasoni 
st r. — Rovaniemi : Zidb., jfr Ereiin. Obs.; manne tillfallig? — Lp. Orloft' 
>ad habitacula spec. unicum»: Kiblman!; arten bor, sasom afven Kihlm. an- 
tj'der, tydligen bar betraktas sasom tillfallig; exemplaret ar emellertid 
gaiiska frodigt. 

Fumapia parviflopa Lam. 

Ante mulfos amws, sed certe per errorem, opud nos iiidicaia est. 

>Iu bortis Finl. australis rarius»: Prytz, jfr Led. I p. 105—106. Ar- 
ten uppraknas bland »ex analogia exortae plantae»: Spic. I p. 3. Sakert 
afser Prytz' uppg. F. Vaillantiiy eliuru <lenna uppg. i bvarje bandelse, 
enligt livad man nu kjiuner, ej kan betraktas sasom exakt. Fumaria Vaillantii Lois. 

In Alandia rarisalme ((uamris copiose et tion ante a. 
IS So led a est. 

Eur. plur.: Nym. Consp. p. 28; Fenn. in sola ins. Aland, 
lecta: Nym. Suppl. p. 18, vide etiani sub F. parvijiora. 

Al. [Saltvik] »Haga kungsgard» copiose in agro cum F. 
oflicinali: Ch. E. Boldt! in (Diar. 13, V, 1886) Medd. XIll p. 
257-258, cfr 1. c. p. 263. Oberaknadt ett par arter af Corydalis (se ofvan p. 292) odlas i Finland 
af denna familj ratt ofta Dicentra spectabilis (L.) DC. atminstone anda 
upp till Hirvilahti by invid Kuopio: Elfv. Ant. p. 41 under namn ai Die- 
lytra utan artnamn), jfr 1. c. p. 34, afvensom Brenn. Flor. och Ale. TIL Arta Societatis pro Fauna et Flora Feniiiea, 30, N:o 1. 295 

Cruciferae. 

Nasturtium palustre DC. 

In Fetinia miHtvali frequenter am satis fi-equenter fere 
ad (j'd^ procenit, ad septentrionem rej^sus frequent/a min/u'tur, 
sed ad snnirn/ini fere septentrionem progreditiir. 

Locis inimdatis graminosis fq: Prytz nomine Sisyinbi-inm 
palustre: maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. omn. exe. . . .: 
Nym. Consp. p. 'dii, vide etiam DC. Prodr. I p. 187 et Led. I 
p. 113. 

Al. p: Bergstr.; st tq: Berg.str. Beskr.; Arrh. & K. distri- 
bulionem non habent exploratam; Brando p, Kumlinge Yxskar, 
etiam in parvis scopuli.s taeniarum ultimarum: Bergr. — Ab. 
tq: Zett. cK: Br.; par. Gustafs Lyporlo, Inio p: Bergr., vide sub 
Al.; .St fq: Arrh. Ann.; fq : Sand., Kenv., A. Nyl., Sel. et Flinck; 
(fqq): Weeks.; p — st fq: Gaj. Kasvist., (|uem 1. inspicias, cfr 
HoUmcn in Diar. 6, XI, 1886. — Nyl. f(( : His., Stenr., W. Nyl. 
et S*l. 0. Nyl., vide etiam Brenner in Medd. XXI p. 7-8; [Hog- 
landl (r): Brenn. — Ka. st fq: Bloni ; (p) in ripis laeuum et in 
fos.^^is: Linden! — Ik. fq : Malmb.; [ubique fq et cop.: Meinsh. 
p. 2f)j. 

Sat. fq: Mahngr.; st fq : Hjelt. — Ta. st fq : Leop.; fq 
Knabe Fort, Asp. & Th., Norrl. s. 6. Tav. et Bonsd.; st fq 
Wamio Tav. or. - Sa. st f q : Hult. — Kl. fq: Fl. Kar.; st fq 
Hann. et Hjelt. — Kol. fq : Elfv. 

Oa. fq: Malmgr. et Laur. Vaxtf. — Tb. fq : Broth. — Sb. 
fq: Enw.; (fqq): Mela; p: M. & J. Sahib. — Kb. Kide fq: Brand.; 
Liperi fq : Eur. &: H.; st f q : Axels. Putk., quern 1. inspicias; st 
r Lieksa ad Nurmijarvi et pag. Lieksa, Nurmes ad oppidulum: 
Wainio Kasv. — Kon. st fq — fq, Saoneshje fq: No]'i'l. On., 
vide etiam Giintli. j). 32. 

Om. fq: Hellstr. et Tenn. — Ok. Kajana: Lackstrom!; 
(»fq: I: Must.; p, in i)arte orientali non adn.: Brenn. Obs.; Wainio 
Kasv. ex hac prov. non enum. — Kp. Ponosero [in hac pr(»v.?j, 
Soroka : Beket. p. 544; .Jyskjarvi: Bergroth! 29G Nasturtium palustre. 

Ob. Liminka: Hellstrom!, cfr Brenn. Obs.; fq : Brenii. Obs., 
spec, e Kemi!; [Uleaborg] (fqq): Leiv.; (fqq): Keckm.; Kemi fq : 
Rantaniemi; in parte septentrionali par. Pudasjarvi: Sahib. Fort.; 
[st fq: 0. R. Fries p. 100;] p: Hjelt & H. — Kuus. ad Kaiito- 
niemi: Wainio Kasv.!; Virranniemi ad ripam lainis Alakitka- 
jarvi (Brotherus & F. v. Wright): Broth, lilt.; Paanajarvi : Hirn 
Port. — Kk. St r Kiestinki ad Valasjoki, Oulanka Majavalahti. 
Laitasalmi et Sohjenansuu : Wainio Kasv.; Koutajarvi: N. I. 
Fellm.; liava, Koutajarvi, Kouta : Mela PI. 

Lapp. fenn. p sed parce: Hjelt & H., spec, e Kittila Tor- 
vinen!; [complur. locis . . . Muonionalusta . . .: Birg. p. 100;] st 
fq in ripis hiimidis— aquosis lluvioruni pluribus locis, sed semper 
parcius: Blom Bidr., spec, e Sodankyla Akankoski !; per partem 
silvaticam omnium Lapponiarum suecicarum|interdum vel rariiis 
fq, usque ad Kyro infra lacum Inarensem: Wahlenb. p. 179 et 
180, ut Fellman nomine Sisyinhrii Terrestris, cfr Wahlenb. Fl. 
Suec. p. 435; ]) cop. ex. gr. ad Ivalojoki, Stilkesjock, Muondes- 
jaur et Sjorvanjarga in par. Inari: Fellm. Lapp.; Muonioniska : 
F. W. Miiklin!; Muonioniska Jerisjarvi ad Saari: Hjelt; Kemi- 
jarvi ad pag. Kemijarvi, Kostamusperii, Vuostimovaara, Pyha- 
tunturi, Sodankyla ad Hietasuvanto, ad pag. Sodankyla plur. 
loc, ad Kaaretkoski, Petkula, Kuosku, Varrio, nonnullis locis 
ad Mutenia, Inari ad Ivalojoki et Inarijiirvi et Paatsjoki p - st 
fq, etiam ad Salmijarvi et Nummelinkoski fluminis Paatsjoki : 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 13; (st r) in ripis glareosis Mutenia, 
Kopsusjarvi, Luirohaara: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 33 et 150; 
Inari Lentolahti : F. Silen ! ; locis aquosis in vicinitate domicilio- 
rum, in litore lacus Inari et occidentem versus ad Muddusjarvi 
cursumque inferiorem flum. Kaamasjoki st fq, Utsjoki Niitty- 
vuopio ad flum. Tenojoki: Kihlm. Ant., spec, e Martti!; jTana 
elf: Th. Fries p. 184;] Elvena^s (Nordvi), Paatsjoki [APasvik- 
elven»] ad catarractam ad inferiorem partem lacus Klostervand, 
ad catarractam inter Salmijarvi [»Tsjolmejavre»] et Goalsejavre, 
[Karasjoki et Anarjoki extra Fenniam] : Norm. Fl. Spec. p. 127, 
quem 1. inspicias, cfr Norm. Ind. p. 4, Norm. p. 2i6, Blytt p. 
967, Hartm. p. 193 etc. — fL. ent. reg. subalp. r Enontekiai- 
nen (I.. L. La'stadius)?: La'st.] Acta Sooietatis Y>ro Fauna et Flora Fennita, 30, X:o 1. 297 

Lim. Porjeguba: Selin!, vide infra; ad laciim Nuotjavr: 
Enwald & Hollmen ! [ad fines prov. Lt.J ; in ripa lapidosa lac. 
Lujavr infra Vavn-bed! et in ripa arenosa ad ostium flum. iSeid- 
jok (Lujavr): Kihlman! — Lv. Kusomen, Kuusreka: Mela PL; 
Kamensk ad fl. Ponoj : Palmen! — Lp. Tshapoma ad flumen in 
ripa Japidosa: Kihlman!; Ponoj: Mela PI. et herb, et Montell ! 
— Lt. ad fl. Tuloma et Nuotjavr: Env^. ann. (vide sub Lim.); 
p in reg. silv. in pratis et in ripis fluminis Nuotjok et in insulis 
(luininis prope ostium eiusdem: Linden Ant, spec, lectum prope 
ostium flum. Nuotjok in cariceto ins. Hyotosaari!, vide etiam 
Led. I p. 113 (Lapp. ross.). 

Lv. Olenitsa (Selin): ]S. I. Fellm., jfr 1. r. p. XLIII; antaglitren afses 
Porjeguba, darifran Helins exemplar ilr taget. — »Nayttaa nousevan Lap- 
piin sekjl Venajan etta Norjan kautta ja valttavan Lapin-alista regionia : 
Wainio Kasv. p. I'il. Denna asikt, alt namligen arten skulle sprirla sic 
till Lappmarken genom Ryssland och Norge med undvikande af reg. infra- 
lapponica, tyckes niig hvila pa alltfor svaga grunder; utbredningen synes 
i .stort taget vara tamligen oal'bruten, hvilket annu tydligare framgar af 
senare undersokningar och uppgifter. I det omrade, som undersoktes af 
Hult och niig, lilltog artens freqvens nagot, ehuru svagt, mot soder. 

Angaende former af denna art har jag endast antecknat : Brundiu 
liar vid Muonionalu.'^ta [Lk. pa svenska sidan] funnit en submers form 
med djupt pardelade blad : Bij-g. p. 100. 

Nastuptium silvestpe (L.) R. Br. 

In Fentiia raro et niai in sahnrra etc. iwn occnrrit ; extra orientales 
(tuteni fives magna frequentia invcniri indicatur. 

>In ripis tluviorum Finl. meridionalis rarius>: Prytz, jfr Led. 1 p. 
112; sodra Finl.: Fries ; »hneusque mihi ignotum»: W. Nyl. Distr.; > Eur. omn. 
exc. Fenn. plur.»: Nym. Consp. p. 35—36; strand, langs kusten r: Brenn. 
Flor.; >in saburra navali etc, sed non omnino indigena»: Herb. Mus. Fenn. 
II p. 134. — Al. st r: Bergstr.; [Foglo] Degerby, Kokar: Bergstr. Beskr.; 
Joraala Ytternas 2 ex., likasa 2 ex. pa en liten holme Saltholmen, m.idt emot 
Mariehamn: E. Renter, — Ab. Abo: [I.] Ringbom !, jfr Zett. & Br.; [pa bar- 
lastplatsen vid Abo slott] » endast i par exemplar, antraffad med l)ade 
blommor och frukt»: Ssel. Frov.; Lojo nara Maikkala [»^Iajkala» !], talrika 
men sakerligen blott forvildade exemplar: S. O. Lindberg i Medd. X'l' p. 
184; afven funnen i Lojo af Hollmen: Medd. XV p. 189; enligt href af 
Hollmen fanns arten talrikt a Koskis angar nara Suittila; Lojo SOLhem : 
Lindb. comm. — Nyl. Esbo Traskanda: Lindb. herb.; Helsingfors on 
Sumparn : Sselan! och G. R. Sundman ! ; Helsingfors Observatorielierget, •_'ji)5 Nasturtiuni silvestre. 

Aujala: Ale, jfr afven Ale. ill [hvaidera uppiiiften ar iiajjot osiiker, den 
lorra grundar siii iniihanda pa oriktig bestainning] ; pa Hammars, Borga 
stads barlastplats: Stel. 0. Nyl.!; Borga Omshamn g ymn. 1889, nnahanda 
nrsprnngligeii ofverkommeii fran barlasthogarua i uejdeii, men liar eniel- 
lerti.i under Here ar hallit sig liar, medan den f. n. icke synes vaxande 
pa barlastplatsernao: Gadol., som observerat arten pa samnia stalle 1884. 
— Sat. PVjorneborg Rafso: Sablberg! och Hjelt!; Rafsd mycket talrikt 
1901 : Sad. ann.; se afven Gadd Sat. p. 49. — Oa. r Vasa Brando: Stromb. 
o<-h Al<-.; antraffais tiimligen ymnigt pa Brando: Lanren i Mcdd. XXII p. 
43; Mustasaari V^eikar.-: vagkant: Lauren! — Om. Jakobstad: [Z.j Schalin 
i herb. lye. n.; Jakolistad Alholmen : Fontell I — O b. Uleaborg ymnigt pa 
barlasten vid Toppila sund 1887: Zidb., jfr Brenn. Obs. 

Flertalet at" dessa uppgifter gifva otvetydigt tillkanna, att vaxten 
blott foljer med 1)arlast m. m., oih afven pa Aland torde den enligt senare 
undersokningar knappt kunna raknas till de vildt vaxande arterna. Dar- 
t-mot uppraknas N. silvestre bland arter, som aro allmanna -- g. allm. i 
Onegas! dal, men ej sedda pa linska sidau: Cajander i Medd. XXVI p 
isi, jfr Caj. Westgr. p. <] och Medd. XXVII ]>. 9. 

Nasturtium aneeps (Wahlenb.) DC. 

In snburra rarissmw occiirrit neqae ullo nindo florae, fennicae est 
itduHmerandum,. 

Sodra el. vestra Fiul.: Friey; Finl. mer.: Nym. Syll. p. 190 oeh Consp. 
p. 85: in . . . Feunia oceid. obvium»: Fl. Ingr. ]>. 8t); barlast r: Brenn. 
t'lor. _ Nyl. Helsingfors, sophog pa Observatoriebergen : Hult herb.; 
eti exemplar fran samma stalle! i H. M. F. torde afven hora hit. — Sat. 
Kyrci: Asp; en ytterst osaker up])g. — Ob. Uleaborg barlastplats : Mela 
herb.; [Uleaborg] painolastilla Hietasaaren puolella rj>PHi>]: Leiv. [M^handa 
afses N. silvestre, som ej npj)tages af Leiv., ehuru den blifvit observerad 
af Zidb.] — W. Xyl. Distr. fiirnekar artens forekomst i Finland, oeh i sjalfva 
verket kan den ej raknaf^ till landets egentliga flora, jfr Trautv. Incr. p. 
"»;;. — Lindberg anser artens eller rattare hybridens forekomst afven pa 
barlast ytterst osaker: Lindb. eomm. T^asturtiiim ampliibium (L) E. Br. 

Mifllis /ocis III SatdhinUa nwdid el Tarastia ocriden- 
tali copiosc jjrorenii, ccicnini raro (- rarissime) lit parte au- 
:<iiaH et media occiirrll. 

Kalm; Enr. omn. exe. . . . Fenn. plui-.: Nym. Consp. p. 
3'), cfr DC. Prodr. p. J p. ilJH. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30. iS':o 1. 299 

Ka. In Karelia Appelberg! (Mus. Fenn. absque indicatione 
loci specialis): Fl. Kar.; Nurmis ad viam ferratam prope Viborg : 
alumn. Berg! 

Sat. Mouhijai'vi!, Bjurneborg (!): Malmgr.; Birkkala Kumo 
(Brander): Leclie p. 19; Ulfsby st fq usque ad oppidum Bjorne- 
borg, sed non inferius descendit: Hayr., cfr Hayr. Und. p. 26 
et vide infra; Bjorneborg Aittaluoto: Ale; fq et cop. inprimis 
ad lacus Kulovesi ! et Bautavesi, sed etiam ad alios lacus ve- 
lut Vesilabti Kurala cop., Biikkala Sotka etc.: Hjelt, spec, e 
Karkku!, cfr Hayr. Und. p. 24; Birkkala (!): Carlss.; Kyro: Asp. 

— Ta. Messukyla Viinikanoja: alunin. A. Pahlman!; Saaksmiiki 
r Rautu Jutikkala (!): Tikk., spec, ibidem leg. Kihlman!; Saaks- 
miiki Fittamo prope Jutikkala cop.: Ssel. ann. et herb.; Kalvola 
ad ripas: Boig i). 431; Hauho: Herk.; Vanaja in lacu Vanaja- 
vesi : W. Granberg!; Hatlula cop. nonnullis locis in amne inter 
Lehijarvi et Vanajavesi : Lindb. comm., cfr Lindb. Medd. p. 279 
[Leteensuoj; [Tavastehus] p: Asp. c<' Th., spec, in dupl. leg. Hi- 
singer!; Tavastehus in fossis inter oppidum et hortum : Leop. 
coll.: Tavastelius ad arcem : 0. Collin!; Tavastehus: Zidb. — 
Kol. fontra Solomeno : Caj., vide etiam sub Kon. 

Kon. r Koselma (!) et Suoju (Simming): Norrl. On.; circa 
Suosaari [»Saoserie»], Kosolti [in hac prov.?, aut in Rossia'?]: 
Giinth. ]). 82; Suoju ad ripas lluminis hie illic: Caj.; [ad fines 
prov. Kol., unde spec, lectum est.] 

Kp. vide infra. 

'lu uiarginibiiy aquaruin iiisnlt<imn st fqs: t'rytz ; freqveDsen for 
lainlet i sin helhet ar allt for .-^tor, hvarfore uppg. iiiaste anses vara vilse- 
ledande : storsta delt-a af Finl. och (uorra el.) ostra Lapp).: Fries griindar 
sig pii oriktiga uppg. och ofverensstaninier ej med varkliga forhallandet. 

— Ik. Uppg. i Herb. Mas. Fenn. II p. 57 afser Appelbergs exemplar; 
huruvida detta dock ar taget i denna provins eller Ka., niaste anses osa- 
kert. Hos Meinsh. i». 25 upptages arten icke f6r Isthmus, och I.iiudberg 
har ej sett den i Ik. — Sat. Angaende forekomsten i Bjorneborgs trakten 
namnes : »langs och niira elfstranderna ; garna pa skyddade stallen, sasom 
dikeu, narmast Hoden liggande delar af smk Ingut flytande backar, igen- 
groende armar ; sat parce — parcius ; icke antraffad nedanfor Bjorneborgs 
stad (dock pa ett par stallen pa stadeus mark)»: Hayr. — Sa. I Mela Kasv. 
IV u})ptages arten frau denua provins [»8»]; hvarpa uppg. ar grundad 
kiinner jag ej. — Kp. »sallsynt observerad vid Siesjarvis [»Segoseros» 300 Nasturtium auiphibium. 

sodra strau(l»: Sahib. Bidr ; uppgiften ar ingaluuda osannolik, meu erfor- 
drar dock mahanda bekraftelse, d& exemplar ej foreligga; artens nordgrans 
hos OSS skulle harigenom blifva l)etydligt fraiuflyttad. I detta sammanhang 
hor framhAllas, att arteu Oster orn Finlands botaniska granser ar antcck- 
nad bl. a. vid Archangelskij-pogost: CaJ. Wentgr. p. 10. — Ob. alliu. i 
Kemi [M.] Gastrin: Jul. Fort. p. 102, jfr M. Castren p. 336 under namn 
af Sisymbrium amphihium. Otvifvelaktigt afses harmed Nasturtimn pa- 
lustre, under hvilken art uppg. afven anfores i Brenn. Obs. — Lapp. ross. 
»p ad ripas fluvioruni lacuumque» : Fellm. Ind.; uppg. afser X. jxdustre : 
N. I. Fellm. p. LXI och 6. Led. 1 p. 160 citerar icke blott denna uppgift 
utan afven Sisymbrium fcrrestre Wahlenb. och Fellm. Lapp, under Coch- 
learia am,phibia, hvilket i afseende a de sistnamuda uppgifterna itr fnll- 
komligt oratt. 

Mela Kasv. sarskiljer haraf var. intUvisum DC, rariifolium IJC och 
auriculatiim DC. (Den torsta och tredje upptagas sasom rr: Mela Kasv. 
III). For min del har jag tyckt mig marka, att jm samma lokal det eua 
aret den ena, det andra aret den andra bladformen forherrskar, beroende 
af olika hogt vattenstand. Meinsh. p. -'5—26 sager sig hafva iakttagit samt- 
liga bladformer pa samma exemplar. 

Nasturtium apmopacia (I..1 Fr. 

In toto fere territorio colitiir et in Fennia australi hand raro efferatur. 

»Spont. in Territorio Satagundae superioris (Gadd)»: Prytz, jfr Led. 
I p. 159; Gamla Finl.: Knorring p. 27: sodra Finl.: Fries: ^^vix omnino 
spontaneum: W. Nyl. Distr.; »Eur. omn. exc Scand. max. . . . sed nonnisi 
in Ross. or. spontanea. Colitur nempe in usum culinarem et facile sub- 
spontanea evadit»: Nym. Consp. p. 51 under namn af Cochlearia armorncia L.; 
»in parte australi interdum e oultis efferatum occurrit»: Herb. Mus. Fenn. 
ir p. 134, jfr afven Herb. Mus. Fenn. [ed. I], Brenn. Flor. etc. — Ab. 
Merimasku: Karsteu i dupl.!; Uskela: C. O. Bonsdorff!; Teuala Karsl)y: 
W. Bruncrona!; [Bromarf etc.] st fq forvildad: Sand.; forvildad vid Paik- 
kari bostalle i Haarijarvi: Sel.; [Vihti] forvildad h. o. d. i och fnin trad- 
gardar och tappor (Nummela station, byarna kring kyrkan, Oikkala m. fl.): 
Flinck ; fq [»yl.] vilj. herraskartanoissa ja sangen usein metsi8tynyt»: Oaj. 
Kasvist. — Nyl. (Fagervik spontanea in rivulo Staraviks backen : His.!; 
»(r) in versuris agrorum ad sinum Toloensem»: W. Nyl.; vid Helsingfors 
flerst. forv.: Sael. anu.; Thusby flerst. forv.: Astr. i*i; H, — Ka. r Kaukola 
Miinakoski!, pa en strandbrant taml. rikl.: Lin<Ien. — Sat. Raumo: W. 
Wallenius i dupl.!; Bjornel)org Kapellskar: elev J. Gronfeldti; uppraknas 
redan i Gadd Sat. p. 49. — Ta. Tavastehus vid jarnvagen : K. Collin!; 
[Gustaf Adolfs socken] r »invid prestgarden, mojligen forvildad, eliuru 
vaxande pa ett fran alia odlingar aflagset stalle»: Bonsd.l — Sa. Valkiala 
allmant forvildad vid Ahola : Hult Fort. — Sb. Jorois Jarvikyla pa trask- 
strand: Lindb. comm.; Kuopio .Tulkula: Malmberg! Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, X:o 1. 301 

Sselan framlialler, iitt arteu utbreder sis genoin rotbitar oc^h iir oftu 
ytter!?t svar att utrota : Ssel. aiiu. 

Hvad artens odling augar, anser jag mig i hufvudsak blott behofva 
hauvisa till den fullstandiga framstallniugen i Elfv. Ant. p. 70. Har ma 
tillagga:?, att arten uppgifves trifvas viil i Li, Toivoniemi: Nordling p. 315, 
jtr Elfv. Ant. p. 23. Fran svenska sidan namnes, att odlingen i Haapa- 
ranta gifvit osakert resultat och fran Pajala, att den trifves bra, »roten» 
liten, men anviindbar: Birg. p. 59. — Uppgifter cm odlingen har jag an- 
tecknat bl. a. Till., Rein p. 83, Ign. Geogr. p. 349, Elfv. Kult. p. 113-114, 
Stem. p. 16, Medil. XXV p. 81, Jul. p. 24, Leiv., Turistforeuingens Arsb. 
1902 ]i. 80 (ang. Ylitornio), [Buch p. 70], se afven i det foreg. 

Nasturtium officinale II. Br. 

Per errorem in Foinia sponte inveniri indicattim est. In Fennia au- 
stral i autem raro vel rarissime colitur. 

In ripis aquarum insulsium Finl. meridionali.s minus fq»: Prytz 
under namn af Sisymbrium nasturtium; »in fruticetis Alandiae et Nylan- 
diaet: Wirz. pi. off., jfr Uu})r. Diatr. }>. 23 och i afseemle a hvardera Led. 
I ji. 112; Finl. nierid.: Fries och Xym. Syll. p. 190. — Sat. uppraknas 
under namn af Sisymtmum 552: Gadd Sat. p. 49, — Ta. Hauho: Herk. — 
Det b<ir framhallas, att Sisymbrium (Kallkrasse), .som uppraknas bland vax- 
ter. livilka sagos forst uedanfoi' Kristinestad [>'Kristinas]: Linne Iter lapp. 
p. 199, af Smith p. 22G tolkas sasom S. nasturtium. Denna tolkning iir 
dock sakert oriktig, da Linne i Fl. Suec. p. 231 hufvudsakligen upptager 
& nasturtium fran Skaue. Nagon senare uppgift, att arten skulle fore- 
komma vildtvaxande i laudet, kiinner jag daremot icke och i Nym, Consp. 
p. 35 upptages : slOur. omn. exc. . . . F"enn.», hvarigenom uppg. i X3'm. 
Syll. rattas. 

I afseende a artens odling har jag endast antecknat, att arteu a 
Fagervik i [N y 1,] Inga med godt resultat odlats s&som sallatsvaxt : Elfv. 
Ant, {I. 75. Saelan namner, att ban ej sett den odlad uagonstades bos ess: 
Sfel. .-inn. Barbarea vulgaris R. Br. 

Omnibus fere locis nescio an primo una cum aliissemini- 
bus (praecipue rji'aminis) introducta est, nunc autem inpvimis 
in parte australi indigena videtur et nonnullis locis plus mi- 
nusve copiose provenit. In Fennia occidentali supra 62^ 50' 
jusi in saburra etc. nondum visa, ad fines vera Fenniae orien- 
talis etiam ad 05^ lecta est. 302 Bar))area vulgaris. 

Till.; Fenn. merid.: PVies; Eui-. omn. exc. . . . Lapp.: Nyrn. 
(lonsp. p. 31; deest in Fenn. bor. plurima: Nym. Suppl. p. 20, 
cfr etiam DC. Prodr. I p. 140. 

Al. (p): Bergstr.; complur. loc: Bergstr. Beskr.; unic. spec, in 
agro pagi Jomala: Laur. Fort. — Ab. r in platea Aboae! : Zett. 
& Br., cfr 1. c. p. 21 not. 2; r par. Gustafs in agro ad Kimna- 
rais: Bergr.; Abo Observatorieberget et in agris prope oppidum: 
Arrh.; Abo Kakola: HoHmen!; Kimito ad praedium sacerdotis 
in prato ciilto, adv.: Sml4. herb.; Halikko Toi)pjoki : U. Clollan ! ; 
IJskela: Nikl.!; [Muurila] (st fq): Benv.; [Pojol (fq): A. Nyl.; Vihti 
Juotila: E. G. Printz; Vihti (p) : Printz; Vihti st fq: Flinck, vide 
etiam infra; [Pyhajarvi et Pusula] st fq, in parte austraii terri- 
torii cop. [»yleinen»] in agris graminibns consitis et novalibus, 
in parte septentrionali deficiens: Weeks.; Mietois r in nonniillis 
agris prope viam ad Torois aliquot spec, hie illic una provene- 
runt: Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 137; Nystad] in agro ad Pran- 
nimaki: Sod. — Nyl. Ekenas p: Hayr.; [Nurmijarvi] p locis 
cultis parce: Stenr.; Esl)0 Urberga cop. 1902: GadoL, cfr Popp. 
p. 9; Helsinge Botby (Hult): Kihlm. herb.; Helsinge Aggelby in 
prato culto: Kihlm. ann.; Heisingfors Brunnsparken: Brenner! 
et Hayr., cfr Popp. p. 9; Helsinge Deger(>, Heisingfors in horto 
dom. Sinebrychoff 1880: SaM. herb.; Heisingfors in pronmntorio 

o 

Lappvik annis singulis numerosius: Sa'l. ann.; Thusby r: Astr. 
& H.!; serius ibidem valde dispersa : idem comm.; [Hogland] 
Pohjasrivi cum semine Phlei introducta: Brenn. p. 446! et Brenn. 
Till. p. 38. — Ka. Viborg: A. F. Krantz in herb. lye. n.; r in 
pratis in vicinitate lacus Vuoksi Antrea Korpilaks! Pampas, Rai- 
sala ad praedium eiusdem nominis! cop., Ivaskansaari: Linden, 
cfr 1. c. p. 128; Kaukola: Fr. Wartiainen ! — Ik. r Kivennapa: 
Malmb.!; [st fq : Meinsh. p. 27]. 

Sat. Bjorneborg in oppido st r: Hiiyr.; p una cum semi- 
nibus graminis introducta velut Karkku Jiirventaka!, Koskis!, 
Tullu, ad praediolum Korkoa et Kulju Niemi, Birkkala Nokia! 
etc. in singulos annos fit frequentior: Hjelt; Kyro: Asp; Vesi- 
lahti Laukko: M. Werving! — Ta. Tammela in agris ad Forssa: 
Arrh.; ad Tammerfors in prato culto 1893: Sa^l. herb.; Siiaks- 
maki Jutikkala: Kihlman!; Palkane in prato prope Ruokola Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, X:o 1. 303 

[spec. leg. Zidback!]: Leop.; Tavastehus! Kattis(0. Collin): Wainio 
herb.; Vanaja Harviala: Leop. coll.; Sysmii Nya Olkkola ! Lon- 
kunvuori: Unoii.; Orivesi inprimis ad stationem Korkeakoski 
complur. loci.^ in agris graminibus consitis: Hjelt. — Sa. i- in 
viciniis tempi! [par.] Paiokolaks : Halt, spec, e Stenbacka ! ; Kri- 
stiina: A. v. Fieandt ! ; Mikkeli: Hassell)!. — Kl. Hiilola Pukin- 
niemi: J. A. Fastberg!; [Parikkala] p — st fq : Hann.!, spec, ex 
Huotikkala!, vide etiam infra; Sortavala in prato ad ludnm, in 
(juo elementa tradiintur [»kansakoululla»! : Enw. liav. — Kol. 
»adnotavi e Mjatnsova et Gorki, sed specimina nulla ropor- 
lavi»: Elfv. 

Oa. Alaviis complur. Inc., Vasa in agro prope oppidum 
verisimiliter introducta: Laur., cfr Laur. Viixtf. et Medd. XV p. 
201; Gamla Vasa i)arce ad viam forratam: Hjelt! et Lauren in 
Medd. XXII p. 43, vide etiam infra. — Sb. iLeppiivirta' baud 
fq in agris graminibus consitis, nonnullis locis obscrvata, veri- 
similiter cum seminibus graminis introducta: Enw.; r: Mela, spec, 
e Kuopio!; Kuopio: alumn. H. Kellgren!, vide etiam infra. 

[Kp. Solovetsk: Brenner! et Selin!; Archangel.sk: F. Siven 1. 
cfr Diar. H, 111, 1863.] 

Ad aquas silvestres totius Fenniae et Lapt>oiiiae : Wirz. pi. off.: .-^e 
langre fram (under Lapp. ross.). — Ab. Angaende forekonisteii i Viliti uam- 
ues: sSardeles ymnig flerstades i synnerhet pa artificiella angar, men afven 
pa tradesakrar, t. ex, i Harkoila, dar allinogen sager sig hafva funnit den 
upptriida efter hveteodlingD; Flinck. — N y 1. Arten har i TIelsiiigfor.s-trakteu 
otvifvelaktigt inkommit med utlandska t'ron samt forekommer vissa ar 
mycket talrikt, under andra ater i ringa mangd och skulle, laninad at sig 
sjalf, sakevligen utgS, oni den ej finge furstarkning genoni utifran inkomna 
nya fron : Ssel. ann. — Sat. Pa 1870talet antefknade jag arten .sasom r. 
senare sasoni st r, men numera tinnes den icke blott p& ett stort antal 
besadda angar, utan afven stall vis mycket ymnig, sa att 1903 de exemplar, 
som bortreusats fran akrarna a Karkkn Tullu, bildade stora hogar: Hjelt. 
— Ta. »Palkane allmiin pa timotej-talt; ymnig t. ex. vid Ruokola, foi'e- 
kommer tillfalligtvis pa andra lokaler*: Zidl). — Kl. Fran Parikkala nam- 
nes : )01i pari kj'mmenta vuotta sitteu perin harvinainen, mutta on vuo.si 
vuodelta levinnyt yha useampiin paikkoihin*: Hann. — Oa. [Vasa ani,'- 
kvarn] spars.: Lauren i Medd XXII p. 38. — Sb.se nagot langre fram. — 
Ob. Uleaborg (»fqq») [»1»] Hupisaarilla, Hietasaarella : Leiv. [t'reqvensen 
ar sakert vilseledande och beror mahanda pa tryckfel]; Uleaborg bland 
timotej: Zidb., .se afven L. Y. 1904 p. 236; r barlast Kemi stad 1893; 304 Barbarea vulgaris. 

Keckni. — [L. ent. Kaaresu'auto : Martins p, 184.] — Lapp. ross. ad llu- 
iiieu Tuloma»: Fellin. Jnd., jfr Led. I p. 114, sum oriktigt antor Wahlenb., 
Fellm. Lap]), afvensoin Prytz for denna art. Hit hanfor sig afven Kola: 
Beket. p. 544. — Wirzens uppg- liksom uppg. frau L. ent. och Lapp. ross. 
hanfora sig till B. strida (se afven under denna) och jfr i afseende a 
Lapp. ross. N. I. Fellna. Ledebour upptager ej alls deu senare arten. 

Afven i Norge liar arten liksom har atminstone till storsta delen 
ursprungligen inkommit med grasfro: Blytt p. 968. — Det uppgifves »Non- 
nullis plagis subinde sat I'opiose, vix ullo loco tamen vere indigeua; se- 
mina inatura in Feunia nullibi observata»: Herb. Mus. Fenn. II p. 134; 
emellertid Annas (titml.) utbildade fron hos exemplar fran Sat. Karkku 
Koskis! och Ta. Sysma Nya Olkkola! och borjan till dylika hos nagra 
T. ex. frau Oa. Gamla Vasal, jfr om de forstnamnda Medd. XXIII p. 81. 
(Gruningsforsok har jag dock icke anstiillt). Afven IJndberg namner om 
mogna fron i sitt heibarium : Lindb. comm. Da arten for det allra mesta 
forekoramer \ta odlade angar, afslas den dock i allmanhet, innau frOna 
kommit till mognad. Att arten under de senare aren blifvit allt all- 
mannarc, framhalles uttryckligen under Sat. och K 1., men framgi'ir afven 
af de olika uppgifterna fran Vihti liksom diiraf, att den numera anteck- 
nats p& sa inAnga stallen i niirheten af Helsingfors, darifran den alldeles 
icke upptages af W. Nyl. Atminstone i Sat. beror detta pa den storre 
utstrackning iiugsodlingen under de senare deceunierna erhallit. 

Harom namnes yttermera : I [S b.] .Torois och sa godt som ofverallt» 
dar jag varit, ett hesvarhgt ogrjls pa tierariga vallar . . . Hor till de ar- 
ter som under senare ar blifvit allt allmannare och allmannare : Lindb. comm. 

Var. arcuata Reich, upptages Mela Kasv. IV och Lindb. Enum.; 
utbredningen af denna form ar niig alldeles obekant. Lind1)erg namner 
hiiroin ; en obetydlig form, som synes vara mycket allman : Lindb. comm. 

Barbarea vulgaris ppaecox (8m.) R. Br. 

In Fennia raro colitur. 

Har a Fagervik i [Nyl.] Inga med godt resultat odlats som sallat- 
vaxt: Elfv. Ant. p. 75. 

Barbapea opthoeeras Led. 
E Lapponia onentaii iiidicatur, cotifirmatione autem res eget. 

»Lappon. or. (jB. strida Fellm. pi. arct. 16))-; Nym. Consp. p. 3'2. 
For min del kan jag alldeles icke afgora, huruvida Nymans bestamning 
ar riktig, men har velat fasta uppmarksamheten vid denna uppgift. 1 
Herb. Mus. Fenn. II upptages icke denna form, ehuru detta arbete ut- 
kommit senare an Nymans. — Mahanda afses samma form med B. strida 
var. simplex Beket. ]). 544. — Emellertid nanmer Lindberg, att Fellmans 
exemplar ar alldeles likt andra fran Kola lialfon, som tillhora vanlig B. strida. Acta Societatis ])ro Fauna et Flora Fennica, 30, N:<i 1. 305 

Baibarea stricta Andiz. 

Jn niuj'iiiKL parte Fenniae et Lapponiae passim vel satis 
frequenfer iiireiiitur, sed nonnullis j)i'aecipne interioris j)ai'tis 
pla/jis ra/vscit, ride Wainio Kasv. p. 114—115. 

Kalm ; ad sepes et domos fq : Prytz, ambo nomine Ery- 
simi Barbareae: maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: 
Nym. Consp. p. 31 ; Fenn.: Nym. Suppl. p. 20, vide etiam Lindr. 
Veiz. p. 16 et Borg Beitr. p. 99, 112, 132 et 141. 

Al. p: Bergstr.; st tq : Bergstr. Beskr.; st fq in ripis: Bergr. 

— Ab. fq : Zett. k Br.; p? in parte orientali [=Ab.]: Bergr.; 
Pargas st fq: Arrh. Ann.; [Bromarf] fq in insulis exterioribus 
[»ute pa liolmar»] : Sand.; st f({ : Renv.; p ex. gr. Sellviiv: A. 
Nyl; st fci: Sel.; [Vihti] fq : Print/ et Flinck ; (fqq): Weeks.; st 
r in i)artibus orientalibus territorii ad capita amnium Laajoki 
et ]\Iynajoki, velut copiosissime in Kalela ad praedium Airikkala 
Caj. Kasvist. — Nyl. (p): His.; [Nurmijarvi] st f(j et parce: Stenr. 
(p): \V. Nyi.; Helsingfors st fq: Kihhn. ann.; fq : Sad. 0. Nyl. 
Brenn. ex Hogiand non comm. — Ka. mnlta spec, in Haapa- 
saari : S;elan in Medd. XXV p. 79; Vehkalahti: Sselan & Strom- 
borg!; p in vicinitate fluminis Vuoksi in aHuvionibus [»tillandnin- 
gar»: et in fossis pratorum humidorum, rr in parte interiore ad 
Ahola ad Vuoksi adnotata: Linden, spec, e Kaukola Jarvenpaa!; 
Blom non comm. — Ik. fq: Mahnb. [et Meinsh. p. 27]. 

Sat. st f(| : Malmgr.; inprimis ad lacum Kulovesi: Hjelt. 

— Ta. Lemmettylii, x\ito, Luopioisten Kirkonkyla, Pento st fq?: 
Leop.; p: Asp. & Th.; st f<j : Norrl. s. o. Tav.; p: Bonsd.; Sysma 
Pajatsalo (Blom): Unon.; Sysma Suopelto: Unonius in herb. lye. 
n.; p in Lubanka usque ad Tammijoki ad seplentrionem versus: 
Wainio Tav. or. — S a. [Savonia] ]>: E. Nyl. & Chyd., spec, e 
Taipalsaari ! ; ad Villmanstrand st fq: 8*1. ann.; Lauritsala Park- 
karila: Sa?lan in diipl.!; r Salonsaari!, prope templum par. Ruo- 
kolaks: Hull; Hult Fort, non comm. — Kl. p: Fl. Kar.; ad 
Oram lacus Ladoga frequentior: Linden; Valamo: S;rl. ann.; 
st f([: Hann.; j): Rackm. et Hjelt. — Kol. p: Elfv. 

Oa. (st f(|): Malmgr., spec, e Solf!, et Laur. Viixtf.; Jalas- 
jarvi Mandila: Hjelt!, cfr Lindr. Verz. p. 16. — Tb. Jyvaskyla: 

Tvpi- iin|ir. »), r.il".. 20 30f> Barbarea stricta. 

Nikl.!; nee Broth, nee Wainio Tav. or. comm. — Sb. Leppa- 
virta St fq ad margines humidos fossarum et ad ripas : Enw.!; 
Kuopio (fq): Mela; lisalnii (r) Soinijoki, ad oppidulum, Ylamain- 
jarvi: M. & J. Sahib. — Kb. Kide (fq): Brand.; Tohmajarvi : 
W. Nylander!; Liperi (fq): Eur. & H.; p singulatim hie illie in 
territorio: Axels. Putk.; Lieksa ad Viekki: Wainio Kasv. — Kon. 
St fq per fere totum territorium : Norrl. On., vide etiam Giinth. 
p. 32. 

Om. p: Hellstr. et Tenn.; usque ad Gamla Karleby proce- 
dit: Hellstr. Distr. p. 12; Pyhajoki r: Laekstr.; Brahestad Pitka- 
kari in litore arenoso: Blom!, efr Lindr. Vei/. j), 16; Sariiis- 
niemi Venetheitto: Brenn. Obs. et herb. — Ok. r Paltamo Ho- 
velo: Must.; rr Paltamo etiam ad Melalaks!: Brenn. Obs.; Wainio 
Kasv. ex hae prov. non eomm. — Kp. Shuja: Bergroth & Lind- 
roth!; Siesjarvi: Bergroth!; Uskela: Bergroth l^^ Fontell ! ; Pono- 
sero [in hae prov.V]: Beket. p. od-i. 

Ob. in parte interiore dicionis septentrionalis [>Nor. »: rr 
Ylitornio prope Turtola, Rovaniemi! Karvo, ad oram in par. 
Simo et Kemi dispersa, in maxima parte dicionis [»()bor.»i r 
Simo ad oram usque ad Kalliokoski, Oulu Britansaari, Muhos 
Matokorpi: Brenn. Obs.; [Uleaborg] (»fq») ad ripas, in pratis hu- 
midis, Linnansaari: Leiv.; st tq per totam regionem litoralem, 
sed in partibus interioribus et supra Kalliokoski in valle amnis 
Simo deesse videtur: Keckm., efr 1. c. p. 14; Kemi [> ad oram: 
Rantaniemi; [p in taeniis: 0. R. Fries p. 160;] ad pag. Turtola: 
Hjelt & H. — Kuus. Kirkonkyla (M. t'^c J. Sahlberg), Paanajiirvi! 
nonnullis loc.: Wainio Kasv., spee. in dupl. etiam e Kantoniemi!; 
ad Mantyjoki, ad Kotipuro prope Mantynicmi: Hirn Fort. — Kk. 
Oulanka ad Vartiolampi: Wainio Kasv.; Keret : Beket. p. 544; 
Siprinki in ripa, Koutajarvi : Mela PI. 

Lapp. fenn. st r Kittila (!) ad pagum eiusdem nominis, 
ad Aakenusjoki!, Kolari Ylliissaari!, inter Niesa et Ylliisjoki, ad 
fliivium Torniojoki prope Vaylanpaa: Hjelt & H.; [Birg. e Pajala 
non enum.;] in ripis humidis lluviorum devexis(|ue riparum p 
semper autem pareius: Blom Bidr., spee. e Sodankyla ad flu- 
vium Kemi!, efr etiam Kihlm. Beob. p. XIX; per partem silva- 
tieam supremam Lapi). meridionalium . . . p, in Lapponia ke- Acta Sorietatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, X.o 1. 307 

mensi infra lacum Inari rariu.s: Walilenb. p. 180, ut duo inse- 
quentes nomine Eiysimi Bai'bareae : p: Fellm. Lapp.; [Kieksis- 
vaara: Zetterstedt II p. "208 ;j Sodankyla ad [pag.] Sodankyla, Kaa- 
letkoski, Inari p ad Ivalojoki et Inarijarvi et Paatsjoki in litore 
et ad scaturigines, etiam ad Salmijarvi et st fq ad Kongas prope 
Mare glaciale : VVainio Not., cfr Hult Lappm. et 1. c. p. 93 et 
150; ad lacum Hietajarvi prope Ounastunturit: Mela lierb.; per 
reg. subsilv. et .subalp. in ripis fluviorum st fq — p semper autem 
jtarcius: Kihim. Ant., spec, ex Inari Toivoniemi!; [Kuolajarvi] 
ad Sallanjoki fa tempio] inferius, hoc tantum loco per totam 
aestatem visa: Borg Sel.; Paatsjoki [»KI(JstereIf»]: Th. Fries p. 
184; EIveuK'S seminibus fere raaturis . . . [Karasjok ad fluvium 
Tana inter Port et Bagje (Ticvdnje . . .1, Anarjok supra Jor- 
gastak ad tliivium in parte fennica, Bagje Tsjaskejavre circ. 214 
m supra mare in parte fennica: Norm. FI. Spec. p. 126, cfr 
Norm. p. 247, ubi dicitur: »ut videtur fre(|uentior in tractibus 
magis borealibus Norv. arcticae quam in meridionalibus a me 
visitatis»; [maxime dispersa [^yderst spredt»] per maximam par- 
tem territorii: Norm. Fl. Overs, p. 81— 83i, cfr etiam Blytt p. 
9t)9, Hartm. p. 193 etc. — [L. ent. reg. subalp. p: Lu'st.; Hieta- 
jiirvi: Malmberg!; rr in reg. subalp. unicum spec, prope ripam 
catarractae ad Isokurkkio : Linden Bidr., cfr Bot. Centr. LXI p. 221.] 
Lapp. ross. » usque ad Kola et Lumboffski p, (ad oram 
vero maris glacialis deesse videtur)»: N. 1. Fellm.; Imandra: F. 
Nylander!; in ripa lapidosa lacus Lujavr!, Pjalitsa in declivi 
graminoso iuxta flumen!, in ripa fluminis ad pag. Ponoj ! et 
prope pagum Voroninsk! in ripa sabulosa fluvii: Kihlman ; Hi- 
binii, Porjeguba, Kusomen, Tshapoma, Ponoj: Mela PL; Jam- 
bruts: Selin!, cfr Lindr. Verz. p. 1(5; Tuloma et Nuotjok: Enw. 
ann.; Nuotjavr: Hollm.; p in reg. silv. copiosius in ripis flumi- 
nis Nuotjok prope ostium et ad lacum Nuotjavr ad domicilium 
vetustum et ad catarractam Tuloma: Linden Ant. [ad eadem 
loca atque duo superiores spectatj; Ponoj: Mela herb.; Subovi! 
prope pagum: Broth. Wand. p. 13; Vaidoguba prope pagum: 
1. c. p. 14. 

Erysimum Barbnrea L. iiinefattade, sasom kandt, icke blott Barharea 
sfricta, utan al'ven B vulgaris (= a). Fliuru jag for miu del ej anser nagot 308 Barbarea stricta. 

tvifvel foreligga, att de fa uppgifter, soiii linnas t'ran vart tioraomrade 
under deiiiia benamning, uteslntande afse B. sirida, liar jag dock ansett 
inig ))ora upi>taga det nrsprungliga iiamnet, da nagra ni)pgifter ang. B. 
vulgaris darigenom fa sin forklaring. 

Var. simplex »lmandra (Sascheek, lok-ostroff) Mase]ga>: Beket. p. 
544, dar den beskjifves; se under B. orfhoceras Led. (of van p. 304). Fyud- 
orterna skulle enligt det i Conspectus antagna skrifsattet kallas Sashejka. 
Jokostrow, Maaselg. Matthiola annua (L.) Sweet odlas allniant i srxba dolen af ]andet 
och uppgifves annu fran O m. Alaharma: Elfv. Ant. p. 42. Lofkojor af 
flere slag uppraknas t. o. u\. liland vaxter, soni odlats i Li. Toivoniemi 
pa kalljord ; Nordling p. 315 ; se f. o. Brenn. Floi-., Ale. Ill, Mela Kasv. 
IV etc. — M. incana (L.) R. Br., livaraf den foregaende oftast betraktas 
endast sasom en varietet, odlas ditreniot oftare inom bus, se Brenn. Flor. 
och Alo. III. — Detsamma galler annu mera Clieiranthns chciri L.: se om 
denna Brenn. Flor., Ale. Ill, Mela Kasv. IV etc. Arabis liirsuta (L.) Scop. 

Jn parte austro-occidentali Fenniac pasi>im aui satis 
frequenter legilur, act septeTitrionem versus saltern ad c. (Uf 
50' proeedit. 

Till.?; Kalm; (in ruderatis) st fq: Prytz; Scand.: Nym. 
Consp. p. 82; Fenn. mer.-oce. (Aboa Aland.): Nym. Suppl. p. 20, 
cfr DC. Prodr. I p. 144 et Led. I p. 118-119. 

Al. p: Bergstr.; (ieta si f(( in taeniis septentr.-occ: llult 
ann.; (fq) »(allman) pa angsbackai>: Tengstr.!; p _ st fq : Arrli 
& K.; [Sund] in plurimis collibus graminosis [»torra angsbackar»] 
Prim. p. 64; fq _ st fq in campis graminosis et herbidis etc. 
Bergr. — Ab. (r) in Runsala et ad Kathrinodal (!) (C. J. Arrh.) 
Zett. & Br.; in monte Lill-Heikkila [»Heikkila min.»]: Leche p. 
36; Korpo Hassla: Flinek!; Merimaskn: Karsten!; Tofsala: Wir/. 
M. S. [confirmatione egeat]; in par. Tofsala non adnotata: Bergr., 
vide eeternm sub Al.; par. Gu-tafs f(| _ st fq : Bergroth comm.. 
cfr Ale. HI; Abo p: Arrh.; Pargas p — st fq: Arrh. Ann., spec, 
e Pargas Alon Skrabbole!; Halikko: Nikl.!; Loju Kiviniemi 
Lindberg!; Lojo in vicinitate templi in calcariis, Hermala ad 4 Acta Societatis pro Fauna et Flora Feniiica. 30, ^:o 1. 309 

viam lipani versus et in calcariis versus Maila: Gh. E. Boldt; 
Nystad p: Itollm., spec, e Rirkholm Piikainkari! ; Sand., Renv., 
Sel. et (laj. Kasvist. non comni., vide ceteruni infra et sub var. 
sarjittata. 

Storsta delen af Fin), och Lappl.: Fries; uppt?. har for ingen del 
sin riktighet for Finland, oni an arten i Norge gar upp till Osttinmarken 
(70" 39'— 40': Norm. Fl. Overs, p. 76). Uppraknas jamte var. ciirtisiliqun fran 
Gamla Finland: Knorring p. 29; uppg. har ej blifvit bekraftad. — Ab. Pojo 
p ex. gr. Bjorkon: A. Nyl.; uppg. ar gauska sannolik, men behofver bekraf- 
tay, sa myeket mer som A. suecica ej ar upptagen. Vihti rr, tamligen ymnig 
pa Ridals ang ofvanom inkorsvagen till Nummela station, inkommen med 
hofro: Flinck!, jfr 1. c p. 11. — Sat. Raumo : seminai'ist Sanfr. Luoma !, 
iul. af Linden; uppg. behofver mahanda bekraftas; artens nordgrans skuUe 
liarigenom flyttas till 61" 10'. Huittinen: Car. p. 24; Kyro: Asp; de bada 
sistnamuda uppg. aro sakert oriktiga liksom Ta. Hauho: Herk. Arabis hirsuta var g-labra L. 

/// Alandia rai-issiine, qiKAiiunn adhuc constat, iiicetiitur 

Ex Al. indicatur: Herb. Mus. Fenn. II p. 134. 

Al. Sottunga Kyrklandet ad radices corylorum : Arrli. Arabis hirsuta var. sagittata (Bertol.) DC. 

In Alandia et Fennia oneniall ad 62^ 30' quamquam 
rarissitne inreniri indicatur, incerta tamen esse ridetur. 

Vide DC. Prod. I p. 14 1; Nym. Consp. et Suppl. non e 
Fennia enum. 

Al. Finstrom Bergo Kobben: Erics.!; [Sundj in unico tan- 
tuni loco prope praedium sacerdotis in silva: Prim. p. 64 [for- 
sitan confirmatione egeat]. 

Kon. rr Valkiamaki (prope Tiudie) in rupibus calcareis 
iam a. 1861 a G. Selin lecta!: Norrl. On., ubi descriptio, spec, 
e Valkiamaki leg. Simming!; Valkiamaki [»Bjelaja gora»] in ru- 
pibus: Giinth. p. 32. 

Lindberg anser emellertid, att de exemplar, som hos oss gatt under 
namn af nu ifragavarande form, ej kunna skiljas fran hufvudformen af 
-4. hirsuta, hvarfore var. sagittata b5r utga fran var flora: Lindb. comni. y]0 Arabis alpina. 

Arabis alpioa L. 

/// Lappof/ra rai'iiis iiivcnitur. His aru/is etiarn in Fen- 
/lia maxime septenTrionali raiissime lecta esr. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Eur. plur. . . alp. subalp.: 
Nym. Consp. p. 34, vide etiam DC. Prodr. I p. 142, Led. I p. 
117, Borg Beitr. p. 99, 104, 117, 132, 145 et 146. 

Kuus. in prato ad Mantyjoki prope Paanajarvi: Montell 
in (Diar. 3, III, 1900) Medd. XXVI p. 67, cfr 1. c. p. 74; parce 
in Hautaniitynvuoma: A. L. IJackman in Medd. XXIX p. 117, 

Lk. Pallastunturit: Malmberg!; Pallaslunturit Laukknkuru! 
cop. nonnullis locis in reg. subalp., Troninkuru in reg. silv.: 
Hjelt; [Sodankylaj prope Vaula supra Maanselka inter Kultala 
et Rovanen: Kihlm. Ant., cfr Wainio Not., ubi locus appellatur 
Vaulokankaat, Hult Lappm., 1. c. p. 40, 92, 93 et 150, [p. p. 
ad Li. spectantj. — Li. in septentrionalibus baud reperitur nisi 
locis inferalpinis Finmarkiae p: Wahlenb. p. 181 et 182; ad 
litora fluminis Tana: Fellni. Lapp., cfr Kihlm. Ant.; Ivalo: F. 
Silen!; in terra glareosa et humida prope Sappijarvi (reg. sub- 
alp.) in alpibus Muotkatunturit, ad Kultala!: Kihhn. Ant.; in 
scaturiginibus ad Kultala in Inari nonnullis locis: Wainio Not., 
cfr 1. c. p. 23, [ad eadem loca spectat ac Silen et Kihlm. Ant. 
p. p.j; Finmarkia ultima: Wahlenb. Fl. Suec. p. 432; [Nyborg 
(Th. Fries)] Varangria austr. Bugonses ad radicem alpis 104 m 
supra m. ad rivulum, in parte septentrionali ins. Skogero 124 
m supra m.: Norm. Fl. Spec. p. 123-124, cfr Blytt p. 974, 
Hartm. p. 191 etc. — [L. ent. reg. alp. (»fq->). reg. subalp. r: 
Lsest., vide infra; Kuttainen: A. Montin!; Termesvaara: Malm- 
berg!; ]) in ripis lapidosis amnium rapidorum [»forsstrander»] 
reg. subalpinae, r in reg. alp. Toskaljoki: Linden Bidr., spec, e 
Poroeno Saarikoski in reg. subalp.!, vide etiam Grape p. 105.] 

Lapp. ross. ad lacum Imandra et fluvium Niva r: Fellm. 
ind. [Imandram ad alpem Hibina verisimile est spectare]; Bad- 
deoi (F. Nylander), ad ripas arenosas fluminis Ponoj! iuxta pa- 
gum eiusdem nominis: N. I. Fellm.!, cfr Beket. p. 545; Hibina: 
F. Nylander!, Broth. Wand. p. 8! et alii; Ponoj: Broth, exk. p. 
76, Knabe I'll. ]>. 280, Brenner! et alii!; Businiha inter Ponoj Acta 8ocietatis pro Fauua et Flora Fennica, 30, ]S':o 1. 311 

et Orloff: Broth, exk. p. 79!; Sapadnjinavolok: Brotherus in 
herb. lye. n.; Lujauri urt ad rivuliim Suluaj in reg. alpina ! et 
OrlolT in declivi herbido prope rivnkmi Gubnoj!: Kihhnan; r in 
alpibus Tuatash et ad fluvium Nuotjok : Enw. ann.; Nuotjavr: 
HoUm.!, [ut insequens ad eadem fere loca atque superiores spec- 
tat' ; r in reg. silv. parcius in ripa riviili prope Hietaniemi ad 
australem partem lacus Nuotjavr, st r in reg. alp. copiosius 
compluribus locis in declivi australi mentis Sinluoivi in rupibus, 
quae ut gradus exsurgunt, et ad V^uojim in valle [»kuru»] copio- 
sius: Linden Ant.; Kildin: Broth. Wand. p. 10!; Muotkavuono 
[»Bumanifjordl»i: 1. c. p. 15. 

>A(t radioe.s alpiiini lapponicarum rarius, inter plantas Territorii Sata- 
guudae superioris quoque refert Gadd»: Prj'tz, jfr Led. I p. 117, .soiii utau 
vidare citerar Prytz for Finland; aueaende senare delen af Prytz' uppg. 
se langre frani. — I afseende a artens frequeus ma har framliallas de 
synnerligen olika uppgifterna i detta afseende : C. P. L;pst. oeh Grape a 
ena sidan och Wahlenli. afvensom J. Fellm. a andra sidan, Sanuoiikt sy- 
nes vara, att arten iuom flora-omradet ar tiiniligen sallsynt, jfr afven 
Linden Bidr. — Sat. uppraknas under naran af ^4ra?>is (N:o 566 i Fl. Suec 
ed. I) : Gadd Sat. p. 49, men otvifvelaktigt j.'-enom ett misstag. 

Arten omnamnes bland Herariga pryduadsvaxter i Lk. Pajala [pii 
svent-'ka sidan]: Birg. p. 60. Afven i sodra Finland tror jag mig nagon 
gang hafva sett densamma i tradgardar. Odlas atm. vid Helsiugfors sa- 
tiO]ii itryduadsvaxt: Stel. ann. 

Arabis petraea (L.) Lam. 

Ifi Karelia firientali ad G'J^ oO' fere rarissi/ne /ecta est: 
ohm etiarn indica/a fiiit e Fcunia occidentali : ihi vero phis 
lOh ann is no// reperta est. 

Fenn. or.: Fries; Fenn. non bor. sed or. ((Jarel. Oneg.): 
Nym. Suppl. p. 21, vide etiam Lindb. Pfl. p. 13. 

Kon. rr in arenosis inter Perguba et Povjenets, ubi a. 
1S61 detexit l)eat. G. Selin!: Norrl. On., spec, adscriptum Per- 
guba— Lumbuscha, spec, etiam leg. Brenner! 

»ln Finlandia DD Leche»: 1"1. Suec. N:o 591 p. 231, pa grund hvaraf 
vaxteu afven upptages af Kalm; Prytz tillagger »looo tamen speciali non 
allato, rarissinia certe apud nos planta», jfr Led. 1 p. 120. — Allt sedan 
Linnes tid torde vaxten ej hafva aterfnnnits, ty Onega-Karelen kan Linnes 
uppg. <.)mojligen afse. Emellertid anfores den Fl. Suec. p. Ill bland vax- 312 Arabis petraea. 

ter, sum hafva sitt hemland i Uyssland. Hvarpa Fries grunclat sitt pa- 
staende om artens forekomst, kanner jag emellertid ej, da arten forst ar 
1862 upptoys sasom ny for fioraii. Fries' uppg. kaii emellertid uppfattas 
sasom riktie-, hvaremot Fenn. bor.: Nym. Syll. p. 189 och Consp. p. 35, 
som antagligen grundar sig harpa, maste auses oriktigt och rattas l". <i. af 
Nyman sjalf (se ofvan). 

Fries upptager afven var. nmbigua (DC.) Fr. liksom hut'vudfonnen, 
d. V. 8. frail (norra el.) ostra Finl., men pa hvilka grander ar mig okandt. Arabis suecica Fr ' ). 

In australi parte Femnae mediae praecipne iTUPrlnris 
satis frequenter vel freqiietiler prorenit, sed et occidenterii et 
orient em versus rarescit neque in Alandia neque in Fennia 
orientali adliuc iv'sa est; ad septentrioneni versus ad 6'.3° 4o' 
procedil; uhi to men vi,r nisi advent icia occurrir. 

Habitat in Esbo Nylandiae (Argillander) : Fl. Suec. N:o 
597 p. 233 ut nonnulli alii nomine Sisijm/jrii arenosi, cfr Prytz, 
ubi (»rr») esse dicitur, et alii; Kalm; »nunc temporis minime 
rara, utpote in collibus Fenniae austral is, etiam Tavastiae et 
Savolaxiae (par. lisalmi iuxta viani publicam) proveniens, at 
cum Sisijmhrio Thaliai/o plerumque commutata. Helsingforsiae 
Observatoriebacken»: Spic. I p. 22; Fenn. merid.: Fries; Fenn.: 
Nym. Consp. p. 44 nomine Sistjmbj'ii suecici (Fr.), vide DC. 
Prodr. 1 p. 146, Led. 1 p. 120-121 et infra. 

o 

Ab. r: Zett. & Br.; r par. Gustafs Kunnarais : Bergr.; Abo 
Observatorieberget(!): Arrh.; Abo »S:t Gertrudsbacken» sat cop.: 
Gadol; r Bromarf Rilaks: Sand.; Uskela Karlberg: K. E. v. Bons- 
dorff!; [Muurila] rr in campo ad Piilijarvi: Renv.; p: Sel.; Lojo 
et Nummis: Sa^l. ann.; Vihti fq: Printz et Flinck; [Pyhajiirvi et 
Pusula] fq: Weeks.; Mietois rr Uhlu in colli bumid(^ Mynamaki 
rr in declivi montis Linnavuori, ambobus locis pauca spec: (^aj. 
Kasvist., cfr 1. c. p. 141; [Nystad] Laajo (Cajander): Sod.; A. 
Nyl. non comm. — Nyl. circa Fagervik non obvia: His. p. t; 
[Nurmijarvi] fq, sed parce: Stenr.; fq: W. Nyl. et Siel. 0. Nyl.; 
Helsingfors fq: Sfol. ann.; [Hogland] unicum spec, in prato prope ') A. arcnosa (L.) Scop. HeH). Mas. Fenn. 11. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 313 

Suurkyla!: Hrenn. p. 146 et Brenn. Till. p. 38, vide etiam supra. 
— Ka. (fq) interdum cop.: Blom.; st fq: Linden, vide etiam 

o 

Angstr. p. 49. — Ik. p: Malmb.; [in arenosis prope Parkala 
[»Pargolam»l (Hb. Graewenitz): Fl. Ingr. p. 91; p, Parkala in 
collibus: Meinsh. p. 32]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt, vide etiam infra. — Ta. fq: 
Leop., Knabe Fort., Asp. & Th., Norrl. s. o. Tav. et Bonsd.; st 
fq: Wainio Tav. or., vide etiam Borg p. 435. — Sa. [in Savo- 
nia] f(|: E. Nyl. & Chyd.; fq saepe cop.: Hult. — Kl. (fq) usque 
versus Ladogam borealem : Fl. Kar.; Fukuniemi: Nikl.!; »(p) sec. 
Backman, mihi baud obvia»: Norrl. Symb.; non vidi: Hjelt. 

Oa. Kristinestad (A. Nystrom): Stromb.; p Alavus complur. 
loc, Kuortane complur. loc, Lapua (Hjelt): Laur. \'axtf., cfr 1. c. 
p. 17 et Medd. XV p. 201, spec, ex Alavus prope templum f. !; 
Vasa: W. Levon in herb. lye. n.; Lapua cop. in agro: Laur. in 
litt. — Tb. st fq: Broth., spec, e Viitasaari! — Sb. tq: Enw. et 
Mela; Leppavirta!, Kuopio (!) fq: Lundstr.; lisalmi p: M. & .1. 
Sahib., cfr Spic. — Kb. Liperi (fq): Eui-. cV' H.!; Polvijiirvi ad 
templum: Sael. herb.; r Nurmes ad oppidulum (!): Wainio Kasv.!, 
vide etiam Brenn. Ueseb. p. 64; Axels. Putk. non comm. 

Om. Xykarleby Sando: Laur. Vaxtf.; saepe in saburra: 
Hellstr. p. 136, spec, e Gamla Karleby non cert.; Lohtaja in 
monte Karri: [Hellstromj! — Ok. Kajana: K. P. MalrngrenL 
spec, mancum; Kajana in agris praedii Nirva: Must.; Paltamo 
(p) in agris: Lonnbohm!, spec, mancum, cfr Brenn. Obs., ul)i 
rr esse dicitur. 

Ob. Uleaborg: F. Nvlander!; ITeabory' in Slottsholmen et 
nonnullis aliis locis: Zidb. et Leiv., cfr Brenn. Obs.; ri- Hauki- 
pudas (llmoni): Brenn. Obs.!; Kemi : Rantaniemi! [nonne in sa- 
burra?]. Ehuru det ar otvifvelaktigt, att Linne i Fl. iSnec. 1. e. med Sisi/iniiriuut 
arenosum afsag den hos ose forekommande formen — den sages hi. a. 
hafva »flores albidi vel flavescentes* — sa sammantorde ban den i .'"Species 
plautarum med den utlandska Arabis arenosa (Scop.), da han i ed. II \1763) 
p. 919—920 sager om S. arenosum, att den bar »eoroIlae subviolaceae*. J 
ed. I namnes ingenting om blomniorna, uch arten upptages ej fran Skan- 
dinavien). Dessa bada former atskiljas sedan, sa att t. ex. i Nym. C'onsp. 
p. 34 ofb 44 A. arenosa (Scop.) ocb Sisymbrium suecienm (Fr.) foras till 314 Arabis suecica. 

skilda slakteu; i Engler, l)ie natiirlichen PHanzenfamilien, III Teil II Aht. 
p. 192 kallas var form Stenophragma suecicum (Fr.) Celak., under det Arabis 
ar ett sjirskildt slakte. Med aulediiini; haraf p&pekar Liudberg, att var 
form bor kallas A. suecica, hvai-jainte ban framballer, att vi hafva endast 
en form. (Redan W. Nyl. p. 32 not papekade, att arten bo8 oss aldrig 
bar violetta blommor). Det kan namnas. att Trautv, Incr. icke blott p. 
58 upptager Arabis suecica fran »Fennia, Karelia, Ingria* utan afven p. 
79 Sisymbrium suecicum fran Feunia, hvaremot S. arenosum p. 76 upptages 

o 

fran Ingria, Kamtscbatka. A andra sidan framballa nyare svenska bota- 
nister, att A. aretiosa ocb .4. suecica ej aro skil<bi arter, se i i^ynnerhet 
Xeuman i Bot. Not. 1887 p. 12—15 (i bans flora p. 453 betraktas * suecica 
Fr. s^som underart). 

I Medd. XXVI p. 21 bar jag framballit, att deuna art bor till dem, 
hvilkas mangd ocb frei[vens varierar mycket under olika ar; de bvarandra 
ilelvis motsiigaude uppgifterna fran angrausande trakter (se t. ex. under 
Nyl.) kuuna barigenom liitt forklaras. Afven i andra lander frirekommer 
arten pa ett likartadt satt, se t. ex. Kocb Synopsis p. 44. 

A. arenosa var. borealis upptages (norra el.) ostra Finland: Fries; 
'letta torde dock lier(i \yk den betydelse, i bvilken Fries tog A. arenosa. 
— A. borealis upptages S b. Kuopio: Knabe p. 21; barmed afses otvifvel- 
aktigt ^4. suecica, sasom den ofvan begransats. 

Arabis Ihaliana L. 

/// Fentiia aiistrali satis freqiiPtner (ant f'i-e(ji/enterj or- 
riirrit: ad sejiten&ionem reisns praecipue quibusdain plagis 
f/-('qiie//tia minuitui\ sed in Fermia ovientali etiain ad 66^ 10' 
lecta est, in Feunia occidentali 65^ non snpjet'at, his <iuo(iiie 
J oris vi,r nisi adrenticia. 

Till.; Kalm; locis elatis arenosis st fq: Prytz; maxima pars 
Fenn.: Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 45; deest in Lapp. 
])lur. . . . et partim in Fenn. bor.: Nym. Suppl. p. 27, vide 
etiam DC. Prodr. I p. IM et Led. 1 p. 184. 

AL (p): Berystr.; f(|: Bergslr. Beskr. et Arrii. & K.; p in 
toto territorio, variis locis occurrit: Bergr. — Ab. fq: Zett. & 
Br.; fq(— fqq): Arrh. Ann.; U\: Sand.; [Muurilaj st fq: Renv.; 
fq: A. Nyl., Sel., Printz. Flinek et Weeks.; p enum.: Caj. Kas- 
vist., (cfr 1. c. p. 111). — NyL fq : His.; fq — st fq : Stenr.; (p): 
W. Nyl.; st f(| : Sa^l. 0. Nyl.; [Hogland] Pohjaskorkia: Brenn.; 
P in locis aridis: Brenn. p. 446 et Bi'enn. Till. p. 38, vide etiam 
Hayrenl in Hbl 1903 N:o 132 B. — Ka. (tantum) par. Lapp- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30. >':o 1. 315 

ve^^i [in parte maxime australi]: Blom ; in vicinitate fluminis Vuoksi 
st fq. in interiore parte st v. Linden. — Ik. fq : Malmb.; [fq et 
saepe eopiosissime: Meinsh. p. 82, vide etiam Fl. Ingr. p. 90. 
ambo nomine Sisymbrii Thaliani Gay]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt. — Ta. onum. (st fq): Leop.; 
fq : Knabe Fort., Asp. i*c Th.; p: Norrl. s. o. Tav. et Bonsd.: 
coniplnr. loc: Wainio Tav. or., vide etiam Borg p. 435. — Sa. 
eomplur. loe. [in Savoniat: E. Nyl. & Chyd.; Villmanstrand : F. 
Nylander!; Yalkiala f{|: FFult Fort.; [Ruokolaks] (r) Ukonvuori 
prope Ronkiain. Suikkala in ins. Salonsaari!: Hult; Punkaharju: 
<T. Appelberg in dupl.! — Kl. p ad Onegam usque: Fl. Kar.; 
st f(i: Hann.; fq (Backm.): Norrl. Symb.; stfq: Hjelt, vide etiam 
infra. — Kol. p in reg. coll. et aren. lecta: Elfv. 

Oa. (st fq): Laur. Vaxtf.; Malmgr. omittit. — Tb. (st r): 
Broth. — S b. Leppiivirta baud fq in agris et loeis siccis: Enw.; 
r: Mela; Kuopio Karhunsaari: Mela herb. — Kb. Kide fq : Brand.: 
Liperi (fq): Eur. iV: H., spec, e Simananniemi!; rr [Juuka] Larin- 
saaii prope Riihivaara in loco declivi [»makitoyraalla»j spec, 
nonnulla, verisimiliter frequentior, quamvis neglecta: Axels. 
Pntk.; (p): Wainio Kasv., spec, e Nurmes Kylmiilahti! — Kon. 
Sennajaguba (Simming), in insula quadam lacus Santalo (Selin!). 
verisimiliter plurib. locis, in reg. occ. ad Mokko! locis nonnullis: 
Norrl. On.; vide etiam sub Kl. et Giinth. p. 32. 

Om. r Lohtaja, ( lamia Karleby: Hellstr., spec, e Lohtaja 
paLi. Karri!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134. — Ok. r Kianta 
Kiannanniemi: Wainio Kasv.!; rr: Brenn. Obs., vide infra. — 
Kp. [Repola pi ceterum r, Uhlua ad pagum eiusdem nominis, 
Vuokkiniemi ad Livajoki: Wainio Kasv.; Sarkijarvi: Bergroth! 

Ob. [Uleaborg Toppila: Zidb., cfr Brenn. Obs. — Kk. 
Keret: Fellm. Ind.!, cfr N. 1. Fellm., 1. c. p. XXV. Led. 1 
]». 184, (|ui ad Lapponiam adnumerat, Beket. p. ni-(i et Herb. 
Mus. Fenn. II p. 134. 

K 1. ej anteckuad fran Ladoga strandeu : Linden. — Ok. Kajana 
iMustonen): Brenn. 01)s. Mut>t. \). olj upptager ingen fyndort, men at" sam- 
manhanget synes mig franiga, att uppg. afser Wainios exemplar fran Kianta. 
Exemplar fran Tb. Jyvaskyla: Brotherus!, Kb. Nurmes Piironen: Wainio! 
afvensom flere af mina fran Sat. och Tb. Visuvesi !, inlamuade under 
nanin af A. Thaliava f., foras af 8a>lan till en f. macro Rupr. af A, suecica- 316 Turritis glabra. 

Turritis glabra L. 

/// maxima parte Fenniae satis freque/itei- ~ jjossim 
invenitcr: ad septentrionem. rersus rarescii, sed quamris ra- 
rissime in Fennia occidentali usque ad 64^ 50' aut 65^ pro- 
cedit et in Lapponia orientali usque ad 67^ 10' inrenii-i in- 
dicatur. 

Till.; Kalm; in collibus glareosis fq: Prytz ; Fenu. austr. 
occ: Fries; Eur.: Nym. Consp. p. o2; deest in Lapp. plur. et 
Fenn. bor.-or.: Nym. Suppl. p. -20, vide etiam DC. Prodr. I p. 
142 et Led. I p. 116. 

AL (p): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr. et Anii. cV' K.; st 
fq_fq: Bergr. — Ab. (fq): Zett. & Br.; st fq : Arrh. Ann. et 
Renv.; fq: Sand, et A. Nyl.; p; Sel.; st fq enum.: Flinck ; (fq): 
Weeks.; p — st f(j enum., fere semper spec, pauca : Gaj. Kasvist. 

— Nyl. st fq: His.; p — st fq, spec, solitaria: Stenr.; (p): W. 
Nyl.; st fci: Ssel. 0. Nyl.; baud infre(juens enum.: Brenn. — 
Ka. Lavansaari (H. M. F.): Brenn.; st f(| : Lindrn. — Ik. st fq: 
Malmb.; [in toto territorio et baud infrequens: Meinsli. [i. 27, 
vide etiam Fl. Ingr. p. 70]. 

Sat. p: Malmgr.; st fq fere semper parce: Hjelt. — Ta. 
st fq: Leop.; p: Asp. & Tb.; st f q : Norrl. s. o. Tav.; (fq) : Bonsd.; 
p in Lubanka et Korpilabti australi : Wainio Tav. or. — Sa. 
p: Hult. — Kl. p: Fl. Kar. et Hann.; Valamo p: Siol. ann.; st 
fq: Hjelt. — Kol. (st r): Elfv.; Petrosavodsk (!) Dreflianka: Sim- 
ming ! 

Oa. Kristinestad (A. Nystrom): Stromb.; Isojoki nonnulla km 
ad septentrionem versus a Penttila: Hjelt; Vasa (!), Lillkyro, 
Stoi-kyro, Vora : Ale; p — st U[: Laur. Vaxtf.; Malmgr. non comm. 

— Tb. Jyvaskyla! Tourujoki: Brotb. et Gadol., cfr Wainio Tav. 
or. — Sb. Leppavirta baud fq: Enw.!; Kuopio p: Mela; M. & 
J. Sabll). ex lisalmi non comni. — Kb. Kide (f(|): Brand.!: Liperi 
p: Eur. & II.!; [inter Pielisjarvi et Hoytiaineni p plerumque 
parce: Axels. Putk.; Wainio Kasv. non (-omm. — Kon. plur. 
loc. in toto territorio: Norrl. On.; saepe locis aridis : Giintb. p. 
32; Tolvoja cop., Dvorets!, Mundjarvi, Scbungu : Kihlm.; Kishi: 
Cajander & Lindrotb ! Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennica. 30, Nio 1. 317 

Om. Laur. Vaxtf. vide sub Oa., spec, e Munsala in colli!; 
Larsmo: Z. Schalin in herb. lye. n.; in par. Lappajiirvi et in 
vicinitate opp. Nykarleby adest, sed ibi subito desinit: Hellstr. 
p. 135; Ylivieska : Tenn.!; Lohtaja 1887 (Keckman): Zidb. — 
Kp. Solovetsk: Beket. p. 545]. 

Ob. IT Muhos Lepinniemi : Brenn. Obs.!; [Uleaborg] (»st 
f(|») loeis siccis in insulis maris: Leiv. — Kk. non adnotata. 

Lim. »loco arenoso ad peninsula Turja [Turii!], orae bor. 
JMaris albi, spec, nonnulla inveni»: N. I. Fellm., cfr 1. e. p. 
XXXYIIl; inter Shelesna et Seredna: Mela PI. — Lp. Pjalitsa 
in devexo ajlareoso baud procnl a fluniine: Kiblman! Card amine prateusis L. 

/// I Ola Jefc Fentiia ci Lapjtoiiia saf is frequenter firiter- 
dinii fretjuenter) prorenit, iKintniUis tameu plmjis frefjiiemia 
miiiuitiir. 

Till.; Kalni; in graminosis bumidis vulgaris: Prytz; in pra- 
tis humidis per totam Fenniam, alpibus Lapponiae tantuni excep- 
tis: W'irz. pi. off.; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. 
omn. . . .: Nym. Consp. p. 36, cfr DC. Prodr. 1 p. 151, Led. 
I p. 12() et inprimis Scbulz p. 526 etc. 

Al. (p): Berostr.; st f(|: Bergstr. Beskr. et Arrh. & K.; st 
fq — f(|: Bergr. - Ab. tq : Zett. i*»c Br.; fq(_f(jq): Arrh. Ann.; 
fq: Sand., Renv. et A. Nyl.; st tq: Sel; Vibti fq : Printz et 
Hinck; (fqq): Weeks.; st fq: Caj. Kasvist., quern 1. inspicias. — 
Nyl. fq : His.; fq sed pai'ce: Stenr.; fq : W. Nyl. et Sicl. 0. Nyl.; 
Brenn. ex Hogland non comm. — Ka. (»r») Hasa Taipale in 
Nunmiela : Blom; in vicinitate flum. Vuoksi st fq in ripis anniium 
et lacuuni, in parte iiiteriore (r) in vicinitate templi par. Kirvu: 
Linden. — Ik. f(|: Malmb.; [fq et cop. in toto territorio : Meinsh. 

p. 3o;. 

Sat. p: Malmgr.; st fq sed parce : Hjelt. — Ta. f q : Leop., 
Knabe Fort., Asp. & Th. et Norrl. s. o. Tav.; p: Bonsd.; baud 
infreijuens: Wainio Tav. or. — Sa. Valkiala fq : Hult Fort.; (r) 
in viciniis temi)li Ruokolaks: Hult. — Kl. fc[ : Fl. Kar. et Backm.; 318 I'ai'dainiue prateusis. 

p enum.: Hann., vide etiam infra. — Kol. per totuin territorium 
praecedente \C. amara\ rarior: Elfv. 

Oa. p: Malmgr.; st fq : Laur. Vaxtf. -- Tb. minus fq quaiii 
antecedens [C. amara]: Broth. — Sb. f([: Enw.!; (fq(i): Mela; 
lisalmi (r) Poskilampi : M. & J. Sahib. — Kb. f(|: Eur. .V- H.; 
p parce [»vahassa raaarin»]: Axels. Putk.; st f(|: Wainio Kasv., 
vide sub Ok. — Kon. »|)luribus locis, nt ad Selki, Mundjarvi, 
Tiudie, in Saoneshje ad Schungu et Velikaja-guba observavi»: 
Norrl. On., vide etiam Giinth. p. 82. 

Om. (fqq): Hellstr.; f q : Tenn. — Ok. st f(|, sed parc-e 
inprimis ad septentrionem versus: Wainio Kasv.; [Paltamol (fq): 
Must.; (r) Paltamo, Kajana, in parte orientali st fq: Brenn. Obs. 
— Kp. st fq, sed parce inprimis ad septentrionem versus: Wainio 
Kasv. 

Ob. »Sagliolmarne vid L]leaborg»: Jul. p. 289; p, ad oram 
st fq, Liminka, Hailuoto: Brenn. Obs., quern 1. inspicias; lUlea- 
borg] (fqq): Leiv.; st fq, minuitur frequentia ad superiorem par- 
tem vallis, per quam in mare defertur aranis: Keckm.; [st fq : 
0. R. Fries p. 160;] p: Hjelt c^^ H. Kuus. st f(|, .sed parce: 
Wainio Kasv. — Kk. st fq, sed parce: Wainio Kasv.; Keret, 
Kouta: Fellm. Ind. 

Lapp. fenn. p: HjeK c^^ H.; [complur. locis: Birg. p. MX);] 
[Sodankyla] (»r> ) in ripis graminosis udis fluviorum prope domi- 
cilium Emaus et pagum Sattanen, in fossa ad Onnela : Blom 
Bidr., cfr Wainio Not.; per partem silvaticam et subsilvaticam 
Lapponiarum omnium suecicarum nee non in inferalpinis . 
Finmarkiae . . . passim parcius: Wahlenb. p. ITS et 179; fq : 
Fellm. Lapp.; Kemijarvi ad pag. Keniijiirvi, Kostamuspera et 
Vuostimovaara, Sodankyla ad pag. Sodankyla, Sattanen, Martti, 
Varrio, Lokka, et in iugo Suoloselkii. Inari p - fq ad Ivalojoki, 
obvia etiam ad Veskoniemi et Ruoptuinvaara et Paatsjoki in re- 
uione pinifera, etiam ad Salmijarvi et in regione betulina st fq 
ad Kongas prope Mare glaciale: Wainio Not.; st fq in reg. silv.: 
Hult Lappm.; ad ripas fluviorum et lacuum praesertim intei' 
maiores carices per reg. subsilv. et subalpinam f(|, parcius: 
Kihlm. Ant.; e multis locis enum.: Norm. Fl. Spec. p. 114-. rfr 
Norm. p. 248, Norm. ann. p. 10, Blytt p. 974, Hartm. p. 188 Acta Societatis pro Fauua et Flora Fenuica, 30, >s:<) 1. 3U' 

etc. — [L. ent. reg. subalp. et silv. p: Lrpst.; p — st fq, sed 
parce, saepe tantum germina !»bladskott>l sterilia, in salicetis etc 
reg. subalp., in reg. infima alp. r inter Tenonmuotka et Poro- 
jarvi, in insula inter Poro- et Johkasjaar et in ripa oceidentali 
lacus Skatjajaur: Linden Bidr.] 

Lapp. ross. ad flumen Tuloma et lac. Nuotjavr: Fellni. 
Ind., vide sub Kk.; locis graminosis udis baud rara : N. L Fellm.. 
cfr Beket. p. 545, spec, leetum ad sinum Kolaensem ! ; ad Kein- 
javr superiorem: Palmen ! ; Pjalitsa! in graminosis humidis, ()r- 
loff! in graminosis paludosis tundrae ad Hum. Voronje! 10 km 
ad meridiem versus a pag. Voroninsk et prope pagum Voro- 
ninsk ! in saliceto: Kihlman; Triostrow: F. Nylander!; Devjatoi 
prope Ponoj : Mela herb.; p — st fq in reg. silv. in ripis ad 
ostium fluminis Nuotjok et in ripis lacus Xuotjavr, inpiimis ger- 
mina [»bladskott»] in salicetis: Linden Ant.; Petshenga [»Peispn»] 
p: E. Nylander & M. Gadd ! ; Tsipnavolok: Broth. Wand. p. 11! 

Kl. ej observerad langs Ladoga strand: Linden. Antaizligen beror 
detta pa tillfalliga nrsaker. 

Af deuna art beskrifves f. nrctica O. E. Schnlz M. a. fran Lv. T.sha- 
vanga (N. I. Feliman): Schulz p. o3G. 

Mela Ka8v. uppstaller, iitoni var. speciosa Hartm. ocli vulgaris Mela 
[= a\ var. rotundata Mela och var. inundata Mela. Var. speciosa beteck- 
nas sasoni st fq, var. rotundata sasom f(| och var. inundata sasom st r : 
Mela Kasv. Ill och IV. Ett exemplar fran T a. Asikkala (A. E. A. Lang) : 
Mela herb., som troligtvis legal till grand fur beskrifniugen for den sist- 
namnda formen, har visserligeu ett utseende, som ganska myeket afviker 
fran hufvudformens, men jag misstanker dock, att ifragavarande form ar 
individuell och fororsakad geuom ofversvamning, jfr harom Schul/, 
p. 534. Ett sanuolikt hithorande exemplar finnes fran Kl. Kirjavalaks 
vid kvarnrannan a gastgifveriet : Hj. Neiglick & J. Lupander! Formen 
upptages fran O b. I'leaborg : Leiv. — Mahanda afser afven en 1)eskrif 
ning hos Zidl). en atminstone likartad form. 

En al)norm form beskrifves fran A b. Myniimaki : Caj. Kasvist. Fran 
Kol. Petrosavodsk Dreflianka finnes en f. plenifiora: Cajander & Lindroth ! 

Var. puhescens F. Nyl. »In paludosis par. Kuusamo inter Nissi et 
Iiukajarvis: Spic. I p. 22, dar den beskrifves, jfr F. Nyl. I'tdr. p. l.o3. 
Seelan har i sitt herbarium ett exemplar fran Al. .Tomala prestgard, hvil- 
ket ofverensstammer med F. Nylanders beskrifning pa var. pubescens, men 
tyckes detta endast vara en lusus: Spel. ann. Sannolikt ar det en snar- 
lik form, som Wainio omnamner under namnet albinea fran Kuus. 
livaara: Wainio Kasv. Tilliiggas bor, att fi puhescens Wimm. & (jrrab. af 320 Cardamine prateusis. 

slilktets mouograf fores sasoiii sj'iionym till var. dentata (Schultes) Neilreich 
f. nemorosa Lej.: Si'hulz p. 534-535. Var. dentata upptages fran norra el. 
(istra Finl.: Fries, jfr at'ven Lindlt. Eiiuui. 

Snbspec. angustifolia Hook, upptages fran Lv. enl. exemplar at" Pal- 
men isST och Tshavanga (N. I. Fellman): Scliulz p. 529—530. 

Cardamine amara L. 

/// Fennia interiore et iiiprimis in jxtrte australi F'en- 
niae mediae satis frequenter —frequetiter procenit: quamvis 
rofior usque ad 63^ Jo' ad septenirionem versus procedit. 
Et ad orieniem ei j)/'aeci]jue ad occidenlcin versus rareseit 
el in Alandia adhuc onmino tw/i visa est. 

Till.; Kalm ; ad rivnlos silvestres Finl. medialis (minus) fq: 
Piytz; Eur. omn. exc . . .: Nym. C()ns|). p. 37; Lapp. . . . et 
Fenii. bor. deest: Nym. Suppl. p. 28, vide etiam DC. Prodr. I 
p. 151 et Led. I p. 124. 

Ab. r: Zett. & Br.; Sagii Sando: Llfving! et Arili.!; U.skela: 
E. J. IJonsdorff!; [Muurila] (st f(|): Pienv.; |): A. Nyl.; st fq : Sel.; 
Vihti (f(j): Printz et Flinck!, cfr W. Nyl.; st fq enum.: Weeks.; 
[Myniimaki] Tapani st r Hiivenjarvi nonnullis loeis: Caj. Kasvist., 
quem 1. inspieias, cfr 1. c. p. 142; Hollm. in taeniis opp. Nystad 
non vidit et Sand, non comm. — Nyl. st fq, »formam hirtam 
ad viani magnam in par. Sjundea! legi»: His.; fq sat cop.: Stenr.; 
Ksbo hand infre(|uens, nonnullis locis ad Finna et Martensby 
sat cop., Brobacka etc.: Kihlm., spec, ex Esbo Kaitans!; [Hel- 
singfors] Tali: W. Nyl. p. 70 et 213; f. I/irva in llelsinge ins. 
Bergholmen in maritimis: Sad. berb.; Thusby st fq ad fontes: 
Astr. c^ 11.; st fq: Sael. (J. Nyl.; Brenn. non comm. — Ka. ad 
canalem Saimaa: E. Nyl. c<' Cliyd.; st r Kirvu Tietavalii, Jiiaski 
Laitila, Jarvenkylii et Ahola, semper in riyulis et locis scaturi- 
ginosis visa, etiam in vicinitate lacus Vuoksi vix deficit; Linden; 
Blom non comm. — Ik. st f(|: Malmb.; [in toto territorio di- 
spersa et ad maxiinam partem cop.: Meinsb. p. 30]. 

Sat. st f(|: Malmgr.; Bjorneborg st fq et parcius — sat 
cop.: Hayr.; st f(|, ad septentrionem versus saltern u.sque ad 
catarractam Kyro, f. hirta! etiam adest : Hjelt. vide etiam Herlin 
p. 132. — Ta. Saaksmaki fq: Tikk.; fq : Leop.; st h[\ Asp. & 
Tb.; fq : Norrl. s. o. Tav.; Sysmii Soiniemi prope Hepojiirvi. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feiinica, 30, ^":o 1. 321 

Korkeamaki et prope »Rulltabriken» (Blom): Unon.; ad viam 
ferratam ad meridiem versus ab Orivesi: Hjelt; rarior quam C. 
pratensis: Wainio Tav. or.; Bonsd. non comm. — Sa. Valkiala 
Virranniemi: Hult Fort.; prope Villmanstrand ad praedium sa- 
cellani: Ssel. ami.; [Ruokolaks et Rautjarvij p: Hult. — Kl. st 
fq usque ad Onegam : Fl. Kar.; var. hirta in Hiitola Vavoja 
lecta est; Linden!; Parikkala r »Tyrjan suo», Kita: Hann.; p: 
Baekm.; Impilaks p — st fq, Palkjarvi r Kuhilasvaara: Hjelt; 
Ruskiala: Enw. hav. — Kol. p, ad Mjatusova st fq — fq: Elfv.; 
Dreflianka ad P[etrosa]vodsk: Ivanitzky!; Petrosavodsk (Sim- 
miner!, KuUhem): Norrl. On.; Petrosavodsk: Kihlm. 

Oa. Botom, Stora (A. Nystrom): Stromb.; Ylistaro: Ale. et Ale. 
Ill, e.fr Laur. Vaxtf. et Herb. Mus. Fenn. II p. 184; Malmgr. non 
comm. — Tb. st fq : Broth., spec, e Jyvaskyla!, vide etiam Prim, 
p. 48. — Sb. st r: Mela, spec, e [Pielavesi] Tuovilanlahti!; 
Pielavesi: Lundstr., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. IS^. — Kb. Kide: 
Brand.!; Kide Puhois: U. V. Telen!, cfr Herb. Mus. Fenn. lip. 
134. — Kon. »r esse videtur, in palude aquoso ad pag. Jan- 
kajarvi modo mihi obvia»: Norrl. On., vide Fl. Kar. sub Kl. 
et Giinth. p. 32, cfr etiam Herb. Mus. Fenn. II p. 134; Velikaja- 
guba: Poppius! 

Storsta delen af Finl. och J.appl., var. umhrosa .storre delen af Lappl. 
och norra (eller ostra) Finl.: Fries; uppg. ar aakert oriktig, atminstone 
hvad Finland angar. — Om. Frantsila: Jul. p. 289; uppg. torde bero pa 
forvaxling med en form af C. prafensis med rundade smablad. — Lim. 
Hibina, Imandra (Sashejka): Beket. p. 545; uppg. iir otvifveiaktigt oriktig. 
— Mahanda afser Linne just C. amara med den »Kallkrasye», som upp- 
raknas bland vaxter, hvilka sagos forst nedanfor Kristinestad [>Kristina»]: 
Linn6 Iter lapp. p. 199. 

Var. hirta W. & Gr. 'st. r): Mela Kasv. IIT och IV. FOr min del 
tror jag, att denna form icke ar sallsynt; ganska manga exemplar i 
H. M. F. tillhora densamma, jfr afven Herb. Mus. Fenn. II p. 134 och se 
of van under N y I., Sat. och Kl. — Formen bor emellertid kallas var. 
umhrosa (Lejeunej O. £. Schulz: iSchulz p. 500. 

Hufvudformen kallas var. glabra Mela: Mela Kasv. Var. trisecta 
beskrefs af Brenner fran Nyl. 8ibbo : Prot. 4, II, 1905. Det bor i sam- 
manhanj; harmed framhallas, att ;' trisecta Hartm. (1854) fores sasom sy- 
nonym till var. trifolia (Wahlenb.) O. E. Schulz: Schulz p. 508; huruvida 
formerna aro identiska, kanuer jag dock icke. 

En monstrositet beskrifves: Not. XI p. 4*i4. 

Typis inipr. "ij 1!)(m;. 21 32'2 Caidamiiie impatiens. 

Cardamine impatiens L. 

In vicinitate Fenniae forsitan invenitur, sed in ipso. Fninin, quantum 
nunc constat, per errorem indicato est. 

Kalm; »in frutieetis gramiuosis Finl. australis rarius»: Prytz, jfr 
Led. I p. 128 och Fries; Scand. exc. Lapp: Nym. Syll. p. 19L Dessa 
uppgifter hafva aldrig bekraftats, utau saunolikt ar att arten upptagits af 
misstag, hvarfore afven om artens allmanna utbredning namnes : »Enr. 
plur. (exc. Ross. bur. Feun. Scand. bor. . . .)»: Nym. Consp. p. 37. Dar- 
emot uppgifves den tor den ryska sidau af Isthmus karelicus sasom fore- 
kommande sin silvis umbrosis ... ad Parkala [>Pargolensis»] baud parce»: 
Fl. Ingr. p. 80. — Meinsh. p. XXI upptager dock icke arten fran Isthmus; 
1. c. p. 29 sages oin forekomsten: »stellweise im Gebiete». 

Cardamine flexuosa With. '). 

/// Alaridia circ. 60^ W jrwissime lecta, anno 1877 
primum observata est. 

Eur. plur. (exc. . . . Fenn.): Nym. Consp. p. o7 ; Aland 
(Sselan 1877): Nym. Suppl. p. 23, vide etiam DC. Prodr. 1 p. 152. 

Al. Jomala ad stagnum Jomala, Lofdal : Ssel. ann., spec, 
adscriptum Jomala Dalkarby Lofdal!, cfr (Diar. 2, III, 1878) 
Medd. VI [). 198 et 201. 

I afseende a nomenklaturen far jag hanvisa till Schulz p. 473 och 47^. 

Cardamine hirsuta L. 

/// Fennia ausiro-occidentali rccfior occurrit. Ad sep- 
tentrionem veisics usque ad 63^ 4' et ad orientein rersus ad 
44'> 35' lecta est. 

Kalm; in campis Alandiae st r: Prytz, cfr Rupr. Diatr. 
p. 24; Fenn. merid.: Fries; Eur. omn. . . . exc. Lapp. Fenn.: 
Nym. Consp. p. 37; adest in Fenn mer.-occ. extima (Aboa, 
Aland): Nym. Suppl. p. 23, vide etiam DC. Prodr. 1 p. 152, 
Led. I p. 127 (et Schulz p. 464). 

Al. Finstrom Bergo in promuntorio maxime septentrionali 
f. glahi^escens: Sa^lan ! ; st r Geta Ostergeta et Korsnas, Saltvik 
Germundso et ad Haraldsby!, Hammarland Skarpnato, Jomala 
Mockelo, Rattgrundet ad Mariehamn, Lemland Lembote: Arrh. *) C. silvatica l^ink auct. onnies apud nos, etiam Herb. Mus. Fenn. JI. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:i) 1. 323 

& K.; st r et tantiim in plagis litoralibus par. [Sund] Mang- 
steckta paucis [vett par olika»] locis enum., Vibberholmen et 
in promuntorio Tranvik : Prim. p. 64; Foglo Klafskiir! et Judcio: 
Arrh.; Hammarland Appelo, Geta Mattskar, Saltvik prope Qvarnbo: 
Ch. E. Boldt; Eckero Kyrksundet: Lindbeig!: Saltvik Hamn- 
liolraen : Lindb. herb.; in taeniis (st fq): Laur. Fort., spec, e 
pago Jomala!; st r ad litora arenosa Brando Gunnarsten!, in 
taeniis ad septentrionem versus ab Jiirmo [spec, e Norro!], Kum- 
linge Ingersholm: Bergr. — Ab. (p): Zett. & Br., spec, e Rnn- 
sala! et, ut olim adnotavi, in dnpl. e Piikkis Harfvaro!; st r par. 
Gustafs Viikatmaa in parte occidentali: Bergr., vide sub Al.; 
Keso: D. Myreen ! ; Merimasku: Karsten!; Korpo Senda iVi: G, 
Renvall ! ; Korpo Vesterkalax (G. Benvall) et Korpo in portu : 
Lindb. herb.; Pargas Storgard : C. J. Arrh.; Hiitis p in litoribus: 
Arrh.; Nystad p cop.: Hollm., spec, e Birkholm Suinu!; [Nystadj 
muita spec, ad Janliuanranta: Sod. — Nyl. in colli silvestri 
petroso prope pag. Hango: Sand., vide etiam Flinck in Medd. 
XXIV p. 16! et Hayren in Geogr. F. T. 1905 p. 202; Tenala Eko!, 
prope [stationera viae ferratae] Lappvik pauca spec, nunc veris. 
intermortua, Ekenas Hasto-Buso! Lillo sat parce in colli junipero 
ohtecto: Hayr., (cfr Medd. XXIV p. 44); Hogland r: E. H[avren] 
in Hbl 1908 N.o 132 B; Hogland in valli ad orientem versus 
a Pobjoiskorkia 1903: Lindb. comm. 

Sat. nondum adnotata. 

Oa. Vasa Sando in litore arenoso: Hjelt!, vide infra. 

Sasom artens grans uppgafs ar 1889 A b. Hiitis: Herb. Mus. Fenn. 
II p. 134; af det toregaende framgar, att arten nuraera ar funuen betydligt 
langre bade at oster och norr. — Ab. [Pojo] jparce ex. gr. SkarpknUa»: 
A. Nyl- — Nyl. >r ad vieum Aggelby (Bruno Ny]an(ler)»: W. Nyl. p. 209; 
hvardera uppgiften, sarskildt A. Nylanders, ar sannolik, men erfordrar 
dock ytterinera bekriiftelse. Lindberg namner, att arten flere ar a rad 
observerats i Botauiska tradgarden, dock vet ban ej oni den fortsattningsvis 
forekomraer darstades : Lindb. comm. Arrh. iakttog den darstades annu 
bosten 1902. — Oa. Arten torekommer gaiiska ymnigt, ehuru pa en belt 
in.skrankt terrang; uagot ska) att antaga, det den tillfalligtvis skulle bafva 
kommit till stallet, tyckes mig icke foreligga, om afven artens forekomst 
liarstades ar hogst ovantad; den bar iakttagits 1903-1005. Exemplaren 
tillbora f. glahrescens. 

Mela Kasv. sarskiljer formerna Mrnndra Mela ocb hexandra Mela. 3'24 Cardaniine parviflora. 

Cardamine parviflora L. 

In pane ausirali /■arissime irwenitur. 

Fenn. merid.: Fries; Fenn. nier.: Nyni. Consp. p. H7, vide 
etiam Schulz p. 481. 

Ab. r: Zett. & Br., spec, e Piikkis prope Harfvaro!; Pargas 
TerfsLind: Arrh.!, ctr Medd. XXIX p. 170; Kuusto (Lundstrom): 
Mela herb.; Merimasku: Karsten!; Karuna: A. G. H.!; Piikkis 
Kuusto (Lindberg), Sagu Puddais (A. Torckell): Lindb. herb.; 
Finby in monte in Pettu sat cop.: Sand.! — Nyl. Borga in 
saburra ad Hammars! [postea intermortua: Ssel. ann.], Perno 
in litore sinus Harkapaa: Ssel. 0. Nyl., spec, ex hoc loco report. 
G. R. Bjorksten!; Borga Krako Koppala in silva pinifera ad 
ripam!, Borga B^kudden!: Brenner; Borga Storkroksnas spec, 
unicum (1892): Ssel. herb.; Perno Lappnorr: Arrh.; Perno Kalf- 
holmen (A. H. de la Chapelle): Lindb. herb. — Ka. r sat parce 
in ripa amnis rapidi lapidosa et glareosa in Raisala Tiurinkoski!: 
Linden, cfr etiam Malmb. (»Tiirenkoski»!). — Ik. r Pyhajarvi in 
ripa ad Sortanlaks!: Malmb. 

Sat. IT Tyrvaa ad ripam lacus Vankimusjarvi unic. spec: 

Hjelt! 

Ab. xibo: Ale. och Ale. Ill hanfor sig antagligen till de ofvannamuda 
nppg.; Pojo »st r ex. gr. Hindrabole»: A. Nyl.; uppg. ar gauska trolig, men 
bor bekraftas. — Sat. Birkkala: elev Knorring!, jfr Ale. TIT; uppg. be- 
hofver afven bekraftas. 

Cardaiiiiiie bellidifolia L. 

/// regionibus superioiibvs montium altissimorum Luji- 
poniae ruro sed saepe copiose provenrt. 

In alpibus lapponicis (st fq): Prytz, vide etiam DC. Prodr. 
I p. 150. Lindr. Lisat. p. 11, Schulz p. 555, Borg Beitr. p. 99, 
104, 114, 117, 132, 147, et intra. 

Lapp. fenn. in ipso alpium iugo tum meridionali ac sep- 
tentrionali fere ubique ... at extra alpes altiores . . . baud 
reperitur unquam : Wahlenb. p. 179, cfr 1. c. p. XVII; Pallas- 
tunturit (Deutsch): Fellm. Lapp.; Ounastunturit et Pallastunturit I Acta Rocietatis pro Fauna et Flora Femiica, 30, N:o 1. 325 

(Malmberg!): Norrl. Lappm. p. 259; Pallastunturit st fq in reg. 
alp. et summa reg. subalp. ad rivulos, quos quamvis r etiam 
inferius sequitur: Hjelt!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134 et Caj. 
Beitr. p. 6; Ouna.stunturit in reg. subalp.: Sandm. p. 32; in 
summo cacumine alpis Kuarvekods! in rupium fissuris parce, 
[Rastekaisa, NO 356, NO 626]: Kihlm. Ant.; in alpinis ad Pet- 
shenga!, Kuarvekods!: Granit & Poppius ; Varangria austr. Bel- 
jek in cacumine montis prope nivem 334 m supra m., in Finni. 
interiore Karasjok, Tenojoki [»Tanaelven»], [Kastekaisa (Deinboll 
e Blytt)]: Norm. Fl. Spec. I p. 117, cfr Norm. ann. p. 10, Blytt 
p. 977, Hartm. p. 190 etc. — [L. ent. reg. alp. p: Lccst., spec, 
e Moskana!, vide etiam Grape p. 105; copiosior in alpibus ad 
lacum Kilpisjarvi (!) medium et septentrionalem : Norrl. Lappm. 
p. 265 ; r in reg. subalp. in insulis arenosis in Saarikoski, st fq 
sed parce in reg. alp. in fundo sterili et lapidoso, in rimis i)e- 
trarum etc., in lateribus montium alpinorum alte adscendit, lo- 
cus summus, quo ascendit, est Halditsliok [.>Haltitschokko»] SSV 
1094 m: Linden Bidr., spec, e Tshaimo!] 

Lim. in alpe Hibinii [»Kipina»]: Fellm. Ind., cfr N. 1. Felliii. 
et Beket. p. 545; Hibina [»Umbdek»] rr in reg. alpina: Broth. 
Wand. p. 8; Hibina: Mela PL, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134; 
Tshun: Malmberg!, Sahlberg! et Enwald & Hollmen ! ; Lujauri 
urt ad rivulum Jeedotsh-naj in reg. alp. superiore! et rivulum 
Kalt-naj prope Seitjavr in reg. alpina!: Kihlman; ad lacum Nuot- 
javr in alpibus Tuatash ! et ad piscinam Jeretik ! : Enw. ann. et 
Hollm.; st fq, sed parcius in reg. alp. in rimis petrarum et in 
rupibus, quae ut gradus exsurgunt, adnotata e Viertsoivi, Siulu- 
toldi, Siuluoivi, Tuatash et Vuojim (ex omnibus fere montibus 
alpinis visitatis): Linden Ant. 

Storsta delen af Lappl. och n.o. Finl.: Fries, jfr 1. c. p. 147, maste 
anses oratt, da arten ej finues ens i Kuusamo och den hittills sydligaste 
fyndorten pa finska sidau, Pallastunturit, ovillkorli.oen mdste riiknas hora 
till Lapplaiid; harpa bero antagligen iifven uppg. Finl. bor.: Nym. Syll. p. 
190 och Feunia alp.: Nym. Consp. p. 37. — Aumarkas ma for ofrigt, att 
afven Led. I p. 123 citerar Prytz for Fennia i motsats mot Lappland. o'2(i ( 'aidaiiiiue l)ull)it'eia. 

Cardamine bulbifera (L.) dantz ^). 

In Alandia passim. In reliqua Fennia austro-occidenlali 
I'orissinip occufi'it; ad 42^ long, ad oi'ientem versus procedit: 
ad septentrioneni versus 6(P 30' vix superat. 

Kalm; in Finlandiae australis liicis montosis rarius : Prytz, 
cfr Fries; Fenn. (non pliir.) in sola mer.-occ: Nym. Suppl. p. 
2P,, cfr Led. 1 p. IHO. 

Al. (r) : Bergstr.; [Foglo] Skrat'skar et Gripo (!): Bergstr. 
p. 4; (r) [Kokar] Ido, [Foglo] Gripo ins. Kulla: Bergstr. Beskr.; 
[Jomala] Ytternas, [Hammarland] Skarpnato, [Finstrom] Basto, 
[Jomala] Ramsholm : Tengstr.! ; Geta Norstriisk : A. E. Norden- 
skjold ! ; Finstrom Bergo Huso: Erics.! et ScElan ! ; Finstrom 
Bergo, Jomala in insula Jomala: E. Erics.; [Geta] Bolstaholm (!), 
[Hammarland] Stromma et Skarpnato, denique complur. loc. in 
taeniis septentr.-occ. velut [Geta] Ramsholm et Isakso: Hult ann.; 
Foglo Gripo cop. et Saltvik Hjorto cop.: Gadol.; Kumlinge occ. 
versus e pago, Saltvik Hjorto (R. Hansen): Arrh. & K.; Sund r 
tantum in insula Hulta ad septentrionem versus a Bomarsund: 
Prim. p. 64—65, ubi locus describitur; Hammarland Appelo, 
Geta Ramsholmen et Isakso: Ch. E. Boldt; ins. Jomala!, Kum- 
linge Ingersholm, Brando Bjorko Espskar, Lemland Slatholmen: 
Laur. Fort.; Eckero Storby : Lindb. comm.; in insula minima 
Lerklubben prope Mariehamn: Sael. ann.; Brando p, Kumlinge 
st fq in coryletis: Bergr., cfr 1. c. p. 43 et Medd. XX p. 37; 
maxime ad septentrionem versus in Brando Blomo: Bergr. 
comm. — Ab. Korpo ad praedium Korpo in ins. Tvegyltan : 
Stigzelius!, cfr Zett. & Br.; Nagu »Klockarberget» prope templum: 
Arrh.; Runsala ad > Choraei kalla», sed vix spont.: Hollm.; Brom- 
arf Bromholmen: G. Sucksdorff!; Lojo Gerknas in insula: H. 
Saltzman! — Nyl. Karis Dragsvik Lillholmen parcius in luco 
Betulae et Ekenas Tvarminne Krogen sat parce in coryleto: 
Hayr.; Kyrkslatt Hvittrask : Nyberg!, cfr Diar. 13, V, 1862 et 
Herb. Mus. Fenn. II p. 134; cop. ibidem iam 1857: E. Welle- 
nius comm.; [Kyrkslatt] cop. in insula lacus Hvittrask, Hoox- ^)Dentaria hulbifcra \,. auct .fere omnes, etiam Herb. Muis. Feuu. U. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feiiuica, 30, N:o 1. 327 

holmen [ad] Sperringssund ut dicitur: Rosb. Kyrksl. p. 108, cfr 
Brenner in Medd. XXIII p. 7 [idem locus ac superiores]. 

Fenn. plur.: Nym. Consp. p. 38 ; uppg. rattas af Nyman sjalf (se 
ofvan). — Ab. Lojo Storo: Hiilt coll., som sjalf forordat uppgiften till 
narmare undersokning. 

I afseende a iiomenklatureu har jag ansett mig bora fOlja den se- 
iiaste monografin, se Schulz p. 299 och 361. Berteroa iDcana (L.) DC. 

Inpi-iniis lit hthmo karelico, ubi paasim obvia, occiirrii, 
i>ed eiiam quamris rara et plus mhmsve adventicia in ma- 
xima parte Fenniae usque ad 65^ adnotata est. 

Ad Heinola: W. Nyl. Distr.; plus minusve adventicia usque 
ad Ob. Uleaborg: Herb. Mus. Fenn. II p. 134; Fenn. mer. med.: 
Nym. Suppl. p. 30. 

Al. Eckero in agro iuxta pagum Torp: Lindberg!, cfr Medd. 
XIX p. 21; Lagskiir: E. Renter in Medd. 1. c. — Ab. Lenio 
Hannula sat cop. 1882: Hjelt; Kakola (J. G. Hollmen): Hollm.!, 
spec, in dupi.; [ad arcem Aboae (!), ubi naves saburram eiiciunt] 
sat cop.: Ssel. Frov.; Halikko Viurila ad horlum cop.: L. Nord- 
holm herb, et coll.; Karis in area prope Landsbron adv. 1894: 
Sajl. ann.; Lojo Heposaari: Hels.; [in vicinitate lacus Lojo] st r 
inprimis in pratis cultis: Ch. E. Boldt; Lojo Mongola loco culto 
adventicia 1889: Seel, herb.; [Vihti] r in prato Ridal ad statio- 
nem Nummela!. etiani in via ferrata prope banc stationem, Van- 
hala Juotila in horto et area, Vanjarvi: Flinck. — NyL Esbo 
Finna saltern ab anno 1876, Helsingfors »kring villoma utanfor 
Langa bron» fq et cop. 1883: Kihlm. ann.; [Nurmijarvi] r Kyta- 
jarvi in versuris agrorum hie illic cop., etiam Uusikyla prope 
Hyvinkaa cop. 1889 (Sselan), adv.: Stenr.; Helsingfors Brunns- 
parken cop.: Hult coll. et Ssel. ann.; Helsingfors compluribus 
locis, ut Brunnsparken, villa Arkadia, Lappviksudden, Kaura- 
holmsbacken prope Tolo, ins. Sumparn, aliis annis cop., aliis 
autem non obvia : Sa^l. ann.; Thusby ad stationem viae fer- 
ratae Trilskanda: Astr. & H. in add.; Borga (!) in oppido: A. 
Neovius in dupl.! ; Borga prope Hammars in saburra sat cop. 328 Berteroa iucaua. 

1885 et 1886: Gadol.; Lovisa: C. J. Arrh.; Hogland: Sselan in 
Medd. XXV p. 7H et 76. — Ka. Haapasaari cop. 1898: S«l. 
ann.; B'redrikshamn ! et in Kotka!: Ssei. 0. Nyl.; it Sakjarvi in 
pago Salojarvi : Blom; Viborg: Ssei. ann. et Simming!; r Kirvu 
in pago prope templum in area: Linden!; par. Viborg Lyykyla: 
A. Lagus! — Ik. p: Malmb., spec, e Sakkola! et Pyhajarvi!; 
Muola: alumn. E. Tengen in dup].!; Koivisto [>Bjorko»]: J. V. 
Johnsson in dupl.!; Valkjarvi Veikkola: Lindberg!; [copiosior in 
plagis arenosis, ceterum st fq in toto territorio: Meinsh. p. 35]. 

Sat. Kauttua: alumn. E. W. Cedercreutz ! ; Birkkala Tyrk- 
kyla iam 1870!, Karkku Jarventaka 1884 et 1886, Kauniais 
1881—1885 et Kulju 1881 — 1883 in hortis et agris graminibus 
consitis, Koskis ad viam 1884 et 1902, Kyro ad fines par. Mou- 
hijarvi 1881, his omnibus locis est adventicia et nunc, quod 
sciam, exstinguitur, sat cop. ad viam inter stationem viae fer- 
ratae Nokia et officinas eiusdem nominis 1902 et in Tammer- 
fors iam 1891, cop. 1902 in vicinitate templi rossici, hoc 
loco nunc, quod sciam, exstincta, sed 1905 cop. in vicinitate 
viae ferratae, extra territorium visa ad Hameenkyro Osara sat 
cop. in prato culto et Ikalis Sarkkila ambo 1882: Hjelt; Birk- 
kala 1877: C. W. Torngren in herb. lye. n. — Ta [Kalvola] r 
Kangais: Knabe Fort.; Saaksmaki Voipaala: 0. Collin!; Janak- 
kala: Hollmen!; '^fanns 1859 vid Laitiala inkommen bland h6fro»: 
Norrl. s. o. Tav.; Asikkala in clivo sicco ad praedium Kirila 
cop., ubi his demum annis nascitur: Norrl. ant.; ad oppid. Lahtis 
1899 numerose adv.: Sa^l. herb.; Heinola: Wirzen !, cfr W. Nyl. 
Distr. — Sa. Villmanstrand : A. Brotherus!; Lauritsala: Sim- 
ming! et Palmen!; Lauritsala ad ostium canalis Saimae cop. 
1883 et 1889: Seel, herb.; r [Buokolaks] Utula!, Stenbacka: 
Hult; Mikkeli p: Hasselbl.; Nyslott in cultis in oppido : Budden. 
— Kl. r in colli arenoso ad Hiitolanjoki : Linden; Parikkala rr 
tantum in area praedii sacerdotis: Hann.; Uukuniemi ad praed. 
Batila: Nikl.!, cfr Ssel. & Str. — Kol. Petrosavodsk (Sim- 
ming!, Giinther): Norrl. On.; Petrosavodsk in pascuis: Giinth. 
p. 33. 

Oa. Isojoki Penttila in prato culto verisim. adventicia: 
Hjelt!; Vasa ad molas vapore movendas cop. [»allman»]: Lau- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 32J^> 

ren in Medd. XXI p 88; Vasa paree 1884-1885 in »Vasa hof- 
rattspark»: 1. c. p. 42, cfr etiani Ale. HI; Vasa Brando: Stronib. 
— Tb. rr Jyvaskyla: Broth., cfr Wainio Tav. or.! — Sb. .fo- 
rois: Lindb. comm.; [Leppavirta] »Kanttori Lindberg'in heina- 
pellolla», Luttila »Laili.sen pellolla* cop.: Enw.; r: Mela; Kuopio : 
Mela herb, et C. E. Boos!; Levais prope Kuopio: N. af Ursin 
in Bot. Byt.; lisalmi in pago ad templiim: M. & J. Sahlberg! — 
Kb. Liperi r in prato ad Harjula! et in horto: Eur. & H., cfr 
Not. XIII p. 457 ; Ilomantsi : VVoldstedt ! ; r [Lieksa] Koli, prope 
locum, ubi naves appellunt, et [Kontiolaksj Bomppala in agio 
graminibus consito nonnulla tantum spec: Axels. Putk. 

Om. Gamla Karleby in saburra: Hellstr. et 1. c. p. 136!; 
Brahestad »Lundbergs angkvarn»: Blom! [adventicia] ; Pulkkila 
1888 et Kestila 1891 (alumn. Bechardt herb.): Zidb. 

Ob. Uleaborg Baatti in saburra: Hougb. et Brenner!; 
Uleaborg nonnullis !<"> , .sed tantum in Baatti cop. et quotannis 
saltern ab a. 188C, ceterum parce: Zidb., cfr Leiv., Brenn. Obs. 
et supra; Kemi in saburra 1892, non antea ibidem adnotata: 
Keckni. Alyssum calycinum F.. 

h) snJmrra etc, nuvc saltern vix nisi adventiciuni , raro quamvis inter- 
dam copiose invenitnr. 

Forv. r; Brenn. Flor.; 'Eur. plur. (exc. Hibern. (Norv ) Suec. bor. 
Eos8. bor. . . .)»-. Nym. Consp. p. 57. [Atmiustone den tiden kunde emel- 
lertid arten endast anses sasom alldeles tillfalliu- i Finland.] — Ab. Fore- 
visades fran Karislojo, »dar arten forekonimer massvis i trakten af prof. 
Sahlbergs sommarvilla och enligt ineddelarens asikt torde komma att blifva 
stationary: E. Sundvik i Medd. XXIII p. 21, j£r Mela Kaev. IV. — Ta. 
[Tavastehus] Sairio nara lastageplatsen for angbatarna och jarnvagsbryg- 
gan: eleverna Sundelin & TengenI [Ehuru 0. Collin antecknat att fore- 
komsten ar konstant, torde uppgiften, sasom narmast harstammande fran 
unga, okanda skolelever, bora yttermera konstateras.] — Oa. Gamla Vasa 
[vid jarnvagen 1883 o. 1885!] taml. rikligt med Barhorea vulgaris: Lauren 
i Medd. XXII p. 43, jfr Ale. III. — Ob. Fanns hosten 1886 i nagra ber- 
barier, tagen vid Toppila med mogen frukt och blommor: Zidb., jfr Leiv. 
och Brenn. Obs. — Barlast Kemi stad 1888 4 ex., observerades aimu 
sommaren 1894 i Kemi afvensom vid Kallio i Simo: Keckm. 330 Alyssuiu calyciimiu. 

Det kan framballas, att arten afven i Daiiiiiark blifvit uaturaliserad 
forst under forra arhiuidradet : Lange J., Oversigt over de i iiyere Tid 
til Danmark invandrade Planter, Kjwbeiihavn 1896, p. 275. 

Draba iiemorosa L. 

Inprimis in oppidis etc. Fenniac oi-ienlalis unique ad 6P 
50' occurrlt; in ma.Time occideritali autem Fennia non visa est. 

Fenn.: Nym. Consp. p. 54; Fenn. in sola mer. adest : Nym. 
Suppl. p. 32, vide etiam Lindb. Pfl. p. 14 et infra. 

Nyl. Helsingfors (Obeug) : Hult iierb., vide infra; Helsinge: 
0. F. A. Bergroth in herb. lye. n.; Helsingfors ins. Mjolo: Kihlm.; 
Borga (!) in Borgbacken (!) Sandnas et Kardrag: Ssel. 0. Nyl.; 
Borga 1902 (Estrid Sjoman): Lindb. herb.; Hogland Pohjaskorkia: 
Brenn.l et Lindb. comm. 1908, var. a; [Hogland] Pohjasrivi: 
Brenn. p. 446!, cfr etiam Brenn. Till. p. 88 et E. H[ayren] in 
Hbl 190H N:o 132 B. — Ka. Kotka! et Fredrikshamn ! : Ssel. 
0. Nyl; Fredrikshamn in aggeribus 1899 (S. Bjornstrom): Lindb. 
herb.; Vehkalahti in arenoso 1899 (alumn. Alex. Frey): Arrh.; 
r Viborg: Malmb.; st fq in Viborg: Zill., spec-, leg. Wainio!; 
Viborg (!) etiam hie illie in Monrepos : Gadol.; Viborg Monrepos 
1894: Lindb. comm. — Ik. (r) par. Muola : Malmb.!, vide sub 
Ka.; Muola Kyyrola! et Pyliajarvi Ylapiiaiahti ! sinus lacus La- 
doga: Lindberg; Kakisalmi : Ghydenius in dupl.!, cfr Fl. Kar.; 
[ad pontem magnum in via Pargolensi (Turcz.): Fl. Ingr. p. 103 ^); 
(f(jq) in toto territorio : Meinsh. p. 35^)]. 

Ta. [Tavastehus] p: Asp. & Th.; Tavastehus Hatila: Welle- 
nius ! et Br. Malmlund ! ; Vanaja (0. Brusiin) : Hult herb.; Va- 
naja Harviala: Leop. coll. — Sa. Yalkiala Uttis in aggeribus 
(A. L. Selin): Lindb. herb.; Villmanstrand : E. Nyl. & Chyd., 
Hasselbl. et Simming!; Villmanstrand in moeniis locis arenosis 
cop. 1883: Ssel. herb.; Villmanstrand in moeniis ubique cop.: 
Hiiyren in Geogr. F. T. 1903 p. 91 ; [Buokolaks] r Siitola Halo- 
niemi: Hult!; Saiiminge : S. Heiskanen in herb. lye. n. — KL 
(fq) circa urbes et in Valamo (!) : Fl. Kar. nomine var. lutea, cfr 
Ang.str. p. 50; Parikkala r Tyrja sat cop.: Hann.!, cfr Linden 

') Nomine JJr. luteae Gilib. Acta Societatis pro Fauua et Flora Feniiica, 30, X:o 1. 331 

p. 137; Valamo sat parce in coenieterio vetusto 1902: Hayr.; 
Sortavala: E. Boehm in herb. lye. n.; var. a Sortavala Makisalo 
(G. Lang), var. /^ Sortavala prope templinn (K. H. Hallstrom): 
Lindb. herb. — Kol. [Schliisselburg: Elfv.!]; ad urbem Petro- 
savodsk fq (Simming!): Norrl. On. nomine Br. luteae siliculi.s 
glabris, cfr Fl, Kar. et Herb. Mus. Fenn. II p. 134; circa Pe- 
trosavodsk in pascuis et agris : Giinth. p. 33; circa Petrosavodsk 
et Derevjannoje!, ad ripam lacus Onega ad Kaskinen! et baud 
procul a ShoksLi, etiam circa Soutiijarvi : Gaj., vide etiam infra. 
Kon. Jalguba: Poppius! 

TilU'allig i Finl.: Fries; torde ej kunua anses riktijrt; 1. c. p. ]51 
upptages endast sFinlandia*. — Nyl. Angaende foiekomsten harstades uam- 
nes : »Jag betviflar, att arten fiunes vid Helsingfors, atm. inom stadeu. 
Jag planterade for atskilliga ar sedan nagra ex. fran Borga i Lappviks- 
parken. Den hoU sig dar nagra ar och spridde sig, efter hvad jag horde 
af Kihlman, till nya kyrkogardsmureu, men har sedan h. o. b. forsvunuit : 
Ssel. ann. Arten uppgifves afven: [Helsingfors] Mjolo Torrbacka (elev 
Gunn. Landtmanj: Arrb. — Kol. »aliinan i sydligaste delen [af ostra Kare- 
len], observerad anda till nagot norr om Petrosavodsk*: Sahib. Bidr. San- 
nolikt ar freqveusen nagot for hog; jag har dock ej velat utesluta uppgifteu. 

Af var. leiocarpa Lindbl. finnas ex. i H. M. F. fr^n Kotka, Viborg 
(en del exemplar), Valamo, Parikkala, [Schliisselburg,] Derevjannoje, Kaski- 
nen, Petrosavodsk och Jalguba. Cajanders uppgifter afse dessutom ute- 
slutande denna form. Var. hehecarpa Lindbl. synes salunda vara all- 
mannare i vestra delen af landet. I Lindb. Enum. anvandas benamnin- 
garna a genuina Boiss. och /? liocarpa Boiss. 

Draba muralis L 

Adhuc nisi in Alandia, ihique satis faro aiil passim, 
11 nil reperta. est. 

Kalm; in montosis apricis rarius: Prytz; Aland (Saelan 
JS77): Nym. Suppl. p. 32. 

Al. Finstrom Bergo Norrgard : Sailan!, cfr (Diar. 2, 111, 
1878) Medd. VI p. 193 et 201 ; Geta complur. loc. inter Oster- 
geta et Bolstaholm!, Saltvik cop. in insiilis in Farjsund velut 
Haraldsbyholmen ! et Gullbergsholmen, »S6derholnien», Sund 
parce prope templum!, Finstrom Emnas! parce: Arrh. & K.; 
Hamniarland Appelo ^Norrgards gardsbacke»: Ch. E. Boldt; Jo- 332 Draba miiralis. 

mala in pag. eiusdem noniinis!, .Platen», »Skarfven» et in com- 
plur. insulis tninoribus in Lumparn et sinubus interioribus: Laur. 
Fort.; Hammarland Appelo, JSund praediiim Rosenberg: Bergr 
in litt.; Jomala Mockelo (!), Foglo Skrafso et cop. in Gripo: 
Gadol.; Saltvik Slatterholmen in Farjsund (spec, in dupl.!) et 
Kokar Idol: Gadolin; Eckero Torp in monte!, Eckero in campo 
arido prope sinum ad austro-occidentem versus a praedio sacer- 
dotis!: Lindberg; Saltvik Qvarnbo : Lindb. herb.; Jomala Kungso 
contra Bergo : Palmgren in dupl.!; cop. in taeniis par. Lemland 
11)02: Palmgr. 

Norra el. ostra Fin), och I^appl.: Fries; Lapp. fenn. »ad alpes 
Knontekense8>: Fellm. Lapp.. Jfr Led. I p. 155 och Beket. p. 546. Dessa 
iippgifter hafva sakerligen uppstatt i foljd af forvaxling med Dr. muricella 
Wahlenb. (= Dr. nivalis Lilj.), men ej ens i detta fall vore Fries' uppg. riktig. 

Mela Kasv. p. 22 sarskiljer formerna tetraudra Mela och hexnndra Mela. Draba ineana L. 

/// Lapponia septetitrionali ittpritnis seplentr.-orientali 
frequenter inveniri ir/dicatur, ceterum ad Ir'tora Fenniae, 
cjaamms rarior, occurrit. His annis etiant in Fennia maacime 
spptentr.-occidentali, ubi certe rarissima, lecta est. 

In monticulis aridis p: Prytz; maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries; var. contorta in maritimis glareosis a Nylandia (Sibbo 
Loparo) ad Ostrobottniam meridionalem : Spic. I p. 22 ; Scand. 
(exc. Lapp.), Fenn.: Nym. Consp. p. 53—54, vide etiam Led. 1 
p. 152, Borg Beitr. p. 99, 112, 133 et 144. 

Al. /? stricta (rr): Bergstr.; /:? stricta (r) Kokar Flatskar: 
Bergstr. p. 4; j3 stricta (st fq) in taeniis septentr.-occidentalibus 
velut Geta Rankoskar, Dano, Gummholm etc.: Hull ann.; Kokar 
Ido: J. R. Chydenius in dupl.! et Gadolin!; Eckero Signilsskar: 
A. G. H.!; f. stricta Eckero Storby (!): Arrh. & K.; Kokar Hamno, 
Helsol, Karlo et in scopulis huic vicinis: Arrh.; Geta Finno (cum 
{.stricta): Ch. E. Boldt ; Lemland Jerso : Lauren !; f. .s^nc/'a .Jo- 
mala Lagskar (E. Erikson): Sael. herb.; f. stricta Eckero Finbo et 
ad telonium [»Tullhuset»], Saltvik Rysson et in aliis locis: Lindb. 
herb, et comm.; p in litoribus lapidosis in parte occidentali et J Acta Societati!< pro Fauua et Flora Fennica, 30, N;o 1. 883 

media territorii: Bergr., spec, ex Ab. Houtskar Hjortronskar ! — 
Ab. Korpo Kalo: Tengstr.!, efr Zett. & Br. et Rupr. Diatr. p. 25, 
(ubi ad var. hebecarpam refertur); Korpo Krokskar (G. Renvall): 
Liiidb. herb.; Hiitis p — st r: Arrh.; Tofsala [»TaivassaIo»J : So- 
derman!; Nystad p: Hollni.!; Nystad Hepokari: Kl. Wahlman ! ; 
[Nystad] nonnulla spec, ex insula Madonmaa (E. Cajander): Sod., 
vide etiam sub Al. — Nyl. var. coritoiHa par. Karis in insula 
minima prope Hummelskaret: His. p. 58!, vide infra; Kyrkslatt 
Kyrkogardso etc.: Rosb. Kyrksl. p. 109; [Nurmijarvi] rr unicum 
spec, in agro prope stationem Jokela (W. W. Wilkman): Stenr. 
jnonne adventicia '?] ; in taeniis rarius: W. Nyl.; Sibbo Loparo 
Pannkaksholmen : Ohrnberg in herb. Ssei., cfr Spic; Sibbo Pann- 
kakan (Ester Lindberg 1902): Lindb. herb.; Perno »s6dra Altar- 
skar»: W. Grefberg! — Ka. Fredrikshamn Pyolsaari : Bergroth! 
— Ik. Pahasaari ad Kirjola in par. Kakki (Nerv.): Malmb. 

Sat. Raumo Ristikaari : K. R. Pacjvalin ! ; Rat'so : A. N. 
Nordblad in herb. lye. n.; Sastmola : Malmgr.! 

Oa. Kristinestad (!): Sjoberg!; Qvarken, Replot: Broth, in 
litt.; r, in insulis in Qvarken hand infrequens: Laur., spec, e 
Sundbodan!, cfr Laur. Vaxtf., 1. c. p. 12 et 14—15; usque ad 
Qvarken: Ale; Qvarken Karlo (R. Dahlberg): Lindb. herb.; a 
Malmgr. etiam ex Oa. enum., vide ceterum infra. 

Om. nondum adnotata. — Kp. Kemi: Malmgren!; Kenii 
Studentski ostrow: Bergroth!; [Solovetsk : Sehn! et Mahiigren!] 

Ob. Uieaborg Hielasaari 1886 in prato sicco spec, unicum 
aut perpauca: Zidb. [certe adventicia], cfr Brenn. Obs. — Kuus. 
in latere montis ad Nivajarvi [in valle Kutsanjoki] : C. Th. Ny- 
holm! nomine Dr. hivtae (spec, novellum). — Kk. nondum adno- 
tata, sed certe investiganda. 

Li. per Finmarkiam maritimam usque ad Utsjoki sat vul- 
garis: Wahlenb. p. 170 et 177, cfr S. Castren p. o51 (in Hush.); 
fq: Fellm. Lapp.; in campis graminosis per reg. subsilv. et sub- 
alpinam totius territorii fq_fqq: Kihlm. Ant., cfr Hult Lappm. 
p. 79 et 150; Wainio Not. omnino non comm.; Varangria au- 
stralis [»in districtu Faelles dicto Norvegiae ultimae»] : Wahlenb. 
Fl. Suec. p. 415; parcius in reg. subalp. et alp. inf. enum.: 
Arrh. ant.; Varangria australis e multis locis enum.: Norm. 334 Draba iiicana. 

Fl. Spec. p. 148, cfr etiam Blytt p. 988. Hartra. p. 206 etc. — 
[L. ent. Mukkavuoma: Malmberi;!, vide etiam Nym. Suppl. 
p. 32; Lsest. non comm.| 

Lapp. ross. non infrequens. var. coniorfa rarius: Fellm. 
Ind.; in canipis siccis collibiisque fq : N. I. Fellm., cfr 1. e. p. 
XXIX, Beket. p. 54B etc.; multa spec, iii H. M. F. e Lim.. Lv., 
Lp. et Lt.; f.inden Ant. non comm.; var. depressa ad pagum 
Tetrina maris albi cop.: N. 1. Fellm., nbi p. 7 etiam describitur. 

Oa. Vasa : elev F. W. Ehrstrom ! ; exemplaret ar sakert fran skar- 
garden; for miu del har jag funnit arten vid Israelsskar, ungefar 10 km 
fran ataden. — Li. Uppg. i Fellm. Lapp, har jag med stod af senare uppg. 
ansett mig kunna fora uteslutande till denna provins. — Lm. NSgon iipp- 
gift, som sakert skulle hanfora sig till denna provins, kanner jag icke. 
Artens forekomst i provinsen ar dock synnerligen sannolik. 

Lindberg framhaller, att formerna hebecarpa Lindbl. oeh leiocarpn 
Lindbl. hafva betydligt mera systeroatiskt varde an var. stricta Hartm. 
Dessutom hafva dessa former hos oss olika utbredning, i det att i SV 
Finland finues endast den forra formen, under det den glatta formen, 
^ leiocarjM, sarskildt ar ntbredd i norr och oster: Liudb. comm. Af exem- 
plaren i H. M. F. hora namligen samiUga ex. fran Al., Ab. och Nyl. till 
a hebecarpa. Vidare hora till denna form de enstaka exemplaren fran 
Kuus. och L. ent. afvensoni ett exemplar fran Oa. Kristinestad !, lik- 
som exemplar fran Li. Inari Toivoniemi ! och Naytamo [»Nejden fjord»!], 
Lapp. ross. Triostrow .', Kola! och Vaidoguba! 

Till ^ leior.nrpa Lindbl. eller, sasom den afven kallas, var. contorta 
Ehrh. hora daremot samtliga exemplar fran Kp., de fataliga exemplaren fran 
K a. och Sat. afvensom det ofvervagande flertalet exemplar fran Oa., L i. och 
Lapp. ross. — Det bor markas, att ex. fran Nyl. Karis enligt JJndberg 
icke hor till denna form, ehuru det inlamnats under namnet contorta. 

Var. atricta Hartm. ofvergar ntan grans i den vanliga formen. Obe- 
raknadt de ofvan nppraknade exemplaren fran Al. kunna sasom utprag- 
lade exemplar af denna form framhallas ex. fran Al. Lemland Jerso !, 
Ab. Korpo Kalo! och Houtskar!, Nyl. Perno »sodra Altarskar»!: Lindb. 
comm. - Denna form upptages atminstone i Brenn. Flor. 

Var. depressn [N. L] Fellm. fran Lv. (se ofvan) utgor enligt Lindberg, 
som 1905 -190f) reviderade formerna af slaktet Draba i H. M. F., endast 
lagvaxta exemplar af /? leiocarpn. 

Draba hirta L. 

/// Lappa fu'a inprimis in regiotn'hus superioribas occurrit 
et usque ad 66^ 15' ad meridiem versus descendit, praeterea Acta fSoc'ietatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 335 

etiam f. brachysi I iq na (Mela) Liudb. Jil. imico loco in 
Fennia australr ad c. 6P 45' lecta est. 

In confmio alpium lapponicarum rarius: Prytz; Fennia bor. 
or. et maxima pars Lapp.: Fries; maxima pars Lapp.: Fries i); 
Fennia borealis (Prytz): Led. I p. 151, cfr Nym. Syll. p. 200; 
Lapp. . . . Fenn. bor. alp.: Nym. Consp. p. 53; Lapp.; Nym. 
Consp. p. 53 ^), vide etiam DC. Prodr. I p. 169, Kihlm. in Atlas 
p. 7, Borg Beitr. p. 99, 107, 114, 115, 133 et 147. 

KL Sortavala Makisalo: Wegelius!, cfr Medd. XXIII p. 13, 
spec, indidem legerunt Poppius! et alii! Haec omnia ad f. bra- 
chysiliquam (Mela) Lindb. fil. pertinent: l>indb. comm. 

Kuus. Ruskiakallio ad Paanajarvi : Silen ! et Nyberg!, cfr 
Wainio Kasv. nomine var. hebecarpa Lindbl., spec, e Ruskia- 
kallio etiam retulerunt Montell ! et A. L. Backman!; haec omnia 
ad var. arcticam (J. Vabl) Lindb. fil. pertinent: Lindb. comm.; 
Oulankajoki : Mela herb; Kitkajoki Paaskosenkallio! [baud procul 
ab Juiima] in fissuris rupium et in rupibus ad Juuma: Broth, 
litt. et Broth. Ber. 1883 [verisimiliter eadem loca atque insequen- 
tes, spec, e Paaskosenkallio ad var. a/'cticam pertinet auct. Lind- 
berg]; in latere montis [»bargvagg»] ad Jauma in Jiikalavuoma!, 
ad Niskakoski fprope .lyravankoski in Kitkajoki baud procul a 
Juuma: Hirn Fort., cfr Medd. XX p. 8; Kuolajarvi [»Salla»] 
Haukkakallio: Borg Sel.! 

Lapp. fenn. in alpibus ad Utsjoki et Enontekiainen: 
Fellm. Lapp., cfr S. Castren p. 57 (p. 351 in Hush.) et Kihlm. 
Ant. et vide infra; Ivalo (F. Silen!): Kihlm. Ant. ^); var. leiocarpa 
infra rupem et in (;livo rupis ad Kalkkivaara in Sodankyla, in 
fissuris rupium in regione betulina ad Kongas prope Mare gla- 
ciale: Wainio Not., cfr 1. c. p. 20; in fissuris rupium ad Saka- 
dnpahta in reg. silv.: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 85 et 94; Paatsjoki 
[»Pasvikelven»] (Lund): Blytt p. 987 i); Maskelven: Arrh. ant. i); 
[Nyborg etc.: Norm. Fl. Sp. p. 144, vide etiam Blytt p. 985, Hartm. 
p. 207 etc.]. — [L. ent. reg. alp. p, reg. subalp. r: Lasst., cfr 
Grape p. 105; reg. alp. f(| : LrBst. '); reg. alp. fq : Lsest. '2); in ^) Nomine Dr. rnpestris R. Br. 

'^) Nomine Dr. rnpestris var. Inxa I.,indbl. 336 Draba liiita. 

rej>-. alp. iam in viciniis Vittanki et Mukkavuoma: Norrl. Lappm. 
p. 265; Saanavaara!, Koltapahta! et Tsaspelivaara! : Malmberg; 
r in reg. alpina in ripa australi lacus Skatjajaur!, Saivaari (E 
793 m) ubique, declivi occidentali excepto, cop. in rimis petra- 
rum et in declivi australi mentis Angeloddi (S 680 m) : Linden 
Bidr., cfr Medd. XVIII p. 244 et Bot. Centralbl. LXl p. 221, 
spec, alteinim adscriptum Saivovaari ad Jokasjaur!; Kaaresn'anto: 
L. L. Lsestadius!, cfr Herb. Mus. Fenn. [ed. I] p. 39 not., 
Hartm. p. 207 etc.] 

Lapp. ross. ad oram meridionalem peninsulae Lapp, usque 
ad Ponoj (!) (fq): N. 1. Fellm., cfr Beket. p. 546, spec, e Ponoj! 
nomine Dr. hirta var. inferalpirm; ad Baddeoi prope Svjatoj- 
noss (F. Nylander!): N. I. Fellm. i), cfr Herb. Mus. Fenn. p. 39 
not. '), Beket. p. 545 M etc.; ad peninsulam Turij cop.: Brenn. 
Add. ^)!; Kantalaks: Mela herb.; Shelesna prope Kantalaks: 
Broth. Wand. p. 4!; Tuitsitunturi ! et Tshnn [»Tschuinatunturi»!] 
in reg. alp. inferiore: Axelson & Borg; Tshun (Sahlberg), She- 
lesna, Tshapoma, Ponoj: Mela PL; Linden Ant. non comm.; 
Lujauri urt Kaltuaj ! parcissime in fissuris rupium reg. alp. supr., 
ad promontorium Kenoverskij! intei' Pjalitsa et Tshapoma, in 
saxosis ad rivulum Businiha!, Orloff in convaUi sabnlosa rivuli! 
et in graminosis humidis!: Kihlman; Ponoj: Broth, exk. p. 77, 
cfr Lindroth in Acta XXVI N:o 4 p. 8-9; Sapadnjinavolok baud 
procul a Svjatoj-noss : Brotherus!; f. ad Di'. scan dinavi cam 
accedens ad Ponoj (Laurin) : N. 1. Fellm., quem 1. inspicias. 

Li. Ett exemplar, taget at" E. Nylander & M. Gadd ! vid Inari kyrka 
och inlamnadt under nainn af Dr. hirta, jfr Herb. Mus. Fenn. [ed. I], hor 
till Dr. incann: Kihlm. Ant., hvarfor afven de ofriga tidigare uppg moj- 
ligen aro osakra och anforas hos Kihlm. Ant. inom klammer. — Var. 
strida xalmindelig i Fyrre- og Birkeregionen i hele Finmarken»: Lund 
p. 7fj, jfr Blytt p. 987 under namu af var. elatior a kiocarpa. Atminstone 
i den del af Finmarken, som raknas till Finlands botaniska omrade, ar 
arten ingalunda allmau; se t. ex. Arrh. ant. Detsamma galler uppg. »ikke 
ualmindelig i Fyrre- og Birke-regionen over hele Finmarken til Birke- 
gr£endsen»: Lund p. 75 under nanm af Dr. hirta L. [Dr. rupestris Br.). 

Ehuru de finska exemplareu inlamnats under flere olika namn, 
torde de dock hOra till en enda art. Redan i Herl). Mus. Fenn. II p. 134 

^) Nomine Dr. nqjestris R. Br. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 337 

namndes om Dr. hiria: »iu(lud. Z)r. mpestrem II. Br.» och vid sin revision 
af slaktet Draba i H. M. F. 1905—1906 betonade Lindberg yttermera denna 
omstandighet, da harigheten, hvarpa de olika arterna skulle skilja sig fran 
hvarandra, varierar, sa att »t. o. m. pa samnia exemplar kan finnas blad 
af alldeles olika utseende, beroende pa mycket olika bekladnad>: Lindb. 
romm. 

Hvad formerna angar, ar f. leiocarpa Liudbl. afgjordt mest repre- 
senterad i H. M. F. Icke blott samtliga exemplar, som inlamnats under 
namnet Dr. rupestris R. Br., hora till denna form, utan afven manga an- 
dra, hvilka inlamnats under olika beniimningar. Det synes mig darfore 
onodigt att anyo upprakna namnda exemplar. Framhallas bor mahanda 
i sammanhang harmed, att icke blott Dr. rupestris R. Br. utan afven va- 
rieteter af denna upptagits, sarskildt fran L. ent.; se ofvan i texten. — 
I Mela Kasv. Ill betecknas denna form sasom sallsyntare an hufvudfor- 
men (hebecarpa), hvilket icke ar riktigt. 

Till f. hebecarpa Lindbl. hora de exemplar, som i det foregaeude om- 
namnas fran Kuus. Juuma Jakelavuoma!, [L. ent. Saanavaara! och Kolta- 
pahta! en del exemplar], Lim. Tshun! en del exemplar, Lp. Rusiniha!; 
Lindb. comm. 

Till f. arctica (J. Vahl) Lindb. fil. ater hora, sasom fraragar af det 
ofvanstaende, 5 ex. fran Kuus., hvaraf 4 fran Ruskiakallio. Denna form 
anses, sasom kandt, af flere forf., bl. a. Gelert och Neuman, for att namna 
nagra af de senaste, sasom en sarskild art och bar afven sasom art eller 
underart upptagits fran vart land under namuen Dr. incano-hirta Hartm. 
eller Dr. dovrensis Fr. Pa ofvan anforda skal anser sig Lindberg endast 
bora betrakta den sasom en varietet, »utmarkt genom sin ytterst rikliga 
stjarnharsbekladnad pa blad och skidor>: Lindb. comm. 

F. brachysiliqua (Mela) Lindb. fil. finnes i H. M. F. fran K 1. — Enl. 
Lindberg ar denna form »nog sa utmarkt genom sina korta skidor, men 
afviker i intet ofrigt fran den i Kuusamo tagna formen, hvilken ocksa 
stundom har ratt korta skidor »: Lindb. comm. I Mela Kasv. Ill beteck- 
nas denna form sasom rr, och af samnia arbete framgar, att Mela beskrif- 
vit den fran nordliga delen af vart tlora-omrade. (Enl. min tanke snarast 
fran L. e n t., mojl. fran Kuus.) [Draba fladnizensis Wu]f. * lactea Adams '). 

In regione alpina montivm Lapponiae enontekiensis 
lecta est. ^) Dr. Wahlenbergii Hartm. auct. plur. etiam Herb. ]\Ius. Fenn. II 
p. 134. 

Typis impr. '",^„ 1906. 22 338 Dialia tladnizensis. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp. . . . alp.: Nym. Consp. 
p. 53 nomine Dr. lactea, cfr DC. Proclr. I p. 169 nomine Dr. 
lapporiica. 

L. ent. reg. alp. p, var. laevigata reg. alp. r Peltsana: 
Lsest.; Kilpisjarvi: Malmberg! [ad Tsaspelisvaara spectat]; Tsaspe- 
lisvaara: Mela Kasv. IV, vide etiam Hartm. p. 207, Herb. Mus. 
Fenn. II p. 134 etc. 

De fyndorter, som anforas Norm. Fl. Spec. p. 144-145 m. fl., ligga 
alia langt fran Finlands granser; likasa de, som anforas tor en form nar- 
mast Br. lapponica: Norm. lud. p. 5. 

Exemplaret fran Kilpisjarvi tillhor enligt Lindberg Dr. Wahlenbergii 
f. homotricha Lindbl. = Dr. androsacea Wahlenb. Angaende Dr. Wahlen- 
bergii f. heterotricha Lindbl. .se under Dr. Jiadnizensis X nivalis.] 

[Draba fladuizensis X nivalis'). 

In Lapponia enontekiensi, quantum scimus, rarissime 

lecta est. 

L. ent. Kilpisjarvi: Malmberg!; Peltsana: Neuman p. 475. 

Angaende denna hybrid namner Lindberg: »Da i samlingen endast 
tinnes ett enda litet exemplar, ar bestaraningen ej alldeles saker; exem- 
plaret kunde mojligen vara Dr. Jiadnizensis * lapponica Wahlenb. (f. hete- 
rotricha Lindbl.). De tre sma skidor, som linnas pa exemplaret, aro dock 
Bterila och paminna till storlek och form om dem hos bastarden, hvarfor 
exemplaret torde bora till denna; harfor talar afven att det synes, att 
doma af datum, vara taget tillsammans med de formodade foraldrarna»: 

Lindb. comm. 

Da hvardera stamarteu enl. Mela Kasv. IV ar tagen pa Tsaspelis- 
vaara, torde afven hybriden vara tagen darstades. Att exemplaret var af 
liybrid uatur framliolls redan tidigare af Sjelan, da ban bestJimde det till 
Dr. curtisiliqiia Zett.; Malmberg kallade det diiremot Dr. Wahlenbergii var. 
heterotricha Lindbl., jfr Prot. 2, XI, 1867 etc] [Draba nivalis Liljebl. 

In regions alpina montium Lapponiae enontekiensis 
lecta est. ') Draba brachycarpa Lindbl., Dr. curtisiliqua Zelt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1. 339 

In Lapp. Torn, montibiis subalpinis p: Prytz; Lapp. . . . 
alp.: Nym. Consp. p. 53, cfr DC. Prodr. I p. 169. 

L. ent. in iugis . . . turn ipsius iugi alpini ac montium 
.'^ubalpinorum adiacentium Lapponiae . . . Tornensis . . . p fq: 
Wahlenb. p. 174 et 175, cfr 1. c. p. XVIII, Grape p. 105, Prytz 
et Led. I p. 149 nomine Dr. muricella; reg. alp. p, var. cur- 
tisiliqua reg. alp. r Peltsana: Lsest.; Kilpisjarvi [Tsaspelisvaara 
ex herb.]: Malmberg!, cfr Hartm. p. 207—208, Herb. Mus. Fenn. 
11 p. 134 etc. 

De fyndorter, som anforas Norm. Fl. Spec. p. 145-146 m. fl., ligga 
alia tamligen langt fran Finlands granger. 

Angaende uppg., som antagligen afse Dr. muricella Wahlenb. och 
salede.s borde hora hit, se ofvan p. 332 nnder Dr. muralis. {Dr. muri- 
cella upptages sasom sarskild fran Dr. nivalis: DC. Prodr. I p. 168). 

Arten torde hos oss, sasom at' ofvanstaende framgar, hybridisera 
med Dr. fladnizcnsis.] 

Draba alpina L. 

Ik summh montibui^ alj)ii/i.^ Lapponiae enor/te/,iensi^ et 
rossicae raro occurrit. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp. . . . alp.: Nym. Consp. 
p. 52; Fenn. non nisi in extima Lapp, or.: Nym. Suppl. p. 31, 
vide etiam DC. Prodr. I p. 167 et Led. 1 p. 147. 

[L. ent. reg. alp. r, in iugo alpium norvegico (Zetterstedt): 
Lce.st., cfr Grape p. 105, Fellm. Lapp., Fries p. 149 et Hartm. 
p. 208; Saanavaara: Mela herb.; Kilpisjarvi: Malmberg!; Guo- 
lasjaur in parte norvegica: Linden Bidr., cfr Linden in Bot. 
Centralbl. LXI p. 221, vide etiam Wahlenb. p. XVllI, Norrl. 
Lappm. p. 265 etc.] 

Lp. Raddeoi et Vjostroguba (F. Nylander!): N. I. Fellm., 
cfr Beket. p. 545. 

Li. Utsjoki: S. Castren p. 57, jfr Prytz; denna uppgift Sr sakert 
oriktig, sa mycket mer som i den forbattrade uppl. (i Hush.) utom Dr. 
hirta blott upptages Dr. incana, hvilket ar fullkomligt riktigt, jfr Kihlm, Ant. 

Lindberg framhaller, att de tre exemplar, som finnas i samlingen, 
alia tillhora a legitima Lindbl.: Lindb. comm. 

Dr. crassifolia Grah. forekommer ej alltfor langt fran Finlands po- 
litiska granser naml. Tsatsa ofvan Lyngen: Hartm. p. 208, jfr Norm. Fl. 
Spec. p. 147 etc. I 340 Elrophila verna. 

Erophila verna (L.) DC. 

In parte austro-occidentali Fenniae frequetiter provenit : 
ad septentrionem et orienteni versus raj^escit et 63^ vi.r su- 
perat; in Fennia orientali nisi rarissirne no// visa est. Sub- 
species, in quas nunc dividitur, apud nos non satis explora- 
tae sunt, vide tamen Brenner in Medd. XXIX p. 125~134. 

Till.; Till. Icon. 153; Kalm ; in campis et collibus aridis 
fqq: Prytz; maxima pars Fenn.: Fries; [Eur. omn.] exc. etiam 
Fenn. bor. (et med.) cum Lappon.: Nym. Suppl. p. 32, vide etiam 
infra, DC. Prodr. I p. 172 et Led. I p. 155-156. 

Al. fqq: Bergstr.; fq : Arrh. & K. — Ab. fq : Zett. & Br.; 
Tofsala fq, par. Gustafs nonnullis locis visa: Bergr.; fqq: Arrh. 
Ann.; f q : Sand.; fq, var. minor Hartm. st fq: Renv.; fq: A. 
Nyl., Sel., Printz, Flinck et Caj. Kasvist., quem 1. inspicias; fq({: 
Weeks. — Nyl. fq : His.; fq interdum sat cop.: Stenr.; f q : W. 
Nyl. et Siel. 0. Nyl. — Ka. Fredrikshamn (Qvist): Fl. Kar. p. 
193; (rr) Sakjarvi in pago ad templum: Blom; r Antrea Olki- 
nuora, Kirvu Sairala!, praedium Raisala, Kaukola prope tem- 
plum in clivibus aridis et ad margines viarum: Linden. — Ik. 
p: Malmb., spec, e Muola! et Kakisalmi! [= Kl. in Herb. 
Mus. Fenn.]; [frequentior quam ceterae species huius generis et 
in toto territorio obveniens: Meinsh. p. 36]. 

Sat. st f q : Malmgr.; p, quibusdam annis st fq : Hjelt. — 
Ta. st fq : Leop.; fq: Knabe Fort, Asp. & Th. et Norrl. s. o. 
Tav.; [par. Gustaf Adolf] st fq: Bonsd., cfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 134; Sysma baud procul a templo (Blom): Unon.; Wainio 
Tav. or. non comm. — Sa. Valkiala st fq: Hult Fort.; Vill- 
manstrand: Simming! et A. H. Brotherns!; Villmanstrand Park- 
karila numerosius: Ssel. ann.; circa praedium Rautio p (v. Wey- 
marn): Hult; Mikkeli »kyrkotorget»: Hasselblatt! — Kl. Parik- 
kala r Tyrja ad viam publicam: Hann ; occurrit in territorio 
nostro (Backman, Bergstrom): Norrl. Symb., cfr Fl. Kar.; rr: 
Backm., vide etiam sub Ik. — Kol. [Schliisselburg: Elfv.;] Sou- 
tujarvi: Caj., cfr Medd. XXV p. 27. 

Oa. Narpes: Nordl. p. 20; usque ad Vasam: Ale; Kors- 
holm in aggeribus circ. 1870, nunc autem intermortua: Ale. Acta Societatis jiro Fauna et Flora Feniiica, 30, ]S:o 1. 341 

comm., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134, ubi locus appellatur 
Gamla Vasa. 

Eur. (exc. Finm., Nordl., Suec. bor., Ross, bor.): Nym. Consp. p. 54; 
rattas af Nyman sjalf (se of van). — S a. Juva [Jockas] Huttula (A. Poppius): 
Moberg Klim. II p. 58; uppg. upptages s&som uppmaning till vidare under- 
sokning. — O a. AUmau i Vasa Hofrattspark 1884-85: Lauren i Medd. 
XX [I p. 42. Sa vidt mig ar bekant, bar arten numera gatt ut darstades, 
hvarfore detta val maste betraktas sasom en tillfallig forekomst. — T b. 
Rautalampi Koskis (P. J. Aschan): Moberg Klim. p. 74; uppg. torde bora 
bekraftas. — S b. Leppavirta: Lundstr.; uppg. ar ganska sannolik, men 
bebofver dock bekraftas. da arten icke upptages frdn Leppavirta af Enw. 
— lisalmi: elev Hjelmman!; exemplaret ar sakert forvaxladt, jfr Deside- 
ratkat. p. 20. — Kb. Liperi prastgard (A. J. Europaeus): Moberg Klim. 
p. 74; arten upptages ej senare harifran. 

T>k arten l)lommar sa tidigt pa varen, att de 1)otaniska exkursio- 
nerna ofta annu icke tagit sin borjan, bar jag ansett mig bora upptaga 
nSgra osakra uppgifter till narmare undersokniug; ett par osannolika bar jag 
dock forbigatt. 

Afven ;? rotundata Lindbl. liksom var. praecox (Stev.) Boiss. fore- 
kommer bos oss. Hollmen bar i Helsingfors tagit denna form i oktober 
1879. Angaende var. minor Hartm. se under A b. 

Sasom kandt delas den kollektiva Erophila verna numera i tiere 
[underjarter, af hvilka sarskildt Jordan uppstallt ett stOrre antal. Har i 
Finland bar ingen annan an Brenner offentliggjort nagot om dessa, hvar- 
fore jag anser det vara lampligast, att pa detta stalle endast hauvisa till 
bans framstallning i (Prot. 4, IV, 1903) Medd. XXIX p. 125-134, hvari 
ban dels behandlar de former, bvilka forekomma vid Helsingfors jamte 
nagra fran N y I. ofverhufvud, dels p. 132 lamnar bestamningar af de i 
H. ]M. F. befintliga exemplaren. Xagra nya former uppstallas afven. Cochlearia o£ficinalis L. 

Ad liiora Maris glacialis et Maris albi iriterdum sal- 
tern frequenter (aut passim?) procenit. Et cum * arctic a 
et cum C. ang/ica apud nos confusa est, ut distributio 
vix certa sit. 

Scand. (exc. Suec): Nym. Syll. p. 198; Eur. plur. exc. . . .: 
Nym. Consp. p. 51, cfr DC. Prodr. I p. 173, vide ceterum infra. 

Kp. Kemi; Fellm. Anteckn. 1 p. 526; [Solovetsk : Kusn. 
p. 103]. 342 Cochlearia officinalis. 

Kk. Keret floribus fragrantibus: F. Nyl. Utdr. p. 154, vide 
ceterum sub Lapp. ross. 

Li. (fq) in reg. maritima totius Finmarkiae: Lund p. 75, 
cfr Lund Beretn. p. 45, ubi dicitur »Cochlearierne forsvinde* 
[i Faelledsdistrikterne] ; ex 11 locis in Varangria australi enume- 
ratur: Norm. Fl. Spec. I p. 137. 

Lapp. ross. ad litora maris p: Fellm. Ind. [ad Kk. etiam 
spectatj; ad litora Maris glacialis non raro: N. L Fellm., cfr 
Beket. p. 546, vide etiam Broth. Wand. p. 9, 10, 11 et 18; 
maxima ad Kuvshin [prope Semostrow]: Broth. Reseb., [spec, 
sterile]. 

Ehuru, sasom framgar af ofvanstaende, iugalunda fa uppgifter fore 
ligga om C. officinalis, naranrle dock W. Nylander: »mihi uon hie obvia>: 
W. Nyl. Distr., Jfr W. Nyl. Till. p. 302, och annu i Herb. Mus. Fenn. IJ 
upptogos endast C. arciica och C. anglica. Vid granskning af hithorande 
former i H. M. F. hosten 1903 ansag dock Liudberg, att exemplaren fran 
Li. Varanger Soholmen pr. Ngesseby 1880: Arrhenius & Kihlman!, Lt. 
Vaidoguba 1885: Brotherus!, Kildin : F. Nylander! och N. I. Fellman!. 
Kola 1844: F, Nylander! aro alldeles typisk C. officinalis: Lindb. comm. 
— I sammanhang harmed bor namnas, att Lindljerg auser endast fa exem 
plar hora till den typiska * arciica (se under denna), hvaremot flertalet 
utgora mellanformer. 

Om de nordiska arterna af slaktet torde for ofrigt galla Ruprechts 
ord : >quod reliquum est, vereor, ne Cochleariae omnes hie enumeratae ad 
unam speciem pertineant valde variabilem»: Fl. Samoj. p. 21, jfr N. I. 
Fellm. p. 8-9. 

»Ad litora Maris Baltici et Bottnici a Nob. Rudbeckio earn visam 
refert Lind Scorbut. 85, ubi tamen nobis non obvia fuit>: Fl. Lapp. p. 212. 
Att denna uppg. ar oriktig framgar redan daraf, att Linne ej upprepar 
den i Fl. Suec. — »Kola ([.J.] Fellm.), Lapponia (Schrenk!), Finlandia 
(Schrenk in litt.)»: Led. I p. 157; arten finnes dock icke i Finland i den 
mening Ledebour begransar det. Storsta delen af Finl. och Lapp!.: Fries ; 
en uppgift, som torde vara byggd pa analogi ; arten finnes alldeles icke i 
storre delen af Finland. 

Tillaggas ma, att arten upptages »Ab. Kup. Bot. tradg. forv.»: <>. 
Hjelt M. S, och omnamnes sasom odlad redan af Till., hvilket mahiinda 
kan forklara vissa uppgifter, t. ex. Abo: Moberg Nat p. 135. (I Wirz. 
ann. sages: >Ab. vix spontanea»). — Ob. »Skedort star sig intet ofver 
vintrarna»: Jul. p. 24. — Fran senare tid foreligga mig veterligen inga 
uppgifter om att arten blifvit odlad. Acta 8ocietatis pro Fauna et Flora Feniiica, 30, N:o 1. 343 

Coclilearia ' arctica Schlecht. 

Ad litora Maris glacialis et Maris aibi occurrir, lu/cle 
etiam quamvis, ut videtur, rarissime in Lapponiam interio- 
rem penetrat. Ah antecedenti et seqventi ajuid nos vix rite 
distil} eta sit. 

Lapp.: Nym. Suppl. p. 31, vide ceterum infra. 

fKp. Solovetsk (Selin): N. I. Fellm., [spec, testatur Lindberg 
ad f. typicae similitudinem propius accedere.l 

Kk. nondum certe adnotata, sed verisirailiter observanda. 

Li. [Skibegarda-Nyborg, Nyborg;, Maskelven, Angsnas, So- 
holmen et Barnsjarga: Arrb. ant., spec, e Reppen!, cfr etiam 
Lund Beretn. p. 45, Lund p. 75, Th. Fries p. 184, Norm. ann. 
p. 12. Hartm. p. 204 etc. [Ad partem ad C. officina/em spec- 
tat]; Kjelmo: Norm. Fl. Spec. p. 139; Naytamo: Popp. p. 10. 

Lapp. ross. ad litora Maris glacialis non raro [= »cum 
priori*]: N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXIV; Sosnovets, Ponoj: 
Mela PL; Orloff: Kihlm. Ber. p. 13 et Kiblm. Pfl. p. 32; inter 
Varsina et Cap Skorubejeff: Brotb. Wand. p. 13. 

Vide ceterum infra et sub C. officinal i. 

Typisk C. * arctica fiunes i H. M. F. frau L i. Varanger Reppeu 
1880: Arrhenius & Kihlman !, Lim. Kantalak.'; 1870: Melal, Lp, Kislaja 
guba 1863: Brenner!, Tricstrow 1843: F. Nylander!, Lt. Kola 1844: F. 
Nylander!, eljest endast mellanformer: Findb. fomm. — Att doma af de 
manga exemplaren i H. jNI. F. synas dessa mellanformer vara ganska all 
manna vid Hvita hafvets ocli i synnerhet vid Ishafvets strander (se undei 
C. anglica, da de bar anforda uppg. mest torde afse ifragavarande mellan- 
former). Dylika finnas afven fran Pomoria orientalis Kio : Cajander & 
Lindroth! — Anmarkningsvard itr fyndorten Li. Utsjoki Nuorgam prope 
flumen Tenojoki : Sahlberg! Ett par andra fyndorter i det inre upptagas 
under C. anglica. 

Lapp. Fenn. bor.: Nym. Consp. p. 51. Xyman sager senare : »Fenn. 
bor. extra Lapp, non adest»: Nym. Suppl. p. 31. 

Den form, som beskrifves af N. 1. Fellm. fran Lt. Kildin och upp- 
tages sasom C. groenlandica L.?, ar mig okand. Angaende C. groenlandica 
se f. o. Nym. Suppl. p. 31. 

Exemplaret i Fellm, PI. arct. N:o 27 fran Svjatoi-uoss fores af Nym. 
Consp. p. 51 till C. ohlongifolia DC ; se harom N. I. Fellm. under C. anglica. 344 Cochlearia anglica. 

Cochlearia aDgliea L 

Vix vei'ta est. nisi f or si ten/ e Lapponia ma,rime orientali. 
Lp. Svjatoj-noss: [N. I. Fellman] !, vide ceterum infra, sub 
C. off'icinali et C. ''= arrtica. 

>Litora maris inhabitat . . . et adest etiam in Fenu. bor. or. cum 
Lapp.*: Nym. Suppl. p. 31, se afveu Led. I p. 157. Grundar sig pa de 
foljande uppgifterna och kan darfore icke vidare anses riktigt. — Kk. ^lel- 
Ian Gridina och Kantaiaks: Angstr. p. 51; Knjasha: Mela PI.; Fedosersk 
[10 km von Kantaiaks] cop.: Broth. Wand. p. 4, se langre fram. — Li. ^Coch- 
learierne forsvinde* [i Faelledsdistrikterne] : Lund Beretn. p. 45; »icke ual- 
mindelig i Havstrandsregionen i hele Fiumarken»: Lund p. 75. >Vauske- 
lig at adskille . . . Sikker lokalitet Stromsnesset ved Kaafjord i Alten»: 
Norm. Fl. Overs, p. 97. Lunds uppg. bor darfore atminstone tills vidare 
utga. — Lapp. ross. jad litora maris fqq»: Fellm. Ind.; >ad litora marium 
fq cum C. ohlongifoUa, quae vix varietatis nominis digna videtur»: N. I. 
Fellm., jfr Beket. |). 54(^ ; Kantaiaks, Porjeguba, Kaskarantsa (endast Coch- 
learia), Sosnovets, Devjatoi, vid stranden af Iraandra och Sashejka : Mela 
PL; Imandra, Sashejka : Mela herb. 

Med stod bl. a. af [J. Fellmans och] N. I. Fellmans uppgifter fordes 
en stor del af Coc/tZearia-formerna fran Hvita hafvet och Ishafvet i H. M. 
F. till denna art, sa att densamma iinnu i Herb. Mus. Fenu. II p. 59 upp- 
togs fran 6 provinser. Emellertid uttalade Arrheuius redan pa 1880-talet, 
att sde fiesta exemplar af denna art i samlingen bora enl. min formodan 
till C. arctica». Vid granskning af hithorande former i H. M. F. hosten 
1903 forklarade afven Lindberg: »Den enda form, som jag sknlle vilja 
fora till C. anglica, om ens denna ar specifikt skild fran C. officinalis, aro 
exemplaren fran Svjatoj-noss» [pa etiketten star »Svj. nos»]. »Dessa ofver- 
ensstamma med de ex. jag liar fran Danmark, Sverige och England »: 
Lindb. comm. — Det synes mig icke vara skal att upprakna alia de exem- 
plar, till hvilka upjjg. i Herb. Mus. Fenn. II hanfora sig. Har ma endast 
namnas, att bland dessa inga bl. a. exemplar af Brotherus (fran Fedosersk), 
N. I. Fellman och Mela. Med anledning daraf betvitlar jag alldeles icke, 
att afven exemplaren i Mela herb, fran Imandra liksom flertalet af de 
nyss antydda tillhOra former staende emellan C, officinalis och C. * arctica 
eller eveutuellt C. * arctica. Tillaggas l)or daremot, att N. I. Fellmans 
exemplar i PI. arct. N:o 24 fores till C. arctica: Nym. Consp. p. 51. 

Af former omnamnas: 

Var. fenestrata Br. Storsta delen af Lappl. och [norra el.] dstra 
Finland; Fries; Kildin ; F. Nyl. Und. p. 52 under namn af C. anglica 
var. /?. Den upptages afven Herb. Mus. Fenn. [ed. I] fran Lapp. ross. 

Var. pygmaea N. I. Fellm. Lp. »inter scopulos marinos ad Kislaja 
guba Lapp. ross. austr. or.»: N. I. Fellm. p. 8, dar den beskrifves. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 345 

Var. ohlongifolia DC. Se ofvan ooh under C. arctica. 

Det kan emellertid sattas i t'raga, liuruvida de exemplar frau Finland, 
hvilka afses med ifragavarande uppg., alls hora till C. anglica, se f. o. 
under C. officinalis. Cochlearia daniea L. 

In Utoribus marinm austro-occideTttalium raro occurrit: 
ad septenti'ionem versus fere ad 61^, ad orientem versus usque 
ad 43^ 30' long, procedit. 

Kalm; in petris maritimis Finl. australis (st U\): Prytz; 
Fenn. mer.-occ. litor.: Nym. Consp. p. 51, vide etiam DC. Prodr. 
I p. 173 et Led. I p. 157. 

Al. (»rr»): Bergstr.; Kokar etc.: Bergstr. p. 4; (r) Jomala, 
Eckero, [Kokar] Flatskar: Bergstr. Beskr.; Jomala Grijggens o: 
Tengstr.!; hand infrequens in scopulis maritimis: Erics.!; Foglo 
(W. Juslin) et Geta Grandal: Hult herb.; Eckero prope Storby 
(Hult): Kildm. herb.; Sottunga Kyrklandet r, Foglo Klafskar fq. 
Kokar in scopulis ad Karlo: Arrh.; Hammarland pharus Sal- 
skar (E. Ericsson), Laggningsbadan, Appelo, Geta Rankoskar 
(E. Ericsson), in scopulis ad septentrionem versus a Dano: Ch. 
E. Boldt; »Lagskars bakland» et in taeniis australibus (fq) locis 
idoneis, Seglingeklobben in Delet, Sottunga Masshaga: Laur. 
Fort.; Eckero prope telonium [»tullhuset» !] et Storby (!) prope 
Karingsund!: Lindberg; Eckero ins. Hellman (Lindberg), V'ardo 
Graskar (A. Bomanson) : Lindb. herb.; Kokar Espskar: Brenner!; 
Jomala Hammarudda! et Mockelo!: Palmgren; r Brando »Ljung- 
skars kummelgrund!» in pag. Lappo, Nolstorn ad septentrionem 
versus a Gunnarsten: Bergr. — Ab. Korpo Ahlskar: Tengstr.!, 
cfr Zett. & Br.; »in scopulis ad insulam Aspo C. daniea . . . 
et in ins. Krakskar eadem? siliculis orbicularibus, nunquam 
ellipticis»: Rupr. Diatr. p. 24; Korpo Bokulla: G. Renvall!; Hii- 
tis p — st fq in taeniis exterioribus : Arrh.; Bromarf Gunnais- 
orarna: G. Sucksdorff!; (fq) in insulis minoribus exterioribus si- 
nuum Hango ! et Bolaks: Sand.; promontorium Hango in ruinis 
arcis: Hisinger!; par. Gustafs in scopulis in Skiftet: Hollm.; 
Nystad Lokon : Kl. Wahlman!, cfr Herb. Mus. Fenn. 11 p. 184. 34G Cochlearia danica. 

— Nyl. in pag. Hango : Hayren in Geogr. F. T. 1905 p. 203; 
in taeniis opp. Ekenas Stengrundsklobben, Ronnharuklobben et 
Kummelharun etc.: Hayr. Ber., vide infra, spec, ex Ekenas Her- 
manso Stengrundsk[l]obben!; Tvarminne ins. Langskar, Helsinge 
Ostertokan cop.: Ssel. ann.; Helsinge Vestertokan: G. Sucksdorff!; 
Saelan in Vestertokan frustra qvaesivit a. 1904; in par. Sibbo in- 
dicatur: Rupr. Diatr. p. 24; in insula Pentarn (E. Nylander): 
W. Nyl. p. 209; in scopulo marino prope pharum Soderskiir 
[in Sibbo Ostersundom] : Lauren ! ; Borga Aggskar in insula austro- 
occidentali: Ssel. 0. Nyl.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134. 

»In arenosis litorum Alandiae, insularum et provinciarum circa Aboam 
iacentium, Kylandiae et Careliae meridionalis»: Wirz. pi. off.; arten ar hit- 
tills ej funneu i sodra Karelen. Storsta delen af Finl.: Fries ; maste anses oratt, 
jfr W. Nyl. Till. p. 302. — Nyl. Angaende artens forekomst i Ekenas 
trakten skrif ves : »p i deu yttersta skargardszonen, d. v. s. pa de tradlosa 
klipporna, r i den yttre zonen, saknas i de bada inre zonerna; bergsspriiv 
gor och skrefvor»: Hayr. 

Hesperis matronalis L. 

Snepe colitur et wprimis in parte nustrali snbspovtanea in tnciniis 
hortorum etc. occurrit. 

»Eur. plur. exc. Scand. plnr. . . ., sed saepe tautum introducta v. 
eabspont.>: Nym. Consp. p. 39; »in viciniis hortorum subspontanea per 
partem australem legitur»: Herb. Mus. Fenn. H p. 134, jfr afven Her)). 
Mus. Fenn. [ed. I], dar arten upptogs bland de vildt vaxande arterna. 
ehuru betecknad sasom >efferat.», m. fl. 

A 1. p: Bergstr.; fierstades forvildad: Bergstr. Beskr., ex. fran .To- 
mala! — Ab. r sforekommer forvildad har och dar omkring tradgArdar, 
sasom ogras i akrarna pS, Runsala»: Zett. & Br., ex. fran Kunsala Bagarla! 
Uppraknas af Bergstr. fran Dm. d. v. s. fran mellersta delen af Korpo etc.; 
speciallokalen kau jag dock ej utreda. Pargas rr stundom forv.: Adl. 
>Kaukelmaan puutarhassa [Muurilassa] tavataan sita vuosittain, vaikka sita 
ei ainakaan viimeisina 20 vuotena ole siella viljelty»: Eenv.; Lojo Palo- 
niemi : Lindb. herb.; »hyvin yleinen koristuskasvi ja sangen usein hiukka- 
.'^en metsistynyt»: Caj. Kasvist., jfr 1. c. p. 30. — Nyl. Uppraknas bland 
forvildade vaxter [vid Helsingfors]: W. Nyl. p. 53; Lappviks udden vid 
Helsingfors sjalfsadd 1875 : Seel, ann.; forvildad i Botaniska tradgarden i 
Helsingfors : Lindb. herb.; Thusby forv. Gammelby : Astr. & H. — I k. r 
Kakisalmi: Mahnb. — T a. Lempaala prestgard forvildad i tradgarden: \l. 
]\Iahnlund i Lindb herb.: Kalvola (J. E. Furuhjelni): Trot. C, V, 1S71 ; 
Hattula Pelkola inkommen med utlandskt hofro: Hjelt! — S a. Villman- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 347 

strand Parkkarila forvildnd 1885: Ssel. herb. — Kol. »ad Petrosavodsk in 
urticeto, sine dubio adveutitia*: Fl. Kar.! — O a. Vasa; Ale; [Vasa ang- 
kvarn] fiere exemplar livarje ar : Lauren i Medd. XXII p. 38; [Gamla 
Vasa] allmau i groparna: 1. c p. 43. — O m. forvildad fran tradgardarna: 
Hellstr. p. 137; Gamla Karleby: G. J. Osterman! 

Uppgifter angaende odlingen inga bl. a. Brenu. Flor., Ale. Ill, Elfv. 
Ant. p. 35, Medd. XXV p. 81, Leiv. etc., (se afveu ofvan under A b.) 

Afveu Hesperis tristis L. odias stundom ; se t. ex. Moberg Nat. \>. 
134, Medd. XXV p. 13 etc. [Braya alpina Steml.. & Hoppe. 

Nisi in Norisegia nou lecta est. seel hand procul a fj ni- 
hil s Lapp, enontekiensis. 

Ad Allipahta circ. 20 km [»2 mil»] ad septentr.-occidentem 
versus a Kilpisjarvi: Norrl. Lappm. p. 262 not.!, cfr Blylt p. 
999, Norm. Fl. Spec. I p. 108, quem 1. inspicias, etc.] Sisymbrium sopliia L. 

In parte austro-occi dental i frequenter jjrovenit. in (jpjti- 
dis frequens est usque ad 65^, riiri autem inprimis in inte- 
riors parte multo prius rarescit aut prorsus deest; ad sep- 
tentrionem versus usque ad 65^ 50' procedit. 

Till.; Till. Icon. 51; Kalm ; fq in hortis olitoriis [»kallan- 
der»], tectis et agris: Hell. p. 14; in fimetis et ruderatis vulga- 
ris: Prytz; in cultis, tectis, ruderatis totius patriae: Wirz. pi. 
off., cfr Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 43; deest in Lapi)on. 
(et Fenn. bor. plur.), nisi rarius adsit ad domos novaculorum 
Lappon. mer. infimae (Wahlenb.): Nym. Suppl. p. 2(i, vide etiam 
DC. Prodr. I p. 193. 

Al. fq: Bergstr. et Arrh. & K.; (r) Brando Kyrklandet: 
Bergr. — Ab. fq : Zett. & Br.; st fq: Arrh. Ann. et Renv.; f q : 
Sand, et A. Nyl.; p: Sel.; Vihti (»fq*): Printz ; Vihti (r) tantum 
in areis in pag. Vanhala: Flinck ; rr Pusula in areis Poso et 
Kouvola in pago ad templum: Weeks.; Myniimaki st r in hortis 
prope templum, Mietois st r in nonnuUis cultis ad Saari : Caj. 348 Sisynil)rium sophia. 

Kasvist., cfr 1. e. p. JH7. — Nyl. fq: His., W. Nyl., Ssel. 0. 
Nyl. et Breiin.; Stenr. non comm. — Ka. Haapasaari fq: Saelan 
in Medd. XXV p. 79; (r) Virolahti! in insula Pitkapaasi, etiam 
in pago Nisiilaks : Blom ; r Kaukola ad molam Jarvenpaa, Kirvu 
in vicinitate templi, Jaaski Ahola in areis: Linden. — Ik. p: 
Malmb., spec, e Sakkola!, vide etiam sub Kl.; iubi(iue fq in 
toto territorio: Meinsh. p. 31—32]. 

Sat. p: Malmgr.; Raumo : W. Wallenius!; Ulfsby Gam- 
melby in praediis circa teniplum cop., in oppido Bjorneboru- (!) 
cop.— copiosissime, Rafso in saburra et ad portum, denique Hvit- 
tisbofjard in iugo ad templum (K. G. Ollonqvist) : Hayr.; r Tyrvaa 
Vammala et Svenni, Karkku in pago eiusdem nominis et mul- 
tis annis antea ad praed. sacerdotis (nunc exstinctum), Birkkala 
ad templum sacell. Ylajarvi (nunc forsitan exstinctum), in oppido 
Tammerfors 1876 et 1890 saltern (nunc exstinctum) et extra 
territorium Ikalis in oppidulo : Hjelt. — T a. Saiiksmaki fq : Tikk.; 
st fq: Leop.; Kalvola fq prope culta: Knabe Fort.; [Tavastehus] 
fq: Asp. & Th.; st f q : NorrJ. s. 6. Tav.; (fq): Bonsd.; Jamsa: 
Sselan!; Sysma Nya Olkkola: Unonius!; st r Luhanka Kesain, 
Ahola, Tammijoki, Korpilahti Peuha, Veijo, Piiivakunta: Wainio 
Tav. or. — Sa. Villmanstrand in moeniis vetustis: Gadol.; p 
in parte occidentali: Hult; Mikkeli: Hasselblatt! ; Nyslott Olofs- 
borg: Budden. — Kl. in urbibus fq: Fl. Kar.; Parikkala r Savi- 
kumpu, Kangaskyla et Roitsonlahti : Hann.; Uukuniemi : Nikl.!; 
Valamo: Backm.; Impilaks prope templum: Hjelt Ant. p. 05. — 
Kol. rr Schtjeliki in pago: Elfv.; Petrosavodsk (!) fq : Norrl. On., 
cfr Fl. Kar.; locis aridis arenosis circa Petrosavodsk: Giinth. 
p. 32. 

Oa. p usque ad Vasa!: Malmgr.; (f(|): Laur. Vaxtf. — 
Tb. r? Saarijarvi: Broth.!; Hankasalmi: L. M. Runebergl, vide 
etiam sub Ta. — Sb. Leppavirta (fq) : Enw.; [Kuopio] p: Mela; 
Pielavesi: Lundstr. — Kb. Tohmajarvi (F. E. Hartman): Chyd.; 
Kide (fq): Brand.; Liperi (fq): Eur. & H.!, spec, e praedio sa- 
cerdotis ; ad territorium [inter Pielisjiirvi et Hoytiainen] non pro- 
cedit: Axels. Putk. p. 40. — Kon. Tolvoja in cultis cop.: Kihlm.!, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134. 

Om. fq: Hellstr.; (fq): Tenn., spec, e Nivala ! ; Pyhajoki r: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 349 

Lackstr.; Brahestad in area: E. Studd ! — Kp. Soroka: Beket. 
p. 546 [forsitan confirmatione egeat]. 

Ob. [Uleaborgl (fq) in collibus aridis et vallibus piceis ve- 
tustis [»gamla tjardalar» i : Jul. p. 289; Liminka: Hellstrom!, 
cfr Brenn. Obs.; secundum oram maritimam p et in Muhos ad 
amnem prope templum!: Brenn. Obs., spec, etiam e Kemi!; 
[Uleaborgl (fqq): Leiv.; Uleaborg Toppila copiosissime etiam aliis 
locis in saburra, Uleaborg— Tornea hie illic cop. in areis areno- 
sis. locis cultis et ad vias: Zidb., cfr Brenn. Obs.; Kemi: M. 
Castren p. 334; p in reg. litorali, Kemi in oppido 1889 sat 
di.'^persa [»spridd»], Simo in insula Kallio, Knihtila: Keckm., 
cfr 1. c. p. 14; Alatornio Torpa in agris: Hougb. not., cfr Herb. 
Mus. Fenn. 11 p. 134; [(st fq): 0. R. Fries p. 160, vide etiam 
Birg. p. 83 . 

Kk. 3>ad pagum Kouta»: Fellm. Ind., jfr N, I. Fellm., 1 v. p. XXV, 
Led. I p. 180, Fl. Samoj. p. 13 och Beket. p. 546. — L k. »ad infimam 
partem hiiius Lapp, in agris »: Fellm. Lapp., jfr Led. I p. 180 och Fl. Sa- 
moj. p. 13. — Li. »Den angive.s ogsaa for Varanger, hvor den dog ei er 
bemferket i senere Tider»: Blytt p. 995. — Lt. Kola: Beket. p. 546 (npp- 
gifteu lieror .silkert darpa, att Led. 1. c. anfor J. Fellnians uppg. for [terri- 
torium] Kola). — Det forefaller mindre troligt, att arten skulle forekomma 
i Lappland. Wahlenb. p. 180 sager: »ad domos Novacolorum Lapponiae 
meridionalis intimae rarius»; pa min resa sag jag den ej ens i nordligaste 
Osterbotten, och fortsattningsvis finnes ingen saker uppg. fran orter norr 
om Tornea-trakten. Det bor afven ihagkommas, att Lappmarkens grans 
tidigare raknades laugre mot sdder, se Hjelt Kann. p. 52. Hvad sarskildt 
uppgiften fran Kk. angar, markes att N. I. Fellman ej sett arten darsta- 
des och att den hittills angifves endast fran ett enda stalle i Kp., dar Bergr. 
ej sett densamma. Sannolikt synes diirfore, att arten varit alldeles till- 
falliu i Kouta. 

Sisymbrium altissimum T;. 

Cum seminibus rarissime introdudum est. 

>Introductum (ut nuperr. etiam Fenniae ad Lojo et Vasa Lindberg, 
.Sselau) legitur*: Nym. Suppl. p. 26, jfr afven Ale. Ill etc. 

A b. Lojo Mongola, »har redan for 7 ar sedan observerats och bar 
sedan dess ej allenast bibehallit sig, utan tilltagit i exemplarens antal; 
troligen inkommen med hofro fran Ryssland»: S. O. Lindberg i (Prot. 6, 
XI, 1886) Medd. XV p. 184, ex. af H. Lindberg!; sedan flere ar forsvun- 
nen i Lojo: Liudb. comm. — N y 1. Xurmijarvi vagkant vid Rajamaki 350 Sisymltrium altissiniiiin. 

gard: Stenroos! under namn af Erysimum pannonicum; Helsingfors Sornas 
barlast 1893: elev E. Ohberg!, inl. af Brenner; iakttagen dai-stades redau 
pa 1880-talet: Arrh.; Helsingfors Skatudden afstjalpnings plats 1904: Lindb. 
comm. — [I k. Meinsh. p. 31 upptager arten under namn af S. pamionicum 
Jacq. fran flere stallen och niycket ymnig vid Petersburg.] — O a. Vasa 
(Lauren): Saelan i Medd. XV p. 191; [Vasa angkvarn] stallvis : Lauren i 
Medd. XXII p. 38! under namn af S. jjannonicum Jac<].; redan 1878 tagen 
darstades af 0. Hallsteu! ocb 1879 af Hjelt! — Ob. Uleaborg Toppila: 
F. Nylander! 

I Lindb. P^uuni. anvandes for denna art benamningen S. smapistrum 
Grant z. Sisymbrium austpiaeum JaK). 

In saburra rarissime occurrit. 

O a. Vasa [vid angkvarnen] pa barlast (Lauren) : Stelan i (Prot. 7, 
IV, 1888) Medd. XV p. 222; [Vasa angkvarn] i par exemplar alia ar: 
Lauren i Medd. XXII p. 38. 

Sisymbrium Loeselii L. 

Raro quamvis interdum copiose disseminatur. 

A b. Lojo Mongola ett enda stort exemplar 1886 : S. 0. Lindberg i 
(Prot. 6, XI, 1886) Medd. XV p. 184, ex. af H. Lindberg! ; Lojo SOLhem 
1 ex. pa sophog: Lindb. herb. — Nyl. Helsingfors tillsammans med S. 
nttissimum: Lindb. comm. — K a. Viborg ! plotsligen ar 1888 i stor ym- 
nighet pa ett vidstrackt omrade af den stora plan, hvarpa aret forut landt- 
brnksutstallningen var forlagd . . . sedermera bar den betydligt aftagit . . .: 
Zilliacus i (Prot. 1, II, 1890) Medd. XVIII p. 201. — Ik. Sakkola ett ex. 
a tradesaker i kyrkobyn 1894: Lindb. comm.!; Nykyrka Sykiala Musta- 
maki station potatisaker midt emot stationen 1900: 0. A. Grondahl ! — 
O a. [Vasa angkvarn!] »Ofantligt ymnig, bildar invid angkvarnen mans- 
hoga bestand och har spridt sig langs stranden langt mot jarnvagsbryg- 
gan. Antraffad pa lindor och i esplanaderna flerstades i staden*: Lauren 
i Medd. XXII p. 38 ; ymnig annu 1892, men numera mig veterligen for- 
svunnen : Hjelt. — S b. Kuopio in horto publico: J. Pekkarinen ! — Om. 
Brahestad Lundbergs angkvarn 1888: Blom ! — Ob. >Ett 1 m [>3— 4 
fot»] hogt exemplar i full blom invid jarnvagen uara Uleaborg antraffades 
i sept. 1887:^: Zidb., jfr Brenn. Obs.; [Uleaborg] (»st f(i»): Leiv., se afven 
L. Y. 1904 p. 236. 

Jfr f. 6. om forekomsten Ale. Ill och Mela Kasv. IV. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, X;o 1. 351 

Sisymbrium olTiciiiale (L.) Scop. 

In oppidis Fenniae australis usque ad 61'^, ruri autem 
tantum nonnullis plagis in parte maxime australi frequenter 
provenit; in oppidis persistens usque ad 63^ 50' et adventi- 
cium usque ad 65^ 45' procedit, ruri supra 6P 50' vix vi- 
sum est. 

Till.; Kalm; praecipue ad sepes et pagos : Hell. p. 14; ad 
vias et. pagos fq: Prytz; in ruderatis et ad domos Fenniae au- 
stralis: Wirz. pi. off., cfr Fries; observandum annon dilatatam 
per patriam habeat obvenientiam : W. Nyl. Distr.; Eur. omn. 
exc. Scand. bor.: Nym. Gonsp. p. 44; deest etiam in Fenn. bor. 
(cum Lapp.) et med. plur. (adest in Ostrob.): Nym. Suppl. p. 
27, vide etiam DC. Prodr. I p. 191 et Led. I p. 176-177. 

AL st fq: Bergstr. et Arrh. & K.; (st r) Brando Kyrklan- 
det, Kumlinge in pago Kumlinge: Bergr. — Ab, fq: Zett. & 
Br.; (st r) Inio Applo: Bergr.; (fq — fqq); Arrh. Ann.;f(i: Sand.; 
st fq: Renv.; p: Sel.; Vihti fq: Printz et Flinck ; st r Pusula 
in eompluribus areis pagi ad templum : Weeks.; Mietois (rr) 2 
spec, ad viam publicam prope Lehtis: Caj. Kasvist., quem 1. 
conspicias, cfr 1. c. p. 137 ; Nystad : Sod.; A. Nyl. non comm. 
— NyL fq: His., W. Nyl., Ssel. 0. Nyl. et Brenn.; [Nurmijarvi] 
(rr) ad viam publicam prope templum parce: Stenr. — Ka. 
Haapasaari fq : Sselan in Medd. XXV p. 79; Fredrikshamn (!): 
Fl. Kar.; Viborg st fq: Malmb.; r Kirvu ad praedium sacerdotis, 
Jaiiski Jarvenkyla in areis!: Linden; Blom non comm. — Ik. 
st fq Kakisalmi (!) et Kakkii: Malmb.; [p: Meinsh. p. 31, vide 
etiam Fl. Ingr. p. 88]. 

Sat. Piaumo (!), Tyrvaa, Ulfsby : Malmgr.; in oppido Bjor- 
neborg, Rafso etiam r in Hvittisbofjard (K. G. Ollonqvist): Hayr.; 
r Karkku ad praedium sacerdotis et pag. Karkku, ambobus locis 
nunc exstinctum est, Palviala unicum spec. 1903, Kulju multis 
annis, sed nunc exstinctum. et Sarkola, Mouhijarvi Salmis!: 
Hjelt; Birkkala: Garlss. — Ta. Saaksmaki (fq): Tikk.; Aito cop., 
Salo, Haltia, Pakkala etc.: Leop.; Kalvola baud infrequens: 
Knabe Fort.; [Tavastehus] fq : Asp. & Th.; p in pagis: Norrl. 
s. 6. Tav.; Sysma ad molendinam Tainio!, Storby et complur. 352 Sisymbrium officinale. 

aliis locis in vicinitate templi: Unon.; r Luhanka Tammijarvi: 
Wainio Tav. or.! — Sa. Yillmanstrand : Simming!; Nyslott p 
intra oppidum : Budden, spec, in dupl. leg. Enwald! 

Oa. r Gamla et Nya Vasa introductum : Laur., vide infra. 

Om. r (iamla Karleby semper in eodem loco, serins di- 
vulgatum: Hellstr.!; Gamla Karleby persistere videtur: Herb. 
Mus. Fenn. II p. 134; Brahestad, ut videtur, in saburra: Zidb. 

Sat. Kyro: Asp; uppg. kan icke anses fullt riktig. Printz sag ar 
ten forsta gangen i Kyro 1!)04, sannolikt inkommen med emballage till 
Kyrofors : Printz comm. — K I. Herb. Mus. Fenn. [ed. I] och II p. 59 bau- 
for sig till exemplaret fr&n Kakisalmi. — Kol, Petrosavodsk : Sahib. Bidr.; 
forekomsten fornekas af Norrlin. — a. [Vasa angkvarn] stallvis: Lauren 
i Medd. XXII p. 38; Vasa fmgbatsbrygga sparsamt: 1. c. p. 41. Det bor 
ihagkomraas, att Lauren ej upptager arten i Vaxtf., hvarfore den barstades 
maste raknas bland tillfalliga arter, — Ob. Uleaborg pa barlast: Hougb.; 
Uleaborg Korkeasaari: Mela herb.; [Uleaborg] arligen, ehuru sparsamt, pa 
barlast vid Toppila, dessutom pa barlast i Kemi och Tornea: Zidb., jfr 
Brenn. Obs.; » Uleaborg in saburra navalis: Herb. Mus. Fenn. II p. 134, 
ex. taget af Brenner!; [Uleaborg] (fq): Leiv.; forekom 1892 taml. rikligt i 
Kemi stad, Simo Kallio 1888 och 1892 (rikl.) : Keckm. 

Alliaria officinalis Andrz 

Vi/r sjiontaiiea nisi in Alandia, ubi vara obvia est; in 
reliqaa Fennia inprimis australi rarissime disseminatur, sed 
per mu/tos o,nnos persistit. 

Till.; Till. Icon. 60 cult.; Kalm; Hell. p. 14, vide infra; 
in cultis umbrosis pinguioribus Finl. inferioris minus fq: Prytz; 
ad sepes Alandiae et prov. maxime australium: Wirz. pi. off., 
vide infra; Fennia merid. occ: Fries; Eur. omn. exc. . . . Fenn.; 
Nym. Consp. p. 40; Fenn. adest in ins. Aland, (et casu Aboae, 
Nyland. etc.): Nym. Suppl. p. 24, vide etiam DC. Prodr. I p. 196 
et^Led. I p. 182-183. 

Al. r: Bergstr.; st r [Foglo] Gripo (!), [Kokar] Ido: Bergstr. 
Beskr.; Foglo Gripo: Elfving in herb. Hjelt; Kumlinge Ingers- 
holmen!, Brando Bjdrko Espskar: Laur. Fort., cfr Bergr. 

A b. »r pa en gata i Abo*: Zett. & Br.!, jfr Herb. Mus. Fenn.; af 
uppg. vid Epilobiimi roseum framgar att stallet var belaget nara f. d. bota- 
niska tradgardeu; Kuppis : E. G. Printz et E. Renter; [Nystad] »Sauna- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:<) 1. 353 

eillau rannalla painolastilla (V. Sandback)*: Sod.; se afven nagot langre 
fram. — N y 1. Fagervik : S. Nilsson ! ; »ad HelsiDgforsiam G. A. af Hall- 
strom, sed locus specialis baud adnotatus»: W. Nyl.; Helsingfors Botaniska 
tradgarden : Brenner ! ; W. Nylanders uppgift hanfor sig troligtvis af veu 
till denna tradgard; sa langt tillbaka jag minnes bar den funnits i Bota- 
niska tradgarden och finnes dar annu ratt ymnigt : Lindb. comm.; torekommer 
pa bolnien Sumparn nara Helsingfors tamligen talrikt atminstone sedan 
ar 1^63, bar ocksa forvildat sig i Lappviks tradgard 1900: Stel. ann. — 
K a, i>Sakjarvi in dumeto ad Ristiniemi'>: Blom ! — Sat. Kjulo: elev Ce- 
dercreutz!, jfr Ale. III. — Ob. Uleaborg (Toppila?) 1883, troligen fa eller 
ett enda stand: Zidb., jfr Breun. Obs.; Uleaborg 1884: S. W. Liljeblom! 
Det framgar tydligt af de fiesta uppgifterna (utom Bloms), att arten 
pa fasta Finland eudast ar tillfallig eller forvildad ; Prytz ocb Wirzeus 
uppg. aro darfore ej fullt exakta. — Hellenii uppgift lyder: »vaxer gemen- 
ligeu med den forras [Erysimum officinale — Sisymbrium officinale] och ar 
saledes ej beller fullt riktig. — Fran A b. Kimito Storvik akerbacke : 01s- 
son ! foreligger visserligen en uppgift, som skulle tyda pa spontan fore- 
komst, men denna uppg. kaa ej auses palitlig. 

Eutrema Edwardsii E. Br. 

/// Lapponia rossica rnaji'me orientali tJYtns 59^ long. 
et ultra 67^ lat. 

Lappon. or : Nym. Consp. p. 45, vide etiam Nym. Suppl. 
p. 27 nomine Sisymbrium Edirardsii Trautv. et Lindb. Pfl. p. 12. 

Lp. »In Lapp. Ross. bor. or. ad Raddeoi (F. Nylander!) et 
Katschkofka, unde spec, unicum reportavi»: N. L Fellm., cfr 
1. c. p. XXV et Beket. p. 547; Orloff: Broth, exk. p. 80!, cfr 
Broth. Utdr. p. 131 et Lindroth in Acta XXII N:o 3 p. 9; Or- 
loff in tundra aperta humidiuscula late sparsa: Kihlman!; Orloff 
cop. [»charakteristisch»]: Kihlm. Bericht p. 14!; ad rivum Rusi- 
niha inter PonoJ et Orloff hand infrequens et late sparsa [»ytterst 
spridd*]: Broth, exk. p. 79!, vide infra. 

»Rare a Ponoj»: N. I. Fellm. Lettre p. 500. Eburu exemplar fran 
Ponoj, tagna af A. H. & V. F. Brotberus, finnas i Hults berb., formodar 
jag dock att barmed afses uagou af de ofvannamnda lokalerna, da Bro- 
tberus i ett bref sager, att den ej forekom vid sjalfva Ponoj. Angaende artens 
forekomst vid Eusiniba skrifves: »forekommer bar pa torra stalleu bland 
mossor ocb gras, ej sa alldeles sallsynt, men ytterst spridd . . . [bvarfor 
arten] pa ett markvardigt satt undandrager sig uppmarksamheten>: Brotb. 
exk. p. 79. — I bref af 3, XI, 1903 namner Brotberus, att ban af lap- 
parne fatt den upplysningen, att Raddeoi ligger i narheten af Svjatoj-noss. 

Typis inipr. "|,„ 1906. 23 354 Couringia orientalis. 

Conplngia opientalis (L.) Audrz. 

In sahurra rarissime lecta est. 

N y 1. [Helsiugfors] Somas d. 9 sept. 1888 : Lindberg i Medd. XVIII 
p. 201. — a. Vasa angkvarn : Ale. III. 

Erysimum cheiranthoides L. 

In maxima parte Feimiae fere ad 66^ fj'equenter (in- 
terdum frequentissime) provenit, magis ad septentrionem ver- 
sus quam^quam nonnullis saltem plagis rarescit, tamen usque 
ad 68^ 30' adnotatum est. 

Fq (aut fqq ^)) in Fennia usque ad 65" inveniri consentiunt 
plurimi auctores (exceptiones vide infra), cfr Kalm et Prytz; ma- 
xima pars Fenn.: Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 
42; deest in ultima Lappon.: Nym. Suppl. p. 25, vide etiam DC. 
Prodr. I p. 198 et Led. I p. 189. 

Ob. fqq: Brenn. Obs., vide infra, et Leiv.; (st fq) in Kemi: 
Jul. p. 289, cfr M. Castren p. 332; fqq: Keckm.; Pudasjarvi fq : 
C. Brand.; Alatornio Torpa fq: Hougb. not.; [fq: 0. R. Fries 
p. 160, vide etiam Birg. p. 83;] r Ylitornio Pello, Rovaniemi 
Tarkiainen! et Paavola in pago Sonkkajarvi: Hjelt & H. — 
Kuus. (fq): Wainio Kasv., spec. leg. Nyberg!; compluribus 
locis in vicinitate templi in agris, ad Paatalo ad septentrionem 
versus a Paanajarvi in agro: Hirn Fort. — Kk. (fq): Wainio 
Kasv.; Koutajarvi, Knjasha (!) in agro, Ruanjarvi: Mela PI. 

Lk. [Sodankyla] in cultis per totum territorium (fq) : Blom 
Bidr., cfr Kihlm. Beob. p. XVIII et Herb. Mus. Fenn. II p. 134; 
in agris . . . partis silvaticae Lapp, suecicarum parcius usque 
ad Mutenia [cfr Wainio Not.] [»Muttania»] Lapp. Kemensis: 
Wahlenb. p. 180 et 181; baud infrequens: Fellm. Lapp., cfr 
Led. I p. 189 etc. et vide infra; fq in agris in Kemijarvi et 
Sodankyla usque ad Sattanen : Wainio Not., cfr 1. c. p. 30 et 
Hult Lappm.; Kuolajarvi [»Salla»] Kurtinkyla: Borg & Ranta- 
niemi! — Li. Kultala »a me Iectum»: Wainio Not. [num adven- 
ticium?!; in territorio nostro desiderari videtur: Kiblm. Ant. — ') Arrh. Auu., Fliuck, Weeks., Gaj. Kasvist., W. Nyl., Blom, [Meiush. 
p. 33,] Leop., Hult, Euw., Mela, Axels. Putk. et Must. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1. 355 

[L. ent. vide Wahlenb. et cfr Lsest., sed vix ad partem fenni- 
cam spectat.] 

Lim. usque ad Kantalaks (fq): Fellm. Ind., vide ceterum 
infra; in parte inferiore usque ad pag. Kantalaks p: N. I. Fellm., 
cfr I. c. p. XXXVII, Beket. p. 547 et Herb. Mus. Fenn. II p. 
134; Juonni in propatulo!, ad amnem Talvijoki ! ad casas eorum, 
qui arborum truncos flumine devehunt i»tukkilaisten pirtillii*]: 
Axelson & Borg! 

Al. p: Bergstr.; st f q : Bergstr. Beskr.; st fq, »Kumlinge endast vid 
Krokarna (?)»: Bergr. — N y 1. »fqq, forma E. alpiniim qiioque obveuit»: 
W. Nyl. — Ka. st f q : Linden. — Ob. och Ok. Nor., Obor. och Caj. 
[= Ok.] fqq, i de nordligaste delarne r, i Caj. or. fq, fran Tornea ej an- 
tecknad, enuni.: Brenn. Obs., dar flere uppg. anforas. Fran Tornea trakten 
foreligger numera Hougbergs uppg. — Lapp. ross. »caeterum tantum ad 
fluvios Kuollejoki et Tuloma legi»: Fellm. Ind., jfr Led. I p. 189 och N. 
I Fellm. Da ingen botanist efter J. Feilman sett arten i dessa trakter, 
misstanker jag forvaxling. Pa min resa i O b. och L k. sag jag ingen- 
stades i Lapplaud E. cheiranthoides, hvaremot E. hieracnfoliiim vid Kittila 
tillfalligtvis forekom afven i aker. Med anledning haraf har jag fort uppg. 
i Fellm. Lapp, uteslutande till L k. 

Var. procumbens Hartm. Al. p: Bergstr. — Nyl. Fagervik: His. — 
Formen sarskiljes ej vidare. 

Erysimum cheiranthoides var. nodosum Fr. 

Adhuc nisi unico loco Fenniae interioria non ledum. 

Sb. Jorois parce in ponte arenae [»sandbro»J Kumpuranta 
8 km ab Jarvikyla: Lindberg! in Medd. XX p. 3, cfr 1. c. p. 14 
et Bot. Not. 1894 p. 45. 

Epysiraum odoratum Ehrh. 

Per error em indicatum est. 

Nyl. [Nurmijarvi] sKasvaa Rajamaen talon pihamaalla»: Stenr. un- 
der namn af E. pannonicum DC. Enligt Lindberg tillhor exemplaret Si- 
symbrium altissimum. 

Erysimum hieraciifolium L. *). 

Inprimis ad oram marium lacuumqiie Ladoga et Onega, 
ubi plerumque passim (aut rarius, nonnullis autem plagis 

') Var. virgatum Roth, vide infra. 356 Erysimum hieraoiifolium. 

maiore frequentia inveniri indicatur) obciiim: in Lapponio 
et Kuusaino etiam in i titer i ore parte occurrit; in reliqua au- 
tem Fennia nisi rarissinie non adnotatnm est. 

In oris maritimis Finl. austral, locis elatis minus fq: Prytz; 
var, alpinum maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; saltern in 
Fennia meridionali et adhuc in Valamo occurrit: W. Nyl. Distr.; 
Fenn. plur. . . . adest: Nym. Suppl. p. 25, vide ceterum infra 
et Borg Beitr. p. 99. 

Al. p in taeniis [»C n., so.»]; Bergstr.; Geta, Foglo : Bergslr. 
Beskr.; Lagneskiir: Tengstr.!; Hammarland pag. Applo Masklobb: 
Eriksson!; Geta Gummholm: Hult ann.; Kokar prope Helso et 
Ido: Arrh.; Geta in insula austrooccidentem versus a Mattskar 
(E. Ericsson), Hallo, Isakso: Ch. E. Boldt; Eckero Langvikon; 
Lindb. herb.; in taeniis Mariehamn: Lauren!; p: Bergr. — Ab. 
r: Zett. & Br., spec, e Kuusto ad ruinas!; Pargas Pexor: Adl., 

o 

spec. leg. L Bingbom!; Pargas ins. Alon fq in calcariis etc. sae- 
peque copiose, non autem in ceteris insulis: Arrh. Ann.; Naden- 
dal: Elfving!; [Pojo] Fiskars (A. E. Christiernin): His.; Bromarf 
Kadermo in litore marino: G. Sucksdorff!; [Mynamaki] rr non- 
nulla spec, magna a. 1897 in ripa australi lapidosa lacus Kivi- 
jarvi: Caj. Kasvist.; Nystad p cop. ex. gr. Lill-Birkholm: Hollni.; 
[Nystad] Laajo contra Hanko circ. 10 spec. [»kymmenkunta»] 
(Cajander): Sod. — Nyl. Esbo Lofo: Kihlm.!; Esbo Lill-Bodo: 
Lindb. herb.; Mjolo et ad urbem: W. Nyl.; Helsingfors Lapp- 
viksudden : Sail, herb.; Helsingfors Brunnsparken : Sa^l. ann. et 
Lindb. comm.; Helsingfors Vestertokan: G. Sucksdorff!; p in ma- 
ritimis: Ssel. 0. Nyl., spec, e Borga Aggskar!; Sibbo Kramar- 
oarna: Seel, herb.; [Hogland] spec, parva in Suurkyla, complur. loc. 
{E. Nyl. Ber.): Brenn. — Ka. Fredrikshamn: Stelan & Strom- 
borg!; Lavansaari: E. Nylander!, cfr^ Brenn.; Viborg: Hjelt. — 
Ik. r Kakisalmi!, Kakki (B. Alfthan): Malmb.; Pyhiijarvi Sortan- 
laks in litore lacus Ladoga: Lindb. comm.; Konnevits: J. V. 
Johnsson in dupl.!; [hie illic in reg. maritima . . . Lachta fq: 
Meinsh. p. 33^); ad oram Sinus fennici in insula Karavallaiski 
[num in Isthmo?]: Schmalhausen p. 52^)]. ') Nomine E. strictum Gaertn. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, X:o 1. 357 

Sat. p in maritimis: Malmgr., spec, e Sastmola!; Raumo 
Nurmis: Simming!; Bjorneborg p et parcissime — sat cop. in 
insulis maritimis et insulis, quae antea ad ostium fuerunt: Hayr. 
— Ta. Jaala Konoja: Klingstedt!, cfr Medd. XXVII p. 11. — 
Kl. p, in Valamo (!) vulgaris: Fl. Kar.; r Impilaks Viipula: 
Hjelt! — Kol. Soutujiirvi: Cajander & Lindroth! 

Oa. p in maritimis: Malmgr.; Qvarken stfq: Laur. Vaxtf., 
cfr 1. c. p. 12 et 14, spec, e Vasa! — Kon. r Saoneshje Schungu 
in gradu rupis argillaceo-schistosae: Norrl. On.!; circa Kusa- 
randa: Giinth. p. 33. 

Om. [Kalajoki] st fq ad oram: Tenn., spec, e Kalajoki 
Rahjankyla ins. Polla!; Pyhajoki r Hyytiima: Lackstr.; Brahe- 
stad ins. Stor-Kraseli : Blom!, vide etiam sub Ob. — Kp. [So- 
lovetsk! et] Soroka!: Selin, vide etiam Beket. p. 547'); Usma 
ad flumen Kemi prope Mare album: Malmgren!; Studentski 
ostrow circ. 10 km ad septentrionem versus a Kemi : Bergroth ! 

Ob. in Ostrob. legitur haecce planta praecipue in litore 
totius Sinus bottnici in Kemi!, Pyhajoki etc.: Hellstr. Distr. p. 22; 
st fq in Kemi et usque ad Pyhajoki nescio an descendat : Hellstr. 
p. 135 [non autem in Om. in ipso territorio] ; Liminka: Hellstrom 
in dupl.!; st r Rovaniemi, Tervola! ad pontonem ad meridiem 
versus a Romsi, Kemi Riasky etc., Tornea, Simo prope Ruikka, 
Kuivaniemi Kestila, li! Ronti: Brenn. Obs., vide Zidb. paullo 
infra; [Uleaborg] (st fq) in insulis maritimis: Leiv.; p in Kemi 
prope oppidum, circa templum, Torvinen etc., e par. Simo (baud) 
adnotatum: Keckm., cfr 1. c. p. 7, 14 et 16; Tornea, Rovaniemi 
(in herbariis alumnorum): Zidb., cfr Brenn. Obs. [confirmatione 
egeat]; [p in taeniis et ad Tornea, sed semper parcissime: 0. 
R. Fries p. 160^)]. — Kuus. Ruskiakallio; Nyberg!, cfr Wainio 
Kasv.; Oulankajoki ad Sovajoki: Hirn Fort. — Kk. Keret: F. 
Nylanderl; Sonostrow: Mela PI.; Fedosersk r: Broth. Wand. p. 
4; [verisimiliter baud infrequens in hac provincia]. 

Lk. r Kittila (!) in multis pratis ad Aakenusjoki! et in 
pago Kittila, Kolari contra Huukki!: Hjelt & H.; in cultis declivi- ') Nomine E. stridum Gaertn. 
^) Nomine E. alpiimm Fr. 358 Erysimum hieraciifolium. 

busque arenosis fluviorum ad culta p at parcius: Blom Bidr.; 
extra alpes in rupe calcarea ad Akankoski Lapp, ketnensis in- 
ferioris fq lectus: Wahlenb. p. 181 ^); ad flumine Utsjoki, Paats- 
joki et Kitinen p: Fellm. Lapp. ^); Sodankyla ad Kalkkivaara, 
in litore et prato giaminoso ad pag. Sodankyla, in campo iier- 
bido ad Rovanen, in luco et in articulis rupium ad Kongas 
prope Mare glaciale: Wainio Not., cfr L c. p. 21; in fissuris 
rupium ad Sakatinpahta et in colle herbido ad Rovanen: Hult 
Lappm.; Kuolajarvi [»Salla»] Vuorijarvi! etin insula arenosa saepe 
inundata in fluvio Ala-Kutsa!: Borg & Rantaniemi; Inari Leuto- 
lahti ad lac. Muddusjarvi [»Liutolahti»!]: Silen, cfr Kihlm. Ant.; 
Varangria austr. Paatsjoki [»Pasvikelven»] Svanvik circ. 1860: 
Norm. Fl. Spec. p. HI, vide etiam BIytt p. 997, Hartm. p. 187 
etc. — [L. ent. Koltapahta: Malmberg!, cfr Diar. 2, XI, 1867, 
vide etiam Hartm. p. 187 etc.] 

Lapp. ross. ad lacus Kuolle- et PoUomjaur, flumina Kuolle- 
jok, Tuloma et Jakobselfven nee non ad isthmum Karelsgam- 
men: Fellm. Ind. ^); locis siccioribus per totam Lapp, orienta- 
lem ubique (fq): N. L Fellm., cfr Beket p. 547 2); p in ripis 
prope ostium fluminis Nuotjok, cop. ad catarractam Tuloma, 
in ripis lacus Nuotjavr baud adnotatum: Linden Bidr.; spec, 
adsunt e Lim., Lv., Lp., Lt.; in Mela PI. e multis locis adno- 
tatum, vide etiam Brotb. Wand. p. 4. 

De jamfOrelsevis fa uppgifter fran flora- omradet, hvilka inga uiifler 
annat. namn an E. hieraciifolium, bar jag i det foregaende sokt sarskilja, 
ehuru jag ar ofvertygad om, att alia uppgifterna afse en och samma form. 
— Ledebour ater for I p. Ill Wahlenbergs och J. Fellmans uppgifter till 
Cheiranthus aljnnus, under det enligt Prytz och Schrenk E. strictum Gaertn. 
upptages fran Finland och Lappland : 1. c. I p. 189, — Fries for hela den 
skandinaviska formen till E. alpinum Smith. Likasa upptages * alpimim 
Fr. Scand. (exc. Dan.): Nym. Consp. p. 41 

Nyl. Thusby ej sallsynt: Astr. & H.; uppg. forefaller osannolik, 
men upptages dock sasom uppmauing till vidare undersokningar. — Sat. 
Kyro: Asp; sakert alldeles oratt. — Ok. Kajana (W. Nylander): Hellstr, 
Distr. p. 22, jfr Breun. Obs.; uppg. har mojligtvis uppkommit darigenom, 
att Nylander upptager E. alpinum sasom var. af E. cheiranthoides, under 
det Hellstrom betraktade det forra namnet sasom synonym till E. hiera- ') Nomine Cheiranthis alpinus Wahlenb. 
*) Nomine E. strictum Gaertn. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 359 

ciifolium. — Kp. Ponosero: Beket. p. 547 '); manne harmed afses Paanajarvi 
i (lenna provins?; uppg. torde i hvarje handelse behofva bekraftas. — Lm, 
Artens forekomst harstades ar hogst sanuolik, men uagou otvetydig iipp- 
gift kauner jag icke. 

Kihlman framhaller, att arten i Helsingforstrakten ar en exklusiv 
kustvaxt: Medd. XVIII p. 264. — I Ik. betraktar Berghell pa grund af 
Lindbergs nppgifter arten sasom en reliktvaxt: Fennia XIII N:o 2 p, 28. 

Alia vara exemplar tillhora f. o. den helbladiga eller sa godt som 
helbladiga formen var. virgatum Roth: Lindb. comm. Camelina -) micpocappa Andrz. '). 

In Fennia rarissime et prorsus adveniicia invenitur. 

Till. Icon. 107 enl. 0. Hjelt Nat. p. 55 ; Fries Of vers, hanfor figuren 
med mera skal till C. linicola [»C. foetida^]. »Eur. plnr. (exc. . . . Fenn. 
plur.)»: Nym. Consp. p. 58. »Cum var. microcarpa Andr. omnino adven- 
ticia praesertim inter Linum usitatifisimum-i>: Herb. Mus. Fenn. II p. 134, 
jfr afven Trautv. Incr. p. 83—84, Brenn. Flor., Mela Kasv. etc. — A b. 
[Pa barlastplatsen vid Abo slott] i nagra fa exemplar: Stel. Fro v. — N y 1. 
Helsingfors Skatudden vid Kanalgatan 1902: Lindberg!; Hogland i ett 
potatisland i Pohjakyla: Ssel. O. Nyl., jfr Brenn. Arten uppraknas senare 
bland forut anmarkta vaxter, som icke [1898] antraffats pa Hogland: Saelan 
i Medd. XXV p. 74, — T a. st fq i linakrar: Leop ; afser sakert C. linicola; 
i akrar flerstades : Norrl. s. o. Tav.; var. microcarpa »fanns 1868 i en lin- 
aker i Koski, utsadet fn\n Riga>: Norrl. s. o. Tav.; exemplar finnas hvar- 
keu af hufvudformen eller varieteten; den forra afser antagligen 0. gla- 
brata DC. (eller mojl. * C. macrocarpa). — K 1. ^rr Palkjarvi Kuhilasvaara*: 
Hjelt Ant. p. 65!; exemplaret, som vaxte i en ragaker, tillhor •' C.glabrata. 
Detsamma ar antagligen fallet med ett exemplar fran Palkjarvi i herb, 
lye. n. taget af H. E. Arppe. — O m. Brahestad Lundbergs angkvarn : 
Blom! — Ob. Uleaborg [Toppila] pa barlast och ruderatplats : Zidb., 
jfr Brenn. Obs., dar arten anfores sasom tillfallig. Mahanda afser uppg. 
dock * C. glabrata. [R: O. R. Fries p. 160, jfr Birg. p. 83; om arten varit 
riktigt bestamd, ar den tycUigen alldeles tillfallig hiirstades]. 

Arten upptogs i Herb. Mus. Fenn. [ed. 1] fran Nyl. ocli Kl., men 
dessa exemplar voro ej riktigt bestamda. Jfr afven Trautv. Incr. p. 83 
och 84, dar arten bl. a. upptages fran Fennia. ') Under namn af £. strictum Gaertn. 

-) Plantas huius generis in H. M. F. asservatas a. 1905—1906 recen- 
suit Harald Lindberg, cfr Diar. 5, V, 1906. 

'■j C. silvestris Wallr. auct. omnes apud nos etiam Herb. Mus. Fenn. 
II p. 134. 3G0 Camelina glabrata. 

• Camelina glabrata DC. '). 

In Fennia vix nisi vara et adventicia occurrit. (^hiae nomine C. s a t i v a 
apud nos indicata est maximam saltern partem ad * C. macrocarpam 
(Heuff.) pertinet, 

»In agris inter segetes per australes et medias Fenniae provincias 
Nykarleby, Nurmes»: Wirz. pi, off., jfr Led. I p. 196; arten bar bittills ej 
blifvit bekraftad fran de uppgifna orterna. »Helsingforsiae saltern a me 
lecta est»: W. Njd. Distr.; linakr. r: Brenn. Flor.; »satunu.»: Mela Kasv. 
IV [harigenom rattas uppg. st tq: Mela Kasv. IJ], se afven DC Prodr. 
I p. '201 och Lindberg i Medd. XXIX p. 176. — Al. [Suud] funueu i liu- 
aker . . . nara Mangsteokta by: Prim. p. 65. — A b. >Abo ad viam adven- 
ticia»: Saelan!; Lojo Mongola odl. ang: Liudb. herb. — N y 1. [Helsingfors] 
yyar. flore albo intra urbem r*: W. Nyl.; Helsingfors Rkatudden afstjalp- 
ningsplats: Lindb. herb, och Brenner!; Helsingfors Somas barlastplats: 
Lindb. herb. — K a. r forek. ymnigt i linaker vid Hatnla gastgifveri i 
Antrea: Linden-). — Ik. Kivennapa Raivola by, sophfig vid bruket : I>ind- 
berg!; [sgemein im gauzen Gebiet»: Meinsh. p. 36 [uagon aunau art af 
slaktet upptages icke, hvarfore uppg. saunolikt till en del afser C. linicola], 
se afven Fl. lugr. p. 106]. — Sat. Tamraerfors : Malmgr. (se under O a.'; 
— Ta. Tavastehus vid packhuset vid jarnvagsstationen, ett ensamt ex. 
vid jarnvagsliujen: O. Collin! — S a. Villmanstrand >loco culto avena 
consito»: Saelan! — K 1. Palkjarvi Kuhilasvaara: Hjelt & Brotherus ! under 
namn af C. silvestris (se of van). ^ O a. Kurikka : Malmgr. -) ; Vasa ang- 
kvarn sparsamt numera, var tidigare ymnig : Lauren i Medd. XXII p. 3S ; 
Vasa angbS,tsbrygga ymnig 1880-83: 1. c. p. 41 [eu\. miu formodan afse 
dessa uppg. delvis * C. macrocarpa]; Vasabarlast: O. Hallstenl; Vasa jlng- 
kvarn 1903: A. Heikel ! — T b. r Korpilahti Pohjola: Wainio Tav. or. (se 
under Kb.) — Kb. sRepolan pitajassa Koropin ja Tuulijarveu luona ohra 
pelloissa*: Wainio Kasv. ^). — Kon. Dianovagora (Kullhem!): Xorrl. On. -'); 
bland sad : Gtiuth. p. 33 i of vers. — O m. Brahestad Lundbergs angkvaru : 
Blora ! — Kp. Sarkijarvi svedjeaker (rag) vid Rahalampi : Bergroth! — Ob. 
Uleaborg (p): Leiv.; lOulussa vahemmin runsas ulkomaisessa kaurassa 
(koululainen M. E. Huumonen)»: L. Y. 1903 p. 222. [I analogi med ofriga 
uppg. om C. sativa torde afven dessa afse * C. macrocarpa; Leiviskas 
freqvens ar dock sakert alltfor hog]. — Lk. och Lim. se under C. foetida. 

De aldre forfattarenes Myagrum sativum torde val snarare afse den 
koUektiva C. linicola Sch. & Sp. an denna art. Den finnes upptagen af 
Till., Kalm; »in linariis iamiam per omnem Finlandiam divulgatum»: Prytz, 
m. fl.; detta galler afven Camelina sativa fran Sat. Birkkala : Carlss.; Kyro: 
Asp. — T a. Hauho : Herk. Om Norrl. s. 6. Tav. se under C. microcarpa. *) C. sativa Fr. auct. omnes apud nos. 

-) Exemplaret hor till * C. macrocarpa (Heuff. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 361 

C. sativa upptogs Herb. Mus. Fenn. [ed. I] frau A 1. och T a. De 
ifragavarande exemplaren A 1. Geta Pansarnas ! och T a. Asikkala! foras 
nuinera till C. * macrocarpa (se under denna). 

Da de uppgifter, som publicerats under namnet C. sativa, sasom 
framgar af ofvanstaende, visat sig afse olika former, bar jag ansett mig 
bora forbiga fiere opublicerade uppgifter. Oamelina linicola Sch & Sp. * macrocarpa (Heuff). 

In agris inprimis lino consHis rarius occurvere videtur. 
Ante a. 1906, cvm Harald Lindberg hanc subspeciem in 
H. M. F. distinrrit, cum C. sativa apiid nos confundebatui-. 

Al. Eckero Torp in agro lino consito: Lindb. herb.; 
Eckero in agro avena consito ad telonium [»tullhuset»]: Lind- 
berg!; Geta Pansarnas: P. F. Molander & 0. Hoffstrom ^)\; Marie- 
hamn Mockleby in agro lino consito: Sael. herb., spec, determ. 
Saelan. — Ab. Lojo Storo Askola in agro lino consito: Lind- 
berg! et E. af Hullstrom! — Nyl. Pellinge Soderby : V. Wahl- 
beck!, vide etiam infra. — Ka. Antrea Hatula in agro lino con- 
sito: Linden! 1) — Ik. Metsiipirtti: Malmberg!'); Rantu Leinik- 
kala! in agro*novali [»tradesaker»], Sakkola Ristinieini! in agris 
lino et avena consitis, Pyhajarvi Alakyla! in agro lino consito 
una cum C. foetida: Lindberg; Kakisalmi Rami: Saelan! 

Sat. vide sub C. * glabrata. — Ta. Asikkala: Nikl.!^); 
Karkola: alumn. C. Collin!; Langelmaki Langenpohja in agro: 
Saelan!; Sysma Nya Olkkola Joutene in agro hordeo consito: 
Unonius!^) — Sa. Siiaminki in agro avena consito: Ingr. Rv- 
berg! — KL Uukuniemi: Nikl.! '); Sortavala Kirjavalaks: J. G. 
Appelberg! ^)\ Ruskiala ad marmorarias: Hj. Neiglick! — Kol. 
Mandroga: Elfving!*); Soutujiirvi in agro lino consito: Lindroth 
& Cajander! 

Oa. Kurikka: Malmgren ! ^) — Sb. Kuopio Hirvilahti in 
agro lino consito: Rudden!i); Kuopio Vartiala Pekkala: Lonn- 
bohm! — Kb. Kide: Brander! i); Repola Koroppi: Wainio! *) — 
Kon. Suosaari: Kullhem! et Simming!; Dianovagora: Kullhem! ^) ^) Spec. (ali([uamdiu saltern) nomine C. sativa Fr. appellatum est. 362 Canielina linicola. 

Kp. Nokeus Jyskjarvi: Wainio nomine C. foetida (spec. 
mancum). 

I H. M. F. fiuiias dessutom tvenne exemplar frau N y 1. Helsingfors 
af fro fran Hogland och Ryska Karelen, hvardera tagna af Brenner! 

Se afven Lindberg i Medd. XXIX p. 175 (afser dock mojl. folj.). 

Camellna linicola Sch. & Sp. * * foetida (Fr). 

/// agris lino cof/sifis in Fennia australi et media hie 
illic occuiTit; aliis autem plagis rara atit rarissima est; ad 
septentrionem versus usque ad 63'^ 15' lecta est. Quae e pla- 
gis magis septentrional thus indicatur, mihi mere adcenticia 
esse videtur et partim ad alias species pertinet. 

Till. Icon. 107 e Fries Of vers.; maxima pars Fenn.: Fries; 
Eur. plur. exc. . . .: Nym. Consp. p. 58; Fennia, Karelia: Traiitv. 
Incr. p. 83; deest etiam in . . . Fenn. bor. et in Lappon.: Nym. 
Siippl. p. 34, vide etiam sub ('. '■' glahrata. 

Al. Eckero: Mela herb.; Eckero Marby ! in agro lino con- 
sito, Eckero in agro avena consito ad telonium [»tullhuset» !|: 
Lindljerg; Jomala Lofdal in agro lino consito: Arrhenius & 
Kihlman!; Geta Finno et Lango, Saltvik Qvarnbo : Ch. E. Boldt; 
in agro ad pag. Jomala: Laur. Fort. — Ab. p: Zett. & Br.; 
Pargas p — st r: Arrh. Ann.; Bromarf in agro lino consito ad 
Hakansarf: Sand.; Halikko Toppjoki in agro lino consito: U. 
Collan!; Uskela Karlberg: K. E. v. Bonsdorft!; [Muurila] p: 
Renv.; Pojo (fq): A. Nyl.; Pojo Aminne: His; [Karislojo] (r) 
Pellonkyla: Sel.; Lojo : Sael. ann. et Hels., spec, e Lojo SOL- 
hem leg. Lindberg!; Nystad p: Hollm.; [Mynamaki etc.] p — st 
f(j in agris lino consitis, frequentior in parte australi, enum.: 
Caj. Kasvist., cfr 1. c. p. 138 (et Medd. XXIII p. 50), vide etiam 
sub var. dentata. — Nyl. Fagervik: His.!; [Nurmijarvi] in agris 
lino consitis varia singulis annis copia, a. 1890 copiosissime 
in nonnullis agris prope praediolum Taipale : Stenr.; Thusby : 
Astr. & H.; (fq) : Ssel. 0. Nyl.; Elimaki Raussila: K. J. Lagus!; 
W. Nyl. et Brenn. non comm. — Ka. Sakjarvi in agro: Blom!; 
st r in agris lino aut avena consitis in Kirvu prope templum, 
Virola, Sairala, Vasikkala et Tietavala!: Linden ; Raisala Tiurin- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 363 

kylit in agro lino consito: Lindberg! — Ik. (p): Malmb., spec, 
e Metsapirtti! (cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 59) ad C. macrocar^- 
pain pertinet; Pyhajiirvi Aiakyla inter linum cum C. * macro- 
carpa: Lindberg! 

Sat. Norrmark {!): Malmgr.; Huittinen : Lyden; p: Hjelt! 

— Ta. Saaksmiiki p: Kihlm.; (r) saltern in pago Ihaletnpis: Asp. 
& Th.; st r in Lammi: Leop. coll.; parce: Norrl. s. 6. Tav.; 
Hollola Halvala : Wainio herb.; Hollola ad stationem viae ferra- 
tae Herrala: Sael. herb.; Jiimsa: Nikl.!; Sysma Viirila (Blom!) 
ad viam versus Valittula (K. W. Renqvist): Unon.; [par. Gustaf 
Adolf] (fq): Bonsd.!; p in agris lino consitis: Wainio Tav. or. 

— Sa. [Ruokolaks] (rr) in agro lino consito prope pag. Utula 
parce: Hult!; ViJlmanstrand : Hult herb. — Kl. saltern ad Sor- 
tavala: Fl. Kar.!; Parikkala p Jarvenpaa, Kangaskylii, Tivia, 
Kaukola: Hann.; p: Backm.; rr Palkjarvi Anonniemi: Hjelt Ant. 
p. 65, spec, novellum, determ. non certa ! — Kol. Mandroga 
(pKiribi): Elfv., spec! ad C. macrocarpam pertinet; r in agris 
lino consitis in vicinitate opp. Petrosavodsk : Sahib. Bidr., spec, 
leg. iam W. Nylander! 

Oa. Kristinestad, Kurikka!: Malmgr.; Lillkyro: Ale; (st fq): 
Laur. Viixtf.; Slorkyro Yrisalo: Laur. — Tb. r Jyvaskyla (W. 
N. Tavaststjerna), Viitasaari! inter Kolari et Ruuska : Broth, 
nomine C. dentata Fr. — Sb. Leppavirta in agris lino consitis 
interdum [»muutamia kertoja»] lecta: Enw.; str: Mela; Kuopio: 
L. M. Runeberg! — Kb. Kide (»fq»): Brand, [spec, ad (\ ma- 
crocarpam pertinet]; Liperi p: Eur, & H., spec, e Sulkama! et 
Mutkavaara!; [inter Hoytiiiinen et Pielisjarvi] p in agris et inter 
hordeum et inprimis inter linum, interdum in agris solano con- 
sitis hie illic: Axels. Putk.; Lieksa ad pag. eiusdem nominis: 
Wainio Kasv.! — Kon. in agris inter segetes vernales plurib. 
locis (Mundjarvi, Tiudie cet.), in Saoneshje ad Schungu st fq : 
Norrl. On.; inter segetem : Giinth. p. 33. 

Om. Lappajarvi Hyytiala in vicinitate templi : J. Hyytinen!, 
cfr A. L. Backman in Medd. XXX p. 105. 

O m, Gamla Karleby i triidgardar: Ale; arten upptages ej af Hellstr. 

— Ok. [Paltamo] r »Ahosen torpan pellavamaassa*: Must., jfr Brenn. 
Obs., som anvander tecknet for tillfallig forekomst. — Kp. r Nokeus ; 364 Camel ina linicola. 

Waiuio Kasv.; enl. Lindberg hor ex. ganska sakert till C. * macrocarpa. — 
O b. Uleaborg barlast: Brenn. Obs.; pa barlast vid Kallio i Sinio (6 exx. 
synes vara hogst tillfallig: Keckm. — L k. Kuolajarvi [»Salla»] »pelloilla 
KorjassaK Borg Sell, jfr Medd. XXVII p. 91; enl. Lindberg tillhor exem- 
plaret troligen C. glabrata, men ar allttor ungt for att kunna sakert be- 
stammas ; for min del betraktar jag f. 6. arten harstades sasom fullkom" 
ligt tillfallig. — Lim. uppraknas bland mer eller mindre tillfalliga arter, 
som inlamnats fran denna pro\ius: Medd. XXIX p. 38. Afven det 
harifran inlamnade exemplaret torde enl. Lindberg tillhora C. glabrata. 

Mahanda hanfor sig nagon af deesa uppgifter till den tidigare ej 
sarskilda * macrocarpa. 

Camelina linicola * foetida var. dentata (Pers.). 

In Feniila Inprimis austi'o-occidentali, quanniin niu/c 
scimus, cum forma typica rarissime occurrit. 

Al. Eckero Storby Bole in agro lino consito: Lindberg!; 
Sund: Brenner! [spec, mancum] ; Jomala Lofdal in agro lino 
consito: Arrhenius & Kihlman ! ; Jomala in pago eiusdem nomi- 
nis cum forma typica: Laur. Fort.! — Ab. Kimito : Malmgren ! ; 
Karis prope stationem viae ferratae et prope templum in agris 
lino consitis: Stel. herb. — Nyl. [Nurmijarvi] r in agris lino 
consitis Taipale: Stenr. 

Kol. Ostretshina in agro lino consito: Lindroth & Cajander! 

Sb. Kuopio: L. M. Runeberg! 

Utom fran de nyssnamuda provinserna upptogs denna varietet i 
Herb. Mus. Fenn. II p. 60 fran 11 andra provinser, men flertalet af de 
exemplar, som barmed afsagos, foras numera till hufvudformen. Hit 
bora folj.: 

Ab. Halikko Toppjoki i linaker: U. Collan ! ; Uskela Karlberg: K. 
E. V. Bonsdorff! — Nyl. Inga Fagervik : Hisiuger! — K a. Sakjarvi i 
aker: Blom ! — Sat. Norrmark: Simming ! ; Karkku : Hjelt ! — T a. Sysma 
Varila i linaker: Blom!; Gustaf Adolf Pappis[aari] : Bonsdorff !; Jamsa : 
Nikl.! — Sa. Ruokolaks Utula i linaker: Hult! — K 1. Sortavala i lin- 
aker: W. Nylander! — Kol. Petrosavodsk : W. Nylander ! — O a. Knrikka: 
Malmgren! — T b. Viitasaari : Brotherus !, se afven under bufvndformen. 
— Kb. Liperi Sulkama! ooh Mutkavaara! i linakrar: Hallstrom ; Lieksa 
Lieksa by: Wainio ! — (Exemplaren fran Kol. Mandroga: Elfving! och 
Kp. Jyskjarvi Nokeus: Wainio! foras af Lindberg till C. * macrocarpa; 
det senare, sasom ofullstandigt, dock med en viss reservation). 

Med bausyn till deasa oriktiga bestamningar i Herb. Mus. Fenn. II 
upptogs i Mela Kasv. IV var. dentata Willd. sasoin taml. allm. anda till Kb. Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennica, 30, iS'^:o 1. 365 

r»E. — K. 1—1.3 J3'.>j, under det hnfvudformen betecknades sasom sallsynt 
^»E. — P. 3, 5, 7, 9, 10, 13, (16) h.»]. Af de fa litteraturuppg., som foreligga 
angaeude var. dentata, afse darfore afveu uppg. A b. Vihti fq: Printz; 
[Vihtij st fq i linakrar : FJinck sannolikt hnfvudformen. Stenr. (se ofvan) 
upptager bade hufvudformen och varieteten. Subularia aquatica L. 

To ta fere Tennia et Lapponia passim — satis frequenter 
occtirrit; in Alandia tamen rarissime tantum inveniri vide- 
tttr, in aliis f/uoque plagis non rite ohservata sit. 

Kalm ; sub aqua in amnibus et lacubus solo glareoso st 
f(l : Prytz; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Fenn.: Nym. 
Suppl. p. 35, vide etiam DC. Prodr. I p. 235, Led. I p. 227, 
Borg JJeitr. p. 99, 112, 133, 141. 

Al. Jomala in stagno in Onningby : Laur. Fort. — Ab. in 
stagno ad Littois lecta a C. J. Arrhenius : Zett. & Br.; Uskela 
[Valkijarvi] : Niiil.!; p ex. gr. Dannskog: A. Nyl.; Pojo Aminne: 
A. Brotherus in herb. lye. n.; p: Sel.; Karis Gollissjo: Sccl. herb.; 
Lojo-sjo in par. eiusdem nominis: His.; Lojo compluribus locis: 
Lindb. comm.; Vihti (fq): Printz; Vihti p — st fq, enum.: Flinck, 
spec, e Leponjarvi!; st r Pyhajarvi in ripa orientali et Pusula 
ad ripas insularum, ambobus locis cop.: Weeks.; Sand., Renv., 
Caj. Kasvist. etc. non comm. — Nyl. Fagervik! ad ripas la- 
cuum Brukstrasket et Marsjo et ad sinum Backaviken in par. 
Inga: His., vide etiam sub Ab.; p parce in ripis lacuum: Stenr.; 
Sibbo »Borgby trask» (A. Nordenskjold): Ssel. ann.; Borga p 
velut Jordansbole in stagno Kuokjiirvi, Askola, Borgnas Ruok- 
jarvi: Ssel. Ofvers.; p: Ssel. 0. Nyl.; Pyttis Hinkabohle: Ssel & 
Stromb.!; W. Nyl. et Brenn. non comm., cfr W. Nyl. p. 53 not. 
— ■ Ka. st r: Blom ; p in ripis limosis lacuum saepe, ut in [Hii- 
tola] Veijalanjarvi!, Korsjiirvi et Jaaskjarvi ad Karkkaala, eo- 
piose, interdum ut in Jaiiski Pieppolanjiirvi sub aqua florens: 
Linden, spec, etiam e Jaaski Jarvikyla!; Jaaski in litore are- 
noso flum. Vuoksi prope templum: Seel. herb. — Ik. st fq: 
Malmb.; Sakkola Taipale in ripa lacus Ladoga: Lindberg!; Valk- 366 Subularia aquatioa. 

jarvi lac. Saarijiirvi: Lindb. herb.; [vide etiam Fl. Ingr. p. 108; 
Meinsh. p. 37 et alii tantum a Neva enumerant]. 

Sat. p: Malmgr.; Bjorneborg p — st fq et parcius — sat 
cop. in ripis fluminum et in intimis sinubus maris vadosis: 
Hayr., cfr Hayr. und. p. 27; p — st fq: Hjelt; p in ripis inun- 
datis lacus Kyrosselka et aquarum profluentium par. Kyro : 
Printz comm. ■ — Ta. st fq: Leop.; [Kalvola] (fq) in ripis om- 
nium Jacuum, quos exploravi: Knabe F5rt.; p: Asp. & Th.; st 
fq secundum ripas lacuum Vesijarvi et Piiijane: Norrl. s. o. 
Tav.; st fq: Bonsd.; litti Kuusankoski, Langelmaki in Jacu Lan- 
gelmavesi et Keuruu Mantta: Seel, ann.; baud infrequens in 
sinubus lac. Piiijane: Wainio Tav. or. — Sa. [in tota Savonia] 
p: E. Nyl. & Chyd.; Villmanstrand Parkkarila et Lauritsala in 
litore lac. Saimaa: Ssel. herb.; p interdum cop.: Hult. — Kl. 
p: Fl. Kar.; Parikkala r? non visa nisi ad Sarkisilta et in parvo 
lacu Rautjarvi: Hann. — Kol. Mantshinsaari: Chydenius!; in 
Kalajoki et in toto fere flumine Svir a Nikola fere ad ostium: 
Caj.; Elfv. non comm. 

Oa. p: Malmgr., cfr Laur. Vaxtf.; Lauren ipse in hac pro- 
vincia non vidit. — Tb. (st r): Broth.; Kuorevesi Maitovalkania: 
Sa^l. herb., vide etiam sub Ta. — Sb. (fq): Enw. et Mela; Jo- 
rois in lacu Valvatos et Pielavesi Tuovilanlaks: Lindb. herb.; 
Kiuruvesi: Lundstr.; lisalmi (r) in lacu Palois: M. & J. Sahib. 
— Kb. Kide (fq): Brand.; Liperi (fq): Eur. & H.; Juuka in lacu 
Vuokkojarvi et Pielisjarvi Pankakoski in stagno fluminis Lieksa: 
Sa^l. herb.; st fq Hoytiainen cop. in ripis argillosis et fossis ar- 
gillosis alluvione natis [»uudella raaalla»], parce in ripa lacus 
Tuopanjiirvi: Axels. Putk.; st fq : Wainio Kasv. — Kon. p etiam 
ad Onegam: Fl. Kar.; »fq ex adnot. botan. beati Simming, Tiudie 
(Giinther!), Suunu (W. Nylander!), Lishmajarvi, Saoneshje ad 
Velikaja f(i»: Norrl. On., cfr Giinth. p. 33; Suopohja: Kihlm. 

Om. Nykarleby Henriksnas et in promuntorio Vexala!: 
Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 14; Lappajarvi Kaarnasaari in lacu 
eiusdem nominis: A. L. Backman!; st fq: Hellstr. — Ok. Ka- 
jana: 0. Hjelt M. S., cfr Brenn. Obs.; nonnullis locis ad aquas 
par. Kuhmo: Wainio Kasv.; [Kajana] p: Must.; Sotkamo in ripa 
ad templum: Lindb. comm., vide etiam Brenn. Obs. — Kp. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenuica, 30, N:o 1. 367 

nonnullis locis in lacubus Luvajarvi et Kuittijarvi: Wainio 
Kasv.; Rukajarvi! et Tshirkkakemi!: Bergroth. 

Ob. in parte septentrionali [»Nor.»] st r Ylitornio, Rova- 
niemi, in oppido Kemi (!), ad praedium sacerdotis et Torvinen, 
in maxima parte [»Obor.»] st fq, Liminka: Brenn. Obs., quern 
1. inspicias, spec, ex li! et Utajarvi!; fq — st fq in ripis flu- 
minis Oulujoki, Kempele [»3 R Ouluj. Ke»]: Leiv., cfr Leiv. Oul. 
p. 44 etc. et L. Y. 1904 p. 236; st fci Simo Kantola-Portimo- 
jarvi: Keckm.; Tornea: Hjelt; [p: 0. R. Fries p. 160;] (r) Yli- 
tornio Raanujarvi, Kaarannes, Harrila et Portimojarvi : Hjelt & 
H. — Kuus. Ylikitkajarvi ad Tolva, Alakitkajarvi, ubi Kitka- 
joki e lacu effluit, Kuusamonjarvi ad Sirola, his omnibus locis 
cop. (Brotherus & F. v. Wright): Broth, litt., spec, ex Hyvaniemi! 
— Kk. in fluviis et lacubus nee non ad litora Maris albi in 
sabulosis aqua inundatis minus fq: Fellm. Ind., cfr N. I. Fellm.; 
»vidi in lacubus Susijarvi! et Ruanjarvi infimae Lapp.»: N. I. 
Fellm., cfr 1. c. p. XXXVII. 

Lapp. fenn. r Kittilii in pago prope praedium Torvinen: 
Hjelt & H.!; [r in flumine Tornio ad Esisaari: Birg. p. 100, cfr 
1. c. p. 85 et vide infra;] in ipsis ripis lacuum et fluminum ab 
aqua inundatis per partem silvaticam Lapp, meridionalium ubi- 
que . . .: Wahlenb. p. 172; (fq): P'ellm. Lapp.; Kemijarvi non- 
nullis locis prope Luusua, in litore argillaceo lacus Kemijarvi, 
Sodankyla ad Kaaretkoski : Wainio Not., cfr 1. c. p. 31, Hult 
Lappm., 1. c. 31, (86,) 93 et 150; Pallastunturit in lacu Vuontis- 
javr prope Hsetta: Scelan ! ; Sotkajarvi Korjaa: Borg Sel.!; Kepo- 
jarvi in reg. silv. superiore: Borg & Rantaniemi!; Utsjoki iuxta 
fl. Tenojoki ad Ispos! et Spaarassuoluu (reg. subalp.), Inari 
Martti!, Vayla, Kettumatti: Kihlm. Ant.; iuxta fl. Paatsjoki [»Pas- 
vigelv»] ad Elvenses, ad catarractam inter Vagetimjavre et Bagja- 
javre (lacum lacui Inari proximum) nee non latere rossico tractu 
alpis Galgoaive: Norm. p. 249; [Nyborg (Th. Fries 1857)], Gad- 
deluobal, [Karasjokka Assebakte] : Norm. Fl. Spec. p. 134; in 
inundatis reg. subalp. sup. ad Karlbunden: Arrh. ant., vide etiam 
Hartm. p. 201. — [L. ent. reg. subalp. et silv. (»fq»): La'st.; 
Linden Bidr. non enumerat.] 

Lapp. ross. ad ostium fluminis Tuloma iuxta Kola par- 368 Subnlaria aquatica. 

cius: N. 1. Fellm.; p in fundo tluminis aut lacus sub aqua si- 
nuiim vadosorum ad ostium fiuminis Nuotjok et in Nuotjavr in 
parte australi : Linden Ant., cfr Linden IJeitr. p. 9, spec, e Peski- 
vuopaja prope ostium flum. Nuotjok!, spec, e Nuotjavr iam leg. 
Enwald & Hollmen!; Hirvasjarvi: Axelson & Borg!; Pjalitsa: 
Mela ann. et herb.; Litsa: Brotherus!; prope pag. Voroninsk 
in flum. Voronje: Kihlman!; Norm, vide sub Lapp, fenn.; 
vide etiam sub Kk. 

FolJ. iakttagelser fran Torneaelf [pa svenska sidan] torde galla afven 
for Finland: Tyckes ej kunna harda ut i kamp mot Eanunculus flammula 
[i reptans : Birg. p. 0; »jag har gjort samma iakttagelse som Backm. & H., 
fttt lies de blommor, som utveckla sig under vattnet, kronbladen ofta fel- 
sla»: 1. c. p. ICM), jfr redan Meinsh. p. 37 m. fl.; delta sistnanmda enligt 
Spelan ett mycket vanligt och sannolikt regelbuudet fenomen. Brassica campestris L. 

In maxima parte Fenniae usque ad summum fere sep- 
tenfrionem satis frequenter vel frequenter invenitur, sed non- 
nullis plagis inprimis in interiore parte rarescit. 

Kalm; inter segetes st fq: Prytz; maxima pars Fenn. et 
Lapp.: Fries; Eur. plur.: Nym. Consp. p. 46, vide etiam DC. 
Prodr. 1 p. 214 (A oleifera) et Led. I p. 216 nomine Br. Rapa L. 

Al. Radl. p. 189, cfr Bergstr.; (»r») [Lemland] Lembote: 
Bergstr. Beskr.; Geta st fq: Hult ann.; fq saepeque cop.: Kihlm.!; 
p in agris, non? in par. Kumlinge: Bergr. — Ab. (fq): Zett. & 
Br.; p; Arrh. et Hollm.; f q : Sand, et A. Nyl.; st fq: Renv. et 
Sel ; Vihti fq: Printz et Flinck (interdum cop.); (fqq): Weeks.; 
p __ st fq enum., circa Laajoki saepe cop.: Caj. Kasvlst., quem 
1. inspieias, cfr 1. c. p. 140. — Nyl. fq: His.; fq — fciq, in agris, 
cultis et fimetis saepe copiosissime: Stenr.; p: W. Nyl.; st fq: 
Siel. 0. Nyl.; [Hogland] Kiiskinkyla: Brenn.; Hogland Suurkyla: 
Scelan in Medd. XXV p. 76. — Ka. (st r): Blom ! ; vix desit: 
Linden. — Ik. f({: Malmb., [vide etiam Meinsh. p. 34]. 

Sat. »spridd»: Malmgr.; Huittinen: Lyden; st fq: Hjelt. 
— Ta. fqq, in Palkane (rarius) (Zidback): Leop.; fq: Knabe 
Fort., Asp. & Th., Norrl. s. 5. Tav., Bonsd. et Wainio Tav. or. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 369 

— Sa. Valkiala st fq: Hult Fort.; Lappvesi Pulsa (adventicia), 
Villmanstrand! et Imatra in ruderatis vix spont., Ruokolaks in 
agro: Ssel. ann.; Hult non comm. — Kl. f q : Fl. Kar. et Backm.; 
Palkjarvi st fq : Hjelt. — Kol. tantum in cultis ad Fabrika lecta : 
Elfv.!; Petrosavodsk : Simming! 

O a. Kristinestad, Portom fq : Str5mb.; Kurikka prope Ka- 
kela!, Jalasjarvi prope templum etc.: Hjelt; (fq): Laur. Vaxtf.; 
Malmgr. non comm. ^ Tb. Viitasaari Lakomaki parce: Kihl- 
man! — Sb. complur. loc. [in Savonia] : E. Nyl. & Chyd.; [Kuo- 
pio (!)] fqq: Mela; Pielavesi : Lundstr.; lisalmi r: M. & J. Sahib. 

— Kb. fq: Brand, et Eur. & H.!; st fq plerumque parcius 
[»vahassa maarin»], rarius cop. in agris secali et hordeo con- 
sitis territorii: Axels. Putk.; fq: Wainio Kasv., vide etiam infra. 

— Kon. fq : Norrl. On., vide etiam Giinth. p. .33. 

Om. fq : Hellstr., Tenn. et Lackstr. — Ok. (str): Wainio 
Kasv.; st fq : Must.; (fq), in parte orientali (st r): Brenn. Obs., 
spec, e Kajana Takkaranta! — Kp. Uskela: Bergroth ! ; Wainio 
Kasv. ex hac prov. non enum., sed st r in toto territorio sep- 
tentrionali inveniri indicat. 

Ob. fq: Brenn. Obs., quem 1. inspicias; fqq: Leiv.; in agris 
inprimis sementi vernali consitis fqq: Keckm.; Kemi st f q : Jul. 
p. 289; Alatornio st fq: Hougb.; [fq: 0. R. Fries p. 160;] st fq 

— fq: Hjelt & H. — Kuus. st r Tolpanniemi!, Valijiirvi (M. & 
J. Sahlberg) et Akso: Wainio Kasv, spec, etiam lectum ad tem- 
plum ! ; Hiekkala in agro hordeo consito et in agro ad Kanta- 
niemi: Hirn Fort. — Kk. st r, par. Oulanka ad pagum eiusdem 
nominis: Wainio Kasv.; Soukelo in agro, Kouta, Knjasha: Mela PI. 

Lapp. fenn. st f q _ fq : Hjelt & H.; [Sodankyla] (r) in 
cultis pagi Sattanen et prope templum parcius : Blom Bidr.; [p 
Kengis (Brundin), Pajala: Birg. p. 100;] in agris Novacolarum 
Lapp, [meridionalis frequentius,] septentrionalis rarius ex. gr. ad 
pagum Idivuoma enontekiensem : Wahlenb. p. 182 et 183; in 
agris: Fellm. Lapp.; Kittila, Inari fq: Sael. kat.; st fq in Kemi- 
jarvi et Sodankyla (etiam ad Mutenia), Inari ad Tormanen et 
Kyro in regione coniferarum mixtarum, et nonnullis locis ad 
Koppelo in regione pinifera: Wainio Not., cfr 1. c. p. 10, 30 et 
Hult Lappm.; » nobis non obviam, in territorio tamen non deesse 

Typis impr, *|„ 1906. 24 370 Brassica campestris. 

credo, in parte meridionali qmdem»: Kihlm. Ant. — [L. ent. 
reg. subalp. p, silv. f q : La'st.; Palojoki: Malmberg!; Linden Bidr. 
non enumerat.] 

Lim. ad Kantalaks: Fellm. Ind. et N. I. Fellm.!, cfr 1. c. 
p. XXXVIII; Umba: Mela PI., vide etiam sub Lt. — Lp. Sos- 
novets unicum spec, nescio an fortuitum: Mela PI. et herb. — Lt. 
ad fines prov. Lim. st r in loco deusto adversus coloniam [ad 
ostium flum. Nuotjok!], ad Kallioniemi ad ripam lacus Nuotjavr 
et ad catarractam Tuloma : Linden Ant. 

Kb. Angaende forekomsten harstades namnes: »Observerades icke af 
mig i Juuka ej heller i Kontiolaks (1899), dar Raphanus raphanistrnm i 
dess stalle forekom i ymnighet* : Ssel. ann. 

Brassica campestris var. biennis Metzg. 

In Alandia satis frequenter inveniri indicat Th. Scelan. 

Al. Jomala Dalkarby in agris copiose: Ssel. ann.!; Fin- 

strom Bergo: Axel Tigerstedt! [spec, prorsus defloratum]; in 

Eckero et compluribus locis in Alandia in agris secali consitis : 

Lindb. 

Alia uppgifter angaende denna form bar jag af Saelan och Lind- 
berg. — Det kan namnas, att den odlade tvaariga varieteten var. oleifera 
DC, sa vidt jag vet, ej i vart land varit foremal for odling. 

Brassica campestris var. rapa L. 

In toto fere territorio snejjissime colitur, nuric quidem minus quam 
antea, sed raro tantum disseminatnr. 

»Cult. et passim subspont.»: Nym. Consp. p. 46. — Kp. xmetsisty- 
neena Kostamuksen pitajassa samannimisessa kylassa»: Wainio Kasv. — 
Ob. Pudasjarvi (Nyberg): Brenn. Obs. — K u u s. »metsistyneena Kirkon- 
kyla8sa»: Wainio Kasv.! 

I afseende a odlingen far jag framst hanvisa till Elfv. Ant. p. 72— 
73, jfr afven 1. c. p. 18, Elfv. Kult, p. Ill och Elfv. i Atlas p. 4 (arten in- 
gar ej pa kartan). Haraf framgar, att rofvor visserligen odlas i hela lan- 
det, men mycket miudre an forr, da potatisodlingen annu ej var allman; 
mest odlas de i ostra Finland pa svedjelander. I Kittila odlas rofvor h. o. d., 
i Inari allmant, i Utsjoki sallsynt: Elfv. Ant. p. 21. A^axten uppgifves 
sasom odlad redan bos Till.; f. o. bar jag antecknat uppgifter om odlingen 
bl. a. Tuneld p. 516, Ign. Geogr. p. 348, L. Y. 1902 p. 311, Renv. p. 18, 
Rosb. Kyrksl. II p. 44, Stenr. p. 16, Medd. XXV p. 12, Norrl. On. p. 24, Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1. 371 

Keckm. p. 12, Stjernvall p. 235, Rosberg p. 43, Hult Lappm. p. 28 och 
145, [Zett. I p. 146,] Fellm. Anteckn. I p. 509, 536, 571, 594, III p. 335, 
415, 451, 493, 503, IV p. 222-223 m. fl. Har ma annu anforas folj, uppg.: 
Skorden af rofvor och ofriga rotfrukter [utom potater] i hela landet ut- 
gjorde ar 1888 332,825 hi, hvaraf i Uleaborgs Ian 8,514 hi: Statistisk ars- 
bok for Finland 1891 p. 26; enl. de utdrag jag gjort pa statistiska bj'ran, 
belopte sig daraf pa Lappmarkeus harad 68,5 hi, men ingenting pa Uts- 
joki. Ar 1889 utgjorde skorden i Lappmarkens harad 282 7^ hi, hvaraf 
10 V2 hi i Utsjoki. — Ar J 902 utgjorde skorden i hela landet 826,974 hi, 
hvaraf i Uleaborgs Ian 7,613 hi: Stat. arsb. for Finland 1904 p. 88. I 
detta sistnamnda belopp utgor dock sakert turnipsen hufvuddelen ; i hvart. 
dera beloppet for hela landet ingar skorden af kalrotter. — Ob. sSas ar- 
ligen af Allmogen till eget behof . . . 1788 i Apotekstradgarden [i Ulea- 
borg] fick jag tata och svampfria Rofvor, som vagde 5 ^2 kg [t>13 marker*] 
utan blad och stjalk»: Jul. p. 24. — Li. Toivoniemi uppna rofvorna storle- 
ken af en vanlig porslinstallrik : Nordling p. 306 och gifva god afkastning: 
1. c. p. 315; afven namnes att 7,7 kg [»18 "ffis] roffro blifvit skordadt dar- 
stades: 1. c. p. 314. — Fran Utsjoki namnes, att rofvor vagt t. o. m. ofver 
»ett skalpund)) [0,4 kg]: Fellm. Anteckn. I p. 138. — [L. e n t. Odlas raed 
stor framgang har [vid Kaaresuanto prastgard], i liten skala anda upp till 
nybygget Naimakka: Lsest. p. 9, jfr Clarke p. 466. Pa Hirvasvuopio ny- 
byggen pa hvardera gardstomten sma rofplanteringar: Linden Bidr.] — 
Lapp. ross. 1 Kantalaks, Porjeguba, Umba och Pjalitsa uppriiknas rofvor 
sasom odlade: Mela PL, jfr om Kantalaks redan Schiib. p. 302 (och Beket. 
p. 547). I Umba odlas endast rofvor, likasa i Kuusreka: Edgr. & Lev. 
T. o. m. fran Kola omtalas rofodling: Fellm. Anteckn. I p. 571. 

Bpassiea eampestris var. rapifera Metzg. 

In his annis in Fennia itiprimis misfrali magis magisque colitiir. 

1 afseende a odlingen kan jag i hufvudsak hanvisa till Elfv. Ant. 
p. 73, hvaraf framgar att odlingen af turnips har sin intensivaste utbred- 
ning soder om 62°, men norr om 63° annu [1894] var alldeles sporadisk. 
Ehuru jag i den botaniska litteraturen for ofrigt endast antecknat en uppg. 
om odlingen af turnips (L. Y. 1902 p. 311), dar en turnips vagande 8 kg 
omtalas, och icke tagit kannedom om den hithorande jordbrukslitteraturen, 
kan jag dock med full ofvertygelse bekrafta Elfvings uttalaude 1. c, att 
»allt talar for att denna vaxt skall utbreda sig hastigt». 1 Statistisk ars- 
bok upptages ej turnips sarskildt (se under var. rojja). 

Bpassiea napus L. 

In Fennia non sponte occurrit, sed var. n a p ohr assic a (L.) in toto 
fere territorio saepissime quamvis minore copia colitur. 372 Brassica napus. 

»Saepe colitur in usum oeconomicum (ob semina et radicem), turn 
etiam quasi subspontanea occurreus*: Nym. Consp. p. 46. — R, SV : Brenn. 
Flor.; sa vidt jag vet, beror uppg. pa forvaxling med Br. campestris var. 
biennis. Redau Rupr. F\. Ingr. p. 95 foniekade artens forekomst i de de- 
lar af Finland, hvilka ban besokt, ocb formodade, att de aldre uppg. [fran 
I k. Parkala] afse Br. ccanpestris. 

Fran barlast ar arten antecknad O b. Uleaborg Toppila (Dr. Sten- 
back): Zidb., jfr Brenn. Obs. — Ehuru arten sa allmant odlas, forvildas 
den sallau i vart land; dock bar jag sett den salunda tillfallig Sat. nara 
Tammerfors 1887: Hjelt. 

1 afseende a odlingen far jag framst banvisa till Elfv. Ant. p. 73— 
74, jfr 1. c. p. 21 med tillhorande karta (II), Elfv. Kult. p. Ill under namu 
af var. rapifera ocb Elfv. i Atlas p. 4 (med kartan 11 b). Har ma till- 
laggas, att kalroten upptages redan af Till.; vidare namnes: storsta delen 
af Finland och sodra Lappl.: Fries; trifves annu anda upp till Sodankyla 
ocb Kittila: Ign. Geogr. p. 349. — Kp. Solovetsk: Geogr. F. T. 1899 p. 43. 
— Ob. Ylitornio Jolma nara Aavasaksa: Turistf. arsbok 1902 p. 80. — 
Li. Toivoniemi odlad a kalljord med god framgang: Nordling p. 307, jfr 
I. c. p. 315. I Utsjoki blefvo kalrotterna mindre an rofvorna: Fellm. An- 
teckn. I p. 138. Se f. o. Caj. Kasvist. p. 31, Stenr. p. 16, Leiv., Fellm. 
Anteckn. 1 p. 509, 571, III p. 646 m. fl. [Fran svenska sidan namnes, att 
kilrotter odlas i Haaparanta med godt resultat, Pajala (medelgodt), trifvas 
bra, men bli sma: Birg. p. 59. -- Mer eller mindre lyckade forsok vid 
Naimakka: Lsest. p. 9.] 

Bpassica oleracea L. 

Multis formis in tola ;fere Fennia colitur; formae quaedam usque in 
Lapponiam coluntur. 

Da i flertalet uppgifter den speciella formen sarskiljes eller kan 
utredas, upptager jag bar endast de fa uppg., dar detta icke ar fallet, men 
hanvisar f. o. till formerna. 

Upptages jamte flere former af Till. Odlad i storsta delen af Fin- 
land och Lappl: Fries; subique colitur (c. multis varr.) et bine inde sub- 
sponte occurrit»: Nym. Consp p. 46 [nagon uppg. om tillfallig forekomst 
i Finland ar mig dock icke bekant]. [Uppraknas bland ettariga prydnads- 
vaxter i Pajala: Birg. p. 61.] Se f. o. Medd. XXV p. 12, Leiv. och ett 
par fioror. (Jul. under var. capitata). 

Sasom kandt ar af varieteterna var. capitata L. den viktigaste. Gran- 
sen for dess odling i storre skala framgar af kartan till Elfv. i Atlas (11 b) 
eller Elfv. Ant. (kartan II), hvaraf tydligen synes, att denua odling spridt 
sig fran oster. F. o. odlas hufvudkalen anda till Uleaborg: l c p. 4, 
hvarjamte namnes, att den i goda ar gar annu i Inari, men ar osaker 
norr om 65": Elfv. Kult. p. 127. En fullstaudig framstallning ingar i Elfv. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1, 373 

Ant. p. 70-71, jfr 1. c. p. 21. Uppg. har jag f. o, antecknat Till., Tuneld 
p. 516, Ign. Geogr. p, 349, Stenr. p. 16, Elf v. p. 119, Geogr. F. T. 1899 
p. 43 (Solovetsk), Zetterstedt II p. 195, Fellm. Anteckn. Ill p. 503 och 
646 m. fl. Har ma anuu anforas folj.: O b. [tJleabore] skomroo intet rati 
fort . . . vaxa val frodiga i bladen, men sla inga ratt dugliga Hufvudeu»: 
Jul. p. 24 under namn af Br. oleracea (Hvitkal). — [Haaparanta osakert 
resultat, Pajala »vill ej ga» : Birg. p. 59.] — Daremot namnes : Li. Toivo- 
niemi odlad a kalljord med stor framgang: Xordling p. 307, jfr 1. c. p. 
315 och Elfv. Ant. p. 23 och 71. 

Afven f. nibra L. (rodkalen) odlas ehuru mindre ofta hos oss, se Elfv. 
Ant. p. 71. Den upptages redan af Till. Se f. o. Fellm. Anteckn. Ill p. 
603, dar det namnes, att flere ars forsok a Enontekis prastgard hafva ut- 
fallit skaligen val. 

Sockertoppskalen (f. obovata Lilja) omnamnes annu frau L i. Toivo- 
niemi (enl. muntliga uppg. af NordUng): Elfv. Ant. p. 23. 

Var. botrytis L. torde nast efter var. capitata vara den viktigaste. 
Afven denna upptages redan af Till. [Haaparanta godt resultat, Pajala 
osakert: Birg. p. 58]. — Li. Toivoniemi a kalljord med god framgang: 
Nordhng p. 307, jfr Elfv, Ant. p. 23. — Mig veterligen odlas hos oss en- 
dast f. caulijlora (Hoffb.) och ej f. asparagoides Mill., jfr Elfv. Kult. p. 128. 
F. o. far jag hanvisa till Elfv. Ant. p. 72, dar det uppgifves om f. aspara- 
goides, att den t. o. m. i N y 1., dar forsok blifvit gjorda, icke utvecklats full- 
standigt. Emellertid namnes senare om denna form: »Den utvecklades val, 
da jag nagon gslng odlade den i Lappviks tradg&rd vid Helsingfors»: Sael. 
ann. — Br. caidifolia uppraknas Jul. p. 25; Sselan antager, att har fore- 
ligger en missskrifning for Br. caulijlora. 

Briisselkalen (var. gemmifera DC.) odlas allmant af vara tiadgards- 
mastare: Stel. ann.; se f. o. om densamma Elfv. Ant. p. 71—72 och jfr 
Elfv. Kult. p. 126 afvensom Birg. p. 59. 

Hvad de ofriga varieteterna angar, odlas de i mindre skala och 
jamforelsevis sallan, hvarfore jag har endast uppraknar dem i alfabetisk 
ordning med augifvande af dithorande uppg. (Florornas uppg. har jag 
ansett mig i allmanhet kunna forbiga). 

Var. acephnln DC. Uppr. af Till. — Ob. »Vaxer [i Uleaborg] ratt 
bra*: Jul. p. 25 under namn af Br. fimbriata (Blakal). — [Haaparanta och 
Pajala godt resultat: Birg. p. 58.] — Se harom f. o. Elfv. Ant. p. 70 och 
jfr Elfv. Kult. p. 125. 

F. crispa Lilja odlas har och dar sasom prydnadsvaxt : Sail. ann. 
[Sannolikt hanfor sig uppg. Birg. p. 61 till denna.] 

Var. gongyloides L. Se framst Elfv. Ant. p. 72 och f. o. Elfv. Kult. 
p. 129, [Birg. p. 59,] Nordling p. 307 och 315 liksom Ale. Ill under namn 
af var. caulorapa. 

Var. sabauda L. Se Elfv. Ant. p. 72 och Elfv. Kult. p. 126. 374 Brassica lanceolata. 

Brassiea lanceolata Lange. 

In snburra lecta esse indicnt.ur. 

o 

A b. Abo barlastplats vid Rnnsala bro (G. Ren vail) : Lindb. herb. — 
N y 1. Helsingfors Skatuddeu pa afstjalpningsplats (elev G. E. Klefstrom): 
Brenner i Medd. XVIII p. 154 ; Helsingfors pa afstjalpningsplatser i Bo- 
taniska tradgarden o("h Ulrikasborgsbargen : Brenner i Medd. XIX p. 72. 
Brenner uttalar mojligheten af att dessa exemplar skulle tillhora Sinapis 
juncea L. eller, sasom den afven rattare kunde kallas, Brassica juncea (L.) 
Lange, och i Nym. Suppl. p. 28 fores Br. lanceolata Lange utan tvekan 
sasom synonym till denna art, jfr afven Nym. Consp. p. 47. Tillaggas 
ma dock, att Aschersou sager om Br. lanceolata Lange = Sinapis juncea 
auct. nicht L.: Ascherson und Graebner, Flora des Nordostdeutschen Flach- 
landes, Berlin 189S-99, p. 361. Sinapis arvensis L. 

/// Fennia australi et media usque ad 65^ et ultra occur- 
rit; excepta parte austro-occidentali, ubi passim aut maiore 
frequentia inveniri indicatur, plerumque rara et multis 
plagis adventicia aut, ut in Fennia orientali, omnino non 
lecta est. 

Till.?; Kalm; inter segetes (fqq): Prytz; maxima pars Fenn.: 
Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 47; in partibus borealibus 
verisimiliter non omnino indigena, usque ad Tornea : Herb. Mus. 
Fenn. II p. 134; in Lappon. plur. deest: Nym. Suppl. p. '28, 
vide etiam DC. Prodr. I p. 219 et Led. 1 p. 218. 

Al. fq: Bergstr. et Stel. ann.; r? Brando Jurmo, Lappo, 
Soderholm (Baggholma) : Bergr., vide etiam Radl. p. 189 et Popp. 
p. 10. — Ab. p: Zett. & Br.; Korpo: [I. Ringbom]!; Pargas 
(fq _ st fq): Arrh. Ann.; st fq: Renv.; Kimito : A. Ramsay!; Pojo 
(fq): A. Nyl.; Eura: Lindstr. p. 116; Marttila : Elmgr. Beskr. p. 
182; Bromarf: G. Sucksdorff!; Lojo: Ch. E. Boldt, vide etiam 
infra; Vihti (»fq»): Printz; Vihti r tantum in area in pago Van- 
hala mihi obvia: Flinck; Vihti Olkkala 1903: E. af Hallstrom!; 
Nystad: Hollm. et Sod.; [Karjala etc.] r in nonnullis agris ad 
pag. Laajoki: Gaj. Kasvist.; Sel. et Sand, non comm. — Nyl. 
Fagervik: His.!; Esbo Rulludd etc.: Kihlm. herb.; p: W. Nyl.; 
r Stromfors Bullers!: Ssel. 0. Nyl., spec, foliis fere glabris; Pel- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 375 

linge Osterby 1903: V. Wahlbeck!; Hogland Pohjakyla : Seel. 
0. Nyl., cfr Brenn.; [Hogland] Kiiskinkyla: Brenn.!, cfr Brenn. 
Till. p. 38; cop. in Kiiskinkyla: Sielan in Medd. XXX p. 76. 
— Ka. in area in Haapasaari numerose: Saelan in Medd. XXV 
p. 79; r Kotka: Seel. 0. Nyl.!; it Virolahti Reinikkala: Blom!; 
r tantum Antrea Hatiila: Linden. — Ik. (fq): Malmb., non om- 
nino certa, vide infra; LIusikirkko Sykiala ad stationem Musta- 
maki : 0. A. Gr5ndahl!; [vide etiam Fl. Ingr. p. 98; Meinsh. p. 
34 tantum e Narva enumerat]. 

Sat. Bjorneborg (Simming): Malmgr.; Bjorneborg et in 
par. et in oppido st r— p in cultis et ruderatis [»afstjalpnings- 
platser*]: Hayr., vide etiam Gadd Sat. p. 49 et infra. — Ta. 
r Pakkala, Palkane Harhala (Zidback): Leop.; [Kalvola] baud 
infrequens: Knabe Fort.; r Laitiala (E. Lang): Norrl. s. o. Tav.; 
Hollola Hersala: Wainio ann. — Sa. Villmanstrand in rudera- 
tis adventicia: Sse\. ann.! — Kl. (p): Fl. Kar.; Ojamo: Genetzl, 
vide infra. 

Oa. Vasa in saburra: Hjelt; (r) Gamla Vasa, Nya Vasa 
Brando et Smulteron, sed tantum adventicia: Laur.; p: Laur. 
Vaxtf., vide etiam infra. — Sb. Leppavirta (»fq»): Enw.l — 
Kb. r Nurmes ad Jonkere: Wainio Kasv.! 

Om. r Gamla Karleby! in agris, Kronoby, Teerijarvi, Yli- 
kannus: Hellstr.; Lappajarvi Niska Lammi in agro 1903: A, 
L. Backman ! 

Ob. Uleaborg: M. i V. Ak. H. p. 176; r Kiiminki ! Uk- 
kola, Uleaborg: Brenn. Obs.; Ulea: Eberb.; terminum septentrio- 
nalem ad Uleaborg attingit: Brenn. Reseb. p. 76; Ulea in in- 
sula Raatti, Toppila et Kiiminki!: Brenn. herb.; Alatornio Torpa: 
Hougb. not., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 133; [inter Tornea et 
Kalix r: 0. R. Fries p. 160,] vide ceterum infra. 

Utbredningen af denna art ar jamforelsevis svar att sakert utreda, 
da den tidigare ej alldeles sallan torde hafva blifvit forvaxlad med andra 
arter, t. ex. Raphanus; darfore hafva afven ett nagot storre antal uppgifter 
an vanligt iipptagits. — Ab. freqvensen i Pojo synes miastankt; arten 
upptages afven sasom fq i Lojo : Hels Den forekommer dessutom pa bar- 
lastplatsen vid Abo slott: Linden! — Ik. f q : Malmb., men intet exemplar 
finnes att bestyrka uppg.; da Raphanus ej alls upptages, hvaraf ater exem- 
plar finnes, ligger det nara till hands att misstanka en forvaxliug. Fore- 376 Sinapis arvensis. 

komsteu i denua trakt ar dock konstaterad, sasom framgar af det ofvan- 
staende. — Sat. Huittinen : Lyden ; Tyrvaa : Warel. och Wirz. M. S.; 
Kyro: Asp; Karkku Kulju tradgard 1880 och troligen 1902, Koykis Rumeli 
1892 och 1894, Jarventaka! ett stand 1899, nagot flere, men pa andra plat 
ser de folj. &ren, rikhgen inkonunen med ryskt hafreutsade 1903, sedan 
iter i betydligt miudre antal. Arten torde visserHgen blifva alltmer bo- 
fast, men kau knappt annu betecknas annat an sasom tillfallig. Utom 
omradet har jag sett den i Viljakkala vid Hietikko och Viljakkala kyrkoby 
ganska mycket i varsadesakrar 1888, mojHgen kan den darstades raknas 
till den vanliga ograavegetationeu : Hjelt. — T a. Hauho: Herk.; uppg. 
behofver bekraftae. — S a. Valkiala (fq) : Huit. Fort.; den hoga freqvensen 
fSrefaller misstankt, dock aro bade Brassica och Raphanus npptagna. — 
Kl. fq: Backm., men jag sag ej arten, ehuru jag .sarskildt gaf akt pa den- 
samma, jfr Hjelt Ant. p. 65. Genetz' exemplar ar sakert, men Ojamos lage 
kanner jag ej, hvarfore afven har erfordras bekraftelse. — O a. Sasom till- 
fallig forekommer arten ofta: sa var den allm. vid Vasa angkvarn: Lauren 
i Medd. XXII p. 38 och forekom i manga exemplar vid Vasa angbats- 
brygga 1884 och 1886: Lauren i Medd. XXII p. 41. — Fran T b. upptages 
arten ej alls ; fran S b. och hela ostra Finland finnas mest uppg., som 
tydhgen aro mer eller mindre oriktiga. Markas bor att Enw., hvars exem- 
plar fran S b. dock iir sakert, alldeles icke upptager Raphanus och ej an- 
gifver nagon freqvens for Brassica. — Kb. Liperi fq : Eur. & H., men 
exemplaret tillhor Raphanus; troligt ar dock att afven Sinapis forekommer. 
— Ob. Uleaborg Toppila och andra barlastplatser arligen, talrik eller en 
del ar t. o. m. ymnig vid Toppila, ej sallsynt pa odlad mark, tomter och 
afstjalpningsplatser inom Uleaborg och i dess narhet: Zidb., jfr Brenn. 
Obs. Grusiga stallen, barlastplatser Kemi stad 1892, Simo Kallio taml. 
rikl. 1885 och 1892: Keckm., jfr 1. c. p. 17, dar den betecknas sSsom till- 
fallig. Sannolikt hanfora sig afven flere af de ofvan angifna uppg. till en 
mer eller mindre tillfallig forekomst. Pa svenska sidan uppraknas arten 
bland ruderatvaxter, som hafva sin nordgrans vid Pajala: Birg. p. 84. — 
Li. [»Nyborg i nordmeendenes sma plantninger (Th. Fries 1857)»,] Bugonses 
1877, Elventes: Norm. Fl. Spec. p. 106, jfr Blytt p. 1007, Korm. ann. p. 
12, Norm. Fl. Overs, p. 63-64 etc. Redan Schiib. p. 304 framholl, att ar- 
ten i de nordliga delarne af Norge inkommit med andra fron, och i Norm. 
ann. p. 12 kallas den »certissime adventicia», jfr afven Schiib. Virid. p. 129. 
Tillaggas bor, att arten rikligen inkom med ryskt hafreutsade 1903 ; 
sa namnes, att den i A b. Kiikala upptrader i ovanligt stor mangd i ar 
[1903]: E. H[ayren] i Hufvudstadsbladet 1903 N:o 203 B., se afven under 
Sat. och jfr Lindberg i Medd. XXIX p. 176. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 377 

Sinapis arvensis var. orientalis (Murr.). 

Cum forma typica raro occurrit. 

Al. parce mixta cum «, p velut Lemland Knutsboda, Fin- 
strom Godby !, Saltvik Haraldsby, Sund Finnby, Bomarsund, 
Sundby: Arrh. & K.; Geta Dano et Labbniis: Hult ann. — Ab. 

o o 

Abo (J. Hollmen): Hollm.; [Abo in saburra (!) ad arcem] sat 
numerose et floribiis et fructibus: Sael. Frov.; Pargas Alon Stor- 
gard et Stortervo: Arrh.; Vihti Olkkala 1903: E. af Hallstrom ! ; 
Nystad in saburra: Soderman! — Nyl. [Inga!] Fagervik: His. 
nomine var. siliquis hirtis; Helsingfors Somas: Seel. herb, et 
0. CoHin!; Borga Krako in saburra: Brenner!; Stromfors Bui- 
lers: Ssel. 0. Nyl.!; Pellinge Osterby 1903: V. Wahlbeck!; [Hog- 
land] Kiiskinkyla: Brenn., cfr Ssel. 0. Nyl. — Ik. Uusikirkko 
prope templum inter avenam: Lindberg! 

Sat. »Ulfsby brobank»: A. K. 0. Malin ! — Ta. Hollola 
Laitiala: Wainio herb. — Sa. Villmanstrand in castris cum 
typo adventicia: Sael. ann. 

O a. Vasa angkvarn spridd : Laureu i Medd. XXII p. 38 ; Vasa pa 
en gata tillfallig: Hjelt. — Ob. Ulea r: Eberh,, jfr Brenn. Obs.; Uleaborg 
Toppila arligen, an tami. talrik, an fatalig, Uleaborg bogst sallsynt eller 
blott tillfallig pa likadaua lokaler som hufvudformen (bade pa barlast samt 
pa ruderat ocli andra platser nara odlade stallen): Zidb , jfr Brenn. Obs. 
och se L. Y. 1904 p. 236. 

Sinapis alba L. 

Adventicia raro tantum occurrit, sed usque ad 65° visa est. 

»Eur. omn. exc. . . . Fenn., in multis vero tantum culta et efferata>: 
Nym. Consp. p. 47; r S: Brenn. Flor.; akrar r till Sodra Osterb. (Vasa), 
spridd med sad: Ale. Ill; »hinc inde extra oulturas reperitur, sed mox 
evanescit»: Herb. Mus, Fenn. II p. 134; forvildad hos oss: Elfv. Kult. p. 
203, se afven Lindberg i Medd. XXIX p. 179. 

A b. Korpo (L. H. Stigzelius!): Zett. & Br., enl. anteckning vid exem- 
plaret ar detta odladt!; Nadeudal: Brenner in dupl.l; Pargas Gunnarsnas: 
C. J. Arrh.; r Haarijarvi by vid Niku: Sel.; Karis Landsbrou tillfallig, men 
talrikt pa en potatisaker 1894 : Spel. herb.; Lojo Kihila med Melanosinapis, 
Cuscuta epilinum o. s. v.: Hult herb.; [Mynamaki etc.] >toisinaan viljeltyna 
ja metsistyy silloin helposti*: Caj. Kasvist. — Nyl. [Helsingfors] p: W. 
Nyl., jfr Fl. Ingr. p. 99; r Borga Porto!, Stromfors Bullers!: Sfel. 0. Nyl.; 
Lovisa Lofo: Brenner i herb. lye. n.; Hoglaud: Brenn.; antraffades ej pa 378 Sinapis alba. 

Hogland [ar 1898]: Seelan i Medd. XXV p. 74. — K a. r Sakjarvi vid ka- 
pellanabolet: Blom! — [Ik. »in unseren Gegenden (haufig) angebaut wird, 
und sich hie und da ausgesaet hat» Parkala [»Pargola»]: Meinsh. p. 34.] 

Sat. Euraaininne; Malmgr., ex. taget af Simming!; Raumo:[K. R.] 
Paqvalin!; Ulfsby pa barlast : Malin i herb. lye. n. — T a. [Tavastehus] 
r: Asp. & Th.; Hattula vid gamla kyrkan (O. Siren): Wainio herb, och 
herb. lye. n.; Hattula Leiniala bland rysk hafre 1903: Lindb. comm.; Sysma 
Lipola (K. V. Renqvist!): Unon.! — S a. Villmanstrand tillfalligt bland ut- 
sadd hafre: Seel. herb. — O a. Laihela [Sarvijoki: Simming I], Kurikka!: 
Malmgr.; Storkyro, Vasa: Ale., jfr Laur. Vaxtf., som betecknar arten sa- 
som tillfallig. — Kb. Liperi Riihilaks Vihola : Eur. & H.! — Ob. Ulea- 
borg Toppila sept. 1886 med blommor och omogna skidor, fatalig: Zidb., 
jfr Brenn. Obs.; se afven L. Y. 1904 p. 236. 

Pa 1860- och 1870-talen odlades arten, sa vidt jag erinrar mig, icke 
alldeles sallan i tradgardar sasom kryddvaxt; numera har jag knappt alls 
sett den odiad pa detta satt. Daremot namnes fran senare tid, att den 
som fodervaxt odlats af nagon enda jordbrukare i sodra Finland : Elfv. 
Ant. p. 74. — Fran Ob. [Uleaborg] namnes »mognar val i varma somrar»: 
Jul. p 25. 

Melanosinapis communis Schimp. & Spenn. 

In saburra raro occurrit. 

Tillfallig: Fries; »Eur. plur. exc. inpr. . . . Fenn.s: Nym. Consp. p. 
47; forvild. r S[6dra Finland]: Brenn. Flor. m. fl. 

A 1. Sottunga Masshaga: Laur. Fort. — A b. Pojo r iv. c. in agris 
pisinis ad Dannskog»: A. Nyl., jfr Rupr. Diatr. p. 73, Fl. Ingr. p. 97 etc.; 
uppgiften ar osaker; Lojo Kihila : Tikkanen & Hult herb. — Nyl. Hel- 
singfors Ulrikasborg »nonnulla spec, in cumulo efferata»: A. Nordenskjoldl, 
jfr Herb. Mus. Fenn. [Somas (!) lastageplats nara Helsingfors] i storsta 
ymnighet [1878 och 1880]: Ssel. exk.!; Borga Krako pa barlast: G. Sucks- 
dorff!; Lindorn vid Krako: Brenner! [samma stalle som foregaende]. — 
Sat, Rafso spridd pa lastageplatsen: Hjelt. — a. [Vasa vid angkvarnen] 
spars.: Lauren i Medd. XXII p. 38. — Ok. »r luultavaeti metsistynyt 
Kajana»: Must., jfr Brenn. Obs.; for min del ar jag ej caker pa, huruvida 
vaxten varit riktigt hestamd. — O b. Uleaborg Toppila sept. 1882 el. 1883 
(utblommad med n. mogen frukt), sept. 1886 (blommande, ett el. nagra fa 
stand): Zidb., jfr Brenn. Obs. 

Arten kallas Brassica nigra (L.) Koch t. ex. Lindb. Enum. 

Epueastpum Polliehli Schimp. 

Raro et fortuito visum est. 

Odl. St. barlast r S[odra Finl.]: Brenn. Flor, jfr afven Ale. HI. — 
Nyl. Helsingfors Botaniska tradgfirden: Brenner! i (Prot. 10, X, 1885) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 379 

Medd. XIII p. 228. — Ob. Uleaborg (p) painolastilla kuivilla paikoilla 
lahella jyvamakasiinia [»6 P Kp J)>]: Leiv.; da ex. ej foreligga till gransk- 
ning, kan ej afgoras, om bestamningen ar riktig; jag har dock icke velat 
utesluta uppgiften. 

Diplotaxis tenulfolia [L.) DC. 

In saburra navali saepe usque ad 65° 45' lecta est. 

sEur. omn. exc. . . . Scand. (ibi vix nisi adv.)s: Nym. Consp. p. 49. 

— A 1. Geta Anderso pa barlastplats : Bergr. comm.; Mariehamn Vestra 
hamnen 1890: Lindb. herb.; Mariehamn 1891: Sasl. herb. Arten uppgifves 

o 

afven sasom inlamnad fran barlastplats pa Aland: W. Grauberg i Medd. 
XIII p. 204, men denna uppgift afser D. muralis, hvilken art exemplaret 
tillhor. — A b. [Pa barlastplatsen vid Abo slott (!)] i flere exemplar med 
blommor och frukter [1885]: Sael. Frov.; samma stalle 1881: E. Rettig i 
Lindb. herb.; [Nystad (!)] sSaunasillan rannalla, yhteiskoulun pihalla ja v. 
1895 yksi kappale Rantakadulla*: Sod. — N y 1. Denna art eller D. muralis 
Hango: Sand.; Rorgrunds holme i Pojo viken: Leop. ann. och Nyberg!; 
Helsingfors Somas (!) barlastplats: Brenner!; Borga (!) Haikko[fjarden] 
Lindorn: Ohrnberg!, jtV Ale. Ill; Borga Lindorn talrikt 1876 o. 1885: Ssel. 
ann.; Borga Gersnas: V. Wahlbeck! [enl. Sselan ar Haikko Lindorn just 
namnet pa barlastplatsen vid Hammars och Krako ; Gersnas ar belaget 
pa Krako nara Hammars]; Borga Hammars g. ymn. 1885 (!), ymnig 1886, 
Perno Nase barlastplats: Gadol. — K a. Kotka pa barlastplats 1898: Spel. 
herb. — Sat. Bjorneborg Rafso: Hayren! — O a. Vasa pa barlast: Hjelt! 

— Ob. Uleaborg vid nya bron! och Toppila ! : Brenner [ex. taget 1869], 
jfr Medd. XIII p. 186; Uleaborg Toppila fr. o. m. ar 1881 (trol. redan 
forut) S,rligen, i borjan fatalig, numera [1887] talrik: Zidb., jfr Leiv. och 
Brenn. Obs.; barlastplatser taml. rikligt vid Kemi stad 1892, Kallio i 
Simo : Keckm. Diplotaxis muralis (L.) DC. 

Ut species antecedens et saepe una cum ilia proveniens, sed plerum- 
que minore copia occurrit. 

» Scand. interdum cum saburra navali iutroducta)): Nym. Suppl. p. 
29. — A 1. Hammarland pa barlastplats vid Frebbenby : W. Granberg ! 
under namn af D. tenuifolia (ex. bestamdt af G. Tegengren). — A b. [Pa 

o 

barlastplatsen vid Abo slott] tva exemplar : S«?l. Frov.; samma stalle 1901 : 
G. Renvall i Lindb. herb.; Kimito Vestanfjard Greggsnas in saburra na- 
vali : Sgelan ! ; Tenala Lappvik pa barlast : Lauren ! ; [Nystad] >yksi kappale 
Saunasillan rannalla (Cajander)»: Sod. — N y 1. Somas ymnig: Hjelt, exem- 
plar tagna af Hult ! och Unonius ! ; Helsingfors Somas lastageplats 1878, 
1880, 1882 och 1885 ymnigt tillsammans med D. tenuifolia: Seel, ann ; 380 Diplotaxis muralis. 

Borga (!) Lindorn : Brenner! m. fi.!; Borga Gersnas : V. Wahlbeck!, se afveu 
under foreg. art. — K a. Kotka lastageplats sparsamt inkommen med bar- 
last: E. Kauppinen!, inl. af O. Collin, jfr Ale. III. — Sat. Bjorneborg 
Rafso: Hayren ! — O a. Kristinestad Hemgrundet: M. Sundman! — Ob. 
Uleaborg Toppila p 1887, [tidigare trol. sallsyut]: Zidb., jfr Brenn, Obs. 
och Leiv.; barlastgrus, Kemi stad 1892, endast nagra exemplar, hvilka ej 
hunno utveckla frukter: Keckm. Diplotaxis muralis x tenuifolia. 

Semel, ut videtur, in Femda australi lecta est. 

N y 1. Helsingfors Somas lastageplats 1885 tre antagligen hithorande 
exemplar bland D. muralis och D. tenuifolia, hvilka hvardera vaxte till- 
sammans pa platsen: Spel. ann. och herb. 

Hybriden ar icke tidigare anmarkt i Finland, men forekommer t. 
ex. i Sverige, se Neuman p. 412 Capsella bursa pastoris (L.) Moench. 

Tota Fennia frequetitissime (aiit frequenter) et saepe 
copiose (— copiosissime) provenit. Quamquam in Lapponia 
freqaentia inprimis in parte orientali minuitur, tamen usque 
ad summum septentrionem procedit. 

Fqq (aut fq) in tota Fennia inveniri dicunt omnes fere ^) 
auctores, cfr Till., Till. Icon. 44, Kalm et Prytz; in cultis, ru- 
deratis, ad vias per totam palriam: Wirz. pi. off.; maxima pars 
Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 66, vide etiam 
DC. Prodr. I p. 177 et Led. 1 p. 199. 

Lapp. fenn. fq et cop.: Hjelt & H.; in cultis propatulis- 
que domorum fq — fqq: Blom Bidr.; [(complur. locis) - fq enum.: 
Birg. p. 100;] in cultis earundem regionum ac Thlaspi arvense 
frequentius: Wahlenb. p. 178; ubique: Fellm. Lapp.; fq ad do- 
micilia in Kemijarvi, Kuolajarvi, Sodankyla, Inari, etiam ad 
Salmijarvi et Nutnmelinkoski et fq ad Kongas in regione betu- 
lina prope Mare glaciale: Wainio Not., cfr Hult Lappm. (et ') K b. et Repola fqq, ceterum fq, in paroeciis septentrionalibus mi- 
nore copia, et f. iniegrifolia et pinnatifida: Wainio Kasv.; fqq, in partibus 
maxime septentrionalibus et orientalibus fq: Brenn. Obs. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 381 

1. c. p. 150); Utsjoki fq : Ssel. kat, cfr S. Castren p. 352 in 
Hush.; fq locis cultis et in propatulis ad domicilia, e convalli 
fluminis Anarjok et superiore parte fl. Tenojoki non adnotata: 
Kihlm. Ant.; e multis locis enum.: Arrh. ant.; in reg. marit. 
Varangriae fq: Th. Fries p. 184; enum.: Norm. Fl. Spec. p. 132, 
vide etiam Blytt p. 1001, Hartm. p. 198 etc. — [L. ent. reg. 
subalp. et silv. fq : Lsest.; tantum in reg, silv. in praedio Mark- 
kina: Linden Bidr.] 

Lapp. ross. ubique ad habitacula: Fellm. Ind.; ad habi- 
tacula usque ad Ponoj et Kola parcius: N. I. Fellm., cfr Beket. 
p. 547; Kantalaks multis locis, Umba, Kaskarantsa, Tetrina, 
Tshapoma et Ponoj ad habitacula: Mela PI.; Umba ad habita- 
cula in pago: Kihlman!; [ad Nuoijavr et Nuotjok] reg. silv. r, 
ubi salmones ad Tuloma capiuntur f»laxpatan»] sat parce: Lin- 
den Ant.!; Muotkavuono [»Bumanifjord»]: Brotherus! 

Arteu upptages sasom mycket allman af alia forf., i^om anvanda 
denua freqvensgrad, utom Bergr., Eeuv., His., Stenr., W. Nyl., [Meinsh. 
p. 38,] Malmgr., Fl. Kar., Laur. Vaxtf., Enw. och Jul. p. 289; f q - f qq in 
vicinitate pagorum: Elf v.; cop.: Hult; Wainio Kasv. o. Brenn. Obs., se i 
uoten; ett par afvikande uppg. langre fram. sNog allman»: Hell. p. 14. 
— Ab. A. Nyl. bar utelamnat freqvensen. »Mt., Pt., Tp. ja Kv. fqq, La. 
st fq, muuten fq»: Caj. Kasvist., dar narmare uppg. om forekomsten laronas. 

Formerna integrifolia DC. och pinnatifida Schlecbt. aro blandade 
om bvarandra i H. M. F.; den senare ar dock kanske nagot allmannare . 
afven f. sinuata Schlecbt. ar representerad ; f. pinnatifida fiunes sardeles 
utmarkt och typisk fran Hollola: Norrliii ! I var botaniska litteratur inga 
om dessa former, sa vidt jag vet, endast uppg. i Wainio Kasv. (se i noten) 
och S a. var. integrifolia »fq ante horrea fere omnium pratorum copioses: 
Hult. Namnas kan, att Mela Kasv. i st. f. dessa aldre namn anvander 
de af Mela gifna benamningarna ivtegerrima, serrata, lobafa, pinnatifida. 

F. apetala (Opitz) Schlecbt. Ganska talrikt forekommande i Lojo, 
dar den tagits af stud. A. Luther ! : Arrbenius i Medd. XXII p. 7, jfr 
1. c. p. 16. 

Hutehinsia petraea (L.) R. Br. 

In saburra rarissima lecta est. 

Nyl. Perno Nase barlastplats 1900 och 1902 (Sigrid och Tyra Nord- 
strom): Lindb. herb. — Lindberg tillagger, att barlastplatsen ej blifvit 
anvand pa narmare 15 ar, i foljd bvaraf det kan antagas, att arten atmin- 
stone under sa lang tid funnits pa platsen. Arten uppgafs redan fran 382 Hiitchinsia petraea. 

sodra Finl.: Fries och Nym. Syll. p. 208, jfr Nym. Consp. p. 66. Hvarifran 
Fries hamtat deuna uppgift, kanner jag ej, da de sakra uppgifterna har- 
stamma forst fran allra senaste tid. Coponopus didymus (L.) Sm. '). 

In saburra rnro occur rit. 

» Species dicitur originis americ, in Eur. semper parce proveniens 
. . . Scand.»; Nym. Consp. p. 65, jfr afven Breuu. Flor., Ale. Ill och Mela 
Kasv. IV. 

A b. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] sallsyntare an Senebiera coro- 
nopus, 1884 ett exemplar med frukt: Seel. Frov.; vid Abo slott 1886: San- 
dell!; [Nystad] »v. 1891—92 useampia [kappaleita] Saunasillan ranualla 
painolastilla*: Sod. — N y 1. [Helsingfors Somas (!)] forekom ytterst ym- 
nigt, tackande [marken pa] stora strackor: Ssel. exk.! [1878]; afven funnen 
1879, men ej synnerligen ymnig: Hjelt, afvensom 1884: Lindb. comm.; Hel- 
singfo^ Sumparn 1875: Ssel. herb.; Borga Gersnas: V. Wahlbeck! — Ob. 
IJleaborg Toppila sept. 1885 (utblommad och med frukt) fatalig: Zidb., jfr 
Leiv. och Brenn. Obs.; nagra stand pa barlast vid Vasankari i Simo 1889, 
numera forsvunnen: Keckm. Coponopus proeumbens Gil. -). 

In saburra occurrit. 

»Eur. omn. exc. . . . Lappon. Fenn.»: Nym. Consp. p. 65, jfr Brenn. 
Flor. etc. — A 1. Hammarland Marsund pa barlastplats: Bergr. comm.! 
omkr. 20 individer forekonimo pa barla&thogen vid Bomarsunds brygga: 

o 

Prim. p. 76. — A b. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] ar 1883 ganska tal- 
rikt utbredd, afven med frukt, men ar 1884 icke aterfunnen»: Srel. Frov; 

o 

Abo Slottsbanken par ex. 1886: E. Renter; [Nystad] »v. 1891 yksi kappale 
painolastilla Saunasillan rannalla ja seuraavana vuonna useampia*: Sod., 
jfr Ale; Nystad Birkholm : Hollmen ! — N y 1. [Helsingfors Somas] tamli- 
gen talrikt bade blommaude och i frukt [1878 och 1885]: Spel. exk.!; pa 
samma stalle 1887: Lindb. comm.; Borga (!) Gersnas: V. Wahlbeck! — 
O m. Gamla Karleby pa barlast: Hellstr, under namn af Coronopus de- 
pressa, jfr 1. c. p. 136, ex. fr^n Yxpila! — Ob. Uleaborg (!) 1869: Bren- 
ner!; Uleaborg Toppila 1881, 82, 86 fatalig: Zidb., jfr Leiv. och Brenn. 
Obs.; barlast i Kemi stad 1888 (4 exx.), numera forsvunnen : Keckm. 'J Senebiera didyma (L.) Pers. auct. omnes fere apud nos. 
') Senebiera coronopus (L.) Poir. auct. omnes fere apud nos. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 383 

Lepidium campestre (L.) R Br. 

In Alandia et Fennia maxime austro-occidentali va- 
rissime et nescio an adventicium inremtu7\ 

Kalm ; Fenn. merid.: Fries; Finland (Georgi): Led. I p. 
204 et 1122; Fenn. deest exc. in Aboa et Aland.: Nym. Suppl. 
p. 39, vide etiam DC. Prodr. I p, 204. 

Al. (p) in Alandia orientali [»Bn, m.»]: Bergstr.; r [Sund] 
Tosarby, Finstrom: Bergstr. Beskr.; Foglo Gripo: W. Juslin!, 
cfr Medd. VI p. 211; Foglo Judd5: Arrh. — Ab. Uskela Kos- 
kis Eriksberg vix parce: Axel Wasastjerna!, cfr [S. 0.] Lindberg 
in Medd. IX p. 173 et Herb. Mus. Fenn. II p. 134; Lojo Ly- 
lyis unicum spec, in prato culto: Lindb. comm., vide etiam infra. 

!>In campis argillosis et agrorum raarginibus st fq»: Frytz under 
namn af Thlaspi campestre L., maste anses vilseledande. »Ad vias circa 
Aboam et ISIylandiae>: Wirz. pi. off., jfr Rupr. Diatr. p. 23 afvensom Led. 
1. c; uppg. bar ej l)ekraftat8. — >Eur. exc. Ros.s. bor., Suec. bor., Norv. 
bor.K Nym. Consp. p. 65, jfr Nym. Syll. p. 206, se afven Wied. & W. p. 
XC; Nyman rattar sjalf sin uppg. (se of van). 

Artens forekomst i Finland ansags en langre tid osaker och W. Ny- 
lander sade »non bine vidis: W. Nyl. Distr. Eedan i Wirz. ann. upptogs 
f. o. arten fran A 1. — A b. »0n tavattu eraalla Kosken kartanoon kuulu- 
valla pelloUa Muurilan joen varrella, mutta on nyt luultavasti kokonaan 
havitettys: Renv. 

Lepidium sativum L. 

In toto fere territorio quamvis parcins colitur et inierdum dissemi- 
natur, sed von persistit. 

>Herba culinaria, in Europa vix indig. v. sponte proveniens . . .»: 
Nym. Consp. p. 65. — A b. Lojo Mongola forvildad i tradgard: Lindb. comm. 

— Nyl. Helsingfors uppraknas bland forvildade vaxter: W. Nyl. p. 53; Hel- 
singfors foi'vildad i Lappviks tradgard 1880: Ssel. ann. — K a. Virolahti 
Muurikkala [: Blom?]! — T a. Birkkala: Aspelin ! —Ob. Bland odladt 
gras a banvallen bosten 1886 ; Zidb., jfr Brenn. Obs. 

I afseende a odliugen far jag framst ban visa till Elf v. Ant. p. 69— 
70. Arten upptages sasom odlad i storsta delen af Finl. ocb Lappl : Fries. 

— Har ma tillaggas folj.: O b. [Uleaborg] »vaxer ocb trifves bra. Fron 
hinna meat alia ar till mognad»: Jul. p. 24; den upptages sasom odl. i 
Uleaborg afven af Lei v. — [Fran svenska sidan namnes om krassen: Haa- 
paranta osakert resultat, Pajala godt — medelgodt: Birg. p. 59.] — Li. 384 Lepidium sativum. 

Toivoniemi odlad pa kalljord med stor framgang: Nordling p. 307; trifves 
utmarkt val: 1. c. p. 315. Se f. o. Ign. Geogr. p. 349, floror etc. (I Mela 
Kasv. namnes ej, att arteu ar odlad, om ej det, att den kallas »ruoka- 
krassi*, anses innebiira detta). 

r 

Lepidium perfoliatum L. 

In saburra in Fennia australi rarissime ledum est. 

A b. Nystad »noin kaksikymmenta kappaletta yhteiskoulun pihalla* 
1897: Sod.! — N y 1. Helsingfors Skatuddeu 1903 (Helle Schybergson) : 
Lindb. herb. Lepidium ruderale L. 

I// parte rnaxime australi et inprimis in oppidis, iihi 
usque ad 65^ 45' est obvium, frequenter provenit ; ruri supra 
60^ 30' et in parte orientali etiam inferiore raro tantum 
invent tur. 

Till.; Kalm ; in ruderatis Finl. austr. p: Prytz; in rudera- 
tis usque ad Aretopolim: Wirz. pi. off.; Fenn. merid.: Fries; 
Eur. omn. exc. . . . Fenn. plur.: Nym. Consp. p. 64; maxima 
ex parte in oppidis: Herb. Mus. Fenn. II p. 134; adest in Fenn. 
plur.: Nym. Suppl. p. 39, vide etiam DC. Prodr. I p. 205 et 
Led. I p. 204. 

Al. fq : Bergstr.; in par. Kumlinge et Brando p: Bergr. — 
Ab. fq : Zett. & Br.; »pa alia tomter och backar i staden»: 
Leche p. 35; fq — fqq: Arrh. Ann.; [Muurila] (rr) Isotalo in 
horto et in campo vicino: Renv.; f q : A. Nyl.; Bromarf st r: 
Sand.; (p): Sel.; Lojo st r in areis: Cb. E. Boldt; Vibti (»fq»): 
Printz ; Vihti r in pagos Oravala et Suksela, ad praediolum 
prope viam ad Olkkala: Flinck, cfr etiam W. Nyl. p. 205;rin 
coemeterio circa templum par. Pusula cop.: Weeks.; Mietoinen 
et in media parte par. Myniimiiki p: Caj. Kasvist.; Nystad: Sod. 

— Nyl. fq: His., W. Nyl. et Ssel. 0. Nyl.; [Nurmijarvi] (rr) in 
muro coemeterii vetusti hie illic sat cop.: Stenr.; Thusby: Astr. 
& H.; Hogland : Scbrenk p. 160, cfr Brenn.; Hogland Pobjasrivi, 
Suurkyla, Kiiskinkyla fq: Brenn. Till. p. 38; Tytarsaari: Brenn. 

— Ka. (r) in taeniis par. Virolahti, in ins. Pitkapaasi!, Sak- Acta Societatis pro Fanua et Flora Fennica. 30, X:o 1. 385 

jiirvi in pag. Vilajoki: Blom; r parce in collibus aridis ad vias 
inter pagos, Antrea Hatula, praedium Raisala : Linden. — Ik. 
Kakisalmi (!) et Viborg: Malmb.; Muola Kyyrola: Lindberg!; 
[herba inutilis frequentissima: Meinsh. p. 38]. 

Sat. Bjorneborg (!): Malmgr.; Eura: Wirz. ann. [num pror- 
sus certum'?]; in oppido Bjorneborg! hie illic parcius — sat eo- 
piose, Rafso sat cop., Hvittisbofjard (K. G. Ollonqvist) : Hayr.; 
Huittinen : Lyden ; Tyrvaii ad Wammaskoski, Karkkii in pago 
eiusdem nominis!, Vesilahti Laukko! et Tammerfors ad viam 
ferratam 1905: Hjelt; Hirkkala: Garlss., vide etiam Gadd Sat. 
p. 49. — Ta. Saaksmaki (!) Lahinen : Kihhii. herb., a Tikk. (fq) 
inveniri indicatur; [Kalvola] hand infrequens: Knabe Fort.; Hauho: 
Herk. [forsitan incertum] ; [Tavastehusi f q : Asp. & Th ; r Viiaksy, 
Kalkkis: Norrl. s. o. Tav.; Sysma (!) ad molam Tainio: Unon., 
spec, e Nya Olkkola! — Sa. Nyslott: Hjelt et Mahnberg! — 
Kl. in urbibus usque in Sortavala: Fl. Kar.; Kronoborg: Hjelt 
Ant. p. 65!; Parikkala r Huotikkala: Hann.! — Kol. Petrosa- 
vodsk (!) in plateis fq: Norrl. On., cfr Fl. Kar. et Gunth. p. 33. 

Oa. V^asa: Malmgr.!; Niirpes: Nordl. p. 19 nomine Lepi- 
dium; Vasa Sandviken, Gamla Vasa nonnullis locis, Brando 
satis cop.: Hjelt, cfr Laur. Vaxtf., ubi r inveniri indicatur. — 
Kb. Liperi Siikasalmi: Hallstr.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134. 

Om. p ad Oram maritimam cum saburra introductum: 
Hellstr., spec, e Gamla Karleby »Bjorkmans hvarf»! ; Brahestad, 
ubi naves appellunt: Hult herb.; Brahestad »Lundbergs ang- 
kvarn»: Blom ! 

Ob. Uleaborg in saburra: Kberh. et Hougb., cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 134; Uleaborg Toppila: Brenn. herb.!; Toppila 
complur. locis in saburra quotannis cop.: Zidb., cfr Leiv.; rr 
Kemi, Simo, Uleaborg: Brenn. Obs.!; Kemi (st r): Keckm., cfr 
1. c. p. 14 et vide infra. 

Sat. Kyro: Asp; Priutz liar ej funnit arten i Kyro och tror att 
tlen kuappast finnes dar: Printz comm. — Kb. Axelson framhaller, attar- 
tens utbrediiingsomrade ar belilget 8oder om den af honom undersokta 
trakten : Axels. Putk. p. 40. — Ob. AngSende torekomsten harstiides ma 
tillaggas: I'leaborg »utom pa sjalfva Vjarlasten, flerstades vid Toppila sundi: 

T/pis impr "I,, 190t;. 25 386 Jjepidium ruderale. 

Zidb. — »Odl. St., gator, barlast, inkom for nagra ar tillbaka med barlast 
till Kemi stad och ar nu taml. spridd darst. For ofrigt antecknad fran 
samtliga inom omradet l)etintliga barlastplatser, men som verkligt vild st 
v: Keckm. 

Lepidium draba I.. 

In Fennia australi rarissime adventicium ledum est. 

»Eur. plur. exc. . . . Scand. »: Nym, Consp. p. 64. — N y 1. Helsing- 
fors Grasviken pa en afstjalpningsplats icke langt frS,n Ryska Vjegrafnings- 
piatsen; ett exemplar, taget at" lye. E. Eenholm, forevisas af Brenner: (Prot. 
13, V, 1900) Medd. XXVI p. 168, jfr Medd. XXVII p. 11. — Sat. Bjor- 
neborg Rat'so pa barlast: Urda Holmberg i Lindb. herb. 

Lepidium latifolium L. 

In saburra rarissime occurrit. 

»Saepe colitur ut planta culinaria et inquilina evadit»: Nym. Consp. 
p. 64; barlast r: Brenn. Flor., jfr afven Lindb. Enum. — Ett exemplar 
utan angifven fyudort finnes i universitetets samling af rnderatvaxter. Pa 
1860-talet bar jag sett exemplar tagna 1 Helsingfors. 

Thlaspi alpestpe L. 

His annis in Fennia australi nonmdlis locis ledum est et per multos 
saltern annos persistit. 

A b. Abo Runsala (lye. A. Nymans herb.): Sael. ann.; Vihti Vanhala 
1892: Flinck i (Prot. 4, II, 1893) Medd. XIX p. 73, dar uppg. om de da 
kanda fyudorterna meddelas, jfr p]lfving i Medd. XXII p 34—35, dar fynd- 
orten narmare beskrifves och redogorelse lamnas for den darstades fore- 
kommande vegetationen, afvensom Flinck p. 35, dar arten kallas r, men 
sages forekomma ganska ymnigt. — Vihti Vanhala Hevonoja hage 1896: 
G. Lang!; Vihti Hevonoja hage ymnig 1903: Printz comm., jfr Flinck. — 
— N y 1. Helsingfors Lappviksparken numera [1896] stationar: Sfelan i Medd. 
XXII p. 34, jfr 1. c. p. 52; Helsingfors stationar a en ang invid jarn- 
vagen till Somas: Mela i Medd. 1. c. p. 34, jfr Flinck, Ale. Ill m. fi.; 
Helsingfors Fredriksberg 1893: N. Nyberg!, inlamnad af Brenner under namn 
af T]d. praecox; Helsingfors Djurgarden (ofta i skolherbarier): Lindb. comm. 

Sat. Kyro i tradgardsparken vid Kyrofall samt nedanfor vagen 
fran Kyrofall till prastgSrdens mjolnaretorp (ganska ymnigt), men trol. in- 
kommen med utlandskt fro: Printz comm. — T a. Tavastehus nara sta- 
tionshuset pa sandblandad lerjord, funnen darstades redan ett par ars 
tid. Synes utbreda sig mer och mer: O. Collin!, jfr (Prot. 4, X, 1884) 
Medd. XIII p. 198 m. fl. — S a. Mikkeli [i>hautan8maalla»!]: Mela i Medd. 
XXVII p. 49; arten uppraknas 1. c. p. 186 bland vaxter, som aro ^ver- 
wildert oder eingeschleppt*. Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, 30, N:o 1. 387 

Ob. Ule&borg [»Oulun] yiiiparisto, muualta tulluts (M. Huumonen 
& Y. Tuokkola): L. Y. 1904 p. 236. 

Tillaggas ma, att arten afven i Sverige pa senare tid blifvit antraf- 
fad laugre mot norden an tidigare, se Bet. Not. 1885 p. 150 afvensom 
Arkiv for botauik, Baud 4, N:o 4, p. 39 [1905] oeh jfr i detta afseende 
Neumau p. 464 med Hartm. p. 199. 

Thiaspi praeeox Wulf. 

Per errorem apud nos indicatum est. 

Forvildad r i mellersta Finl.: Brena. Flor. Enligt meddelande at' 
Liudberg bar Brenuer bestamt (N. Nybergs och) O. Collins exemplar af 
Till, alpestre till Tld. prnecox, hvarfore uppg. i Brenn. Flor. bor foras till 
Thl. alpestre. Thl. praeeox ar eu sydeuropeisk art: Lindb. comm. Thiaspi arvense L. 

Toto territorio, nescio an Lapponia orientaii et maxime 
septentrionali excepta, frequenter et saepe copiose provenit. 

Fq aut fqq ^) in Fennia (Kk. vide tamen infra) inveniri 
consentiunt plurimi auctores ^), cfr Till., Kalm, Hell. p. 14 et 
Prytz; in agris et arvis totius patriae: Wirz. pi. off.; maxima 
pars Fenn.: Fries; Eur. omn. exc. . . .: Nym. Consp. p. 61, vide 
etiam DC. Prodr. 1 p. 175 et Led. I p. 162-163. 

Kk. (fq) nonnullis plagis st fq : Wainio Kasv.; Kouta, Ke- 
ret (!): Fellm. Ind.; Knjasha: Karsten ! ; Soukelo, Riianjiirvi, Kou- 
tajarvi: Mela PL, vide etiam sub Lapp. ross. 

Lapp. fenn. fq : Hjelt & H.; in cultis locisque ruderatis 
per totum territorium fq — fqq, saepe copiose: Blom Bidr.; [(com- 
plur. locis) — fq enum.: Birg. p. 100;] fq: Fellm. Lapp.; in cultis 
fq in Kemijarvi, Kuolajarvi, Sodankyla et ad flumen Ivalojoki 
usque ad Koppelo in regione pinifera in Inari, obviam etiam 
ad Veskoniemi in Inari et abundanter prope Salmijarvi ad flu- ') Mela Kasv., Arrh. Ann.; Weeks., Linden, Leop., Hann., Fl. Kar., 
Hellstr., Tenu., Mela, Norrl. On., Must., Leiv. et Keckm.; »Mt ja Pt [Mie- 
toisten pitaja ja Mynaniaen pitajan aukia] fqq, muuten fq. Yl. pelloilla 
ja ylimalkaan ruderatipaikoilIa>: Caj. Kasvist.; fq — f qq in agris: Elfv. 

■^) Fq, nonnullis plagis st fq : Wainio Kasv ; exceptiones ceteras 
vide infra. 388 Tlilaspi arvense. 

men Paatsjoki in regione pinifera: Wainio Not.; fq ad areas 
domorum, in pagis lapponum non visum: Hult Lappm.; Inari 
fq: Sael. kat.; Inari (!) Kyro copiose, Toivoniemi, ad templum, 
Muddusniemi, verisimiliter etiam alibi, in Utsjoki hand obser- 
vatum : Kihlm. Ant., cfr Herb. Mus. Fenn. JI p. 134, vide etiam 
infra. — [L. ent. reg. subalp. et silv. (fq): Lsest.; .Linden Bidr. 
non enumerat.] 

Lapp. ross. in agris Lapponiae ross. meridionalis: N. L 
Fellm. [ad maximam partem ad Kk. spectat] ; Olenitsa: [Kihlm. 
in] Herb. Mus. Fenn. II p. 134; r in reg. silv. ad coloniam ad 
ostium flumiuis Nuotjok parce: Linden Ant.!, vide etiam infra. 

K a. st f q : Blom. — Ta. »Seuduttain tavallinen pelloissa, toisin 
paikoin tnskin tavattavana»: Wainio Tav. or. — S a, st fq: Hult. — Lapp, 
fenn. in agris et cultis per partem silvatiram, subsiivaticam et infer- 
alpinam omnium Lapponiarura, usque quo hordeum coli potest, passim 
iafrequenter>: Wahleub. p. 178. Deuna uppgift tyckes dork vederlaggas 
af de of van anforda samstammiga fraii samma trakter; mahanda har afven 
freqvenseu tilltagit. Sydvaranger Naytanio r»Nejden»] (Kihlinan) sverisi- 
militer fortuitums: Arrh. ant. Afven Kihlman synes luifva ansett arten 
harstades alldeles tillfallig, da den ej omnamnes i Kihlm. Ant. Tillaggas 
ma, att artens nordgrans i Norge uppgifves vara 69° 20'— 25': Norm. Fl. 
Overs, p. 90. — Lapp. ross. Kola: Beket. p. 546; uppg. behofver kanske 
y^ekraftas. Anmarkningsvardt ar, att jag ej i Mela PI. funnit nagon uppg. 
fran Lapp. ross. 

Iberis amara L. 

In hortis saepe coliiur et interdum. disseminatur. 

N y 1. Helsingfors sjalfsadd i)a Broholmen 1863 och i Lappviks trad- 
garden 1879: Ssel. ann. — Afven i S a t. Karkku har jag nagon gang sett 
sjalfsadda exemplar; arten har dock snart ater forsvunnit: Hjelt. 

Iberis (utan artnamn) uppraknas sasom odlad [annu] i O b. Pudas- 
jarvi: Elfv. Ant. p. 43. — Likasa Li. Toivoniemi pa kalljord: Nordling 
p. 315. Dessa uppgifter kunna dock mojligen afse /. umhellata L., om 
hvilken art det niimnes: Ofta odl. i tradg. (jamte flere andra arter af 
ylaktet): Ale. III. — For min del skulle jag emellertid tro, att I. amara 
odlas mest och darnast 7. umhellata, hvaremot de andra arterna, sasom 
1. odorata L., jamforelsevis sallan aro foremal for odling. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 389 

Isatis tiuctoria L. 

In litore Fenniae australis fere ad 62^ 20' ad septen- 
trionem versus raro sed interdum copiose occurrit; ad partem 
orientalem Sinus fennici non visa est. 

Isatis crescit in Nagu insul. minorib.: Till. [p. 36]; Till. 
Icon. 91; »under de resor jag forriittat i Nyland, Abo och Bjor- 
neborgs lans skargard bar jag till myckenhet kommit ofver denna 
vaxt uppa atskilliga oar mot hafsbandet uppat norr; inat Botn- 
hafvet bar jag dock ofver 62 graders lat. icke mer sett till denna 
Farge6rt»: Underriittelse om Fargestoften Veides plantering och 
ans i Finland af P. A. Gadd, Abo 1760, p. 2 et 3; Kalm ; in 
litoribus insularum maritimarum Finl. austr. p: Prytz; Alandiae 
et in insulis circa Aboam sitis: Wirz. pi. off.; Eur. omn. exc. 
. . . Fenn. plur.: Nym. Consp. p. 67, vide etiam Led. 1 p. 212 
et infra. 

Al. (rr): Bergstr.; [Foglo] Fingrundet [ad Degerby] et Gas- 
skar: Bergstr. p. 4; Jomala et Lemland in taeniis australibus, 
Lagnoskiir: Tengstr.!; Jomala Torpgrundet inter Brando et Bams- 
bolm: Palmgren!; [Foglo] Gripo: [H.] Ingelius!; Foglo Degerby: 
Hult ann. nomine /. maritima: »Seglingeklobben» in Delet: 
Laur. Fort.!; Eckero Bonnskar, in taeniis par. Geta p: Bergr. 
comm.; Hammarland Bonnskar ad promuntorium septentr., Finbo, 
Appelo (?), Geta in insula minima in freto inter Lango et Dano: 
Gh. E. Boldt; Vardo Graskiir (A. Bomansson), Eckero Skepps- 
vik: Lindb. herb.; Kokar (!) in scopulo extra Karlby!, Helso et 
Hamno: Arrh.; Brando st fq, in par. Kumlinge non (V) visa: 
Bergr., spec, lectum in Brando in vadosis ad Thorsbolma! — Ab. 
Korpo: I. Bingbom!, cfr Zett. & Br.; Aspo Vidskar cop.: E. 
H[euter]; iisdem in locis, quibus Tillandz [vide supra], copiose 
crescentem legit S. C. Bielke: Fata Botanices in Finlandia 
praes. P. Kalm, resp. A. Collin, Abo 1758, p. 12; par. Gustafs 
Kattkuru: Bergr.; »i ofvertlod V4 mil fran Tofsala kyrka och 
Inijo holmarna» (Ann. ad Till.): Leche p. 29; in insula in »Pe- 
marfjarden» inveniri dicitur: E. Beuter; Abo Osterskar: Bupr. 
Biatr. p. 23; Korpo Bunskar (alumni lycei aboensis 1891), Hii- 
tis p cop.: Arrh., spec, ex insula ad Vano!; Kimito: Sad. ann.; 390 Isatis tinetoria. 

Bromarf Gunnarsorarne (Backogrundet): G. Sucksdorff!; Bromarf 
pag. Hango st fq in litoribus glareosis et lapidosis: Hayr.; in 
nonnullis vadis [»Klippingar»] in occidentali sinu Hango [Hango- 
fjiirden]: Sand.; Nystad (!) p cop. in scopulis exterioribus: Hollm., 
spec, e Kirsta!; [Nystad] Laajo contra Hanko (Cajander), etiam 
in Hanko lecta: Sod. — Nyl. promuntorium Hango: Hult 
coll.; in insulis Kubbholm et Kialko prope Barosund (E. Ny- 
lander): His. p. 58; Ekenas st r et sat parce — parcius in lito- 
ribus lapidosis taeniarum extremarum et exteriorum velut Tvar- 
minne et Hermanso, Koon: Hayr.; Ekenas [etiam] in Stengrun- 
det et Grotskar: Hayr. Ber.; Esbo Ronnkubb spec. numero;sa 
(Palmen): Kihlm. ann.; Esbo ins. Osterklippan in scopulis ma- 
rinis: Kihlman!; Mjolo in litore meridionali: W. Nyl.; Helsing- 
fors RonnskiJr et Helsinge Likhohn numerose: Sa'l. herb.; rr 
Borga Aggskar! et Glosholm [in Pellinge!], Hogland ad Pohja- 
kylii!: Ssel. 0. Nyl., cfr Brenn.; Borga Sando et Storpellinge 
Varparnas et Sibbo Nevas in calcariis: Sa^l. ann.; Borga Tunn- 
holmen : Gadol. 1889. — Ka. Haapasaari vel Aspo (Baer): Rupr. 
Diatr. p. 22, cfr Fl. Kar. p. 189 et Seel. 0. Nyl.; Haapasaari 
unicum spec ad telonium [»tullhuset»]: Sa'lan in Medd. XXV 
p. 79, cfr Herb. Mas. Fenn. II p. 134; Fredrikshamn: Z. Cleve 
in herb. lye. n. 

Sat. r ins. Nurmis ad Raumo (Simming!): Malmgr. et 
[K R.] Paqvalin in dupl.!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134; Bjor- 
neborg st fq — p et sat cop. — copiose in insulis maritimis et 
in litoribus et lapidosis et arenosis ut etiam in dumetis Hippo- 
phaetis: Hayr. 

Oa. Sideby: Ale. Ill; Kristinestad Merigrundet: M. Sund- 
raan!; Svarto inter Kasko et Kristinestad nonnulla spec. 1887: 
Linden in litt.; Narpes Kaldonskaren: R. Dahlberg! 

Storsta delen af Finl.: Fries; -mounisi iu ora meridionali aeque ac 
Cakile mihi cognita>: W. Nyl. Distr.; det riktiga forhallandet torde ligga 
emellan bagge dessa pastaenden. I DC. Prodr. 1 p. 211 npptages arten 
eudast fran sodra och mellersta Europa. — A b. Erstan (ipse): Wirz. aun.; 
mahanda behofver uppg. bekraftas. 

Ruprecht har i Flora Caucasica, inford i M^moires de I'Academie 
imperiale des sciences de S:t P^tersbourg Ser. VII, T. XV N:o 2, Peters- 
burg 1869, p. 133 beskrifvit en n}' art T. mariiima, hvilken vore skild fran Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 391 

/. tinctoria och till hvilkeu ban for den form, som forekommer vid Oster- 
sjons strander. I Not. XI p. 454 uppgifves sedan, att den vid vara t^tran- 
der vaxande arten vore I. maritima (se harom langre fram) och jfr f. 6. 
Bot. Not. 1871 p. 94 m. fi. For min del kan jag dock ej annat an an- 
sluta niig till den asikt, som iittalas af Hartm. p. 197, dar det sattes i 
fraga, huruvida /. maritima ens fortjanar att upptagas sasom varietet, da 
exemplar tagna af Hollmen visa olikheter i afseende a skidans farg och 
nervighet hos samma individ, beroeude pa olika alder. Ofriga exemplar 
i H. M. F., t. ex. det fran Borga, sta afven i afseende a sina karaktarer 
emellan bagge formerna. — Har ma emellertid angaeude Ruprechts upp- 
gift framhallas, att han i sjalfva verket anser den finska Isatis, som han 
sjalf sett, skild fran /. maritima, men namner i Fl. Cauc. 1. c. p. 293 an- 
gaende Tillandz' uppg.: »ex hoc loco [Nagu Lill-Land archipelagi Aboensis] 
forte eruendum anne fuerit I. tinctoria efferata aut /. maritima sponta- 
nea*, liksom ban p. 133 kallar formen fian Osterskar: »in pratis appa- 
reuter spontaneam, sed forte cultura antiqua superstitem*. Att den i Fin- 
land forekommande Isatis ar ursprungligt vild, synes emellertid med sa- 
kerhet framga af dess lokal, som ar klippiga eller sandiga hafsstrander, 
men likasa sakert ar, att den hos oss forekommande formen ej ofverens- 
stammer med den beskrifning Rupr. 1. c. p. 132 ger af den i sodra Europa 
forekommande Isatis silvestris »plantam spontaneam hirsutulam angusti- 
foliam». I. maritima upptages emellertid sasom finsk i Byteskat. etc., hvar- 
jjimte detta namn forekommer hos Brenn., jfr afven Trautv. Incr. p. 87. 
Se f. o. om var Isatis Trautvetter »De Sameraria et Isatide generi- 
bns commentatio* i Memoires presentes a I'Academie imp. des sciences de 
S:t Petersbourg, Tom. IV, p. 314 [Petersburg 1845]. 

Neslea paniculata (L.) Desv. 

Multis locis obvia quamvis semper rara, sed mea sententia maxi- 
niam saltern partem, mere adventicia est. 

»Eur. omn. exc. . . . Fenn.»: Nym. Consp. p. 68; »in plagis meri- 
dioualibus hinc inde adventicia reperitur»: Herb. Mus. Fenn. II p. 134; 
sadest in Fenn. mer. et med.»: Nym. Suppl. p. 40, se afven DC. Prodr. 
I p. 202, Medd. XXVI p. 13 och Medd. XXIX p. 176. 

A b. Merimasku: Karsten!, jfr Zett. & Br.; Abo: elev Enckell!; Bro- 
marf Bengtsor: E. Odenvall ! — N y 1. Helsingfors vid Astronomiska ob- 
servatorium: Brenner!; Stromfors pa Bnllers!, Hogland! vid Pohjakyla: 
Sfel. O. Nyl., jfr i afseende a den senare uppg. Brenn.; antraffades ej pa 
Hogland [1898]: Sselan i Medd. XXV p. 74; Borga Hammars pa barlast: 
O. Collin!; Perno Forsby: W. Grefberg i dupL! — Ik. Kakki Kirjola 
(Nerv.): Malmb.; Knolemaiarvi Muurila!, Nykyrka Vammelsuo »inter ave- 
nam!: Lindberg; Nykyrka T Uuslkirkko»] Sykiala Mustamaki: O. A. 
(^rondahl! •392 Neslea ])uniculata. 

Sat. Ulfbby pa harlast: A. K. O. Malin!; rifsln- brobank: V. Lo- 
jandei!; med hatre iukommen till Kyrofall: Printz comm. — T a. ^faDiis 
1868 i Ko8ki i en kornaker, utsadet utlandsktK Norrl. s. o. Tav.! — S a- 
Saaminki >kaurapeltO' 1903: Ingrid Ryberg! — K 1. Sortavala Kyniola 
»kylvopelto>: J. M. Wartiainen! 

Oa. Vasa pa barlast 1878: O. Hallsten!; Vasa vid angkvarueu pa 
barlast CDstaka lb86 o. 1887: Lauren i Medd. XXII p. 39; Vasa augbats 
brygga 1882 ett exemplar: Lauren 1. c. p. 41. — T b. r Jyvaskyla Tourujoki 
''Viljelysmaalla> (Blom): Wainio Tav. or. — S b. r: Mela; Kuopio Kell- 
gren'in oluttehtaan pihalla uuieum spec, lectum^: B. F. Savander! —Kb. 
Liperi r Riihilaks Vihola aker: Eur. & H.!; rr »yksi ainoa eksemplaari 
tata lajia loydetty Tolvolan ruispellossa Ahmovaaran kylassa [Juu'an 
pitajassaj kesalla 1898»: Axels. Putk. — - Kon. »Saoneshje Sohungu in 
agroK Norrl. On.!, jt'r Giintli. p. 33. 

m. Brahestad »Lundbergs angkvarn»: Blom! — Ob. Uleaborg 
Toppila 1885 (o. 1886?) ensam 1. fatalig: Zidb., jfr Brenu. Obs.; Uleaborg 
[sOnlussa] harv. ulkomaisessa kaurassa (koululainen M. E. Hutimonen)»: L. 
Y. 1903 p. ^22; barlast i Kemi stad 1888 (3 exx.), senare ej antriiffad: 
Keckm.; [upptages sasom tillfiillig [mellan Tornea och Kalix elfvar]: O. R. 
Fries p. 160]. 

1 Mela Kasv. uppgifves arten forekomma i provinserna 1 — 13; fran 
A 1. och K a. foreligga dock mig veterligen icke nagra uppgifter. 

Namnet skrifves af flertalet forf. Neslia ; i Herb. Mus. Feun. II 
skrifves riktigare Xeslea; Xeuman p. 459 anvander benamningen Vogelia 
paniculata (L.) Hoin. Bunias orientalis L. 

In Fennia australi et media varo — satis faro et saepe 
adventicia, in Fennia orientali tamen maiore ropia occurrit: 
ad septentrionem versus usque ad. 64"^ 15' iam visa est. 

In maxima parte Fenniae sporadica: Fries; Fenn. mer. 
med.: Nym. Suppl. p. 40, vide etiam DC. Prodr. I p. 230. 

Al. (»fq»): Bergs tr., vide infra; (»st fq»): Bergstr. Beskr.; 
r praedium Jomala: Arrh. & K.; [Finstrom] Bergo Norrgard: 
Sds\. ann. et Palmgren!; Finstrom Bergo Norrgard 1886: E. Ren- 
ter; Geta Pansarnas: [0. J] Hoffstrom & [P. F.] Molander!; 
Geta Finno in agris lino consitis: Ch. E. Boldt. — Ab. r: Zett. 
& Br., spec, ex Abo!; Abo in monte Observatorii, Nummis extra 
Tavasttull: E. Renter; Reso Pansio: [Karsten] ! ; Hiittis Lofo: Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, X:o 1. 393 

Arrh.; Kitnito Dalsbruk: E. Juslin in herb. lye. n.; Karis Svarta: 
His.; Lojo in vicinitate templi: Ch. E. Boldt; Vihti (p): Printz; 
Flinck in Vihti non vidit, vide etiam infra. — Nyl. HangO; 
Sand.; in oppido Eicenas complur. locis in areis et in limitibus 
agrorum, in »Slottsbacken» sat cop.: Hiiyr.; Fagervik p: His.!; 
Inga Baro: 8*1. ann.; Esbo hand procul a templo: Kihlm. ann.; 
r in insulis Sumparn, Mjolo: W. Nyl. p. 209; Helsingfors et 
Kyrkslatt: Sievers in herb. lye. n.; Helsingfors »Tol6 park» per 
multos annos: Lindb. comm.; Helsingfors promuntorium Lappvik 
adv. 187(): Sa'l. ann.; Helsinge inter Malm et Aggelby: Kihlm. 
ann., efr Kihlm. Beob. p. 8; fHelsingej Nordsjo (Chydenius), 
Sibbo Loparo, Thusby Mariefors: Sa'l. ann., efr Astr. & H.; st 
r velut Borga Porto. Perno Sondaro (G. B. Bjorksten). Strom- 
fors Bullers!, Hogland!: Sa'l. (). Nyl.; forsitan adventieia: 1. e. 
p. 25, efr Brenn.! et Brenn. Till. p. H8; Borga Korssund et 
Sondby: Sa'l. ann.; Hogland Siuirkylii cop. [1898]: Sa?lan in 
Medd. XXV p. 76, vide etiam infra; ad officinam Stromfors: 
alumn. Jiiderberg! — Ka. Fredrikshamn (Qvist): Fl. Kar. p. 
193, efr Sa'l. O. Nyl.; Haapasaari: Sa'l. 0. Nyl., efr Brenn.; 
Haapasaari numerose 1898: Sa'lan in Medd. XXV p. 79; r in 
ins. Pitkapaasi in par. Virolahti etiam e Sakjarvi in praediolo! 
in pag. Alahames ['?]: Blom, efr Lindr. Verz. p. 17; Sakjarvi: 
J. V. Johnsson in diipl.! — Ik. r Horttana prope Viborg (Nerv.), 
Kakisalmi Bautu et Kivennapa: Malmb., spec, lectum ad Baja- 
joki Kuokkola!; [st r— r: Meinsli. p. 39]. 

Sat. Karkku Kulju 1886, 1887 et 1892, Kauniais Saari 
1905 et 1906 (unie. spec.), ad Tammerfors 9 spec, veris. adven- 
tieia 1881!: Hjelt; e Tammerfors etiam comm. Budden; ad ea- 
tarractam Kyro complur. locis : Printz comm. — T a. Tavaste- 
hus: K. Collin!; Hattula Herrnas: Kihlm.; Hollola Laitiala et 
Hersalo: Wainio ann. — S a. Villmanstrand Parkkarila adv. 
1888 et 188U: Sa^l. herb., spec, e Villmanstrand iam leg. Sim- 
ming!; rr in viciniis templi Bautjarvi: Hult; Mikkeli in tribiis 
agris: Hasselbl. — Kl. st r ad Ladogam borealem: Fl. Kar.; 
Parikkala r Koitsonlahti : Hann.!, efr Linden p. 137; Valamo: 
Nikl.!; Ruskiala prope marmorarias: Zilliacus in dupl.l — Kol. 
rr Fabrika in eultis: Elfv.!; Petrosavodsk (Simming! et alii): 394 Bunias orientalis. 

Norrl. On., cfr Giinth. p. 83; prope Petrosavodsk, baud procui 
a Lohijarvi: Caj. 

Oa. Vasa »vid hofriitten pa en graslinda»: Lauren in dupl !, 
rfr Ale, Ale. Ill p. 152 et vide infra. — Tb. r Viitasaari: Broth ! 
— Sb. Jorois Huutokoski 1893 et 1902: Lindb. berb., vide 
infra; r: Mela, spec, in dupl. e Kuopio!; Kuopio Piispantori: 
Enw. [spec, in dupl.!] et Hjelt; Kuopio unicum spec, in avena 
importata (Budden): L. Y. 1903 p. 223. — Kon. st r ad One- 
gam: Fl. Kar.; Vercbne lamba! in saxosis graminosis prope do- 
micilia cop., Kivatsb parce, Vyrosero et in pagis vieinis ad mar- 
gines viarum et agrorum fq cop., bine usque ad Kusaranda fq 
sed parcius: Kiblm. 

Ok. Kajana: Lackstrom in dupl.!, cfr Herb. Mus. Fenn. 

II p. 134; r Kajana parce in agris : Must.; Paltamo: Zidb., cfr 

Hrenn. Obs. 

Det synes, sA,som oni arten forst ungefar 1840— 1850 inkommit till 
landet, da den, som likval ar synnerligen i ogonen t'allande, ej upp- 
tages af de aldre botaniska forfattarena (t. ex. Prytz). Sedan tyckes den 
liafva allt mer spridt sig, men under senaste tid, da utsadet sakert ren- 
gores battre an tidigare, synes dess spridning ater hafva afstannat. — 
Haroin namndes 1889: : in nounullis plagis nuper iminigrata»: Herb. Mus. 
Fenn. II p. 134. Ehuru arten i Mela Kasv. uppgifves forekomma med 
oafbrnteu utbredning anda till Ok. [ 1— 15»], kanner jag ingen fyndort 
fran K b. och O m. — A 1. Bergstr. npptager A, B, C, D, Af, d. v. s. all- 
man i akrar pa hela Aland afven Korpo etc.; detta ar sakert fullkomligt 
vilseledande. — Ab rN}'stad] »i]mestyi v. 1896 eriialle pellolle kaupungin 
ja uuden hautausmaan valisen tien vieressa»: Sod.!, dar arten betecknas 
sasom tillfallig. — N y 1. Hogland funnen 1851, forsvunnen 1867, 1868 och 
1870, aterfunnen ymnigt pa gardar och odlade stallen 1871, forsvunnen 
1872, aterfunnen i Kiiskinkyla 1873: Brenn. Till. p. 38, jfr Hjelt i Medd. 
XXVI p. 20. — O a. Augaende forekomsteu i Vasa namnes, efter det Al- 
cenii uppgift blifvit an ford : >Antraffas visserligen flerst. a lindor i staden, 
men ar tillfallig : Laur. Vaxtf.; Vasa angkvarn nnmera [1892] t. allm.: Lau- 
ren i Medd. XXII p. 38. Sa vidt jag kanner, bar arten pa 1900-talet all- 
deles forsvunnit: Hjelt. — S b. .Vngaende forekomsteu vid .lorois Huuto- 
koski namnes: har finnas Here andra fran Ryssland inkomna arter, som 
under tiere decennier bibehallit sig- Lindb. comm. — Ob. Uleaborg vid 
en vag pa en sandig och med magert gras bevuxen oppen plan nara Top- 
pila sund ett eller fa tillfalligtvis forekommande exemplar: Zidb., jfr Leiv. 
och Brenn. Obs. — UleAborg [»Oulussa] 1 kpl. ulkomaisessa kaurassa (koulu- 
lainen M. E. Huumonen).: L. Y. 1903 p. 223. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 395 

Crambe maritima L. 

In maritimis extremis Fenniae maxime australis raro 
Invenitur. 

Kalm; in litoribus arenosis insularum Alandicarum minus 
f(j: Prytz; Fenn. merid. occ: Fries, cfr Nym. Syll. p. 209; Fenn. 
mer. (Nyland.): Nym. Suppl. p. 19, vide etiam Medd. XXVI p. 
18 et Geogr. F. T. 1904 p. 230. 

Al. Sottunga Sandskar cop.: Bergr. [extra territorium], cfr 
Medd. XX p. 88, spec, ibidem leg. A. VVahlberg! — Ab. [Korpo] 
copiose in insula Orskar 5 km [Vs mil] ab Uto (Folkv.): H. Dbl. 
1885 N:o 262 et Medd. XIII p. 229; Aspo in insula eiusdem no- 
minis et Vidskar, [Jto Orskar, Jurmo in insula eiusdem nominis et 
in compluribus insulis minoribus: E. R[euter], cfr (Diar. 1, XI, 
1890) Medd. XVIIl p. 230, quern 1. inspicias; Korpo Vidskar in 
litore marino: P. Hj. Olsson!, vide infra; Korpo Hvithara: 
Granit!; Korpo Uto: G. Renvall! — Nyl. Ekeniis Tviirminne 
in insula Skomakarskar (Ossian Renter!): 0. M. Renter in (Diar. 
10, X, 1885) Medd. XIII p. 229, cfr 1. c. p. 263; hoc loco veri- 
similiter postea exstincta: Hayr., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134. 

Da arten fraii Kalms eller atminstoue frau Prytz' tid aiida till 1885 
ej blifvit aterfunnen, ansags den icke tillhora var flora och dess forekorast 
i landet fornekades t. ex. Spic. I p. 2 och W. Nyl. Distr. p. 77. Att den 
forekoni i Ekenas-trakten papekades i flare uotiser uti tidningspressen un- 
der ar 1885, mig veterligen forst 1 Ekenas Notisblad N:o 62. Enl. Reuters 
uppgift fanns pa det anforda stallet »ett omkring 1 m [3 fot] hogt busk- 
likt utbildadt stands och hade det af eu allmogeinan uppgifvits, att arten 
vuxit dar jomkr. 10 ars tid, ehurn den blommade forsta gangen i ar» [1885]. 
Emellertid uppgifves, att arten, genom att den alltfor mycket blifvit insam- 
lad, numera alldeles gatt ut pa S!komakarskar (Ekenas Notisblad): N. Pr. 1887 
N:o 207; se afven har ofvan. — Angaende forekomsten pa Aspo Vidskar 
namnes, att )en strandremsa af 15 a 25 ni [par tiotal famnars] langd och 
2 m [par famnars] bredd var betackt med riktiga buskar, onikr. 1 m [nara 
2 alnar] hoga och anda till 0,9 m [halfannan aln] i diameter*: E. R[euter], 
jfr Medd. XVIII p. 230. — Genom ett misstag anfores Prytz' uppg. »ad 
litt. Sin. bottnici»: Led. I p. 222; nagon senare uppg. fran Bottniska viken 
foreligger ej heller. — ^ N y 1. Lovisa barlastplats : Ale. III. Ett exemplar, 
insamladt nara Lovisa af kadett Hj. Sucksdorff 1885, har jag sett i A. 
Westerlinds herbarium ; mahanda hanfor sig x\lcenii uppg. till samma 
exemplar. 396 Crambe maritiina. 

I en uppsats: »0m forekomsten af Crambe maritima L. i Finland 
at' P. Hj. 01sson»: Bot. Not. 1895 p. 204—206 namner forf., att han an- 
teckuat Crambe fran ofver 30 lokaler och uppraknar mer an '20 dylika. 
Da emellertid andra af Olssons uppgifter visat sig vara opalitliga, anser 
jag mig icke bora upprakna de ifragavarande lokalerna, men far med den 
nyss uttalade reservationen hanvisa till originaluppsatsen. 

Har kau tillaggas, att, da K. Johansson i K. Sv. Vet. Ak. Handl. 
Bd. XXIX, N:o 1, p. 38 anfor slutsatserna i Olssons nyssnamnda nppsats, 
sker detta under franihallande af att arten >'har forst under de senare 
aren blifvit bemarkt [pa Gotland], men da pa flere stallen, hvarfore det 
ser ut, som den skulle hafva beniigenhet att sprida sig». Caliile maritima Scop. 

In extremis insult's maritimis Fenniae rarius occurrit. 

Kalm; in litoribus insularum extimarum maris Alandici 
rarius: Prytz ; in litoribus Alandiae et provinciarum ad Sinum 
fennicum iacentium, Porkala, Mjolo: Wirz. pi. off.; Eur. litor. 
exc. . . . Fenn. plur.: Nym. Consp. p. 28; Fenn. non nisi in 
mer. et mer.-occ. adest: Nym. Suppl. p. 18, vide etiam DC. 
Prodr. I p. 185 et Led. I p. 168. 

Al. Sottunga Kyrklandet unic. spec: Arrh.!; Eckero in 
promuntorio austro-occidentali praedii Torp: Lindb. herb; a 
Bergstr. (et Arrh. & K.) non adn. — Ab. Aspo Vidskar cop.: 
E. R[euter]; Korpo Jurmo: Elfving!; Kimito Dahlsbruk: C. J. 
Arrh., vide etiam infra. — Nyl. Hango sat cop.: Sand., spec. 
ex Hango leg. Hisinger!; Ekenas st r in taeniis exterioribus et 
extremis velut Tvarminne, Isskiir in litoribus arenosis: Hayr., 
vide infra; Inga in Fageron et in insulis circa Tostholm (E. 
Nylander): His. p. 58; Inga Barosund: Hult coll.; ins. Stora Mjolo 
prope Helsingfors cl. af Tengstroem et ipse: Rupr. Diatr. p. 71; 
ad balnearium, Mjolo (Gotllund): W. Nyl.; [Helsingfors] in Rod- 
bergen: W. Nyl. p. 213 et Hayr.; Helsingfors Skatudden: Lindb. 
comm.; Helsinge Nordsjo: Sedan!; Helsinge Stansvik: Kihlm.; 
Helsinge Melko: Hult herb.; Sveaborg: Wainio herb.; Helsing- 
fors (!) Mjolo cop., Melko cop., Munkholmen, Villinge (Ilm.), 
JoUas, Sibbo Loparo: S'x\. ann.; (st fq) in par. Helsinge, Sibbo 
et Borga: (")hrnb.; st r velut in taeniis par. Borga!, Stromfors Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 397 

[Lofo!] et Pyttis [spec, e Pyttis Tuuskas!], Hogland: Stel. 0. Nyl.; 
Horga in taeniis maritimis ins. Tunnholmen, Glosholmen, Agg- 
skar et Porto: Ssel. ann. et herb.; Stromfors Bullers et Pyttis 
Hinkabohle: C. J. Arrh.; Borga Tunnholm inprimis cop. in ripa 
versus Pellinge, Perno ad pharum Orrengrund cop. in litore 
maris arenoso: Gadol.; Hogland Hirskallionhelli, »ostra kiistens 
sandstrander* (E. Nyl. Ber.): Brenn.; Hogland etiam Kappelsa- 
tama et Selkapajnnlahti: Brenn. Till. p. 38, vide ceterum supra 
et infra. — Ka. Haapasaari: Ssel. 0. Nyl.; Haapasaari multa 
spec: Sselan in Medd. XXV p. 79; Lavansaari: Brenn.!, cfr Rupr. 
Diatr. p. 71 et Fl. Kar. p. 189; Seiskari [»Seitskar»] cum Sal- 
sola sed multo parcior, ad orientem versus a Koivisto [»Bjorko»] 
(non) visa: Thesl. Dynb. p. (50; Virolahti Ala Urpala: F. W. 
Maklin comni.; Virolahti ins. Martinsaari prope Dufholmssund: 
Sa'l. herb. — Ik. complur. locis ad oram Sinus fennici: Lind- 
berg in Medd. XXII p. 7, spec, e Kivennapa Kuokkala!; Ny- 
kyrka Vitikkala: Lindb. herb.; Kivennapa Terijoki: 0. A. Gron- 
dahl!; [p . . . Systerback [»Sestrorezk»] : Meinsh. p. 40, vide 
etiam Schmalh. p. 53]. 

Sat. tantum in Sastmola Bogaskar: Malmgr.!, cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 134; Raumo: K. R. Paqvalin!; Bjorneborg p 
et sat parce — parcius in litoribus in arena: Hayr.; Bjorneborg 
Mantyluoto prope Rafso: Sa^l. herb. 

Oa. Narpes Kaldonskaren : R. Dahlberg! 

[Kp. Solovetsk! in litore arenoso promuntorii maxime orien- 
talis insulae Anserskij cop. una cum Ammodenia : Bergr. Ant.] 

Storsta delen af Finl. oeh Lappl.: Fries; arten finnes antao-ligen lik- 
val icke i finska Lappmarken ; W. Nyl. Distr. sager: »solum ex ora me- 
ridionali mihi cogQita». — Ehuru arten uppgifves anda till Ostfininarken 
(: Hartin. p. 196, jfr afven Norm. Fl. Spec. p. 128 m. fl.), toreflnnes mig 
veterligen ingen uppgift fran Sydvaranger. Framhallas kan, att den a de 
nordligaste fyndorterna i Norge aldrig satter mogen frukt: Norm. Fl. 
Overs, p. 84. 

Nyl. angaende forekomsten i Ekeuas skargard namner Hayr^n, 
att arten ar karaktaristissk [pa holmarnaj utanfor tradgriinsen : (jeogr. F. 
T. 1900 p. 225. 

Pa barlast ar arten antraffad flerstades. Al. [Sund] barlasthogar 
vid Notviken flere individ: Prim. p. 76; Geta Hallo pa barlastplats: Bergr. 
comm. och Ch. E, Boldt. — A b. Abo slottsbanken pS, barlastplats: E" 398 Cakile maritima. 

Renter! och Gadol., [Nystad] »v. 1890 kaksi kappaletta painolastilla Sauna- 
sillan rannalla»: Sod. — N y 1. Borg& Hammars pa barlast: O. Collin! och 
Gadol.; Borga barlastholme nara Kroksuas [sakerligen = Haikko Lindorn: 
Sx\. ann.]: Gadol. — Hit for jag afven iippg. Lovisa hafsstrand 1S91 (elev 
B. Poppius): Arrh. Se afven nagot langre frani. — O m. [Gamla Karleby] 
pa barlast: Hellstr. p. 136. — Ob. Ule&borg Toppila fr. o. m. 1881 (1. forut) 
arligen, fatalig eller toga talrik, 1887 med fulikomligt mogna frukter: Zidb., 
jfr Leiv. och Brenn. Obs.!; Uleaborg Sundet: 8. VV. Liljeblom! — 1 Brenn. 
Reseb. p. 76 uppraknas arten bland vaxter, som ej forekomma norr om 
Uleaborg, men i Brenn. Obs. anvandes for arten tecknet for tillfallig fore- 
komst, hvarfore afven uppg. i Brenn. Reseb. torde bora ha,nforas till fdre- 
komsten a barlast. 

Var. integrifolia Horn. N y 1. Helsingford Somas pa barlast 1884: 

Lindb. herb. 

Var. latifolia Desf. N y 1. Borga pa barlastplats f. d. Lindorn i Haikko- 

fjarden 1885 och 1892: S;el. herb. 

Sasom fossil ar arten funnen i N y 1. Helsinge vid Malm i litorina- 
sand af Lindberg: G. And. p. 96. 

Enapthpoearpus lypatus DC. 

Unico iantum loco adventicms lectus est. 

O a. Vasa augkvarn i [ett] par exemplar 1886 och 1887 med blommor 
och val utbildade skidor: Lauren i Medd. XXII p. 39, jfr Medd. XVIII 
p. 248 och Ale. Ill, (lar arten sages vara funnen 1883 oeh 1890. Afven Chorispora tenella DC. ar funnen vid Vasa angkvarn 1883 o. 

1890: Ale. III. 

Rapistrum rugosum (L.) All. bar blifvit tagen pa barlast A 1. Marie- 
hamn: K. Mantyla! jifvensom pa afstjalpningsplats pa Skatudden vid sodra 
hamnen [i N y 1. Helsingfors] af elev K. A. Andersson, se Brenner i Medd. 
XVin p. 147-148, dar formen kallas R. rugosum var. clavaium (DC.) Boiss. 

Raphanus raphanistrum L. 

In Fennia australi el media, nescio an Alandia, ubi 
raro invenirl indicatui\ e,Tcepta, frequenter (aut satis fre- 
quenter) et saepe copiose provenit; ad septentrionem versus 
saltern usque ad 65^ progreditur. 

Kalm; in agris (st r): Prytz; maxima pars Fenn.: Fries; 
Eur. omn. exc. Lappon.: Nym. Consp. p. 29, ut Led. nomine Acta Societatis pro Fauua et Flora Fennica, 30, N:o 1. 399 

Raplianii^trum innocuum Med., vide etiam DC. Prodr. I p. 229 
et Led. I p. 225. 

Al. (r): Bergstr.: Jomala: Hergstr. Beskr.; Brando Bagg- 
holmen et Soderholmen: Laur. Fort.!, cfr Diar. 4, XII, 1886; p 
in agris: Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br.; p: Arrh. Ann.; fq: 
Sand., Renv. et A. Nyl.; (p) : Sel.; Vihti fq: Printz; Vihti fq - 
fqq : Flinck ; in parte australi par. Mynamaki fqq, ad maximam 
partem fq, circa Laajoki st fq, [saepe] cop. — copiosissime: Caj. 
Kasvist., quern 1. inspicias, vide etiam infra. — Nyl. (p): His. 
et W. Nyl.; fq in agris, inprimis in agris pakidosis et hortis 
[»istutusmailla»] sat cop.: Stenr.; Helsingfors tq: Kihlm. ann.; 
St fq: Ssel. 0. Nyl.; [Hogland] Suurkyla in agro solano consito: 
Brenn.; Hogland Naskinranta 1871: Brenn. Till. p. 38. — Ka. 
(fqq): Blom ; p — st fq: Linden, vide etiam Medd. XXV p. 79. 

— Ik. a Malmb. omissus, quamvis spec e Rautu! lectum est; 
[st fq in territorio: Meinsh. p. 40, vide etiam Fl. Ingr. p. 115]. 

Sat. st f(i: Malmgr. et Hjelt. — Ta. fq: omnes auct. — 
Sa. »fqq (cop.)»: Hult. — Kl. p: Fl. Kar.; st fq interdum cop.: 
Hann.; fq : Hjelt. — Kol. fq : Elfv. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq : Laur. Viixtf. — Tb. st fq : Broth. 

— Sb. p: Mela; (fq): M. & J. Sahib. — Kb. Kide fq : Brand.!; 
Liperi in praedio sacellanis: Europaeus & Hallstrom! nomine 
Sinapis avvensis; Eno: Woldstedt!; Juuka et Kontiolahti fq: 
Sael. ann.; [inter Pielisjarvi et Hoytiainen] (fqq) ubique in agris, 
ad partem maximam copiosissime [»huomattavan runsasti»]: 
Axels. Putk., quem 1. inspicias; complur. plagis fq, non autem 
in interiore parte, quamvis ad Jonkere complur. locis : Wainio 
Kasv.; Nurmes; K. Pfaler! — Kon. fq per totum territorium: 
Norrl. On., cfr Giinth. p. 33. 

Om. p: Hellstr. et Tenn. — Ok. r in partibus maxime 
australibus, Paltamo, Kajana in coemeterio! et in insula in fluvio: 
Brenn. Obs., vide ceterum infra. — ■ Kp. parce ad pagos Kiimas- 
jiirvi, Nokeus et Kontokki!: Wainio Kasv.; Jyskyjarvi ad flumen 
Kemi: Malmgren!, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 134. 

Ob. Liminka: Hellstrom!; Oulu: Eberh.!, cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 134; Oulu [»Ulea»] parce [»fataligt»] in agro: Zidb ; 
in partibus maxime australibus r Uleaborg, Oulu, Muhos ad 400 Raphanus raphanistrnra. 

Montalainpi!: Brenn. Ohs., ubi antecedentes afferunlur, vide ce- 
terum infra. 

A b. Fran 1903, da utlandskt utsade i storre mangd anvandes, nani- 
nes, att arten forekommit i »Kiikala i ovanligt stor mangd detta ar»: E. 
H[ayr(5n] i Hbl. 1903 N:o 203 B, se afven Lindberg i Medd. XXIX p. ITG. 

— Ok. st fq [>m. t.»]: Must.; for min del misstanker jag med stod af 
Zidbacks uppg. (se under O b.), att atmiustone ireqvensen ar vilseledande. 

— Ob. Toppila . . . i ringa antal: Zidb., jfr Brenn. Obs,; akrar, tradgardar 
r, inford med barlast till Kemi stad 1S8(J. Afven senare nagra ganger an- 
traffad, men liar tillsvidare ej utbredt sig vidare: Keckm., som anvander 
tecknet for tillfallig forekomst. Kenii st r, troligen inford med fron fran 
andra orter: Rantaniemi ! i Brenn. Obs. — Efter att liafva anfort Keck- 
mans fynd tillagger Zidback : mig veterligen flnnes arten eljest icke vild 
i Uleaborgs Ian, oin icke i dess sydligaste socknar»: Zidb., jfr Brenn. Obs. 

— K u u s. p: Sahib. Fort.; Wainio, som anfor uppg. i Wainio Kasv., till- 
lagger ett fragetecken; atminstone freqvensen ar sakert oriktig. Harpa. 
grundar sig emellertid uppg. i Herb. Mus. Fenn. II p. 61. — L k. >r [So- 
dankyla] in agro hordeo consito nonuulla spec. vidi»: Blom Bidr., jfr Wainio 
Xot., som anvander tecknet for tillfallig forekomst. For min del anser 
jag afven, att arten ar tillfallig harstades, om uppg. f. o. ar riktig. — Lapp, 
ross. Arten uppriiknas sasom ny tVir Ryska lappm.: N. I. Fellm. Lettre p. 
500, men uppg. bor utga: N. I. Fellm. p. 58 not. 

Se f. o. under Sinapis arver^sis. 

Raphanus sativus L. 

In toto fere ferrifono saej^e vel saepissime colitur. 

I afseende k odlingen af de bada bos oss kultiverade formerna, 
f. radicula (Pers.) ocb f. nigra (Pers.), anser jag mig i hufvudsak endast 
behofva hiinvisa till Elfv. Ant. p. 74—75, jfr f. o. redan Till., dar flere 
benamningar forekomma, Rein p. 88, Ign. (ireogr. p. 349, Elfv. Kult. p. 
112-113, nyare floror, Stenr. p. 16, Medd. XXV p. 12, Geogr. F. T. 1899 
p. 43 (Solovetsk), Jul. p. 25, Leiv., Turistf. Arsbok 1902 p. 80 (Ylitornio), 
m. fl. — Har ma tillaggas folj. uppgifter: Storsta delen af Finl. och sodra 
Lappl., jsubinde cicurs: Fries; »ob radicem edulem colitur et hiuc inde 
etiam subsponte occurrit*: Nyra. Consp. p. 29; [radisor Haaparanta ocb 
Pajala godt resultat, rattikor osakert: Birg. [». 59;] daremot namnes, att 
hvardera odlats a kalljord med god framgang Li. Toivoniemi- Nordling 
]). 307, jfr 1. c. p. H15, ilfveusom i Utsjoki: Fellm. Anteckn. I p. 138. [Ra- 
disor uppraknus bland vaxter, i afseende a hvilkas odling mer eller min- 
dre lyckade forsok bjifvit gjorda i L. e n t. Naimakka : Lsest. p. 9.] Sasom 
forvildad har arten uppgifvits S a. Villmanstrand i en potatisaker!, men 
fletta maste anses vara alldeles tillfalligt, hvarfore uppg. hos Fries och i 
Xym. Consp. ej kunna anses galla Finland. Acta Societatis pro F;)una et Flora Fennica. 30, N;o 1. 401 Resedaceae. Reseda lutea L. 

In saburra rarissime occurrit. 

>Eur. omn. exc. Scand. (nonnisi adv.), Ross. bor.»: Xym. Consp p. 
GO, jfr afveu Xym. Suppl. p. 41; barlast r: Breiin. Flor. 

A b. [Ph barlastplatsen vid Abo slott] tvc\ exemplar; SjvI. Frov.; Te 
nala Lappviks lasta.seplats : Elpa Salven i Lindb. herb. (1899) och G. Sncks- 
dorff! — Nyl. BorgA, 18S3: H. Stjernvall!, jfr Ale. Ill [trol. samma stalle 
som de folj.^^; Borga barlastholme nara Haminars 1884—1886: Gadol.i; 
Borga Haikkofjarden barlastpiatB pa l.iudCrn nara Hanimars 1885: Sa-l. 
ann.; Perno p& barlast: A. H. de la Chapelle! — K a. Vehkalahti barlast- 
plats vid stranden : A. Westerlind herb. — Ob. Uleaborg pS, barlast: S. 
W. Liljeblom! i Prot 6, XII, 1884; Keini 1885, Ule&borg Toppila 1881 i 
sept, med bejivijiiaude fruktsattning, 1882, (18S5?\ siamt vid begynnaude 
blonming 1, V'lT, 18S(), niycket f& eller blott ett eiida exemplar vid hvarje 
tillfalle: Zid1>., jfr Leiv. och Brenn. Obs.; Ule&borg Brohohnarna; Brenu. 
Obs!; barlast Kemi stad 7, Wil, 1888 med fullt utslagua blommor, nu- 
mera [1896] fOrsvuuiien: Keckm.; exempjlar fran Kemi taget 1883 af En- 
wald & Hollmen! 

Reseda luteola L. 

Tn saburra ram occurrit. 

»Eur. omn. exe. . . . Fenii.»: Nym. Consp. p. (i9; barlast r: Brenn. 
Flor., jfr Ale. III. 

A b. »i Abo utmed aen» (Ann. ad Till.;: Leche p. 15; ».\boae 
etiam ad fabricam tinctoriam e Beminibus proieetis in plateis enatam 
observavimus, in hortis autem cnlta laete crescit, et e seminibns de- 
lapsis se ipsam propagat»: LeojJoM C F., Possibilitatem varia vegetabilia 
exotica fabricis nostris utilia in Finlandia colendi adstruens, Praes. P. 
Kalm, Abo 1754, p. 10, jfr (>. lijelt, Naturall)istoriens stadium vid Abo 
universitet. Helsingfors 189(i, p. 228; |Abo barlastplats] i flere exemplar: 
Ssel. Frov. och Gadol. — Nyl. [Helsingfors Somas!] ganska talrikt anmi 
1 full blomning [den 6 oklober 1878]: SevI. exk.; Borga: H. Stjeruvall! [mojl. 
samma stalle som folj.]; Borga lastageplats a en holme [trol. Lindornl, in- 
kommen med barlast: A. 0. Helenius! I'.n Reseda, troligen denna art, om. 
namnes afven fran Esbo Bastviks angsag: Prot. 4, X, 1884. — Ob. UleA- 
borg pa barlast: Hougb. herb, och 8. W. Liljeblom!; Uleaborg Toppila 
13, IX, 1881, blott ett ex. i begynnelsen af sin ?)lomning. 10, VllI, 18S3: 
Zidb., jfr Brenn. Obs.; nagra stand pa barlast i Kemi stad med iinnu out- 
slagna l)lommor 15, VII, 1892, hann icke utveckla frukter: Keckm. 402 Reseda Inteola. 

P"n nppgift af J. Linrlvall fran 1772 oiu "Resfdo Inteola, som ej vill 
fort i Finland, ehuiu den vexei- vilt pa Aland*: Bot Not. 1890 p. 107, 
beror uppenbarligen, sa vidt den ror Aland, pa ett misstag. 

Osannolikt iir emellertid icke, att nagon at' de aid re uppg. afser 
R. lutca. 

Reseda odorata L. 

In Jiortis sarpissime colitur. 

Uppgifterua oni odlad Reseda bar jag ansett mig kunua fora nte- 
glulande till denna art, oaktadt artnainnet ej iir ntsatt eller betecknadt 
sasom osakert. Hitliorande uppg. bar jag antecknat bl. a. fran O b. Fu- 
dasjarvi och Simo: Elfv. Ant. p. 43, Li. Toivoniemi: Nordling p. 315, se 
afven Caj. Kasvist. p. 30, Medd. XXV p. 13 och jt'r lirenn. Flor. iifveu- 
som Ale. III. — Fran svenska sidan uppgifves: gar bra [i Pajala nara Lk.]: 
Birg. p. 61. Notae auctorum. 

IV. 

Alaiine = Alanne S. Kesiimatka Kuusamossa ja Pudasjarvella. 

(Turislforeningen i Finland. Arsbok for 1901). 1902. 
Axels. Piitk. = Axelson, W. M. Piitkilokasvio Pielisen ja Hoy- 

tiaisen valisellii kannaksella. (Acta XXIll). 1902. 
Bergr. Ant. = Bergroth, I. O. Anteckniiigar fran botaniska resor i Karelia 

poinorjca och keretina 1.S94, 189(3 och 1S97. M. S. 
Bergr. comm. = Bergroth, I. 0., (|uae per colloquium aut litteris exposuit. 
Birg. = Birger, S. Vegetationen och floran i Pajala socken nied 

Muonio kapellag i arktiska Norrbotten. (Arkiv for bota- 

nik, Bd 3). 1904. 
Borg Beitr. = Borg, V. Beitrage zur Kenntniss der Flora und 

Vegetation der Finnischen Fjelde. (Acta XXV). 1904-. 
Borg Ber. = Borg, V. Bericht fiber die geographischen Besul- 

tate einer Forschungsreise in den Grenzgegenden von Fin- 

nisch- und Bussisch- Lappland im Sommer 1901. (Fennia 

XX). 1903. 
Borg Set. = Borg, \'. Selouteko kasvitieteellisesta tutkimusmatkasta Saltan 

pitajassa ... v. 1898. M. S. 
Caj. Beitr. = Cajander, A. K. Beitrage zur Kenntniss der Ve- 
getation der Hochgebii'ge zwischen Kittila und Muonio. 

(Fennia XX). 1904. 
Caj. Entw. = Cajander, A. K. Ein Beitrag zur Entwickelungs- 

geschichte der nord finnischen Moore. (Fennia XX). 1903. 
Caj. Kasvist. = Cajander, A. K. Kasvistollisia tutkimuksia Myna- 

maen, Mietoisten ja Karjalan kunnissa. (Acta XXIII). 1902. 

Libellus adnotationum Caj. Kasv. auctus. 
Caj. Westgr. = Cajander, A. K. Ueber die Wcstgrenzen eini- 

ger Holzgewachse Nord Russlands. (Acta XXIII). 1902, ■lOi N<">tar' niictoriini. 1\'. 

Clarke X = Clarke, E. D. Travels in various countries of Eu- 
rope, Asia and Africa. Part the third. Scandinavia. Vol. 
X. 1824. 

Fellm. Anteekn. — Feliman, J. Anteckningar under min vistelse 

i Lappmarken. Del I—IV. 1906. 
Fontell Hybr. = Fontell, C. W. Von einigen Potamogeton- 

Hybriden. (Forh. vid Nord. Naturf. motet i Helsingfors). 190H. 

Oranit ^ Granit, A. V. Plantae in H. M. F. 

Hciyr. = Hayren, E. F., quae litteris mihi exposuit. 

Hayr. Stud = Hayren, E. [F.] Studier ofver vegetationen pa 
tillandningsomradena i Ekenas skargard. {AetaXXIIl). 1902. 

Hayr. und. = Hayren, E. F. Botaniska undersokningar i Bjor- 
neborgs-trakten 1901. (Medd. XXVIII). 1902. 

Hiiyr. vaxtl. = Hayren, E. [F ] Bjorneborgs traktens vaxtlighet. 
Bjorneborgs tidning 1901. N:o 102. 

Iver. = Iverus, J. E. D:son Einige Wirkungen der excessiven 
Sommerwarme 1899. (Forh. vid Nord. Naturf. motet i Hel- 
singfors). 1903. 

Kihlm. Veget. == Kihlman, A. 0. IJber die Vegetationsverhalt- 
nisse der Hochgebirge Umptek und Lujaur-urt. (Forh. vid 
Nord. Naturf. motet i Helsingfor.^). 1903. 

Klingstedt , Fr. vide Palragr. 

Leiv. Kust. = Leiviska, I. Uber die Kiistenbildungen des Bott- 
nischen Meerbusens zwischen Tornio und Kokkola. 1905. 

Leiv. Oul. = Leiviska, I. Oulun seudun merenrantojen kas- 
vuliisuudesta. ' (Acta XXIll). 1902. 

Undh. conim. = Lindberg, H., quae per colloquium aut litteris exposuit. 

Lindb. Medd. = Lindberg, H. Meddelanden rorande undersok- 
ningen af Leteensuo torfmark i Hattula och Kalvola sock- 
nar af Tavastehus Ian. (Mossk. 1903). 1904. 

Lindb. Pfl. — Lindberg, H. tfber Pflanzen ostliehen Ursprunges 

in der Flora von Fennoscandia orientalis. (Forh. vid Nord. 

Naturf.motet i Helsingfors). 1903. 
Lindb. Subf. = Lindberg, H. Subfossila vaxtrester, funna i 

Finlands karr och mossar. (Medd. XXX). 1904. (Etiam 

in Mossk. 1903 {>. 187-192). Aria Sorielatis pro I'auiia el Flora Feuuk-a, 30, N:o 1. 405 

Lindb. und. = Lindberg, H, Botanisk undersokning af till Finska 
Mosskultni foreningen insanda prof fran torfmossar. (Mossk. 

1897). 1898. 
Linden Ant. — Lindeu, J. Anteckningar did vegetationen i vestra delen 

at' Ryska lappmarken. M. S. 
Linden Bidr. ^=^ Lindt'n, J. Bidi'ag till kannedomen cm vegetationen och 

ftorau inorn Enontekis lappmarks bjork- och fjallregioner. M. S. 

Lindr. Bidr. = Lindrotb, J. 1. Bidrag till kiinnedomen oni Fin- 
lands Eriophyider. (Acta XVllI). 1899. 

Lindr. Lisiit. = Lindroth, .1. I Lisatietoja Suomen sienistii. 
(Acta XVI). 1899. 

Lindr. Umb. = Lindroth, J. I. Die Imhelliferen-Uredineen. 
(Acta XXII). 1902 

Lindr. Verz. = Lindroth, .1. 1. Verzeichnis der aus l-'inland 
bekannten Ramularia-Arten. (Acta XXlil). 1902. 

Montell ^^ Montell, J. E. Plantae in H. M. F. 

Mossk. = Finska Mosskulturforeningens arsbok. 

Neuman = Neuman, L. M. med bitriide at' Fr. Alfvengren. 
Sveriges flora (fanerogamerna). 1901. 

Fabiigr. Paliugren, A., quae litteris milii exposuit. Observatioues par- 

tim fecit Fr. Kliugstedt. 
Popp. = Poppius, B. R. Blombiologiska iakttagelser. (Acta 

XXV). 1903. 

Printz coiitm. =^ Printz, H. A., quae i)er coUoquinni ant litteri.s mihi ex- 
posuit. 

Schulz, 0. E. Monographic der Gattung Cardamine. (Engler, 

Bot. Jahrb. XXXII). 1903. 
Weeks. = Wecksell, J. A. Kertomus kesalla 19U1 telidyiata botanisista 

retkeilysta Pyliajarvella (U. L.) ja Pusulassa. M. S. 
^Vell. rotnm, :— Wellenius, O , quae litteris aut per tolloiiiiiuin mihi e\- 

posuit. Index. 

Caryophyllaceae — CFuciferae (Resedaceae). (Aconit uiii faiiiiiiarum) 
A. lyrocionuni .... 
A. najielliis .... 
(A. paniculatuui). . . 
(A. septentrionale) . 
Actaea erythrocnrpa . . 
A. erythrocarpa X spicata 

A. ni<.n-a 

A. spicnfd 

Adonis autuiiiualis . . 
(A. vernalis) .... 
(Agrostoiiima corona ria) 

A. yithago 

Allidvia officinalis . . 
Alsine hifiorn .... 

[A. hirta] 

[A. rubella / .... 

A. strictn ..... 

A. verna ..... 

Alyssum calycinuni 

Amarantus hlituiu . 

A. cauilatns .... 

A. retroriexus . 

Ammodcnia peploides . 

Anemone intermedia . 

A. nemorosa .... 

A. iiemorosa X rammoiloides 

A. ranmtculoides . . ■ 

A. silvestris .... 

Aquileyia vulgaris . . 

Arabis aljmia .... 

A. arenosa 

A. hirsuta 250. 

248. 
250. 
250. 
250. 
25(5. 
258. 
25:5. 
25.3. 
182. 
182. 
'.V6. 

m. 

352. 
64. 
(13. 
(;2. 

62. 
329. 
147. 
146. 
147. 

72. 
177. 
174. 
177. 
177. 
173. 
246. 
310. 
312. 
308. A. i)etraea 


.".11. 


A. suecica . . 


312. 


A. thaliana 


314. 


Arenaria ciliata 


69. 


.4. scrjiyllifolia ..... 


70. 


Airagene alpina 


152. 


Atriplex Babingtonii . . 


IMH. 


A. calotheca 


. 138. 


A. hasfafnm 


135. 


A. liortense 


134. 


A. laciniatum 


. 1-J4. 


.4. lifornle 


. 143. 


A. iiiten.s 


134. 


.4. patuluni 


13S. 


Barbarea oithooeras . . .• 


304. 


B. * praecox .... 


304. 


B. stricfa 


305. 


B. vulgaris . 


301. 


Batrachium admixtum . . 


227. 


(B. * bottuicum) 


236 


B. confervoides 


225. 


B. confusum 


228. 


(B. floribunduni) ..... 


220, 


B. heterophyUum .... 


228. 


B. marinnui 


218. 


B. paucistainineum . . . . 


219, 


B. paucistamineum ^^ peltatum 


235. 


B. peltatum 


228. 


(B. * suecicum) 


232. 


(B. trichophyllum) .... 


224. 


Berberis vulgaris . . . 


151. 


Berteroa ineana 


327- 


Beta vulgaris 


120, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 30, N:o 1. 4()7 Blitum capitatum . . 


. 131. 


Chelidonium majus . . 


. 286. 


Bl. virgatuin . . . . 


. 130. 


Chenopodinm album . . 


. 126. 


Brassicn campestris . . 


. 368. 


Ch. bonus Henricus . . 


. 121. 


(Br. juncea) . . . . 


. 374. 


(Ch. fioifolium) . . . 


. 129. 


Br. lanceolata . . . . 


. 374. 


Ch. ylaucum . . . . 


. 124. 


Br. napus 


. 371. 


Ch. hyh-idum . . . . 


. 122. 


(Br. nigra) 


. 378. 


Ch. murale 


. 122. 


Br. oleracea . . . . 


. 372. 


Ch. poly sperm um . . . 


. 129. 


/Braya alpina] . . . 


. 347. 


Ch. riibrum . . . . 


. 123. 


Bmdas orienialis. . . 


. 392. 


Ch. urhicmn . . . . 


. 123. 


Cakile maritima . . . 


. 396. 


Ch. viride . . . . . 


. 127. 


Caltha palustris . . . 


. 239. 


Ch. vulvaria . . . . 


. 129. 


Camelina * foetidtt . 


. 362. 


(Chorispora teuella) 


. 398. 


C. * glabrata . . . . 


. 360. 


Cochlearia anglica . 


. 344. 


C. linicola 


. 361. 


C. * arctica . . . 


. 343. 


C. * macrocarpa . . 


. 361. 


C. danica .... 


. 345. 


C. microcarpa. . . 


. 359. 


C. qtficinalis . . . 


. 341. 


C. sativa .... 


. 360. 


Conriugia orieutalis 


. 354. 


C. silvestris . . . 


. 359. 


Coronopus didymus 


. 382. 


Cupsella bursa pastoris 


. 380. 


C. procumbens . . 


. 382. 


Cardamhie amara . 


. 320. 


Corrigiola litoralis . 


. 116. 


C. hellidifolia . . . 


. 324. 


Corydalis bulbosa . 


. 290. 


C. bulbifera . . . 


. . 326. 


(C. capnoides). . . 


. . 292. 


C. flexuosa .... 


. . 322. 


C. fabacea .... 


. . 291. 


C. hirsuta .... 


. 322. 


C. glauca .... 


. . 292. 


C, impatiens . . . 


. . 322. 


C. intermedia . . . 


. 291. 


C. parvijtora . . . 


. 324. 


C. laxa 


. . 290. 


C. pratensis . . . 
silvatioa. 


. 317. 


C. nobilis .... 


. . 292. 


322. 


X _ # M. A Vy '^ all *-J • • • • 

C nnmila 


. . 292. 


Cerastinm '"' alpestre 


. 111. 


C. solida .... 


. . 288. 


C. alpinum .... 


. . 104. 


Crambe maritima 


. . 395. 


C. alpinum X vulgarc 


. . 113. 


(Delphinium ajacis). 


. . 253. 


C. arvense .... 


. . 103. 


D. coh solida . . . 


. . 250. 


C. caespitosum . . 


. . 108. 


D. elatum .... 


. . 252. 


[0. EdmonstoniiJ 


. . 104. 


(D. grandiflornmj 


. . 253. 


(C glomeratum) . . 


. . 113. 


Dentaria bulbifera . 


. . 326. 


C. latifoliuni . . . 


. . 104. 


(Dianthus alpinus) . 


. . 41. 


C. fiemidecandrum . 


. . 114. 


D. arenarius . . . 


. . 36. 


C. trigynnm . . . 


. . 102. 


D. barbatus . . . 


. . 34. 


C. * triviale . . . 


. . 108. 


(D. caryophyllus) 


. . 41. 


C. viscosum . . . 


. . 113. 


(D. chinensis) . . . 


. . 42. 


C. viilgare .... 


. . 108. 


D. deltoides . . . 


. . 34. 


Cheiranthus alpinus 


. . 358. 


(D. pluniarius) . . 


. . 42. 


(Ch. cheiri), . . . 


. . 308. 


D. superbus . . . 


. . 88 408 Index. (Dicentra spectabilis) . . . 


. 294. 


Diplotaxis muralis ... 


. 379. 


1). muralis X tenuifolia . . 


. 380. 


U. temiifolia 


. 379. 


Draha aljnna 


. 339. 


[Dr. biachycarpa] . . . . 


. 338. 


(Dr. crassifolia) 


. 339. 


[Dr. curtisiiliqua] 


338. 


|Dr. lladnizensis] 


. 337. 


[Dr. fladriizensift X nivalis] 


. 338. 


Dr. hirUt 


. 334. 


Dr. incnna 


. 332. 


[Dr. * lacteaj 


. 337. 


(Dr. lapponica) .... 


. 338. 


Dr. lutea ...... 


. 330. 


Dr. mnralis 


. 331. 


Dr. vemorosa 


. 330. 


flh: nivalisj 


. 338. 


(Dr. rupestris) 


337. 


[Dr. Wahlenhergii] . . . 


. 337. 


Knartluofar]>us lyratus . 


. 3i)8. 


Erophila verna .... 


. 340. 


Erucastrum Pollichii . . 


. 378. 


Elrysimuni alpinum . . . 


. 357. 


W, olipirtTttfhni.dps 


. 354 


E. hieraciifoliunt . . . . 


. 355. 


E. odoratum 


. 355. 


E. strict um 


. 356. 


(Eschscholtzia calif ornica) 


. 287. 


(E. crocea) 


. 288. 


Eutrema Edtrardsii . . . 


. 363. 


Ficaria ranunculoides . . 


. 237. 


F. verna 


. 237. 


Fumaria bulbosa ... . 


. 290. 


F. media 


. 292. 


F. officinalis 


. 292. 


F narvifinva . 


. 294. 


E Vnillniitii . ... 


. 294 


(Gypsophila elegansj . . 


. 45. 


G. fastit/iata 


. 42. 


G. mnralis 


. 43. 


G. panicnlata 


. 43. 


HalianthuH peploides . . 


. . 72. 


Hepatiea triloha .... 


. . 180. Herniaria glabra . . 
H. hirsuta .... 
Hesperis matronalis 
(H. tristis) .... 
Honkenya peploides 
Hutcliinssia petraea . 
Iberis amara . 
(I. odorata) .... 
(I. unibellata) . . . 
(Isatis maritinia) . 
/. iinctoria .... 
Lepidium cnmpestre . 
L. draba .... 
L. latifolium . . . 
\j. i)ert"oiiatnni 
L. ruderale .... 
L. sativum .... 
Lepigonuiii caniiuuu 
L. marinum . . . 
L. medium .... 
L. rul)rum .... 
L. salinum .... 
(Lychnis chalcedonica^ 
L. flos curuli . . . 
(Mahonia aquifolium) 
Maladiium aquaticimt 
(Matthiola annua) . 
(M. incana) .... 
Melaridriiini. album , 
M. album X riibrum 
M. qffine .... 
M. apetalum . . . 
M. noctiflorum . 
M. rubrum .... 
Melanosinapis cominu 
MoeJiringia lateriflora 
M. trinervia . . . 
Montia fontana . . 
Myosiirns mininins . 
Na sturth i m a mph ibi 1 1 m 
N. anceps .... 
N. armoracia . . . 
N. officinale . . . 
N. pnlustre . . . . nis ActH Sucietatis pio Fauna et Flora Feniiica, 30, N:o 1. 4(J9 N. silvestre .... 


. . 297. 


R. hulbosus. . . . 
R. * cassubicus . . 


. . . 213 


Neslea paniculata 


. . . 391. 


. . . 205 


Nigella damascena . . 


. . . 248. 


(R. caespitosus) . . 


. . 222 


Nuphar intermedium 


. . . 263. 


R. circinatus . . . 


. ... 236 


N. luteum ..... 


. . . 259. 


R. confnsus . . . 


. . 228 


N. luteum X pumilum 


. . . 263. 


R. Drouetii . . . 


. . . 222 


N. pumilum .... 


. . . 266. 


R. * eradicatus . . 


. . .225 


Nym2>haea alba . . . 


. . . 270. 


R. ficaria .... 


. . . 237 


N. bivadiata .... 


. . . 274. 


R. flcminmld 


. .189 


N. Candida 


. . 274. 


R. glacialis. . . 


. . .184 


N. Candida X tetragona 


. . . 282. 


(R. glabrinsculus; . 


. . . 208 


N. fennica 


. . 279. 


R. heterophyllus. . 
R hyperboreus 


.228 


N. tetragona .... 


. . 279. 


. . .197 


(Paeouia albitlora) . . 


. . 259. 


R. lapponicus . . . 


. . .195 


P. anomala .... 


. . 258. 


R. lingua . . 
R. mariuus. . . 


. . .185 


P. intermedia .... 


. . 259. 


. 217, 218 


(P. oificinalis) .... 


. . 259. 


R. nivalis .... 


. . . 201 


(P. pere^rina) .... 


. . 259. 


R. Pallasii .... 


. . .185 


(P. tenuifolia) .... 


. . 259. 


R. paucistamineiis . 


. . . 219 


Papaver argemon > . . 


. . 284. 


R. paucistamineus X 


peltatus 235 


P. dubium 


. . 284. 


R. peltatus .... 


. . . 228. 


P. nudicaule .... 


. . 283. 


(R. Petiveri) . . . 


. . .221 


P. radicatum .... 


. . 283. 


R polyanthemos . . 


. . . 21J 


P. rhoeas 


. . 284. 


R. * propinquus . . 


. . . 209 


P. somniferuin . . 


. 285. 


R. pygmaeus . . . 


. . 200 


(Platystemon califoruicus 


. . 288. 


R. repens .... 


. . 209 


(Portulaca oleracea") 


. 150. 


R. sceleratus . . . 


. . . 214 


P. sativa .... 


. . 150. 


R. * sibiricus . . 


. 204 


Pulsatilla Hackelii . 


. . 172. 


(R. squarrosus) . 


. . .208 


P. intermedia . . . 


. . 173. 


(R. sulphureus) . . 


. 202. 


P. patens 


. . 168. 


Raphanus raphanistrun 


I . . .398 


P. patens X jtratensis . 


. . 172. 


R. .sativus .... 


. . .400 


P. patens X vernalis . 


. 173. 


(Rapistrum rugosunij 


. . .398 


P. pi'atensis .... 


. . 169. 


Reseda lutea . . . 


. . 401 


P. pi-atensis X vernalis 


. . 173. 


R. luteola .... 


.401 


P. vernalis .... 


. . 170. 


R. odorata .... 


. . . 402 


P. vulgaris .... 


. . 169. 


Roemeria hybrida 


. . . 285 


Ranunculus acer . . . . 


. . 206. 


Sagitia intermedia 


... 61 


R. aconitifolius . . . . 


. . 185. 


S. Linnaei . 


... 59 


R. aquatilis 


221, 228. 


<S'. maritima . . 


... 59 


R. arvensis .... 


. . 214. 


S. nivalis .... 


... 61 


R. auricomus .... 


. . 202. 


S. nodosa .... 


... 54 


R. Baudoiii .... 


. . 217. 


S. procumbeyis . . . 


... 57 


(\\. borealis) . ... 


. . 208. 


8. saxatilis .... 


. . .'59 410 IiuU'x. Salicomia herbdn-d . . . 


144. 


Salsola kali 


132. 


Saponaria ollicinalis . . 


45. 


S. vaccaria . . . . . 


45. 


Sderanthus annuus . 


118. 


Scl. perennis 


117. 


Senebiera corouopus . . 


382. 


S. didynia 


382. 


Silene acaulis . . . . 


8. 


S. anglica . . . . 


7. 


8. anneria . . 


7. 


(S. (lichotoiiia) . . . . 


8. 


(8. o:allica) 


7, 


S. inflata 


1. 


iS'< * tnaritinid . . . 


4. 


S. muscipula ... 


9. 


S. nutatis .... 


9. 


(S. otites) .... 


8 


S. rupestrib .... 


. 5. 


S. tatarica ..... 


I'i. 


S.viscosa 


. 13. 


Siiiapis alba .... 


. 377. 


S. arvensis 


374. 


(y. juncea) 
. 374 


Sisymbrium altis^^imum 
. 349. 


S. austriat'um .... 
. 350. 


S. Loeselii 


. 350. 


S. officinale ... 


351. 


S. Sophia ... 


. 347. 


Spergula arvensis 


. 46. 


Sp. Morisonii .... 


. 47. 


Sp. pentaiidra . . 


. 47. 


Sp. saxatilis . . . 


. 59. 


Sp. vcrnalis .... 


. 47. 


Spergularia campestris 


. 49. 


S'p- canina ..... 


. 50. 


Sp. marginata ... 


. 53. 


Sp. marina ..... 


. 53. 


Spinacia oleracea 


. 133. 


Stellaria alpestris . . 


. 90. 


St. alj^estris X longifolia 


. 93. 


St. borealis ... 


. 90. 


St. borealis X Friesiaua 


. 93. St. crassifolia . . 

St. Edwai-dsii . . 

St. Friesiana . 

St. glauca .... 

St. graminea . . . 

(St. graminea X lomri 

St. holostea .... 

St. Immifusa . . . 

St. lo)igifolia . . 

St. longipep 

St. media .... 

St. nemoriim . . . 

St. pahistris . . . 

St. ponojensis . 

St. uliginosa . . 
Siiaeda maritima 
Subularia aqnaiira . 
Tetragonia espan.sa 
Thalictrum alpinnni 
Th. an gusti folium . 
Th. aquilegiaefoliuni 
Th. flavum ... 
Th. kemense . . 
Th. leptophyllum 
Th minus ... 
Th. rariflorum 
Th. simplex . . . 
Th. strictum . 
Thlaspi alpestre 
Tld. arvense 
Thl. praecox . . 
(Trollius altissimus) 
(Tr. asiaticus) . 
Tr. curopacus . . 
Turritis glabra . . 
Viscaria alpina . . 
V. alpina X vulgaris 
V. media . . 

V- vulgaris 

(Vogelia pauiculata) 
Wahlbergella alhuis 
W. apetala .... )ll: 96. 
86. 
87. 
80. 84. 
.s(i. 
78. 
100. 
S7. 
86. 77. 
74. 
80. 
87. 94. 
131. 
365. 
151. 
1(56. 
166. 
153. 
162. 154. 157. 
1.54. 160. 
157. 
161. 
386. 
.387. 
387. 
245. 
245. 
241. 
316. 

25. 

24. 

24. 22. 

392. 

21. 

21. ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FElICi 30. HELSINGFORSIAE. 
1904-1906. Publications de la Societas pro Fauna et Flora Fennica en vente 

chez Edlundska bokhandeln (les Freres Hjorth), 

Librairie, a Helsingfors. Notiser ur Sallsk:s pro Fauna, et 

Flora Fennica forhandlingaa^: 
8:de haftet(1864-f;9, 1882) a Fmk 2: 50 9:de 


» (1868) 


10:de 


y (1809) 


ll;te 


» (1871) 


12:te 


» (1874) 


13:(le 


-> (1871 


1 e 


■> (1875) r\) . 4: — 

5: — 
G: — 
(J: — 
6: — 
4: J eta Societatis pro Fauna et Flora 
Fennica: Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 

Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
V61. 
Vol. I (1875-77). 

II (1881-85) . 

Ill (1886—88) . 

IV (1887) . . 

V, 1, I— III (1888 

95) 

VI (1889-90) . 

VII (1890) . . 
VIII (1890—93). 

IX (1893-94). 

X (1894) . . 

XI (1895) . . 

XII (1894—95). XIII (1897) . . 

XIV (1897—98). 
XV (1898—99). 

XVI (1897- 1900) 
XVII (189' -99). 
Vol. XVIII (lb>j9— 1900) 
Vol. XIX (1900) . . 
Vol. XX (1900—1901) 
Vol. 21 (1901-1902) 
Vol. 22 (1901-1902) 
Vol. 23 (1901—1902) 
Vol. 25 (1903—1904) 
Vol. 26 (1903—1904) 
Vol. 27 (1905—1906) 
Vol. 28 (1905-1906) 
Vol. 30 (1904—1806) a Fmk 10 

» » 8 

» » 10 

!> » 10 

» » 6 

» » 15 

» » 10: 

» » 10 

» » 12 

y » 10 

» » 12 

» » 8 

» » 8 

» > 8 

» J 10 

» » 8 

» » 9 

» > 7 

j> » 9 

» » 7 

» » 8 

» » 7 

» » 13 

» » 10 

» » 12 

» » 12 

V . 10 

» » 6 50 bO Meddelanden af Societas pro Fauna 
et Flora Fennica: lista haftet 
2:dra » 
3 dje 1 
A.de » 
5:te » 
6:te » 
7:de 

8:de » 
9;de « 
10.de 
ll:te 
12:te 

13:de » 
14:de » 
15:de » 
16:de » 
17:de 
18:de 
19:de 
20: de 
21:sta » 
22:dra » 
23-.dje » 
24:de » 
25:te » 
26:te 
27:de 
28:de » 
29:de » 
30:de 
Sl.sta > 
32:dra » (1876). 

(1878). 

(1878). 

(187o) . 

(1880). 

(188P 

(1881). 

(1881). 

(1883). 

(1883) . 

(1885) . 

(1885) . 

(1886). 

(1888) , 

(1889). 

(1891) . 

(1892). 

(1892) , 

(1893) , 

(1894). 

(1895) . 

(1896) , 

(1898). 

(1897- 

(1898- 

(1899- 

(1900- 

(1901- 

(1902- 

(1903- 

(1904- 

(1905- -98) 

■99) 

190O 

1901) 

1902 

1903) 

1904 

-1905 

1906 a Fmk 1 

)f » 2: 

» » 2 

» i> 2 

» » 1' 

» » 3 

» » 2 

» 1, 2 

» » 2 

» » 2 

» » 2 

» » 3 

> » 3 
>, » 3 
» » 3 
» » 3: 

J » 3 

, > *» 

y> » 1 

» » 1 

» » 1 

» » 1 

» » 2 

» » 2 

» » 1 

)) i> 2 

» » 2 

» » 1 

» s 2 

> » 2 
» » 9 50 50- 50 50 
50 
25 
75 
50 
50 

50 75 Herbarium Musei Fennici: 

I. Plant£e vasculares (1889) a Fmk 3: — 
II. Musci (1894) ...... 1:50 MBL WHOI LIBRARY 
UH l7G\il